ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 194

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
2 ta' Awwissu 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1580 tal-31 ta’ Lulju 2023 li jemenda għat-338 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1581 tal-1 ta’ Awwissu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis  ( 1 )

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1582 tal-1 ta’ Awwissu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju prodott minn razez derivattivi ta’ Escherichia coli BL21 (DE3) ( 1 )

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1583 tal-1 ta’ Awwissu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) ( 1 )

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1584 tal-1 ta’ Awwissu 2023 dwar miżuri għall-prevenzjoni tal-istabbiliment u t-tixrid ta’ Popillia japonica Newman u dwar miżuri għall-eradikazzjoni u t-trażżin ta’ dak il-pest f’ċerti żoni demarkati tat-territorju tal-Unjoni

17

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 253 tal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar ir-regoli interni li jikkonċernaw ir-restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġett tad-data fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-attivitajiet imwettqa mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji [2023/1585]

39

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1586 tas-26 ta’ Lulju 2023 dwar l-istandards armonizzati għall-makkinarju abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

45

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1587 tal-1 ta’ Awwissu 2023 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1668 fir-rigward tal-istandards armonizzati dwar ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tal-ittestjar għat-tagħmir elettriku għad-detezzjoni u l-kejl tal-ossiġenu ( 1 )

134

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1580

tal-31 ta’ Lulju 2023

li jemenda għat-338 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) u l-Artikolu 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fil-21 ta’ Lulju 2023, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda, f’konformità mar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1267(1999), 1989(2011) u 2253(2015), li jemenda żewġ entrati fil-lista tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet tiegħu li għalihom għandu japplika l-iffriżar tal-fondi u riżorsi finanzjarji.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2023.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President

Id-Direttur Ġenerali

Id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

Id-data tal-identifikazzjoni tal-entrati segwenti taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi” fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hija emendata kif ġej:

(a)

“Yazid Sufaat (magħruf ukoll bħala (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizz: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, il-Malasja (indirizz preċedenti) (b) il-Malasja. Data ta’ twelid: 20.1.1964. Post ta’ twelid: Johor, il-Malasja. Nazzjonalità: Malasjan. Nru tal-Passaport: A 10472263. Nru tal-identifikazzjoni nazzjonali: 640120-01-5529. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 9.9.2003.”

huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Yazid Sufaat (psewdonimu anqas affidabbli: (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizz: (a) Taman Bukit Ampang, l-Istat ta’ Selangor, il-Malasja (indirizz preċedenti) (b) il-Malasja (fil-ħabs mill-2013 sal-2019). Data ta’ twelid: 20.1.1964. Post ta’ twelid: Johor, il-Malasja. Nazzjonalità: Malasjan. Nru tal-Passaport: A 10472263. Nru tal-identifikazzjoni nazzjonali: 640120-01-5529. Informazzjoni oħra: Membru fundatur ta’ Jemaah Islamiyah (JI) li ħadem fuq il-programm ta’ armi bijoloġiċi ta’ Al-Qaida, ipprovda appoġġ lil dawk involuti fl-attakki tal-Al-Qaida fl-11 ta’ Settembru 2001 fl-Istati Uniti tal-Amerka, u kien involut f’operazzjonijiet ta’ bbumbardjar JI. Miżmum fil-Malasja mill-2001 sal-2008. Arrestat fil-Malasja fl-2013 u kkundannat għal 7 snin f’Jannar 2016 talli naqas milli jirrapporta informazzjoni relatata ma’ atti terroristiċi. Id-detenzjoni spiċċat fl-20 ta’ Novembru 2019. Wettaq ordni ta’ residenza ristretta ta’ sentejn f’Selangor Malaysia sal-21 ta’ Novembru 2021. Ritratti disponibbli fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 9.9.2003.”

(b)

“Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (magħruf ukoll bħala (a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, (b) Abu Sarah al-Saudi (c) Abu Sara Zahrani). Data ta’ twelid: 19.1.1986. Nazzjonalità: L-Arabja Sawdija. Indirizz: Ir-Repubblika Għarbija Sirjana. Numru tal-passaport: (a) K142736 (numru tal-passaport tal-Arabja Sawdija maħruġ 14.7.2011 f’Al-Khafji, l-Arabja Sawdija), (b) G579315 (numru tal-passaport tal-Arabja Sawdija). Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 20.4.2016.”

huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (psewdonimu affidabbli: Faisal Ahmed Ali Alzahrani; psewdonimi anqas affidabbli: a) Abu Sarah al-Saudi, b) Abu Sara Zahrani). Data ta’ twelid: 19.1.1986. Nazzjonalità: L-Arabja Sawdija. Indirizz: Ir-Repubblika Għarbija Sirjana. Numru tal-passaport: (a) K142736 (numru tal-passaport tal-Arabja Sawdija maħruġ 14.7.2011 f’Al-Khafji, l-Arabja Sawdija), (b) Numru tal-passaport tal-Arabja Sawdija, G579315. Informazzjoni oħra: Allegatament mejjet. Kien l-uffiċjal tad-diviżjoni taż-żejt u l-gass tal-Istat Iżlamiku fl-Iraq u l-Levante (ISIL), elenkat bħala Al-Qaida fl-Iraq, għall-Governorat ta’ Al Barakah, ir-Repubblika Għarbija Sirjana, minn Mejju 2015. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 20.4.2016.”


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/4


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1581

tal-1 ta’ Awwissu 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid “oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b’mod partikolari, l-Artikolu 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jipprevedi li l-ikel il-ġdid awtorizzat u inkluż fil-lista tal-Unjoni tal-ikel il-ġdid biss jista’ jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2015/2283, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (2) stabbilixxa lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat.

(3)

Il-lista tal-Unjoni stabbilita fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 tinkludi l-oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis bħala ikel ġdid awtorizzat.

(4)

L-ikel ġdid “oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis” ġie awtorizzat f’konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għall-użu fis-supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) intiżi għall-popolazzjoni ġenerali. Il-livelli massimi awtorizzati tal-ikel ġdid huma ta’ 40–80 mg/jum ta’ oleoreżina, li jirriżultaw f’≤ 8 mg ta’ astaksantina kuljum.

(5)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1377 (5) emenda l-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid “oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis”. B’mod partikolari, l-użu tal-ikel ġdid fis-supplimenti tal-ikel li fihom 40–80 mg ta’ oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis li jikkorrispondu għal livelli ta’ astaksantina ta’ massimu ta’ 8 mg, ġie limitat għall-adulti u għall-adolexxenti li għandhom aktar minn 14-il sena. L-emenda kienet ibbażata fuq opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) “Safety of astaxanthin for its use as a novel food in food supplements” (6), li kkonkludiet dwar is-sikurezza tal-livelli ta’ massimu ta’ 8 mg ta’ astaksantina għall-popolazzjoni ta’ ’l fuq minn 14-il sena biss.

(6)

Fil-15 ta’ Diċembru 2022, il-kumpanija Natural Algae Astaxanthin Association (“l-applikant”) ressqet applikazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għal bidla fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis. L-applikant talab li jiġi estiż l-użu tal-ikel ġdid għas-supplimenti tal-ikel intizi għat-tfal li għandhom minn 3 snin sa inqas minn 10 snin f’livelli ta’ 23 mg/jum ta’ oleoreżina (li jikkorrispondu għal mhux aktar minn 2,3 mg/jum ta’ astaksantina), u għas-supplimenti tal-ikel maħsuba għall-adolexxenti li għandhom minn 10 sa inqas minn 14-il sena li fihom 57 mg/jum ta’ oleoreżina (li jikkorrispondu għal mhux aktar minn 5,6 mg/jum ta’ astaksantina).

(7)

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-bidla rikjesta fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis aktarx li ma jkollhiex effett fuq is-saħħa tal-bniedem, u li mhijiex meħtieġa evalwazzjoni tas-sikurezza mill-Awtorità f’konformità mal-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) 2015/2283. Meta titqies id-Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum (Acceptable Daily Intake, “ADI”) tal-astaksantina ta’ 0,2 mg/kg ta’ piż tal-ġisem kuljum u l-konsum tal-astaksantina mid-dieta tal-isfond kif stabbilit fl-opinjoni tal-awtorità ppubblikata fl-2020, il-konsum tal-astaksantina mis-supplimenti tal-ikel kif propost mill-applikant jirriżulta f’konsum ġenerali tal-astaksantina li ma jaqbiżx l-ADI.

(8)

L-informazzjoni li ngħatat fl-applikazzjoni tagħti biżżejjed raġunijiet biex jiġi stabbilit li l-bidliet fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis, huma f’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2015/2283, u jenħtieġ li jiġu approvati.

(9)

F’konformità mal-bidla fil-kundizzjonijiet tal-użu tas-supplimenti tal-ikel li fihom diversi livelli ta’ oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis skont il-gruppi tal-età fil-mira tal-popolazzjoni, jeħtieġ li l-konsumaturi jiġu infurmati permezz ta’ tikkettar xieraq li s-supplimenti tal-ikel li fihom l-ikel ġdid ma għandhomx jiġu kkunsmati mill-gruppi tal-popolazzjoni li mhumiex intiżi għalihom, u ma għandhomx jiġu kkunsmati mit-trabi u mit-tfal żgħar. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jixraq li jiġu stabbiliti aktar rekwiżiti għat-tikkettar biex jiġi pprevenut il-konsum simultanju ta’ supplimenti tal-ikel li fihom l-astaksantina, li x’aktarx jaqbeż id-doża aċċettabbli ta’ kuljum stabbilita mill-Awtorità.

(10)

Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv u sabiex l-operaturi tan-negozju jingħataw biżżejjed ħin biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti perjodi tranżizzjonali biex ikopru s-supplimenti tal-ikel li fihom ≤ 8,0 mg ta’ astaksantina li ġew introdotti fis-suq jew li ntbagħtu minn pajjiżi terzi fl-Unjoni u li huma intiżi għall-popolazzjoni ġenerali ta’ età ’l fuq minn 14-il sena, qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawk il-miżuri tranżizzjonali jqisu s-sikurezza tal-konsumaturi billi jipprovdulhom l-informazzjoni dwar l-użu xieraq f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(11)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

1.   Is-supplimenti tal-ikel li fihom ≤ 8,0 mg ta’ astaksantina intiżi għall-popolazzjoni ġenerali ta’ età ’l fuq minn 14-il sena, u li ġew introdotti fis-suq legalment qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jiġu kkummerċjalizzati sad-data minima tad-durabbiltà jew sad-data tal-iskadenza tagħhom.

2.   Is-supplimenti tal-ikel li fihom ≤ 8,0 mg ta’ astaksantina intiżi għall-popolazzjoni ġenerali ta’ età ’l fuq minn 14-il sena, u importati fl-Unjoni, jistgħu jiġu kkummerċjalizzati sad-data tad-durabbiltà minima jew sad-data tal-iskadenza tagħhom, meta l-importatur ta’ dan l-ikel ikun jista’ juri li dawn intbagħtu mill-pajjiż terz ikkonċernat u kienu fi triqthom lejn l-Unjoni qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 tal-20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1377 tad-19 ta’ Awwissu 2021 li jawtorizza l-bidla fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid “oleoreżina li fiha ħafna astaksantina” mill-algi Haematococcus pluvialis skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (ĠU L 297, 20.8.2021, p. 20).

(6)  Bord tal-EFSA dwar in-nutrizzjoni, l-ikel ġdid u l-allerġeni tal-ikel, Scientific Opinion on the safety of astaxanthin as a novel food in food supplements. EFSA Journal 2020;18(2):5993.


ANNESS

Fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470, l-entrata għal “Oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis” fit-Tabella 1 (Ikel ġdid awtorizzat) hija sostitwita b’dan li ġej:

Ikel ġdid awtorizzat

Kundizzjonijiet li fihom jista’ jintuża l-ikel ġdid

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi addizzjonali

Rekwiżiti oħra

“Oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis”

Kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta’ astaksantina

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun “Oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis”

It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom Oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-algi Haematococcus pluvialis jenħtieġ li jkollu dikjarazzjoni li dawn ma għandhomx jiġu kkunsmati:

(a)

jekk jiġu kkunsmati supplimenti tal-ikel oħrajn li fihom l-esteri tal-astaksantina fl-istess jum

(b)

minn trabi u tfal taħt l-età ta’ 3 snin

(c)

minn trabi u tfal taħt l-età ta’ 10 snin  (*1)

(d)

minn trabi, tfal u adoloxxenti taħt l-età ta’ 14-il sena  (*1).

 

Supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE, esklużi t-trabi u t-tfal żgħar

2,3 mg ta’ astaksantina kuljum għal tfal li għandhom bejn 3 snin u iżgħar minn 10 snin

5,7 mg ta’ astaksantina kuljum għal adolexxenti li għandhom bejn 10 snin u inqas minn 14-il sena

8 mg ta’ astaksantina kuljum għall-popolazzjoni ġenerali li għandha aktar minn 14-il sena


(*1)  Skont il-grupp tal-età li jkun maħsub għalih is-suppliment tal-ikel.”


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/8


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1582

tal-1 ta’ Awwissu 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju prodott minn razez derivattivi ta’ Escherichia coli BL21 (DE3)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jipprevedi li l-ikel il-ġdid awtorizzat u mniżżel fil-lista tal-Unjoni tal-ikel il-ġdid biss jista’ jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2015/2283, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (2) stabbilixxa lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/96 (3) awtorizza t-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju miksub bil-fermentazzjoni mikrobjali bl-użu tar-razza ġenetikament modifikata K-12 DH1 ta’ Escherichia coli (“E. Coli”) bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283.

(4)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/113 (4) awtorizza t-tqegħid fis-suq tal-Unjoni tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju miksub bil-fermentazzjoni mikrobjali bl-użu ta’ razez derivattivi ġenetikament modifikati ta’ E. coli BL21(DE3) bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283.

(5)

Fit-8 ta’ Frar 2023, il-kumpanija Chr. Hansen A/S (“l-applikant”) ressqet applikazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għal bidla fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju (“3′-SL”), miksub permezz tal-fermentazzjoni mikrobjali bl-użu ta’ razez derivattivi ġenetikament modifikati (razza tal-produzzjoni u razza tad-degradazzjoni fakultattiva) ta’ E. coli BL21(DE3). L-applikant talab żieda fil-livelli massimi tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL użati fil-formula tat-trabi kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), mil-livell massimu awtorizzat bħalissa ta’ 0,23 g/kg jew l għal livell massimu ta’ 0,28 g/kg jew l, u biex jiġi estiż l-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL fis-supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) intiżi għat-trabi u għat-tfal żgħar fil-livelli ta’ 0,28 g/jum. Sussegwentement, fit-23 ta’ Marzu 2023, l-applikant immodifika t-talba inizjali fl-applikazzjoni u mill-użi proposti neħħa l-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL fis-supplimenti tal-ikel intiżi għat-trabi u għat-tfal żgħar.

(6)

L-applikant iġġustifika t-talba għall-bidliet proposti fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL fil-formula tat-trabi kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, bħala mezz biex il-livelli tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL fil-formula tat-trabi u l-konsum riżultanti, jitqarrbu lejn il-livelli ta’ 3′-SL li jinsabu b’mod naturali fil-ħalib tal-bniedem.

(7)

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-aġġornament mitlub tal-lista tal-Unjoni li jikkonċerna l-bidla fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL prodott minn razez derivattivi ta’ E. coli BL21 (DE3) kif propost mill-applikant, x’aktarx li mhux se jkollhom effett fuq is-saħħa tal-bniedem, u li mhijiex meħtieġa evalwazzjoni tas-sikurezza mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) f’konformità mal-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) 2015/2283. F’dan ir-rigward, il-konsum kemxejn miżjud ta’ melħ tas-sodju ta’ 3′-SL li jirriżulta minn dan l-użu miżjud fil-formula tat-trabi kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, xorta jkun aktar baxx mill-konsum ta’ 3′-SL mill-ħalib tas-sider li l-Awtorità kienet tal-fehma li ma kien tal-ebda tħassib għas-sikurezza fl-opinjoni tagħha tal-2022 dwar il-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL prodott minn razez derivattivi ta’ E. coli BL21(DE3). (7) Il-Kummissjoni tqis ukoll li ż-żieda fil-livelli massimi tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL fil-formula tat-trabi minn 0,23 g/kg jew l għal 0,28 g/kg jew l jenħtieġ li tiġi riflessa wkoll fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi u għat-tfal żgħar kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, peress li l-livelli massimi tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL f’dak l-ikel huma marbuta mal-livelli massimi użati fil-formula tat-trabi.

(8)

L-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni u fl-opinjoni tal-Awtorità tal-2022 jagħtu biżżejjed raġunijiet biex jiġi stabbilit li l-bidliet fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-SL prodott minn razez derivattivi tar-razza BL21(DE3) ta’ E. coli huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2015/2283 u jenħtieġ li jiġu approvati.

(9)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 tal-20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/96 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jawtorizza t-tqegħid fis suq tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-sijalillattożju bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (ĠU L 31, 29.1.2021, p. 201).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/113 tas-16 ta’ Jannar 2023 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju prodott minn razez derivattivi tal-Escherichia coli BL21 (DE3) bħala ikel ġdid u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 (ĠU L 15, 17.1.2023, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

(6)  Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51).

(7)  EFSA Journal 2022;20(5):7331.


ANNESS

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 huwa emendat kif ġej: (1) fit-Tabella 1 (L-ikel il-ġdid awtorizzat), l-entrata għal melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju (“3′-SL”)(prodott minn razez derivattivi ta’ E. coli BL21(DE3)) hija sostitwita b’dan li ġej:

Ikel ġdid awtorizzat

Kundizzjonijiet li fihom jista’ jintuża l-ikel ġdid

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi addizzjonali

Rekwiżiti oħra

Il-Protezzjoni tad-Data

Melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju (“3′-SL”)

(prodott mir-razez derivattivi ta’ E. coli BL21(DE3))

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun “melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju”.

It-tikketti tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju (3’-SL) għandu jkun fihom dikjarazzjoni li

(a)

jenħtieġ li ma jiġux ikkunsmati minn tfal taħt it-3 snin;

(b)

jenħtieġ li ma jintużawx jekk ikel ieħor li jkun fih il-melħ tas-sodju ta’ 3′-sijalillattożju miżjud jiġi kkunsmat fl-istess jum.

 

Awtorizzat fis-6 ta’ Frar 2023. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza u data xjentifiċi proprjetarji protetti f’konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.

Applikant: “Chr. Hansen A/S”, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, id-Danimarka. Sakemm idum il-perjodu tal-protezzjoni tad-data, l-ikel il-ġdid il-melħ tas-sodju ta’ 3′-Sijalillattożju huwa awtorizzat għall-introduzzjoni fis-suq fl-Unjoni minn Chr. Hansen A/S biss dment li ma jkunx hemm applikant sussegwenti li jikseb awtorizzazzjoni għal dan l-ikel il-ġdid mingħajr ma jirreferi għall-evidenza xjentifika jew għad-data xjentifika proprjetarja protetta f’konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bi ftehim ma’ “Chr. Hansen A/S”.

Id-data ta’ tmiem il-protezzjoni tad-data: is-6 ta’ Frar 2028.”

Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,28 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkonsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur

Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,28 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkonsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur

Ikel proċessat abbażi taċ-ċereali għat-trabi u għat-tfal żgħar u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,28 g/L jew 0,28 g/kg fil-prodott finali lest biex jiġi kkonsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

0,28 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkonsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013

F’konformità mar-rekwiżiti nutrizzjonali partikolari tat-trabi u tat-tfal żgħar li għalihom huma maħsuba l-prodotti iżda fi kwalunkwe każ mhux ogħla minn 0,28 g/L jew 0,28 g/kg fil-prodott finali lest għall-użu, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar

F’konformità mar-rekwiżiti nutrizzjonali partikolari tal-persuni li huma maħsubin għalihom il-prodotti

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE, għall-popolazzjoni ġenerali, minbarra t-trabi u t-tfal żgħar

0,7 g kuljum


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/13


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1583

tal-1 ta’ Awwissu 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/2283 jipprevedi li huwa biss ikel ġdid awtorizzat u inkluż fil-lista tal-Unjoni li jista’ jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2015/2283, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (2) stabbilixxa lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat.

(3)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/375 (3) awtorizzat, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), l-introduzzjoni fis-suq tal-Latto-N-neotetraożju sintetizzat kimikament bħala ingredjent tal-ikel ġdid.

(4)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 258/97, fl-1 ta’ Settembru 2016, il-kumpanija Glycom A/S għarrfet lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħha li tintroduċi fis-suq il-Latto-N-neotetraożju minn sors mikrobjali prodott bir-razza ġenetikament modifikata K-12 ta’ Escherichia coli bħala ingredjent tal-ikel ġdid. Il-Latto-N-neotetraożju ta’ oriġini mikrobjali prodott bir-razza ġenetikament modifikata K-12 ta’ Escherichia coli ġie inkluż fil-lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid abbażi ta’ dik in-notifika meta ġiet stabbilita l-lista tal-Unjoni.

(5)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1314 (5) emenda l-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) prodott bir-razza ġenetikament modifikata K-12 ta’ Escherichia coli.

(6)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/912 (6) emenda l-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) biex jippermetti li l-Latto-N-neotetraożju prodott mill-attività kkombinata tar-razez ġenetikament modifikati PS-LNnT-JBT u DS-LNnT-JBT derivati mir-razza BL21(DE3) ta’ Escherichia coli jiġi introdott fis-suq bl-istess kundizzjonijiet tal-użu bħal dawk awtorizzati preċedentement għal-Latto-N-neotetraożju.

(7)

Fil-15 ta’ Novembru 2022, il-kumpanija Chr. Hansen A/S (“l-applikant”) issottomettiet applikazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 għal bidla fl-ispeċifikazzjonijiet tal-Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) prodott bl-attività kkombinata tar-razez derivattivi PS-LNnT-JBT u DS-LNnT-JBT tar-razza BL21(DE3) ta’ Escherichia coli. L-applikant talab li r-referenza għar-razez derivattivi ġenetikament modifikati speċifiċi PS-LNnT-JBT u DS-LNnT-JBT ta’ Escherichia coli BL21(DE3) użati għall-produzzjoni tal-Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) tiġi sostitwita b’referenza ġenerika għaż-żewġ razez. Barra minn hekk, l-applikant talab bidla fl-ispeċifikazzjonijiet tal-Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) sabiex ikun jista’ jiġi prodott bl-użu tar-razez derivattivi awtorizzati ta’ Escherichia coli K-12 u/jew ta’ Escherichia coli BL21(DE3) minflok il-limitazzjoni attwali tal-użu jew tar-razza derivattiva awtorizzata ta’ Escherichia coli K-12 jew tar-razez derivattivi awtorizzati ta’ Escherichia coli BL21(DE3).

(8)

L-applikant iġġustifika t-talba għall-bidliet proposti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) biex jissostitwixxi r-referenza speċifika għal PS-LNnT-JBT u DS-LNnT-JBT tar-razza BL21(DE3) ta’ Escherichia coli b’referenza aktar ġenerika għar-razez tal-produzzjoni u tad-degradazzjoni fakultattiva bħala mod aktar preċiż biex jiġu deskritti l-funzjonijiet rispettivi taż-żewġ razez fil-proċess tal-produzzjoni kif ivvalutat (7) mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”), u bħala mezz biex jippermetti aktar flessibbiltà lill-applikant u lil operaturi oħra tan-negozju tal-ikel biex jużaw id-derivattivi awtorizzati ta’ Escherichia coli BL21(DE3) f’konformità mal-funzjonijiet rispettivi tagħhom minflok li l-produzzjoni tagħhom tkun limitata għaż-żewġ razez derivattivi speċifiċi PS-LNnT-JBT u DS-LNnT-JBT. Barra minn hekk, fil-fehma tal-applikant, din il-modifika tallinja wkoll l-ispeċifikazzjonijiet awtorizzati tal-Latto-N-neotetraożju prodott b’razez derivattivi tar-razza BL21(DE3) ta’ Escherichia coli mal-ispeċifikazzjonijiet awtorizzati ta’ ikel ġdid ieħor prodott b’razez derivattivi tal-produzzjoni u ta’ degradazzjoni fakultattiva ta’ Escherichia coli BL21(D3) li fihom ma jissemmewx razez derivattivi speċifiċi. L-applikant iġġustifika wkoll it-talba biex jippermetti l-użu ta’ kombinazzjonijiet ta’ razez derivattivi awtorizzati tar-razez ta’ Escherichia coli, jiġifieri Escherichia coli K-12 u/jew Escherichia coli BL21(DE3), bħala mezz addizzjonali biex jagħti l-flessibbiltà lill-applikant u lil operaturi oħra tan-negozju tal-ikel biex jużaw razez derivattivi awtorizzati ta’ Escherichia coli fil-produzzjoni tal-Latto-N-neotetraożju.

(9)

Il-Kummissjoni tqis li l-aġġornament mitlub tal-lista tal-Unjoni dwar il-bidla fl-ispeċifikazzjonijiet tal-Latto-N-neotetraożju proposta mill-applikant mhuwiex mistenni li jkollu effett fuq is-saħħa tal-bniedem u li mhijiex meħtieġa evalwazzjoni tas-sikurezza mill-Awtorità f’konformità mal-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) 2015/2283. Ir-razez ġenitur ta’ Escherichia coli BL21(DE3) u K-12 u r-razez derivattivi ġenetikament modifikati tagħhom użati fil-produzzjoni tal-Latto-N-neotetraożju ġew ivvalutati b’mod pożittiv mill-Awtorità (8) u fil-kuntest ta’ notifika skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 258/97, rispettivament. L-użu tagħhom fil-produzzjoni tal-Latto-N-neotetraożju bl-użu addizzjonali jew mingħajru tar-razza derivattiva tad-degradazzjoni fakultattiva tar-razza BL21(DE3) ta’ Escherichia coli se jipproduċi l-Latto-N-neotetraożju f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet awtorizzati, u konsegwentement mhux se jaffettwa l-profil tas-sikurezza tal-ikel ġdid awtorizzat.

(10)

L-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni u fl-Opinjoni t’hawn fuq tal-Awtorità tagħti biżżejjed raġunijiet biex jiġi stabbilit li l-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) huma f’konformità mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2015/2283 u jenħtieġ li jiġu approvati.

(11)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 jiġi emendat skont dan.

(12)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 tal-20 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid (ĠU L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/375 tal-11 ta’ Marzu 2016 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-Lakto-N-neotetraożju bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 70, 16.3.2016, p. 22).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1314 tat-2 ta’ Awwissu 2019 li jawtorizza t-tibdil tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Lakto-N-neotetraożju prodott bl-Escherichia coli K-12 skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (ĠU L 205, 5.8.2019, p. 4).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/912 tal-4 ta’ Ġunju 2021 li jawtorizza bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 (ĠU L 199, 7.6.2021, p. 10).

(7)  EFSA Journal 2020;18(11):6305.

(8)  EFSA Journal 2020;18(11):6305.


ANNESS

Fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470, it-Tabella 2 (Speċifikazzjonijiet) l-entrata għal Latto-N-neotetraożju (sors mikrobjali) hija sostitwita b’dan li ġej:

Latto-N-neotetraożju

(sors mikrobjali)

Definizzjoni:

Isem kimiku: β-D-Galattopiranosil-(1→4)-2-aċetammido-2-deossi-β-D-glukopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukopiranożju

Formula kimika: C26H45NO21

Nru CAS: 13007-32-4

Piż molekulari: 707,63 g/mol

Deskrizzjoni/Sors:

Il-Latto-N-neotetraożju huwa trab abjad għal abjad miksur li huwa prodott permezz ta’ proċess mikrobijoloġiku bl-użu ta’ razza ġenetikament modifikata ta’ Escherichia coli K-12, u/jew ta’ Escherichia coli BL21(DE3). Fil-proċess tal-produzzjoni tista’ tintuża razza ta’ degradazzjoni addizzjonali fakultattiva ġenetikament modifikata ta’ Escherichia coli BL21(DE3) sabiex jiġu degradati l-prodotti sekondarji tal-karboidrati intermedji u s-substrati tal-karboidrati tal-bidu li jifdal.

Purità:

Assaġġ (mingħajr ilma): ≥ 80 %

D-Lattożju: ≤ 10,0 %

Latto-N-triożju II: ≤ 3,0 %

para-Latto-N-neoeżaożju: ≤ 5,0 %

l-isomeru tal-Latto-N-neotetraożju fruttożju: ≤ 1,0 %

Is-somma tas-sakkaridi (Latto-N-neotetraożju, D-Lattożju, Latto-N-triożju II, para-Latto-N-neoeżaożju, l-isomeru tal-Latto-N-neotetraożju fruttożju): ≥ 92 % (% w/w materja niexfa)

pH (20 °C, soluzzjoni ta’ 5 %): 4,0-7,0

Ilma: ≤ 9,0 %

Irmied, issulfat: ≤ 1,0 %

Solventi residwi (metanol): ≤ 100 mg/kg

Proteini residwi: ≤ 0,01 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta’ batterji meżofiliċi aerobiċi: ≤ 500 CFU/g

Ħmira u moffa: ≤ 50 CFU/g

Endotossini residwi: ≤ 10 UE/mg

CFU/g Unitajiet li jiffurmaw il-kolonji; EU: Unitajiet ta’ endotossini”


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/17


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1584

tal-1 ta’ Awwissu 2023

dwar miżuri għall-prevenzjoni tal-istabbiliment u t-tixrid ta’ Popillia japonica Newman u dwar miżuri għall-eradikazzjoni u t-trażżin ta’ dak il-pest f’ċerti żoni demarkati tat-territorju tal-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 28(1), il-punti (d), (e), (f), (g), (h) u (i), u l-Artikolu 28(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 (2) jistabbilixxi, fil-Parti B tal-Anness II, il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li huma magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni.

(2)

Popillia japonica Newman (“il-pest speċifikat”) huwa inkluż f’dik il-lista, peress li huwa magħruf li jseħħ f’ċerti partijiet tat-territorju tal-Unjoni. Huwa pest polifagu rrapportat li għandu impatt fuq ħafna speċijiet ta’ pjanti differenti fit-territorju tal-Unjoni.

(3)

Il-pjanti li huma l-ospitani ppreferuti tal-pest speċifikat (“il-pjanti speċifikati”) jenħtieġ li jiġu elenkati u soġġetti għal ċerti miżuri għall-eradikazzjoni jew għat-trażżin, kif applikabbli, fiż-żoni infestati.

(4)

Il-pest speċifikat huwa elenkat ukoll fl-Anness tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1702 (3) bħala pest ta’ prijorità.

(5)

Sabiex jiġu żgurati d-detezzjoni u l-eradikazzjoni bikrija tiegħu fit-territorju tal-Unjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu stħarriġiet annwali, bl-użu ta’ metodi f’konformità mal-aħħar informazzjoni xjentifika u teknika. In-nases jirrappreżentaw metodu importanti ta’ qbid fir-rigward tal-pest speċifikat fit-territorju tal-Unjoni u jenħtieġ li jintużaw b’mod estensiv. L-istħarriġ annwali jenħtieġ li tal-anqas jikkonċerna dawk il-pjanti li jinstabu l-aktar komunement infestati mill-pest speċifikat (“pjanti speċifikati”).

(6)

F’konformità mar-Regolament (UE) 2016/2031, kull Stat Membru għandu jfassal u jżomm aġġornat pjan ta’ kontinġenza għal kull pest ta’ prijorità. Abbażi tal-esperjenza minn tifqigħat preċedenti, huwa meħtieġ li jiġu adottati regoli speċifiċi li jimplimentaw l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2016/2031 sabiex jiġi żgurat pjan ta’ kontinġenza komprensiv f’każ ta’ kwalunkwe sejba tal-pest speċifikat fl-Unjoni.

(7)

Sabiex jinqered il-pest speċifikat u biex jiġi pprevenut it-tixrid tiegħu fit-territorju tal-Unjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu żoni demarkati li jikkonsistu minn żona infestata u minn żona ta’ lqugħ, billi japplikaw miżuri ta’ eradikazzjoni fihom. Il-wisa’ ta’ żona ta’ lqugħ jenħtieġ li tkun ta’ mill-inqas 5 km lil hinn mill-konfini taż-żona infestata, filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ tixrid tal-pest speċifikat.

(8)

Madankollu, f’każijiet ta’ sejbiet iżolati tal-pest speċifikat, jenħtieġ li l-istabbiliment ta’ żona demarkata ma jkunx meħtieġ meta l-pest speċifikat jiġi eradikat minnufih u jkun hemm evidenza li dawk il-pjanti kienu infestati qabel l-introduzzjoni tagħhom fiż-żona tas-sejba jew ikun hemm evidenza li l-pest speċifikat ma jkunx immultiplika u li s-sejba ma hijiex mistennija li twassal għal stabbiliment. Dan huwa l-aktar approċċ xieraq, dment li jitwettqu stħarriġiet biex jiġi kkonfermat in-nuqqas tal-pest speċifikat.

(9)

F’ċerti żoni tat-territorju tal-Unjoni, huwa xieraq li jiġi konkluż li l-qerda tal-pest speċifikat ma tkunx għadha possibbli. L-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li għalhekk jitħallew japplikaw miżuri għat-trażżin ta’ dak il-pest f’dawk iż-żoni, minflok il-qerda tiegħu. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiżguraw approċċ ta’ stħarriġ diliġenti u aktar azzjonijiet ta’ prekawzjoni, prinċipalment fid-definizzjoni tad-daqs taż-żona infestata u taż-żona ta’ lqugħ rispettiva. Iż-żona ta’ lqugħ f’żoni demarkati għat-trażżin jenħtieġ li jkollha wisa’ ta’ mill-inqas 15 km lil hinn mill-konfini taż-żona infestata, li hija usa’ miż-żona ta’ lqugħ f’żoni demarkati għall-eradikazzjoni, sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-pest speċifikat lejn il-bqija tat-territorju tal-Unjoni.

(10)

L-Istati Membri jenħtieġ li jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’kull żona demarkata għat-trażżin li jkollhom l-intenzjoni li jiddeżinjaw jew jimmodifikaw, sabiex jagħtu ħarsa ġenerali lejn it-tixrid tal-pest speċifikat fit-territorju tal-Unjoni. Dan huwa meħtieġ għar-rieżami ta’ dan ir-Regolament u għaż-żamma aġġornata ta’ lista ta’ żoni demarkati għat-trażżin.

