Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0062

1999/62/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4347) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 20, 27.1.1999, p. 54–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; stilzwijgende opheffing door 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/62(1)/oj

31999D0062

1999/62/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4347) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 020 van 27/01/1999 blz. 0054 - 0060


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 december 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4347) (Voor de EER relevante tekst) (1999/62/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (2), en met name op artikel 21 bis en 22,

Overwegende dat bij Beschikking 97/222/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/246/EG (4), de lijst is vastgesteld van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten;

Overwegende dat bij Beschikking 98/372/EG van de Commissie (5), gewijzigd bij Beschikking 98/505/EG (6), de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende runderen en varkens uit bepaalde Europese landen zijn vastgesteld;

Overwegende dat, aangezien nog steeds klassieke varkenspest voorkomt bij wilde varkens in sommige delen van Tsjechië, beperkingen zijn vastgesteld voor de invoer van levende varkens uit die gebieden;

Overwegende dat dezelfde regionalisatie dient te gelden voor de invoer van van wilde varkens afkomstige vleesproducten uit Tsjechië;

Overwegende dat de Europese Gemeenschap voor bepaalde gebieden in Kroatië veterinairrechtelijke beperkingen had vastgesteld in verband met bepaalde problemen met betrekking tot de veterinaire controles; dat bij een recent bezoek van veterinaire deskundigen van de Gemeenschap is gebleken dat de veterinaire diensten van Kroatië het hele land op een bevredigende wijze controleren;

Overwegende dat het bijgevolg dienstig is de invoer van vleesproducten uit heel Kroatië mogelijk te maken;

Overwegende dat de situatie met betrekking tot de bestrijding van dierziekten in Zimbabwe bevredigend is; dat het derhalve dienstig is de invoer mogelijk te maken van vleesproducten uit Zimbabwe die een hittebehandeling hebben ondergaan waarbij overal in het vlees een temperatuur van ten minste 80 °C wordt bereikt;

Overwegende dat de veterinaire autoriteiten van Tunesië de nodige garanties hebben gegeven om de invoer mogelijk te maken van vleesproducten uit Tunesië die een hittebehandeling hebben ondergaan waarbij overal in het vlees een temperatuur van ten minste 80 °C wordt bereikt;

Overwegende dat Beschikking 97/222/EG dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/222/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Deel I wordt vervangen door deel I van de bijlage bij de onderhavige beschikking.

2. Deel II wordt vervangen door deel II van de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(2) PB L 24 van 30. 1. 1998, blz. 31.

(3) PB L 89 van 4. 4. 1997, blz. 39.

(4) PB L 98 van 31. 3. 1998, blz. 44.

(5) PB L 170 van 16. 6. 1998, blz. 34.

(6) PB L 226 van 13. 8. 1998, blz. 50.

BIJLAGE

DEEL I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

DEEL II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top