EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0224

2005/224/EG: Beschikking van de Commissie van 14 maart 2005 tot wijziging van Beschikking 2003/136/EG wat betreft de beëindiging van het programma voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Luxemburg (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 589) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 71, 17.3.2005, p. 69–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 180–180 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2005; stilzwijgende opheffing door 32005D0773

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/224/oj

17.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 71/69


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 maart 2005

tot wijziging van Beschikking 2003/136/EG wat betreft de beëindiging van het programma voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Luxemburg

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 589)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/224/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name op artikel 16, lid 1, en artikel 20, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In 2001 is klassieke varkenspest vastgesteld bij wilde varkens in Luxemburg.

(2)

Beschikking 2003/136/EG van de Commissie van 27 februari 2003 inzake de goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Luxemburg (2) is aangenomen als één van de maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest.

(3)

Luxemburg heeft informatie verstrekt waaruit blijkt dat de situatie ten aanzien van klassieke varkenspest bij wilde varkens in Luxemburg aanzienlijk is verbeterd en dat het goedgekeurde programma voor de vaccinatie van wilde varkens tegen klassieke varkenspest niet meer hoeft te worden toegepast.

(4)

Beschikking 2003/136/EG moet daarom worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2003/136/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt geschrapt;

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Luxemburg doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om de in artikel 1 genoemde programma's ten uitvoer te leggen in de in de bijlage aangegeven gebieden.”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 53 van 28.2.2003, blz. 52.


Top