(11)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni immedjata tal-miżuri ta’ qerda u sabiex jiġi pprevenut tixrid ulterjuri tal-pest speċifikat lejn il-bqija tat-territorju tal-Unjoni, jenħtieġ li l-istħarriġiet taż-żoni ta’ lqugħ jitwettqu kull sena fl-aktar żmien xieraq tas-sena u b’intensità suffiċjenti, filwaqt li titqies il-possibbiltà li l-awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw ulterjorment il-pjanti fiż-żoni infestati għat-trażżin.

(12)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-pjanijiet ta’ kontinġenza jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Awwissu 2023 sabiex l-Istati Membri jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju l-kontenut ta’ dawk il-pjanijiet.

(13)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar it-twettiq ta’ stħarriġiet f’żoni demarkati abbażi tal-linji gwida Ġenerali tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għal stħarriġiet statistikament sodi u bbażati fuq ir-riskju għall-pesti tal-pjanti (4) jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2025 għal stħarriġ f’żoni demarkati u mill-1 ta’ Jannar 2026 għal stħarriġiet tat-territorju tal-Unjoni barra ż-żoni demarkati, sabiex jitħalla żmien biżżejjed għall-awtoritajiet kompetenti biex jippjanaw, iħejju t-tfassil u jallokaw biżżejjed riżorsi għal tali stħarriġiet.

(14)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri għall-prevenzjoni tal-istabbiliment u t-tixrid fit-territorju tal-Unjoni ta’ Popilia japonica Newman, miżuri għall-eradikazzjoni tiegħu, fejn jinstab preżenti f’dak it-territorju, u miżuri għat-trażżin tiegħu, meta l-eradikazzjoni ma tibqax possibbli.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“pest speċifikat” tfisser Popillia japonica Newman;

(2)

“pjanti ospitanti” tfisser il-pjanti kollha għat-tħawwil b’materjal għat-tkabbir maħsuba biex isostnu l-vitalità tal-pjanti, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u l-pjanti akkwatiċi;

(3)

“pjanti speċifikati” tfisser il-pjanti għat-tħawwil b’materjal għat-tkabbir maħsuba biex isostnu l-vitalità tal-pjanti, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u l-pjanti akkwatiċi elenkati fl-Anness I;

(4)

“żona demarkata għat-trażżin” tfisser żona elenkata fl-Anness II, fejn il-pest speċifikat ma jistax jiġi eradikat;

(5)

“il-kard tal-istħarriġ dwar il-pesti” tfisser il-pubblikazzjoni ta’ “Kard tal-istħarriġ dwar il-pesti fuq il-Popillia japonica” (5) tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”);

(6)

“Linji gwida ġenerali għal stħarriġ statistikament sod u bbażat fuq ir-riskju” tfisser il-pubblikazzjoni ta’ “Linji gwida ġenerali għal stħarriġ statistikament sod u bbażat fuq ir-riskju ta’ pesti tal-pjanti” tal-Awtorità.

Artikolu 3

Stħarriġiet tat-territorju tal-Unjoni barra miż-żoni demarkati

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu stħarriġiet annwali bbażati fuq ir-riskju għall-preżenza tal-pest speċifikat barra miż-żoni demarkati, fiż-żoni tat-territorju tal-Unjoni fejn il-pest speċifikat ma jkunx magħruf li huwa preżenti, iżda jista’ jiġi stabbilit, filwaqt li titqies l-informazzjoni msemmija fil-karta tal-istħarriġ dwar il-pesti.

2.   L-iskema tad-disinn tal-istħarriġ u tal-kampjunar tal-istħarriġ għandha tkun konformi mal-linji gwida Ġenerali għal stħarriġ statistikament sod u bbażat fuq ir-riskju, sabiex jiġi identifikat b’livell suffiċjenti ta’ fiduċja, livell baxx ta’ preżenza tal-pest speċifikat fl-Istat Membru kkonċernat.

3.   L-istħarriġiet għandhom jitwettqu:

(a)

abbażi tal-livell tar-riskju fitosanitarju;

(b)

fiż-żoni ta’ riskju ta’ għelieqi fil-miftuħ, ġonna tas-siġar tal-frott/vinji, mixtla, siti pubbliċi, żoni bil-ħaxix bħal grawnds sportivi u korsijiet tal-golf, inħawi ta’ ajruporti, portijiet u stazzjonijiet ferrovjarji, kif ukoll f’serer u ċentri tal-ġonna, u speċjalment f’żoni qrib l-assi tan-network tat-trasport li jgħaqqdu ma’ żoni fejn il-pest ikun magħruf li huwa preżenti;

(c)

fi żminijiet xierqa tas-sena, fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi identifikat il-pest speċifikat, filwaqt li titqies il-bijoloġija tal-pest u l-preżenza ta’ pjanti speċifikati.

4.   L-istħarriġiet għandhom jikkonsistu minn:

(a)

qbid, bl-użu ta’ lixkiet biex jattiraw il-pest speċifikat; u

(b)

fejn xieraq, eżamijiet viżwali tal-pjanti speċifikati.

Artikolu 4

Pjanijiet ta’ kontinġenza

1.   L-Istati Membri għandhom, minbarra l-elementi elenkati fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, jipprovdu fil-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom għal dawn li ġejjin:

(a)

miżuri għall-qerda tal-pest speċifikat, kif stabbilit fl-Artikolu 9;

(b)

rekwiżiti speċjali rigward l-introduzzjoni ta’ pjanti ospitanti fit-territorju tal-Unjoni u l-moviment tagħhom fih, kif stabbilit fl-Annessi VII u VIII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072;

(c)

proċeduri għall-identifikazzjoni tal-proprjetajiet privati tas-sidien fejn se jkollhom jiġu applikati miżuri f’każ ta’ detezzjoni tal-pest speċifikat.

2.   L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom, kif xieraq, sal-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena.

Artikolu 5

Stabbiliment ta’ żoni demarkati

1.   Fejn il-preżenza tal-pest speċifikat tkun ġiet ikkonfermata uffiċjalment, l-Istat Membru kkonċernat għandu, mingħajr dewmien, jistabbilixxi żona demarkata għall-fini tal-qerda tal-pesti speċifikati.

2.   Wara konferma uffiċjali tal-preżenza tal-pest speċifikat u tal-istabbiliment taż-żona demarkata msemmija fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, mingħajr dewmien, jiddeterminaw il-livell ta’ infestazzjoni permezz ta’ eżamijiet viżwali adegwati u l-użu ta’ nases bil-lixkiet biex jattiraw il-pest speċifikat.

3.   Meta, abbażi tar-riżultati tal-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 7 jew tar-riżultati tal-investigazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, jiġi konkluż li l-livell ta’ infestazzjoni mill-pest speċifikat ikun tali li jagħmel l-eradikazzjoni tiegħu impossibbli, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Kummissjoni d-dettalji taż-żona demarkata l-ġdida għat-trażżin li beħsiebhom jinnominaw jew jimmodifikaw, sabiex tali żona tiġi inkluża fil-lista ta’ żoni demarkati għat-trażżin fl-Anness II.

4.   Iż-żoni demarkati għandhom jikkonsistu minn dan li ġej:

(a)

żona infestata inkluża ż-żona fejn il-preżenza tal-pest speċifikat tkun ġiet ikkonfermata uffiċjalment imdawra b’mill-inqas wisa’ ta’:

(i)

1 km fil-każ ta’ żona demarkata għall-eradikazzjoni tal-pest speċifikat;

(ii)

3 km fil-każ ta’ żona demarkata għat-trażżin tal-pest speċifikat; u

(b)

żona ta’ lqugħ b’wisa’ ta’ mill-inqas:

(i)

5 km lil hinn mil-limitu taż-żona infestata fil-każ ta’ żona demarkata għall-eradikazzjoni tal-pest speċifikat;

(ii)

15 km lil hinn mil-limitu taż-żona infestata fil-każ ta’ żona demarkata għat-trażżin tal-pest speċifikat.

5.   Id-delimitazzjoni taż-żona demarkata għandha tqis il-prinċipji xjentifiċi, il-bijoloġija tal-pest speċifikat, il-livell ta’ infestazzjoni, id-distribuzzjoni partikolari tal-pjanti ospitanti fiż-żona kkonċernata u l-evidenza dwar l-istabbiliment tal-pest speċifikat.

6.   Jekk il-preżenza tal-pest speċifikat tiġi kkonfermata barra miż-żona infestata, għandhom jittieħdu miżuri ta’ eradikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 9 u d-delimitazzjoni taż-żona infestata u taż-żona ta’ lqugħ għandha tiġi riveduta u mmodifikata kif xieraq.

Meta l-preżenza tal-pest speċifikat tkun ġiet ikkonfermata uffiċjalment fiż-żona ta’ lqugħ ta’ żona demarkata għat-trażżin, għandhom japplikaw l-Artikoli 17 u 18 tar-Regolament (UE) 2016/2031 sakemm l-awtoritajiet kompetenti jevalwaw il-livell ta’ dik l-infestazzjoni. F’każ li l-eradikazzjoni ma titqiesx possibbli, għandu japplika l-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

7.   Fiż-żoni demarkati, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqajmu kuxjenza pubblika dwar it-theddida tal-pest speċifikat u dwar il-miżuri adottati għall-prevenzjoni tat-tixrid ulterjuri tiegħu barra minn dawk iż-żoni.

Huma għandhom jiżguraw li l-pubbliku ġenerali u l-operaturi professjonali jkunu konxji tad-delimitazzjoni taż-żoni demarkati.

Artikolu 6

Derogi mill-obbligu li jiġu stabbiliti żoni demarkati

1.   B’deroga mill-Artikolu 5(1), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħżlu li ma jistabbilux żona demarkata jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikun hemm evidenza li l-pest speċifikat ma jkunx immultiplika; u

(b)

ikun hemm evidenza li:

(i)

il-pest speċifikat ikun ġie introdott fiż-żona mal-pjanti li jkun instab fuqhom, u li dawk il-pjanti jkunu ġew infestati qabel l-introduzzjoni tagħhom fiż-żona kkonċernata; jew

(ii)

din hija sejba iżolata, mhux mistennija li twassal għal stabbiliment.

2.   Meta l-awtorità kompetenti tapplika d-deroga prevista fil-paragrafu 1, hija għandha:

(a)

tieħu miżuri biex tiżgura l-eradikazzjoni minnufih tal-pest speċifikat u teskludi l-possibilità tat-tixrid tiegħu;

(b)

iżżid minnufih l-għadd ta’ nases u l-frekwenza li biha n-nases jiġu kkontrollati f’dik iż-żona;

(c)

tintensifika minnufih l-eżami viżwali għall-preżenza ta’ adulti tal-pest speċifikat u tispezzjona l-artijiet bil-ħaxix u l-ħamrija għall-preżenza ta’ larva tal-pest speċifikat fi żminijiet xierqa;

(d)

matul mill-inqas ċiklu wieħed tal-ħajja tal-pest speċifikat flimkien ma’ sena addizzjonali, timmonitorja wisa’ ta’ mill-inqas 1 km madwar il-pjanti infestati jew il-post fejn instab il-pest speċifikat, regolarment u b’mod intensiv matul il-perjodu tat-titjir tal-pest speċifikat;

(e)

tittraċċa lura l-oriġini tal-infestazzjoni u tinvestiga l-mogħdijiet assoċjati mas-sejba tal-pest speċifikat kemm jista’ jkun;

(f)

tqajjem kuxjenza pubblika dwar it-theddida tal-pest speċifikat; u

(g)

tieħu kwalunkwe miżura oħra, li tista’ tgħin biex jinqered il-pest speċifikat, f’konformità mal-miżuri ta’ eradikazzjoni deskritti fl-Artikolu 9.

Artikolu 7

Stħarriġ annwali f’żoni demarkati

1.   Fiż-żoni demarkati, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu stħarriġ annwali, kif imsemmi fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, biex jidentifikaw il-preżenza tal-pest speċifikat, filwaqt li jqisu l-informazzjoni msemmija fil-karta tal-istħarriġ dwar il-pesti.

2.   Id-disinn tal-istħarriġ għandu jkun konformi mal-linji gwida Ġenerali għal stħarriġ statistikament sod u bbażat fuq ir-riskju u d-disinn tal-istħarriġ u l-iskema ta’ kampjunar użata għal stħarriġ ta’ detezzjoni għandhom jiggarantixxu s-sejbien b’mill-inqas 95 % ta’ kunfidenza, livell ta’ preżenza tal-pesti speċifikati ta’ 1 %.

3.   L-istħarriġiet annwali għandhom jitwettqu:

(a)

fiż-żoni infestati, fil-każ ta’ żoni demarkati għall-eradikazzjoni;

(b)

fiż-żoni ta’ lqugħ fiż-żoni demarkati għall-eradikazzjoni u fiż-żoni ta’ lqugħ fiż-żoni demarkati għat-trażżin;

(c)

f’għelieqi fil-miftuħ, ġonna tas-siġar tal-frott/vinji, foresti, mixtla, ġonna privati, siti pubbliċi, żoni bil-ħaxix bħal grawnds sportivi u korsijiet tal-golf, inħawi ta’ ajruporti, portijiet u stazzjonijiet ferrovjarji, kif ukoll fis-serer u ċentri tal-ġonna, b’mod partikolari fiż-żoni qrib l-assi tan-network tat-trasport li jgħaqqdu ma’ żoni fejn il-pest speċifikat ma jkunx magħruf li huwa preżenti; u

(d)

fi żminijiet xierqa tas-sena, fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi identifikat il-pest speċifikat, filwaqt li titqies il-bijoloġija tal-pest speċifikat u l-preżenza ta’ pjanti speċifikati.

4.   L-istħarriġiet annwali għandhom jikkonsistu minn:

(a)

il-qbid, bl-użu ta’ lixkiet biex jiġi attirat il-pest speċifikat fil-każ ta’ stħarriġ imwettaq fiż-żoni infestati fiż-żoni demarkati għall-eradikazzjoni;

(b)

eżamijiet viżwali tal-pjanti speċifikati;

(c)

it-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar tal-ħamrija, biex jinstabu l-larva tal-pest speċifikat.

Artikolu 8

Tneħħija tad-demarkazzjoni

Id-demarkazzjoni tista’ titneħħa meta, abbażi tal-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 7, il-pest speċifikat ma jinstabx fiż-żona demarkata għal mill-inqas 3 snin konsekuttivi.

Artikolu 9

Miżuri ta’ eradikazzjoni

1.   Fiż-żoni infestati, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri li ġejjin biex jinqered il-pest speċifikat:

(a)

kontra l-adulti tal-pest speċifikat, mill-inqas taħlita ta’ tnejn minn dawn:

(i)

sistema ta’ qbid tal-massa bil-lixkiet, li tiżgura l-qerda tal-pest speċifikat permezz ta’ metodi xierqa;

(ii)

l-istrateġija tal-attirar u l-qtil;

(iii)

il-qbid manwali tal-pest speċifikat, filwaqt li tiġi żgurata l-qerda tal-pest speċifikat permezz ta’ metodi xierqa;

(iv)

it-trattamenti kimiċi tal-pjanti;

(v)

il-kontroll bijoloġiku (bħal fungi entomopatoġeniċi jew kwalunkwe kontroll bijoloġiku effettiv ieħor);

(vi)

kwalunkwe miżura oħra li tkun ġiet ipprovata xjentifikament bħala effettiva;

(b)

kontra l-larva tal-pest speċifikat, mill-inqas taħlita ta’ tnejn minn dawn:

(i)

trattamenti xierqa tal-ħamrija fejn ikunu preżenti l-larva tal-pest speċifikat;

(ii)

kontroll bijoloġiku (bħal fungi entomopatoġeniċi jew nematodi entomopatoġeniċi jew kwalunkwe kontroll bijoloġiku effettiv ieħor);

(iii)

il-projbizzjoni tat-tisqija tal-artijiet bil-ħaxix matul il-feġġa tal-adulti tal-pest speċifikat mill-ħamrija u matul il-perjodu tat-titjir tagħhom;

(iv)

l-użu tat-tħin mekkaniku biex jinqerdu l-larva fil-ħamrija fi żminijiet xierqa tas-sena;

(v)

il-qerda lokali ta’ artijiet bil-ħaxix infestati ħafna;

(c)

matul il-perjodu tat-titjir tal-pest speċifikat:

(i)

miżuri speċifiċi fl-ajruporti, fil-portijiet u fl-istazzjonijiet ferrovjarji biex jiġi żgurat li l-pest speċifikat jinżamm barra mill-inġenji tal-ajru, mill-bastimenti u mill-ferroviji, abbażi ta’ proċeduri speċifiċi ta’ ġestjoni tar-riskju, li jkunu ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miktub; u

(ii)

il-projbizzjoni tal-moviment ta’ fdalijiet tal-pjanti mhux ittrattati barra miż-żona infestata, sakemm ma jiġux ittrasportati f’vetturi magħluqa, u jinħażnu u jiġu kkompostjati f’faċilità ta’ ġewwa barra miż-żona infestata;

(d)

il-projbizzjoni tal-moviment tas-saff ta’ fuq tal-ħamrija u tal-mezzi tat-tkabbir użati barra miż-żona infestata, sakemm:

(i)

kien soġġett għal miżuri xierqa biex jiġi eliminat il-pest speċifikat jew biex tiġi evitata l-infestazzjoni tal-pjanti speċifikati; jew

(ii)

se jkun midfun fil-fond fil-landfill taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti, filwaqt li jkun qed jiġi ttrasportat f’vetturi magħluqa, biex jiġi żgurat li l-pest speċifikat ma jkunx jista’ jinxtered.

2.   Fiż-żoni ta’ lqugħ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li s-saff ta’ fuq tal-ħamrija, il-materjal għat-tkabbir użata u l-fdalijiet tal-pjanti mhux ittrattati jiġu mċaqalqa barra miż-żona ta’ lqugħ, biss sa fejn il-pest speċifikat ma jkunx instab li huwa preżenti fiha.

Artikolu 10

Miżuri ta’ trażżin

1.   Fiż-żoni infestati, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri li ġejjin, sabiex jitrażżan il-pest speċifikat:

(a)

miżuri għall-kontroll tal-preżenza tal-pest speċifikat u biex jiġi evitat aktar tixrid, permezz ta’ approċċ integrat, inkluż wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(i)

sistema ta’ qbid tal-massa bil-lixkiet, jew bi qbid manwali, li tiżgura l-qerda tal-qbid permezz ta’ metodi xierqa, jew strateġija ta’ attirar u qtil;

(ii)

kontroll bijoloġiku bħal pereżempju minn fungi entomopatoġeniċi jew minn nematodi entomopatoġeniċi;

(iii)

trattament kimiku tal-pjanti u/jew trattament xieraq tal-ħamrija;

(iv)

l-użu tat-tħin mekkaniku biex jinqerdu l-larva fil-ħamrija fi żminijiet xierqa tas-sena;

(v)

il-qerda mekkanika tal-veġetazzjoni f’siti f’riskju;

(b)

matul il-perjodu tat-titjir tal-pest speċifikat:

(i)

miżuri speċifiċi fl-ajruporti, fil-portijiet u fl-istazzjonijiet ferrovjarji biex jiġi żgurat li l-pest speċifikat jinżamm barra mill-inġenji tal-ajru, mill-bastimenti u mill-ferroviji, abbażi ta’ proċeduri speċifiċi ta’ ġestjoni tar-riskju, li jkunu ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miktub; u

(ii)

il-projbizzjoni tal-moviment ta’ fdalijiet tal-pjanti mhux ittrattati barra miż-żona infestata, sakemm ma jiġux ittrasportati f’vetturi magħluqa, u jinħażnu u jiġu kkompostjati f’faċilità ta’ ġewwa barra miż-żona infestata;

(c)

il-projbizzjoni tal-moviment tas-saff ta’ fuq tal-ħamrija u tal-mezz tat-tkabbir użat barra miż-żona infestata, sakemm:

(i)

kien soġġett għal miżuri xierqa biex jiġi eliminat il-pest speċifikat jew biex tiġi evitata l-infestazzjoni tal-pjanti speċifikati; jew

(ii)

se jkun midfun fil-fond fil-landfill taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti, billi jiġi ttrasportat f’vetturi magħluqa li jiżgura li l-pest speċifikat ma jkunx jista’ jinxtered.

2.   Fiż-żoni ta’ lqugħ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li s-saff ta’ fuq tal-ħamrija, il-materjal għat-tkabbir użata u l-fdalijiet tal-pjanti mhux ittrattati jiġu mċaqalqa barra miż-żona ta’ lqugħ, biss sa fejn ma jkunx instab li l-pest speċifikat ikun preżenti.

Artikolu 11

Rapportar

Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bi:

(a)

rapport dwar il-miżuri meħuda matul is-sena kalendarja preċedenti skont dan ir-Regolament, u dwar ir-riżultati tal-miżuri previsti fl-Artikoli 5 sa 10;

(b)

ir-riżultati tal-istħarriġ imwettaq skont l-Artikolu 3, barra miż-żoni demarkati, matul is-sena kalendarja preċedenti, bl-użu tal-mudelli msemmija fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1231 (6);

(c)

ir-riżultati tal-istħarriġ imwettaq, skont l-Artikolu 7, fiż-żoni demarkati, matul is-sena kalendarja preċedenti, bl-użu ta’ wieħed mill-mudelli msemmija fl-Anness III.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 3(2) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2026.

L-Artikolu 4 għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2023.

L-Artikolu 7(2) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2025.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 319, 10.12.2019, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1702 tal-1 ta’ Awwissu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-lista ta’ pesti ta’ prijorità (ĠU L 260, 11.10.2019, p. 8).

(4)  EFSA, General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests, 8 ta’ Settembru 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

(5)  EFSA (L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel), 2019. Pest survey card on Popillia japonica. Pubblikazzjoni ta’ sostenn tal-EFSA 2019:EN-1568. 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1231 tas-27 ta’ Awwissu 2020 dwar il-format u l-istruzzjonijiet għar-rapporti annwali rigward ir-riżultati tal-istħarriġ u dwar il-format tal-programmi ta’ stħarriġ pluriennali u l-arranġamenti prattiċi, previsti rispettivament fl-Artikoli 22 u 23 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 280, 28.8.2020, p. 1).


ANNESS I

LISTA TAL-PJANTI SPEĊIFIKATI

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A. Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D. C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach


ANNESS II

LISTA TA’ ŻONI DEMARKATI GĦAT-TRAŻŻIN KIF ISEMMI FL-ARTIKOLU 2, IL-PUNT (4)

1.   L-Italja

Numru/isem taż-żona demarkata (ŻD)

Żona taż-ŻD

Reġjun

Muniċipalitajiet jew delimitazzjonijiet amministrattivi/ġeografiċi oħrajn

1.

Żona infestata

Il-Lombardia

It-territorju kollu tal-muniċipalitajiet li ġejjin:

Provincia di Bergamo

Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda.

Provincia di Como

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Provincia di Lecco

Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Varese

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Il-Piemonte

It-territorju kollu tal-muniċipalitajiet li ġejjin:

Provincia di Alessandria

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo.

Provincia di Biella

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Città metropolitana di Torino

Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Villareggia, Vische, Volpiano.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Provincia di Vercelli

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Emilia-Romagna

The entire territory of the following municipalities:

Provincia di Piacenza

Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino.

Valle d’Aosta

The entire territory of the following municipalities:

Provincia di Aosta

Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès.

Buffer zone

Lombardia

The entire territory of the following municipalities:

Provincia di Bergamo

Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia

Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio.

Provincia di Como

Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio.

Provincia di Cremona

Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago.

Provincia di Lodi

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Provincia di Pavia

Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

Piemonte

The entire territory of the following municipalities:

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio.

Provincia di Cuneo

Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.

Città metropolitana di Torino

Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette.

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia.

L-Emilia-Romagna

It-territorju kollu tal-muniċipalitajiet li ġejjin:

Provincia di Piacenza

Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba.

Valle d’Aosta

It-territorju kollu tal-muniċipalitajiet li ġejjin:

Provincia di Aosta

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

2.   Il-Portugall

Numru/isem taż-żona demarkata (ŻD)

Żona taż-ŻD

Reġjun

1.

Żona infestata

Il-Gżejjer Azores  (1)


(1)  L-ebda ħtieġa ta’ żona ta’ lqugħ, peress li huma gżejjer.


ANNESS III

MUDELLI GĦAR-RAPPORTI TAR-RIŻULTATI TAL-ISTĦARRIĠIET ANNWALI MWETTQA SKONT L-ARTIKOLU 7

PARTI A

1.   Mudell għar-rapportar tar-riżultati tal-istħarriġiet annwali

1.

Deskrizzjoni taż-Żona Demarkata (ŻD)

2.

Id-daqs inizjali taż-ŻD (ettari)

3.

Id-daqs aġġornat taż-ŻD (ettari)

4.

Approċċ (qerda jew trażżin)

5.

Żona

6.

Siti ta’ stħarriġ

7.

Żoni ta’ riskju identifikati

8.

Żoni ta’ riskju spezzjonati

9.

Materjal tal-pjanti/Komodità

10.

Lista ta’ speċijiet ta’ pjanti ospitanti

11.

Skeda taż-żmien

12.

Dettalji tal-istħarriġ

13.

Numru ta’ kampjuni sintomatiċi analizzati:

i:

Totali

ii:

Pożittiv

iii:

Negattiv

iv:

Mhux determinat

14.

Numru ta’ kampjuni asintomatiċi analizzati:

i:

Totali

ii:

Pożittiv

iii:

Negattiv

iv:

Mhux determinat

15.

In-numru tan-notifika tat-tifqigħat innotifikati, kif applikabbli, f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1715

16.

Kummenti

A)

Numru ta’ eżamijiet viżwali

B)

Numru totali ta’ kampjuni meħuda

C)

Tip ta’ nases (jew metodu alternattiv ieħor (eż. sweep nets))

D)

Numru ta’ nases (jew metodu ta’ qbid ieħor)

E)

Numru ta’ siti ta’ qbid, meta jkun differenti mid-data rrapportata f’(D)

F)

Tip ta’ testijiet (eż. identifikazzjoni mikroskopika, PCR, ELISA, eċċ.)

G)

Numru totali ta’ testijiet

H)

Miżuri oħra (eż. klieb tat-tfittxija, droni, ħelikopters, kampanji ta’ sensibilizzazzjoni eċċ.)

Isem

Id-data tal-istabbiliment

Deskrizzjoni

Numru

I)

Numru ta’ miżuri oħra

Numru

Data

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Struzzjonijiet dwar kif jimtela l-mudell

Jekk jimtela dan il-mudell, ma għandux għalfejn jimtela l-mudell fil-Parti B ta’ dan l-Anness.

Għall-kolonna 1: Indika l-isem taż-żona ġeografika, in-numru tat-tifqigħa jew kwalunkwe informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni ta’ din iż-żona demarkata (ŻD) u d-data meta ġiet stabbilita.

Fil-kolonna 2: Indika d-daqs taż-ŻD qabel il-bidu tal-istħarriġ.

Fil-kolonna 3: Indika d-daqs taż-ŻD wara l-istħarriġ.

Fil-kolonna 4: Indika l-approċċ: L-eradikazzjoni jew it-trażżin. Jekk jogħġbok, inkludi r-ringieli kollha li hemm bżonn, skont in-numru ta’ ŻD u l-approċċi li dawn iż-żoni huma soġġetti għalihom.

Fil-kolonna 5: Indika ż-żona taż-ŻD fejn twettaq l-istħarriġ, u inkludi r-ringieli kollha li hemm bżonn: Żona infestata (ŻI) jew żona ta’ lqugħ (ŻL) billi tuża ringieli separati. Meta jkun il-każ, indika ż-żona taż-ŻL fejn sar l-istħarriġ (eż. l-aħħar 20 km maġenb iż-ŻL, madwar mixtla, eċċ.) f’ringieli differenti.

Fil-kolonna 6: Indika n-numru u d-deskrizzjoni tas-siti tal-istħarriġ, billi tagħżel waħda mill-entrati li ġejjin għad-deskrizzjoni:

1.

Fil-beraħ (żona ta’ produzzjoni): 1.1. għalqa (ikkultivata, bur); 1.2. imsaġar/vinji; 1.3. mixtla; 1.4. foresta;

2.

Fil-beraħ (oħrajn): 2.1. ġnien privat; 2.2. siti pubbliċi; 2.3. żona ta’ konservazzjoni; 2.4. pjanti selvaġġi f’żoni għajr żoni ta’ konservazzjoni; 2.5. oħrajn, bi speċifikazzjoni tal-każ partikolari (eż. ħanut tal-pjanti, siti kummerċjali li jużaw materjal tal-imballaġġ magħmul mill-injam, industrija tal-injam, artijiet mistagħdra, network tat-tisqija u tad-drenaġġ, eċċ.);

3.

Kundizzjonijiet magħluqa fiżikament: 3.1. serra; 3.2. sit privat, għajr serra; 3.3. sit pubbliku, għajr serra; 3.4. oħrajn, bi speċifikazzjoni tal-każ partikolari (eż. ħanut tal-pjanti, siti kummerċjali li jużaw materjal tal-imballaġġ magħmul mill-injam, industrija tal-injam).

Fil-kolonna 7: Indika liema huma ż-żoni ta’ riskju identifikati abbażi tal-bijoloġija tal-pest(i), il-preżenza tal-pjanti ospitanti, il-kundizzjonijiet ekoklimatiċi u l-postijiet ta’ riskju.

Fil-kolonna 8: Indika ż-żoni ta’ riskju inklużi fl-istħarriġ, minn dawk identifikati fil-kolonna 7.

Fil-kolonna 9: Indika l-pjanti, il-frott, iż-żrieragħ, il-ħamrija, il-materjal tal-ippakkjar, l-injam, il-makkinarju, il-vetturi, l-ilma, oħrajn, filwaqt li tispeċifika l-każ speċifiku.

Fil-kolonna 10: Indika l-lista ta’ speċijiet/ġeneri tal-pjanti mistħarrġa bl-użu ta’ ringiela waħda għal kull speċi/ġeneru ta’ pjanta.

Fil-kolonna 11: Indika x-xhur tas-sena meta twettaq l-istħarriġ.

Fil-kolonna 12: Indika d-dettalji tal-istħarriġ, skont ir-rekwiżiti legali speċifiċi ta’ kull pest. Indika b’M/A meta l-informazzjoni ta’ ċerta kolonna ma tkunx applikabbli.

Fil-kolonni 13 u 14: Indika r-riżultati, jekk applikabbli, billi tipprovdi l-informazzjoni disponibbli fil-kolonni korrispondenti. “Mhux determinati” huma dawk il-kampjuni analizzati li għalihom ma nkiseb l-ebda riżultat minħabba fatturi differenti (eż. taħt il-livell ta’ detezzjoni, kampjun mhux ipproċessat-mhux identifikat, antik).

Fil-kolonna 15: Indika n-notifiki tat-tifqigħat tas-sena meta sar l-istħarriġ għas-sejbiet fiż-ŻL. In-numru tan-notifika tat-tifqigħat ma hemmx għalfejn ikun inkluż meta l-awtorità kompetenti tkun iddeċidiet li s-sejba hija waħda mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 14(2), fl-Artikolu 15(2) jew fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2016/2031. F’dan il-każ, indika r-raġuni għaliex ma tajtx din l-informazzjoni fil-kolonna 16 (“Kummenti”).

PARTI B

1.   Mudell għar-rapportar tar-riżultati tal-istħarriġiet annwali bbażati fuq l-istatistika

1.

Deskrizzjoni taż-Żona Demarkata (ŻD)

2.

Id-daqs inizjali taż-ŻD (ettari)

3.

Id-daqs aġġornat taż-ŻD (ettari)

4.

Avviċinament

5.

Żona:

6.

Siti ta’ stħarriġ

7.

Skeda taż-żmien

A.

Definizzjoni tal-istħarriġ (parametri ta’ input għal RiBESS+)

B.

Sforz tal-kampjunar

C.

Riżultati tal-istħarriġ

25.

Kummenti

8.

Popolazzjoni fil-mira

9.

Unitajiet epidemjoloġiċi

10.

Metodi ta’ skoperta

11.

Effettività tat-teħid ta’ kampjuni

12.

Sensittività tal-metodu

13.

Fatturi ta’ riskju (attivitajiet, postijiet u żoni)

14.

Nru ta’ unitajiet epidemjoloġiċi spezzjonati

15.

Nru ta’ eżamijiet viżwali

16.

Numru ta’ kampjuni

17.

Nru ta’ nases

18.

Nru ta’ siti ta’ nsib

19.

Nru ta’ testijiet

20.

Nru ta’ miżuri oħra

21.

Riżultati

22.

In-numru tan-notifika tat-tifqigħat innotifikati, kif applikabbli, f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1715

23.

Livell ta’ fiduċja miksub

24.

Prevalenza tad-disinn

Isem

id-data tal-istabbiliment

Deskrizzjoni

Numru

Speċijiet ospitanti

Żona (ha jew unità oħra aktar rilevanti))

Unitajiet ta’ spezzjoni

Deskrizzjoni

Unitajiet

Testijiet Viżwali

Insib

Ittestjar

Metodi oħra

Fattur ta’ riskju

Livelli tar-riskju

Numru ta’ postijiet

Riskji relattivi

Proporzjon tal-popolazzjoni ospitanti

Pożittiv

Negattiv

Mhux determinat

Numru

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Struzzjonijiet dwar kif timla l-mudell

Spjega s-suppożizzjonijiet sottostanti għad-disinn tal-istħarriġ għal kull pest. Iġbor fil-qosor u ġġustifika:

il-popolazzjoni fil-mira, l-unità epidemjoloġika u l-unitajiet ta’ spezzjoni;

il-metodu tad-detezzjoni u s-sensittività tal-metodu;

il-fattur/fatturi tar-riskju, u indika l-livelli tar-riskju u r-riskji u l-proporzjonijiet relattivi korrispondenti tal-popolazzjoni tal-pjanti ospitanti.

Għall-kolonna 1: Indika l-isem taż-żona ġeografika, in-numru tat-tifqigħa jew kwalunkwe informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni ta’ din iż-żona demarkata (ŻD) u d-data meta ġiet stabbilita.

Fil-kolonna 2: Indika d-daqs taż-ŻD qabel il-bidu tal-istħarriġ.

Fil-kolonna 3: Indika d-daqs taż-ŻD wara l-istħarriġ.

Fil-kolonna 4: Indika l-approċċ: L-eradikazzjoni jew it-trażżin. Jekk jogħġbok inkludi r-ringieli kollha li hemm bżonn, skont in-numru ta’ ŻD għal kull pest u l-approċċi li dawn iż-żoni huma soġġetti għalihom.

