Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8001 — Pillarstone/Sirti) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8001 — Pillarstone/Sirti)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 153/10)

1.

Op 22 april 2016 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Pillarstone Italy S.p.A. („Pillarstone”, Italië), een investeringsfonds dat indirect onder zeggenschap staat van KKR & Co L.P. („KKR”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Sirti S.p.A. („Sirti”, Italië) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Pillarstone: fonds dat indirect onder zeggenschap staat van KKR. Pillarstone is opgericht als een investeringsvehikel om ondernemingen van nieuw kapitaal te voorzien;

—   KKR: wereldwijde investeringsonderneming die investeringen beheert in verschillende vermogenscategorieën, waaronder private equity, energie, infrastructuur, vastgoed, kredietstrategieën en hefboomfondsen;

—   Sirti: onderneming met hoofdkantoor in Italië die zich bezighoudt met civieltechnische diensten. Sirti legt zich toe op ontwerp, engineering, exploitatie, onderhoud en beheer van netwerken en systemen voor de sectoren telecommunicatie, energie, spoorweg, vervoer en tv-omroep. Daarnaast is Sirti actief in informatietechnologie en biedt IT-diensten aan in de sectoren telecommunicatie, overheid en nutsbedrijven. Sirti is hoofdzakelijk actief in Italië maar heeft ook activiteiten in andere Europese landen, waaronder Zweden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8001 — Pillarstone/Sirti, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top