EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties ( PB L 255 van 30.9.2005 )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/28


Rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

( Publicatieblad van de Europese Unie L 255 van 30 september 2005 )

Bladzijde 24, overweging 20:

in plaats van:

„(20)

Teneinde rekening te houden met de bijzonderheden van het stelsel van kwalificatie van artsen en tandartsen …”

te lezen:

„(20)

Teneinde rekening te houden met de bijzonderheden van het stelsel van kwalificatie van artsen en beoefenaren van de tandheelkunde …”.

Bladzijde 27, artikel 3, lid 1, onder b):

in plaats van:

„b)

„beroepskwalificaties”: kwalificaties die worden gestaafd door een opleidingstitel, een bekwaamheidsattest zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, onder a), i), en/of beroepservaring;”

te lezen:

„b)

„beroepskwalificaties”: kwalificaties die worden gestaafd door een opleidingstitel, een bekwaamheidsattest als bedoeld in artikel 11, onder a), i), en/of beroepservaring;”.

Bladzijde 31, artikel 10, onder d):

in plaats van:

„d)

onverminderd artikel 21, lid 1, en de artikelen 23 en 27, voor artsen, ziekenverplegers, beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten die houder zijn van een opleidingstitel van specialist die moet volgen op de opleiding voor een titel genoemd in bijlage V, punten 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7, …”

te lezen:

„d)

onverminderd artikel 21, lid 1, en de artikelen 23 en 27, voor artsen, ziekenverplegers, beoefenaren der tandheelkunde, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten die houder zijn van een opleidingstitel van specialist, die moeten hebben deelgenomen aan de opleiding voor een titel genoemd in bijlage V, punten 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1, …”.

Bladzijde 31, artikel 10, onder e):

in plaats van:

„e)

voor verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers en gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een opleidingstitel als specialist die volgt op de opleiding voor een titel …”

te lezen:

„e)

voor verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers en gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een opleidingstitel als specialist, die hebben deelgenomen aan de opleiding voor een titel …”.

Bladzijde 31, artikel 10, onder f):

in plaats van:

„f)

voor gespecialiseerde ziekenverplegers … waar de relevante beroepswerkzaamheden worden uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, gespecialiseerde ziekenverplegers zonder opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een gespecialiseerde opleidingstitel welke volgt op de opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2;”

te lezen:

„f)

voor gespecialiseerde ziekenverplegers … waar de relevante beroepswerkzaamheden worden uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, gespecialiseerde ziekenverplegers zonder opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een gespecialiseerde opleidingstitel, die hebben deelgenomen aan de opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2;”.

Bladzijde 33, artikel 14, lid 3, tweede alinea:

in plaats van:

„Dit geldt ook voor de gevallen … betreffende artsen en beoefenaren van de tandheelkunde, in artikel 10, onder f), wanneer de migrant erkenning vraagt in een andere lidstaat waar de relevante beroepsactiviteiten worden uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een specialistische opleidingstitel die aansluitend op de opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, wordt verworven, evenals in artikel 10, onder g).”

te lezen:

„Dit geldt ook voor de gevallen … betreffende artsen en beoefenaren van de tandheelkunde, in artikel 10, onder f), wanneer de migrant erkenning vraagt in een andere lidstaat waar de relevante beroepsactiviteiten worden uitgeoefend door een verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of gespecialiseerde ziekenverplegers die houder zijn van een specialistische opleidingstitel, die hebben deelgenomen aan de opleiding voor de titels bedoeld in bijlage V, punt 5.2.2, evenals in artikel 10, onder g).”.

Bladzijde 49, artikel 49, lid 1, eerste alinea:

in plaats van:

„Elke lidstaat erkent de in bijlage VI, punt 6.1, bedoelde opleidingstitels van architect …”

te lezen:

„Elke lidstaat erkent de in bijlage VI bedoelde opleidingstitels van architect …”.

Bladzijde 49, artikel 49, lid 2, eerste alinea:

in plaats van:

„Onverminderd lid 1 erkent elke lidstaat, door daaraan met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van architect onder de beroepstitel van architect …”

te lezen:

„Onverminderd de eerste alinea erkent elke lidstaat, door daaraan met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van architect onder de beroepstitel van architect …”.

