Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:311:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 311, 14 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 311
45e jaargang
14 november 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2011/2002 van de Raad van 11 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 603/1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bindtouw van polypropyleen van oorsprong uit Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije en tot definitieve inning van het voorlopig ingestelde recht 1
*Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 3
Verordening (EG) nr. 2013/2002 van de Commissie van 13 november 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 2014/2002 van de Commissie van 7 november 2002 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/888/EC
*Beschikking van de Raad van 5 november 2002 waarbij Duitsland en Frankrijk worden gemachtigd tot toepassing van een maatregel in afwijking van artikel 3 van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 13
*Mededeling betreffende de inwerkingtreding van het aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds 15
Commissie
2002/889/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 november 2002 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4372) 16
2002/890/EC
*Besluit van de Commissie van 21 oktober 2002 houdende wijziging van Besluit 1999/215/EG tot aanvaarding van verbintenissen die zijn aangeboden in verband met de antidumpingprocedures met betrekking tot de invoer van bindtouw van polypropyleen van oorsprong uit Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van dergelijke invoer van oorsprong uit Saoedi-Arabië 20
2002/891/EC
*Besluit nr. 2/2002 van het ACS-EG-Comité douanesamenwerking van 28 oktober 2002 houdende afwijking van de definitie van "producten van oorsprong" in verband met de bijzondere situatie van de ACS-staten met betrekking tot de productie van tonijnconserven en tonijnzijden ("loins") (GS-post ex 16.04) 22
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top