Fil-kolonna 5: Indika ż-żona taż-ŻD fejn twettaq l-istħarriġ, u inkludi r-ringieli kollha li hemm bżonn: Żona infestata (ŻI) jew żona ta’ lqugħ (ŻL) billi tuża ringieli separati. Meta applikabbli, indika ż-żona tal-ŻI fejn sar l-istħarriġ (eż. l-aħħar 20 km ħdejn il-ŻL, madwar l-imxietel, eċċ.) f’ringieli differenti.

Fil-kolonna 6: Indika n-numru u d-deskrizzjoni tas-siti tal-istħarriġ, billi tagħżel waħda mill-entrati li ġejjin għad-deskrizzjoni:

1.

Fil-beraħ (żona ta’ produzzjoni): 1.1. għalqa (ikkultivata, bur); 1.2. imsaġar/vinji; 1.3. mixtla; 1.4. foresta;

2.

Fil-beraħ (oħrajn): 2.1. ġonna privati; 2.2. siti pubbliċi; 2.3. żona ta’ konservazzjoni; 2.4. pjanti selvaġġi f’żoni għajr żoni ta’ konservazzjoni; 2.5. oħrajn, bi speċifikazzjoni tal-każ partikolari (eż. ħanut tal-pjanti, siti kummerċjali li jużaw materjal tal-imballaġġ magħmul mill-injam, industrija tal-injam, artijiet mistagħdra, network tat-tisqija u tad-drenaġġ, eċċ.);

3.

Kundizzjonijiet magħluqa fiżikament: 3.1. serra; 3.2. sit privat, għajr serra; 3.3. sit pubbliku, għajr serra; 3.4. oħrajn, bi speċifikazzjoni tal-każ partikolari (eż. ħanut tal-pjanti, siti kummerċjali li jużaw materjal tal-imballaġġ magħmul mill-injam, industrija tal-injam).

Fil-kolonna 7: Indika x-xhur tas-sena meta twettaq l-istħarriġ.

Fil-kolonna 8: Indika l-popolazzjoni fil-mira magħżula billi tipprovdi kif xieraq il-lista tal-ispeċijiet/ġeneri ospitanti u ż-żona koperta. Il-popolazzjoni fil-mira hija definita bħala l-ġabra ta’ unitajiet ta’ spezzjoni. Id-daqs tagħha huwa ddefinit tipikament għal żoni agrikoli bl-ettari, iżda jista’ jkun lottijiet, għelieqi, serer eċċ. Jekk jogħġbok iġġustifika l-għażla li saret fis-suppożizzjonijiet sottostanti. Indika l-unitajiet ta’ spezzjoni li ġew mistħarrġa. “Unità ta’ spezzjoni” tfisser pjanti, partijiet ta’ pjanti, prodotti bażiċi, materjali, vetturi ta’ pesti li ġew eżaminati bir-reqqa għall-identifikazzjoni u għall-individwazzjoni tal-pesti.

Fil-kolonna 9: Indika l-unitajiet epidemjoloġiċi mistħarrġa, filwaqt li tindika d-deskrizzjoni u l-unità ta’ kejl tagħha. “Unità epidemjoloġika” tfisser żona omoġenja fejn l-interazzjonijiet bejn il-pest, il-pjanti ospitanti u l-fatturi u l-kundizzjonijiet abijotiċi u bijotiċi jirriżultaw fl-istess epidemjoloġija, jekk il-pest ikun preżenti. L-unitajiet epidemjoloġiċi huma suddiviżjoni tal-popolazzjoni fil-mira li hija omoġenja f’termini tal-epidemjoloġija b’mill-inqas pjanta ospitanti waħda. F’xi każijiet il-popolazzjoni ospitanti kollha f’reġjun/żona/pajjiż tista’ tiġi definita bħala unità epidemjoloġika. Dawn jistgħu jkunu reġjuni tal-klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), żoni urbani, foresti, ġonna tal-ward jew irziezet, jew ettari. L-għażla tal-unitajiet epidemjoloġiċi għandha tiġi ġġustifikata fis-suppożizzjonijiet sottostanti.

Fil-kolonna 10: Indika l-metodi użati matul l-istħarriġ inkluż l-għadd ta’ attivitajiet f’kull każ, skont ir-rekwiżiti legali speċifiċi ta’ kull pest. Indika ‘N/A’ meta l-informazzjoni għal ċerta kolonna ma tkunx disponibbli.

Fil-kolonna 11: Indika stima tal-effettività tal-kampjunar. L-effettività tat-teħid ta’ kampjuni tfisser il-probabbiltà li jintgħażlu partijiet ta’ pjanti infettati minn pjanta infettata. Fil-każ tal-vetturi, hija l-effettività tal-metodu li jinqabad vettur pożittiv meta jkun preżenti fiż-żona tal-istħarriġ. Fil-każ tal-ħamrija, hija l-effettività tal-għażla ta’ kampjun tal-ħamrija li jkun fih il-pest meta l-pest ikun preżenti fiż-żona tal-istħarriġ.

Fil-kolonna 12: “Sensittività tal-metodu” tfisser il-probabbiltà ta’ metodu biex tiġi individwata b’mod korrett il-preżenza ta’ pesti. Is-sensittività tal-metodu hija definita bħala l-probabbiltà li pjanti ospitanti tassew pożittivi jirriżultaw pożittivi meta jiġu ttestjati. Hija l-multiplikazzjoni tal-effettività tal-kampjunar (jiġifieri l-probabbiltà li jintgħażlu partijiet tal-pjanti infettati minn pjanta infettata) mis-sensittività dijanjostika (ikkaratterizzata mill-ispezzjoni viżwali u/jew it-test tal-laboratorju li jintuża fil-proċess tal-identifikazzjoni).

Fil-kolonna 13: Ipprovdi l-fatturi ta’ riskju f’kolonni differenti, uża daqstant kolonni skont il-bżonn. Għal kull fattur ta’ riskju indika l-livell ta’ riskju u r-riskju relattiv korrispondenti u l-proporzjon tal-popolazzjoni ospitanti.

Għall-kolonna B: Indika d-dettalji tal-istħarriġ, skont ir-rekwiżiti legali speċifiċi għal kull pest. Indika b’M/A meta l-informazzjoni ta’ ċerta kolonna ma tkunx applikabbli. L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta f’dawn il-kolonni hija relatata mal-informazzjoni inkluża fil-kolonna 10 “Metodi ta’ detezzjoni”.

Fil-kolonna 18: Indika l-għadd ta’ siti tal-qbid f’każ li dan in-numru jkun differenti mill-għadd ta’ nases (il-kolonna 17) (eż. l-istess nassa tintuża f’postijiet differenti).

Fil-kolonna 21: Indika l-għadd ta’ kampjuni li nstabu pożittivi, negattivi jew mhux determinati. “Mhux determinati” huma dawk il-kampjuni analizzati li għalihom ma nkiseb l-ebda riżultat minħabba fatturi differenti (eż. taħt il-livell ta’ detezzjoni, kampjun mhux ipproċessat-mhux identifikat, antik).

Fil-kolonna 22: Indika n-notifiki tat-tifqigħat tas-sena meta sar l-istħarriġ. In-numru tan-notifika tat-tifqigħat ma hemmx għalfejn ikun inkluż meta l-awtorità kompetenti tkun iddeċidiet li s-sejba hija waħda mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 14(2), fl-Artikolu 15(2) jew fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2016/2031. F’dan il-każ, indika r-raġuni għaliex ma tajtx din l-informazzjoni fil-kolonna 25 (“Kummenti”).

Fil-kolonna 23: Indika s-sensittività tal-istħarriġ, kif definit fl-Istandard Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji (ISPM) 31. Dan il-valur tal-livell ta’ fiduċja miksub tal-ħelsien mill-pesti huwa kkalkulat abbażi tal-eżamijiet (u/jew il-kampjuni) imwettqa minħabba s-sensittività tal-metodu u l-prevalenza tad-disinn.

Fil-kolonna 24: Indika l-prevalenza tad-disinn ibbażata fuq stima ta’ qabel l-istħarriġ tal-probabbiltà ta’ prevalenza attwali tal-pest fl-għalqa. Il-prevalenza tad-disinn hija stabbilita bħala mira tal-istħarriġ u tikkorrispondi mal-kompromess li qed jagħmlu l-maniġers tar-riskju bejn ir-riskju li jkollhom il-pest u r-riżorsi disponibbli għall-istħarriġ. Tipikament, għal stħarriġ ta’ individwazzjoni jiġi stabbilit valur ta’ 1 %.


DEĊIŻJONIJIET

2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/39


DEĊIŻJONI Nru 253

tal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar ir-regoli interni li jikkonċernaw ir-restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġett tad-data fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-attivitajiet imwettqa mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji [2023/1585]

IL-BORD TA’ TMEXXIJA TAL-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-FERROVIJI

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 25 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (2);

Wara li kkonsulta mal-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data,

Billi:

(1)

L-Aġenzija għandha s-setgħa li twettaq inkjesti amministrattivi, proċeduri pre-dixxiplinari, dixxiplinari u ta’ sospensjoni, skont ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (“Regolamenti tal-Persunal”) (3), u bid-Deċiżjoni tal-Aġenzija tat-8 ta’ Lulju 2022 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni dwar it-twettiq ta’ inkjesti amministrattivi u proċeduri dixxiplinari. Jekk meħtieġ, tgħarraf ukoll bil-każijiet lill-OLAF.

(2)

Il-membri tal-persunal tal-Aġenzija għandhom l-obbligu li jirrapportaw attivitajiet potenzjalment illegali, inklużi l-frodi u l-korruzzjoni, li huma ta’ detriment għall-interessi tal-Unjoni. Il-membri tal-persunal huma obbligati wkoll li jirrapportaw imġiba relatata mal-kwittanza ta’ dmirijiet professjonali li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas serju ta’ konformità mal-obbligi tal-uffiċjali tal-Unjoni. Dan huwa rregolat mid-Deċiżjoni tal-Aġenzija tal-15 ta’ Novembru 2018 dwar ir-regoli interni fir-rigward tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta.

(3)

L-Aġenzija stabbiliet politika biex jiġu evitati u indirizzati b’mod effettiv il-każijiet reali jew potenzjali ta’ fastidju psikoloġiku jew sesswali fuq il-post tax-xogħol, kif previst fid-Deċiżjoni tagħha ERA-ED-690/2013 li tadotta l-miżuri ta’ implimentazzjoni skont ir-Regolamenti tal-Persunal. Id-Deċiżjoni tistabbilixxi proċedura informali li biha l-allegata vittma tal-fastidju tista’ tikkuntattja lill-konsulenti “kunfidenzjali” tal-Aġenzija.

(4)

L-Aġenzija tista’ twettaq ukoll investigazzjonijiet dwar ksur potenzjali tar-regoli ta’ sigurtà għall-informazzjoni klassifikata tal-Unjoni Ewropea (“IKUE”), abbażi tal-Politika tagħha dwar l-Informazzjoni u l-IT li tadotta regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni tal-IKUE.

(5)

L-Aġenzija hija soġġetta għal awditi kemm interni kif ukoll esterni li jikkonċernaw l-attivitajiet tagħha.

(6)

Fil-kuntest ta’ tali inkjesti amministrattivi, awditi u investigazzjonijiet, l-Aġenzija tikkoopera ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni.

(7)

L-Aġenzija tista’ tikkoopera ma’ awtoritajiet nazzjonali ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, jew fuq talba tagħhom jew fuq inizjattiva proprja.

(8)

L-Aġenzija tista’ tikkoopera wkoll mal-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE, jew fuq talba tagħhom jew fuq inizjattiva proprja.

(9)

L-Aġenzija hija involuta f’każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta jew tirreferi kwistjoni lill-Qorti, tiddefendi deċiżjoni li tkun ħadet u li ġiet ikkontestata quddiem il-Qorti, jew tintervjeni f’każijiet rilevanti għall-kompiti tagħha. F’dan il-kuntest, l-Aġenzija jista’ jkollha bżonn iżżomm il-kunfidenzjalità tad-data personali li tinsab fid-dokumenti miksuba mill-partijiet jew mill-intervenjenti.

(10)

Biex twettaq il-kompiti tagħha, l-Aġenzija tiġbor u tipproċessa informazzjoni u diversi kategoriji ta’ data personali, inkluża data ta’ identifikazzjoni ta’ persuni fiżiċi, informazzjoni ta’ kuntatt, rwoli u kompiti professjonali, informazzjoni dwar il-kondotta u l-prestazzjoni privata u professjonali, u data finanzjarja. L-Aġenzija taġixxi bħala kontrollur tad-data.

(11)

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 (“ir-Regolament”), l-Aġenzija hija għalhekk obbligata li tipprovdi informazzjoni lis-suġġetti tad-data dwar dawk l-attivitajiet ta’ pproċessar u li tirrispetta d-drittijiet tagħhom bħala suġġetti tad-data.

(12)

L-Aġenzija tista’ tkun meħtieġa tirrikonċilja dawk id-drittijiet mal-objettivi tal-inkjesti amministrattivi, l-awditi, l-investigazzjonijiet u l-proċeduri tal-qorti. Jista’ jkun meħtieġ ukoll li jinstab bilanċ bejn id-drittijiet ta’ suġġett tad-data u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ suġġetti oħra tad-data. Għal dak il-għan, l-Artikolu 25 tar-Regolament jagħti lill-Aġenzija l-possibbiltà li tillimita, taħt kundizzjonijiet stretti, l-applikazzjoni tal-Artikoli 14 sa 22, 35 u 36 tar-Regolament, kif ukoll l-Artikolu 4 tiegħu safejn id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu għad-drittijiet u għall-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 20. Sakemm ma jkunx hemm restrizzjonijiet previsti f’att legali adottat abbażi tat-Trattati, huwa neċessarju li jiġu adottati regoli interni li skonthom l-Aġenzija hija intitolata li tillimita dawk id-drittijiet.

(13)

L-Aġenzija jista’, pereżempju, ikollha bżonn li tillimita l-informazzjoni li tipprovdi lil suġġett tad-data dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħu matul il-fażi ta’ valutazzjoni preliminari ta’ inkjesta amministrattiva jew matul l-inkjesta nnifisha, qabel il-possibbiltà ta’ ċaħda tal-każ jew fl-istadju pre-dixxiplinari. F’ċerti ċirkostanzi, l-għoti ta’ tali informazzjoni jista’ jaffettwa serjament il-kapaċità tal-Aġenzija biex twettaq l-inkjesta b’mod effettiv, kull meta, pereżempju, ikun hemm riskju li l-persuna kkonċernata tista’ teqred l-evidenza jew tinterferixxi ma’ xhieda potenzjali qabel ma jiġu intervistati. L-Aġenzija jista’ jkollha bżonn ukoll tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet tax-xhieda kif ukoll dawk ta’ persuni oħra involuti.

(14)

Jista’ jkun meħtieġ li tiġi protetta l-anonimità ta’ xhud jew informatur li jkun talab li ma jiġix identifikat. F’każ bħal dan, l-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tillimita l-aċċess għall-identità, għad-dikjarazzjonijiet u għal data personali oħra ta’ tali persuni, sabiex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom.

(15)

Jista’ jkun meħtieġ li tiġi protetta informazzjoni kunfidenzjali li tikkonċerna membru tal-persunal li jkun ikkuntattja lill-konsulenti kunfidenzjali tal-Aġenzija fil-kuntest ta’ proċedura ta’ fastidju. F’każijiet bħal dawn, l-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tillimita l-aċċess għall-identità, għad-dikjarazzjonijiet u għal data personali oħra tal-allegata vittma, tal-persuna allegatament responsabbli mill-fastidju u ta’ persuni oħra involuti sabiex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet ta’ dawk kollha kkonċernati.

(16)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tapplika r-restrizzjonijiet biss meta dawn ikunu jirrispettaw l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, meta jkunu strettament meħtieġa u jkunu miżura proporzjonata f’soċjetà demokratika. L-Aġenzija jenħtieġ tagħti raġunijiet li jispjegaw il-ġustifikazzjoni għal dawk ir-restrizzjonijiet.

(17)

Fl-applikazzjoni tal-prinċipju tar-responsabbiltà, jenħtieġ li l-Aġenzija żżomm rekord tal-applikazzjoni tagħha tar-restrizzjonijiet.

(18)

Meta tiġi pproċessata data personali skambjata ma’ organizzazzjonijiet oħra fil-kuntest tal-kompiti tagħha, jenħtieġ li l-Aġenzija u dawk l-organizzazzjonijiet jikkonsultaw lil xulxin dwar ir-raġunijiet potenzjali għall-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet u n-neċessità u l-proporzjonalità ta’ dawk ir-restrizzjonijiet, sakemm dan ma jipperikolax l-attivitajiet tal-Aġenzija.

(19)

L-Artikolu 25(6) tar-Regolament jobbliga lill-kontrollur li jinforma lis-suġġetti tad-data bir-raġunijiet prinċipali li fuqhom tkun ibbażata l-applikazzjoni tar-restrizzjoni u bid-dritt tagħhom li jippreżentaw ilment mal-EDPS.

(20)

Skont l-Artikolu 25(8) tar-Regolament, l-Aġenzija hija intitolata li tiddifferixxi, tħalli barra jew tiċħad l-għoti ta’ informazzjoni dwar ir-raġunijiet għall-applikazzjoni ta’ restrizzjoni għas-suġġett tad-data jekk b’xi mod dan jikkanċella l-effett tar-restrizzjoni. L-Aġenzija jenħtieġ tivvaluta fuq bażi ta’ każ b’każ jekk il-komunikazzjoni tar-restrizzjoni tikkanċellax l-effett tagħha.

(21)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tneħħi r-restrizzjoni hekk kif il-kundizzjonijiet li jiġġustifikaw ir-restrizzjoni ma jibqgħux japplikaw u tivvaluta dawk il-kondizzjonijiet fuq bażi regolari.

(22)

Sabiex tiġi żgurata l-akbar protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet tas-suġġetti tad-data u f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament, l-UPD għandu jkun ikkonsultat fi żmien xieraq bi kwalunkwe restrizzjoni li tista’ tiġi applikata u jivverifika l-konformità tagħha ma’ din id-Deċiżjoni.

(23)

L-Artikoli 16(5) u 17(4) tar-Regolament jipprevedu eċċezzjonijiet għad-dritt tas-suġġetti tad-data għall-informazzjoni u d-dritt ta’ aċċess. Jekk japplikaw dawn l-eċċezzjonijiet, l-Aġenzija ma għandhiex għalfejn tapplika restrizzjoni skont din id-Deċiżjoni.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli relatati mal-kundizzjonijiet li skonthom l-Aġenzija tista’ tillimita l-applikazzjoni tal-Artikoli 4, 14 sa 22, 35 u 36, skont l-Artikolu 25 tar-Regolament.

2.   L-Aġenzija, bħala l-kontrollur, hija rrappreżentata mid-Direttur Eżekuttiv.

Artikolu 2

Restrizzjonijiet

1.   L-Aġenzija tista’ tillimita l-applikazzjoni tal-Artikoli 14 sa 22, 35 u 36, u l-Artikolu 4 tar-Regolament sakemm id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu għad-drittijiet u għall-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 20:

(a)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (f), (g) u (h) tar-Regolament, meta jitwettqu inkjesti amministrattivi, proċedimenti pre-dixxiplinari, dixxiplinari jew ta’ sospensjoni skont l-Artikolu 86 u l-Anness IX għar-Regolamenti tal-Persunal u d-Deċiżjoni Nru 297 (4) tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija, u meta jiġu nnotifikati każijiet lill-OLAF;

(b)

skont l-Artikolu 25(1)(h) tar-Regolament, meta jiġi żgurat li l-membri tal-persunal tal-Aġenzija jistgħu jirrapportaw fatti b’mod kunfidenzjali fejn jemmnu li jkun hemm irregolaritajiet serji, kif stabbilit fid-Deċiżjoni Nru 183 (5) tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta u d-Deċiżjoni Nru 8 (6) dwar l-investigazzjonijiet interni;

(c)

skont l-Artikolu 25(1)(h) tar-Regolament, meta jiġi żgurat li l-membri tal-persunal tal-Aġenzija jkunu jistgħu jirrapportaw lill-konsulenti kunfidenzjali fil-kuntest ta’ proċedura ta’ fastidju, kif definit mid-Deċiżjoni tal-Aġenzija ERA-ED-690-2013 (7);

(d)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (g) u (h) tar-Regolament, meta twettaq awditi interni b’rabta ma’ attivitajiet jew dipartimenti tal-Aġenzija;

(e)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (d), (g) u (h) tar-Regolament, meta tipprovdi jew tirċievi assistenza lil jew minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni jew tikkoopera magħhom fil-kuntest tal-attivitajiet skont il-punti (a) sa (d) ta’ dan il-paragrafu u skont ftehimiet rilevanti tal-livell ta’ servizz, memoranda ta’ qbil u ftehimiet ta’ kooperazzjoni;

(f)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (g) u (h) tar-Regolament, meta tipprovdi jew tirċievi assistenza lil jew minn awtoritajiet nazzjonali ta’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali jew tikkoopera ma’ dawn l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet, jew fuq talba tagħhom jew fuq inizjattiva proprja;

(g)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (g) u (h) tar-Regolament, meta tipprovdi jew tirċievi assistenza u kooperazzjoni lil u minn awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE, jew fuq talba tagħhom jew fuq l-inizjattiva proprja;

(h)

skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament, meta tiġi pproċessata data personali f’dokumenti miksuba mill-partijiet jew mill-intervenjenti fil-kuntest ta’ proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

2.   Kwalunkwe restrizzjoni għandha tirrispetta l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u tkun meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika.

3.   Għandu jsir test tan-neċessità u tal-proporzjonalità fuq bażi ta’ każ b’każ qabel ma jiġu applikati r-restrizzjonijiet. Ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu limitati għal dak li hu strettament meħtieġ biex jinkiseb l-objettiv tagħhom.

4.   Għal skopijiet ta’ responsabbiltà, l-Aġenzija għandha tfassal rekord li jiddeskrivi r-raġunijiet għar-restrizzjonijiet applikati, liema raġunijiet fost dawk elenkati fil-paragrafu 1 japplikaw u l-eżitu tat-test tan-neċessità u tal-proporzjonalità. Dawk ir-rekords għandhom ikunu parti minn reġistru, li għandu jkun disponibbli fuq talba għall-EDPS. L-Aġenzija għandha tħejji rapporti perjodiċi dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 25 tar-Regolament.

5.   Meta tkun qed tipproċessa data personali riċevuta minn organizzazzjonijiet oħra fil-kuntest tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija għandha tikkonsulta ma’ dawk l-organizzazzjonijiet dwar ir-raġunijiet potenzjali għall-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet u dwar in-neċessità u l-proporzjonalità tar-restrizzjonijiet ikkonċernati, sakemm dan ma jxekkilx l-attivitajiet tal-Aġenzija.

Artikolu 3

Riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data

1.   Il-valutazzjonijiet tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-data b’rabta mal-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet u dettalji tal-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ dawk ir-restrizzjonijiet għandhom jiġu rreġistrati fir-rekord tal-attivitajiet ta’ pproċessar miżmum mill-Aġenzija skont l-Artikolu 31 tar-Regolament. Għandha tiġi rreġistrata wkoll kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni ta’ data rigward dawk ir-restrizzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 39 tar-Regolament.

2.   Kull meta l-Aġenzija tivvaluta n-neċessità u l-proporzjonalità ta’ restrizzjoni, għandha tqis ir-riskji potenzjali għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data.

Artikolu 4

Salvagwardji u perjodi ta’ ħżin

1.   L-Aġenzija għandha timplimenta salvagwardji għall-prevenzjoni tal-abbuż u tal-aċċess jew tat-trasferiment illegali tad-data personali fir-rigward ta’ liema japplikaw jew jistgħu jiġu applikati restrizzjonijiet. Dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu miżuri tekniċi u organizzazzjonali u għandhom ikunu dettaljati kif meħtieġ fid-deċiżjonijiet interni, fil-proċeduri u fir-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Aġenzija. Is-salvagwardji għandhom jinkludu:

(a)

definizzjoni ċara tar-rwoli, tar-responsabbiltajiet u tal-passi proċedurali;

(b)

jekk ikun xieraq, ambjent elettroniku sigur li jipprevjeni l-aċċess illegali u aċċidentali jew it-trasferiment ta’ data elettronika lil persuni mhux awtorizzati;

(c)

jekk ikun xieraq, ħażna u pproċessar siguri ta’ dokumenti tal-karti;

(d)

monitoraġġ xieraq tar-restrizzjonijiet u rieżami perjodiku tal-applikazzjoni tagħhom.

2.   Ir-rieżamijiet imsemmija fil-punt (d) għandhom jitwettqu mill-inqas kull sitt xhur.

3.   Ir-restrizzjonijiet għandhom jitneħħew malli ma jkunux għadhom japplikaw iċ-ċirkostanzi li jiġġustifikawhom.

4.   Id-data personali għandha tinżamm f’konformità mar-regoli applikabbli dwar iż-żamma tal-Aġenzija, li għandhom jiġu definiti fir-rekords tal-protezzjoni tad-data miżmuma skont l-Artikolu 31 tar-Regolament. Fi tmiem il-perjodu taż-żamma, id-data personali għandha titħassar, tiġi anonimizzata jew trasferita fl-arkivji f’konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament.

Artikolu 5

Involviment tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

1.   L-UPD tal-Aġenzija għandu jkun infurmat mingħajr dewmien żejjed kull meta d-drittijiet tas-suġġett tad-data jkunu limitati f’konformità ma’ din id-Deċiżjoni. Huwa għandu jingħata aċċess għar-rekords assoċjati u għal kwalunkwe dokument li jikkonċerna l-kuntest fattwali jew legali.

2.   L-UPD tal-Aġenzija jista’ jitlob rieżami tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni. L-Aġenzija għandha tinforma lill-UPD tagħha bil-miktub dwar l-eżitu tar-rieżami.

3.   L-Aġenzija għandha tiddokumenta l-involviment tal-UPD fl-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet, inkluż liema informazzjoni tiġi kondiviża miegħu.

Artikolu 6

Informazzjoni lis-suġġetti tad-data dwar ir-restrizzjonijiet tad-drittijiet tagħhom

1.   L-Aġenzija għandha tinkludi taqsima fl-avviżi dwar il-protezzjoni tad-data ppubblikati fuq is-sit web tagħha fejn tipprovdi informazzjoni ġenerali lis-suġġetti tad-data dwar il-potenzjal għar-restrizzjoni tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont l-Artikolu 2(1). L-informazzjoni għandha tkopri liema drittijiet jistgħu jiġu limitati, ir-raġunijiet li fuqhom jistgħu jiġu applikati r-restrizzjonijiet u d-durata potenzjali tagħhom.

2.   L-Aġenzija għandha tinforma lis-suġġetti tad-data individwalment, bil-miktub u mingħajr dewmien żejjed dwar ir-restrizzjonijiet li jkunu għaddejjin jew futuri tad-drittijiet tagħhom. L-Aġenzija għandha tinforma lis-suġġett tad-data bir-raġunijiet prinċipali li fuqhom tkun ibbażata l-applikazzjoni tar-restrizzjoni, bid-dritt tiegħu li jikkonsulta lill-UPD bil-għan li jikkontesta r-restrizzjoni u d-dritt tiegħu li jressaq ilment quddiem l-EDPS.

3.   L-Aġenzija tista’ tiddifferixxi, tħalli barra jew tiċħad il-provvista ta’ informazzjoni li tikkonċerna r-raġunijiet għal restrizzjoni u d-dritt li jitressaq ilment quddiem l-EDPS sakemm dan jikkanċella l-effett tar-restrizzjoni. Il-valutazzjoni dwar jekk dan ikunx ġustifikat għandha ssir fuq bażi ta’ każ b’każ. Hekk kif ma tibqax tikkanċella l-effett tar-restrizzjoni, l-Aġenzija għandha tipprovdi l-informazzjoni lis-suġġett tad-data.

Artikolu 7

Komunikazzjoni dwar ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data

1.   Meta l-Aġenzija tkun taħt obbligu li tikkomunika ksur tad-data skont l-Artikolu 35(1) tar-Regolament, tista’, f’ċirkostanzi ta’ eċċezzjoni, tillimita din il-komunikazzjoni b’mod sħiħ jew parzjali. Għandha tiddokumenta f’nota r-raġunijiet għar-restrizzjoni, ir-raġuni legali għaliha skont l-Artikolu 2 u valutazzjoni tan-neċessità u l-proporzjonalità tagħha. In-nota għandha tkun ikkomunikata lill-EDPS fil-ħin tan-notifika tal-ksur tad-data personali.

2.   Meta r-raġunijiet għar-restrizzjoni ma jibqgħux japplikaw, l-Aġenzija għandha tikkomunika l-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data kkonċernat u tinfurmah bir-raġunijiet prinċipali għar-restrizzjoni u bid-dritt tiegħu li jressaq ilment quddiem l-EDPS.

Artikolu 8

Kunfidenzjalità ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi

1.   F’ċirkostanzi ta’ eċċezzjoni, l-Aġenzija tista’ tirrewstrinġi d-dritt għall-kunfidenzjalità ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi skont l-Artikolu 36 tar-Regolament. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

2.   Minkejja l-Artikolu 6(3), fejn l-Aġenzija tirrestrinġi d-dritt għall-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, għandha tinforma lis-suġġett tad-data kkonċernat, fit-tweġiba tagħha għal kwalunkwe talba mis-suġġett tad-data, bir-raġunijiet prinċipali li fuqhom tkun ibbażata l-applikazzjoni tar-restrizzjoni u bid-dritt tiegħu li jressaq ilment quddiem l-EDPS.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għall-Bord ta’ Tmexxija Is-17 ta’ Frar 2021.

Il-President

Clio LIÉGEOIS


(1)  ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.

(2)  . ĠU L 138 26.5.2016, p. 1, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ir-“Regolament tal-Aġenzija”.

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi miżuri speċjali temporanjament applikabbli għall-uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni Nru 297 tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ġenerali dwar it-twettiq ta’ inkjesti amministrattivi u proċedimenti dixxiplinari tat-8 ta’ Lulju 2022.

(5)  Id-Deċiżjoni Nru 183 tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar il-linji gwida dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta tal-15 ta’ Novembru 2018.

(6)  Id-Deċiżjoni Nru 8 tal-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta’ kwalunkwe attività illegali oħra ta’ detriment għall-interessi tal-Komunitajiet tas-17 ta’ Ottubru 2006.

(7)  Id-Deċiżjoni Nru 690/2013 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar il-politika dwar il-protezzjoni tad-dinjità tal-persuna u l-prevenzjoni ta’ fastidju psikoloġiku u ta’ fastidju sesswali.

(8)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/45


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1586

tas-26 ta’ Lulju 2023

dwar l-istandards armonizzati għall-makkinarju abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(6) tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(3) tagħha,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/42/KE, il-makkinarju manifatturat f’konformità ma’ standard armonizzat, li r-referenza għalih ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun preżunt li jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza koperti minn tali standard armonizzat.

(2)

Permezz tal-ittra M/396 tad-19 ta’ Diċembru 2006, il-Kummissjoni għamlet talba lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (Cenelec) (“it-Talba”) għall-abbozzar, għar-reviżjoni u għat-tlestija tal-ħidma fuq l-istandards armonizzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE biex jitqiesu l-bidliet introdotti b’dik id-Direttiva meta mqabbel mad-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(3)

Abbażi tat-Talba, is-CEN u s-Cenelec abbozzaw l-istandards armonizzati ġodda li ġejjin: EN 280-2:2022 dwar rekwiżiti tas-sikurezza addizzjonali għall-apparati tal-irfigħ tat-tagħbija fuq l-istruttura tal-irfigħ u l-pjattaforma tax-xogħol li jistgħu jiġu estiżi, EN ISO 8528-10:2022 dwar il-kejl tal-istorbju fl-ajru fir-rigward tal-magna tal-kombustjoni interna b’moviment rotattiv, EN 12453:2017+A1:2021 dwar ir-rekwiżiti u l-metodi tal-ittestjar fir-rigward tal-bibien imħaddma bl-enerġija elettrika, EN 16517:2021 dwar is-sikurezza fir-rigward tal-apparati mobbli li jaqilgħu s-siġar għall-qtugħ tal-injam, EN 17003:2021 dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza fir-rigward tat-testers bir-romblu għall-brejkijiet għall-vetturi ta’ iktar minn 3,5 tunnellata GVW, EN 17088:2021 dwar is-sikurezza fir-rigward tas-sistemi ta’ ventilazzjoni tal-purtieri tal-ġenb, EN 17281:2021 dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza fir-rigward tat-tagħmir tat-tindif tal-vetturi, EN 17348:2022 dwar ir-rekwiżiti għad-disinn u għall-ittestjar tal-vacuum cleaners għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplożivi, EN 17352:2022 dwar ir-rekwiżiti u l-metodi tas-sikurezza fir-rigward tat-tagħmir li jikkontrolla d-dħul tal-persuni bil-mixi u li jaħdem bl-elettriku, EN 17624:2022 dwar id-determinazzjoni tal-limiti tal-isplużjoni tal-gassijiet u tal-fwar fi pressjonijiet elevati, temperaturi elevati jew b’ossidanti għajr l-arja, EN ISO 18063-2:2021 dwar metodi tal-ttestjar tal-viżibbiltà u l-verifika tagħhom fir-rigward ta’ trakkijiet bi krejnijiet teleskopiċi b’ilħuq varjabbli u li jduru għal terren imħarbat, EN ISO 19085-15:2021 dwar is-sikurezza tal-preses fir-rigward tal-magni li jaħdmu l-injam, EN ISO 19472-2:2022 dwar winċijiet li jgħinu fit-trazzjoni, EN ISO 22291:2022 dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-makkinarju tal-fibri li ma jkunux minsuġa bit-tixrib, EN ISO 28927-13:2022 dwar metodi tal-ittestjar għall-evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ vibrazzjonijiet fir-rigward ta’ għodod tat-tqegħid ta’ elementi tat-twaħħil, EN IEC 60335-2-41:2021 b’EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 dwar rekwiżiti partikolari tas-sikurezza għal pompi fir-rigward ta’ apparati elettriċi tad-dar u apparati simili, EN IEC 62841-3-5:2022 b’EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 dwar rekwiżiti partikolari tas-sikurezza għal segi trasportabbli tal-ħitan, EN IEC 62841-3-7:2021 b’EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 dwar rekwiżiti partikolari tas-sikurezza għal segi trasportabbli tal-ħitan, EN IEC 62841-4-5:2021 b’EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 dwar rekwiżiti partikolari tas-sikurezza għal ġlielem tal-ħaxix, kif ukoll EN IEC 62841-4-7:2022 b’EN IEC 62841-4-7:2022/A11: 2022 dwar rekwiżiti partikolari tas-sikurezza għall-makkinarju kkontrollat minn persuni bil-mixi li jobrox il-lon u jagħti l-arja lil wiċċ il-ħamrija.

