Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: Europees systeem voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers

Eurodac: Europees systeem voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 603/2013 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening regelt de uitbreiding van Eurodac, een EU-brede biometrische databank met vingerafdrukken van asielzoekers en niet-EU/EER-onderdanen voor de vergelijking tussen EU-landen.
 • Het doel is om:
  • het de EU-landen gemakkelijker te maken aan te wijzen wie verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag, door de vingerafdrukken van asielzoekers en niet-EU/EER-onderdanen te vergelijken met die uit een centrale databank, en
  • rechtshandhavingsinstanties onder strikte voorwaarden de mogelijkheid te bieden om Eurodac te raadplegen voor het onderzoeken, opsporen en voorkomen van terroristische of ernstig strafbare feiten.

KERNPUNTEN

 • Ieder EU-land moet vingerafdrukken nemen van asielzoekers en mensen van boven de 14 jaar die illegaal een grens proberen over te steken (bijv. niet-EU/EER-onderdanen of staatlozen die zonder geldige documenten binnenkomen) en deze gegevens binnen 72 uur naar Eurodac zenden.
 • Wanneer een asielzoeker of niet-EU/EER-onderdaan illegaal in een EU-land blijkt te verblijven, kan dit EU-land Eurodac raadplegen om te bepalen of deze persoon eerder asiel in een EU-land heeft gevraagd of eerder is aangehouden bij een poging de EU onrechtmatig binnen te komen.
 • Vingerafdrukken moeten uit het systeem worden verwijderd zodra asielzoekers, niet EU/EER-onderdanen of staatlozen het burgerschap van een EU-land hebben verkregen.
 • Deze verordening vereenvoudigt de toepassing van Verordening Dublin III (Verordening (EU) nr. 604/2013) met regels die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek.
 • In de oorspronkelijke Eurodac wetgeving (Verordening (EU) nr. 2725/2000 van de Raad) stonden geen vereisten voor rechtshandhavingsinstanties om gegevensvergelijkingen op te vragen. Deze verordening maakt het echter mogelijk voor nationale politie en Europol om vingerafdrukken die in verband worden gebracht met strafrechtelijk onderzoek te vergelijken met vingerafdrukken in Eurodac. Maar vanwege het fundamentele recht op privacy mogen wetshavingsinstanties Eurodac alleen voor vergelijkingen gebruiken:
  • als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat deze vergelijking wezenlijk bijdraagt tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten; en
  • als laatste redmiddel nadat eerst een aantal andere controles zijn uitgevoerd.
 • Eurodac-gegevens mogen niet worden uitgewisseld met niet-EU-landen.
 • Sommige asielzoekers en niet-EU/EER-onderdanen of staatlozen hebben geweigerd mee te werken aan de pogingen van EU-landen om vingerafdrukken te nemen voor de Eurodac-gegevensbank. Daarom heeft de Europese Commissie een document opgesteld met mogelijke beste praktijken met betrekking tot het nemen van vingerafdrukken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De Eurodac-verordening werd op 20 juli 2015 van toepassing.

ACHTERGROND

Eurodac werd in 2000 opgericht (Verordening (EU) nr. 2725/2000 van de Raad) en is sinds 2003 actief. De Europese Commissie beschouwt dit als een zeer succesvol instrument voor informatietechnologie (IT).

BESLUIT

Verordening (EU) nr.603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 180, 29.6.2013, blz. 1–30)

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de Eurodac-verordening met betrekking tot de verplichting om vingerafdrukken af te nemen (WDC(2015) 150 final van 27.5.2015)

Laatste bijwerking 14.01.2016

Top