Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

97/129/EG: Beschikking van de Commissie van 28 januari 1997 tot vaststelling van het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129

97/129/EG: Beschikking van de Commissie van 28 januari 1997 tot vaststelling van het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 050 van 20/02/1997 blz. 0028 - 0031


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 januari 1997 tot vaststelling van het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (Voor de EER relevante tekst) (97/129/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (1), inzonderheid op artikel 8, lid 2,

Overwegende dat het identificatiesysteem in eerste instantie vrijwillig wordt toegepast en op een later tijdstip zal worden bezien of het systeem verplicht wordt ingevoerd;

Overwegende dat het identificatiesysteem geregeld opnieuw zal worden bezien en zo nodig volgens de procedure van artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG zal worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het krachtens artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking, die geldt voor alle verpakkingen waarop Richtlijn 94/62/EG van toepassing is, heeft ten doel de cijfercodes en afkortingen vast te stellen waarop het identificatiesysteem is gebaseerd, waarbij de aard van het gebruikte verpakkingsmateriaal (de gebruikte verpakkingsmaterialen) wordt aangegeven en de materialen die onder het identificatiesysteem vallen worden gepreciseerd.

Artikel 2

In deze beschikking:

- zijn, voor zover relevant, de definities van artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG van toepassing;

- wordt onder "composiet" verstaan, een verpakking bestaand uit verschillende materialen die niet met de hand kunnen worden gescheiden, en waarbij geen enkele component meer dan een bepaald gewichtsprocent vertegenwoordigt, die wordt vastgesteld volgens de in artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG neergelegde procedure. Potentiële uitzonderingen voor sommige materialen kunnen worden vastgesteld volgens dezelfde procedure.

Artikel 3

De cijfercodes en afkortingen van het identificatiesysteem zijn zoals opgenomen in de bijlagen.

Zij worden op vrijwillige basis gebruikt voor de in bijlage I genoemde kunststoffen, de in bijlage II genoemde papier- en kartonsoorten, de in bijlage III genoemde metalen, de in bijlage IV genoemde houtsoorten, de in bijlage V genoemde textielsoorten, de in bijlage VI genoemde glassoorten en de in bijlage VII genoemde composieten.

Een besluit of het identificatiesysteem verplicht zal worden ingevoerd voor een materiaal of materialen kan worden vastgesteld volgens de in artikel 21 van Richtlijn 94/62/EG neergelegde procedure.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 januari 1997.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 365 van 31. 12. 1994, blz. 10.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE V

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VII

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top