Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1354

Verordening (EG) nr. 1354/2007 van de Raad van 15 november 2007 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1354/oj

22.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 304/1


VERORDENING (EG) Nr. 1354/2007 VAN DE RAAD

van 15 november 2007

tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van 2005, en met name op artikel 56,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte van 2005 past de Raad, indien besluiten van de instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Akte van toetreding of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, daartoe de nodige besluiten aan, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie was genomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (1), is vastgesteld vóór de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en moet dus in verband met die toetreding worden aangepast.

(3)

Daarom moet de definitie van het begrip „geleidelijk geïntegreerde stof” worden gewijzigd, zodat hier ook stoffen onder vallen die vóór de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in die landen geproduceerd of in de handel gebracht zijn, onder dezelfde voorwaarden als gelden voor stoffen die in de andere lidstaten geproduceerd of in de handel gebracht zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, punt 20, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 komt als volgt te luiden:

„b)

de stof is vervaardigd in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, maar niet door de fabrikant of de importeur ten minste eenmaal in de handel gebracht in de 15 jaar vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd;

c)

de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, vóór de inwerkingtreding van deze verordening door de fabrikant of importeur in de handel gebracht en is een stof waarvan overeenkomstig artikel 8, lid 1, eerste streepje, van Richtlijn 67/548/EEG wordt geacht kennisgeving te zijn gedaan, maar de stof voldoet niet aan de definitie van een polymeer van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd;”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitster

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1; gerectificeerd in PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3.


Top