ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 133

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
17 ta' Mejju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/966 tal-15 ta’ Mejju 2023 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 biex jiġu riflessi l-emendi adottati fid-19-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/967 tas-16 ta’ Mejju 2023 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mill-31 ta’ Marzu 2023 sad-29 ta’ Ġunju 2023 f’konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni ( 1 )

125

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/968 tas-16 ta’ Mejju 2023 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerta pjanċa tqila tal-azzar mhux illigat jew azzar illigat ieħor li toriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

214

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.5.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 133/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/966

tal-15 ta’ Mejju 2023

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 biex jiġu riflessi l-emendi adottati fid-19-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jirregola l-kummerċ fl-ispeċijiet tal-annimali u tal-pjanti elenkati fl-Anness ta’ dak ir-Regolament. L-ispeċijiet elenkati f’dak l-Anness jinkludu l-ispeċijiet mogħtija fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) (“il-Konvenzjoni”), kif ukoll l-ispeċijiet li l-istatus ta’ konservazzjoni tagħhom jirrikjedi li l-kummerċ tagħhom mill-Unjoni, lejha u fiha jkun irregolat jew immonitorjat.

(2)

Matul id-19-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li saret fil-Belt tal-Panama (il-Panama), bejn l-14 u l-25 ta’ Novembru 2022 (CoP19), saru ċerti emendi għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni. Dawk l-emendi jenħtieġ li jiġu riflessi fir-Regolament (KE) Nru 338/97.

(3)

Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora u Kinosternon vogti.

(4)

L-ispeċijiet li ġejjin ġew trasferiti mill-Appendiċi II għall-Appendiċi I tal-Konvenzjoni u jenħtieġ li jitħassru mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 u inklużi fl-Anness A ta’ dak ir-Regolament: Pycnonotus zeylanicus (b’implimentazzjoni mdewma), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons, Nilssonia leithii.

(5)

Il-gruppi tassonomiċi li ġejjin ġew trasferiti mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenħtieġ li jitneħħew mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 u inklużi fl-Anness B ta’ dak ir-Regolament: Ceratotherium simum simum (popolazzjoni tan-Namibja, b’annotazzjoni), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (popolazzjoni tal-Brażil, b’annotazzjoni), Crocodylus porosus (popolazzjoni tal-Gżejjer tal-Palawan, il-Filippini, b’annotazzjoni). Chilabothrus inornatus, li ġiet trasferita wkoll mill-Appendiċi I għall-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenħtieġ li titħassar mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97, issa ġiet inkluża fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 fl-elenkar għall-ispeċijiet Boidae.

(6)

Il-familji, il-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni u jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (tinkludi l-Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (ħlief l-ispeċijiet fl-Anness A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (ħlief is-subspeċijiet fl-Anness A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (b’annotazzjoni), Laotriton laoensis (b’annotazzjoni), Carcharhinidae spp. (b’implimentazzjoni mdewma), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (b’annotazzjoni), Thelenota spp. (b’implimentazzjoni mdewma), Handroanthus spp. (b’annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), Roseodendron spp. (b’annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), Tabebuia spp. (b’annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), Rhodiola spp. (b’annotazzjoni), Afzelia spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b’annotazzjoni), Dipteryx spp. (b’annotazzjoni u implimentazzjoni mdewma), Pterocarpus spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b’annotazzjoni), Khaya spp. (popolazzjonijiet Afrikani, b’annotazzjoni).

(7)

Il-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin, li sa issa kienu elenkati fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jenħtieġ li jitħassru minn dak l-Anness wara li dawn ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni fil-CoP19: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (b’implimentazzjoni mdewma), Tabebuia spp. (b’implimentazzjoni mdewma), Roseodendron spp. (b’implimentazzjoni mdewma), Rhodiola spp. u Khaya spp..

(8)

It-taqsima dwar l-interpretazzjoni tal-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni ġiet emendata, u fil-CoP19 ġew adottati jew emendati għadd ta’ annotazzjonijiet marbutin ma’ diversi gruppi tassonomiċi inklużi f’dawk l-Appendiċijiet; dan ukoll irid jiġi rifless fl-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(9)

B’mod partikolari, l-annotazzjonijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni:

annotazzjoni għas-Ceratotherium simum simum (popolazzjoni tan-Namibja);

annotazzjoni għall-Caiman latirostris (popolazzjoni tal-Brażil);

annotazzjoni għall-Crocodylus porosus (popolazzjoni tal-Gżejjer tal-Palawan, il-Filippini);

annotazzjoni għall-Agalychnis lemur;

annotazzjoni għal-Laotriton laoensis;

annotazzjoni għall-Hypancistrus zebra;

annotazzjoni #17 għall-Handroanthus spp., għar-Roseodendron spp. u għat-Tabebuia spp.;

annotazzjoni #2 għar-Rhodiola spp.;

annotazzjoni #17 għall-Afzelia spp. (popolazzjonijiet Afrikani);

annotazzjoni #17 għad-Dipteryx spp.;

annotazzjoni #17 għall-Pterocarpus spp. (popolazzjonijiet Afrikani);

annotazzjoni #17 għall-Khaya spp. (popolazzjonijiet Afrikani).

(10)

B’mod partikolari, l-annotazzjonijiet li ġejjin ġew emendati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni:

l-annotazzjonijiet #1, #4, #10 u #14;

l-annotazzjoni fil-parenteżi għall-ispeċijiet Orchidaceae elenkati fl-Appendiċi I;

l-annotazzjoni għall-Pterocarpus tinctorius u l-inklużjoni ta’ dan il-grupp tassonomiku u tal-Pterocarpus erinaceus fl-elenkar għall-Pterocarpus spp. (popolazzjonijiet Afrikani) bl-annotazzjoni #17.

(11)

Jeħtieġ ukoll li jiġu emendati n-noti 12, 13 u 14 tan-noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, inkluż fir-rigward tad-definizzjonijiet għal “10 kg għal kull konsenja” u “injam ittrasformat”, biex jiġu riflessi l-bidliet adottati fil-CoP19.

(12)

L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: Daboia palaestinae fuq talba ta’ Iżrael; Caribena versicolor u Papilio phorbanta fuq talba tal-Unjoni; Melopyrrha nigra u Tiaris canorus fuq talba ta’ Kuba; Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea, kollha fuq talba tal-Afrika t’Isfel; Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia u Tiliqua scincoides scincoides, fuq talba tal-Awstralja; u Holacanthus limbaughi fuq talba ta’ Franza. Għalhekk jenħtieġ li dawn l-ispeċijiet jiġu inklużi fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(13)

Othonna retrorsa, li sa issa kienet elenkata fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jenħtieġ li titneħħa minn dak l-Anness wara li ġiet inkluża fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni fuq talba tal-Afrika t’Isfel. Echinotriton andersoni, li kienet inkluża fl-Anness C tar-Regolament (KE) Nru 338/97 fis-16 ta’ Diċembru 2021 wara l-inklużjoni tagħha fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni fit-13 ta’ Frar 2021 mill-Ġappun, jenħtieġ li titneħħa mill-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97 ukoll.

