Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2233

Verordening (EEG) nr. 2233/79 van de Commissie van 11 oktober 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2213/76 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag

OJ L 257, 12.10.1979, p. 31–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 159 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 137 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 137 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2233/oj

31979R2233

Verordening (EEG) nr. 2233/79 van de Commissie van 11 oktober 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2213/76 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag

Publicatieblad Nr. L 257 van 12/10/1979 blz. 0031 - 0031
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0159
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0137
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0137


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2233/79 VAN DE COMMISSIE

van 11 oktober 1979

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 2213/76 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1761/78 ( 2 ) , met name op artikel 7 , lid 5 ,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 2213/76 van de Commissie ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1522/79 ( 4 ) , de opslagduur van het ten verkoop gestelde produkt wordt vastgesteld op ten minste vier maanden ;

Overwegende dat het , gezien de ontwikkeling van de voorraden , aanbeveling verdient deze verkoop te beperken tot magere-melkpoeder dat is opgeslagen voor 1 januari 1979 ;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 2213/76 wordt voor de woorden " die op de dag van de sluiting van de verkoopovereenkomst ten minste gedurende vier maanden zijn opgeslagen " gelezen : " dat voor 1 januari 1979 bij hen werd opgeslagen " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 oktober 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 11 oktober 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 204 van 28 . 7 . 1978 , blz . 6 .

( 3 ) PB nr . L 249 van 11 . 9 . 1976 , blz . 6 .

( 4 ) PB nr . L 185 van 21 . 7 . 1979 , blz . 20 .

Top