EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:078:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 78, 25 maart 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 78
46e jaargang
25 maart 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 527/2003 van de Raad van 17 maart 2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 1
Verordening (EG) nr. 528/2003 van de Commissie van 24 maart 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 529/2003 van de Commissie van 24 maart 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999, (EG) nr. 1247/1999 en (EG) nr. 140/2003, wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor bepaalde producten van de rundvleessector van oorsprong uit Roemenië 5
*Richtlijn 2003/21/EG van de Commissie van 24 maart 2003 houdende wijziging van Richtlijn 2001/32/EG met betrekking tot bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan 8
*Richtlijn 2003/22/EG van de Commissie van 24 maart 2003 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/203/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 20 maart 2003 inzake de harmonisatie van het aanbieden van toegang tot openbare elektronische-communicatienetwerken en -diensten in de Europese Gemeenschap voor het publiek door middel van R-LAN (1) 12
2003/204/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 maart 2003 houdende wijziging van Beschikking 97/569/EG door opneming van inrichtingen in Hongarije, Slovenië en Slowakije in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 832) (1) 14
Europese Centrale Bank
2003/205/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 20 maart 2003 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/4) 16
2003/206/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/5) 20
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top