Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU-programma voor ruimtebewaking en -monitoring

Go to the summaries’ table of contents

EU-programma voor ruimtebewaking en -monitoring

Besluit nr. 541/2014/EU - ondersteuningskader voor ruimtebewaking en -monitoring

BESLUIT

Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van een ondersteuningskader voor ruimtebewaking en monitoring

SAMENVATTING

Satellieten vormen de ruggengraat van vele toepassingen en diensten die essentieel zijn voor de economie en de veiligheid en het welzijn van het publiek. Er bestaat echter een risico op botsingen tussen satellieten en ruimteschroot*, wat inmiddels een ernstige bedreiging vormt voor ruimtevaartactiviteiten.

WAT DOET DIT BESLUIT?

Dit besluit legt een ondersteuningskader voor ruimtebewaking en -monitoring vast om satellieten te beschermen tegen ruimteschroot.

KERNPUNTEN

Wat is ruimtebewaking en -monitoring (space surveillance and tracking -SST)?

Met SST worden satellieten en ruimteschroot geïdentificeerd en gecontroleerd, met name via op aarde gestationeerde sensoren zoals telescopen en radars. Momenteel bestaat er nog geen SST-vermogen op Europees niveau; exploitanten van satellieten en aanbieders van lanceringsdiensten maken gebruik van gegevens van de Verenigde Staten (VS) voor waarschuwingen tegen botsingen.

Doelstellingen

Het SST-ondersteuningskader wil voornamelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese SST-dienst. Deze dienst zou berusten op een netwerk van reeds bestaande SST-sensoren in EU-landen. Het netwerk kan worden ondersteund door de VS verstrekte technologie en informatie.

De specifieke doelstellingen van het SST-ondersteuningskader zijn:

het beoordelen en verminderen van risico’s op botsingen tussen satellieten en ruimteschroot, en het monitoren van bewegingen wanneer een potentieel risico op botsing is vastgesteld, zodat maatregelen kunnen worden gepland en genomen om botsingen te voorkomen;

het verminderen van risico’s in verband met de lancering van Europese ruimtevaartuigen;

het bewaken van de ongecontroleerde terugkeer in de atmosfeer van ruimtevaartuigen of -schroot en het geven van nauwkeurigere en efficiëntere vroegtijdige waarschuwingen teneinde de potentiële risico’s terug te dringen;

het proberen te voorkomen van de ophoping van ruimteschroot.

Wie kan deze diensten gebruiken?

Deze diensten moeten toegankelijk zijn voor alle publieke, commerciële, civiele en militaire gebruikers en autoriteiten.

Vooruitgang

De Commissie zal tegen juli 2018 een uitvoeringsverslag opstellen over de verwezenlijking van de doelstellingen van het besluit.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Ruimteschroot: verschillende objecten die door de mens zijn gemaakt, zoals oude satellieten en brokstukken van raketten, die zich in een baan om de aarde bevinden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit nr. 541/2014/EU

16.6.2014

-

PB L 158 van 27.5.2014, blz. 227-234

Laatste bijwerking 28.09.2015

Top