(4)

Barra minn hekk, abbażi tat-Talba, is-CEN u s-Cenelec irrevedew l-istandards armonizzati li ġejjin, li r-referenzi għalihom huma ppubblikati fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea permezz ta’ Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2018/C092/01 (4), sabiex jiġu adattati għall-progress teknoloġiku: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 b’EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 b’EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 b’EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 b’EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 b’EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 b’EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 b’EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 b’EN 60335-2-89:2010/A1:2016 u EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 b’EN 62841-1:2015/AC:2015, kif ukoll EN 60745-2-3:2011 b’EN 60745-2-3:2011/A11:2014 u EN 60745-2-3:2011/A12:2014 u EN 60745-2-3:2011/A13:2015 u EN 60745-2-3:2011/A2:2013.

(5)

Dan irriżulta fl-adozzjoni tal-istandards armonizzati emendatorji li ġejjin: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 b’EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 b’EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 b’EN ISO 11850:2011/A1:2016 u EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 b’EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 b’EN 62841-1:2015/AC:2015 u EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 b’EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, kif ukoll EN IEC 62841-4-3:2021 b’EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.

(6)

Barra minn hekk, abbażi tat-Talba, is-CEN u s-Cenelec emendaw l-istandards li ġejjin, li r-referenzi għalihom huma inklużi fl-Anness I tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/436 (5): EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 b’EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 b’EN 62841-3-1:2014/AC:2015 u EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 b’EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 u EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 b’EN 62841-3-6:2014/AC:2015 u EN 62841-3-6:2014/A11:2017, u EN 62841-4-2:2019.

(7)

Dan irriżulta fl-adozzjoni tal-istandards armonizzati emendatorji li ġejjin: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 b’EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 b’EN 62841-2-1:2018/A11:2019 u EN 62841-2-1:2018/A12:2022 u EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 b’EN 62841-3-1:2014/AC:2015 u EN 62841-3-1:2014/A11:2017 u EN 62841-3-1:2014/A1:2021 u EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 b’EN 62841-3-6:2014/AC:2015 u EN 62841-3-6:2014/A11:2017 u EN 62841-3-6:2014/A1:2022 u EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 b’EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 u EN 62841-3-10:2015/A11:2017 u EN 62841-3-10:2015/A1:2022 u EN 62841-3-10:2015/A12:2022, kif ukoll EN 62841-4-2:2019 b’EN 62841-4-2:2019/A11:2022 u EN 62841-4-2:2019/A1:2022.

(8)

Il-Kummissjoni, flimkien mas-CEN u s-Cenelec, ivvalutat jekk l-istandards abbozzati, riveduti u emendati mis-CEN u mis-Cenelec jikkonformawx mat-Talba.

(9)

L-istandards armonizzati abbozzati, riveduti u emendati mis-CEN u mis-Cenelec abbażi tat-Talba, għajr l-istandard armonizzat EN ISO 11850:2011 b’EN ISO 11850:2011/A1:2016 u EN ISO 11850:2011/A2:2022, jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza li għandhom l-għan li jkopru u li huma stabbiliti fid-Direttiva 2006/42/KE.

(10)

Wara li eżaminat l-istandard EN ISO 11850:2011 b’EN ISO 11850:2011/A1:2016 u EN ISO 11850:2011/A2:2022 flimkien mar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati fil-Grupp ta’ Esperti dwar il-Makkinarju, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istandard jonqos milli jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fil-punti 1.1.6., 1.5.15. u 1.6.2. tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, jiġifieri r-rekwiżit li jikkonċerna l-varjabbiltà tad-dimensjonijiet fiżiċi tal-operatur, ir-rekwiżit li partijiet mill-makkinarju fejn il-persuni huma suxxettibbli li jiċċaqilqu jew joqogħdu bilwieqfa ħdejhom iridu jkunu ddisinjati u mibnija b’tali mod li jipprevjenu li l-persuni jiżolqu, jitgerbu jew jaqgħu fuq jew minn fuq dawn il-partijiet, u r-rekwiżit li l-makkinarju jrid ikun iddisinjat u mibni b’tali mod li jippermetti l-aċċess sikur għaż-żoni kollha fejn l-intervent ikun meħtieġ matul it-tħaddim, l-aġġustament u l-manutenzjoni tal-makkinarju. B’mod partikolari, l-istandard jinkludi deroga li tippermetti għoli tal-ewwel tarġa ta’ aċċess sa 700 mm minflok 550 mm fuq skidders bir-roti u feller-bunchers bir-roti, iżda ma jindirizzax il-prinċipji ergonomiċi xierqa u l-aċċess sikur, li f’xi każijiet jista’ jwassal għaż-żliq, għat-tgerbib jew għall-waqgħa ta’ persuni.

(11)

Għalhekk, jixraq li r-referenzi għal dawk l-istandards jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien mar-referenzi għal kwalunkwe standard emendatorju jew ta’ korrezzjoni rilevanti għalihom.

(12)

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE huma ppubblikati attwalment fil-Komunikazzjoni 2018/C 092/01 u fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/436.

(13)

F’ġieħ iċ-ċarezza u r-razzjonalità, jenħtieġ li tiġi ppubblikata f’att uniku lista sħiħa ta’ referenzi għall-istandards armonizzati abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE u li jissodisfaw ir-rekwiżiti li għandhom l-għan li jkopru.

(14)

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati ppubblikati fl-Anness I tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436, kif ukoll dawk ippubblikati fil-Komunikazzjoni 2018/C 092/01, jenħtieġ li jiġu ppubblikati f’Anness konsolidat ġdid ta’ din id-Deċiżjoni.

(15)

Barra minn hekk, l-Annessi II u IIA tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 jelenkaw ir-referenzi speċifiċi għall-istandards armonizzati li huma ppubblikati b’restrizzjonijiet, billi tali restrizzjonijiet mhumiex ippubblikati separatament fil-Komunikazzjoni 2018/C 092/01. F’ġieħ iċ-ċarezza u r-razzjonalità, ir-referenzi għall-istandards armonizzati ppubblikati b’restrizzjonijiet jenħtieġ li jiġu ppubblikati f’Anness konsolidat ġdid ta’ din id-Deċiżjoni. Kwalunkwe referenza fl-Annessi II u IIA li tkun eżawriet l-effetti tagħha jenħtieġ li titħalla barra.

(16)

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati elenkati fl-Anness III tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436, kif ukoll dawk fil-ħames kolonna tal-Komunikazzjoni 2018/C 092/01, ġew irtirati minn Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mid-dati stabbiliti fit-tabelli rispettivi.

(17)

Bħala riżultat tal-ħidma tas-CEN u tas-Cenelec abbażi tat-Talba, diversi standards armonizzati ppubblikati fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ġew sostitwiti, riveduti jew emendati, kif inhu l-każ ukoll għal dawk ippubblikati fl-Anness I tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436. Għalhekk, jeħtieġ li r-referenzi għal dawk l-istandards jiġu rtirati minn Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jiġu stabbiliti d-dati tal-irtirar.

(18)

F’ġieħ iċ-ċarezza u r-razzjonalità, ir-referenzi għall-istandards armonizzati li jkunu ġew irtirati jenħtieġ li jiġu ppubblikati f’Anness konsolidat separat ġdid ta’ din id-Deċiżjoni. Kwalunkwe referenza b’dati tal-irtirar qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni ma għadhiex rilevanti u jenħtieġ li titħalla barra.

(19)

Sabiex il-manifatturi jingħataw biżżejjed żmien biex jippreparaw għall-applikazzjoni tal-istandards ġodda, tal-istandards riveduti jew tal-emendi għall-istandards, jeħtieġ li l-irtirar tar-referenzi għal dawk l-istandards armonizzati tiġi differita, kif ikun xieraq.

(20)

Ħafna mir-referenzi għall-istandards armonizzati ppubblikati permezz tal-Komunikazzjoni 2018/C 092/01 diġà ġew irtirati permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436.

(21)

F’ġieħ iċ-ċarezza u r-razzjonalità, kemm il-Komunikazzjoni 2018/C 092/01 kif ukoll id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 jenħtieġ li jitħassru. Sabiex il-manifatturi jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw il-prodotti tagħhom għall-verżjonijiet riveduti tal-istandards ikkonċernati, il-Komunikazzjoni 2018/C 092/01 u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 jenħtieġ li jkomplu japplikaw għall-istandards rilevanti għal perjodu tranżizzjonali.

(22)

Il-konformità ma’ standard armonizzat tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali korrispondenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni mid-data tal-pubblikazzjoni tar-referenza ta’ tali standard f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, din id-Deċiżjoni jenħtieġ li tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati għall-makkinarju abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE u elenkati fl-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni huma b’dan ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ir-referenzi elenkati fir-ringieli 121, 266, 343, 405 u 495 ta’ dak l-Anness huma ppubblikati b’restrizzjonijiet.

Artikolu 2

Il-Komunikazzjoni 2018/C 092/01 titħassar.

Madankollu, għandha tkompli tapplika għar-referenzi għall-istandards armonizzati elenkati fl-Anness II ta’ din id-Deċiżjoni sad-dati tal-irtirar ta’ dawk ir-referenzi stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 3

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 titħassar.

Madankollu, għandha tkompli tapplika għar-referenzi għall-istandards armonizzati elenkati fl-Anness III ta’ din id-Deċiżjoni sad-dati tal-irtirar ta’ dawk ir-referenzi stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Lulju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(3)  Id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-makkinarju (ĠU L 207, 23.7.1998, p. 1).

(4)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2018/C 092/01 fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-makkinarju u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (ĠU C 92, 9.3.2018, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/436 tat-18 ta' Marzu 2019 dwar l-istandards armonizzati għall-makkinarju abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 75, 19.3.2019, p. 108).


ANNESS I

L-EWWEL PARTI

STANDARDS TAT-TIP A

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip A jispeċifikaw il-kunċetti bażiċi, it-terminoloġija u l-prinċipji tad-disinn applikabbli għall-kategoriji kollha ta’ makkinarju. L-applikazzjoni ta’ tali standards biss, għalkemm tipprovdi qafas essenzjali għall-applikazzjoni korretta tad-Direttiva dwar il-Makkinarju, ma hijiex biżżejjed biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva u għalhekk ma tagħtix preżunzjoni sħiħa ta’ konformità.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

1.

EN 1127-2:2014

Atmosferi splussivi – Prevenzjoni tal-isplużjonijiet u protezzjoni minnhom – Parti 2: Kunċetti bażiċi u metodoloġija fil-każ ta’ tħaffir ta’ minjieri

2.

EN ISO 12100:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Prinċipji ġenerali għad-disinn – Valutazzjoni tar-riskju u tnaqqis tar-riskju (ISO 12100:2010)

IT-TIENI PARTI

STANDARDS TAT-TIP B

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip B jindirizzaw aspetti speċifiċi tas-sikurezza tal-makkinarju jew tipi speċifiċi ta’ salvagwardja li jistgħu jintużaw f’firxa wiesgħa ta’ kategoriji ta’ makkinarju. L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tal-istandards tat-tip B tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju li jkopru meta standard tat-tip C jew il-valutazzjoni tar-riskju tal-manifattur turi li soluzzjoni teknika speċifikata mill-istandard tat-tip B tkun adegwata għall-kategorija jew għall-mudell partikolari ta’ makkinarju kkonċernat. L-applikazzjoni ta’ standards tat-tip B li jagħtu speċifikazzjonijiet għall-komponenti tas-sikurezza li jitqiegħdu fis-suq b’mod indipendenti tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità għall-komponenti tas-sikurezza kkonċernati u għar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza koperti mill-istandards.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

1.

EN 547-1:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Qisien tal-ġisem uman – Parti 1: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet biex ġisem sħiħ ikollu aċċess f’makkinarju

2.

EN 547-2:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Qisien tal-ġisem uman – Parti 2: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet ta’ aċċess

3.

EN 547-3:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Qisien tal-ġisem uman – Parti 3: Data antropometrika

4.

EN 614-1:2006+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Prinċipji ta’ disinn ergonomiku – Parti 1: Terminoloġija u prinċipji ġenerali

5.

EN 614-2:2000+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Prinċipji ta’ disinn ergonomiku – Parti 2: Interazzjonijiet bejn id-disinn tal-makkinarju u l-kompiti tax-xogħol

6.

EN 842:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Sinjali ta’ periklu għall-għajnejn – Rekwiżiti ġenerali, disinn u ttestjar

7.

EN 894-1:1997+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta’ displays u tagħmir li jazzjona kontrolli – Parti 1: Prinċipji ġenerali għal interazzjoni umana ma’ displays u tagħmir li jazzjona kontrolli

8.

EN 894-2:1997+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta’ displays u tagħmir li jazzjona kontrolli – Parti 2: Displays

9.

EN 894-3:2000+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta’ displays u tagħmir li jazzjona kontrolli – Parti 3: Tagħmir li jazzjona kontrolli

10.

EN 894-4:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta’ wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli – Parti 4: Lokazzjoni u arranġament ta’ displays u tagħmir li jazzjona kontrolli

11.

EN 981:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Sistema ta’ sinjali ta’ periklu għas-smigħ u l-għajnejn u sinjali ta’ informazzjoni

12.

EN 1005-1:2001+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Operat fiżiku uman – Parti 1: Termini u definizzjonijiet

13.

EN 1005-2:2003+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Operat fiżiku uman – Parti 2: Tqandil manwali ta’ makkinarju u partijiet ta’ komponenti ta’ makkinarju

14.

EN 1005-3:2002+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Operat fiżiku uman – Parti 3: Limiti ta’ qawwa rrakkomandati għat-tħaddim ta’ makkinarju

15.

EN 1005-4:2005+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Operat fiżiku uman – Parti 4: Evalwazzjoni ta’ qagħdiet u ċaqliq waqt ix-xogħol b’rabta ma’ makkinarju

16.

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika – Ittestjar ta’ makkinarju li jista’ jinġarr li jiddetermina l-valur ta’ emissjoni vibrattiva

17.

EN 1093-1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 1: Għażla ta’ metodi ta’ ttestjar

18.

EN 1093-2:2006+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 2: Metodu ta’ ttraċċar bil-gass għall-kejl tar-rata ta’ emissjoni ta’ sustanza niġġiesa partikolari

19.

EN 1093-3:2006+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 3: Metodu ta’ ttestjar fuq bank għall-kejl tar-rata ta’ emissjoni ta’ sustanza niġġiesa partikolari

20.

EN 1093-4:1996+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 4: Kejl tal-effiċjenza ta’ sistema li tirreġistra l-kwantità ta’ egżost mitfugħ – Metodu ta’ ttraċċar

21.

EN 1093-6:1998+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 6: Effiċjenza ta’ separazzjoni skont il-massa, permezz ta’ żbokk bla tubu

22.

EN 1093-7:1998+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 7: Effiċjenza ta’ separazzjoni skont il-massa, permezz ta’ żbokk b’tubu

23.

EN 1093-8:1998+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 8: Parametru ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanza niġġiesa, metodu ta’ ttestjar fuq bank

24.

EN 1093-9:1998+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 9: Parametru ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanza niġġiesa, metodu ta’ ttestjar f’kamra

25.

EN 1093-11:2001+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Evalwazzjoni tal-emissjoni ta’ sustanzi perikolużi fl-arja – Parti 11: Indiċi ta’ dekontaminazzjoni

26.

EN 1127-1:2019

Atmosferi splussivi – Prevenzjoni tal-isplużjonijiet u protezzjoni minnhom – Parti 1: Kunċetti bażiċi u metodoloġija

27.

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrazzjoni u skossi mekkaniċi – Iżolament ta’ vibrazzjoni ta’ makkinarju – Informazzjoni għall-applikazzjoni ta’ iżolament tas-sors

28.

EN 1837:2020

Sikurezza tal-makkinarju – Tidwil integrali ta’ magni

29.

EN ISO 3741:2010

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ sorsi tal-ħsejjes bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ preċiżjoni għal kmarar ta’ ttestjar li jidwu (ISO 3741:2010)

30.

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa tal-ħsejjes u ta’ livelli ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ inġinerija għal sorsi mobbli żgħar f’kampi li jidwu – Parti 1: Metodu komparattiv għal kmamar ta’ ttestjar b’ħitan ebsin (ISO 3743-1:2010)

31.

EN ISO 3743-2:2019

Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ ħsejjes ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ inġinerija għal sorsi mobbli żgħar f’kampi li jidwu – Parti 2: Metodi għal kmamar speċjali ta’ ttestjar li jidwu (ISO 3743-2:2018)

32.

EN ISO 3744:2010

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ ħsejjes u ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ inġinerija għal kamp li jkun essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti (ISO 3744:2010)

33.

EN ISO 3745:2012

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ ħsejjes u ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ preċiżjoni għal kmamar fejn ma jinstema’ ebda eku u kmamar fejn l-eku jinstema’ ma’ nofs il-kamra biss (ISO 3745:2012)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

34.

EN ISO 3746:2010

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ ħsejjes u ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodu ta’ perizja bl-użu ta’ superfiċe li titkejjel b’mod sħiħ fuq pjan li jirrifletti (ISO 3746:2010)

35.

EN ISO 3747:2010

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa ta’ ħsejjes u ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ pressjoni akustika – Metodi ta’ inġinerija/perizja li jintużaw fuq il-post f’ambjent li jidwi (ISO 3747:2010)

36.

EN ISO 4413:2010

Enerġija fluwida idrawlika – Regoli ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza għas-sistemi u għall-komponenti tagħhom (ISO 4413:2010)

37.

EN ISO 4414:2010

Enerġija fluwida pnewmaitka – Regoli ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza għas-sistemi u għall-komponenti tagħhom (ISO 4414:2010)

38.

EN ISO 4871:2009

Akustika – Dikjarazzjoni u verifika ta’ valuri ta’ emissjoni ta’ storbju ta’ makkinarju u ta’ tagħmir (ISO 4871:1996)

39.

EN ISO 5136:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ qawwa ta’ ħoss irradjata f’tubu minn fannijiet u apparati oħra li jċaqilqu l-arja – Metodu bi dħul f’tubu (ISO 5136:2003)

40.

EN ISO 7235:2009

Akustika – Proċeduri ta’ kejl f’laboratorju għal silencers bit-tubu u unitajiet ta’ terminals tal-arja – Telf mad-dħul, storbju tal-fluss u telf tal-pressjoni totali (ISO 7235:2003)

41.

EN ISO 7731:2008

Ergonomika – Sinjali ta’ periklu f’żoni pubbliċi u fejn qed isir xogħol – Sinjali ta’ periklu li jagħmlu ħoss (ISO 7731:2003)

42.

EN ISO 9614-1:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa tal-ħsejjes ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ intensità tal-ħsejjes – Parti 1: Kejl f’punti diskreti (ISO 9614-1:1993)

43.

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ qawwa tal-ħsejjes ta’ sorsi ta’ storbju bl-użu ta’ intensità tal-ħsejjes – Parti 3: Metodu ta’ preċiżjoni għall-kejl bl-iskenjar (ISO 9614-3:2002)

44.

EN ISO 10326-1:2016

Vibrazzjoni mekkanika – Metodu tal-laboratorju għall-evalwazzjoni tal-vibrazzjoni ta’ sit tal-vettura – Parti 1: Rekwiżiti bażiċi (ISO 10326-1:2016, Verżjoni kkoreġuta 2017-02)

45.

EN ISO 11161:2007

Sikurezza tal-makkinarju – Sistemi ta’ manifattura integrata – Rekwiżiti bażiċi (ISO 11161:2007)

EN ISO 11161:2007/A1:2010

46.

EN ISO 11201:2010

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Kejl ta’ livelli ta’ emissjoni ta’ pressjoni ta’ ħsejjes fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati f’kamp essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti b’korrezzjonijiet ambjentali negliġibbli (ISO 11201:2010)

47.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ pressjoni ta’ emissjoni ta’ ħsejjes f’post fuq il-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-applikazzjoni ta’ korrezzjonijiet ambjentali approssimattivi (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

48.

EN ISO 11203:2009

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ pressjoni ta’ emissjoni ta’ ħsejjes f’post fuq il-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati mil-livell tal-qawwa tal-ħsejjes (ISO 11203:1995)

EN ISO 11203:2009/A1:2020

49.

EN ISO 11204:2010

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Kejl ta’ livelli ta’ pressjoni ta’ emissjoni ta’ ħsejjes f’post fuq il-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati b’applikazjoni ta’ korrezzjonijiet ambjentali akkurati (ISO 11204:2010)

50.

EN ISO 11205:2009

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Metodu ta’ inġinerija għad-determinazzjoni ta’ livelli ta’ emissjoni ta’ pressjoni ta’ ħsejjes fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-użu ta’ intensità tal-ħsejjes (ISO 11205:2003)

51.

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ operat ta’ iżolament ta’ ħsejjes f’postijiet magħluqin – Parti 1: Kejl f’kondizzjonijiet ta’ laboratorju (għal skopijiet ta’ dikjarazzjoni) (ISO 11546-1:1995)

52.

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ operat ta’ iżolament ta’ ħsejjes f’postijiet magħluqin – Parti 2: Kejl fuq il-post (għal skopijiet ta’ aċċettazzjoni u ta’ verifika) (ISO 11546-2:1995)

53.

EN ISO 11553-1:2020

Sikurezza tal-makkinarju – Makkinarju li jipproċessa bil-laser – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza tal-laser (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

54.

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Prattika rrakkmandata għad-disinn ta’ makkinarju u ta’ tagħmir li jagħmel ftit storbju – Parti 1: Ippjanar (ISO/TR 11688-1:1995)

55.

EN ISO 11691:2009

Akustika – Kejl ta’ telf ta’ ħoss mad-dħul f’silencers b’tubu mingħajr kurrent tal-arja – Metodu ta’ perizja fil-laboratorju (ISO 11691:1995)

56.

EN ISO 11957:2009

Akustika – Determinazzjoni ta’ operat ta’ iżolament tal-ħoss f’kabini – Kejl f’laboratorju u fuq il-post (ISO 11957:1996)

57.

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Valutazzjoni u tnaqqis ta’ riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tinxtered minn makkinarju – Parti 1: Prinċipji ġenerali

58.

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Valutazzjoni u tnaqqis ta’ riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tinxtered minn makkinarju – Parti 2: Proċeduri għall-kejl ta’ emissjoni ta’ radjazzjoni

59.

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Valutazzjoni u tnaqqis ta’ riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tinxtered minn makkinarju – Parti 3: Tnaqqis ta’ radjazzjoni b’attenwazzjoni jew ilqugħ bi skrin

60.

EN 12254:2010

Skrins għal postijiet tax-xogħol bil-laser – Rekwiżiti u ttestjar tas-sikurezza

EN 12254:2010/AC:2011

61.

EN 12786:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Regoli għall-abbozzar tal-klawżoli dwar il-vibrazzjoni ta’ standards tas-sikurezza

62.

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika – Trakkijiet industrijali – Evalwazzjoni u speċifikazzjoni tal-laboratorju tal-vibrazzjoni ta’ sit ta’ operatur ta’ trakk

63.

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomika tal-ambjent termali – Metodi għall-valutazzjoni tar-risponsi umani għal kuntatt ma’ superfiċi – Parti 1: Superfiċi jaħarqu (ISO 13732-1:2006)

64.

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomika tal-ambjent termali – Metodi għall-valutazzjoni tar-risponsi umani għal kuntatt ma’ superfiċi – Parti 3: Superfiċi kesħin (ISO 13732-3:2005)

65.

EN ISO 13753:2008

Vibrazzjoni u skossi mekkaniċi – Vibrazzjoni tal-id u tad-driegħ – Metodu għall-kejl ta’ kemm tkun trażmessa vibrazzjoni ta’ materjali reżiljenti mat-tagħbija b’sistema li tuża l-idejn u d-driegħ (ISO 13753:1998)

66.

EN ISO 13849-1:2015

Sikurezza tal-makkinarju – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn (ISO 13849-1:2015)

67.

EN ISO 13849-2:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 2: Validazzjoni (ISO 13849-2:2012)

68.

EN ISO 13850:2015

Sikurezza tal-makkinarju – Funzjoni ta’ twaqqif f’każ ta’ emerġenza – Prinċipji għad-disinn (ISO 13850:2015)

69.

EN ISO 13851:2019

Sikurezza tal-makkinarju – Apparati kkontrollati b’żewġ idejn – Prinċipji għad-disinn u għall-għażla (ISO 13851:2019)

70.

EN ISO 13854:2019

Sikurezza tal-makkinarju – L-inqas wesgħat meħtieġa biex wieħed jevita t-tgħaffiġ ta’ partijiet tal-ġisem uman (ISO 13854:2017)

71.

EN ISO 13855:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Pożizzjonar ta’ salvagwardji fir-rigward tal-veloċitajiet ta’ approċċ ta’ partijiet tal-ġisem uman (ISO 13855:2010)

72.

EN ISO 13856-1:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni – Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn u għall-ittestjar ta’ twapet sensittivi għall-pressjoni u wċuħ tal-art sensittivi għall-pressjoni (ISO 13856-1:2013)

73.

EN ISO 13856-2:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni – Parti 2: Prinċipji ġenerali għad-disinn u għall-ittestjar ta’ ġnub sensittivi għall-pressjoni u ta’ żbarri sensittivi għall-pressjoni (ISO 13856-2:2013)

74.

EN ISO 13856-3:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni – Parti 3: Prinċipji ġenerali għad-disinn u għall-ittestjar ta’ bampers, pjanċi, wajers u apparati simili sensittivi għall-pressjoni (ISO 13856-3:2013)

75.

EN ISO 13857:2019

Sikurezza tal-makkinarju – Distanzi tas-sikurezza biex jipprevjenu li żoni perikolużi ma jintlaħqux minn partijiet tan-naħa ta’ fuq u t’isfel tal-ġisem (ISO 13857:2019)

76.

EN ISO 14118:2018

Sikurezza tal-makkinarju – Prevenzjoni li magna tibda taħdem bla mistennija (ISO 14118:2017)

77.

EN ISO 14119:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Apparati li jingastaw f’xulxin assoċjati ma’ mezzi ta’ protezzjoni – Prinċipji għad-disinn u għall-għażla (ISO 14119:2013)

78.

EN ISO 14120:2015

Sikurezza tal-makkinarju – Mezzi ta’ Protezzjoni – Rekwiżiti ġenerali għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ mezzi ta’ protezzjoni fissi u mobbli (ISO 14120:2015)

79.

EN ISO 14122-1:2016

Sikurezza tal-makkinarju – Mezzi permanenti għall-aċċess għall-makkinarju – Parti 1: Għażla ta’ mezzi fissi u rekwiżiti ġenerali għall-aċċess (ISO 14122-1:2016)

80.

EN ISO 14122-2:2016

Sikurezza tal-makkinarju – Mezzi permanenti għall-aċċess għall-makkinarju – Parti 2: Pjattaformi u mogħdijiet tax-xogħol (ISO 14122-2:2016)

81.

EN ISO 14122-3:2016

Sikurezza tal-makkinarju – Mezzi permanenti għall-aċċess għall-makkinarju – Parti 3: Turġien, slielem forfċi u poġġamani (ISO 14122-3:2016)

82.

EN ISO 14122-4:2016

Sikurezza tal-makkinarju – Mezzi permanenti għall-aċċess għall-makkinarju – Parti 4: Slielem fissi (ISO 14122-4:2016)

83.

EN ISO 14123-1:2015

Sikurezza tal-makkinarju – Tnaqqis ta’ riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju – Parti 1: Prinċipji u speċifikazzjonijiet għal manifatturi ta’ makkinarju (ISO 14123-1:2015)

84.

EN ISO 14123-2:2015

Sikurezza tal-makkinarju – Tnaqqis ta’ riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju – Parti 2: Metodoloġija li twassal għal proċeduri ta’ verifika (ISO 14123-2:2015)

85.

EN ISO 14159:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti ta’ iġjene għad-disinn ta’ makkinarju (ISO 14159:2002)

86.

EN ISO 14738:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti antropometriċi għad-disinn ta’ mwejjed fejn isir xogħol fuq makkinarju (ISO 14738:2002, inkluż Cor 1:2003 u Cor 2:2005)

87.

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika – Manikini tal-kompjuter u mudelli tal-ġisem – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 15536-1:2005)

88.

EN 15967:2022

Determinazzjoni tal-pressjoni massima ta’ splużjoni u r-rata massima ta’ żieda fil-pressjoni ta’ gassijiet u fwar

89.

EN 16590-1:2014

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn u għall-iżvilupp (ISO 25119-1:2010 modifikat)

90.

EN 16590-2:2014

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 2: Fażi tal-konċettwazzjoni (ISO 25119-2:2010 modifikat)

91.

EN 17624:2022

Determinazzjoni ta’ limiti ta’ splużjoni ta’ gassijiet u fwar f’pressjonijiet elevati, temperaturi elevati jew b’ossidaturi minbarra arja

92.

EN ISO 18497:2018

Magni agrikoli u tratturi – Sikurezza ta’ magni agrikoli awtomatizzati ħafna – Prinċipji għad-disinn (ISO 18497:2018)

93.

EN ISO 19353:2019

Sikurezza tal-makkinarju – Prevenzjoni ta’ ħruq u protezzjoni minnu (ISO 19353:2019)

94.

EN ISO 20607:2019

Sikurezza tal-makkinarju – Manwal tal-istruzzjonijiet – Prinċipji ġenerali tal-abbozzar (ISO 20607:2019)

95.

EN ISO 20643:2008

Vibrazzjoni mekkanika – Makkinarju li jinżamm u jitmexxa bl-idejn – Prinċipji għall-evalwazzjoni ta’ emissjonijiet ikkaġunati minn vibrazzjoni (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

96.

EN 60204-1:2018

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir elettriku ta’ magni – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 60204-1:2016, modifikat)

97.

EN IEC 60204-11:2019

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir elettriku ta’ magni – Parti 11: Rekwiżiti għal tagħmir għal vultaġġi ogħla minn 1 000 V AC jew 1 500 V DC iżda ma jaqbżux 36 kV (IEC 60204-11:2018)

98.

EN 60204-32:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir elettriku ta’ magni – Parti 32: Rekwiżiti għal magni li jtellgħu tagħbijiet (IEC 60204-32:2008)

99.

EN 60204-33:2011

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir elettriku ta’ magni – Parti 33: Rekwiżiti għal tagħmir ta’ fabrikazzjoni ta’ semikondutturi (IEC 60204-33:2009, modifikat)

100.

EN 61310-1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Indikazzjoni, immarkar u tqabbid – Parti 1: Rekwiżiti għal sinjali viżivi, akustiċi u bil-mess (IEC 61310-1:2007)

101.

EN 61310-2:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Indikazzjoni, immarkar u tqabbid – Parti 2: Rekwiżiti għall-immarkar (IEC 61310-2:2007)

102.

EN 61310-3:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Indikazzjoni, immarkar u tqabbid – Parti 3: Rekwiżiti għal fejn jitqiegħed u kif jitħaddem tagħmir li jazzjona bl-elettriku (IEC 61310-3:2007)

103.

EN 61800-5-2:2007

Sistemi ta’ enerġija elettrika b’veloċità aġġustabbli – Parti 5-2: Rekwiżiti tas-sikurezza – Funzjonali (IEC 61800-5-2:2007)

104.

EN IEC 62061:2021

Sikurezza tal-makkinarju – Sikurezza funzjonali ta’ sistemi ta’ kontroll b’rabta mas-sikurezza (IEC 62061:2021)

105.

EN 62745:2017

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti għal sistemi ta’ kontroll mingħajr kejbil ta’ makkinarju (IEC 62745:2017)

EN 62745:2017/A11:2020

IT-TIELET PARTI

STANDARDS TAT-TIP C

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip C jipprovdu speċifikazzjonijiet għal kategorija partikolari ta’ makkinarju. It-tipi differenti ta’ makkinarju li jappartjenu għall-kategorija koperta minn standard tat-tip C għandhom użu intenzjonat simili u jippreżentaw perikli simili. L-istandards tat-tip C jistgħu jirreferu għal standards tat-tip A jew B, li jindikaw liema mill-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B huma applikabbli għall-kategorija ta’ makkinarju kkonċernat. Meta, għal aspett partikolari tas-sikurezza tal-makkinarju, standard tat-tip C jiddevja mill-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip A jew B, l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip C jieħdu preċedenza fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B. L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip C abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-manifattur tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju koperti mill-istandard. Ċerti standards tat-tip C huma organizzati bħala serje ta’ diversi partijiet, il-Parti 1 tal-istandard li tagħti speċifikazzjonijiet ġenerali applikabbli għal familja ta’ makkinarju u partijiet oħra tal-istandard li jagħtu speċifikazzjonijiet għal kategoriji speċifiċi ta’ makkinarju li jappartjenu għall-familja, li jissupplimentaw jew jimmodifikaw l-ispeċifikazzjonijiet ġenerali tal-Parti 1. Għall-istandards tat-tip C organizzati b’dan il-mod, il-preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju hija mogħtija bl-applikazzjoni tal-Parti 1 ġenerali tal-istandard flimkien mal-parti speċifika rilevanti tal-istandard.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

1.

EN 81-3:2000+A1:2008

Regoli tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-installazzjoni ta’ lifts – Parti 3: Lifts tas-servizz elettriċi u idrawliċi

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

2.

EN 81-31:2010

Regoli tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-installazzjoni ta’ lifts – Lifts speċjali għat-trasport ta’ oġġetti biss – Parti 31: Lifts aċċessibbli li jerfgħu oġġetti biss

3.

EN 81-40:2020

Regoli tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-installazzjoni ta’ lifts – Lifts speċjali għat-trasport ta’ persuni u oġġetti – Parti 40: Lifts turġien u pjattaformi mżerżqin maħsubin għal persuni b’mobbiltà ridotta

4.

