Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0336

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 336/2013 van de Commissie van 12 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 wat betreft de administratieve regelingen met derde landen inzake vangstcertificaten voor producten van de zeevisserij

OJ L 105, 13.4.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/336/oj

13.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 105/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 336/2013 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 wat betreft de administratieve regelingen met derde landen inzake vangstcertificaten voor producten van de zeevisserij

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (1), en met name artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 3, artikel 20, lid 4, en artikel 52,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De administratieve regelingen met derde landen inzake vangstcertificaten voor visserijproducten zijn opgenomen in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie van 22 oktober 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (2). Bij deze regelingen is telkens een exemplaar gevoegd van het vangstcertificaat dat door de bevoegde autoriteiten van het betrokken derde land is gevalideerd.

(2)

De naam van de Nieuw-Zeelandse autoriteit die op de door dat land gevalideerde vangstcertificaten staat, zal met ingang van 1 maart 2013 wijzigen.

(3)

Bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1010/2009 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1010/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1.

(2)  PB L 280 van 27.10.2009, blz. 5.


BIJLAGE

In afdeling 3 (Nieuw-Zeeland) van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1010/2009 wordt aanhangsel 1 vervangen door:

Image

Image


Top