EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 augustus 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normen EN 16433:2014 en EN 16434:2014 en van bepaalde clausules van Europese norm EN 13120:2009+A1:2014 voor aan de binnenzijde geplaatste zonwering met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie Voor de EER relevante tekst

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; opgeheven door 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/54


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2014

betreffende de overeenstemming van de Europese normen EN 16433:2014 en EN 16434:2014 en van bepaalde clausules van Europese norm EN 13120:2009+A1:2014 voor aan de binnenzijde geplaatste zonwering met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/531/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (1), en met name artikel 4, lid 2, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2001/95/EG verplicht producenten ertoe uitsluitend veilige producten op de markt te brengen.

(2)

Op grond van artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2001/95/EG wordt een product verondersteld veilig te zijn, wat de risico's en risicocategorieën betreft die zijn geregeld in de betrokken nationale normen, wanneer het voldoet aan de niet-bindende nationale normen tot omzetting van Europese normen waarvan de referenties door de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van die richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt.

(3)

Krachtens artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2001/95/EG worden Europese normen door Europese normalisatieorganisaties vastgesteld op basis van door de Commissie verleende mandaten.

(4)

Krachtens artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2001/95/EG moet de Commissie de referenties van die normen bekendmaken.

(5)

Op 27 juli 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/477/EU (2) goedgekeurd. In dit besluit wordt bepaald dat, om het risico op verwurging en inwendige verstikking te verminderen, aan de binnenzijde geplaatste zonwering (en raambekleding met koorden) een intrinsiek veilig ontwerp moeten hebben, en dat toegankelijk(e) koord(en), ketting(en), kogeltjesketting(en), indien van toepassing, geen gevaarlijke lus mogen vormen. Bovendien moet het product, indien het ontwerp ervan het risico op het vormen van een gevaarlijke lus niet uitsluit, van een passend beveiligingssysteem worden voorzien om het risico op verwurging tot een minimum te beperken. Indien aanwezig, moet het beveiligingssysteem tegen het bedienen door jonge kinderen bestand zijn. Bovendien mogen geen kleine onderdelen van het beveiligingssysteem los kunnen raken waardoor het kind zou kunnen stikken; moet het beveiligingssysteem geen gevaar voor lichamelijke verwondingen bij kinderen opleveren als gevolg van bijvoorbeeld scherpe randen, beknelling van vingers of uitstekende delen, moet het onderworpen zijn aan duurzaamheids- en slijtageproeven en moet het bestand zijn tegen veroudering door weersomstandigheden.

(6)

Op 4 september 2012 gaf de Commissie de Europese normalisatie-instanties onder nummer M/505 een mandaat voor de opstelling van Europese normen om bepaalde gevaren voor kinderen als gevolg van aan de binnenzijde geplaatste zonwering, raambekleding met koorden en beveiligingssystemen te voorkomen.

(7)

Ingevolge het mandaat van de Commissie heeft het Europees Comité voor Normalisatie op 19 februari 2014 voor het eerst de Europese normen EN 16433:2014 en EN 16434:2014 en de herziene Europese norm EN 13120:2009+A1:2014 voor aan de binnenzijde geplaatste zonwering vastgesteld.

(8)

De Europese normen EN16433 en EN 16434 en bepaalde clausules van Europese norm EN 13120+A1 beantwoorden aan mandaat M/505 en voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 2001/95/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende Europese normen voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG wat de risico's betreft die in die normen zijn geregeld:

a)

EN 16433:2014 „Aan de binnenzijde geplaatste zonwering — Bescherming tegen verwurging — Beproevingsmethoden”;

b)

EN 16434:2014 „Aan de binnenzijde geplaatste zonwering — Bescherming tegen verwurging — Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheidsvoorzieningen”; en

c)

de clausules 8.2 en 15 van Europese norm EN 13120:2009+A1:2014 „Aan de binnenzijde geplaatste zonwering — Prestatie-eisen inclusief veiligheid”.

Artikel 2

De referenties van de normen EN 16433:2014 en EN 16434:2014 en van de clausules 8.2 en 15 van Europese norm EN 13120:2009+A1:2014zullen worden bekendgemaakt in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.

(2)  Besluit 2011/477/EU van de Commissie van 27 juli 2011 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen moeten voldoen om bepaalde gevaren voor kinderen als gevolg van aan de binnenzijde geplaatste zonwering, raambekleding met koorden en beveiligingssystemen te voorkomen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 196 van 28.7.2011, blz. 21).


Top