Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0017

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 17/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

OJ L 127, 29.4.2004, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/17(2)/oj

22004D0017

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 17/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0118 - 0119


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 17/2004

van 19 maart 2004

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 169/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 5 december 2003(1).

(2) Richtlijn 2003/61/EG van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen, 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, 92/33/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, 92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, 98/56/EG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, 2002/54/EG betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad, 2002/56/EG betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen en 2002/57/EG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, ten aanzien van de communautaire vergelijkende tests en proeven(2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3) Beschikking 2003/765/EG van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soorten Secale cereale en Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet(3), dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(4) Beschikking 2003/795/EG van de Commissie van 10 november 2003 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Vicia faba L. dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet(4), dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

1. In deel 1 van hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst wordt in de punten 2 (Richtlijn 66/401/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 66/402/EEG van de Raad) en 13 (Richtlijn 2002/57/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

"- 32003 L 0061: Richtlijn 2003/61/EG van de Raad van 18 juni 2003 (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23)."

2. In deel 1 van hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst wordt in de punten 11 (Richtlijn 2002/54/EG van de Raad) en 12 (Richtlijn 2002/55/EG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

", zoals gewijzigd bij:

- 32003 L 0063: Richtlijn 2003/61/EG van de Raad van 18 juni 2003 (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23)."

3. In deel 2 van hoofdstuk III van bijlage I bij de Overeenkomst worden na punt 25 (Beschikking 2003/307/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

"26. 32003 D 0765: Beschikking 2003/765/EG van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soorten Secale cereale en Triticum durum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (PB L 275, 25.10.2003, blz. 47).

27. 32003 D 0795: Beschikking 2003/795/EG van de Commissie van 10 november 2003 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Vicia faba L. dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet (PB L 296, 14.11.2003, blz. 32)."

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2003/61/EG en Beschikkingen 2003/765/EG en 2003/795/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

P. Westerlund

(1) PB L 88 van 25.3.2004, blz. 39.

(2) PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23.

(3) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 47.

(4) PB L 296 van 14.11.2003, blz. 32.

(5) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

Top