(14)

Il-Grupp ta’ Rieżami Xjentifiku kkonkluda li d-Dipteryx spp. (ħlief id-D. panamensis) jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness D tar-Regolament (KE) Nru 338/97 b’annotazzjoni li tiddelimita liema tipi ta’ eżemplari huma koperti mill-elenkar (annotazzjoni §5), sad-dħul fis-seħħ tal-elenkar fl-Anness B ta’ dak ir-Regolament.

(15)

L-Unjoni ma daħħlet l-ebda riżerva dwar dawk l-emendi.

(16)

Fil-CoP19 ġew adottati referenzi ġodda tan-nomenklatura għall-annimali u l-pjanti.

(17)

B’riżultat ta’ dan, jeħtieġ li jinbidlu l-ismijiet tal-ispeċijiet u tas-subspeċijiet li ġejjin: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi u Sclerophrys superciliaris.

(18)

L-ispeċijiet u s-subspeċijiet li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni minħabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris u Pongo tapanuliensis. L-ispeċijiet u l-ġeneri li ġejjin ġew inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni minħabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes u Tliltocatl spp. Filwaqt li l-ispeċijiet li ġejjin kienu inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni minħabba bidliet fin-nomenklatura, jenħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97 minħabba li l-ispeċijiet li minnhom inqassmu huma elenkati fl-Anness A ta’ dak ir-Regolament: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri u Piliocolobus epieni.

(19)

L-ispeċijiet li ġejjin tħassru mill-Appendiċi I tal-Konvenzjoni minħabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenħtieġ li jitħassru mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Alouatta coibensis (minħabba s-sinonimizzazzjoni ta’ Alouatta coibensis mal-Alouatta palliata) u l-Falco pelegrinoides (minħabba s-sinonimizzazzjoni tal-Falco pelegrinoides mal-Falco peregrinus). L-ispeċijiet li ġejjin tħassru mill-Appendiċi II minħabba bidliet fin-nomenklatura u għalhekk jenħtieġ li jitħassru mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97: Aphonopelma albiceps (minħabba trasferiment tal-ġeneru lejn Brachypelma) u Manta spp. (minħabba s-sinonimizzazzjoni tal-ġeneru Manta mal-ġeneru Mobula).

(20)

Fid-dawl tal-firxa tal-emendi meħtieġa għall-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97, jixraq, għal raġunijiet ta’ ċarezza, li dak l-Anness jiġi sostitwit kollu.

(21)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(22)

F’konformità mal-Artikolu XV.1(c) tal-Konvenzjoni, l-emendi adottati waqt laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għandhom jidħlu fis-seħħ 90 jum wara dik il-laqgħa għall-Partijiet kollha. Sabiex jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ f’waqtu tal-bidliet fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(23)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Mejju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANNESS

“ANNESS

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1.   

L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a)

bl-isem tal-ispeċi; jew

(b)

bħala li huma l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew f’parti ddenominata tiegħu.

2.   

It-taqsira “spp.” tintuża biex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku ogħla.

3.   

Ir-referenzi l-oħrajn għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi jingħataw biss għall-finijiet tal-informazzjoni jew tal-klassifika.

4.   

L-ispeċijiet stampati b’tipa grassa fl-Anness A huma elenkati hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif previst fid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jew fid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (2).

5.   

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell tal-ispeċi:

(a)

“ssp.” tintuża sabiex tindika s-sottospeċi;

(b)

“var(s).” tintuża sabiex tindika varjetà (jew varjetajiet); u

(c)

“fa.” tintuża sabiex tindika forma.

6.   

Is-simboli “(I)”, “(II)” u “(III)” mogħtija wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni li fihom huma elenkati l-ispeċijiet ikkonċernati, kif indikat fin-noti 7, 8 u 9. Meta ma jkun hemm l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

7.   

Is-simbolu “(I)” mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.

8.   

Is-simbolu “(II)” mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi kkonċernata jew il-grupp tassonomiku ogħla kkonċernat huma inklużi fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.

9.   

Is-simbolu “(III)” mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla jindika li dawn huma inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni. F’dan il-każ jiġi indikat ukoll il-pajjiż li għalih l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla huma inklużi fl-Appendiċi III.

10.   

Skont id-definizzjoni mogħtija fit-tmien edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjaħ “International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”, “kultivar” tfisser grupp ta’ pjanti (a) li ngħażel minħabba karatteristika partikulari jew kombinazzjoni ta’ karatteristiċi partikulari, (b) li huwa distint, uniformi u stabbli f’dawn il-karatteristiċi, u (c) li jżomm dawk il-karatteristiċi meta jitnissel b’mezzi xierqa. L-ebda grupp tassonomiku ġdid ta’ kultivar ma jista’ jitqies bħala tali sakemm l-isem tal-kategorija tiegħu u ċ-ċirkoskrizzjoni tiegħu ma jkunux ġew ippubblikati b’mod formali fl-aħħar edizzjoni tal-kodiċi internazzjonali għan-nomenklatura tal-pjanti kkultivati msejjaħ “International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”.

11.   

L-ibridi jistgħu jiġu inklużi b’mod speċifiku fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk jiffurmaw popolazzjonijiet distinti u stabbli fis-selvaġġ. Dan ir-Regolament għandu jgħodd għall-annimali ibridi li, fl-erba’ ġenerazzjonijiet preċedenti fil-linja tan-nisel tagħhom, kellhom eżemplar wieħed jew iktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, daqs li kieku dawn kienu speċijiet kompluti, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż b’mod speċifiku fl-Annessi.

12.   

Meta speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, l-annimal kollu jew il-pjanta kollha, sew jekk ikunu ħajjin u sew jekk ikunu mejtin, dejjem jiġu inklużi. Barra minn hekk, il-partijiet u d-derivattivi kollha tagħhom huma inklużi wkoll fl-istess Anness sakemm, għall-ispeċijiet tal-annimali elenkati fl-Anness C u għall-ispeċijiet tal-pjanti elenkati fl-Anness B jew C, l-ispeċi ma tiġix annotata bis-simbolu # segwit minn numru li jindika li huma inklużi biss partijiet u derivattivi speċifiċi. Skont l-Artikolu 2(t), is-simbolu “#” segwit minn numru mogħti wara isem l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla inkluż fl-Anness B jew C jindika partijiet jew derivattivi li, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, huma speċifikati b’rabta ma’ dak l-isem kif ġej:

#1

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

iż-żrieragħ, l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja);

(b)

il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin in vitro, ittrasportati f’kontenituri sterili;

(c)

il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnisslin b’mod artifiċjali; u

(d)

il-frott, u l-partijiet u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru Vanilla mnisslin b’mod artifiċjali.

