Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 36, 15 februari 2003

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 36
46e jaargang
15 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 36/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 36/02Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank — De invoering van eurobiljetten en -munten — een jaar later 2
2003/C 36/03Inleiding van een procedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen en van een tussentijdse antidumpingprocedure ten aanzien van glyfosaat uit de Volksrepubliek China 18
2003/C 36/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 22
2003/C 36/05Inleiding van een procedure (Zaak COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3081 — Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2917 — Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3052 — ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2881 — Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2003/C 36/10Oproep tot het indienen van voorstellen voor Asia Urbs uitgeschreven door de Europese Commissie 28
2003/C 36/11Oproep tot het indienen van voorstellen voor programma Asia IT & C uitgeschreven door de Europese Commissie 30

Rectificaties
2003/C 36/12Rectificatie op het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2000 — Verslag over de activiteiten in het kader van de algemene begroting, vergezeld van de antwoorden van de instellingen (PB C 359 van 15.12.2001) 32
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top