EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wisselkoersmechanisme tussen de euro en andere deelnemende nationale valuta

Wisselkoersmechanisme tussen de euro en andere deelnemende nationale valuta

 

SAMENVATTING VAN:

Resolutie van de Europese Raad inzake de instelling van een wisselkoersmechanisme

Overeenkomst tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de EU-landen buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd

WAT IS HET DOEL VAN DE RESOLUTIE EN DE OVEREENKOMST?

 • De resolutie had als doel het opzetten van een systeem tussen landen uit de eurozone en niet-eurolanden waarmee stabiliteit van wisselkoersen tussen de verschillende valuta werd gegarandeerd toen de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1999 in werking trad.
 • De overeenkomst bouwt voort op de resolutie en trekt een soortgelijke overeenkomst in die in 1998 werd bereikt, en vervangt deze. De overeenkomst stelt een stabiel wisselkoersmechanisme (WKM II) vast, ter vervanging van het oorspronkelijk Europees Monetair Stelsel, tussen de euro en de nationale valuta van EU-landen die de euro niet aannemen maar wel deelnemen aan de overeenkomst. Momenteel is de Deense kroon de enige valuta in het WKM II.
 • Het mechanisme heeft als doel het voorkomen van extreme wisselkoersschommelingen die de interne markt kunnen verstoren.

KERNPUNTEN

 • De overeenkomst:
  • bevestigt dat deelname aan WKM II vrijwillig is voor niet-eurolanden met een opt-out voor de eenheidsmunt, maar voegt toe dat deze worden geacht deel te nemen;
  • biedt een spilkoers, overeengekomen door de Europese Centrale Bank (ECB) en de betreffende nationale centrale banken, tussen de euro en elke deelnemende nationale valuta. Deze mag in beide richtingen 15 % fluctueren;
  • staat automatisch en onbeperkt ingrijpen door de ECB en de nationale centrale bank toe als deze limiet van 15 % wordt overschreden;
  • stelt gedetailleerde procedures vast voor:
   • de betrokkenheid van een nationale centrale bank uit de eurozone bij elke interventie;
   • kredieten met een zeer korte looptijd tussen de ECB en een nationale bank buiten de eurozone;
   • de aflossing van uitstaande schulden in verband met financiering op zeer korte termijn;
   • de verlenging van financieringsoperaties;
   • een nauwere samenwerking op het gebied van wisselkoersen tussen de ECB en nationale banken buiten de eurozone;
   • de controle van het algehele WKM II-systeem;
   • mogelijke aanpassingen van de spilkoersen en de fluctuatielimieten van 15 %.
 • De overeenkomst moet worden aangepast wanneer een nieuwe nationale bank hieraan gaat deelnemen. Alle aanpassingen staan vermeld in het gedeelte „Gerelateerde documenten”.

VANAF WANNEER ZIJN DE RESOLUTIE EN DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

 • De resolutie is van toepassing sinds 16 juni 1997.
 • De overeenkomst is van toepassing sinds 1 april 2006.

ACHTERGROND

 • Convergentie van fundamentele economische prestaties is essentieel voor het behouden van een stabiele wisselkoers. Een stabiele economische omgeving is noodzakelijk voor het goed functioneren van de interne markt en voor het stimuleren van hogere investeringen, groei en werkgelegenheid.
 • Het wisselkoersmechanisme biedt EU-landen buiten de eurozone een referentiekader voor een gezond economisch beleid en maakt het mogelijk zich voor te bereiden op de aanname van de euro.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Resolutie van de Europese Raad inzake de instelling van een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, Amsterdam 16 juni 1997 (PB C 236 van 2.8.1997, blz. 5-6)

Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 73 van 25.3.2006, blz. 21-27)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overeenkomst van 21 december 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 14 van 20.1.2007, blz. 6-8)

Overeenkomst van 14 december 2007 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 319 van 29.12.2007, blz. 7-9)

Overeenkomst van 13 december 2010 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 5 van 8.1.2011, blz. 3-6)

Overeenkomst van 21 juni 2013 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro niet als munt hebben tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 187 van 29.6.2013, blz. 1-4)

Overeenkomst van 13 november 2014 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 64 van 21.2.2015, blz. 1-4)

Laatste bijwerking 11.04.2017

Top