EN 81-41:2010

Regoli tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-installazzjoni ta’ lifts – Lifts speċjali għat-trasport ta’ persuni u oġġetti – Parti 41: Pjattaformi vertikali maħsubin biex itellgħu persuni b’mobbiltà ridotta

5.

EN 81-43:2009

Regoli tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-installazzjoni ta’ lifts – Lifts speċjali għat-trasport ta’ persuni u oġġetti – Parti 43: Lifts għal krejnijiet

6.

EN 115-1:2017

Sikurezza ta’ skalaturi u ċineg li jġorru persuni – Parti 1: Kostruzzjoni u installazzjoni

7.

EN 267:2009+A1:2011

Berners awtomatiċi li jgħaddu l-arja bil-forza ta’ fjuwils likwidi

8.

EN 280-1:2022

Pjattaformi mobbli għal xogħol fl-għoli – Parti 1: Kalkoli tad-disinn – Kriterji ta’ stabbiltà – Konstruzzjoni – Sikurezza – Eżamijiet u testijiet

9.

EN 280-2:2022

Pjattaformi mobbli għal xogħol fl-għoli – Parti 2: Rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza għal apparati għall-irfigħ ta’ tagħbijiet fuq l-istruttura ta’ estensjoni tal-irfigħ u l-pjattaforma għal xogħol

10.

EN 289:2014

Magni għall-plastik u għal-lastku – Magni li jagħtu forma partikolari permezz tal-kompressjoni u magni li jagħtu forma partikolari permezz ta’ trasferiment – Rekwiżiti tas-sikurezza

11.

EN 303-5:2021+A1:2022

Bojlers tat-tisħin – Parti 5: Bojlers tat-tisħin għall-fjuwils solidi, li jimtlew b’mod manwali u b’mod awtomatiku, b’potenza termika nominali sa 500 kW – Terminoloġija, rekwiżiti, ittestjar u mmarkar

12.

EN 378-2:2016

Sistemi ta’ tkessiħ u pompi tas-sħana – Rekwiżiti tas-sikurezza u ambjentali – Parti 2: Disinn, kostruzzjoni, ittestjar, immarkar u dokumentazzjoni

13.

EN 415-1:2014

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 1: Terminoloġija u klassifikazzjoni ta’ magni tal-ippakkjar u tagħmir assoċjat

14.

EN 415-3:2021

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 3: Magni li jsawru, jimlew u jissiġillaw; magni li jimlew u jissiġillaw

15.

EN 415-5:2006+A1:2009

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 5: Magni li jqartsu

16.

EN 415-6:2013

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 6: Magni li jqartsu l-palits

17.

EN 415-7:2006+A1:2008

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 7: Magni li jippakkjaw fi gruppi u magni li jippakkjaw fi stadji sekondarji

18.

EN 415-8:2008

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 8: Magni li jorbtu l-ippakkjar biċ-ċineg

19.

EN 415-9:2009

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 9: Metodi għall-kejl tal-istorbju tal-magni tal-ippakkjar, tal-linji tal-ippakkjar u ta’ tagħmir assoċjat, grad ta’ akkuratezza 2 u 3

20.

EN 415-10:2014

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 10: Rekwiżiti Ġenerali

21.

EN 422:2009

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni għall-immudellar bl-infiħ intenzjonati għall-produzzjoni ta’ oġġetti moħfija – Rekwiżiti tas-sikurezza

22.

EN 453:2014

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Miksers tal-għaġina – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

23.

EN 454:2014

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Miksers bi driegħ f’pożizzjoni barra miċ-ċentru – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

24.

EN 474-1:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

25.

EN 474-2:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 2: Rekwiżiti għal tratturi li jċaqalqu l-ġebel, eċċ.

26.

EN 474-3:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 3: Rekwiżiti għal magni tat-tagħbija

EN 474-3:2022/AC:2022

27.

EN 474-4:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 4: Rekwiżiti għal makkinarju bi driegħ mekkaniċi li jaqilgħu l-ġebel, eċċ. u jgħabbuh fuq il-wara tal-makkinarju

28.

EN 474-5:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 5: Rekwiżiti għal skavaturi idrawliċi

EN 474-5:2022/AC:2022

29.

EN 474-6:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 6: Rekwiżiti għal trakkijiet b’kaxxa li tarmi l-materjal

30.

EN 474-7:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 7: Rekwiżiti għal makkinarju li jobrox l-art qabel jinbeda x-xogħol fuqu

31.

EN 474-8:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 8: Rekwiżiti għal makkinarju li jifred il-materjal skont id-daqs

32.

EN 474-9:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 9: Rekwiżiti għal makkinarju li jqiegħed il-pajpijiet

33.

EN 474-10:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 10: Rekwiżiti għal makkinarju li jħaffer it-trinek

34.

EN 474-11:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 11: Rekwiżiti għal makkinarju tal-konsolidazzjoni tal-ħamrija u tal-mili tal-art

35.

EN 474-12:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 12: Rekwiżiti għal skavaturi ta’ kejbils

36.

EN 474-13:2022

Gafef – Sikurezza – Parti 13: Rekwiżiti għal rombli

37.

EN 500-1:2006+A1:2009

Makkinarju mobbli użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni

38.

EN 500-2:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Sikurezza – Parti 2: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jaqilgħu t-toroq

39.

EN 500-3:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Sikurezza – Parti 3: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jistabbilizzaw il-ħamrija u magni ta’ riċiklaġġ

40.

EN 500-6:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Sikurezza – Parti 6: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jirfinaw wiċċ it-toroq

41.

EN 528:2021+A1:2022

Tagħmir ta’ ħżin u tisjib li jiddependi minn binarji – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni S/R

42.

EN 536:2015

Makkinarju użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Impjanti għat-taħlit ta’ materjali użat fil-kostruzzjoni ta’ toroq – Rekwiżiti tas-sikurezza

43.

EN 609-1:2017

Magni agrikoli u tal-forestrija – Sikurezza ta’ għodod li jqattgħu z-zkuk – Parti 1: Għodod li jaqsmu l-kunjardi

44.

EN 609-2:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-forestrija – Sikurezza ta’ għodod li jqattgħu z-zkuk – Parti 2: Għodda li taqsam il-viti

45.

EN 617:2001+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza u EMC għat-tagħmir għall-ħażna ta’ mases ta’ materjali f’silos, bunkers, bins u hoppers

46.

EN 618:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza u EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta’ mases ta’ materjal minbarra ċineg fissi

47.

EN 619:2022

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta’ tagħbijiet waħda waħda

48.

EN 620:2021

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza għal ċineg fissi li jittrasportaw mases ta’ materjali

49.

EN 676:2003+A2:2008

Berners awtomatiċi li jgħaddi minnhom kurrent sfurzat għal fjuwils gassużi

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

50.

EN 690:2013

Magni agrikoli – Magni li jifirxu d-demel fuq il-ħamrija – Sikurezza

51.

EN 703:2021

Magni agrikoli – Sikurezza – Magni li jgħabbu, jħalltu u/jew iqattgħu bċejjeċ u jiddistribwixxu għalf tal-ħaxix

52.

EN 706:1996+A1:2009

Magni agrikoli – Magni li jaqtgħu t-truf ta’ rimji tad-dwieli – Sikurezza

53.

EN 707:2018

Magni agrikoli – Tankers għal demel likwidu – Sikurezza

54.

EN 709:1997+A4:2009

Magni agrikoli u tal-forestrija – Tratturi kkontrollati bis-saqajn li għandhom immuntati magħhom magni li jqallbu l-ħamrija, imgħażaq motorizzati, imgħażaq motorizzati misjuqin bi stering(s) – Sikurezza

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

55.

EN 741:2000+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza għas-sistemi u għall-komponenti tagħhom għat-tqandil pnewmatiku ta’ mases ta’ materjal

56.

EN 746-1:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza komuni għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament

57.

EN 746-2:2010

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament – Parti 2: Rekwiżiti tas-sikurezza għal sistemi ta’ kombustjoni u ġarr ta’ fjuwil

58.

EN 746-3:2021

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament – Parti 3: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-ġenerazzjoni u għall-użu ta’ gassijiet atmosferiċi

59.

EN 809:1998+A1:2009

Pompi u tagħmir ta’ pompi għal likwidi – Rekwiżiti tas-sikurezza komuni

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

60.

EN 818-1:1996+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 1: Kundizzjonijiet ġenerali ta’ aċċettazzjoni

61.

EN 818-2:1996+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 2: Katina ta’ tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen – Grad 8

62.

EN 818-3:1999+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 3: Katina ta’ tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen – Grad 4

63.

EN 818-4:1996+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 4: Bragi tal-ktajjen – Grad 8

64.

EN 818-5:1999+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 5: Bragi tal-ktajjen – Grad 4

65.

EN 818-6:2000+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 6: Bragi tal-ktajjen – Speċifikazzjoni għal informazzjoni għall-użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

66.

EN 818-7:2002+A1:2008

Katina qasira għall-irfigħ – Sikurezza – Parti 7: Katina tal-irfigħ ta’ tolleranza fina, Grad T (Tipi T, DAT u DT)

67.

EN 848-2:2007+A2:2012

Sikurezza tal-magni li jaħdmu l-injam – Magni għall-immudellar minn naħa waħda b’għodda rotatriċi – Parti 2: Magni għall-irrawtjar tal-injam b’pern wieħed li jintemgħu bl-idejn jew b’sistema integrata

68.

EN 869:2006+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal unitajiet ta’ pressjoni li jfondu l-metall

69.

EN 908:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-forestrija – Magni bi rkiekel għat-tkebbib tal-manek għall-irrigazzjoni – Sikurezza

70.

EN 909:1998+A1:2009

Magni agrikoli u tal-forestrija – Magni għall-irrigazzjoni li jimxu ċentralment jew lateralment – Sikurezza

71.

EN 930:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda – Magni ta’ llixxar, għerik, illustrar u ttrimmjar – Rekwiżiti tas-sikurezza

72.

EN 931:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn – Magni li jagħtu forma lil xedd is-saqajn – Rekwiżiti tas-sikurezza

73.

EN 957-6:2010+A1:2014

Tagħmir stazzjonarju ta’ taħriġ – Parti 6: Treadmills, rekwiżiti addizzjonali speċifiċi tas-sikurezza u metodi ta’ ttestjar

74.

EN 972:1998+A1:2010

Magni li jikkunzaw – Magni li jirrumblaw f’żewġ direzzjonijiet – Rekwiżiti tas-sikurezza

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

75.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni tal-istampar u ta’ konverżjoni tal-karta – Parti 1: Rekwiżiti komuni

76.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni tal-istampar u ta’ konverżjoni tal-karta – Parti 2: Magni tal-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta’ qabel l-istampar

77.

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni tal-istampar u ta’ konverżjoni tal-karta – Parti 3: Magni għall-qtugħ

78.

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni tal-istampar u ta’ konverżjoni tal-karta – Parti 4: Magni għal-legatura, għall-konverżjoni tal-karta u għall-irfinar tal-karta

79.

EN 1012-1:2010

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Kompressuri tal-arja

80.

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Pompi li joħolqu vakwu

81.

EN 1012-3:2013

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Kompressuri għall-ipproċessar

82.

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar – Pompi ċentrifugali għat-tifi tan-nar bi primer – Parti 1: Klassifikazzjoni – Rekwiżiti ġenerali u tas-sikurezza

83.

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar – Pompi ċentrifugali għat-tifi tan-nar bi primer – Parti 2: Verifika tar-rekwiżiti ġenerali u tas-sikurezza

84.

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 1: Rekwiżiti komuni

85.

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 2: Drums li jneħħu l-qoxra

86.

EN 1034-3:2011

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 3: Makkinarju li jirrombla u jkebbeb il-karta

87.

EN 1034-4:2021

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 4: Magni li jagħmlu l-polpa għall-karta u faċilitajiet biex jitgħabbew

88.

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 5: Magni li jipproduċu rombli tal-karta

89.

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 6: Kalenders

90.

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 7: Sniedaq

91.

EN 1034-8:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 8: Impjanti li jintużaw fil-finitura

92.

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 13: Magni li jaqtgħu l-wajer li jkun jorbot ir-rombli u unitajiet tal-karta

93.

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 14: Magna li taqta’ rombli tal-karta

94.

EN 1034-16:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 16: Magni tal-produzzjoni tal-karta u tal-kartun

95.

EN 1034-17:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 17: Magni li jagħmlu t-tessut

96.

EN 1034-21:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 21: Magni li jiksu

97.

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 22: Magni li jitħnu bċejjeċ tal-injam f’biċċiet żgħar

98.

EN 1034-26:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 26: Magni li jippakkjaw ir-rombli

99.

EN 1034-27:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 27: Sistemi ta’ tqandil ta’ rombli

100.

EN 1114-1:2011

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni tal-estrużjoni u linji tal-estrużjoni – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-magni tal-estrużjoni

101.

EN 1114-3:2019

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni tal-estrużjoni u linji tal-estrużjoni – Parti 3: Rekwiżiti tas-sikurezza għal apparat li jiġbed il-lastku/il-plastik likwidu

102.

EN 1175:2020

Sikurezza ta’ trakkijiet industrijali – Rekwiżiti elettriċi/elettroniċi

103.

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-minċotti – Parti 1: Magni li jdaħħlu minċott f’operazzjoni waħda u li għandhom mejda mobbli

104.

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-minċotti – Parti 2: Magni li jimminċottjaw u/jew jaqgħu profili minn żewġ naħat u li jintemgħu bi trażmissjoni fuq katina jew ktajjen

105.

EN 1218-3:2001+A1:2009

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-minċotti – Parti 3: Magni li jimminċottjaw b’superfiċe mobbli għall-qtugħ ta’ injam strutturali u li jintemgħu bl-idejn

106.

EN 1218-5:2004+A1:2009

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-minċotti – Parti 5: Magni li jaqtgħu profil fuq naħa waħda b’superfiċe fissa u li jintemgħu b’sistema rombli jew ktajjen

107.

EN 1247:2004+A1:2010

Makkinarju tal-fonderiji – Rekwiżiti tas-sikurezza għal kuċċaruni, tagħmir li jferra’, magni ċentrifugi li jdewbu l-metall, magni li jdewbu l-metall bi proċess kontinwu u semikontinwu

108.

EN 1248:2001+A1:2009

Makkinarju tal-fonderiji – Rekwiżiti tas-sikurezza għal tagħmir li jibblasjta u jobrox

109.

EN 1265:1999+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Kowd tat-test tal-istorbju għal magni u tagħmir tal-fonderiji

110.

EN 1374:2000+A1:2010

Magni agrikoli – Makkinarju stazzjonarju li jħott fi mħażen għal imħażen tondi – Sikurezza

111.

EN 1398:2009

Pjattaformi li jitilgħu għal-livell tas-superfiċe – Rekwiżiti tas-sikurezza

112.

EN 1417:2014

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni b’żewġ rombli għall-ipproċessar tal-lastku jew tal-plastik – Rekwiżiti tas-sikurezza

113.

EN 1459-1:2017

Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 1: Trakkijiet b’mezzi ta’ lħuq varjabbli

114.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 2: Trakkijiet li jilħqu distanzi li jvarjaw u li jduru f’diversi direzzjonijiet

115.

EN 1459-5:2020

Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 5: Interfaċċa tat-tqabbid

116.

EN 1492-1:2000+A1:2008

Bragi tat-tessut – Sikurezza – Parti 1: Bragi ċatti minsuġin u mxebbkin, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

117.

EN 1492-2:2000+A1:2008

Bragi tat-tessut – Sikurezza – Parti 2: Bragi ċirkolari, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

118.

EN 1492-4:2004+A1:2008

Bragi tat-tessut – Sikurezza – Parti 4: Bragi għall-irfigħ għal servizz ġenerali magħmulin minn ħbula tal-fibra naturali jew maħduma bl-idejn

119.

EN 1493:2010

Lifts għal vetturi

120.

EN 1494:2000+A1:2008

Ġakkijiet mobbli jew li jistgħu jitressqu ’l hinn u ’l hawn u tagħmir ta’ rfigħ assoċjat magħhom

121.

EN 1495:1997+A2:2009

Pjattaformi għall-irfigħ – Pjattaformi għal xogħol ta’ tlugħ ma’ arbli

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Restrizzjoni: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-paragrafu 5.3.2.4, l-aħħar subparagrafu ta’ 7.1.2.12, it-tabella 8 u l-illustrazzjoni 9 tal-istandard EN 1495:1997, li fir-rigward tiegħu ma tagħti l-ebda preżunzjoni ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/42/KE.

122.

EN 1501-1:2021

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jitgħabbew minn wara

123.

EN 1501-2:2021

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jitgħabbew mill-ġenb

124.

EN 1501-3:2021

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jgħabbu minn quddiem

125.

EN 1501-4:2007

Vetturi għall-ġbir tal-iskart u apparati għall-irfigħ assoċjati magħhom – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 4: Kowd għall-ittestjar tal-istorbju f’vetturi għall-ġbir tal-iskart

126.

EN 1501-5:2021

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Tagħmir tal-irfigħ għal vetturi għall-ġbir tal-iskart

127.

EN 1526:1997+A1:2008

Sikurezza ta’ trakkijiet industrijali – Rekwiżiti addizzjonali għal funzjonijiet awtomatiċi fuq trakkijiet

128.

EN 1539:2015

Apparati li jnixxfu u fran, li fihom joħorġu sustanzi li jistgħu jaqbdu – Rekwiżiti tas-sikurezza

129.

EN 1547:2001+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament – Kodiċi ta’ ttestjar tal-istorbju għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament inkluż tagħmir ta’ mmaniġġar anċillari tiegħu

130.

EN 1550:1997+A1:2008

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ ċokkijiet li jżommu x-xogħol sod

131.

EN 1554:2012

Ċineg li jittrasportaw – Ittestjar tal-frizzjoni ta’ drums

132.

EN 1570-1:2011+A1:2014

Rekwiżiti tas-sikurezza għal imwejjed li jgħollu – Parti 1: Imwejjed li jgħollu li jservu sa żewġ landings fissi

133.

EN 1570-2:2016

Rekwiżiti tas-sikurezza għal imwejjed li jgħollu – Parti 2: Imwejjed li jgħollu li jservu aktar minn 2 landings fissi ta’ bini, għall-irfigħ ta’ oġġetti b’veloċità tal-ivvjaġġar vertikali li ma taqbiżx 0,15 m/s

134.

EN 1612:2019

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni u impjanti ta’ mmudellar bi proċess reattiv – Rekwiżiti tas-sikurezza

135.

EN 1672-2:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Kunċetti bażiċi – Parti 2: Rekwiżiti tal-iġjene

136.

EN 1673:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Fran bi xkafef li jduru – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

137.

EN 1674:2015

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Makkinarju li jaqta’ għaġina skont il-qies – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

138.

EN 1677-1:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 1: Komponenti tal-azzar mikwi, Grad 8

139.

EN 1677-2:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 2: Ganċijiet għall-irfigħ li jingħalqu b’lukkett magħmulin minn azzar mikwi, Grad 8

140.

EN 1677-3:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 3: Lukketti li jingħalqu waħedhom magħmulin minn azzar mikwi – Grad 8

141.

EN 1677-4:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 4: Ħoloq, Grad 8

142.

EN 1677-5:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 5: Ganċijiet għall-irfigħ li jingħalqu b’lukkett magħmulin minn azzar mikwi – Grad 4

143.

EN 1677-6:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi – Sikurezza – Parti 6: Ħoloq – Grad 4

144.

EN 1678:1998+A1:2010

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Magni għat-tqattigħ tal-ħaxix – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

145.

EN 1679-1:1998+A1:2011

Magni li joperaw b’sistema ta’ kombustjoni interna li jaħdmu b’moviment alternat – Sikurezza – Parti 1: Magni ta’ tqabbid bil-kompressjoni

146.

EN 1756-1:2021

Lifts fuq wara – Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Lifts fuq wara għall-oġġetti

147.

EN 1756-2:2004+A1:2009

Lifts fuq wara – Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Lifts fuq wara għall-passiġġieri

148.

EN 1777:2010

Pjattaformi idrawliċi (HPs) għat-tifi tan-nar u għas-servizzi ta’ salvataġġ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-ittestjar

149.

EN 1804-1:2020

Makkinarju għal minjieri taħt l-art – Rekwiżiti tas-sikurezza għal irfid idrawliku tas-soqfa – Parti 1: Tagħmir ta’ rfid u rekwiżiti ġenerali

150.

EN 1804-2:2020

Makkinarju għal minjieri taħt l-art – Rekwiżiti tas-sikurezza għal irfid idrawliku tas-soqfa – Parti 2: Riġlejn u pistuni għall-irfid li jaħdmu bl-enerġija

151.

EN 1804-3:2020

Makkinarju għal minjieri taħt l-art – Rekwiżiti tas-sikurezza għal irfid idrawliku tas-soqfa – Parti 3: Sistemi ta’ kontroll idrawliċi u elettroidrawliċi

152.

EN 1807-2:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-lupa – Parti 2: Lupi għaz-zkuk tal-injam

153.

EN 1808:2015

Rekwiżiti tas-sikurezza għal tagħmir ta’ aċċess imdendel – Kalkoli ta’ disinn, kriterji ta’ stabbiltà, konstruzzjoni – Eżamijiet u testijiet

154.

EN 1829-1:2021

Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Magni

155.

EN 1829-2:2008

Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Manek, kanen tal-manek u konnetturi

EN 1829-2:2008/AC:2011

156.

EN 1845:2007

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn – Magni għall-immudellar ta’ xedd is-saqajn – Rekwiżiti tas-sikurezza

157.

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vetturi għat-tifi tan-nar u għas-servizzi ta’ salvataġġ – Parti 2: Rekwiżiti komuni – Sikurezza u operat

158.

EN 1846-3:2013

Vetturi għat-tifi tan-nar u għas-servizzi ta’ salvataġġ – Parti 3: Tagħmir installat b’mod permanenti – Sikurezza u operat

159.

EN 1853:2017

Makkinarju agrikolu – Trejlers – Sikurezza

160.

EN 1870-3:2001+A1:2009

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 3: Magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u jservu wkoll ta’ bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari

161.

EN 1870-5:2002+A2:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 5: Bankijiet tax-xogħol b’lupa ċirkolari/magni li jaqtgħu l-injam minn fuq kontra l-vina

162.

EN 1870-6:2017

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 6: Magni li jaqtgħu l-injam b’sistema ċirkolari għall-ħatab

163.

EN 1870-7:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 7: Magni b’xafra waħda li jaqtgħu zkuk tal-injam b’superfiċe integrata li titma’ z-zkuk u titgħabba u/jew tinħatt bl-idejn

164.

EN 1870-8:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 8: Magni li jaqtgħu truf tal-injam favur il-vina b’lupa ċirkolari b’xafra waħda u li s-serrieq tagħhom jitmexxa b’elettriku u li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

165.

EN 1870-9:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 9: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b’lupa ċirkolari b’żewġt ixfar li jintemgħu b’mod integrat u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

166.

EN 1870-10:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 10: Magni semiawtomatiċi u awtomatiċi b’xafra waħda li jaqtgħu minn fuq l-injam kontra l-vina

167.

EN 1870-11:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 11: Magni semiawtomatiċi u awtomatiċi li jaqtgħu l-injam orizzontalment kontra l-vina b’unità ta’ serrieq wieħed (srieraq bi driegħ radjali)

168.

EN 1870-12:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 12: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b’sistema pendolari

169.

EN 1870-15:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 15: Magni b’aktar minn xafra waħda li jaqtgħu b’mod trasversali b’sistema integrata ta’ provvista ta’ bċejjeċ għax-xogħol u tagħbija u/jew ħatt bl-idejn

170.

EN 1870-16:2012

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 16: Magna li taqta’ żewġ ingletti għal qtugħ forma ta’ V

171.

EN 1870-17:2012+A1:2015

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni b’lupa ċirkolari – Parti 17: Magni orizzontali li jaqtgħu l-injam u jitħaddmu bl-idejn u li għandhom serrieq wieħed (srieraq bi driegħ radjali)

172.

EN 1889-2:2003+A1:2009

Makkinarju għal minjieri taħt l-art – Magni mobbli li jaħdmu taħt l-art – Sikurezza – Parti 2: Lokomotivi li jimxu fuq binarji

173.

EN 1915-1:2013

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa l-ajruplani – Rekwiżiti ġenerali – Parti 1: Rekwiżiti bażiċi tas-sikurezza

174.

EN 1915-2:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa l-ajruplani – Rekwiżiti ġenerali – Parti 2: Rekwiżiti ta’ stabbiltà u saħħa, kalkoli u metodi ta’ ttestjar

175.

EN 1915-3:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa l-ajruplani – Rekwiżiti ġenerali – Parti 3: Metodi ta’ kejl u tnaqqis tal-vibrazzjoni

176.

EN 1915-4:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa l-ajruplani – Rekwiżiti ġenerali – Parti 4: Metodi ta’ kejl u tnaqqis tal-istorbju

177.

EN 1953:2013

Tagħmir li jatomizza u jisprejja għal materjali li jiżbgħu – Rekwiżiti tas-sikurezza

178.

EN 1974:2020

Magni għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jqattgħu slajs slajs – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

179.

EN ISO 2151:2008

Akustika – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju għal kompressuri u pompi li joħolqu vakwu – Metodu ta’ inġinerija (Grad 2) (ISO 2151:2004)

180.

EN ISO 2860:2008

Gafef – Dimensjonijiet minimi għall-aċċess (ISO 2860:1992)

181.

EN ISO 2867:2011

Gafef – Sistemi ta’ aċċess (ISO 2867:2011)

182.

EN ISO 3164:2013

Gafef – Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta’ strutturi protettivi – Speċifikazzjonijiet għall-volum ta’ limitazzjoni ta’ liwi (ISO 3164:2013)

183.

EN ISO 3266:2010

Viti bl-għajn grad 4 tal-azzar mikwi għal skopijiet ta’ rfigħ ġenerali (ISO 3266:2010)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

184.

EN ISO 3411:2007

Gafef – Dimensjonijiet fiżiċi umani ta’ operaturi u l-ispazju minimu fejn joqgħod l-operatur (ISO 3411:2007)

185.

EN ISO 3449:2008

Gafef – Strutturi li jipproteġu minn oġġetti li jaqgħu mill-għoli – Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta’ operat (ISO 3449:2005)

186.

EN ISO 3450:2011

Gafef – Magni bir-roti jew b’ċineg tal-lasktu li jtellgħu veloċità qawwija – Rekwiżiti ta’ operat u proċeduri ta’ ttestjar għal sistemi ta’ brejkijiet (ISO 3450:2011)

187.

EN ISO 3457:2008

Gafef – Irpari – Definizzjonijiet u rekwiżiti (ISO 3457:2003)

188.

EN ISO 3471:2008

Gafef – Strutturi li jipproteġu milli makkinarju mobbli jinqaleb – Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta’ operat (ISO 3471:2008)

189.

EN ISO 3691-1:2015

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 1: Trakkijiet industrijali li jsuqu lilhom infushom, iżda mhux trakkijiet bla sewwieq, trakkijiet li għandhom meded differenti sa fejn jistgħu jilħqu u trakkijiet tat-tagħbija (ISO 3691-1:2011, inkluż Cor 1:2013)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020

190.

EN ISO 3691-5:2015

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 5: Trakkijiet imbuttati minn persuni fuq saqajhom (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

191.

EN ISO 3691-6:2021

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 6: Vaguni għall-ġarr ta’ tagħbijiet u persunal (ISO 3691-6:2021)

192.

EN ISO 4254-1:2015

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 4254-1:2013)

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

193.

EN ISO 4254-5:2018

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 5: Magni li jqallbu l-ħamrija u jaħdmu bl-enerġija (ISO 4254-5:2018)

194.

EN ISO 4254-6:2020

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 6: Sprejers u distributuri ta’ fertilizzant likwidu (ISO 4254-6:2020)

EN ISO 4254-6:2020/A11:2021

195.

EN ISO 4254-7:2017

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 7: Magni tal-ħrit u d-dris, magni li jaħartu l-pjanti biex jagħmlu l-għalf, magni li jiġbru l-qoton u magni li jiġbru l-kannamiela (ISO 4254-7:2017)

196.

EN ISO 4254-8:2018

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 8: Distributuri ta’ fertilizzant solidu (ISO 4254-8:2018)

197.

EN ISO 4254-9:2018

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 9: Magni għaż-żrigħ (ISO 4254-9:2018)

198.

EN ISO 4254-10:2009

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 10: Magni u xtiebi rotatorji li jqallbu u jifirxu l-ħaxix biex jinxef (ISO 4254-10:2009)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

199.

EN ISO 4254-11:2010

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 11: Magni li jiġbru tiben, ħuxlief, eċċ. (ISO 4254-11:2010)

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

200.

EN ISO 4254-12:2012

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 12: Diski rotatorji u magni tal-ħsad li joperaw bid-drums u magni tal-ħsad li joperaw b’għodda għad-dris (ISO 4254-12:2012)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

201.

EN ISO 4254-14:2016

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 14: Magni li jagħmlu l-balal tal-ħuxlief (ISO 4254-14:2016)

202.

EN ISO 4254-17:2022

Magni agrikoli – Sikurezza – Parti 17: Magni li jaħartu għelejjel tal-għeruq (ISO 4254-17:2022)

203.

EN ISO 5010:2019

Gafef – Magni bit-tajers – Rekwiżiti tal-istering (ISO 5010:2019)

204.

EN ISO 5395-1:2013

Tagħmir tal-ġonna – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni mħaddma bil-kombustjoni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn – Parti 1: Terminoloġija u testijiet komuni (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

205.

EN ISO 5395-2:2013

Tagħmir tal-ġonna – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni mħaddma bil-kombustjoni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn – Parti 2: Magni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn kontrollati minn nies mexjin (ISO 5395-2:2013)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

206.

EN ISO 5395-3:2013

Tagħmir tal-ġonna – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni mħaddma bil-kombustjoni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn – Parti 3: Magni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn kontrollati minn nies bilqiegħda fuqhom (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

207.

EN ISO 5674:2009

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Irpar għal xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) – Testijiet u kriterji ta’ aċċettazzjoni għal ħsara minn użu ordinarju u għas-saħħa (ISO 5674:2004, verżjoni kkoreġuta 2005-07-01)

208.

EN ISO 6682:2008

Gafef – Żoni biex il-kontrolli jintlaħqu sewwa (ISO 6682:1986, inkluż l-Emenda 1:1989)

209.

EN ISO 6683:2008

Gafef – Ċinturini tas-sigurtà u fejn jintrabtu – Rekwiżiti ta’ operat u testijiet (ISO 6683:2005)

210.

EN ISO 7096:2020

Gafef – Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta’ vibrazzjoni tas-siġġu tal-operatur (ISO 7096:2020)

211.

EN ISO 8230-1:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni ta’ ħasil fix-xott – Parti 1: Rekwiżiti komuni tas-sikurezza (ISO 8230-1:2008)

212.

EN ISO 8230-2:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni ta’ ħasil fix-xott – Parti 2: Magni li jużaw il-perkloroetilen (ISO 8230-2:2008)

213.

EN ISO 8230-3:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni ta’ ħasil fix-xott – Parti 3: Magni li jużaw solventi li jieħdu n-nar malajr (ISO 8230-3:2008)

214.

EN ISO 8528-10:2022

Settijiet li jiġġeneraw kurrent alternat li jitħaddmu b’magna li toperaw b’sistema ta’ kombustjoni interna li taħdem b’moviment alternat – Parti 10: Kejl ta’ storbju fl-arja (ISO 8528-10:2022)

215.

EN ISO 8528-13:2016

Settijiet li jiġġeneraw kurrent alternat li jitħaddmu b’magna li topera b’sistema ta’ kombustjoni interna li taħdem b’moviment alternat – Parti 13: Sikurezza (ISO 8528-13:2016, Verżjoni kkoreġuta 2016-10-15)

216.

EN ISO 9902-1:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 9902-1:2001)

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

217.

EN ISO 9902-2:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 2: Makkinarju li jipprepara l-għażil tal-ħajt u li jagħżel il-ħajt (ISO 9902-2:2001)

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

218.

EN ISO 9902-3:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 3: Makkinarju għal materjal mhux minsuġ (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

219.

EN ISO 9902-4:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 4: Makkinarju tal-manifattura tal-ħbula u taċ-ċwiemi u tal-ipproċessar tar-raden (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

220.

EN ISO 9902-5:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 5: Makkinarju li jipprepara għall-insiġ u xogħol tas-suf (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

221.

EN ISO 9902-6:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 6: Makkinarju li jimmanifattura d-drapp (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

222.

EN ISO 9902-7:2001

Makkinarju tat-tessut – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Parti 7: Makkinarju li jiżbogħ id-drapp u jagħtih il-finitura (ISO 9902-7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

223.

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku – Rekwiżiti tas-sikurezza għar-robots industrijali – Parti 1: Robots (ISO 10218-1:2011)

224.

EN ISO 10218-2:2011

Robots u tagħmir robotiku – Rekwiżiti tas-sikurezza għar-robots industrijali – Parti 2: Sistema u integrazzjoni ta’ robots industrijali (ISO 10218-2:2011)

225.

EN ISO 10472-1:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 10472-1:1997)

226.

EN ISO 10472-2:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 2: Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ kummerċjali (ISO 10472-2:1997)

227.

EN ISO 10472-3:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 3: Apparati kummerċjali għall-ħasil u tnixxif tal-ħwejjeġ inkluż magni li jikkomponuhom (ISO 10472-3:1997)

228.

EN ISO 10472-4:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 4: Apparati li jnixxfu bl-arja (ISO 10472-4:1997)

229.

EN ISO 10472-5:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 5: Magni li jgħaddu l-ħwejjeġ, magni li jdaħħlu l-ħwejjeġ għall-mogħdija, u magni li jitwu l-ħwejjeġ imgħoddija (ISO 10472-5:1997)

230.

EN ISO 10472-6:2008

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ ħasil industrijali – Parti 6: Preses li jgħaddu u jgħaqqdu (ISO 10472-6:1997)

231.

EN ISO 10517:2019

Imqassijiet tal-idejn li jwittu s-sisien tal-ħaxix – Sikurezza (ISO 10517:2019)

232.

EN ISO 10821:2005

Magni tal-ħjata industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni, unitajiet u sistemi tal-ħjata (ISO 10821:2005)

EN ISO 10821:2005/A1:2009

233.

