EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:167:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 167, 26 juni 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 167
30e jaargang
26 juni 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 1760/87 van de Raad van 15 juni 1987 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 797/85, (EEG) nr. 270/79, (EEG) nr. 1360/78 en (EEG) nr. 355/77 met betrekking tot de landbouwstructuur, de aanpassing van de landbouw aan de nieuwe marktsituatie en het behoud van het agrarisch landschap

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 1761/87 van de Raad van 22 juni 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2176/84 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap

9

  

Verordening (EEG) nr. 1762/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

11

  

Verordening (EEG) nr. 1763/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

13

  

Verordening (EEG) nr. 1764/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 1765/87 van de Commissie van 24 juni 1987 tot wijziging en tot aanvulling van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG) nr. 1971/86 met betrekking tot de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs

18

 

*

Verordening (EEG) nr. 1766/87 van de Commissie van 24 juni 1987 betreffende het beëindigen van de visserij op horsmakreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat, met uitzondering van Spanje en Portugal

19

  

Verordening (EEG) nr. 1767/87 van de Commissie van 25 juni 1987 inzake de verkoop bij inschrijving voor uitvoer van verpakte tabak die in het bezit is van het Griekse interventiebureau

20

  

Verordening (EEG) nr. 1768/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen worden ingediend

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 1769/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie van produkten nr. 33 (codenummer 40.0330), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 1770/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op kousen, sokken, boven- en onderkleding van de postonderverdelingen ex 60.03, 60.04 ex A, 60.05 A ex II, 61.02 A I, 61.04 A en 61.11 A van de categorie van produkten nr. 68 (codenummer 40.0680), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

25

  

Verordening (EEG) nr. 1771/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

27

  

Verordening (EEG) nr. 1772/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende schorsing van de interventie-aankopen van boter

47

  

Verordening (EEG) nr. 1773/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

48

  

Verordening (EEG) nr. 1774/87 van de Commissie van 25 juni 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

52

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

87/328/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 18 juni 1987 betreffende de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting

54

  

Commissie

  

87/329/EEG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 29 april 1987 inzake de richtsnoeren voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds gedurende de jaren 1988-1990

56

  

87/330/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 mei 1987 tot machtiging van Ierland een intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer van bepaalde soorten chemische stikstofhoudende meststoffen van oorsprong uit bepaalde derde landen, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

61

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1368/87 van de Commissie van 18 mei 1987 betreffende de indeling van goederen onder post 90.28 A II a) van het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 130 van 20. 5.1987)

63

  

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1630/87 van de Commissie van 11 juni 1987 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit (PB nr. L 152 van 12. 6. 1987)

63
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top