EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boviene somatotropine — EU-voorschriften inzake het op de markt brengen en gebruik

Boviene somatotropine — EU-voorschriften inzake het op de markt brengen en gebruik

 

SAMENVATTING VAN:

1999/879/EG: Beschikking van de Raad — het op de markt brengen en het toedienen van boviene somatotropine (BST)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE BESCHIKKING?

  • Deze beschikking beoogt het op de markt brengen en het gebruik van boviene somatotropine, een boviene groeihormoon dat wordt gebruikt om de melkproductie te bevorderen, binnen de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

  • De beschikking verbiedt het op de EU-markt brengen van boviene somatotropine met het doel om dat in de handel te brengen en te gebruiken bij de behandeling van melkkoeien op welke manier dan ook.
  • De productie of invoeruitvoer van boviene somatotropine in EU-landen ten behoeve van deuitvoer daarvan naar niet-EU-landen blijft toegestaan.
  • Daarnaast zijn bedrijven die somatotropine produceren of die zijn toegestaan om dat in de handel te brengen, verplicht om registers bij te houden waarin, in chronologische volgorde, de geproduceerde of verworven hoeveelheden zijn aangegeven, alsook de verkochte of gebruikte hoeveelheden voor doeleinden anders dan het op de markt brengen ervan; deze registers bevatten tevens de namen van de personen aan wie deze hoeveelheden zijn verkocht of van wie deze zijn gekocht.

ACHTERGROND

  • Overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG mogen geen stoffen, uitgezonderd die stoffen die worden gegeven voor therapeutische of profylactische doeleinden, bij dieren worden toegediend tenzij het door wetenschappelijke onderzoek inzake dierenwelzijn of ervaring is bewezen dat de uitwerking ervan niet schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van het dier.
  • Somatotropine wordt alleen geproduceerd om de melkproductie te bevorderen, en het Wetenschappelijke Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren van de EU (dat is vervangen door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, opgericht krachtens Verordening (EG) nr. 178/2002), meldde in maart 1999 dat het hormoon het risico van infecties verhoogde en tot voortplantingsproblemen en ernstige reacties bij vee kon leiden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

1999/879/EG: Beschikking van de Raad van 17 december 1999 betreffende het op de markt brengen en het toedienen van boviene somatotropine (BST) en tot intrekking van Beschikking 90/218/EEG (PB L 331, 23.12.1999, blz. 71-72)

Laatste bijwerking 11.08.2016

Top