EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Betere bescherming voor slachtoffers van geweld

Betere bescherming voor slachtoffers van geweld

Slachtoffers van geweld, met name huiselijk geweld en stalking, krijgen in elk EU-land dezelfde bescherming tegen daders.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt er een eenvoudig certificeringsproces ingevoerd waarbij een in een EU-land ingesteld straatverbod, contactverbod of beschermingsbevel snel en gemakkelijk in de hele EU wordt erkend.

De verordening werkt samen met Richtlijn 2011/99/EU tot oprichting van een mechanisme waardoor personen die profiteren van een beschermingsbevel in een EU-land, een Europees beschermingsbevel kunnen aanvragen zodat ze in de hele EU bescherming genieten.

KERNPUNTEN

Een beschermde persoon die in een ander EU-land bescherming wil krijgen, moet de bevoegde autoriteit van dat EU-land voorzien van:

  • een geldige kopie van de beschermingsmaatregel;
  • een in het land van herkomst afgegeven certificaat;
  • waar nodig, een vertaling van het certificaat van het land van herkomst met behulp van een meertalig standaardformulier.

De geldigheid van het certificaat in andere EU-landen is beperkt tot twaalf maanden na de datum van afgifte ook al heeft het beschermingsbevel een langere duur.

Om ervoor te zorgen dat een afgegeven certificaat aan de wet van het EU-land van herkomst voldoet, moet, waar mogelijk, de persoon van wie de dreiging uitgaat van het beschermingsbevel op de hoogte zijn gebracht. Ook moeten zij in kennis worden gesteld van de afgifte van het certificaat en de gevolgen daarvan.

Als er feitelijke elementen van het certificaat moeten worden aangepast om in het EU-land van bestemming volledig werkzaam te zijn, moeten deze wijzigingen volgens de wet van dat land worden uitgevoerd. De persoon van wie de dreiging uitgaat, moet van deze aanpassing op de hoogte worden gebracht.

Erkenning of handhaving kan worden geweigerd op verzoek van de persoon van wie de dreiging uitgaat als:

  • dit in strijd is met de openbare orde van het EU-land van bestemming;
  • dit onverenigbaar is met een gegeven of erkende beslissing in dat EU-land.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 11 januari 2015.

Kijk voor meer informatie op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 606/2013

19.7.2013

-

PB L 181 van 29.6.2013, blz. 4-12

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2-18)

Laatste bijwerking 10.06.2015

Top