Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 82, 4 maart 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 82

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
4 maart 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 82/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2019/C 82/02

Zaak C-415/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 april 2018 door CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 22 juni 2018 in zaak T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Europese Commissie

2

2019/C 82/03

Zaak C-682/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 6 november 2018 — LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Zaak C-683/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 6 november 2018 — Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Zaak C-693/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrijk) op 29 oktober 2018 — Procureur de la République / X

5

2019/C 82/06

Zaak C-702/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 november 2018 door Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 september 2018 in zaak T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Zaak C-714/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 november 2018 door ACTC GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 13 september 2018 in zaak T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Zaak C-715/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 15 november 2018 — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. / Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Zaak C-751/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 3 december 2018 — Totalmédia — Marketing Direto e Publicidade SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Zaak C-761/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2018 door Päivi Leino-Sandberg tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 20 september 2018 in zaak T-421/17, Leino-Sandberg / Parlement

10

2019/C 82/11

Zaak C-766/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 december 2018 door Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 september 2018 in zaak T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Zaak C-767/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 december 2018 door de Republiek Cyprus tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 september 2018 in zaak T-384/17, Cyprus/EUIPO

12

2019/C 82/13

Zaak C-776/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Erding (Duitsland) op 10 december 2018 — U.B. en T.V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Zaak C-801/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) op 19 december 2018 — EU / Caisse pour l’avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Zaak C-802/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) op 19 december 2018 — Caisse pour l’avenir des enfants / FV, GW

15

2019/C 82/16

Zaak C-803/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litouwen) op 20 december 2018 — AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Zaak C-810/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd Trnava (Slowakije) op 21 december 2018 — DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Zaak C-817/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2018 door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 oktober 2018 in zaak T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a. tegen Commissie

17

2019/C 82/19

Zaak C-828/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de commerce de Paris (Frankrijk) op 24 december 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL

18

2019/C 82/20

Zaak C-829/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal de grande instance de Paris (Frankrijk) op 27 december 2018 — Crédit Logement SA / OE

18

2019/C 82/21

Zaak C-833/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de l'entreprise de Liège (België) op 31 december 2018 — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Zaak C-12/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 januari 2019 door Mylène Troszczynski tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 8 november 2018 in zaak T-550/17, Troszczynski / Parlement

20

2019/C 82/23

Zaak C-38/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 januari 2019 door Marion Le Pen tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 november 2018 in zaak T-161/17, Le Pen / Parlement

21

 

Gerecht

2019/C 82/24

Zaak T-167/13: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Comune di Milano/Commissie („Staatssteun — Grondafhandelingsdiensten — Kapitaalinbreng door SEA ten behoeve van SEA Handling — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip steun — Toerekenbaarheid aan de staat — Criterium van de particuliere investeerder — Beginsel van hoor en wederhoor — Rechten van de verdediging — Recht op behoorlijk bestuur — Gewettigd vertrouwen”)

23

2019/C 82/25

Zaak T-498/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commissie [„Toegang tot documenten — Documenten met betrekking tot correspondentie tussen de Commissie en ondernemingen respectievelijk autofabrikanten over het in motorvoertuigen gebruikte koelmiddel R1234yf — Niet vermelde documenten — In de loop van het geding opgeworpen nieuw middel — Niet-ontvankelijkheid — Maatregel van instructie waarbij overeenkomstig artikel 104 van het Reglement voor de procesvoering wordt gelast de litigieuze documenten over te leggen — Afwijking van het beginsel van hoor en wederhoor — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Uitzondering ter bescherming van de commerciële belangen — Openbaar belang bij de bekendmaking — Belangenafweging — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Artikel 6, lid 1 — Hoger openbaar belang bij de openbaarmaking van milieu-informatie of informatie met betrekking tot emissies in het milieu — Algemene aanname — Gedeeltelijke weigering van toegang — Afdoening zonder beslissing”]

23

2019/C 82/26

Zaak T-677/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Biogaran/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op de artikelen 101 en 102 VWEU wordt vastgesteld — Overeenkomst met het doel de marktintroductie van generieke versies van perindopril te vertragen of zelfs te verhinderen — Deelname van een dochteronderneming aan de door haar moedermaatschappij gepleegde inbreuk — Toerekening van de inbreuk — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Plafond van de geldboete”)