#2

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

iż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra; u

(b)

il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#3

Jiddeżinja l-għeruq sħaħ jew maqtugħin u l-partijiet tagħhom, minbarra l-partijiet jew d-derivattivi mmanifatturati, bħat-trabijiet, il-pilloli, l-estratti, ir-rikostitwenti toniċi, it-tejiet u l-ħlewwiet.

#4

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

iż-żrieragħ (inklużi l-imżiewed taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), l-ispori u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għaż-żrieragħ tal-familja Cactaceae spp. esportati mill-Messiku u għaż-żrieragħ tal-ispeċijiet Beccariophoenix madagascariensis u Dypsis decaryi esportati mill-Madagascar;

(b)

il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin in vitro, ittrasportati f’kontenituri sterili;

(c)

il-fjuri maqtugħin tal-pjanti mnisslin b’mod artifiċjali;

(d)

il-frott, u l-parti u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru Vanilla (Orchidaceae) u tal-familja Cactaceae naturalizzati jew imnisslin b’mod artifiċjali;

(e)

iz-zkuk, il-fjuri, u l-partijiet u d-derivattivi tiegħu, tal-pjanti tal-ġeneru Opuntia, is-subġeneru Opuntia, u tal-ġeneru Selenicereus (Cactaceae) naturalizzati jew imnisslin b’mod artifiċjali;

(f)

il-prodotti lesti tal-ispeċijiet Aloe ferox u Euphorbia antisyphilitica, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut, u

(g)

il-prodotti lesti derivati mit-tnissil artifiċjali, imballati u lesti għall-kummerċ bl-imnut ta’ prodotti kożmetiċi li fihom partijiet u derivattivi ta’ Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis jew Phalaenopsis lobbii.

#5

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetti.

#6

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti u l-plywood.

#7

Jiddeżinja z-zkuk, il-laqx tal-injam, it-trab u l-estratti.

#8

Jiddeżinja l-partijiet ta’ taħt l-art (jiġifieri l-għeruq u r-riżomi): sħaħ, f’biċċiet u magħmulin trab.

#9

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawk li jkollhom tikketta li tgħid hekk: “Prodott minn materjal tal-ġeneru Hoodia spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollati skont it-termini tal-ftehim mal-Awtorità ta’ Ġestjoni tas-CITES rilevanti [tal-Botswana skont il-ftehim Nru BW/xxxxxx] [tan-Namibja skont il-ftehim Nru NA/xxxxxx] [tal-Afrika t’Isfel skont il-ftehim Nru ZA/xxxxxx]”.

#10

Jiddeżinja l-partijiet, id-derivattivi u l-prodotti lesti kollha, ħlief l-esportazzjoni mill-ġdid ta’ strumenti mużikali lesti, aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti u partijiet tal-istrumenti mużikali lesti.

#11

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood, it-trab u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bħala ingredjenti, inklużi l-fwejjaħ, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.

#12

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-estratti. Il-prodotti lesti li jkun fihom it-tali estratti bħala ingredjenti, inklużi l-fwejjaħ, ma jitqisux li huma koperti minn din l-annotazzjoni.

#13

Jiddeżinja l-ħabba (magħrufa wkoll bħala “endosperma”, “polpa” jew “kopra”) u kull derivattiv tagħha, ħlief il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#14

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

iż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra;

(b)

il-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti miksubin in vitro, ittrasportati f’kontenituri sterili;

(c)

il-frott;

(d)

il-weraq;

(e)

it-trab tal-injam tal-agar spiċċut, inkluż it-trab ikkompressat f’kull forma; u

(f)

il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut; din l-eżenzjoni ma tapplikax għal-laqx tal-injam, għaż-żibeġ, għaż-żibeġ tat-talb u għat-tinqix.

#15

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

il-weraq, il-fjuri, l-għabra tad-dakra, il-frott u ż-żrieragħ;

(b)

il-prodotti lesti sa piż massimu tal-injam tal-ispeċijiet elenkati sa 10 kg għal kull konsenja;

(c)

l-istrumenti mużikali lesti, il-partijiet tal-istrumenti mużikali lesti u l-aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti;

(d)

il-partijiet u d-derivattivi tal-ispeċi Dalbergia cochinchinensis li huma koperti mill-annotazzjoni #4;

(e)

il-partijiet u d-derivattivi tal-ġeneru Dalbergia spp. li joriġinaw mill-Messiku u li jiġu esportati minn dak il-pajjiż, li huma koperti mill-annotazzjoni #6.

#16

Jiddeżinja ż-żrieragħ, il-frott u ż-żjut.

#17

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-injam ittrasformat.

#18

Esklużi l-partijiet u d-derivattivi, għajr il-bajd.

13.   

It-termini u l-espressjonijiet ta’ hawn taħt, li jintużaw fl-annotazzjonijiet f’dawn l-Annessi, huma ddefiniti kif ġej:

Estratt

Kull sustanza li tinkiseb b’mod dirett mill-materjal tal-pjanti b’mezzi fiżiċi jew kimiċi, ikun xi jkun il-proċess tal-manifattura. Estratt jista’ jkun solidu (pereżempju l-kristalli, ir-reżina u l-partikuli fini jew raffi), semisolidu (pereżempju l-gomma u x-xama’) jew likwidu (pereżempju s-soluzzjonijiet, it-tinturi, iż-żejt u ż-żjut essenzjali).

Strumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta’ strument mużikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; “Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn”) li jkun lest biex jindaqq jew li jkun jeħtieġ biss li jiġu installati l-partijiet biex ikun jista’ jindaqq. Dan it-terminu jinkludi l-istrumenti antiki (kif iddefiniti fil-kodiċijiet 97.05 u 97.06 tal-Kapitolu tas-Sistema Armonizzata; “Xogħlijiet tal-arti, biċċiet tal-kollezzjoni u antikitajiet”).

Aċċessorji tal-istrumenti mużikali lesti

Aċċessorju ta’ strument mużikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; “Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn”) li jkun separat mill-istrument mużikali u li jkun iddisinjat jew iffurmat b’mod speċifiku biex jintuża b’mod espliċitu flimkien ma’ strument, u li ma jkun jeħtieġ l-ebda emenda oħra biex jintuża.

Partijiet tal-istrumenti mużikali lesti

Parti ta’ strument mużikali (kif imsemmi fis-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, il-Kapitolu 92; “Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti bħal dawn”) li tkun lesta biex tiġi installata u li tkun iddisinjata u ffurmata b’mod speċifiku biex tintuża b’mod espliċitu flimkien mal-istrument biex dan ikun jista’ jindaqq.

Prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut

Prodotti ttrasportati wieħed wieħed jew bl-ingrossa, li ma jkunu jeħtieġu l-ebda pproċessar ieħor, imballati u ttikkettati għall-użu finali jew għall-bejgħ bl-imnut, li jkunu fi stat tajjeb biex jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali jew biex jintużaw minnu.

