EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

Statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1338/2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In de verordening worden regels vastgesteld voor het verzamelen en presenteren van statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, om vergelijkbare gegevens te krijgen in alle lidstaten van de Europese Unie (EU).
 • Dit zal de EU helpen een doeltreffend volksgezondheidsbeleid te formuleren en de nationale strategieën op dit gebied te ondersteunen.

KERNPUNTEN

De door de lidstaten, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen verzamelde statistieken worden verzonden naar de statistische dienst van de EU, Eurostat.

Er worden statistieken verzameld over de volgende onderwerpen.

 • Gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn:
  • gezondheidsperceptie;
  • fysiek en mentaal functioneren, en handicaps;
  • morbiditeit*, naar diagnose;
  • ongevallen en verwondingen;
  • levensstijl (lichamelijke activiteit, voeding, roken, alcohol- en drugsgebruik enz.) en milieu-, sociale en beroepsfactoren;
  • toegankelijkheid en gebruik van gezondheidsvoorzieningen;
  • demografische en sociaaleconomische achtergrondinformatie over de individuen.
 • Gezondheidszorg:
  • gezondheidszorgvoorzieningen;
  • personeel;
  • uitgaven en financiering.
 • Doodsoorzaken:
  • kenmerken van de overledenen;
  • regio;
  • onderliggende doodsoorzaken.
 • Arbeidsongevallen, beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten:
  • de betrokken persoon;
  • de verwonding of ziekte en de ernst ervan;
  • de organisatie en werkplek;
  • betrokken oorzaken en factoren.

Na Verordening (EG) nr. 1338/2008 volgden verschillende uitvoeringsverordeningen, waarin meer gedetailleerde regels en procedures worden vastgesteld voor andere aspecten van het verzamelen van gezondheidsstatistieken:

 • Verordening (EU) nr. 328/2011 — Geregistreerde sterfgevallen en doodgeboorten in elke lidstaat;
 • Verordening (EU) nr. 349/2011 — Verzameling van statistieken inzake arbeidsongevallen;
 • Verordening (EU) nr. 141/2013 — Europese gezondheidsenquête;
 • Verordening (EU) 2015/359 — Productie van statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg (voor de referentieperiode 2014–2020);
 • Verordening (EU) nr. 2021/1901 — Productie van statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg (met 2021 als het eerste referentiejaar);

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 20 januari 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Morbiditeit. De gangbaarheid van ziekte of van een specifieke ziekte in een geografisch gebied.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70-81).

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1338/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2021/1901 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan (PB L 387 van 3.11.2021, blz. 110-119).

Verordening (EU) 2015/359 van de Commissie van 4 maart 2015 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan (PB L 62 van 6.3.2015, blz. 6-15).

Verordening (EU) nr. 141/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) (PB L 47 van 20.2.2013, blz. 20-48).

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 349/2011 van de Commissie van 11 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over arbeidsongevallen betreft (PB L 97 van 12.4.2011, blz. 3-8).

Verordening (EU) nr. 328/2011 van de Commissie van 5 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over doodsoorzaken betreft (PB L 90 van 6.4.2011, blz. 22-24).

Laatste bijwerking 08.02.2022

Top