Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1549

Verordening (EG) nr. 1549/98 van de Commissie van 17 juli 1998 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 202, 18.7.1998, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 235 - 236
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 271 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 271 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1549/oj

31998R1549

Verordening (EG) nr. 1549/98 van de Commissie van 17 juli 1998 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 202 van 18/07/1998 blz. 0025 - 0026


VERORDENING (EG) Nr. 1549/98 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 1998 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1068/97 van de Commissie (2), en met name op artikel 17, lid 2,

Overwegende dat voor bepaalde benamingen die de lidstaten overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 hebben meegedeeld, aanvullende informatie is gevraagd om te garanderen dat die benamingen met de artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming zijn; dat uit onderzoek van die aanvullende informatie is gebleken dat die benamingen aan de eisen van de genoemde artikelen voldoen; dat zij bijgevolg moeten worden geregistreerd en aan de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 644/98 (4), moeten worden toegevoegd;

Overwegende dat voor de drie nieuwe lidstaten de in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde termijn van zes maanden geldt vanaf de datum van hun toetreding; dat bepaalde door deze lidstaten meegedeelde benamingen met de artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming zijn en dus moeten worden geregistreerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 wordt aangevuld met de benamingen die in de bijlage van deze verordening zijn vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juli 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1.

(2) PB L 156 van 13. 6. 1997, blz. 10.

(3) PB L 148 van 21. 6. 1996, blz. 1.

(4) PB L 87 van 21. 3. 1998, blz. 8.

BIJLAGE

A. IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG GENOEMDE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Vleesproducten

ITALIË

- Mortadella Bologna (BGA)

Oliën en vetten

Olijfolie

GRIEKENLAND

- ÆÜêõíèïò (Zakynthos) (BGA)

- ÓÜìïò (Samos) (BGA)

Groenten en fruit en granen

GRIEKENLAND

- ÊïñéíèéáêÞ Óôáößäá Âïóôßôóá (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (BOB)

- Öáóüëéá (Ãßãáíôåò ÅëÝöáíôåò) Ðñåóðþí Öëþñéíáò (Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas) (BGA)

- Öáóüëéá (ÐëáêÝ Ìåãáëüóðåñìá) Ðñåóðþí Öëþñéíáò ((Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas) (BGA)

B. IN BIJLAGE I VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 BEDOELDE LEVENSMIDDELEN

Bier

DUITSLAND

- Münchner Bier (BGA)

- Kulmbacher Bier (BGA)

- Hofer Bier (BGA)

- Dortmunder Bier (BGA)

- Mainfranken Bier (BGA)

- Bremer Bier (BGA)

Top