EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Besluit (EU) 2019/813 van de Raad van 17 mei 2019 inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/19


BESLUIT (EU) 2019/813 VAN DE RAAD

van 17 mei 2019

inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Graanhandelsverdrag 1995 ("het verdrag") is door de Unie bij Besluit 96/88/EG van de Raad (1) gesloten en is op 1 juli 1995 in werking getreden. Het verdrag werd gesloten voor een periode van drie jaar.

(2)

Op grond van artikel 33 van het verdrag kan de Internationale Graanraad het verdrag verlengen met opeenvolgende termijnen die bij iedere gelegenheid twee jaar niet overschrijden. Het verdrag is daarna regelmatig verlengd, telkens voor een periode van twee jaar. Op 5 juni 2017 is het verdrag bij besluit van de Internationale Graanraad voor het laatst verlengd (2) tot en met 30 juni 2019.

(3)

De Internationale Graanraad wil tijdens zijn 49e zitting op 10 juni 2019 besluiten tot verlenging van het verdrag met nog eens maximaal twee jaar vanaf 1 juli 2019.

(4)

Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de 49e zitting van de Internationale Graanraad, aangezien een verlenging van het verdrag in het belang van de Unie is,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de 49e zitting van de Internationale Graanraad, is dat gestemd wordt voor verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 met nog eens maximaal twee jaar vanaf 1 juli 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

E.O. TEODOROVICI


(1)  Besluit 96/88/EG van de Raad van 19 december 1995 betreffende de goedkeuring, door de Europese Gemeenschap, van het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag, die samen de Internationale Graanovereenkomst 1995 vormen (PB L 21 van 27.1.1996, blz. 47).

(2)  Informatie met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag (1995) (PB L 12 van 17.1.2018, blz. 1).


Top