Trab

Sustanza niexfa u solida fil-forma ta’ partikuli fini jew raffi

Konsenja

Merkanzija ttrasportata skont it-termini ta’ polza ta’ kargu waħda jew ta’ polza tal-vjeġġ bl-ajru waħda, irrispettivament mill-kwantità jew mill-għadd ta’ kontenituri jew ta’ pakketti; jew biċċiet li jintlibsu, li jinġarru jew li jiġu inklużi fil-bagalji personali.

10 kg għal kull konsenja

Għat-terminu “10 kg għal kull konsenja”, il-limitu ta’ 10 kg għandu jiġi interpretat bħala li jirreferi għall-piż tal-injam ta’ kull speċi individwali annotata tal-ġeneru Dalbergia jew Guibourtia preżenti fl-oġġetti fil-konsenja. Il-limitu ta’ 10 kg għandu jiġi vvalutat biss skont il-piżijiet individwali tal-porzjonijiet tal-injam ta’ kull speċi individwali annotata li tkun tinsab f’kull oġġett tal-konsenja, u mhux skont il-piż totali tal-konsenja. Il-piżijiet totali preżenti ta’ kull speċi individwali annotata għandhom jiġu kkunsidrati individwalment biex jiġi ddeterminat jekk huwiex meħtieġ permess jew ċertifikat tas-CITES għal kull speċi individwali annotata, u l-piżijiet ta’ speċijiet individwali annotati differenti ma jingħaddux flimkien għal dan l-għan.

Injam ittrasformat

Dan huwa ddefinit fil-kodiċi 44.09. Injam (inklużi strixxi, freġji għal kisi ta’ art bil-parquet, mhux assemblat) iffurmat b’mod kontinwu (b’minċott raġel, b’minċott mara, b’ħanek maqtugħ, iċċanfrinat, bi skanalatura-V, bil-gula, iffurmat, ittundjat jew simili) tul kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf ġonġuti jew le.

Laqx tal-injam

Injam li tkisser f’biċċiet żgħar.

14.   

Billi l-ebda speċi jew grupp tassonomiku ogħla tal-FLORA inklużi fl-Anness A ma ġew annotati b’tali mod li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont l-Artikolu 4(1), l-ibridi mnisslin b’mod artifiċjali prodotti minn waħda minn dawn l-ispeċijiet jew minn wieħed minn dawn il-gruppi tassonomiċi jew iktar jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b’ċertifikat tat-tnissil artifiċjali u dan ir-Regolament ma jgħoddx għaż-żrieragħ u għall-għabra tad-dakra ta’ dawn l-ibridi (inkluż il-pollinja), għall-fjuri maqtugħin tagħhom u għall-kulturi tan-nebbieta jew tat-tessuti tal-pjanti tagħhom miksubin in vitro, ittrasportati f’kontenituri sterili.

15.   

Dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-awrina, għar-rawt u għall-ambra griża li huma prodotti tal-iskart li jinkisbu mingħajr manipulazzjoni tal-annimal ikkonċernat.

16.   

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin sħaħ jew kważi sħaħ, ħlief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li partijiet u derivattivi oħrajn huma koperti wkoll:

§1

Il-ġlud sħaħ jew kważi sħaħ, mhux maħdumin jew ikkunzati.

17.   

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-eżemplari ħajjin, ħlief għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej biex juru li partijiet u derivattivi oħrajn huma koperti wkoll:

§2

Il-pjanti friski jew imnixxfin, fosthom, meta jkun xieraq; il-weraq, l-għeruq jew is-salvaġġ, iz-zkuk, iż-żrieragħ jew l-ispori, il-qoxra u l-frott.

§4

Jiddeżinja l-partijiet u d-derivattivi kollha, ħlief dawn li ġejjin:

(a)

iż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra;

(b)

il-prodotti lesti, imballati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

§5

Jiddeżinja z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetti, il-plywood u l-injam ittrasformat.

(*)

Dan huwa ddefinit fil-kodiċi 44.09 tas-Sistema Armonizzata. Injam (inklużi strixxi, freġji għal kisi ta’ art bil-parquet, mhux assemblat) iffurmat b’mod kontinwu (b’minċott raġel, b’minċott mara, b’ħanek maqtugħ, iċċanfrinat, bi skanalatura-V, bil-gula, iffurmat, ittundjat jew simili) tul kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ tiegħu, inċanat, xkatlat jew bit-truf ġonġuti jew le.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilop mogħża muqran

 

Antilocapra americana (I) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Antilop mogħża muqran Messikan

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilop abjad

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ tal-Barberija

 

 

 

Antilope cervicapra (III in-Nepal/il-Pakistan)

Antilop Indjan

 

Bos gaurus (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala Bos frontalis li għaliha ma jgħoddx dan ir-Regolament)

 

 

Gawr

 

Bos mutus (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala Bos grunniens li għaliha ma jgħoddx dan ir-Regolament)

 

 

Barri Tibetan

 

Bos sauveli (I)

 

 

Barri griż

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III il-Pakistan)

Antilop kbir Indjan qrunu qosra

 

 

 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala Bubalus bubalis, li għaliha ma jgħoddx dan ir-Regolament)

Buflu Ażjatiku selvaġġ

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Buflu tal-mergħat

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Buflu nanu ta’ Mindoro

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Buflu tal-muntanji

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Mogħża bil-qrun mibrum

 

 

Capra caucasica (II)

 

Tur tal-Kawkasu

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III il-Pakistan) (dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-eżemplari tal-forma ddomestikata)

Mogħża selvaġġa

 

 

 

Capra sibirica (III il-Pakistan)

Mogħża tal-barr tas-Siberja

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kaprikornu taċ-Ċina

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Kaprikornu aħmar

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Kaprikornu Tibetan

 

Capricornis thar (I)

 

 

Kaprikornu tal-Ħimalaja

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta’ Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker tal-bajja

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Duiker ta’ Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta’ Ogilby

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker dahru isfar

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Duiker żebra

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III il-Pakistan)

Għażżiela tal-Indja

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Għażżiela tal-Magreb

 

 

 

Gazella dorcas (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Għażżiela tal-Afrika

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Għażżiela tal-għaram tar-ramel

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilop ġgant iswed

 

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Mogħża żgħira tal-bosk tal-Ħimalaja

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Mogħża denbha twil

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Mogħża tal-Ħimalaja

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Mogħża griża taċ-Ċina

 

Nanger dama (I)

 

 

Għażżiela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Antilop qrunu ximitarra

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Antilop Għarbi

 

 

Ovis ammon (II)

 

Nagħġa selvaġġa

 

 

Ovis arabica (II)

 

Nagħaġ selvaġġ Għarbi

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Bukara

 

 

Ovis canadensis (II) (il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-ebda popolazzjoni oħra ma hija inkluża fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

Nagħġa Amerikana

 

 

Ovis collium (II)

 

Nagħġa selvaġġa tal-Każakistan

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Nagħġa selvaġġa Afgana

 

 

Ovis darwini (II)

 

Nagħġa selvaġġa tad-deżert Gobi

 

Ovis gmelini (I) (il-popolazzjoni ta’ Ċipru)

 