EN ISO 11102-1:2009

Magni li joperaw b’sistema ta’ kombustjoni interna li jaħdmu b’moviment alternat – Tagħmir li jqabbad magna b’dawran ta’ manku – Parti 1: Rekwiżiti u testijiet tas-sikurezza (ISO 11102-1:1997)

234.

EN ISO 11102-2:2009

Magni li joperaw b’sistema ta’ kombustjoni interna li jaħdmu b’moviment alternat – Tagħmir li jqabbad magna b’dawran ta’ manku – Parti 2: Metodu ta’ ttestjar tal-angolu li fih il-manku jinqala’ waħdu (ISO 11102-2:1997)

235.

EN ISO 11111-1:2016

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 11111-1:2016)

236.

EN ISO 11111-2:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Magni li jippreparaw għall-għażil u magni tal-għażil (ISO 11111-2:2005)

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

237.

EN ISO 11111-3:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Makkinarju għal materjal mhux minsuġ (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

238.

EN ISO 11111-4:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 4: Makkinarju tal-manifattura tal-ħbula u taċ-ċwiemi u tal-ipproċessar tar-raden (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

239.

EN ISO 11111-5:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Makkinarju li jipprepara materjal għall-insiġ u għax-xogħol bil-labar (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

240.

EN ISO 11111-6:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 6: Makkinarju li jimmanifattura t-tessut (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

241.

EN ISO 11111-7:2005

Makkinarju tat-tessut – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 7: Makkinarju li jiżbogħ id-drapp u jagħtih il-finitura (ISO 11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

242.

EN ISO 11145:2016

Ottika u fotonika – Lasers u tagħmir relatat mal-laser – Vokabularju u simboli (ISO 11145:2016)

243.

EN ISO 11148-1:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat mekkaniku bla kamin (ISO 11148-1:2011)

244.

EN ISO 11148-2:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Għodod li jaħdmu b’enerġija biex jaqtgħu u jirbattu l-pjanċi (ISO/FDIS 11148-2:2011)

245.

EN ISO 11148-3:2012

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Drills u tappers (ISO 11148-3:2012)

246.

EN ISO 11148-4:2012

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 4: Għodod perkussivi mhux rotatorji li joperaw bl-elettriku (ISO 11148-4:2012)

247.

EN ISO 11148-5:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Drills perkussivi rotatorji (ISO 11148-5:2011)

248.

EN ISO 11148-6:2012

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 6: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat li jgħaqqad b’kamin (ISO 11148-6:2012)

249.

EN ISO 11148-7:2012

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 7: Moli (ISO 11148-7:2012)

250.

EN ISO 11148-8:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 8: Magni tal-ixkatlar u tal-illostrar (ISO 11148-8:2011)

251.

EN ISO 11148-9:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 9: Moli għall-forom (ISO 11148-9:2011)

252.

EN ISO 11148-10:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 10: Għodod tal-kompressjoni li jaħdmu bl-enerġija (ISO 11148-10:2011)

253.

EN ISO 11148-11:2011

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 11: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati tal-azzar (ISO 11148-11:2011)

254.

EN ISO 11148-12:2012

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 12: Lupi ċirkolari, oxxillanti u reċiprokattivi (ISO 11148-12:2012)

255.

EN ISO 11148-13:2018

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 13: Għodod li jgħaqqdu materjali ma’ xulxin (ISO 11148-13:2017)

256.

EN ISO 11252:2013

Lasers u tagħmir relatat mal-laser – Apparat li jopera bil-laser – Rekwiżiti minimi għal dokumentazzjoni (ISO 11252:2013)

257.

EN ISO 11553-2:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Makkinarju li jipproċessa bil-laser – Parti 2: Rekwiżiti tas-sikurezza għal apparati li jipproċessaw bil-laser li jinżammu fl-idejn (ISO 11553-2:2007)

258.

EN ISO 11553-3:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Makkinarju li jipproċessa bil-laser – Parti 3: Metodi għat-tnaqqis tal-istorbju u kejl tal-istorbju għal magni li jipproċessaw bil-laser u għal apparati tal-ipproċessar li jinżammu fl-idejn u għal tagħmir awżiljarju assoċjat (grad ta’ akkuratezza 2) (ISO 11553-3:2013)

259.

EN ISO 11554:2017

Ottika u fotonika – Lasers u tagħmir relatat mal-laser – Metodi ta’ ttestjar għal enerġija b’raġġ laser, enerġija u karatteristiċi temporali (ISO 11554:2017)

260.

EN ISO 11680-1:2021

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti – Parti 1: Unitajiet li jkollhom magħhom magna li taħdem b’kombustjoni integrali (ISO 11680-1:2021)

261.

EN ISO 11680-2:2021

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti – Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma’ sors ta’ enerġija miżmum f’backpack (ISO 11680-2:2021)

262.

EN ISO 11681-1:2022

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal lupa li tista’ tinġarr – Parti 1: Lupi għall-kura fil-foresti (ISO 11681-1:2022)

263.

EN ISO 11681-2:2022

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal lupa li tista’ tinġarr – Parti 2: Lupi għall-kura tas-siġar (ISO 11681-2:2022)

264.

EN ISO 11806-1:2022

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal makkinarju li jista’ jinġarr, b’mutur u miżmum bl-idejn, li jaqta’ sġajjar u jittrimmja l-ħaxix – Parti 1: Unitajiet li jkollhom magħhom magna li taħdem b’kombustjoni integrali (ISO 11806-1:2022)

265.

EN ISO 11806-2:2022

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal makkinarju li jista’ jinġarr, b’mutur u miżmum bl-idejn, li jaqta’ sġajjar u jittrimmja l-ħaxix – Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma’ sors ta’ enerġija miżmum f’backpack (ISO 11806-2:2022)

266.

EN ISO 11850:2011

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN ISO 11850:2011/A2:2022

Restrizzjoni: Fir-rigward tal-paragrafu 4.4 a), l-ewwel paragrafu, l-ewwel inċiż, kif ukoll referenza għall-istandard EN ISO 2867:2011, it-tabella 6 tal-paragrafi 8 u 9, id-dimensjoni massima għal “A” u n-nota a) id-dimensjoni massima tal-għoli tal-ewwel pass, din il-pubblikazzjoni ma tagħtix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.1.6., 1.5.15. u 1.6.2. tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

267.

EN 12001:2012

Magni li jġorru, jisprejjaw u jqiegħdu fil-post għall-konkrit u għat-tkaħħil – Rekwiżiti tas-sikurezza

268.

EN 12012-1:2018

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni li jnaqqsu d-daqs – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni bi xfafar li jipproduċu ħbub u għal makkinarji li jqattgħu fi bċejjeċ

269.

EN 12012-4:2019+A1:2021

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni li jnaqqsu d-daqs – Parti 4: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-agglomeraturi

270.

EN 12013:2018

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni li jħalltu internament - Rekwiżiti tas-sikurezza

271.

EN 12016:2013

Kompatibilità elettromanjetika – Prodott standard tal-familja għal lifts, skalaturi u ċineg li jġorru l-persuni – Immunità

272.

EN 12041:2014

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Makkinarju li jagħti forma lill-ikel – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

273.

EN 12042:2014

Makkinarju għall-iproċessar tal-ikel – Makkinarju li jaqta’ l-għaġina skont il-qies – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

274.

EN 12043:2014

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Apparati maħsubin biex fuqhom jitqiegħdu sakemm joqogħdu bċejjeċ tondi tal-għaġina – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

275.

EN 12044:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda – Magni li jaqtgħu u jtaqqbu – Rekwiżiti tas-sikurezza

276.

EN 12053:2001+A1:2008

Sikurezza tat-trakkijiet industrijali – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl ta’ emissjonijiet ta’ storbju

277.

EN 12077-2:1998+A1:2008

Sikurezza tal-krejnijiet – Rekwiżiti għas-saħħa u għas-sikurezza – Parti 2: Apparati li jillimitaw u li jindikaw

278.

EN 12110:2014

Magni li jħaffru l-mini – Kompartimenti bejn żewġ spazji li ma jkollhomx l-istess pressjoni – Rekwiżiti tas-sikurezza

279.

EN 12111:2014

Makkinarju li jħaffru l-mini – Apparati għall-iskavar, apparati li jqattgħu l-faħam u l-minerali rotob, u għodod li jagħfsu mal-impatt – Rekwiżiti tas-sikurezza

280.

EN 12158-1:2021

Paranki tal-bennejja biex itellgħu t-tagħbijiet – Parti 1: Paranki bi pjattaformi aċċessibbli

281.

EN 12158-2:2000+A1:2010

Paranki tal-bennejja biex itellgħu t-tagħbijiet – Parti 2: Paranki inklinati b’apparati mhux aċċessibbli li jġorru t-tagħbijiet

282.

EN 12159:2012

Paranki tal-bennejja għal persuni u materjali li jittellgħu f’gaġeg iggwidati vertikalment

283.

EN 12162:2001+A1:2009

Pompi għal-likwidi – Rekwiżiti tas-sikurezza – Proċedura għall-ittestjar idrostatiku

284.

EN 12203:2003+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda – Preses taż-żraben u l-ġilda – Rekwiżiti tas-sikurezza

285.

EN 12267:2003+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni b’lupi ċirkolari – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

286.

EN 12268:2014

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jkollhom lupa – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

287.

EN 12301:2019

Magni għal-lastku u għall-plastik – Kalenders – Rekwiżiti tas-sikurezza

EN 12301:2019/AC:2021

288.

EN 12312-1:2013

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 1: Turġien għall-passiġġieri

289.

EN 12312-2:2014

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 2: Vetturi li jġorru l-ikel

290.

EN 12312-3:2017+A1:2020

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 3: Vetturi mgħammrin b’ċinga timxi

291.

EN 12312-4:2014

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 4: Pontijiet li jgħaddu minnhom il-passiġġieri biex jidħlu fl-ajruplan

292.

EN 12312-5:2021

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 5: Tagħmir biex jingħata l-fjuwil lill-ajruplani

293.

EN 12312-6:2017

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 6: Tagħmir li jħoll is-silġ u tagħmir li jħoll is-silġ jew ma jħallihx jifforma

294.

EN 12312-7:2020

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 7: Tagħmir għall-moviment tal-ajruplani

295.

EN 12312-8:2018

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 8: Turġien u pjattaformi għall-manutenzjoni jew għas-servizz

296.

EN 12312-9:2013

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 9: Apparat li jgħabbi l-kontejners/palits

297.

EN 12312-10:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 10: Trasportaturi li jittrasferixxu l-kontejners/palits

298.

EN 12312-12:2017

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 12: Tagħmir għal servizz ta’ ilma tax-xorb

299.

EN 12312-13:2017

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 13: Tagħmir għal servizz tal-loki

300.

EN 12312-14:2014

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 14: Vetturi li jġorru passiġġieri diżabbli/inkapaċitati biex jitilgħu fuq ajruplan

301.

EN 12312-15:2006+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 15: Tratturi għall-valiġġi u għat-tagħmir

302.

EN 12312-16:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 16: Tagħmir li jqabbad il-magna ta’ ajruplan

303.

EN 12312-17:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 17: Tagħmir tal-arja kondizzjonata

304.

EN 12312-18:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 18: Unitajiet ta’ Nitroġenu jew ta’ Ossiġenu

305.

EN 12312-19:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 19: Ġakkijiet għall-ajruplani, ġakkijiet għall-fusien u puntali idrawliċi li jżommu n-naħa ta’ wara

306.

EN 12312-20:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-ajruplani – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 20: Unitajiet li jagħtu enerġija elettrika mill-art

307.

EN 12321:2003+A1:2009

Makkinarju li jħaffer taħt l-art – Speċifikazzjoni għar-rekwiżiti tas-sikurezza ta’ ċineg li jittrasportaw materjal maqtugħ minn wiċċ minjiera

308.

EN 12331:2021

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tal-ikkapuljat – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

309.

EN 12348:2000+A1:2009

Magni fuq pjattaforma għat-titqib bi trapan – Sikurezza

310.

EN 12355:2022

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jneħħu l-qoxra, iqaxxru u jneħħu l-membrana – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

311.

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

312.

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 2: Definizzjonijiet, deżinjazzjoni u klassifikazzjoni

313.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 3: Informazzjoni dwar użu u manutenzjoni

314.

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 4: Ħbula mibrumin applikati għal irfigħ ġenerali

315.

EN 12385-5:2021

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 5: Ħbula mibrumin għal-lifts

EN 12385-5:2021/AC:2021

316.

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 10: Ħbula b’tessut spirali għal applikazzjonijiet strutturali ġenerali

317.

EN 12387:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda – Tagħmir modulari għat-tiswija taż-żraben – Rekwiżiti tas-sikurezza

318.

EN 12409:2008+A1:2011

Magni għal-lastiku u għall-plastik – Magni li jiffurmaw b’sistema termali – Rekwiżiti tas-sikurezza

319.

EN 12417:2001+A2:2009

Għodod tal-magni – Sikurezza – Ċentri li jipproduċu għodod għal makkinarju

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

320.

EN 12418:2021

Magni għall-qtugħ irfinut tal-ġebel għall-bini fuq il-lant tax-xogħol – Sikurezza

321.

EN 12453:2017+A1:2021

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għall-garaxxijiet – Sikurezza fl-użu ta’ bibien li joperaw bl-elettriku – Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

322.

EN 12463:2004+A1:2011

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jimlew l-ikel u magni awżiljarji – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

323.

EN 12505:2000+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni ċentrofugali għall-ipproċessar ta’ żjut u xaħmijiet li jistgħu jittieklu – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

324.

EN 12525:2000+A2:2010

Makkinarju agrikolu – Magni li jgħabbu minn quddiem – Sikurezza

325.

EN 12545:2000+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju – Rekwiżiti komuni

326.

EN 12547:2014

Ċentrifugi – Rekwiżiti komuni tas-sikurezza

327.

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Kowd tal-ittestjar tal-istorbju għal għodod li jgħaqqdu materjali ma’ xulxin – Metodu ta’ inġinerija

328.

EN 12581:2005+A1:2010

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa – Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b’sistema elettroforetika għall-applikazzjoni ta’ materjal taż-żebgħa forma ta’ trab organiku – Rekwiżiti tas-sikurezza

329.

EN 12609:2021

Truck mixers – Rekwiżiti tas-sikurezza

330.

EN 12621:2006+A1:2010

Makkinarju għall-provvista u għaċ-ċirkolazzjoni ta’ materjali taż-żebgħa taħt pressjoni – Rekwiżiti tas-sikurezza

331.

EN 12622:2009+A1:2013

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Brejkijiet għal preses idrawliċi

332.

EN 12629-1:2000+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni

333.

EN 12629-2:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 2: Magni li jagħmlu l-blokok

334.

EN 12629-3:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 3: Magni bi pjattaforma li tista’ ddur

335.

EN 12629-4:2001+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 4: Magni li jagħmlu l-madum tal-konkrit għas-soqfa

336.

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 5-1: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi vertikali

337.

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 5-2: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi orizzontali

338.

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 5-3: Magni li jsaħħu l-kanen b’vireg tal-azzar

339.

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti ta’ kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 5-4: Magni li jiksu kanen bil-konkrit

340.

EN 12629-6:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 6: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta’ prodotti rinforzati mikwija minn qabel

341.

EN 12629-7:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 7: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta’ prodotti twal imsaħħin b’vireg tal-azzar

342.

EN 12629-8:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju – Sikurezza – Parti 8: Magni u tagħmir għall-manifattura ta’ prodotti tal-kostruzzjoni minn silikat tal-kalċju (u konkrit)

343.

EN 12635:2002+A1:2008

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet – Installazzjoni u użu

Restrizzjoni: Fir-rigward tal-paragrafu 5.1 u tal-Anness D, din il-pubblikazzjoni ma għandhiex x’taqsam mar-referenza għall-EN 12453:2000, l-applikazzjoni ta’ liema ma tikkonferixxix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 u 1.5.14 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

344.

EN 12644-1:2001+A1:2008

Krejnijiet – Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar – Parti 1: Struzzjonijiet

345.

EN 12644-2:2000+A1:2008

Krejnijiet – Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar – Parti 2: Markatura

346.

EN 12649:2008+A1:2011

Kompatturi tal-konkrit u makkinarju tal-illixxar – Sikurezza

347.

EN 12653:1999+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda – Magni li jwaħħlu l-imsiemer – Rekwiżiti tas-sikurezza

348.

EN 12693:2008

Sistemi ta’ tkessiħ u pompi tas-sħana – Rekwiżiti tas-sikurezza u ambjentali - Kompressuri li jaħdmu b’sustanza li tkessaħ u joħolqu spostament pożittiv

349.

EN 12717:2001+A1:2009

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Magni li jtaqqbu bi trapan

350.

EN 12733:2018

Magni agrikoli u tal-forestrija – Magni tal-ħsad kkontrollati bis-saqajn – Sikurezza

351.

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi ta’ tindif termiku għal gass tal-egżost minn tagħmir li jittratta s-superfiċe – Rekwiżiti tas-sikurezza

352.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Makkinarju tat-taħlit għal materjali tal-kisi – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Makkinarju tat-taħlit li jintuża għal-lostru mill-ġdid ta’ vetturi

353.

EN 12779:2015

Sikurezza tal-magni tal-injam – Sistemi b’installazzjoni fissa ta’ estrazzjoni ta’ bċejjeċ tal-injam irqaq u trab – Rekwiżiti tas-sikurezza

354.

EN 12852:2001+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni żgħar għall-ipproċessar u taħlit tal-ikel – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

355.

EN 12853:2001+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Apparati mħaddma bl-idejn biex iħalltu u jħabbtu l-ikel – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

356.

EN 12854:2003+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Xaftijiet li jagħġnu – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

357.

EN 12855:2003+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Skutelli rotatrici għall-ikel – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

358.

EN 12881-1:2014

Ċineg li jittrasportaw għal użi ġenerali – Ittestjar ta’ flammabilità f’simulazzjoni ta’ nar – Parti 1: Testijiet tal-berner tal-propan

359.

EN 12881-2:2005+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użi ġenerali – Ittestjar ta’ flammabilità f’simulazzjoni ta’ nar – Parti 2: Test tan-nar fuq skala kbira

360.

EN 12882:2015

Ċineg li jittrasportaw għal użi ġenerali – Rekwiżiti tas-sikurezza elettriċi u kontra l-ħruq

361.

EN 12921-1:2005+A1:2010

Magni għat-tindif ta’ superfiċi u għat-trattament minn qabel ta’ oġġetti industrijali bl-użu ta’ likwidi u fwar – Parti 1: Rekwiżiti komuni tas-sikurezza

362.

EN 12921-2:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta’ superfiċi u għat-trattament minn qabel ta’ oġġetti industrijali bl-użu ta’ likwidi u fwar – Parti 2: Sikurezza tal-magni li jużaw likwidi tat-tindif abbażi ta’ ilma

363.

EN 12921-3:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta’ superfiċi u għat-trattament minn qabel ta’ oġġetti industrijali bl-użu ta’ likwidi u fwar – Parti 3: Sikurezza tal-magni li jużaw likwidi tat-tindif li jieħdu n-nar malajr

364.

EN 12921-4:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta’ superfiċi u għat-trattament minn qabel ta’ oġġetti industrijali bl-użu ta’ likwidi u fwar – Parti 4: Sikurezza tal-magni li jużaw solventi alogenati

365.

EN 12965:2019

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) u l-irpari tagħhom – Sikurezza

366.

EN 12978:2003+A1:2009

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet – Apparati tas-sikurezza għal bibien u xtiebi li joperaw bl-elettriku – Rekwiżiti u metodi ta’ testjar

367.

EN 12984:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni u apparati li jinġarru u/jew jitmexxew bl-idejn b’għodod għall-qtugħ li jaħdmu mekkanikament – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

368.

EN 12999:2020

Krejnijiet – Krejnijiet li jgħabbu

369.

EN 13000:2010+A1:2014

Krejnijiet – Krejnijiet mobbli

370.

EN 13001-1:2015

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 1: Prinċipji u rekwiżiti ġenerali

371.

EN 13001-2:2021

Sikurezza tal-krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 2: Azzjonijiet tat-tagħbija

372.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-1: Kondizzjoni ta’ struttura li ma taqbiżx il-limiti tad-disinn tagħha u prova ta’ kompetenza tal-istruttura tal-azzar

373.

EN 13001-3-2:2014

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-2: Stati ta’ limiti u prova ta’ kompetenza ta’ sistemi kif ħbula tal-wajer jgħaddu minn toqob, ċrieki, tarjoli jew blokok

374.

EN 13001-3-3:2014

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-3: Stati ta’ limiti u prova ta’ kompetenza ta’ kuntatti ta’ roti/linji

375.

EN 13001-3-5:2016+A1:2021

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-5: Stati ta’ limiti u prova ta’ kompetenza ta’ ganċijiet mikwija u fonduti

376.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-6: Kondizzjoni ta’ struttura li ma taqbiżx il-limiti tad-disinn tagħha u prova ta’ kompetenza tal-magni – Ċilindri idrawliċi

377.

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzjoni ta’ lifts u skalaturi - Regoli għal struzzjonijiet ta’ manutenzjoni

378.

EN 13020:2015

Makkinarju għat-trattament ta’ wiċċ it-toroq – Rekwiżiti tas-sikurezza

379.

EN 13023:2003+A1:2010

Metodi ta’ kejl tal-istorbju għal magni tal-istampar, li jibdlu materjal f’karta jew li jagħmulu l-karta u tagħmir awżiljari – Gradi ta’ eżattezza 2 u 3

380.

EN 13035-1:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr fil-fabbrika

381.

EN 13035-2:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr barra l-fabbrika

382.

EN 13035-3:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Magni għall-qtugħ tal-karta

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

383.

EN 13035-4:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 4: Imwejjed li jixxaqilbu

384.

EN 13035-5:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Magni u installazzjonijiet għal bini u ħatt ta’ mniezel ta’ ħġieġ

385.

EN 13035-6:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 6: Magni għal break out

386.

EN 13035-7:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 7: Magni li jaqtgħu ħġieġ laminat

387.

EN 13035-9:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 9: Installazzjonijiet għall-ħasil

388.

EN 13035-11:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ ċatt – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 11: Magni tat-titqib bi trapan

389.

EN 13042-1:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ vojt minn ġewwa – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Magna li titma’ l-ħġieġ mitħun għall-ipproċessar

390.

EN 13042-2:2004+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ vojt minn ġewwa – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Magni li jintużaw biex idaħħal il-ħġieġ biex jinħadem

391.

EN 13042-3:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ vojt minn ġewwa – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Magni IS

392.

EN 13042-5:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, għat-trattament u għall-ipproċessar ta’ ħġieġ vojt minn ġewwa s-sikurezza – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Preses

393.

EN 13059:2002+A1:2008

Sikurezza tat-trakkijiet industrijali – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl ta’ vibrazzjonijiet

394.

EN 13102:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika – Sikurezza – Tagħbija u ħatt ta’ madum magħmul minn tafal fin

395.

EN 13112:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw – Magni li jaqtgħu u joforqu b’sikkina – Rekwiżiti tas-sikurezza

396.

EN 13113:2002+A1:2010

Magni li jikkunzaw – Magni li jagħtu kisja ta’ sustanza likwida fuq ġlud – Rekwiżiti tas-sikurezza

397.

EN 13114:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw – Vaski għal proċessi rotatorji – Rekwiżiti tas-sikurezza

398.

EN 13120:2009+A1:2014

Purtieri bil-listi jintrikbu fuq ġewwa – Rekwiżiti ta’ operat fosthom is-sikurezza

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

399.

EN 13128:2001+A2:2009

Sikurezza tal-għodod tal-magni – Magni ta’ mmular (inklużi magni tat-titqib)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

400.

EN 13135:2013+A1:2018

Krejnijiet – Sikurezza – Disinn – Rekwiżiti għat-tagħmir

401.

EN 13155:2003+A2:2009

Krejnijiet – Sikurezza – Aċċessorji mhux fissi għall-irfigħ ta’ tagħbijiet

402.

EN 13157:2004+A1:2009

Krejnijiet – Sikurezza – Krejnijiet operati bl-idejn

403.

EN 13204:2016

Għodod tas-salvataġġ idrawliċi b’ċilindru li jopera f’żewġ direzzjonijiet biex jintużaw f’każijiet ta’ ħruq u salvataġġ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-operat

404.

EN 13208:2003+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Tagħmir għat-tqaxxir tal-ħaxix – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

405.

EN 13241:2003+A2:2016

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u ta’ garaxxijiet – Standard tal-prodott, karatteristiċi tal-operat

Restrizzjoni: Fir-rigward tal-paragrafi 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax ir-referenza għal EN 12453:2000, li l-applikazzjoni tiegħu ma tikkonferixxix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza 1.3.7 u 1.4.3 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

406.

EN 13288:2005+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Skutelli li jtellgħu u magni li jixxaqilbu – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

407.

EN 13289:2001+A1:2013

Makkinarju li jipproċessa l-għaġin – Magni li jnixxfu u jkessħu – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

408.

EN 13367:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika – Sikurezza – Pjattaformi u karozzi li jittrasferixxu

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

409.

EN 13378:2001+A1:2013

Makkinarju li jipproċessa l-għaġin – Preses tal-għaġina – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

410.

EN 13379:2001+A1:2013

Makkinarju li jipproċessa l-għaġin – Magna li tiftaħ u tqatta’, apparat li jittrasporta lura l-bastun li jġorr l-għaġina, il-magazin li fih jidħol il-bastun biex jerġa’ jintuża – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

411.

EN 13389:2005+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Mikers b’xaftijiet orizzontali – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

412.

EN 13390:2002+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jagħmlu t-torti – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

413.

EN 13414-1:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 1: Bragi għal servizzi ġenerali tal-irfigħ

414.

EN 13414-2:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 2: Speċifikazzjoni għal informazzjoni fuq użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

415.

EN 13414-3:2003+A1:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer tal-azzar – Sikurezza – Parti 3: Anelli tal-metall u bragi mibrumin

416.

EN 13418:2013

Magni għal-lastiku u għall-plastik – Magni li jirrumblaw film jew pjanċi – Rekwiżiti tas-sikurezza

417.

EN 13448:2001+A1:2009

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Unitajiet li jaħsdu bejn ir-raded – Sikurezza

418.

EN 13457:2004+A1:2010

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda – Magni tal-qsim, tqaxxir ta’ wiċċ il-ġilda, qtugħ, tagħqid u xxuttar tat-tagħqid – Rekwiżiti tas-sikurezza

419.

EN ISO 13482:2014

Robots u tagħmir robotiku – Rekwiżiti tas-sikurezza għal robots għall-kura personali (ISO 13482:2014)

420.

EN 13525:2020

Makkinarju tal-forestrija – Għodod li jiċċippjaw l-injam – Sikurezza

421.

EN 13531:2001+A1:2008

Gafef – Struttura li tipproteġi lill-iskavaturi (TOPS) kumpatti milli jinqalbu – Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta’ operat (ISO 12117:1997 modifikat)

422.

EN 13534:2006+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jinjettaw preservattivi fl-ikel – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

423.

EN 13557:2003+A2:2008

Krejnijiet – Kontrolli u stazzjonijiet ta’ kontroll

424.

EN 13561:2015

Blinds u awnings fuq barra – Rekwiżiti ta’ operat, fosthom is-sikurezza

EN 13561:2015/AC:2016

425.

EN 13570:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jħawdu – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

426.

EN 13586:2020

Krejnijiet – Aċċess

427.

EN 13591:2005+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Apparati li jgħabbu fran bi xkafef fissi – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

428.

EN 13617-1:2021

Pompi tal-petrol – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-operat ta’ pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparati li jagħtu l-petrol u unitajiet ta’ pompi li jitħaddmu mill-bogħod

429.

EN 13621:2004+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Tagħmir li jixxotta l-insalati – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

430.

EN 13659:2015

Shutters u venetian blinds fuq barra – Rekwiżiti tal-operat, fosthom tas-sikurezza

431.

EN 13675:2004+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għall-magni li jiffurmaw it-tubi u għall-magni li jiffurmaw il-pjanċi rqaq u t-tagħmir għall-magni li jagħtu l-aħħar daqqa lix-xogħol

432.

EN 13683:2003+A2:2011

Tagħmir tal-ġonna – Tagħmir li jqatta’ bċejjeċ jew jagħmel laqx li jopera b’enerġija integrali – Sikurezza

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

433.

EN 13684:2018

Makkinarju tal-ġonna – Makkinarju li jħoll il-ħamrija bla ma jqallibha u makkinarju li jesponi l-ħamrija għall-arja – Sikurezza

434.

EN 13731:2007

Sistemi ta’ lifting bag għall-użu minn servizzi tat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-operat

435.

EN 13732:2022

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Tagħmir li jkessaħ il-ħalib fi krietel meta jkun għadu fil-farm – Rekwiżiti tal-operat, tas-sikurezza u tal-iġjene

436.

EN ISO 13766-2:2018

Gafef u makkinarju għall-kostruzzjoni ta’ bini – Kompatibbiltà elettromanjetika (EMC) ta’ magni bi provvista tal-enerġija elettrika interna – Parti 2: Rekwiżiti EMC addizzjonali għas-sikurezza funzjonali (ISO 13766-2:2018)

437.

EN 13852-1:2013

Krejnijiet – Krejnijiet li joperaw ’il barra mill-kosta – Parti 1: Krejnijiet għal skopijiet ġenerali li joperaw ’il barra mill-kosta

438.

EN 13852-3:2021

Krejnijiet – Krejnijiet li joperaw ’il barra mill-kosta – Parti 3: Krejnijiet ħfief li joperaw ’il barra mill-kosta

439.

EN 13862:2021

Magni li jaqtgħu l-paviment għal daqs meħtieġ – Sikurezza

440.

EN 13870:2015+A1:2021

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jqattgħu bċejjeċ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

441.

EN 13871:2014

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jqattgħu bċejjeċ kwadri – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

442.

EN 13885:2022

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tat-tqattigħ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

443.

EN 13886:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Ktieli għat-tisjir imħaddmin b’mutur li jħarrek u/jew iħawwad – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

444.

EN 13889:2003+A1:2008

Xikel tal-azzar mikwi għall-irfigħ ġenerali – Xikel forma ta’ D u xikel forma ta’ qaws – Grad 6 – Sikurezza

445.

EN 13951:2012

Pompi għal-likwidi – Rekwiżiti tas-sikurezza – Tagħmir ta’ oġġetti agroalimentari; Regoli tad-disinn biex jiżguraw l-iġjene fl-użu

446.

EN 13954:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Slicers tal-ħobż – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

447.

EN 13977:2011

Applikazzjonijet għall-ferroviji – Linji tal-ferrovija – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u għall-manutenzjoni

448.

EN 13985:2003+A1:2009

Għodod tal-magni – Sikurezza – Skieken tal-giljottina

449.

EN 14010:2003+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir għal ipparkjar b’forza miżjuda mill-magna ta’ vetturi bil-mutur – Rekwiżiti tas-sikurezza u EMC għall-istadji tad-disinn, tal-manifattura, tal-erezzjoni u tal-kummissjonar

450.

EN 14033-3:2017

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Linja – Rekwiżiti tal-operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 3: Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza

451.

EN 14033-4:2019

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Linja – Rekwiżiti tal-operat għal sistemi ta’ rbit – Parti 4: Rekwiżiti tekniċi għat-tħaddim, għall-ivvjaġġar u għall-ħidma fuq ferroviji urbani

452.

EN 14043:2014

Apparati użati fl-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar – Slielem li jduru b’movimenti kombinati – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-operat u metodi tal-ittestjar

453.

EN 14044:2014

Apparati użati fl-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ – Slielem li jduru b’movimenti sekwenzjali – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-operat u metodi tal-ittestjar

454.

EN 14070:2003+A1:2009

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Magni li jirriproduċu forom u magni għal skopijiet speċjali

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

455.

EN 14238:2004+A1:2009

Krejnijiet – Apparati kkontrollati bl-idejn li jimmanipulaw it-tagħbija

456.

EN ISO 14314:2009

Magni li joperaw b’sistema ta’ kombustjoni interna alternata – Tagħmir li jqabbad magna b’imbuttatura lura – Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza (ISO 14314:2004)

457.

EN 14439:2006+A2:2009

Krejnijiet – Sikurezza – Krejnijiet torri

458.

EN 14462:2005+A1:2009

Tagħmir għat-trattament tas-superfiċi – Kowd għat-test tal-istorbju għal tagħmir għat-trattament tas-superfiċi inkluż it-tagħmir tal-immaniġġar anċillari tiegħu – Gradi ta’ akkuratezza 2 u 3

459.

EN 14466:2005+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar – Pompi li jinġarru – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-operat, testijiet

460.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Krejnijiet – Winċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija – Parti 1: Winċijiet jaħdmu bl-enerġija

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

461.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Krejnijiet – Winċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija – Parti 2: Paranki jaħdmu bl-enerġija

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

462.

EN 14502-2:2005+A1:2008

Krejnijiet – Tagħmir biex itella’ nies fl-għoli – Parti 2: Kabini għall-kontroll tat-tlugħ fl-għoli

463.

EN 14655:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Baguette slicers – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

464.

EN 14656:2006+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal presses tal-estrużjoni tal-azzar u mhux tal-ħadid

465.

EN 14658:2005+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza għal tagħmir ta’ tqandil kontinwu għal minjieri b’fosos miftuħin ta’ faħam artab kannella li fih traċċi ta’ pjanti

466.

EN 14673:2006+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal preses li jaħdmu bl-enerġija idrawlika biex isaħħnu dadi miftuħin għat-tisħin fil-forġa ta’ azzar u metalli mhux tal-ħadid

467.

EN 14677:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Formazzjoni ta’ azzar b’sistema sekondarja – Makkinarju u tagħmir għat-trattament ta’ azzar likwidu

468.

EN 14681:2006+A1:2010

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni u tagħmir għall-produzzjoni ta’ azzar bi fran li joperaw b’ark elettriku

469.

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar – Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla primer – Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti ġenerali u tas-sikurezza

470.

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar – Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla primer – Parti 2: Verifika ta’ rekwiżiti ġenerali u tas-sikurezza

471.

EN 14753:2007

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni u tagħmir għall-ikkastjar kontinwu tal-azzar

472.

EN 14886:2008

Magni għal-lastiku u għall-plastik – Magni bi skieken strixxa li jaqtgħu blokki tal-fowm – Rekwiżiti tas-sikurezza

473.

