MT

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

NAT/768

Regoli relatati mal-FEMS wara l-Brexit

OPINJONI

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta’ ċerti regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[COM(2019) 48 final – 2019/0009(COD)]

Konsultazzjoni

Parlament Ewropew, 30/01/2019

Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 06/02/2019

Bażi legali

L-Artikoli 43(2) u 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Sezzjoni Kompetenti

Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent

Adottata fil-plenarja

20/02/2019

Sessjoni plenarja Nru

541


Riżultat tal-votazzjoni
(favur/kontra/astensjonijiet)

159/0/2

Billi l-Kumitat jikkunsidra li l-kontenut tal-proposta huwa kompletament sodisfaċenti u m’hemm bżonn tal-ebda kumment min-naħa tiegħu, iddeċieda, matul il-541 sessjoni plenarja tiegħu tal-20 u l-21 ta’ Frar 2019 (seduta tal-20 ta’ Frar 2019), b’159 vot favur, l-ebda vot kontra u 2 astensjonijiet, li jagħti opinjoni favorevoli għat-test propost.

Brussell, 20 ta’ Frar 2019

Luca Jahier
President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

_____________