Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0661

Verordening (EU) nr. 661/2011 van de Commissie van 8 juli 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde niet-OESO-landen Voor de EER relevante tekst

OJ L 181, 9.7.2011, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/661/oj

9.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/22


VERORDENING (EU) Nr. 661/2011 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde niet-OESO-landen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name artikel 37, lid 2, derde alinea,

Na overleg met de betrokken landen,

Overwegende hetgeen volgt:

De Commissie heeft nadere informatie betreffende Bosnië en Herzegovina en Maleisië ontvangen. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie (2) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  PB L 316 van 4.12.2007, blz. 6.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1418/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De vermelding voor Bosnië en Herzegovina wordt vervangen door:

„Bosnië en Herzegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

 

 

 

uit B1020:

loodschroot (met uitzondering van lood-accu’s)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

 

uit B1120:

overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysa-toren, als katalysator gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) op lijst A

scandium

vanadium

mangaan

kobalt

koper

yttrium

niobium

hafnium

wolfraam

titaan

chroom

ijzer

nikkel

zink

zirkonium

molybdeen

tantaal

renium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020”.

2)

De vermelding voor Maleisië betreffende afvalstoffencode GH013 wordt vervangen door:

„Maleisië

a)

b)

c)

d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 3904 10-40”.


Top