EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 141, 24 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 141
38e jaargang
24 juni 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1416/95 van de Raad van 19 juni 1995 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten in 1995 voor bepaalde verwerkte landbouwprodukten

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1417/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1418/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor niet verwerkte, gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor gedroogde vijgen

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1419/95 van de Commissie van 23 juni 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 437/95 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van een bijzondere restitutie bij de uitvoer van vlees van pluimvee naar bepaalde derde landen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1420/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 865/90 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere invoerregeling voor sorgho en gierst van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), ter uitvoering van de overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de Uruguay- Ronde

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1421/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1994/1995

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1422/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 785/68

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de sector suiker, andere dan melasse

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1424/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot voorlopige aanpassing van de specifieke invoerregelingen voor bepaalde produkten van de rundvleessector, van oorsprong uit Zwitserland, de Republieken Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, ter uitvoering van de Overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de Uruguay-Ronde

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 1425/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 1426/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot schorsing van de vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers van bepaalde valuta

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 1427/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op 19 en 20 juni 1995 ingediende aanvragen om certificaten voor voorfixatie van de restitutie bij de uitvoer van bepaalde produkten van de sector slachtpluimvee

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 1428/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

26

 

*

Verordening (EG) nr. 1429/95 van de Commissie van 23 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties

28

 

*

Verordening (EG) nr. 1430/95 van de Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 1431/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 200 000 ton rogge uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 1432/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 50 000 ton gerst uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking op Sardinië

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 1433/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 250 000 ton gerst uit de interventievoorraden van het Verenigd Koninkrijk met het oog op verwerking in Spanje

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 1434/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

47

  

VERORDENING (EG) Nr. 1435/95 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

49

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Europees Parlement

  

95/220/EG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1992 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie en V - Rekenkamer

51

  

Resolutie houdende de opmerkingen die een onderdeel vormen van het besluit tot verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1992

54

  

95/221/EG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1993 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie en V - Rekenkamer

58

  

Resolutie houdende de opmerkingen die een onderdeel vormen van het besluit tot verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1993

61

  

95/222/EGKS:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het beheer van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in het begrotingsjaar 1993

67

  

Resolutie over het verslag van de Rekenkamer over de financiële staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal per 31 december 1993 en over het verslag van de Rekenkamer over de boekhouding en het financieel beheer van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

73

  

95/223/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting wordt verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 1993

75

  

95/224/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1993

77

  

95/225/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het financiële beheer van het vijfde Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1993

79

  

95/226/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het financiële beheer van het zesde Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1993

80

  

95/227/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 5 april 1995 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het financiële beheer van het zevende Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1993

81

  

Resolutie met opmerkingen bij de besluiten waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het financieel beheer van het vijfde, zesde en zevende Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1993

82

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1305/95 van de Commissie van 8 juni 1995 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen met betrekking tot de invoerprijzenregeling voor voor verwerking bestemde komkommers (PB nr. L 126 van 9. 6. 1995)

84
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top