EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004A0207(01)

Advies van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende het plan voor de lozing van radioactief afval afkomstig van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc in België, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag

OJ C 34, 7.2.2004, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32004A0207(01)

Advies van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende het plan voor de lozing van radioactief afval afkomstig van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc in België, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag

Publicatieblad Nr. C 034 van 07/02/2004 blz. 0006 - 0006


Advies van de Commissie

van 5 februari 2004

betreffende het plan voor de lozing van radioactief afval afkomstig van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc in België, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag

(2004/C 34/05)

(alleen de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

Op 30 juli 2003 heeft de Europese Commissie ingevolge artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Belgische regering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactief afval afkomstig van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc.

Op grond van deze gegevens en de door de Belgische regering op 7 november 2003 verstrekte aanvullende informatie en na raadpleging van de groep van deskundigen brengt de Commissie navolgend advies uit:

a) De geplande wijzigingen betreffen de bouw van een nieuwe interim-opslagfaciliteit voor vast laagactief afval dat reeds op het terrein aanwezig is. De exploitatie van de nieuwe opslagfaciliteit zal uitsluitend gasvormige effluenten veroorzaken, waarvoor specifieke lozingslimieten zijn gepland. Deze lozingslimieten zijn niet significant hoger dan de thans geldende lozingslimieten.

b) De afstand tussen de nieuwe opslagfaciliteit en de dichtstbijgelegen lidstaat, in dit geval Nederland, bedraagt 11 km.

c) Tijdens normaal bedrijf zullen de gasvormige effluenten die uit de nieuwe opslagfaciliteit worden geloosd niet leiden tot een vanuit gezondheidsoogpunt significante blootstelling van de bevolking in andere lidstaten.

d) Secondair vloeibaar en vast radioactief afval van de exploitatie van de nieuwe opslagfaciliteit zal ter plaatse worden behandeld, geconditioneerd en opgeslagen.

e) In geval van niet-geplande lozingen van radioactief afval ten gevolge van een ongeval van de aard en de omvang als beschreven in de algemene gegevens voor de nieuwe opslagfaciliteit, zal de dosis waaraan de bevolking van andere lidstaten waarschijnlijk zal worden blootgesteld, vanuit gezondheidsoogpunt niet significant zijn.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactief afval in eender welke vorm, dat afkomstig is van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc in België, zowel in normale bedrijfsomstandigheden als in geval van ongevallen van de aard en omvang als beschreven in de algemene gegevens, niet zal leiden tot een vanuit gezondheidsoogpunt significante radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.

Top