Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0233

2008/233/EG: Beschikking van de Commissie van 17 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2004/558/EG tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1004) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

19.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/56


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 maart 2008

tot wijziging van Beschikking 2004/558/EG tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1004)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/233/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG wordt bepaald dat een lidstaat die een bindend nationaal programma voor de bestrijding van een van de in bijlage E, deel II, bij die richtlijn genoemde besmettelijke ziekten heeft, dat programma aan de Commissie ter goedkeuring kan voorleggen. Dat artikel voorziet ook in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het intracommunautaire handelsverkeer kunnen worden geëist.

(2)

Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s (2) keurt de programma’s voor de bestrijding en uitroeiing van infecties met het boviene herpesvirus van het type 1 („BHV1”) goed die zijn ingediend door de in bijlage I bij die beschikking vermelde lidstaten voor de in die bijlage opgenomen regio’s, waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties voor BHV1 gelden.

(3)

Tsjechië heeft nu zijn programma voor de uitroeiing van de BHV1-infectie op het gehele grondgebied van die lidstaat ingediend. Dat programma voldoet aan de criteria van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG. Dat programma voorziet ook in voorschriften voor het binnenlands verkeer van runderen, die overeenkomen met die welke eerder zijn toegepast in bepaalde lidstaten of regio’s daarvan waar de ziekte met succes is uitgeroeid.

(4)

Het door Tsjechië ingediende programma en de overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG geboden aanvullende garanties moeten worden goedgekeurd.

(5)

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/729/EG van de Commissie (PB L 294 van 13.11.2007, blz. 26).

(2)  PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/584/EG (PB L 219 van 24.8.2007, blz. 37).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Lidstaten

Regio’s van de lidstaten waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden

Tsjechië

Alle regio’s

Duitsland

Alle regio’s, met uitzondering van de Regierungsbezirke Oberpfalz en Oberfranken in de deelstaat Beieren

Italië

De autonome regio Friuli Venezia Giulia

De autonome provincie Trento”


Top