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Ċipru

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Nagħġa selvaġġa Ażjatika

 

 

Ovis jubata (II)

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Shansi

 

 

Ovis karelini (II)

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Tian Shan

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Nagħġa selvaġġa Ażjatika

 

 

Ovis polii (II)

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Marco Polo

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Nagħġa selvaġġa tal-Punġab

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Nagħġa selvaġġa ta’ Severtzov

 

Ovis vignei (I)

 

 

Nagħġa selvaġġa tal-Kashmir

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilop Tibetan

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

Duiker ta’ Maxwell

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker ikħal

 

 

 

Pseudois nayaur (III il-Pakistan)

Nagħġa selvaġġa tal-Ħimalaja sufha iswed imħallat bl-iżraq

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Antilop bil-qrun magħżel

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Kamoxx tal-Abruzzo

 

 

Saiga borealis (II) (kwota tal-esportazzjoni ta’ żero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)

 

Antilop Mongoljan imnieħru minfuħ

 

 

Saiga tatarica (II) (kwota tal-esportazzjoni ta’ żero għall-eżemplari selvaġġi kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali)

 

Antilop imnieħru minfuħ

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b’erbat iqrun

Camelidae

 

 

 

Iġmla, gwanakos u vikunja

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Gwanako

 

Vicugna vicugna (I) (ħlief il-popolazzjonijiet: tal-Arġentina [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta’ Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-magħluq tal-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; taċ-Ċilì [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta’ Tarapacá u tar-reġjun ta’ Arica u Parinacota]; tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (il-popolazzjonijiet tal-Arġentina [il-popolazzjonijiet tal-Provinċji ta’ Jujuy, Catamarca u Salta, u l-popolazzjonijiet li jinżammu parzjalment fil-magħluq tal-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; tal-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; taċ-Ċilì [il-popolazzjonijiet tar-reġjun ta’ Tarapacá u tar-reġjun ta’ Arica u Parinacota]; tal-Ekwador [il-popolazzjoni kollha] u tal-Perù [il-popolazzjoni kollha] biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A) (3)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Ċriev, huemul, ċriev nebbieħa u ċriev nani

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Ċerv tal-Gżejjer Kalamjani

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Ċerv tal-Gżira ta’ Bawean

 

 

 

Axis porcinus (III il-Pakistan (ħlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A))

Ċerv ħanżir

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ċerv ħanżir tal-Indoċina

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ċerv tal-bur

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III l-Alġerija/it-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberija

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Ċerv tal-Kashmir

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Dajn Persjan dahru bit-tikek

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerka Ċentrali

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Ċerv nebbieħ iswed

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Ċerv nebbieħ ġgant

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ċerv tal-Pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ċerv nanu tat-Tramuntana

 

Pudu puda (I)

 

 

Ċerv nanu tal-Amerka t’Isfel

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Ċerv tal-bwar

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Ċerv tal-qrun fuq ġbinu

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Ġiraffi

Ġiraffa

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu nanu

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu

Moschidae

 

 

 

Ċerv tal-misk

 

Moschus spp. (I) (il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (ħlief il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, tal-Bhutan, tal-Indja, tal-Myanmar, tan-Nepal u tal-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 

 

 

Babirussa, ħnieżer u qżieqeż

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa ta’ Bola Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa Indoneżjana

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa tal-Gżejjer Togjani

 

Sus salvanius (I)

 

 

Ħanżir nanu

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-popolazzjonijiet tal-ispeċi Pecari tajacu tal-Messiku u tal-Istati Uniti, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari ġgant

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda ħamra

Canidae

 

 

 

Klieb, volpijiet u lpup

 

 

 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

 

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha ħlief dawk ta’ Spanja fit-Tramuntana tad-Duero u l-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallell li huma elenkati fl-Anness B. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, tal-Indja, tan-Nepal u tal-Pakistan huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma ddomestikata u d-dingo li huma magħrufin bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Tinkludi biss il-popolazzjonijiet ta’ Spanja fit-Tramuntana tad-Duero u fil-Greċja fit-Tramuntana tad-39 parallel. Il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Din l-annotazzjoni teskludi l-forma ddomestikata u d-dingo li huma magħrufin bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

 

Lupu griż

 

Canis simensis

 

 

Lupu tal-Etjopja

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi wikkiel il-granċijiet

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu tal-kriniera

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Kelb selvaġġ tal-Ażja

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta’ Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerka t’Isfel

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-pampas

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi tal-Bengal

 

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta’ Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi tad-deżert

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanukk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Malagasy

Felidae

 

 

 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 

 

Felidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-eżemplari tal-forma ddomestikata. Għall-Panthera leo (popolazzjonijiet Afrikani): ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta’ żero għall-eżemplari tal-għadam, tal-biċċiet tal-għadam, tal-prodotti tal-għadam, tad-dwiefer, tal-iskeletri, tal-kranji u tas-snien li jittieħdu mis-selvaġġ u li jiġu kkummerċjalizzati għal finijiet kummerċjali.

Se jiġu stabbiliti kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-kummerċ għal finijiet kummerċjali fl-għadam, fil-biċċiet tal-għadam, fil-prodotti tal-għadam, fid-dwiefer, fl-iskeletri, fil-kranji u fis-snien li jkunu ġejjin mill-attivitajiet ta’ trobbija fil-magħluq fl-Afrika t’Isfel, u s-Segretarjat tas-CITES se jiġi mgħarraf kull sena bihom.)

 

Qtates

 

Acinonyx jubatus (I) (il-kwoti annwali tal-esportazzjoni għall-eżemplari ħajjin u għat-trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: il-Botswana: 5; in-Namibja: 150; u ż-Żimbabwe: 50. L-Artikolu 4(1) jgħodd għaIl-kummerċ f’dawn l-eżemplari)

 

 

Ċita

 

Caracal caracal (I) (il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Karakall tal-Ażja

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Qattus dehbi tal-Ażja

 

Felis nigripes (I)

 

 

Qattus saqajh suwed

 

Felis silvestris (II)

 

 

Qattus selvaġġ

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (il-popolazzjonijiet tal-Amerka Ċentrali u tal-Amerka ta’ Fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Ġagwarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Qattus ta’ Geoffroy

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Qattus tigra tan-Nofsinhar

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Qattus tal-muntanji Andini

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Onċilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi Ewrażjatika

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi tal-Iberja

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Leopard tal-Gżejjer ta’ Sunda b’marki qishom sħab

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard b’marki qishom sħab tal-kontinent

 

Panthera leo (I) (il-popolazzjonijiet tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Iljun tal-Ażja

 

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

 

Panthera uncia (I)

 

 

Leopard tas-silġ

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (il-popolazzjonijiet tal-Bangladesh, tal-Indja u tat-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Qattus ta’ Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta’ rasu ċatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus bit-tikek lewn is-sadid

 

Puma concolor (I) (il-popolazzjonijiet tal-Costa Rica u tal-Panama biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Puma tal-Costa Rica

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja/il-Pakistan)

Mangus griż tal-Indja

 

