EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2301

Verordening (EG) nr. 2301/97 van de Commissie van 20 november 1997 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 319, 21.11.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 93 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 64 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 64 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; opgeheven door 32008R1204 . Latest consolidated version: 01/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2301/oj

31997R2301

Verordening (EG) nr. 2301/97 van de Commissie van 20 november 1997 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 319 van 21/11/1997 blz. 0008 - 0009


VERORDENING (EG) Nr. 2301/97 VAN DE COMMISSIE van 20 november 1997 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 9, lid 1,

Overwegende dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2082/92, bij de Commissie aanvragen hebben ingediend om bepaalde benamingen te registreren als specificiteitscertificering;

Overwegende dat de geregistreerde benamingen met name in aanmerking komen voor een gereserveerde vermelding als "gegarandeerde traditionele specialiteit";

Overwegende dat na de bekendmaking van de betrokken benamingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) bij de Commissie geen enkel bezwaar als bedoeld in artikel 9 van voornoemde verordening is ingediend;

Overwegende dat de betrokken benamingen derhalve kunnen worden opgenomen in het "specificiteitscertificeringsregister" en op communautair niveau als gegarandeerde traditionele specialiteit kunnen worden beschermd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92 worden de in de bijlage vermelde benamingen opgenomen in het specificiteitscertificeringsregister.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24. 7. 1992, blz. 9.

(2) PB C 21 van 21. 1. 1997, blz. 5.

BIJLAGE

- "Vieille Kriek", "Vieille Kriek-Lambic", "Vieille Framboise-Lambic", "Vieux fruit-Lambic" / "Oude Kriek", "Oude Kriekenlambiek", "Oude Frambozenlambiek", "Oude Fruit-lambiek" (artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92);

- "Vieille Gueuze", "Vieille Gueuze-Lambic", "Vieux Lambic" / "Oude Geuze", "Oude Geuze-Lambiek", "Oude Lambiek" (artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92);

- "Faro" (artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2082/92).

Top