EN 14910:2007+A1:2009

Tagħmir tal-ġonna – Magni li jitmexxew minn wara biex jittrimmjaw il-ħaxix u li jaħdmu b’sistema ta’ kombustjoni – Sikurezza

474.

EN 14930:2007+A1:2009

Magni agrikoli u tal-forestrija u tagħmir tal-ġardinaġġ – Magni kontrollati minn nies mexjin u magni miżmumin fl-idejn – Determinazzjoni ta’ aċċessibilità ta’ superfiċi jaħarqu

475.

EN 14957:2006+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tal-ħasil tal-platti b’ċinga li tittrasporta l-platti – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

476.

EN 14958:2006+A1:2009

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Makkinarju għat-tħin u għall-ipproċessar ta’ dqiq u semolina – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

477.

EN 14973:2015

Ċineg li jittrasportaw għall-użu f’installazzjonijiet taħt l-art – Rekwiżiti tas-sikurezza tal-elettriku u kontra l-ħruq

478.

EN ISO 14982:2009

Makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Kompatibbiltà elettromanjetika – Metodi ta’ ttestjar u kriterji ta’ aċċettazzjoni (ISO 14982:1998)

479.

EN 14985:2012

Krejnijiet – Krejnijiet bi driegħ li jdur f’diversi direzzjonijiet

480.

EN 15000:2008

Sikurezza tat-trakkijiet industrijali – Trakkijiet li jimxu minnhom infushom li jilħqu diversi livelli għoljin – Rekwiżiti ta’ speċifikazzjoni, operat u ttestjar għal indikaturi ta’ tagħbijiet ċatti u għal limitaturi ta’ tagħbijiet ċatti

481.

EN 15011:2020

Krejnijiet – Krejnijiet għal pontijiet u gru

482.

EN 15027:2007+A1:2009

Tagħmir li jista’ jinġarr għal srieraq tal-ħajt u srieraq tal-wajer għal xogħol fuq il-post – Sikurezza

483.

EN 15056:2006+A1:2009

Krejnijiet – Rekwiżiti għal spreaders li jerfgħu il-kontejners

484.

EN 15059:2009+A1:2015

Tagħmir li jħejji u jwitti s-silġ għal użu rikreattiv – Rekwiżiti tas-sikurezza

485.

EN 15061:2007+A1:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju u tagħmir li jipproċċessa l-istrippi

486.

EN 15067:2007

Magni għal-lastiku u għall-plastik – Magni li jaqilbu l-film għal boroż u xkejjer – Rekwiżiti tas-sikurezza

487.

EN 15093:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni li jiċċattjaw il-metall bis-sħana

488.

EN 15094:2008

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni li jiċċattjaw il-metall bit-tkessiħ

489.

EN 15095:2007+A1:2008

Xtillieri u xkaffar, karużelli u lifts għall-ħżin li jaħdmu bl-enerġija – Rekwiżiti tas-sikurezza

490.

EN 15162:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta’ ġebel naturali – Rekwiżiti tas-sikurezza għal lupi b’ħafna lami

491.

EN 15163-1:2022

Magni u installazzjonijiet għall-isfruttament u għall-ipproċessar ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti għal lupi stazzjonarji b’lami tad-djamant

492.

EN 15163-2:2022

Magni u installazzjonijiet għall-isfruttament u għall-ipproċessar ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Parti 2: Rekwiżiti għal lupi b’lami tad-djamant li jistgħu jinġarru

493.

EN 15164:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ fil-barrieri u nġir ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Rekwiżiti għal magni li jużaw ktajjen u ċineg biex jagħmlu xquq

494.

EN 15166:2008

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni awtomatiċi li jaqsmu d-dahar ta’ karkassi fil-biċċerija – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

495.

EN 15194:2017

Ċikletti – Ċikletti megħjuna bl-enerġija elettrika – Biċikletti EPAC

Restrizzjoni 1: L-istandard armonizzat EN 15194:2017 ma jikkonferix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fil-punti 1.5.5, 1.5.6 u 1.5.7 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, li jeżiġu li l-makkinarju jiġi ddisinjat u jinbena b’tali mod li jqis ir-riskji assoċjati ma’ temperaturi estremi, nirien u splużjonijiet.

Restrizzjoni 2: L-istandard armonizzat EN 15194:2017 ma jikkonferix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fil-punti 1.5.9 u 3.6.3.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, li jirrikjedu li l-makkinarju jkun iddisinjat u mibni biex iqis ir-riskji li jirriżultaw mill-vibrazzjonijiet, u li l-makkinarju jrid jiġi pprovdut bil-kejl tal-vibrazzjonijiet trażmessi mill-makkinarju lill-operatur tal-makkinarju.

496.

EN 15268:2008

Pompi tal-petrol – Rekwiżiti tas-sikurezza għall-kostruzzjoni ta’ assemblaġġi ta’ pompi sommerġibbli

497.

EN 15503:2009+A2:2015

Tagħmir tal-ġonna – Tagħmir tal-ġonna li jtajjar bir-riħ, bil-vakwu u tagħmir li jtajjar bir-riħ jew bil-vakwu – Sikurezza

498.

EN 15571:2020

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Rekwiżiti għal magni tal-irfinar tas-superfiċe

499.

EN 15572:2015

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Rekwiżiti għal magni li jirfinaw it-truf

500.

EN 15695-1:2017

Tratturi agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom – Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi – Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar tal-kabina

501.

EN 15695-2:2017

Tratturi agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom – Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi – Parti 2: Filtri, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar

502.

EN 15700:2011

Sikurezza għal ċineg li jittrasportaw apparati ta’ sports tax-xitwa jew għall-użu tat-turisti

503.

EN ISO 15744:2008

Għodod li jaħdmu b’enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn – Kowd għall-kejl tal-istorbju – Metodu ta’ inġinerija (grad 2) (ISO 15744:2002)

504.

EN 15746-2:2010+A1:2011

Applikazzjonijet għall-ferroviji – Linja – Magni li jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat – Parti 2: Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza

505.

EN 15774:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni għall-ipproċessar ta’ għaġin frisk u mimli (tagliatelle, cannelloni, ravjul, tortellini, orecchiette u gnocchi) – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

506.

EN 15811:2014

Makkinarju agrikolu – Irpar fiss u rpar li jillokkja f’xulxin ma’ rpar li jillokkja jew le biex imexxu partijiet li jmexxu t-trażmissjoni tal-moviment (ISO/TS 28923:2012 modifikat)

507.

EN 15830:2012

Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta u jilħqu distanzi li jvarjaw – Viżibbiltà – Metodi ta’ ttestjar u ta’ verifika

508.

EN 15861:2012

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Postijiet fejn laħam u ħut jitqiegħdu fis-salmura – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

509.

EN 15895:2011+A1:2018

Għodod tal-idejn li jitħaddmu b’cartridge – Rekwiżiti tas-sikurezza – Għodod tat-twaħħil u mmarkar fond

510.

EN 15949:2012

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju li jipproduċi żbarri, makkinarju li jipproduċi l-azzar strutturali u makkinarju li jipproduċi żbarri tal-wajer

511.

EN 15954-2:2013

Applikazzjonijet għall-ferroviji – Linja – Trejlers u tagħmir assoċjat – Parti 2: Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza

512.

EN 15955-2:2013

Applikazzjonijiet għall-ferroviji – Linji – Magni li jiżżarmaw u tagħmir li għandu x’jaqsam magħhom – Parti 2: Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza

513.

EN 15997:2011

Vetturi li jintużaw fuq kull xorta ta’ art (ATVs – Quads) – Rekwiżiti tas-sikurezza u metodi tal-ittestjar

EN 15997:2011/AC:2012

514.

EN 16005:2012

Bibien li joperaw bl-elettriku u jintużaw minn nies – Sikurezza tal-użu – Rekwiżiti u metodi tal-ittestjar

EN 16005:2012/AC:2015

515.

EN 16029:2012

Vetturi bil-mutur li jintrikbu għall-ġarr ta’ persuni u ma humiex maħsubin għall-użu f’toroq pubbliċi – Vetturi bil-mutur b’żewġ roti li jimxu fuq mogħdija waħda – Rekwiżiti tas-sikurezza u metodi tal-ittestjar

516.

EN ISO 16089:2015

Għodod tal-magni – Sikurezza – Magni stazzjonarji li jitħnu jew jisħqu (ISO 16089:2015)

517.

EN ISO 16092-1:2018

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Preses – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza (ISO 16092-1:2017)

518.

EN ISO 16092-2:2020

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Preses – Parti 2: Rekwiżit tas-sikurezza għal preses mekkaniċi (ISO 16092-2:2019)

519.

EN ISO 16092-3:2018

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Preses – Parti 3: Rekwiżiti tas-sikurezza għal preses idrawliċi (ISO 16092-3:2017)

520.

EN ISO 16092-4:2020

Sikurezza ta’ għodod tal-magni – Preses – Parti 4: Rekwiżiti tas-sikurezza għal preses pnewmatiċi (ISO 16092-4:2019)

521.

EN ISO 16093:2017

Għodod tal-magni – Sikurezza – Magni għall-qtugħ ta’ metall kiesaħ (ISO 16093:2017)

522.

EN ISO 16119-1:2013

Magni agrikoli u tal-forestrija – Rekwiżiti ambjentali għal sprejers – Parti 1: Ġenerali (ISO 16119-1:2013)

523.

EN ISO 16119-2:2013

Magni agrikoli u tal-forestrija – Rekwiżiti ambjentali għal sprejers – Parti 2: Sprejers b’boma orizzontali (ISO 16119-2:2013, Verżjoni kkoreġuta 2017-03)

524.

EN ISO 16119-3:2013

Magni agrikoli u tal-forestrija – Rekwiżiti ambjentali għal sprejers – Parti 3: Sprejers għal għelejjel ta’ arbuxelli u siġar (ISO 16119-3:2013)

525.

EN ISO 16119-4:2014

Magni agrikoli u tal-forestrija – Rekwiżiti ambjentali għal sprejers – Parti 4: Apparati tal-bexx fissi jew semimobbli (ISO 16119-4:2014)

526.

EN 16191:2014

Makkinarju għat-tħaffir ta’ mini – Rekwiżiti tas-sikurezza

527.

EN 16203:2014

Sikurezza ta’ Trakkijiet Industrijali – Testijiet dinamiċi għall-verifika tal-istabbiltà laterali – Trakkijiet bil-Kontrobilanċ

528.

EN 16228-1:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni

529.

EN 16228-2:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 2: Riggijiet mobbli għat-tħaffir għal inġinerija ċivili u ġeoteknika, tħaffir, xogħol fil-barrieri u xogħol fil-minjieri

530.

EN 16228-3:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 3: Tagħmir għal tħaffir orizzontali f’direzzjoni partikolari (HDD)

531.

EN 16228-4:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 4: Tagħmir għall-pedamenti

532.

EN 16228-5:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 5: Tagħmir li jdaħħal struttura fl-art biex iżomm miftuħ l-iskavar jew biex jiżola partijiet minn art kontaminata

533.

EN 16228-6:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 6: Tagħmir li jitfa’ ’l barra sustanzi, tagħmir għat-tikħil u sustanza li tinjetta

534.

EN 16228-7:2014+A1:2021

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 7: Tagħmir awżiljarju li jista’ jinbidel skont il-ħtieġa

535.

EN 16230-1:2013+A1:2014

Karts rikreattivi – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza u metodi tal-ittestjar għal karts

536.

EN ISO 16230-1:2015

Magni agrikoli u tratturi – Sikurezza ta’ komponenti u sistemi elettriċi u elettroniki li joperaw b’vultaġġ iktar qawwi – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 16230-1:2015)

537.

EN ISO 16231-1:2013

Makkinarju agrikolu li jitmexxa waħdu - Assessjar tal-istabbiltà – Parti 1: Prinċipji (ISO 16231-1:2013)

538.

EN ISO 16231-2:2015

Makkinarju agrikolu li jitmexxa waħdu – Assessjar tal-istabbiltà – Parti 2: Determinazzjoni ta’ stabbiltà statika u proċeduri ta’ ttestjar (ISO 16231-2:2015)

539.

EN 16246:2012

Magni agrikoli – Gafef – Sikurezza

540.

EN 16252:2012

Magni għall-imballaġġ ta’ materjal ta’ skart jew bċejjeċ riċiklabbli – Preses ta’ imballaġġ orizzontali – Rekwiżiti tas-sikurezza

541.

EN 16307-1:2020

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 1: Rekwiżiti supplimentari għal trakkijiet industrijali li joperaw awtomatikament minnhom infushom iżda mhux trakkijiet bla sewwieq, trakkijiet li għandhom meded differenti sa fejn jistgħu jilħqu u trakkijiet tat-tagħbija

542.

EN 16307-5:2013

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 5: Rekwiżiti supplimentari għat-trakkijiet immexxijin minn nies mexjin

543.

EN 16307-6:2014

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 6: Rekwiżiti supplimentari għal vaguni tal-ġarr ta’ tagħbijiet u nies tax-xogħol

544.

EN 16327:2014

Tifi tan-nar – Sistemi pożittivi ta’ proporzjonar ta’ pressjoni (PPPS) u sistemi ta’ ragħwa prodotta minn arja kompressata (CAFS)

545.

EN 16474:2015

Magni tal-plastik u tal-lastiku – Preses li jsewwu t-tajers – Rekwiżiti tas-sikurezza

546.

EN 16486:2014+A1:2020

Magni għall-imballaġġ ta’ materjal ta’ skart jew frazzjonijiet riċiklabbli – Kompatturi – Rekwiżiti tas-sikurezza

547.

EN 16500:2014

Magni għall-imballaġġ ta’ materjal ta’ skart jew frazzjonijiet riċiklabbli – Preses tal-imballaġġ vertikali – Rekwiżiti tas-sikurezza

548.

EN 16517:2021

Magni agrikoli u tal-forestrija – Yarders mobbli għall-qtugħ tal-injam – Sikurezza

549.

EN 16564:2020

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Rekwiżiti għall-magni tal-isserrar/tat-tħin tat-tip pont, inklużi verżjonijiet b’kontroll numeriku (NC/CNC)

550.

EN 16590-3:2014

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 3: Żvilupp ta’ serje, hardware u software (ISO 25119-3:2010 modifikat)

551.

EN 16590-4:2014

Tratturi u makkinarju għall-agrikoltura u għall-forestrija – Partijiet relatati mas-sikurezza ta’ sistemi ta’ kontroll – Parti 4: Produzzjoni, operat, modifikazzjoni u proċessi li jsostnuhom (ISO 25119-4:2010, modifikat)

552.

EN 16712-4:2018

Tagħmir portabbli għat-tfigħ ta’ aġenti tat-tifi tan-nar fornuti minn pompi tat-tifi tan-nar – Tagħmir tar-ragħwa portabbli – Parti 4: Ġeneraturi ta’ ragħwa ta’ espansjoni għolja PN16

553.

EN 16719:2018

Pjattaformi tat-trasport

554.

EN 16743:2016

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tat-tfettit industrijali awtomatiċi – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

555.

EN 16770:2018

Sikurezza tal-magni tal-injam – Sistemi ta’ estrazzjoni ta’ bċejjeċ tal-injam irqaq u trab għal installazzjoni fuq ġewwa – Rekwiżiti tas-sikurezza

556.

EN 16774:2016

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għal konvertitur tal-azzar u tagħmir assoċjat

557.

EN 16808:2020

Industriji taż-żejt mhux maħdum, tal-petrokimiċi u tal-gass naturali – Sikurezza tal-makkinarji – Lifts manwali

558.

EN 16851:2017+A1:2020

Krejnijiet – Sistemi ta’ krejnijiet ħfief

559.

EN 16952:2018+A1:2021

Makkinarju agrikolu – Pjattaformi tax-Xogħol fuq Art Imħarbta għal Operazzjonijiet tal-Imsaġar tal-Frott (WPO) – Sikurezza

560.

EN 16985:2018

Kabini fejn jingħata l-isprej għall-applikazzjoni ta’ materjal tal-kisi organiku – Rekwiżiti tas-sikurezza

561.

EN 17003:2021

Vetturi tat-triq – Testers tal-brejkijiet bir-rombli għal vetturi ta’ aktar minn 3,5 tunnellati GVW – Rekwiżiti tas-sikurezza

562.

EN 17059:2018

Linji tal-plating u tal-anodizzar – Rekwiżiti tas-sikurezza

563.

EN 17067:2018

Makkinarju tal-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza għall-kontrolli mill-bogħod bil-frekwenzi tar-radju

564.

EN 17088:2021

Sistemi ta’ ventilazzjoni bil-purtieri tal-ġenb – Sikurezza

565.

EN 17106-1:2021

Makkinarju ta’ operat fit-toroq – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

566.

EN 17106-2:2021

Makkinarju ta’ operat fit-toroq – Sikurezza – Parti 2: Rekwiżiti speċifiċi għall-magni tat-tindif tal-wiċċ tat-triq

567.

EN 17106-3-1:2021

Makkinarju ta’ operat fit-toroq – Sikurezza – Parti 3-1: Magni tas-servizzi tax-xitwa – Rekwiżiti għall-magni tal-qtugħ tas-silġ b’għodod li jduru u bi plottijiet tas-silġ

568.

EN 17106-3-2:2021

Makkinarju ta’ operat fit-toroq – Sikurezza – Parti 3-2: Magni tas-servizzi tax-xitwa – Rekwiżiti speċifiċi għal spreading machines

569.

EN 17106-4:2021

Makkinarju ta’ operat fit-toroq – Sikurezza – Parti 4: Magni ta’ manutenzjoni taż-żona tas-servizz fit-toroq – Rekwiżiti għal magni tal-qtugħ tal-ħaxix u tal-arbuxelli

570.

EN 17281:2021

Rekwiżiti tas-sikurezza – Tagħmir għat-tindif tal-vetturi

571.

EN 17348:2022

Rekwiżiti għad-disinn u l-ittestjar ta’ vacuum cleaners għall-użu f’ambjenti potenzjalment splussivi

572.

EN 17352:2022

Tagħmir ta’ kontroll tad-dħul ta’ persuni bil-mixi li jaħdem bl-enerġija – Sikurezza fl-użu – Rekwiżiti u metodi ta’ ttestjar

573.

EN ISO 17916:2016

Sikurezza tal-magni li jaqtgħu b’mod termali (ISO 17916:2016)

574.

EN ISO 18063-2:2021

Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta – Metodi ta’ ttestjar tal-viżibbiltà u l-verifika tagħhom – Parti 2: Trakkijiet li jaħdmu fuq art imħarbta u jilħqu distanzi li jvarjaw li jduru f’diversi direzzjonijiet (ISO 18063-2:2021)

575.

EN ISO 19085-1:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 19085-1:2021)

576.

EN ISO 19085-2:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 2: Magni tal-isserrar ċirkolari ta’ panewijiet ta’ travi orizzontali (ISO 19085-2:2021)

577.

EN ISO 19085-3:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 3: Magni li jtaqqbu u magni li jirrawtjaw, b’kontroll numeriku komputerizzat (NC/CNC) (ISO 19085-3:2021)

578.

EN ISO 19085-4:2018

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 4: Magni tal-isserrar ċirkolari ta’ panewijiet vertikali (ISO 19085-4:2018)

579.

EN ISO 19085-5:2017

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 5: Magni li jaqtgħu l-injam skont dimensjonijiet mogħtija (ISO 19085-5:2017)

580.

EN ISO 19085-6:2017

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 6: Magni b’pern wieħed vertikali għall-qtugħ tal-profili (“toupies”) (ISO 19085-6:2017)

581.

EN ISO 19085-7:2019

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 7: Inċanar tas-superfiċe, inċanar tal-ħxuna, magni tal-inċanar tas-superfiċe/tal-ħxuna kkombinati (ISO 19085-7:2019)

582.

EN ISO 19085-8:2018

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 8: Belt sanders u magni tal-ikkalibrar għal bċejjeċ tax-xogħol dritti (ISO 19085-8:2017)

583.

EN ISO 19085-9:2020

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 9: Bankijiet għal lupi ċirkolari (b’wiċċ jisslajdja jew ma jisslajdjax) (ISO 19085-9:2019)

584.

EN ISO 19085-10:2019

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 10: Lupi li jintużaw fuq il-post li qed jinbena (srieraq tal-kuntratturi) (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

585.

EN ISO 19085-11:2020

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 11: Magni kkombinati (ISO 19085-11:2020)

586.

EN ISO 19085-13:2020

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 13: Magni li jaqtgħu l-injam favur il-vina li jkollhom aktar minn serrieq wieħed u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn (ISO 19085-13:2020)

587.

EN ISO 19085-14:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 14: Magni għall-immudellar minn erba’ naħat (ISO 19085-14:2021)

588.

EN ISO 19085-15:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 15: Preses (ISO 19085-15:2021)

589.

EN ISO 19085-16:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 16: Lupi li jitwaħħlu ma’ mwejjed u lupi għal injam diġà maqtugħ b’dimensjonijiet speċifiċi (ISO 19085-16:2021)

590.

EN ISO 19085-17:2021

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 17: Magni li jirbattu t-truf u li jintemgħu bi trażmissjoni fuq ktajjen (ISO 19085-17:2021)

591.

EN ISO 19225:2017

Magni għat-tħaffir taħt l-art – Magni mobbli għall-estrazzjoni mal-wiċċ tal-blat – Rekwiżiti tas-sikurezza għall-shearer loaders u għas-sistemi tal-ħrit (ISO 19225:2017)

EN ISO 19225:2017/A1:2019

592.

EN ISO 19296:2018

Xogħol fil-minjieri – Magni mobbli għax-xogħol taħt l-art – Sikurezza tal-magni (ISO 19296:2018)

593.

EN ISO 19432-1:2020

Makkinarju u tagħmir għall-kostruzzjoni tal-bini – Magni li jaqtgħu abrażivi li jaħdmu b’magna li topera b’kombustjoni interna u li jistgħu jinġarru u jinżammu fl-idejn – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza għal magni tal-qtugħ għal moli tal-brix abrażivi li jduru mmuntati miċ-ċentru tagħhom (ISO 19432-1:2020)

594.

EN ISO 19472-2:2022

Makkinarju għall-forestrija – Winċijiet – Parti 2: Winċijiet għall-għajnuna għat-trazzjoni (ISO 19472-2:2022)

595.

EN ISO 19932-1:2013

Tagħmir għall-ħarsien tal-għelejjel – Sprejers li jinġarru f’barżakka – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza u ambjentali (ISO 19932-1:2013)

596.

EN ISO 19932-2:2013

Tagħmir għall-ħarsien tal-għelejjel – Sprejers li jinġarru f’barżakka – Parti 2: Metodi tal-ittestjar (ISO 19932-2: 2013)

597.

EN ISO 20361:2019

Pompi u tagħmir ta’ pompi għal-likwidi – Kowd għal test tal-istorbju – Gradi 2 u 3 ta’ akkuratezza (ISO 20361:2019)

EN ISO 20361:2019/A11:2020

598.

EN ISO 20430:2020

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni tal-injezzjoni fil-forma – Rekwiżiti tas-sikurezza (ISO 20430:2020)

599.

EN ISO 21904-1:2020

Saħħa u sikurezza fl-iwweldjar u proċessi konnessi – Apparati għall-qbid u għas-separazzjoni ta’ dħaħen tal-iwweldjar – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 21904-1:2020)

600.

EN ISO 22291:2022

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju għal materjal mhux minsuġ wet laid (ISO 22291:2022)

601.

EN ISO 22867:2021

Makkinarju tal-forestrija u tal-ġardinaġġ – Kowd tat-test għall-vibrazzjonijiet għal magni li jinġarru bl-idejn b’magna li taħdem b’kombustjoni interna – Kejl tal-vibrazzjonijiet fl-imqabad (ISO 22867:2021)

602.

EN ISO 22868:2021

Makkinarju tal-forestrija u tal-ġardinaġġ – Kowd tat-test tal-istorbju għal magni li jinġarru bl-idejn b’magna li taħdem b’kombustjoni interna – Metodu ta’ inġinerija (akkuratezza ta’ Grad 2) (ISO 22868:2021)

603.

EN ISO 23062:2022

Makkinarju tal-fonderiji – Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju ta’ mudellar u tiswir ta’ forom f’fonderija u tagħmir assoċjat (ISO 23062:2022)

604.

EN ISO 23125:2015

Għodod tal-magni – Sikurezza – Tornijiet (ISO 23125:2015, Verżjoni kkoreġuta 2016-03-15)

605.

EN ISO 28139:2009

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Apparat magħluq f’barżakka li jkeċċi ċ-ċpar u li jopera b’magna mħaddma bil-kombustjoni – Rekwiżiti tas-sikurezza (ISO 28139:2009)

606.

EN ISO 28881:2022

Għodod tal-magni – Sikurezza – Magni bi skarika elettrika (ISO 28881:2022)

607.

EN ISO 28927-1:2019

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 1: Moli angulari u vertikali (ISO 28927-1:2019)

608.

EN ISO 28927-2:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet - Parti 2: Spaners, għodda li ddaħħal il-boltijiet u tornaviti (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

609.

EN ISO 28927-3:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 3: Magni ta’ llustrar u rotatorji, orbitali u orbitali skont il-ħtieġa (ISO 28927-3:2009)

610.

EN ISO 28927-4:2010

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 4: Moli dritti (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

611.

EN ISO 28927-5:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 5: Trapani u trapani li joħolqu impatt (ISO 28927-5:2009)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

612.

EN ISO 28927-6:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 6: Ballata (ISO 28927-6:2009)

613.

EN ISO 28927-7:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 7: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati tal-azzar (ISO 28927-7:2009)

614.

EN ISO 28927-8:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 8: Srieraq, makni għall-illustrar u mili li għandhom azzjoni reċiprokattiva u srieraq li għandhom azzjoni li toxxilla jew rotatorja (ISO 28927-8:2009)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

615.

EN ISO 28927-9:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 9: Imrietel li jqaxxru u furmaturi li jnaddfu bank tax-xogħol bi pressjoni tal-arja (ISO 28927-9:2009)

616.

EN ISO 28927-10:2011

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 10: Drills tal-perkussjoni, imrietel u kissiera (ISO 28927-10:2011)

617.

EN ISO 28927-11:2011

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 11: Imrietel tal-ġebel (ISO 28927-11:2011)

618.

EN ISO 28927-12:2012

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 12: Moli għall-forom (ISO 28927-12:2012)

619.

EN ISO 28927-13:2022

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl ta’ vibrazzjonijiet – Parti 13: Għodod li jgħaqqdu materjali ma’ xulxin (ISO 28927-13:2022)

620.

EN 50223:2015

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti tas-sikurezza

621.

EN 50348:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal likwidu li jiksi u li ma jiħux in-nar – Rekwiżiti tas-sikurezza

EN 50348:2010/AC:2010

622.

EN 50434:2014

Sikurezza tal-apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Rekwiżiti partikolari għal apparat li jqatta’ bċejjeċ u jiċċippja mħaddem minn mejns

623.

EN 50569:2013

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Rekwiżiti partikolari għal estratturi kummerċjali mħaddma b’mutur elettriku li jixxuttaw il-ħwejjeġ b’azzjoni ċentrifuga

EN 50569:2013/A1:2018

624.

EN 50570:2013

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili – Sikurezza – Rekwiżiti partikolari għal magni kummerċjali mħaddma b’mutur elettriku għat-tnixxif tal-ħasla bid-dawrien

EN 50570:2013/A1:2018

625.

EN 50571:2013

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Rekwiżiti partikolari għal magni kummerċjali mħaddma b’mutur elettriku għall-ħasil tal-ħwejjeġ

EN 50571:2013/A1:2018

626.

EN 50580:2012

Sikurezza ta’ għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur – Rekwiżiti partikolari għal spray guns

EN 50580:2012/A1:2013

627.

EN 50636-2-91:2014

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-91: Rekwiżiti partikolari għal magni elettriċi għall-qtugħ u ittrimmjar tal-ħaxix f’lawn li timixi warajhon u jinżammu fl-idejn#IEC 60335-2-91:2008 (Modifikat)

628.

EN 50636-2-92:2014

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-92: Rekwiżiti partikolari għal lawn operat minn mejns u kkontrollat bl-idejn biex jobrox u jagħti l-arja lil wiċċ il-ħamrija (IEC 60335-2-92:2002, modifikat)

629.

EN 50636-2-94:2014

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-94: Rekwiżiti partikolari għal ġliem forma ta’ mqassijiet għall-qtugħ tal-ħaxix (IEC 60335-2-94:2008, modifikat)

630.

EN 50636-2-100:2014

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-100: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir elettriku li jaħdem bil-mejns u jinżamm fl-idejn u jopera bil-vakum, u blowers/vakums tal-ġonna b’mezzi tat-tqattigħ fi strixxi jew mingħajrhom, u blowers tal-ġonna (IEC 60335-2-100:2002, modifikat)

631.

EN 50636-2-107:2015

Sikurezza ta’ apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Parti 2-107: Rekwiżiti partikolari għal makkinarju li jnaddaf lawns li jaħdem b’batterija elettrika (IEC 60335-2-107:2012, modifikat)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

632.

EN 60204-31:2013

Sikurezza tal-makkinarju – Tagħmir elettriku ta’ magni – Parti 31: Rekwiżiti partikolari tas-sikurezza u EMC għall-magni, għall-unitajiet u għas-sistemi tal-ħjata (IEC 60204-31:2013)

633.

EN 60335-1:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 60335-1:2010, modifikat)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

634.

EN 60335-2-8:2015

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal magni tat-tqaxxir, imqassijiet tax-xagħar u apparat simili (IEC 60335-2-8:2012, modifikat)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

635.

EN 60335-2-23:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-23: Rekwiżiti partikolari għal apparati għall-kura tal-ġilda jew tax-xagħar (IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

636.

EN 60335-2-36:2002

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-36: Rekwiżiti partikolari għal superfiċji li fuqhom isir it-tisjir, fran u ħobs u elementi għall-ħobs għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

637.

EN 60335-2-37:2002

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-37: Rekwiżiti partikolari għal twaġen elettriċi tal-qali bix-xaħam jew biż-żejt għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

638.

EN 60335-2-40:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-40: Rekwiżiti partikolari għal pompi li jitfgħu s-sħana, kondizzjonaturi tal-arja u apparat biex jixrob l-umdità tal-arja, li jaħdmu bl-elettriku (IEC 60335-2-40:2002, modifikat)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

639.

EN IEC 60335-2-41:2021

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili – Sikurezza – Rekwiżiti partikolari għall-pompi (IEC 60335-2-41:2012)

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

640.

EN 60335-2-42:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-42: Rekwiżiti partikolari għal fran elettriċi li jaħdmu b’ventilazzjoni furzata, fran għat-tisjir bil-fwar u fran li jaħdmu b’ventilazzjoni furzata u fwar fl-istess ħin, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

641.

EN 60335-2-47:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-47: Rekwiżiti partikolari għal borom elettriċi għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

642.

EN 60335-2-48:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-48: Rekwiżiti partikolari għal grills elettriċi kummerċjali u towsters għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

643.

EN 60335-2-49:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-49: Rekwiżiti partikolari għal apparati elettriċi kummerċjali li jżommu sħan l-ikel u reċipjenti tat-tisjir (IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

644.

EN 60335-2-58:2005

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-58: Rekwiżiti partikolari għal magni tal-ħasil tal-platti elettriċi kummerċjali (IEC 60335-2-58:2002, modifikat)

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

645.

EN 60335-2-65:2003

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-65: Rekwiżiti partikolari għal apparati li jnaddfu l-arja (IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

646.

EN 60335-2-67:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-67: Rekwiżiti partikolari għal magni għat-trattament tal-paviment, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-67:2012, modifikat)

647.

EN 60335-2-68:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-68: Rekwiżiti partikolari għal apparati għall-estrazzjoni bl-isprej, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-68:2012, modifikat)

648.

EN 60335-2-69:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-69: Rekwiżiti partikolari għal apparati għal vacuum cleaners, inklużi xkupilji elettriċi, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-69:2012, modifikat)

649.

EN 60335-2-72:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-72: Rekwiżiti partikolari għal magni għat-trattament tal-paviment bi jew mingħajr sistemi ta’ ġbid, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-72:2012, modifikat)

650.

EN 60335-2-79:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-79: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif bi pressjoni għolja jew bil-fwar, għal użu kummerċjali (IEC 60335-2-79:2012, modifikat)

651.

EN IEC 60335-2-89:2022

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-89: Rekwiżiti partikolari għal apparati refriġeranti kummerċjali u għal apparati li jagħmlu s-silġ b’unità ta’ refriġerant inkorporata jew remota jew b’kompressur li jaħdem b’mutur (IEC 60335-2-89:2019)

EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022

652.

EN 60335-2-95:2015

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-95: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jmexxi bibien li jimxu vertikalment ta’ garaxxijiet għal użu residenzjali (IEC 60335-2-95:2011, modifikat)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

653.

EN 60335-2-97:2006

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-97: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jopera saraċineski, purtieri tat-tinda, purtieri bil-listi u apparati simili (IEC 60335-2-97:2002, modifikat + A1:2004, modifikat)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

654.

EN 60335-2-102:2016

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-102: Rekwiżiti partikolari għal apparati li jaħdmu bil-gass, biż-żejt u bil-fjuwil solidu li jkollhom konnessjonijiet elettriċi (IEC 60335-2-102:2004, modifikat, IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, modifikat, IEC 60335-2-102:2004/A2:2012, modifikat)

655.

EN 60335-2-103:2015

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-103: Rekwiżiti partikolari għal xatbiet, bibien u twieqi fi drive-ins (IEC 60335-2-103:2006, modifikat + A1:2010, modifikat)

656.

EN 60519-1:2015

Sikurezza f’impjanti elettrotermiċi u elettromanjetiċi – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 60519-1:2015)

657.

EN 60745-2-12:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-12: Rekwiżiti partikolari għal vibraturi tal-konkrit (IEC 60745-2-12:2003, modifikat + A1:2008)

658.

EN 60745-2-16:2010

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-16: Rekwiżiti partikolari għal takkaturi (IEC 60745-2-16:2008, modifikat)

659.

EN 60745-2-18:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-18: Rekwiżiti partikolari għall-irbit tal-għodda (IEC 60745-2-18:2003, modifikat + A1:2008)

660.

EN 60745-2-19:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-19: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jgħaqqad tagħmir elettriku (IEC 60745-2-19:2005, modifikat)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

661.

EN 60745-2-20:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-20: Rekwiżiti partikolari għal lupi (IEC 60745-2-20:2003, modifikat + A1:2008)

662.