Bladzijde 79 en volgende, bijlage V:

Bladzijde 88, kolom „Pathologische anatomie”, voor „Ireland”:

in plaats van

:

„Morbid anatomy and histopathology”,

te lezen

:

„Histopathology”.

Bladzijde 89, tabel, linkerkolom:

in plaats van

:

„Ziekten der luchtwegen”

te lezen

:

„Neurologie”.

Bladzijde 89, tabel, rechterkolom:

in plaats van

:

„Urologie

Minimale opleidingsduur: 5 jaar”

te lezen

:

„Psychiatrie

Minimale opleidingsduur: 4 jaar”.

Bladzijde 91, kolom „Klinische biologie”, voor „Ελλάς”:

„Χειρουργική Θώρακος” schrappen.

Bladzijde 91, kolom „Plastische chirurgie”, voor „Ireland”:

in plaats van

:

„Plastic surgery”

te lezen

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”.

Bladzijde 92, kolom „Microbiologie — Bacteriologie”, voor „Ελλάς”:

in plaats van

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

te lezen

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”.

Bladzijde 93, kolom „Cardio-thoracale chirurgie”, voor „Italia”:

in plaats van

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

te lezen

:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”.

Bladzijde 95, kolom „Maag- en darmziekten”, voor „Belgique/België/Belgien”:

in plaats van

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

te lezen

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”.

Bladzijde 97, kolom „Fysische geneeskunde en revalidatie”, voor „Portugal”:

in plaats van

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

te lezen

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”.

Bladzijde 99, kolom „Radiologie”, voor „Ireland”:

in plaats van

:

„Radiology (**)”

te lezen

:

„Radiology”.

Bladzijde 99, kolom „Radiologie”, voor „Italia”:

in plaats van

:

„Radiologia”

te lezen

:

„Radiologia (**)”.

Bladzijde 101, kolom „Maatschappij en gezondheid”, voor „Κύπρος”:

in plaats van

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

te lezen

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”.

Bladzijde 108, kolom „Urgentie geneeskunde”, voor „Česká republika”:

in plaats van

:

„Traumatologie

Urgentní medicina”

te lezen

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína”.

Bladzijde 108, kolom „Urgentie geneeskunde”, voor „Slovensko”:

in plaats van

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicina”

te lezen

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicina”.

Bladzijde 115, tabel „5.3.2. Opleidingstitels van beoefenaren der tandheelkunde”, kolom „Opleidingstitels”, voor „Česká republika”:

in plaats van

:

„… (doktor)”

te lezen

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”.

Bladzijde 121, tabel „5.4.2. Opleidingstitels van dierenartsen”, kolom „Opleidingstitels”, voor „Deutschland”:

in plaats van

:

„… des Dritten Abscnitts …”

te lezen

:

„… des Dritten Abschnitts …”.

Bladzijde 128, tabel „5.6.2. Opleidingstitels voor apothekers”, „voor Magyarország”, kolom „Uitreikende instelling”:

in plaats van

:

„EG Egyetem”

te lezen

:

„Egyetem”.

Bladzijde 129, ondertitel:

in plaats van

:

„5.7.   Opleidingstitels van architecten die zijn erkend overeenkomstig artikel 42”

te lezen

:

„5.7.1.   Opleidingstitels van architecten die zijn erkend overeenkomstig artikel 46”.

Bladzijde 129 en volgende, tabel „Architecten”:

a)

Bladzijde 130, tabel voor „España” wordt als volgt gelezen (aligneren van de referentieacademiejaren in de laatste kolom):

Land

Opleidingstitel

Uitreikende instelling

Certificaat bij de opleidingstitel

Referentieacademiejaar

„España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”

b)

Bladzijde 132, laatste deel van de tabel voor „Italia”, wordt als volgt gelezen (aligneren van de referentieacademiejaren in de laatste kolom):

Land

Opleidingstitel

Uitreikende instelling

Certificaat bij de opleidingstitel

Referentieacademiejaar

 

„—

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

Bladzijde 133, tabel voor „Portugal”, wordt als volgt gelezen (aligneren van de referentieacademiejaren in de laatste kolom):

Land

Opleidingstitel

Uitreikende instelling

Certificaat bij de opleidingstitel

Referentieacademiejaar

„Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

Bladzijde 135, bijlage VI, ondertitel:

in plaats van:

„6.   Opleidingstitels van architecten …”

te lezen:

„Opleidingstitels van architecten …”.


Top