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 

 

 

Herpestes javanicus (III il-Pakistan)

Mangus żgħir tal-Ażja

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus żgħir tal-Indja

 

 

 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 

 

 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus wikkiel il-granċijiet

 

 

 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus għonqu strixxi strixxi

Hyaenidae

 

 

 

Proteli u jeni

 

 

 

Hyaena hyaena (III il-Pakistan)

Jena bl-istrixxi

 

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 

 

 

Skanks

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skank ta’ Humboldt

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

 

Lutrinae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

 

Aonyx capensis microdon (I) (il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u tan-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

Lontra bid-dwiefer żgħar

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-baħar tan-Nofsinhar

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-baħar

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar

 

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra tal-Ewropa

 

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra Ġappuniża

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Lontra tal-pil lixx

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra u ballottri

 

 

 

Eira barbara (III il-Honduras)

Tayra

 

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martora għonqha isfar

 

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Martora foina

 

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martora tal-Indja

 

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes saqajh suwed

Odobenidae

 

 

 

Walrus

 

 

Odobenus rosmarus (III il-Kanada)

 

Walrus

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa u ljuni tal-baħar

 

 

Arctocephalus spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foka muswafa ta’ Juan Fernández

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foka muswafa ta’ Guadeloupe

Phocidae

 

 

 

Foki

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar

 

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

Procyonidae

 

 

 

Koati u olingo

 

 

 

Nasua narica (III il-Honduras)

Koati mnieħru abjad

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Koati tan-Nofsinhar tal-Brażil

 

 

 

Potos flavus (III il-Honduras)

Kinkaġu

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

 

Ursidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tax-xemx

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors xufftejh kbar

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors tan-nuċċali

 

Ursus arctos (I/II)

(il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, taċ-Ċina, tal-Messiku u tal-Mongolja u s-sottospeċi Ursus arctos isabellinus biss huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Ors kannella

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed tal-Ażja

Viverridae

 

 

 

Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri u żibetti tal-palmi

 

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett tal-Afrika

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi bl-istrixxi

 

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi mmaskerat

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi tal-Ażja

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta’ Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang bl-istrixxi

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b’tikek kbar

 

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett żgħir tal-Indja

CETACEA

 

 

 

Ċetaċji (dniefel, dniefel suwed u balieni)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Ċetaċji

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Friefet il-lejl imneħirhom wiesa’

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b’faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

Friefet il-lejl tal-frott

 

 

Acerodon spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Friefet il-lejl tal-frott

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija

 

 

Pteropus spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-ispeċi Pteropus brunneus li mhijiex inkluża fl-Annessi)

 

Friefet il-lejl tal-frott

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Mikroneżja

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer tal-Comoros

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Ġappun

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer Marjani

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott ta’ Ponape

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżejjer Palau

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Farfett il-lejl kbir tal-frott tal-Gżejjer Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott dehbi

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott ta’ Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott ta’ Tonga

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta’ Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta’ Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott tal-Gżira ta’ Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir denbu għeri

 

 

Chaetophractus nationi (II) (ġiet stabbilita kwota annwali tal-esportazzjoni ta’ żero. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts, ġrieden marsupjali u planigales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta’ denbu twil

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunnart tad-deżert

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangurijiet u wallabies

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Kanguru tas-siġar griż

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Kanguru tas-siġar orsin

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby liebru ta’ Rufous

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby liebru bl-istrixxi

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Wallaby denbu mdiffer bl-istrixxi

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus tal-Gżira Admiralty

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus ta’ Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet firien

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettongi

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat imnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Liebri u fniek

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkani

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Ekidni u wikkiel in-nemel imxewwek

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Ekidni geddumhom twil

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot bl-istrixxi tal-Punent

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilbi kbir

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir selvaġġi u żebri

 

Equus africanus (I) (minbarra l-forma ddomestikata magħrufa bħala Equus asinus, li għaliha ma jgħoddx dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Afrika

 

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra ta’ Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur u Equus hemionus luteus huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Ażja

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel ta’ Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta’ Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (ħlief is-sottospeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (il-popolazzjonijiet tal-Eswatini, tan-Namibja u tal-Afrika t’Isfel biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-popolazzjonijiet tal-Eswatini u tal-Afrika t’Isfel: sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fl-annimali ħajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ fit-trofej tal-kaċċa biss. Għall-popolazzjoni tan-Namibja: sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali fl-annimali ħajjin għal konservazzjoni in situ biss u fi ħdan il-firxa natural u storika tas-Ceratotherium simum fl-Afrika biss. L-eżemplari l-oħra kollha mill-popolazzjonijiet tal-Eswatini, tan-Namibja u tal-Afrika t’Isfel għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan)

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerka t’Isfel

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pangolini

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin tal-Indja

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolin tal-Filippini

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin ġgant

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin tal-Gżejjer ta’ Sunda

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin taċ-Ċina

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolin ta’ Temminck

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolin denbu twil

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolin tas-siġar

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Folivori bi tlett iswaba’

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Folivoru nanu bi tlett iswaba’

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Folivoru għonqu kannella

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiel in-nemel tal-Amerka

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Wikkiel in-nemel kbir

 

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATES

 

 

 

Primati (xadin u xadini)

 

 

PRIMATES spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Miċeti u ateli

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ħuġbejh suwed

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Atele brimba aħmar

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriqui tat-Tramuntana

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Xadin sufi ta’ denbu isfar

Cebidae

 

 

 

Marmosetti, tamarini u xadini tal-Amerki u tal-Oċeanja

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Marmosett ta’ Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmosett tat-troffa lewnha baffa

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmosett rasu lewnha baff

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Tamarini ljun

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin baqri

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin ta’ Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin saqajh bojod

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarin wiċċu mikxuf ta’ Martins

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin cottontop

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Xadin skwiril tal-Amerka Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini tad-Dinja l-Qadima

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

Xadina denbha dehbi

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangabey tax-xmara Tana

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Xadina ta’ Roloway

 

Colobus satanas (II)

 

 

Kolobu iswed

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku denb l-iljun

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Makakku tal-Barberija

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina ta’ mneħirha kbir

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

Kolubu aħmar ta’ Bouvier

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

Kolubu aħmar tad-Delta tan-Niġer

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Kolubu aħmar tal-Afrika Ċentrali

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Kolubu aħmar bla behem ta’ Udzungwa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kolubu aħmar ta’ Żanżibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Kolubu aħmar ta’ Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Kolubu aħmar ta’ Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Kolubu aħmar tax-xmara Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Kolubu aħmar tal-Uganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Kolubu aħmar ta’ Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta’ Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri douc

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Xadini mneħirhom ibbuzzat

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur griż tal-Kashmir

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tal-Pjanuri tan-Nofsinhar

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tal-Pjanuri tat-Tramuntana

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Xadina tal-Ħimalaja denbha twil

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur griż saqajh suwed

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur griż bit-troffa

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur griż tan-Nepal

 

