EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:092:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 92, 7 april 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 92
33e jaargang
7 april 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 877/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 878/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 879/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 880/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 881/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot vaststelling van conservatoire maatregelen betreffende de van 26 tot en met 30 maart 1990 aangevraagde ARH-certificaten in de rundvleessector

9

  

Verordening (EEG) nr. 882/90 van de Commissie van 6 april 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving

10

  

Verordening (EEG) nr. 883/90 van de Commissie van 5 april 1990 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van maïs van herkomst uit derde landen

12

  

Verordening (EEG) nr. 884/90 van de Commissie van 5 april 1990 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van de heffing bij invoer van sorgho van herkomst uit derde landen

15

  

Verordening (EEG) nr. 885/90 van de Commissie van 5 april 1990 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

18

  

Verordening (EEG) nr. 886/90 van de Commissie van 5 april 1990 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau

20

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 887/90 VAN DE COMMISSIE VAN 5 APRIL 1990 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN GERAFFINEERDE ZONNEBLOEMOLIE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

22

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 888/90 VAN DE COMMISSIE VAN 6 APRIL 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 733/90 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN GERAFFINEERDE KOOLZAADOLIE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

26

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 889/90 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1990 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

29

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 890/90 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2964/89 tot vaststelling van de waardeverminderingspercentages die bij de interventieaankoop van landbouwprodukten moeten worden toegepast, ten aanzien van padie

31

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 891/90 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1990 tot vaststelling van de referentieprijzen voor tafeldruiven voor het verkoopseizoen 1990

33

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 892/90 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1990 tot vaststelling van de referentieprijzen voor abrikozen voor het verkoopseizoen 1990

35

  

Verordening (EEG) nr. 893/90 van de Commissie van 6 april 1990 betreffende een verlenging van de looptijd van bepaalde uitvoercertificaten voor zachte tarwe

37

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 894/90 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1990 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit ten aanzien van aardbeien, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 776/90

38

  

Verordening (EEG) nr. 895/90 van de Commissie van 6 april 1990 houdende toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Israël

40

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/167/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking

42

  

90/168/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/168/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot wijziging van Richtlijn 77/93/EEG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen

49

  

90/169/Euratom, EEG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 29 maart 1990 houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

51

  

90/170/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 2 april 1990 betreffende de aanvaarding door de Europese Economische Gemeenschap van een OESO-besluit/aanbeveling over de controle op de grensoverschrijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen

52
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top