24

2019/C 82/27

Zaak T-679/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Teva UK e.a. / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Beginsel van onpartijdigheid — Raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen en exclusieve afnameovereenkomsten — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Uitzonderingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU — Geldboetes”)

25

2019/C 82/28

Zaak T-680/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Lupin/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Acquisitieovereenkomst voor technologie — Mededingingsbeperkende strekking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Boeten”)

26

2019/C 82/29

Zaak T-682/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Mylan / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Toerekening van het inbreukmakend gedrag — Geldboetes”)

26

2019/C 82/30

Zaak T-684/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Krka / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Licentieovereenkomst — Overeenkomst inzake verwerving van technologie — Mededingingsbeperkende strekking — Mededingingsbeperkende gevolgen — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht”)

27

2019/C 82/31

Zaak T-691/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Servier e.a./Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Misbruik van een machtspositie — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op de artikelen 101 en 102 VWEU wordt vastgesteld — Onpartijdigheidsbeginsel — Raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Korte duur van de beroepstermijn in het licht van de lengte van het bestreden besluit — Schikkingsovereenkomsten inzake octrooigeschillen — Licentieovereenkomsten — Overeenkomsten tot verwerving van technologie — Exclusieve koopovereenkomst — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Mededingingsbeperkende gevolgen — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Kwalificatie als afzonderlijke inbreuken of als één inbreuk — Bepaling van de relevante markt voor de molecule van het betrokken geneesmiddel — Geldboeten — Samenloop van geldboeten krachtens de artikelen 101 en 102 VWEU — Beginsel van legaliteit van strafbare feiten en straffen — Waarde van de verkopen — Berekeningsmethoden in geval van samenloop van inbreuken op dezelfde markten”)

28

2019/C 82/32

Zaak T-701/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Niche Generics / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Administratieve procedure — Bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en cliënten — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Objectieve noodzaak van de beperking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Uitzonderingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU — Geldboetes — Plafond van 10 % — Toerekening van het inbreukmakend gedrag”)

29

2019/C 82/33

Zaak T-705/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Unichem Laboratories / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Territoriale bevoegdheid van de Commissie — Toerekening van het inbreukmakend gedrag — Administratieve procedure — Bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en cliënten — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Objectieve noodzaak van de beperking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Uitzonderingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU — Geldboetes”)

30

2019/C 82/34

Zaak T-827/14: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Deutsche Telekom / Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Slovaakse markt van breedbandtelecommunicatiediensten — Toegang van derde ondernemingen tot het aansluitnetwerk van de gevestigde exploitant op die markt — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Eén enkele voortdurende inbreuk — Begrip ‚misbruik’ — Weigering van toegang — Uitholling van de marges — Berekening van de uitholling van de marges — Criterium van de even efficiënte concurrent — Rechten van de verdediging — Toerekening aan de moedermaatschappij van de door haar dochteronderneming gepleegde inbreuk — Beslissende invloed van de moedermaatschappij op het handelsbeleid van de dochteronderneming — Daadwerkelijke uitoefening — Bewijslast — Berekening van het bedrag van de geldboete — Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006 — Afzonderlijke geldboete die wegens recidive en de toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt ter afschrikking uitsluitend aan de moedermaatschappij is opgelegd”)

30

2019/C 82/35

Zaak T-851/14: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Slovak Telekom/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Slovaakse markt van breedbandtelecommunicatiediensten — Toegang van derde ondernemingen tot het aansluitnetwerk van de gevestigde exploitant op die markt — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Eén enkele voortdurende inbreuk — Begrip „misbruik” — Weigering van toegang — Uitholling van de marges — Berekening van de uitholling van de marges — Criterium van de even efficiënte concurrent — Rechten van de verdediging — Toerekening aan de moedermaatschappij van de door haar dochteronderneming gepleegde inbreuk — Beslissende invloed van de moedermaatschappij op het handelsbeleid van de dochteronderneming — Daadwerkelijke uitoefening — Bewijslast — Berekening van het bedrag van de geldboete — Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006”)