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur ta’ Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur ta’ François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Langur dehbi ta’ Gee

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Xadina sewdinija bil-kappun

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Xadina sewdinija tal-Indja

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Xadina sewdinija ġbinha abjad

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur bit-troffa

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur rasu bajda

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Xadina sewdinija rasha bajda

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemuri nani u lemuri ġrieden

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemuri nani u lemuri ġrieden

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Ximpanzì, gorilli u orangutan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla tal-Lvant

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

 

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzì u bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan ta’ Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta’ Borneo

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

Orangutan ta’ Tapanuli

Hylobatidae

 

 

 

Ġibbuni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Ġibbuni

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Lemuridae

 

 

 

Lemuri kbar

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri kbar

Lepilemuridae

 

 

 

Lemuri sportivi

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri sportivi

Lorisidae

 

 

 

Loris

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loris kajmana

Pitheciidae

 

 

 

Wakari, titi u saki

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi tal-Brażil bil-maskra bjonda

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi bil-maskra idejha suwed

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi sidirha iswed

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi tal-Atlantiku bil-maskra

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki mnieħru abjad

Tarsiidae

 

 

 

Tarsieri

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsieri

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

 

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant tal-Ażja

 

Loxodonta africana (I) (ħlief il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t’Isfel u taż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(il-popolazzjonijiet tal-Botswana, tan-Namibja, tal-Afrika t’Isfel u taż-Żimbabwe biss (5); il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant tal-Afrika

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Ċinċilli

 

Chinchilla spp. (I) (dan ir-Regolament ma jgħoddx għall-eżemplari tal-forma ddomestikata)

 

 

Ċinċilli

Cuniculidae

 

 

 

Paki

 

 

 

Cuniculus paca (III il-Honduras)

Paka tal-pjanura

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

 

Dasyprocta punctata (III il-Honduras)

Aguti tal-Amerka Ċentrali

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tal-Amerki u tal-Oċeanja

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III il-Honduras)

Porkuspin nanu muswaf tal-Messiku

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Hystricidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Qadima

 

Hystrix cristata

 

 

Porkupsin bil-għalla

Muridae

 

 

 

Ġrieden u firien

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Far perit

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Ġurdien tal-Bajja ta’ Shark

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Far tal-ilma

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 

 

 

Skwirils tal-art u skwirils tas-siġar

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

Kelb tal-mergħat tal-Messiku

 

 

 

Marmota caudata (III l-Indja)

Far il-ġebel denbu twil

 

 

 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Far il-ġebel tal-Ħimalaja

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Għasafar

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji, eċċ.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella tal-Gżejjer ta’ Auckland

 

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagascar

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarsella kannella

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Papra ta’ Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarsella tal-Gżira ta’ Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Papra bil-ġwienaħ bojod

 

Aythya innotata

 

 

Brajmla tal-Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Brajmla t’għajnha bajda

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

Wiżża Alewtina

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża ħamra

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Wiżża tal-Ħawaj

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III il-Honduras)

Papra ssaffar żaqqha sewda

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III il-Honduras)

Papra ssaffar ħamra fl-isfar

 

Mergus octosetaceus

 

 

Serra tal-Brażil

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Brajmla rasha bajda

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Papra rasha roża

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bil-għalla

 

Tadorna cristata

 

 

Kuluvert bil-għalla

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

 

Trochilidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita munqaru ganċ

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Telleriti

 

 

 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Tellerita b’żewġ strixxi

Laridae

 

 

 

Gawwi u ċirlewwi

 

Larus relictus (I)

 

 

Gawwija tal-Mongolja

Scolopacidae

 

 

 

Gurlini u ċewċewwi

 

Numenius borealis (I)

 

 

Gurlin boreali

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Gurlin geddumu rqiq

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ċewċewwa ta’ Nordmann

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Agretti u rsieset

 

Ardea alba

 

 

Russett abjad

 

Bubulcus ibis

 

 

Agrett tal-bhejjem

 

Egretta garzetta

 

 

Agrett abjad

Balaenicipitidae

 

 

 

Shoebill, ċikonja ras baliena

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Shoebill

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

 

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta’ Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja ajjutant kbira

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda

Phoenicopteridae

 

 

 

Fjamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fjamingi

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

Fjamingu

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Fjamingu Amerikan

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis u paletti

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis tal-Ġappun

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paletta

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Gamiem u tudun

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Ħamiema ta’ Nicobar

 

Claravis godefrida

 

 

Gamiema tal-art ġwenħajha vjola

 

Columba livia

 

 

Tudun tal-ġebel

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Ħamiema ta’ Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema ta’ Luzon

 

 

Goura spp. (II)

 

Ħamiem tal-kuruna

 

Leptotila wellsi

 

 

Gamiema ta’ Grenada

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Ħamiema roża

 

Streptopelia turtur

 

 

Gamiema

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Buċeri

 

 

Aceros spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Buċeru b’għonqu kannella fl-aħmar

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 

 

Buceros spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Buċeru kbir

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Buċeru bl-elmu

 

 

Rhyticeros spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Buċeru bil-gangala ċara

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turaki

 

 

Tauraco spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turako ta’ Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Għasafar tal-priża ta’ bi nhar (ajkli, bisien, kuċċard u avultuni)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A; ħlief speċi waħda tal-familja Cathartidae li hija inkluża fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħrajn ta’ dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament; u ħlief l-ispeċi Caracara lutosa li mhix soġġetta għal dan ir-Regolament)

 

Għasafar tal-priża ta’ bi nhar

Accipitridae

 

 

 

Kuċċard u ajkli

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Sparvier Levantin

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Sparvier tal-ħamiem

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparvier

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta’ Adalbert

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla rjali

 

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira bit-tikek

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla tat-tikek

 

Buteo buteo (II)

 

 

Kuċċarda prima

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Kuċċarda tal-kalzetti

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Kuċċarda ħamra

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

Astun ta’ Kuba

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla bajda

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bugħadam aħmar

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Bugħadam Abjad Prim

 

Circus hudsonius (II)

 

 

Bugħadam tat-Tramuntana

 

Circus macrourus (II)

 

 

Bugħadam abjad

 

Circus pygargus (II)

 

 

Bugħadam griż

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagascar

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avultun bid-daqna

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Avultun prim

 

Haliaeetus spp. (I/II) (l-ispeċi Haliaeetus albicilla hija elenkata fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħrajn huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Ajkli tal-baħar

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta’ Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla tal-kalzetti

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Kuċċarda daharha griż

 

Milvus migrans (II) (ħlief is-sottospeċi Milvus migrans lineatus, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Astun iswed

 

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avultun abjad

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 

 

 

Avultuni tal-Amerki u tal-Oċeanja

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta’ California

 

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Honduras)

Avultun re

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 

 

 

Bisien

 

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Bies rasu qastnija

 

Falco cherrug (II)

 

 

Bies rasu bajda

 

Falco columbarius (II)

 

 

Seqer ta’ denbu

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Bies tar-reġina

 

Falco jugger (I)

