Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage X: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Hongarije - 8. Milieu - B. Waterkwaliteit

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/B

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage X: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Hongarije - 8. Milieu - B. Waterkwaliteit

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0855 - 0855


B. WATERKWALITEIT

1. 31991 L 0271: Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40), zoals gewijzigd bij:

- 31998 L 0015: Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27.2.1998 (PB L 67 van 7.3.1998, blz. 29).

a) In afwijking van de artikelen 3, 4 en 5, lid 2, van Richtlijn 91/271/EEG zijn de eisen inzake opvangsystemen en zuivering van stedelijk afvalwater tot en met 31 december 2015 niet volledig van toepassing in Hongarije, met inachtneming van de volgende tussentijdse doelstellingen:

- per 31 december 2008 dient in kwetsbare gebieden aan de richtlijn te zijn voldaan voor agglomeraties met meer dan 10000 inwonerequivalenten;

- per 31 december 2010 dient in niet-kwetsbare gebieden aan de richtlijn te zijn voldaan voor agglomeraties met meer dan 15000 inwonerequivalenten.

b) In afwijking van artikel 13 van Richtlijn 91/271/EEG zijn de eisen inzake biologisch afbreekbaar industrieel afvalwater van installaties van de in bijlage III genoemde bedrijfstakken tot en met 31 december 2008 niet van toepassing op de volgende installaties in Hongarije:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).

In afwijking van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 98/83/EG kan Hongarije tot en met 25 december 2009 voorzien in afwijkingen van de parameterwaarden voor arseen zonder dat het de Commissie daarvan in kennis dient te stellen. Indien Hongarije een dergelijke afwijking na die datum wenst te verlengen, is de procedure van artikel 9, lid 2, van toepassing. Deze afwijking geldt niet voor drinkwater dat gebruikt wordt voor het bereiden van voedsel.

De procedure van artikel 9, lid 2, is ook van toepassing indien Hongarije na 25 december 2006 op grond van artikel 9, lid 1, voor boor, fluoride en nitriet in afwijkingen wenst te voorzien.

--------------------------------------------------

Top