EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0365

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/365 van de Commissie van 4 maart 2015 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de verzending van statistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1377) Voor de EER relevante tekst

OJ L 62, 6.3.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/365/oj

6.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 62/29


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/365 VAN DE COMMISSIE

van 4 maart 2015

waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de verzending van statistieken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1377)

(Slechts de teksten in de Spaanse, de Engelse, de Nederlandse en de Roemeense taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1338/2008 schept een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.

(2)

Verordening (EG) nr. 1338/2008 vereist dat de lidstaten statistieken verstrekken over uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan, zoals omschreven in bijlage II bij die Verordening.

(3)

Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1338/2008 kunnen voor lidstaten afwijkingsregelingen en overgangsperioden worden vastgesteld die op objectieve overwegingen gebaseerd dienen te zijn.

(4)

Het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk der Nederlanden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben afwijkingen aangevraagd vanwege de noodzaak van aanzienlijke aanpassingen van hun nationale statistische systemen om te voldoen aan Verordening (EG) nr. 1338/2008.

(5)

De door deze lidstaten gevraagde afwijkingen moeten derhalve worden verleend.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage beschreven afwijkingen worden verleend aan het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk der Nederlanden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk der Nederlanden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2015.

Voor de Commissie

Marianne THYSSEN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70.


BIJLAGE

AFWIJKINGEN VAN VERORDENING (EG) NR. 1338/2008 BETREFFENDE STATISTIEKEN OVER UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG EN DE FINANCIERING DAARVAN

Het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk der Nederlanden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zullen de in de onderstaande tabel opgenomen variabelen niet verstrekken:

Lidstaat

Variabelen en uitsplitsingen

Afwijking loopt af op

Spanje

1.

De gegevens en metagegevens voor het referentiejaar 2014 worden uiterlijk op 31 augustus 2016 verstrekt.

Augustus 2016

2.

De gegevens en metagegevens voor het referentiejaar 2015 worden uiterlijk op 31 augustus 2017 verstrekt.

Augustus 2017

3.

De gegevens en metagegevens voor het referentiejaar 2016 worden uiterlijk op 31 augustus 2018 verstrekt.

Augustus 2018

Nederland

1.

De cijfers voor alle soorten financieringsregelingen (HF.1.1-HF.4) en voor de huidige uitgaven voor gezondheidszorg (som van HF.1.1 tot en met HF.4) worden uitgesplitst naar:

a.

Intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1) omvat eveneens ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2)

b.

Ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2) wordt niet gerapporteerd

c.

Intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1) omvat eveneens ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2) en poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.3)

d.

Ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2) wordt niet gerapporteerd

e.

Poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.3) wordt niet gerapporteerd

2.

De cijfers voor alle soorten gezondheidszorgaanbieders (HP.1-HP.9) en voor de huidige uitgaven voor gezondheidszorg (som van HP.1 tot en met HP.9) worden uitgesplitst naar:

a.

Intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1) omvat eveneens ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2)

b.

Ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2) wordt niet gerapporteerd

c.

Intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1) omvat eveneens ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2) en poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.3)

d.

Ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2) wordt niet gerapporteerd

e.

Poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.3) wordt niet gerapporteerd

3.

De cijfers voor alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC.1.1; HC.2.1-HC.9) worden uitgesplitst naar:

a.

Verplichte premiegebonden ziektekostenverzekeringen en verplichte medische spaarrekeningen (HF.1.2; HF.1.3) omvatten eveneens gedeeltelijk betaling door het huishouden (HF.3)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1) omvatten eveneens gedeeltelijk betaling door het huishouden (HF.3)

c.

Betaling door het huishouden (HF.3) wordt niet gerapporteerd

4.

De cijfers voor alle soorten aanbieders (HP.1-HP.9) worden uitgesplitst naar:

a.

Verplichte premiegebonden ziektekostenverzekeringen en verplichte medische spaarrekeningen (HF.1.2; HF.1.3) omvatten eveneens gedeeltelijk betaling door het huishouden (HF.3)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1) omvatten eveneens gedeeltelijk betaling door het huishouden (HF.3)

c.

Betaling door het huishouden (HF.3) wordt niet gerapporteerd

Maart 2018

Roemenië

1.

Voor de tabel met gezondheidszorgfuncties naar gezondheidszorg wordt het volgende verstrekt:

a.

Alle cijfers voor ziekenhuizen (HP.1), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1) en preventieve zorg (HC.6)

b.

Alle cijfers voor residentiële faciliteiten voor langdurige zorg (HP.2), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1) en intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1)

c.

