Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:163:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 163, 06 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 163
41e jaargang
6 juni 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg 1
Verordening (EG) nr. 1173/98 van de Commissie van 5 juni 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 1174/98 van de Commissie van 5 juni 1998 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/97 15
Verordening (EG) nr. 1175/98 van de Commissie van 5 juni 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 16
Verordening (EG) nr. 1176/98 van de Commissie van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 17
*Verordening (EG) nr. 1177/98 van de Commissie van 5 juni 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2629/97 aangaande het gebruik door Italië van de identificatiecode voor runderen (1) 19
*Verordening (EG) nr. 1178/98 van de Commissie van 5 juni 1998 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de antidumpingmaatregelen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1015/94 van de Raad ten aanzien van bepaalde televisiecamerasystemen uit Japan en tot registratie van de invoer 20
Verordening (EG) nr. 1179/98 van de Commissie van 5 juni 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 24
Verordening (EG) nr. 1180/98 van de Commissie van 5 juni 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/358/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 mei 1998 betreffende de goedkeuring van de rekeningen die de lidstaten voor het begrotingsjaar 1994 hebben ingediend in verband met de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1124) 28
98/359/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 mei 1998 tot goedkeuring van het door Italië voor de autonome provincie Trento ingediende programma met betrekking tot infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1337) (1) 43
98/360/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 mei 1998 tot wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG en 93/197/EEG met betrekking tot paardachtigen uit de Federale Republiek Joegoslavië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1341) (1) 44
98/361/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 mei 1998 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie erkende gebieden in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1342) (1) 46
98/362/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 mei 1998 houdende tweede wijziging van Beschikking 93/42/EEG betreffende aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) voor runderen die bestemd zijn voor lidstaten of gebieden daarvan die vrij zijn van deze ziekte, ten aanzien van Zweden, en tot wijziging van Beschikking 95/109/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1355) (1) 48

Rectificaties
Rectificatie van Beschikking 98/144/EG van de Commissie van 3 februari 1998 houdende wijziging van Beschikking 88/566/EEG tot vaststelling van de lijst van producten bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad, naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 42 van 14.2.1998) 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top