EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0344

Verordening (EEG) nr. 344/86 van de Commissie van 17 februari 1986 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 626/85 en (EEG) nr. 2077/85 ten aanzien van de zekerheden

OJ L 41, 18.2.1986, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/344/oj

31986R0344

Verordening (EEG) nr. 344/86 van de Commissie van 17 februari 1986 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 626/85 en (EEG) nr. 2077/85 ten aanzien van de zekerheden

Publicatieblad Nr. L 041 van 18/02/1986 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0100
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 20 blz. 0100


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 344/86 VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 1986

houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 626/85 en (EEG) nr. 2077/85 ten aanzien van de zekerheden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 516/77 van de Raad van 14 maart 1977 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), en met name op artikel 4, lid 8,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 525/77 van de Raad van 14 maart 1977 tot instelling van een steunregeling voor de produktie van ananasconserven (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1699/85 (4), en met name op artikel 8,

Overwegende dat in titel III van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden voor landbouwprodukten (5) is bepaald in welke vorm zekerheid kan worden gesteld; dat in artikel 19, lid 1, van dezelfde verordening is bepaald wanneer een in verband met een voorschot gestelde zekerheid wordt vrijgegeven;

Overwegende dat derhalve de overeenkomstige bepalingen in, onderscheidenlijk, Verordening (EEG) nr. 626/85 van de Commissie van 12 maart 1985 betreffende aankoop, verkoop en opslag van krenten, rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) door opslagbureaus (6) en Verordening (EEG) nr. 2077/85 van de Commissie van 25 juli 1985 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor ananasconserven (7) dienen te vervallen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 21, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 626/85, en artikel 4, lid 4, alsmede artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2077/85 vervallen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1986.

Artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2077/85 blijft evenwel van toepassing op de vóór de inwerkingtreding van deze verordening gestelde zekerheden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 73 van 21. 3. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

(3) PB nr. L 73 van 21. 3. 1977, blz. 46.

(4) PB nr. L 163 van 22. 6. 1985, blz. 12.

(5) PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.

(6) PB nr. L 72 van 13. 3. 1985, blz. 7.

(7) PB nr. L 196 van 26. 7. 1985, blz. 28.

Top