Alle cijfers voor aanbieders van ambulante gezondheidszorg (HP.3), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van poliklinische curatieve zorg en revalidatie (HC.1.3; HC.2.3) en langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4)

d.

Alle cijfers voor aanbieders van ondersteunende diensten (HP.4), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van poliklinische curatieve zorg en revalidatie (HC.1.3; HC.2.3), ondersteunende diensten (niet-gespecificeerd naar functie) (HC.4) en preventieve zorg (HC.6)

e.

Alle cijfers voor detailhandelaren en andere aanbieders van medische goederen (HP.5), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van farmaceutische producten en andere medische niet-duurzame goederen (HC.5.1) en therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2)

f.

Alle cijfers voor aanbieders van preventieve zorg (HP.6), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van preventieve zorg (HC.6)

g.

Alle cijfers voor aanbieders van de administratie en financiering van gezondheidszorgstelsels (HP.7), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van bestuur, gezondheidszorgstelsel en financiële administratie (HC.7)

h.

Alle cijfers voor rest van de economie (HP.8), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1; HC2.1-HC.9) met uitzondering van langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4) en preventieve zorg (HC.6)

i.

Alle cijfers voor rest van de wereld (HP.9), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC1.1;HC2.1-HC.9) met uitzondering van intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1), poliklinische curatieve zorg en revalidatie (HC.1.3; HC.2.3) en ondersteunende diensten (niet-gespecificeerd naar functie) (HC.4)

Maart 2017

2.

Voor de tabel met gezondheidszorgfuncties naar financieringsregelingen voor gezondheidszorg wordt het volgende verstrekt:

a.

Cijfers voor overheidsregelingen (HF.1.1), uitgesplitst naar ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2), curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4), ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2), poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3), therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2) en overige diensten in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd (n.e.g.). (HC.9)

b.

Cijfers voor verplichte premiegebonden gezondheidszorgstelsels en verplichte medische spaarrekeningen (HF.1.2; HF.1.3), uitgesplitst naar ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2), curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4), intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1), ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2), poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3) en preventieve zorg (HC.6)

c.

Cijfers voor vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1), uitgesplitst naar ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2), curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4), intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1), ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.2), poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3), langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4), farmaceutische producten en andere medische niet-duurzame goederen (HC.5.1), therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2) en preventieve zorg (HC.6)

d.

Cijfers voor financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2), uitgesplitst naar intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1), ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2), poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3), ondersteunende diensten (niet-gespecificeerd naar functie) (HC.4), farmaceutische producten en andere medische niet-duurzame goederen (HC.5.1), therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2) en bestuur, gezondheidszorgstelsel en financiële administratie (HC.7)

e.

Cijfers voor financieringsregelingen van ondernemingen (HF.2.3), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC.1.1; HC.2.1-HC.9)

f.

Cijfers voor betaling door het huishouden (HF.3), uitgesplitst naar ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2), curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4), intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1), ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2), poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3), langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4), preventieve zorg (HC.6), bestuur, gezondheidszorgstelsel en financiële administratie (HC.7) en overige diensten in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd (n.e.g.). (HC.9)

g.

Cijfers voor financieringsregelingen uit de rest van de wereld (niet-ingezeten) (HF.4), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties (HC.1.1; HC.2.1-HC.9)

3.

Voor de tabel met gezondheidszorgaanbieders naar financieringsregelingen voor gezondheidszorg wordt het volgende verstrekt:

a.

Cijfers voor overheidsregelingen (HF.1.1) uitgesplitst naar rest van de wereld (HP.9)

b.

Cijfers voor verplichte premiegebonden ziektekostenverzekeringen en verplichte medische spaarrekeningen (HF.1.2; HF.1.3), uitgesplitst naar residentiële faciliteiten voor langdurige zorg (HP.2) en aanbieders van preventieve zorg (HP.6)

c.

Cijfers voor vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1), uitgesplitst naar residentiële faciliteiten voor langdurige zorg (HP.2), detailhandelaren en andere aanbieders van medische goederen (HP.5), aanbieders van preventieve zorg (HP.6) en rest van de economie (HP.8)

d.

Cijfers voor financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2), uitgesplitst naar aanbieders van ondersteunende diensten (HP.4), detailhandelaren en andere aanbieders van medische goederen (HP.5), aanbieders van preventieve zorg (HP.6), aanbieders van de administratie en financiering van gezondheidszorgstelsels (HP.7), rest van de economie (HP.8) en rest van de wereld (HP.9)

e.