32

2019/C 82/36

Zaak T-111/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services/Commissie („Staatssteun — Overeenkomsten tussen het Syndicat mixte des aéroports de Charente en Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services — Luchthavendiensten — Marketingdiensten — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip staatssteun — Toerekenbaarheid aan de staat — Kamer van koophandel en industrie — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Recht van toegang tot het dossier — Recht om gehoord te worden”)

33

2019/C 82/37

Zaak T-165/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services/Commissie („Staatssteun — Overeenkomsten tussen de Chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn en Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services — Luchthavendiensten — Marketingdiensten — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip staatssteun — Toerekenbaarheid aan de staat — Kamer van koophandel en industrie — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Recht van toegang tot het dossier — Recht om te worden gehoord”)

34

2019/C 82/38

Zaak T-284/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — AlzChem / Commissie („Staatssteun — Chemische industrie — Besluit om de activiteiten van een onderneming tijdens de faillissementsprocedure voort te zetten — Besluit waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun — Beroep tot nietigverklaring — Individueel geraakt — Ontvankelijkheid — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Criterium van de particuliere schuldeiser — Toerekenbaarheid aan de staat — Motiveringsplicht”)

34

2019/C 82/39

Zaak T-558/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Iran Insurance / Raad („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran — Bevriezing van tegoeden — Plaatsing en handhaving van de naam van de verzoekende partij op de lijsten van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn — Materiële schade — Immateriële schade”)

35

2019/C 82/40

Zaak T-559/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Post Bank Iran / Raad („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran — Bevriezing van tegoeden — Plaatsing en handhaving van de naam van de verzoekende partij op de lijsten van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn — Immateriële schade”)

36

2019/C 82/41

Zaak T-591/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Transavia Airlines/Commissie („Staatssteun — Overeenkomst inzake luchthavendiensten en marketingdiensten — Overeenkomst tussen de Chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn en Transavia — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip staatssteun — Toerekenbaarheid aan de staat — Kamer van koophandel en industrie — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Recht van toegang tot het dossier — Recht om te worden gehoord”)

37

2019/C 82/42

Zaak T-630/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie („Staatssteun — Overheidsfinanciering van de vaste weg- en spoorverbinding over de Fehmarn Belt — Individuele steunmaatregelen — Besluit om geen bezwaar te maken — Besluit waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun en dat de steun verenigbaar is met de interne markt — Begrip staatssteun — Aantasting van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten — Voorwaarden voor verenigbaarheid — Steun voor de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang — Noodzaak van de steun — Stimulerend effect — Evenredigheid van de steun — Ernstige moeilijkheden die de inleiding van de formele onderzoeksprocedure rechtvaardigen — Motiveringsplicht — Mededeling betreffende de steunmaatregelen ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang”)

37

2019/C 82/43

Zaak T-631/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Stena Line Scandinavia / Commissie („Staatssteun — Overheidsfinanciering van de vaste weg- en spoorverbinding over de Fehmarn Belt — Individuele steunmaatregelen — Besluit om geen bezwaar te maken — Besluit waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun en dat de steun verenigbaar is met de interne markt — Begrip staatssteun — Aantasting van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten — Voorwaarden voor verenigbaarheid — Steun voor de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang — Noodzaak van de steun — Stimulerend effect — Evenredigheid van de steun — Ernstige moeilijkheden die de inleiding van de formele onderzoeksprocedure rechtvaardigen — Motiveringsplicht — Mededeling betreffende de steunmaatregelen ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang”)

38

2019/C 82/44

Zaak T-53/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services/Commissie („Staatssteun — Overeenkomsten tussen de Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services — Luchthavendiensten — Marketingdiensten — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip staatssteun — Toerekenbaarheid aan de staat — Kamer van koophandel en industrie — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Recht van toegang tot het dossier — Recht om te worden gehoord”)

39

2019/C 82/45

Zaak T-77/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie („Staatssteun — Overeenkomsten met de luchtvaartmaatschappij Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services — Luchthavendiensten — Marketingdiensten — Besluit tot vaststelling dat de steun onverenigbaar is met de interne markt en tot terugvordering ervan — Begrip ‚staatssteun’ — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Selectiviteit”)

40

2019/C 82/46

Zaak T-165/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie („Staatssteun — Overeenkomsten met de luchtvaartmaatschappij Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services — Luchthavendiensten — Marketingdiensten — Besluit waarbij de steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip ‚staatssteun’ — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Terugvordering — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Toegang tot het dossier — Recht te worden gehoord”)

