EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D1230(08)

Besluit nr. 5/95 van de ACS-EG-Raad van ministers van 3 november 1995 tot bijwerking van de lijst van minst ontwikkelde ACS-Staten in artikel 330, lid 1, van de Vierde Overeenkomst van Lomé

OJ L 327, 30.12.1995, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/583/oj

21995D1230(08)

Besluit nr. 5/95 van de ACS-EG-Raad van ministers van 3 november 1995 tot bijwerking van de lijst van minst ontwikkelde ACS-Staten in artikel 330, lid 1, van de Vierde Overeenkomst van Lomé

Publicatieblad Nr. L 327 van 30/12/1995 blz. 0031 - 0031


BESLUIT Nr. 5/95 VAN DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS van 3 november 1995 tot bijwerking van de lijst van minst ontwikkelde ACS-Staten in artikel 330, lid 1, van de Vierde Overeenkomst van Lomé (95/583/EG)

DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS, BIJEEN IN RÉDUIT, MAURITIUS, OP 3 EN 4 NOVEMBER 1995,

GEZIEN de op 15 december 1989 ondertekende Vierde Overeenkomst van Lomé, die voorziet in speciale maatregelen om de minst ontwikkelde, niet aan zee grenzende en insulaire ACS-Staten te helpen bij het overwinnen van de moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd,

GEZIEN, de door hem op 19 mei 1993 te Brussel aangenomen resolutie, volgens welke samenwerking tussen de EEG en de minst ontwikkelde, niet aan zee grenzende en insulaire ACS-Staten moet worden geëvalueerd overeenkomstig artikel 326, lid 6, van de Overeenkomst,

GEZIEN de door hem op 19 mei 1994 te Mbabane aangenomen resolutie, waarin nota wordt genomen van het gezamenlijk verslag dat door het Comité inzake ontwikkelingsfinanciering op basis van die evaluatie is opgesteld en waarin wordt opgeroepen tot een tijdige herdefinitie van de criteria van minst ontwikkelde landen met gebruikmaking van soortgelijke criteria als die van de Verenigde Naties, waaronder het bevolkingscijfer, de levenskwaliteitsindicator en de samengestelde economische indicator, om tot een coherente lijst te komen die regelmatig en automatisch wordt herzien overeenkomstig de criteria voor opneming op en afvoering van de lijst van minst ontwikkelde landen van de Verenigde Naties,

IN AANMERKING NEMEND dat de bedoelde criteria en regelingen van de Verenigde Naties die zijn welke door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn aangenomen in Resolutie nr. 46/206 van 20 december 1991 en opgenomen in Besluit 1991/275 van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties van 26 juli 1991,

IN AANMERKING NEMEND dat deze criteria en regelingen onlangs door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn bevestigd in Resolutie nr. 49/133 van 19 december 1994,

OVERWEGENDE dat deze criteria en regelingen derhalve, onder voorbehoud van wijziging door de Algemene Vergadering, kunnen worden gebruikt voor de regelmatige herziening en bijwerking van de lijst van ACS-Staten in artikel 330, lid 1, overeenkomstig het verzoek van de Raad van Ministers in zijn resolutie van 19 mei 1994;

OVERWEGENDE dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tevens heeft besloten op grond van deze criteria en regelingen (Resolutie 49/133 van 19 december 1994) de lijst van minst ontwikkelde landen te wijzigen door Angola en Eritrea op te nemen en Botswana af te voeren,

GELET OP artikel 330, lid 2, van de Vierde Overeenkomst van Lomé,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Angola, Liberia, Madagascar, Zaïre en Zambia worden opgenomen in de lijst van ACS-Staten in artikel 330, lid 1.

Artikel 2

2. Antigua en Barbuda, Belize, Botswana, Dominica, Grenada, Sint-Kitts en Nevis, Santa-Lucia, Sint-Vincent en de Grenadinen, Seychellen, Swaziland en Tonga worden afgevoerd van de lijst van ACS-Staten in artikel 330, lid 1.

Artikel 3

1. Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. Wat betreft artikel 189, lid 3, artikel 196, lid 2, en artikel 197, leden 3 en 4, van de Vierde Overeenkomst van Lomé met betrekking tot STABEX is dit besluit evenwel pas van toepassing vanaf 1 januari 1996.

Gedaan te Brussel, 3 november 1995.

Voor de ACS-EG-Raad van Ministers

De Voorzitter

L. ATIENZA SERNA

Top