Cijfers voor financieringsregelingen van ondernemingen (HF2.3), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgaanbieders (HP.1-HP.9)

f.

Cijfers voor betaling door het huishouden (HF.3), uitgesplitst naar residentiële faciliteiten voor langdurige zorg (HP.2), aanbieders van preventieve zorg (HP.6), aanbieders van de administratie en financiering van gezondheidszorgstelsels (HP.7), rest van de economie (HP.8) en rest van de wereld (HP.9)

g.

Cijfers voor financieringsregelingen uit de rest van de wereld (niet-ingezeten) (HF.4), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgaanbieders (HP.1-HP.9)

Maart 2017

Verenigd Koninkrijk

1.

De cijfers voor intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1) worden uitgesplitst naar:

a.

Overheidsregelingen (HF.1.1)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1)

c.

Financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2)

d.

Betaling door het huishouden (HF.3)

Maart 2018

2.

De cijfers voor ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2) worden uitgesplitst naar:

a.

Overheidsregelingen (HF.1.1)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1)

c.

Financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2)

d.

Betaling door het huishouden (HF.3)

Maart 2018

3.

De cijfers voor poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.3) worden uitgesplitst naar:

a.

Overheidsregelingen (HF.1.1)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1)

c.

Financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2)

d.

Betaling door het huishouden (HF.3)

Maart 2018

4.

De cijfers voor langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4) worden uitgesplitst naar:

a.

Overheidsregelingen (HF.1.1)

b.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1)

c.

Financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2)

d.

Betaling door het huishouden (HF.3)

Maart 2018

5.

De cijfers voor financieringsregelingen uit de rest van de wereld (HF.4) en voor de huidige uitgaven voor gezondheidszorg (som van HF.1.1 tot en met HF.4) worden uitgesplitst naar:

a.

Intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Poliklinische curatieve zorg en revalidatie (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1)

f.

Ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2)

g.

Poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3)

h.

Langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4)

i.

Ondersteunende diensten (niet-gespecificeerd naar functie) (HC.4)

j.

Farmaceutische producten en andere medische niet-duurzame goederen (HC.5.1)

k.

Therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2)

l.

Preventieve zorg (HC.6)

m.

Bestuur, gezondheidszorgstelsel en financiële administratie (HC 7)

n.

Overige diensten in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd (n.e.g.). (HC.9)

Maart 2018

6.

De cijfers voor alle soorten gezondheidszorgaanbieders (HP.1-HP.9) worden uitgesplitst naar:

a.

Intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1)

b.

Ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2)

c.

Poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3)

d.

Langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4)

e.

Vrijwillige ziektekostenverzekeringen (HF.2.1)

f.

Financieringsregelingen van instellingen zonder winstoogmerk (HF.2.2)

g.

Betaling door het huishouden (HF.3)

h.

Financieringsregelingen uit de rest van de wereld (niet-ingezeten) (HF.4)

i.

Huidige uitgaven voor gezondheidszorg (som van HF.1.1 tot en met HF.4)

Maart 2019

7.

De cijfers voor rest van de economie (HP.8), rest van de wereld (HP.9) en huidige uitgaven voor gezondheidszorg (som van HP.1 tot en met HP.9) worden uitgesplitst naar:

a.

Intramurale curatieve zorg en revalidatie (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Ambulante curatieve zorg en revalidatie (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Poliklinische curatieve zorg en revalidatie (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Curatieve zorg en revalidatie bij de patiënt thuis (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Intramurale langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.1)

f.

Ambulante langdurige zorg (gezondheid) (HC.3.2)

g.

Poliklinische langdurige zorg (gezondheid) (HC 3.3)

h.

Langdurige thuiszorg (gezondheid) (HC.3.4)

i.

Ondersteunende diensten (niet-gespecificeerd naar functie) (HC.4)

j.

Farmaceutische producten en andere medische niet-duurzame goederen (HC.5.1)

k.

Therapeutische apparaten en andere medische goederen (HC.5.2)

l.

Preventieve zorg (HC.6)

m.

Bestuur, gezondheidszorgstelsel en financiële administratie (HC 7)

n.

Overige diensten in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd (n.e.g.). (HC.9)

Maart 2019

8.

De cijfers voor alle soorten gezondheidszorgaanbieders (HP.1-HP.9), uitgesplitst naar alle soorten gezondheidszorgfuncties, worden samengesteld aan de hand van de gerapporteerde financiën van overheidsregelingen (HF.1.1).

Maart 2019


Top