41

2019/C 82/47

Zaak T-290/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Fruits de Ponent/Commissie [„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Markten van perziken en nectarines — Verstoringen gedurende het verkoopseizoen 2014 — Russisch embargo — Tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten — Gedelegeerde verordeningen (EU) nrs. 913/2014 en 923/2014 — Rechtsregels die ertoe strekken particulieren rechten toe te kennen — Zorgvuldigheidsplicht en beginsel van behoorlijk bestuur — Voldoende gekwalificeerde schending — Causaal verband”]

42

2019/C 82/48

Gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid/Commissie [„Milieu — Verordening (EU) 2016/646 — Vervuilende emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) — Vaststelling, wat de uitstoot van stikstofoxide betreft, van de waarden die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed — NTE) bij tests die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions — RDE) — Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheden van met milieubescherming belaste gemeentelijke autoriteiten om voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende maatregelen op te leggen — Rechtstreekse geraaktheid — Ontvankelijkheid — Onbevoegdheid van de Commissie — Eerbiediging van hogere rechtsnormen — Werking in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Vergoeding van beweerde imago- en reputatieschade”]

42

2019/C 82/49

Zaak T-530/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Schubert e.a./Commissie [„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 — Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]

43

2019/C 82/50

Gevoegde zaken T-543/16 en T-544/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Carpenito e.a./Raad [„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 — Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]

44

2019/C 82/51

Zaak T-591/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Wahlström / Frontex („Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Frontex — Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd — Artikel 8 RAP — Zorgplicht — Gebruik van een nietig verklaard beoordelingsrapport — Kennelijk onjuiste beoordeling — Aansprakelijkheid — Kosten — Billijkheid — Artikel 135, lid 1, Reglement voor de procesvoering”)

45

2019/C 82/52

Zaak T-632/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Haeberlen / ENISA [„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 — Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor 2011 en 2012 — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]

46

2019/C 82/53

Zaak T-672/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk C=commodore — Verzoek tot nietigverklaring van een internationale inschrijving — Artikel 158, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 198, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] — Geen normaal gebruik voor bepaalde waren en diensten waarop de internationale inschrijving betrekking heeft — Bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken”]

47

2019/C 82/54

Zaak T-689/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Pipiliagkas / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Tewerkstelling — Besluit met terugwerkende kracht — Artikel 22 bis van het Statuut — Onbevoegd gezag — Aansprakelijkheid — Vergoeding van de materiële en immateriële schade”)

47

2019/C 82/55

Zaak T-743/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — CX/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtmaatregel — Tuchtrechtelijk ontslag — Rechten van de verdediging — Zorgplicht — Artikel 22, lid 1, van bijlage IX bij het Statuut — Artikelen 41 en 52 van het Handvest van de grondrechten — Aansprakelijkheid — Werkelijk bestaan van schade — Causaal verband”)

48

2019/C 82/56

Zaak T-830/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk PLOMBIR — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Onderzoek van de feiten — Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht overgelegd bewijsmateriaal”]

49

2019/C 82/57

Zaak T-247/17: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op de lijst — Recht op eigendom — Recht op het uitoefenen van een economische activiteit — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

50

2019/C 82/58

Zaak T-274/17: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MONSTER DIP — Oudere Uniewoord- en Uniebeeldmerken en in het economisch verkeer gebruikt niet-ingeschreven teken die alle het woordelement ‚monster’ bevatten — Relatieve weigeringsgronden — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Geen gevaar voor misleidende associatie — Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001) — Geen gevaar voor verwatering van het oudere bekende merk — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”]

50

2019/C 82/59

Zaak T-537/17: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — De Loecker / EDEO („Openbare dienst — EDEO — Tijdelijk functionarissen — Psychisch geweld — Verzoek om bijstand — Afwijzing van het verzoek — Recht om te worden gehoord — Aansprakelijkheid”)

51

2019/C 82/60

Zaak T-609/17: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Frankrijk / Commissie [„ELGF — Van financiering uitgesloten uitgaven — Uitgaven verricht door Frankrijk — Uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee — Forfaitaire financiële correcties — Verordeningen (EU) nr. 1290/2005 en (EU) nr. 1306/2013 — Gezond, deugdelijk en van gebruikelijke handelskwaliteit — Controles — Evenredigheid”]

