EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1080

Verordening (EG) nr. 1080/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

OJ L 156, 25.6.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1080/oj

32003R1080

Verordening (EG) nr. 1080/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

Publicatieblad Nr. L 156 van 25/06/2003 blz. 0005 - 0006


Verordening (EG) nr. 1080/2003 van de Commissie

van 24 juni 2003

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001(2), en met name op artikel 5, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001, en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

Voor een aantal producten zijn de in de invoercertificaten voor het derde kwartaal van 2003 aangevraagde hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen derhalve volledig ingewilligd worden, terwijl voor een aantal andere producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een billijke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2003 worden ingewilligd voor het in de bijlage bij deze verordening aangegeven percentage.

2. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 kunnen overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 19.

(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top