 

 

Bies laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett sekond

 

Falco newtoni (I) (il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta’ Newton

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Bies

 

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett ta’ Mauritius

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Bies gyr

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieqa

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Żumbrell

Pandionidae

 

 

 

Arpi

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Arpa

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III il-Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

 

 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 

 

Crax fasciolata

 

Kurassow wiċċu mikxuf

 

 

 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bil-għalla

 

 

 

Crax rubra (III il-Kolombja/il-Gwatemala/il-Honduras)

Kurassow kbir

 

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwatemala/il-Honduras)

Ċaċalaka sempliċi

 

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

Kurassow bl-elmu

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

 

Penelope purpurascens (III il-Honduras)

Gwan bil-għalla

 

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed

 

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan ta’ Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi u scrubfowl

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Gangi, fargħuni, ħaġliet, faġani u tragopani

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta’ Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena ta’ Virġinja bil-maskra

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduq griż

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal taċ-Ċina

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta’ Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta’ Edwards

 

 

 

Lophura leucomelanos (III il-Pakistan)

Faġan kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

 

 

 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

 

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

 

 

Pavo cristatus (III il-Pakistan)

Pagun tal-Indja

 

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta’ Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Pagun faġan tal-Palawan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan ta’ Borneo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III il-Pakistan)

Faġan ta’ Koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bil-għalla

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta’ Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta’ Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Faġan ta’ Reeves

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Faġan tas-silġ tal-Kaspju

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Faġan tas-silġ tat-Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta’ Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan ta’ Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tiġieġa kbira tal-mergħat

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Graw

 

 

Gruidae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Graw

 

Antigone canadensis (I/II) (l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II, iżda s-sottospeċijiet Antigone canadensis nesiotes u Antigone canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Grawwa tal-Kanada

 

Antigone vipio (I)

 

 

Grawwa għonqha abjad

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Grawwa rasha sewda

 

Grus americana (I)

 

 

Grawwa tal-Amerka

 

Grus grus (II)

 

 

Grawwa

 

Grus japonensis (I)

 

 

Grawwa rasha ħamra

 

Grus monacha (I)

 

 

Grawwa bil-kappa

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Grawwa għonqha iswed

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

Grawwa tas-Siberja

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

 

Otididae spp. (II) (ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun tal-Indja

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pitarra Ażjatika

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Għubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan tal-Bengal

 

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Florikan żgħir

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarra

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar u ralli

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

Rallu tal-Gżira ta’ Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Alwetti

 

 

 

Alauda arvensis (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Alwetta Ewrasjatika

 

 

 

Galerida cristata (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ċuqlajta tat-toppu

 

 

 

Lullula arborea (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ċuqlajta

 

 

 

Melanocorypha calandra (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Kalandra

Atrichornithidae

 

 

 

Atrikorni

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 

 

 

Kotingi

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Kotinga bl-istrixxi

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedaq il-blat

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Kotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 

 

 

Ortolani, kardinali, tanagri tad-Dinja l-Qadima

 

 

 

Emberiza citrinella (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Durrajsa Safra

 

 

 

Emberiza hortulana (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ortolan

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Kuba)

Bugeddum Kuban

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanagra ta’ seba’ lwien

 

 

 

Tiaris canorus (III Kuba)

Għannej żgħir ta’ Kuba

Estrildidae

 

 

 

Manikini, waxbills

 

 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 

 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta’ Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta’ Java

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Djamant bil-vavalor iswed

Fringillidae

 

 

 

Sponsuni

 

 

 

Carduelis cannabina (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ġojjin

 

 

 

Carduelis carduelis (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Gardell Ewropew

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Ekru aħmar

 

 

 

Carduelis flammea (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bagħal tal-Ġojjin

 

 

 

Carduelis hornemanni (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bagħal tal-Ġojjin Artiku

 

 

 

Carduelis spinus (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ekru Ewrasjatiku

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Sponsun roża

 

 

 

Loxia curvirostra (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Kruċjat

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bugeddum Ewrasjatiku

 

 

 

Serinus serinus (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Apparell

Hirundinidae

 

 

 

Ħawwief

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 

 

 

Malvizzi suwed tal-Amerki u tal-Oċeanja

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 

 

 

Wikkiela l-għasel

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 

 

 

Żanżarelli, timalidi, eċċ. tad-Dinja l-Qadima

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Bagħal ta’ Rodrigues

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

Shama ta’ xamm abjad

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Żanżarell blu ta’ Rueck

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Għasfur qastni bix-xareb tal-Punent

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Għasfur bix-xareb tal-Punent

 

 

 

Erithacus rubecula (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Pitirross

 

 

 

Ficedula parva (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Żanżarell sidru aħmar

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Ħwamej taċ-Ċina

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Ħwamej tat-Tajwan

 

 

 

Hippolais icterina (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bekkafik isfar

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla ta’ Omei Shan

 

 

 

Luscinia svecica (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Kudirross blu

 

 

 

Luscinia luscinia (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Rożinjol prim

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Rożinjol

 

 

 

Monticola saxatilis (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ġanbublu

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Pikatarti għonqu abjad

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pikatarti għonqu griż

 

 

 

Sylvia atricapilla (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Kapinera

 

 

 

Sylvia borin (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bekkafik

 

 

 

Sylvia curruca (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bekkafik irmiedi

 

 

 

Sylvia nisoria (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bekkafik tal-istrixxi

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Żanżarell tal-Gżejjer Maskareni

 

 

 

Turdus merula (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Malvizz iswed

 

 

 

Turdus philomelos (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Malvizz

Oriolidae

 

 

 

Tjur sofor tad-Dinja l-Qadima

 

 

 

Oriolus oriolus (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Tajra safra tal-Ewrasja

Paradisaeidae

 

 

 

Għasafar tal-ġenna

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Għasafar tal-ġenna

Paridae

 

 

 

Ċinċi u Poecile tal-Amerka ta’ Fuq

 

 

 

Parus ater (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Ċinċu faħmi

Pittidae

 

 

 

Pitti

 

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta bl-istrixxi

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta ta’ Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta bil-mustaċċi

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (din l-inklużjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-25 ta’ Novembru 2023)

Pycnonotus zeylanicus (II) (sal-24 ta’ Novembru 2023)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 

 

 

Mini

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Mina tal-għoljiet

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Mina ta’ Bali

Troglodytidae

 

 

 

Bumisturi

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III l-Ukrajna) (popolazzjoni tal-Ukrajna)

Bumistur Ewrasjatiku

Zosteropidae

 

 

 

Għasafar bin-nuċċali

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Għasfur bin-nuċċali sidru abjad

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Sula ta’ Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbji

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju tukan

Picidae

 

 

 

Bulebbieta

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Bulebbiet żaqqu bajda

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan sidru aħmar

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan toko

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun tal-Lag ta’ Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatri

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

Albatru denbu qasir

PSITTACIFORMES

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrokketti, pappagalli, eċċ.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(ħlief l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u minbarra l-ispeċijiet Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 

 

 

Kakatuwi