52

2019/C 82/61

Zaak T-706/17: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — UP / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Ernstige ziekte — Verzoek om deeltijdwerk om medische redenen — Afwijzing van het verzoek — Verbod van discriminatie op grond van handicap — Recht om te worden gehoord — Beginsel van behoorlijk bestuur — Zorgplicht — Aansprakelijkheid”)

52

2019/C 82/62

Zaak T-743/17: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Bischoff/EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk CARACTÈRE — Absolute weigeringsgronden — Geen beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

53

2019/C 82/63

Zaak T-821/17: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk VITROMED Germany — Ouder Uniewoordmerk Vitromed — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

53

2019/C 82/64

Zaak T-76/18: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — CN/Parlement („Openbare dienst — Geaccrediteerde parlementaire medewerkers — Artikel 24 van het Statuut — Verzoek om bijstand — Artikel 12 bis van het Statuut — Psychisch geweld — Adviescomité intimidatie en de voorkoming ervan op het werk dat klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers tegen leden van het Europees Parlement behandelt — Besluit tot afwijzing van het verzoek om bijstand — Recht om te worden gehoord — Beginsel van hoor en wederhoor — Weigering om inzage te geven in het advies van het adviescomité en in de verslagen van de getuigenverhoren — Weigering van de verwerende instelling om gevolg te geven aan een maatregel van instructie van het Gerecht”)

54

2019/C 82/65

Zaak T-83/18: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — CH/Parlement („Openbare dienst — Geaccrediteerde parlementaire medewerkers — Artikel 24 van het Statuut — Verzoek om bijstand — Artikel 12 bis van het Statuut — Psychisch geweld — Adviescomité intimidatie en de voorkoming ervan op het werk dat klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers tegen leden van het Europees Parlement behandelt — Besluit tot afwijzing van het verzoek om bijstand — Recht om te worden gehoord — Beginsel van hoor en wederhoor — Weigering om inzage te geven in het advies van het adviescomité en in de verslagen van de getuigenverhoren — Weigering van de verwerende instelling om gevolg te geven aan een maatregel van instructie van het Gerecht”)

55

2019/C 82/66

Zaak T-94/18: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Multifit/EUIPO (fit+fun) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk „fit+fun” — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

55

2019/C 82/67

Zaak T-98/18: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Multifit/EUIPO (MULTIFIT) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk „MULTIFIT” — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

56

2019/C 82/68

Zaak T-102/18: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk upgrade your personality — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Reclameslogan — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

56

2019/C 82/69

Zaak T-745/18: Beroep ingesteld op 20 december 2018 — Covestro Deutschland/Commissie

57

2019/C 82/70

Zaak T-750/18: Beroep ingesteld op 21 december 2018 — Briois / Parlement

58

2019/C 82/71

Zaak T-758/18: Beroep ingesteld op 21 december 2018 — ABLV Bank/GAR

59

2019/C 82/72

Zaak T-2/19: Beroep ingesteld op 4 januari 2019 — Algebris (UK) en Anchorage Capital Group / GAR

60

2019/C 82/73

Zaak T-5/19: Beroep ingesteld op 4 januari 2019 — Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Zaak T-19/19: Beroep ingesteld op 11 januari 2019 — Fastweb / Commissie

61

2019/C 82/75

Zaak T-20/19: Beroep ingesteld op 11 januari 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Zaak T-21/19: Beroep ingesteld op 11 januari 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Zaak T-22/19: Beroep ingesteld op 11 januari 2019 — Noguer Enríquez e.a./Commissie

65

2019/C 82/78

Zaak T-28/19: Beroep ingesteld op 15 januari 2019 — Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Zaak T-30/19: Beroep ingesteld op 15 januari 2019 — CRIA en CCCMC / Commissie

67

2019/C 82/80

Zaak T-37/19: Beroep ingesteld op 21 januari 2019 — Cimpress Schweiz / EUIPO — Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Zaak T-42/19: Beroep ingesteld op 23 januari 2019 — Volkswagen / EUIPO (CROSS)

69


NL

 

Top