EN 60745-2-22:2011

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-22: Rekwiżiti partikolari għal lupi tal-idejn jew elettriċi (IEC 60745-2-22:2011, modifikat)

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

663.

EN 60745-2-23:2013

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-23: Rekwiżiti partikolari għal moli għall-forom u għodod rotattivi żgħar (IEC 60745-2-23:2012, modifikat)

664.

EN 60947-5-3:2013

Switchgear u controlgear ta’ vultaġġ baxx – Parti 5-3: Apparati għall-kontroll ta’ ċirkuwiti u elementi għall-iswiċċjar – Rekwiżiti għal apparati ta’ prossimità li jirreaġixxu b’mod definit meta jkun hemm ħsara (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

665.

EN 60947-5-5:1997

Switchgear u controlgear ta’ vultaġġ baxx – Parti 5-5: Tagħmir għal ċirkuwiti ta’ kontroll u elementi ta’ swiċċjar – Tagħmir elettriku li jwaqqaf f’emerġenza b’imblokk mekkaniku (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

666.

EN 61029-2-3:2011

Sikurezza ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru – Parti 2-3: Rekwiżiti partikolari għal ċani u makkinarju rotattiv li jaqta’ pjanċi, eċċ. ta’ tul u ħxuna uniformi miż-żewġ uċuħ (IEC 61029-2-3:1993, modifikat) + A1:2001)

667.

EN 61029-2-5:2011

Sikurezza ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru – Parti 2-5: Rekwiżiti partikolari għal lupi (IEC 61029-2-5:1993, modifikat) + A1:2001, modifikat)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

668.

EN 61029-2-8:2010

Sikurezza ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru – Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal mudellaturi vertikali b’pern wieħed (IEC 61029-2-8:1995, modifikat + A1:1999)

669.

EN 61029-2-11:2012

Sikurezza ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru – Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal banek tas-srieraq tal-iskwerra u segi (IEC 61029-2-11:2001, modifikat)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

670.

EN 61029-2-12:2011

Sikurezza ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru – Parti 2-12: Rekwiżiti partikolari għal magni li jgħaddu l-fili (IEC 61029-2-12:2010, modifikat)

671.

EN 62841-1:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 62841-1:2014, modifikat)

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-1:2015/A11:2022

672.

EN 62841-2-1:2018

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-1: Rekwiżiti partikolari għal trapani li jinżammu fl-idejn u trapani drillijiet (IEC 62841-2-1:2017, modifikat)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

EN 62841-2-1:2018/A1:2022

673.

EN 62841-2-2:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-2: Rekwiżiti partikolari għal tornaviti u renċis ta’ impatt qawwi li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-2:2014, modifikat)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

674.

EN IEC 62841-2-3:2021

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-3: Rekwiżiti partikolari għal moli li jinżammu fl-idejn, għodod li jillustraw bl-użu ta’ diska u tagħmir li jillixxa wiċċ bl-użu ta’ diska (IEC 62841-2-3:2020)

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

675.

EN 62841-2-4:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-4: Rekwiżiti partikolari għal sanders u polishers li jinżammu fl-idejn iżda mhux li jkollhom forma ta’ diska (IEC 62841-2-4:2014, modifikat)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

676.

EN 62841-2-5:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-5: Rekwiżiti partikolari għal srieraq ċirkolari li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-5:2014, modifikat)

677.

EN IEC 62841-2-6:2020

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-6: Rekwiżiti partikolari għal imrietel li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

678.

EN 62841-2-8:2016

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati tal-azzar (IEC 62841-2-8:2016, modifikat)

679.

EN 62841-2-9:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal tappers u threaders li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-9:2015, modifikat)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

680.

EN 62841-2-10:2017

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-10: Rekwiżiti partikolari għal mixers li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-10:2017, modifikat)

681.

EN 62841-2-11:2016

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal segi alternattivi li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-11:2015, modifikat)

EN 62841-2-11:2016/A1:2020

682.

EN 62841-2-14:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-14: Rekwiżiti partikolari għal ċani u varloppi li jillixxaw l-injam li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-14:2015, modifikat)

683.

EN 62841-2-17:2017

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-17: Rekwiżiti partikolari għal rawters li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-17:2017, modifikat)

684.

EN 62841-2-21:2019

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-21: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif ta’ drajns li jinżammu fl-idejn (IEC 62841-2-21:2017, modifikat)

685.

EN 62841-3-1:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-1: Rekwiżiti partikolari għal srieraq li jintrabtu fuq mejda u jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-1:2014, modifikat)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 62841-3-1:2014/A1:2021

EN 62841-3-1:2014/A12:2021

686.

EN 62841-3-4:2016

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-4: Rekwiżiti partikolari għal moli mwaħħlin ma’ bank tax-xogħol li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-4:2016, modifikat)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

EN 62841-3-4:2016/A12:2020

687.

EN IEC 62841-3-5:2022

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-5: Rekwiżiti partikolari għal lupi li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-5:2022)

EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022

688.

EN 62841-3-6:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-6: Rekwiżiti partikolari għal drills tad-djamant b’sistema likwida (IEC 62841-3-6:2014, modifikat)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

EN 62841-3-6:2014/A12:2022

EN 62841-3-6:2014/A1:2022

689.

EN IEC 62841-3-7:2021

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-7: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ħajt li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-7:2020)

EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021

690.

EN IEC 62841-3-9:2020

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-9: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-iskwerra li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-9:2020)

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020

691.

EN 62841-3-10:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-10: Rekwiżiti partikolari għal lupi tal-idejn jew elettriċi li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-10:2015, modifikat)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

EN 62841-3-10:2015/A12:2022

EN 62841-3-10:2015/A1:2022

692.

EN 62841-3-12:2019

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-12: Rekwiżiti partikolari għal magni li jgħaddu l-fili li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-12:2017)

693.

EN 62841-3-13:2017

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-13: Rekwiżiti partikolari għal drills li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-13:2017, modifikat)

694.

EN 62841-3-14:2017

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-14: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif ta’ drajns li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-14:2017, modifikat)

695.

EN 62841-4-1:2020

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-1: Rekwiżiti partikolari għal lupi (IEC 62841-4-1:2017, modifikat)

696.

EN 62841-4-2:2019

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-2: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien (IEC 62841-4-2:2017, modifikat)

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN 62841-4-2:2019/A11:2022

697.

EN IEC 62841-4-3:2021

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-3: Rekwiżiti partikolari għal magni għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn ikkontrollati minn min iħaddimhom (IEC 62841-4-3:2020)

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

698.

EN IEC 62841-4-5:2021

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-5: Rekwiżiti partikolari għal ġliem għall-qtugħ tal-ħaxix (IEC 62841-4-5:2021)

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

699.

EN IEC 62841-4-7:2022

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-7: Rekwiżiti partikolari għal lawn operat minn min iħaddimhom u kkontrollat bl-idejn biex jobrox u jagħti l-arja lil wiċċ il-ħamrija (IEC 62841-4-7:2022)

EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022

700.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Atmosferi splussivi – Parti 38: Tagħmir u komponenti għall-użu f’atmosferi splussivi f’minjieri taħt l-art (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018


ANNESS II

L-EWWEL PARTI

STANDARDS TAT-TIP B

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip B jindirizzaw aspetti speċifiċi tas-sikurezza tal-makkinarju jew tipi speċifiċi ta’ salvagwardja li jistgħu jintużaw f’firxa wiesgħa ta’ kategoriji ta’ makkinarju. L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tal-istandards tat-tip B tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju li jkopru meta standard tat-tip C jew il-valutazzjoni tar-riskju tal-manifattur turi li soluzzjoni teknika speċifikata mill-istandard tat-tip B tkun adegwata għall-kategorija jew għall-mudell partikolari ta’ makkinarju kkonċernat. L-applikazzjoni ta’ standards tat-tip B li jagħtu speċifikazzjonijiet għall-komponenti tas-sikurezza li jitqiegħdu fis-suq b’mod indipendenti tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità għall-komponenti tas-sikurezza kkonċernati u għar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza koperti mill-istandards.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

Nru

Referenza tal-istandard

Data tal-irtirar

1.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Storbju magħmul minn makkinarju u minn tagħmir – Determinazzjoni ta’ livelli ta’ pressjoni ta’ emissjoni ta’ ħsejjes f’post fuq il-lant tax-xogħol u f’pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-applikazzjoni ta’ korrezzjonijiet ambjentali approssimattivi (ISO 11202:2010)

Il-11 ta’ Ottubru 2023

2.

EN 15967:2011

Determinazzjoni tal-pressjoni massima ta’ splużjoni u r-rata massima ta’ żieda fil-pressjoni ta’ gassijiet u fwar

It-2 ta’ Frar 2025

3.

EN 62061:2005

Sikurezza tal-makkinarju – Sikurezza funzjonali ta’ sistemi ta’ kontroll elettriċi, elettroniċi u elettroniċi programmabbli relatati mas-sikurezza (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

Il-11 ta’ Ottubru 2023

IT-TIENI PARTI

STANDARDS TAT-TIP C

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip C jipprovdu speċifikazzjonijiet għal kategorija partikolari ta’ makkinarju. It-tipi differenti ta’ makkinarju li jappartjenu għall-kategorija koperta minn standard tat-tip C għandhom użu intenzjonat simili u jippreżentaw perikli simili. L-istandards tat-tip C jistgħu jirreferu għal standards tat-tip A jew B, li jindikaw liema mill-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B huma applikabbli għall-kategorija ta’ makkinarju kkonċernat. Meta, għal aspett partikolari tas-sikurezza tal-makkinarju, standard tat-tip C jiddevja mill-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip A jew B, l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip C jieħdu preċedenza fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B. L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip C abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-manifattur tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju koperti mill-istandard. Ċerti standards tat-tip C huma organizzati bħala serje ta’ diversi partijiet, il-Parti 1 tal-istandard li tagħti speċifikazzjonijiet ġenerali applikabbli għal familja ta’ makkinarju u partijiet oħra tal-istandard li jagħtu speċifikazzjonijiet għal kategoriji speċifiċi ta’ makkinarju li jappartjenu għall-familja, li jissupplimentaw jew jimmodifikaw l-ispeċifikazzjonijiet ġenerali tal-Parti 1. Għall-istandards tat-tip C organizzati b’dan il-mod, il-preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju hija mogħtija bl-applikazzjoni tal-Parti 1 ġenerali tal-istandard flimkien mal-parti speċifika rilevanti tal-istandard.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

Nru

Referenza tal-istandard

Data tal-irtirar

1.

EN 280:2013+A1:2015

Pjattaformi mobbli għal xogħol fl-għoli – Kalkoli tad-disinn – Kriterji ta’ stabbiltà – Konstruzzjoni – Sikurezza – Eżamijiet u testijiet

It-2 ta’ Frar 2025

2.

EN 303-5:2012

Bojlers tat-tisħin – Parti 5: Bojlers tat-tisħin għall-fjuwils solidi, li jimtlew b’mod manwali u b’mod awtomatiku, b’potenza termika nominali sa 500 kW - Terminoloġija, rekwiżiti, ittestjar u mmarkar

Il-11 ta’ Ottubru 2023

3.

EN 415-3:1999+A1:2009

Sikurezza tal-magni tal-ippakkjar – Parti 3: Magni li jsawru, jimlew u jissiġillaw

It-2 ta’ Frar 2025

4.

EN 474-2:2006+A1:2008

Gafef – Sikurezza – Parti 2: Rekwiżiti għal tratturi li jċaqilqu l-ġebel, eċċ.

It-2 ta’ Frar 2025

5.

EN 474-3:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 3: Rekwiżiti għal magni tat-tagħbija

It-2 ta’ Frar 2025

6.

EN 474-4:2006+A2:2012

Gafef – Sikurezza – Parti 4: Rekwiżiti għal makkinarju bi driegħ mekkanika li taqla’ l-ġebel, eċċ. u tgħabbih fuq il-wara tal-makkinarju

It-2 ta’ Frar 2025

7.

EN 474-5:2006+A3:2013

Gafef – Sikurezza – Parti 5: Rekwiżiti għal skavaturi idrawliċi

It-2 ta’ Frar 2025

8.

EN 474-6:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 6: Rekwiżiti għal trakkijiet b’kaxxa li tarmi l-materjal

It-2 ta’ Frar 2025

9.

EN 474-7:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 7: Rekwiżiti għal makkinarju li jobrox l-art qabel jinbeda x-xogħol fuqha

It-2 ta’ Frar 2025

10.

EN 474-8:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 8: Rekwiżiti għal makkinarju li jifred materjal skont id-daqs

It-2 ta’ Frar 2025

11.

EN 474-9:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 9: Rekwiżiti għal makkinarju li jqiegħed pajpijiet

It-2 ta’ Frar 2025

12.

EN 474-10:2006+A1:2009

Gafef – Sikurezza – Parti 10: Rekwiżiti għal makkinarju li jħaffer trinek

It-2 ta’ Frar 2025

13.

EN 474-11:2006+A1:2008

Gafef – Sikurezza – Parti 11: Rekwiżiti għal makkinarju li jikkonsolida ħamrija u mili tal-art

It-2 ta’ Frar 2025

14.

EN 474-12:2006+A1:2008

Gafef – Sikurezza – Parti 12: Rekwiżiti għal skavaturi ta’ kejbils

It-2 ta’ Frar 2025

15.

EN 500-4:2011

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta’ toroq – Sikurezza – Parti 4: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jikkonsolidaw il-konkrit

It-2 ta’ Frar 2025

16.

EN 528:2008

Tagħmir ta’ ħżin u tisjib li jiddependi minn binarji – Rekwiżiti tas-sikurezza

It-2 ta’ Frar 2024

17.

EN 619:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza u EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta’ tagħbijiet waħda waħda

It-2 ta’ Frar 2025

18.

EN 620:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta’ tqandil kontinwu ta’ materjali – Rekwiżiti tas-sikurezza u EMC għal ċineg fissi li jittrasportaw mases ta’ materjal

It-2 ta’ Frar 2025

19.

EN 703:2004+A1:2009

Makkinarju agrikolu – Magni li jgħabbu, jħalltu u/jew iqattgħu bċejjeċ u jiddistribwixxu għalf tal-ħaxix – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

20.

EN 710:1997+A1:2010

Rekwiżiti tas-sikurezza għal makkinarju għall-immudellar u tiswir ta’ forom f’funderija u tagħmir assoċjat mal-impjant

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

It-2 ta’ Frar 2025

21.

EN 746-3:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament – Parti 3: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-ġenerazzjoni u għall-użu ta’ gassijiet atmosferiċi

It-2 ta’ Frar 2025

22.

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sikurezza tal-makkinarju – Rekwiżiti tas-sikurezza għad-disinn u għall-kostruzzjoni ta’ magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta – Parti 4: Magni li jagħmlu l-polpa għall-karta u faċilitajiet biex jitgħabbew

It-2 ta’ Frar 2025

23.

EN 1501-1:2011+A1:2015

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jitgħabbew minn wara

Il-11 ta’ Ottubru 2023

24.

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vetturi għall-ġbir tal-iskart u apparati għall-irfigħ assoċjati magħhom – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 2: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jitgħabbew mill-ġenb

Il-11 ta’ Ottubru 2023

25.

EN 1501-3:2008

Vetturi għall-ġbir tal-iskart u apparati għall-irfigħ assoċjati magħhom – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jgħabbu minn quddiem

Il-11 ta’ Ottubru 2023

26.

EN 1501-5:2011

Vetturi għall-ġbir tal-iskart – Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 5: Tagħmir tal-irfigħ għal vetturi għall-ġbir tal-iskart

Il-11 ta’ Ottubru 2023

27.

EN 1755:2000+A2:2013

Sikurezza tat-trakkijiet industrijali – Operazzjonijiet f’atmosferi potenzjalment splussivi – Użu fejn hemm gass li jista’ jaqbad, fwar, ċpar u trab

It-2 ta’ Frar 2024

28.

EN 1756-1:2001+A1:2008

Lifts fuq wara – Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Lifts fuq wara għal merkanzija

Il-11 ta’ Ottubru 2023

29.

EN 1807-1:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni tal-lupa – Parti 1: Lupi li jitwaħħlu ma’ mwejjed u lupi għal injam diġà maqtugħ b’dimensjonijiet speċifiċi

It-2 ta’ Frar 2025

30.

EN 1829-1:2010

Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 1: Magni

Il-11 ta’ Ottubru 2023

31.

EN ISO 3691-6:2015

Trakkijiet industrijali – Rekwiżiti tas-sikurezza u ta’ verifika – Parti 6: Vaguni għall-ġarr ta’ tagħbijiet u nies tax-xogħol (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

It-2 ta’ Frar 2025

32.

EN ISO 4254-1:2015

Makkinarju agrikolu – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 4254-1:2013)

It-2 ta’ Frar 2025

33.

EN ISO 4254-6:2009

Makkinarju agrikolu – Sikurezza – Parti 6: Sprejers u distributuri ta’ fertilizzant likwidu (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

It-2 ta’ Frar 2025

34.

EN ISO 11680-1:2011

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti – Parti 1: Unitajiet li għandhom magħhom magna li taħdem b’kombustjoni integrali (ISO 11680-1:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

35.

EN ISO 11680-2:2011

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti – Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma’ għajn ta’ enerġija miżmum f’pakk (ISO 11680-2:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

36.

EN ISO 11681-1:2011

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal lupa li tista’ tinġarr – Parti 1: Lupi għall-kura fil-foresti (ISO 11681-1:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

37.

EN ISO 11681-2:2011

Makkinarju għall-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal lupa li tista’ tinġarr – Parti 2: Lupi għall-kura tas-siġar (ISO 11681-2:2011)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

It-2 ta’ Frar 2025

38.

EN ISO 11806-1:2011

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal makkinarju li jista’ jinġarr, b’mutur u miżmum bl-idejn, li jaqta’ sġajjar u jittrimmja l-ħaxix – Parti 1: Unitajiet li għandhom magħhom magna li taħdem b’kombustjoni integrali (ISO 11806-1:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

39.

EN ISO 11806-2:2011

Makkinarju agrikolu u tal-forestrija – Rekwiżiti tas-sikurezza u ttestjar għal makkinarju li jista’ jinġarr, b’mutur u miżmum bl-idejn, li jaqta’ sġajjar u jittrimmja l-ħaxix – Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma’ għajn ta’ enerġija miżmum f’pakk (ISO 11806-2:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

40.

EN ISO 11850:2011

Makkinarju għal forestrija – Rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

It-2 ta’ Frar 2025

41.

EN 12012-4:2006+A1:2008

Magni għal-lastku u għall-plastik – Magni li jnaqqsu d-daqs – Parti 4: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-agglomeraturi

It-2 ta’ Frar 2024

42.

EN 12158-1:2000+A1:2010

Paranki tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet – Parti 1: Paranki bi pjattaformi aċċessibbli

It-2 ta’ Frar 2025

43.

EN 12312-5:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġa lill-inġenji tal-ajru – Rekwiżiti speċifiċi – Parti 5: Tagħmir biex jingħata l-fjuwil lill-inġenji tal-ajru

Il-11 ta’ Ottubru 2023

44.

EN 12331:2003+A2:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tal-ikkapuljat – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

It-2 ta’ Frar 2024

45.

EN 12355:2003+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jneħħu l-qoxra, iqaxxru u jneħħu l-membrana – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

It-2 ta’ Frar 2025

46.

EN 12418:2000+A1:2009

Magni għall-qtugħ irfinut tal-ġebel għall-bini fuq il-lant tax-xogħol – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

47.

EN 12750:2013

Sikurezza ta’ magni li jaħdmu l-injam – Magni għall-immudellar minn erba’ naħat

It-2 ta’ Frar 2025

48.

EN 13001-2:2014

Sikurezza ta’ krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 2: Effetti tat-tagħbija

Il-11 ta’ Ottubru 2023

49.

EN 13001-3-5:2016

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-5: Stati ta’ limiti u prova ta’ kompetenza ta’ ganċijiet mikwija

It-2 ta’ Frar 2025

50.

EN 13019:2001+A1:2008

Magni għat-tindif ta’ wiċċ it-toroq – Rekwiżiti tas-sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

51.

EN 13021:2003+A1:2008

Magni għal servizzi li jingħataw fix-xitwa – Rekwiżiti tas-sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

52.

EN 13118:2000+A1:2009

Makkinarju agrikolu – Tagħmir għall-ħsad tal-patata – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

53.

EN 13140:2000+A1:2009

Makkinarju agrikolu – Tagħmir għall-ħsad ta’ pitravi zokkrija u pitravi għall-għalf – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

54.

EN 13524:2003+A2:2014

Magni għall-manutenzjoni tal-awtostradi – Rekwiżiti tas-sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

55.

EN 13617-1:2012

Pompi tal-petrol – Parti 1: Rekwiżiti tas-sikurezza għall-kostruzzjoni u għall-operat ta’ pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta’ pompi li jitħaddmu mill-bogħod

It-2 ta’ Frar 2025

56.

EN 13732:2013

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Tagħmir li jkessaħ il-ħalib fi krietel meta jkun għadu fil-farm – Rekwiżiti tal-operat, tas-sikurezza u tal-iġjene

It-2 ta’ Frar 2025

57.

EN 13862:2001+A1:2009

Magni li jaqtgħu l-paviment għal daqs meħtieġ – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

58.

EN 13870:2015

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni li jqattgħu bċejjeċ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

It-2 ta’ Frar 2025

59.

EN 13885:2005+A1:2010

Makkinarju għall-ipproċessar tal-ikel – Magni tat-tqattigħ – Rekwiżiti tas-sikurezza u tal-iġjene

It-2 ta’ Frar 2025

60.

EN 15163:2008

Magni u installazzjonijiet għall-isfruttament u għall-ipproċessar ta’ ġebel naturali – Sikurezza – Rekwiżiti għal lupi b’lami tad-djamant

It-2 ta’ Frar 2024

61.

EN 16228-1:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni

It-2 ta’ Frar 2025

62.

EN 16228-2:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 2: Riggijiet mobbli għat-tħaffir għal inġinerija ċivili u ġeoteknika, tħaffir, xogħol fil-barrieri u xogħol fil-minjieri

It-2 ta’ Frar 2025

63.

EN 16228-3:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 3: Tagħmir għal tħaffir orizzontali f’direzzjoni partikolari (HDD)

It-2 ta’ Frar 2025

64.

EN 16228-4:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 4: Tagħmir għall-pedamenti

It-2 ta’ Frar 2025

65.

EN 16228-5:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 5: Tagħmir li jdaħħal struttura fl-art biex iżomm miftuħ l-iskavar jew biex jiżola partijiet minn art kontaminata

It-2 ta’ Frar 2025

66.

EN 16228-6:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 6: Tagħmir li jitfa’ ’l barra sustanzi, tagħmir għat-tikħil u sustanza li tinjetta

It-2 ta’ Frar 2025

67.

EN 16228-7:2014

Tagħmir għal tħaffir u għal pedamenti – Sikurezza – Parti 7: Tagħmir awżiljarju li jista’ jinbidel skont il-ħtieġa

It-2 ta’ Frar 2025

68.

EN ISO 18217:2015

Sikurezza tal-magni li jaħdmu l-injam – Magni li jirbattu t-truf u li jintemgħu bi trażmissjoni fuq katina/ktajjen (ISO 18217:2015)

It-2 ta’ Frar 2025

69.

EN ISO 19085-1:2017

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 19085-1:2017)

Il-11 ta’ Ottubru 2023

70.

EN ISO 19085-2:2017

Magni li jaħdmu l-injam – Sikurezza – Parti 2: Magni tal-isserrar ċirkolari ta’ panewijiet ta’ travi orizzontali (ISO 19085-2:2017, Verżjoni kkoreġuta 2017-11-01)

It-2 ta’ Frar 2025

71.

EN ISO 22867:2011

Makkinarju tal-foresterija u tal-ġardinaġġ – Kowd tat-test għall-vibrazzjonijiet għal magni li jinġarru bl-idejn b’magna li taħdem b’kombustjoni interna – Kejl tal-vibrazzjonijiet fl-imqabad (ISO 22867:2011)

It-2 ta’ Frar 2025

72.

EN ISO 22868:2011

Makkinarju tal-forestrija u tal-ġardinaġġ – Kowd tat-test tal-istorbju għal magni li jinġarru bl-idejn b’magna li taħdem b’kombustjoni interna – Metodu ta’ inġinerija (akkuratezza ta’ Grad 2) (ISO 22868:2011)

Il-11 ta’ Ottubru 2023

73.

EN ISO 28881:2013

Għodod tal-magni – Sikurezza – Magni bi skarika elettrika (ISO 28881:2013)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

It-2 ta’ Frar 2025

74.

EN ISO 28927-1:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn li taħdem bl-elettriku – Metodi ta’ ttestjar għall-kejl tal-vibrazzjonijiet – Parti 1: Moli angulari u vertikali (ISO 28927-1:2009)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

It-2 ta’ Frar 2025

75.

EN 60335-2-77:2010

Sikurezza ta’ apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Parti 2-77: Rekwiżiti partikolari għal magni elettriċi għall-qtugħ tal-ħaxix f’lawn ikkontrollati minn min iħaddimhom (IEC 60335-2-77:2002, modifikat)

It-2 ta’ Frar 2025

76.

EN 60335-2-89:2010

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 2-89: Rekwiżiti partikolari għal apparati refriġeranti kummerċjali b’unità ta’ kondensazzjoni refriġenrati inkorporata jew remota jew b’kompressur (IEC 60335-2-89:2010)

EN 60335-2-89:2010/A1:2016

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

It-2 ta’ Frar 2025

77.

EN 60745-2-3:2011

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-3: Rekwiżiti partikolari għal moli, għodod li jillustraw u tagħmir li jillixxa wiċċ bl-użu ta’ diska (IEC 60745-2-3:2006, modifikat + A1:2010, modifikat)

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

It-2 ta’ Frar 2025

78.

EN 60745-2-15:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sikurezza – Parti 2-15: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien (IEC 60745-2-15:2006, modifikat)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

It-2 ta’ Frar 2025

79.

EN 62841-1:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 62841-1:2014, modifikat)

EN 62841-1:2015/AC:2015

It-2 ta’ Frar 2025


ANNESS III

STANDARDS TAT-TIP C

1.   Nota ta’ spjegazzjoni.

L-istandards tat-tip C jipprovdu speċifikazzjonijiet għal kategorija partikolari ta’ makkinarju. It-tipi differenti ta’ makkinarju li jappartjenu għall-kategorija koperta minn standard tat-tip C għandhom użu intenzjonat simili u jippreżentaw perikli simili. L-istandards tat-tip C jistgħu jirreferu għal standards tat-tip A jew B, li jindikaw liema mill-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B huma applikabbli għall-kategorija ta’ makkinarju kkonċernat. Meta, għal aspett partikolari tas-sikurezza tal-makkinarju, standard tat-tip C jiddevja mill-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip A jew B, l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip C jieħdu preċedenza fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-istandard tat-tip A jew B. L-applikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ standard tat-tip C abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-manifattur tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju koperti mill-istandard. Ċerti standards tat-tip C huma organizzati bħala serje ta’ diversi partijiet, il-Parti 1 tal-istandard li tagħti speċifikazzjonijiet ġenerali applikabbli għal familja ta’ makkinarju u partijiet oħra tal-istandard li jagħtu speċifikazzjonijiet għal kategoriji speċifiċi ta’ makkinarju li jappartjenu għall-familja, li jissupplimentaw jew jimmodifikaw l-ispeċifikazzjonijiet ġenerali tal-Parti 1. Għall-istandards tat-tip C organizzati b’dan il-mod, il-preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza tad-Direttiva dwar il-Makkinarju hija mogħtija bl-applikazzjoni tal-Parti 1 ġenerali tal-istandard flimkien mal-parti speċifika rilevanti tal-istandard.

2.   Lista ta’ referenzi ta’ standards.

Nru

Referenza tal-istandard

Data tal-irtirar

1.

EN 303-5:2021

Bojlers tat-tisħin – Parti 5: Bojlers tat-tisħin għall-fjuwils solidi, li jimtlew b’mod manwali u b’mod awtomatiku, b’potenza termika nominali sa 500 kW – Terminoloġija, rekwiżiti, ittestjar u mmarkar

It-2 ta’ Frar 2025

2.

EN 474-1:2006+A6:2019

Gafef – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

Restrizzjoni 1: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-klawżola 5.8.1 Viżibbiltà – Kamp viżiv tal-operatur ta’ dan l-istandard, iżda biss fir-rigward tar-rekwiżiti tal-istandard EN 474-5:2006+A3:2013 għall-gafef idrawliċi, li l-applikazzjoni tiegħu ma tfissirx preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.2.2 u 3.2.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE. Restrizzjoni 2: Fir-rigward tal-Anness B.2 – Akkoppjamenti rapidi, l-istandard armonizzat EN 474-1:2006+A6:2019 ma jagħtix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.1.2 b), 1.1.2 c) u 1.3.3 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE meta jiġi applikat flimkien mar-rekwiżiti ta’ EN 474-4:2006+A2:2012 għall-backhoe loaders u r-rekwiżiti ta’ EN 474-5:2006+A3:2013 għall-gafef idrawliċi.

It-2 ta’ Frar 2025

3.

EN 13001-3-6:2018

Krejnijiet – Disinn ġenerali – Parti 3-6: Kondizzjoni ta’ struttura li ma taqbiżx il-limiti tad-disinn tagħha u prova ta’ kompetenza tal-magni – Ċilindri idrawliċi

Il-11 ta’ Ottubru 2023

4.

EN 16952:2018

Makkinarju agrikolu – Pjattaformi tax-Xogħol fuq Art Imħarbta għal Operazzjonijiet tal-Imsaġar tal-Frott (WPO) – Sikurezza

It-2 ta’ Frar 2025

5.

EN ISO 19085-3:2017

Magni li jaħdmu l-injam – Rekwiżiti tas-sikurezza – Parti 3: Magni li jtaqqbu u magni li jirrawtjaw, b’kontroll numeriku komputerizzat (NC) (ISO 19085-3:2017)

Restrizzjoni: Fir-rigward tal-punt 6.6.2.2.3.1 tiegħu, l-istandard armonizzat EN ISO 19085-3:2017 ma jikkonferix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżit essenzjali dwar is-saħħa u s-sikurezza stabbilit fil- punt 1.4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, li jistipula li ma għandux ikun faċli li l-ilqugħ u l-mezzi ta’ protezzjoni jinqabżu jew jiġu magħmula mhux operabbli.

It-2 ta’ Frar 2025

6.

EN 50636-2-107:2015

Sikurezza ta’ apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Parti 2-107: Rekwiżiti partikolari għal makkinarju li jnaddaf lawns li jaħdem b’batterija elettrika (IEC 60335-2-107:2012, modifikat)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

Il-11 ta’ Ottubru 2023

7.

EN 60335-1:2012

Apparati elettriċi li jintużaw fid-dar u apparati simili – Sikurezza – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (IEC 60335-1:2010, modifikat)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

Il-11 ta’ Ottubru 2023

8.

EN 62841-4-2:2019

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 4-2: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien (IEC 62841-4-2:2017, modifikat)

It-2 ta’ Frar 2025

9.

EN 62841-2-1:2018

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 2-1: Rekwiżiti partikolari għal trapani li jinżammu fl-idejn u trapani drillijiet (IEC 62841-2-1:2017, modifikat)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

It-2 ta’ Frar 2025

10.

EN 62841-3-1:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-1: Rekwiżiti partikolari għal srieraq li jintrabtu fuq mejda u jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-1:2014, modifikat)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

It-2 ta’ Frar 2025

11.

EN 62841-3-6:2014

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-6: Rekwiżiti partikolari għal drills tad-djamant b’sistema likwida (IEC 62841-3-6:2014, modifikat)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

It-2 ta’ Frar 2025

12.

EN 62841-3-10:2015

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jitħaddmu b’mutur, għodod li jistgħu jinġarru, u makkinarju għal lawns u ġonna – Sikurezza – Parti 3-10: Rekwiżiti partikolari għal lupi tal-idejn jew elettriċi li jistgħu jinġarru (IEC 62841-3-10:2015, modifikat)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

It-2 ta’ Frar 2025


2.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/134


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1587

tal-1 ta’ Awwissu 2023

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1668 fir-rigward tal-istandards armonizzati dwar ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tal-ittestjar għat-tagħmir elettriku għad-detezzjoni u l-kejl tal-ossiġenu

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(6) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), il-prodotti li jkunu konformi ma’ standards armonizzati jew ma’ partijiet minnhom, li r-referenzi tagħhom ikunu ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu preżunti konformi mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II ta’ dik id-Direttiva koperti minn dawk l-istandards jew minn partijiet minnhom.

(2)

Bl-ittra BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 tat-12 ta’ Diċembru 1994, il-Kummissjoni għamlet talba lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC) għat-tfassil u għar-reviżjoni tal-istandards armonizzati b’appoġġ għad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (“it-talba”). Dik id-Direttiva ġiet sostitwita bid-Direttiva 2014/34/UE mingħajr ma nbidlu r-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 94/9/KE. Dawk ir-rekwiżiti attwalment huma stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 2014/34/UE.

(3)

B’mod partikolari, is-CEN u s-CENELEC intalbu jfasslu standards ġodda dwar id-disinn u l-ittestjar ta’ tagħmir għall-użu f’atmosferi potenzjalment splussivi kif indikat fil-Kapitolu I tal-programm ta’ standardizzazzjoni maqbul bejn is-CEN u s-CENELEC u l-Kummissjoni u mehmuż mat-talba. Is-CEN u s-CENELEC intalbu wkoll jirrevedu l-istandards eżistenti bl-għan li jallinjawhom mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza tad-Direttiva 94/9/KE.

(4)

Abbażi tat-talba, is-CEN irreveda l-istandard armonizzat li ġej, li r-referenza tiegħu hija ppubblikata fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1668 (4): EN 50104:2010 – Apparat elettriku għad-detezzjoni u l-kejl tal-ossiġenu – Rekwiżiti tal-prestazzjoni u metodi ta’ ttestjar. Dan irriżulta fl-adozzjoni tal-istandard armonizzat EN 50104:2019 – Rekwiżiti għat-tagħmir elettriku għad-detezzjoni u l-kejl tal-ossiġenu – rekwiżiti tal-prestazzjoni u metodi ta’ ttestjar. Abbażi tat-talba, is-CEN emenda l-istandard armonizzat EN 50104:2019. Dan irriżulta fl-adozzjoni tal-istand