Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3832

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3832/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de bijdrage in de pensioenregeling betreft

OJ L 361, 31.12.1991, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3832/oj

31991R3832

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3832/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de bijdrage in de pensioenregeling betreft

Publicatieblad Nr. L 361 van 31/12/1991 blz. 0009 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0157
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0157


VERORDENING (EGKS, EEG, EURATOM) Nr. 3832/91 VAN DE RAAD van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de bijdrage in de pensioenregeling betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 24,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 (2),

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na advies van het Comité voor het Statuut,

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Na kennis te hebben genomen van het verslag van het Comité van overleg ingesteld bij het besluit van de Raad van 23 juni 1981,

Overwegende dat het in het kader van de globale regeling die uit deze onderhandelingen is voortgevloeid en ten einde het evenwicht van de pensioenregeling op langere termijn te verzekeren, dienstig is gebleken om de financiële middelen waarover de regeling beschikt op te voeren door middel van een verhoging met ingang van 1 januari 1993 van het percentage van de bijdrage in de genoemde regeling, vastgesteld bij artikel 83, lid 2, van het Statuut;

Overwegende dat het Statuut te dien einde dient te worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In artikel 83, lid 2, van het Statuut wordt "6,75 %" vervangen door "8,25 %".

2. In artikel 42, tweede alinea, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden wordt "13,5 %" vervangen door "16,5 %".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

P. DANKERT

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1. (2) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad. (3) Advies uitgebracht op 12 december 1991 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

Top