Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0709

2010/709/EU: Besluit van de Commissie van 22 november 2010 tot oprichting van het Europees Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7961) Voor de EER relevante tekst

OJ L 308, 24.11.2010, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 91 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/709/oj

24.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/53


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 22 november 2010

tot oprichting van het Europees Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7961)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/709/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 66/2010 moeten met de hulp van het Europees Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (hierna het „BMEU” genoemd), de criteria worden vastgesteld voor EU-milieukeuren.

(2)

Met het oog op de aanvaarding van de EU-milieukeur door het grote publiek, is het van wezenlijk belang dat organisaties als niet-gouvernementele milieuorganisaties en consumentenorganisaties zich samen met de bevoegde instanties van de lidstaten als belanghebbende partij aansluiten bij het BMEU.

(3)

Beschikking 2000/730/EG van de Commissie van 10 november 2000 tot instelling van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie en tot vaststelling van zijn reglement van orde (2) moet worden vervangen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie, hierna het „BMEU” genoemd, wordt hierbij opgericht.

Artikel 2

1.   De leden van het BMEU worden aangesteld door de Commissie.

2.   Het BMEU is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde instanties van elke lidstaat, vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

a)

het Europees Bureau van consumentenverenigingen (BEUC);

b)

EUROCOOP;

c)

het Europees Milieubureau (EEB);

d)

Business Europe;

e)

de Europese Unie van het ambacht en van het midden- en kleinbedrijf (UEAPME);

f)

EUROCOMMERCE.

3.   De Commissie kan de samenstelling van het BMEU eventueel wijzigen.

Artikel 3

1.   Elk lid van het BMEU wijst een contactpersoon aan.

2.   De bijeenkomsten van het BMEU worden voorgezeten door de voorzitter.

3.   Het BMEU stelt in overleg met de Commissie zijn reglement van orde vast.

4.   Alle reis- en eventuele verblijfkosten die door de leden in het kader van de werkzaamheden van het BMEU worden gemaakt, worden door de Commissie vergoed binnen de mogelijkheden van de jaarlijkse begroting die voor dergelijke uitgaven is toegewezen.

Artikel 4

Beschikking 2000/730/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 oktober 2010.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 november 2010.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

(2)  PB L 293 van 22.11.2000, blz. 24.


Top