EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0573

2000/573/EG: Beschikking van de Commissie van 11 september 2000 waarbij de Turks- en Caicoseilanden een afwijking wordt geweigerd van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" met betrekking tot rijst ingedeeld onder GN-code 100630 (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2652)

OJ L 240, 23.9.2000, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/573/oj

32000D0573

2000/573/EG: Beschikking van de Commissie van 11 september 2000 waarbij de Turks- en Caicoseilanden een afwijking wordt geweigerd van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" met betrekking tot rijst ingedeeld onder GN-code 100630 (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2652)

Publicatieblad Nr. L 240 van 23/09/2000 blz. 0025 - 0025


Beschikking van de Commissie

van 11 september 2000

waarbij de Turks- en Caicoseilanden een afwijking wordt geweigerd van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" met betrekking tot rijst ingedeeld onder GN-code 1006 30

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2652)

(2000/573/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap(1), als gewijzigd bij Besluit 97/803/EG(2) tot tussentijdse herziening, inzonderheid op bijlage II, artikel 30,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 30 van bijlage II bij genoemd besluit betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden afwijkingen op de oorsprongsregels toe te staan wanneer zulks op grond van de ontwikkeling van bestaande industrieën of de vestiging van nieuwe industrieën in een land of gebied gerechtvaardigd is.

(2) De regering van de Turks- en Caicoseilanden heeft een afwijking gevraagd van de oorsprongsregels in bijlage II voor niet uit een ACS-staat afkomstige rijst die op de Turks- en Caicoseilanden wordt verwerkt en vandaar wordt geëxporteerd, voor een periode van vijf jaar en voor 8950 t per jaar.

(3) Artikel 6 van bijlage II voorziet in ACS/LGO-cumulatie. De Turks- en Caicoseilanden kunnen rijst van oorsprong uit de ACS-landen van de regio aankopen. De toepassing van de bestaande oorsprongsregels is derhalve niet van invloed op de mogelijkheid voor hun industrie om rijst uit te voeren naar de Gemeenschap. De gevraagde afwijking is bijgevolg niet naar behoren gerechtvaardigd in de zin van artikel 30, lid 1, van bijlage II, en meer in het bijzonder met betrekking tot artikel 30, lid 3, en de regels inzake cumulatie bedoeld in artikel 30, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het op 21 juni 2000 door de regering van het Verenigd Koninkrijk namens de Turks- en Caicoseilanden ingediende verzoek om een afwijking van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" met betrekking tot de productie van rijst, ingedeeld onder GN-code 1006 30, door de Turks- en Caicoseilanden wordt afgewezen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 september 2000.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 329 van 29.11.1997, blz. 50.

Top