EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:234:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 234, 01 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 234
44e jaargang
1 september 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1724/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 inzake de bestrijding van antipersoneelmijnen in ontwikkelingslanden 1
*Verordening (EG) nr. 1725/2001 van de Raad van 23 juli 2001 inzake de bestrijding van antipersoneelmijnen in andere landen dan ontwikkelingslanden 6
*Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid 10
Verordening (EG) nr. 1727/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1728/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 13
Verordening (EG) nr. 1729/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 15
Verordening (EG) nr. 1730/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 17
Verordening (EG) nr. 1731/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 19
Verordening (EG) nr. 1732/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 21
Verordening (EG) nr. 1733/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 23
Verordening (EG) nr. 1734/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 25
Verordening (EG) nr. 1735/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 28
Verordening (EG) nr. 1736/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 31
Verordening (EG) nr. 1737/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 33
Verordening (EG) nr. 1738/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 35
Verordening (EG) nr. 1739/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 36
Verordening (EG) nr. 1740/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 39
Verordening (EG) nr. 1741/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 41
Verordening (EG) nr. 1742/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 253e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 43
Verordening (EG) nr. 1743/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 81e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 44
Verordening (EG) nr. 1744/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 34e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 46
Verordening (EG) nr. 1745/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 47
Verordening (EG) nr. 1746/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 48
Verordening (EG) nr. 1747/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de negende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 51
Verordening (EG) nr. 1748/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 273e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 52
Verordening (EG) nr. 1749/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 54
*Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van Richtlijn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding alsmede van de Richtlijnen 70/524/EEG, 96/25/EG en 1999/29/EG van de Raad inzake diervoeding 55
*Richtlijn 2001/64/EG van de Raad van 31 augustus 2001 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en Richtlijn 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen 60

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/668/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 augustus 2001 tot wijziging van Beschikking 97/778/EG met betrekking tot de lijst van inspectieposten aan de grens die zijn erkend voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2580) (1) 62

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1704/2001 van de Commissie van 29 augustus 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (PB L 232 van 30.8.2001) 64
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top