EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0029

Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

OJ L 6, 10.1.2002, p. 3–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 198 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 198 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 003 P. 162 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/29/oj

32002R0029

Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 006 van 10/01/2002 blz. 0003 - 0034


Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie

van 19 december 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, onder b), en artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 is een nomenclatuur van de economische activiteiten, hierna NACE Rev. 1 genoemd, ingevoerd om tegemoet te komen aan de statistische behoeften van de Gemeenschap.

(2) De NACE Rev. 1 moet worden gewijzigd teneinde rekening te houden met de technologische en economische ontwikkeling, alsmede met het aflopen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

(3) De NACE Rev. 1 moet worden gewijzigd teneinde de koppeling aan andere internationale classificaties te handhaven en convergentie op mondiaal niveau te bewerkstelligen.

(4) Verordening (EEG) nr. 3037/90 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2001.

Voor de Commissie

Pedro Solbes Mira

Lid van de Commissie

(1) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1.

(2) PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE

NACE REV. 1.1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top