ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 84

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
11 ta' Marzu 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta' Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/408 tal-10 ta’ Marzu 2022 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/409 tad-9 ta’ Marzu 2022 li jemenda għat-329 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/410 tal-10 ta’ Marzu 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f’raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed ( 1 )

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/411 tal-10 ta’ Marzu 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

28

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni Nru 1/2022 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Iżrael tat-8 ta’ Marzu 2022 li tapprova l-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Iżrael [2022/412]

43

 

 

REGOLI TA' PROĊEDURA

 

*

Deċiżjoni Nru 4/2022 tal-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta’ Jannar 2022 li tistabbilixxi regoli interni dwar restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ attivitajiet u proċeduri mwettqa mill-Kumitat tar-Reġjuni

44

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/1


Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta' Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra

Wara l-iffirmar fit-22 ta’ April 2021, l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta’ Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra, innotifikaw lil xulxin fid-19 ta’ Novembru 2021 u fit-18 ta’ Frar 2022, rispettivament, li huma kienu ffinalizzaw il-proċeduri interni tagħhom biex jikkonkludu l-Ftehim u l-Protokoll imsemmijin hawn fuq.

Għalhekk, il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli u l-Protokoll ta’ Implimentazzjoni daħlu fis-seħħ fit-18 ta’ Frar 2022 skont l-Artikolu 20 tal-Ftehim u l-Artikolu 14 tal-Protokoll.


REGOLAMENTI

11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/2


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2022/408

tal-10 ta’ Marzu 2022

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1) u (3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

Fuq il-bażi ta’ rieżami mill-Kunsill, l-informazzjoni li tikkonċerna 37 individwu u sitt entitajiet fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 jenħtieġ li tiġi emendata.

(3)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 huwa emendat kif jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANNESS

Fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014, l-entrati li jikkonċernaw il-persuni u l-entitajiet elenkati hawn taħt huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin:

 

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.7.1974

Post tat-twelid: Kharkiv, RSS Ukrena, (illum l-Ukrajna)

Berezovskiy inħatar kmandant tal-Forza Navali Ukrena fl-1 ta’ Marzu 2014 iżda wara dan ħa l-ġurament quddiem il-forzi armati tal-Krimea, u b’hekk kiser il-ġurament tiegħu lill-Forza Navali tal-Ukrajna.

Kien Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed tal-Federazzjoni Russa sa Ottubru 2015.

Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Paċifiku tal-Federazzjoni Russa u Viċi Ammirall.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 28.9.1953 jew 28.8.1953

Post tat-twelid: Simferopol, l-Ukrajna

Bħala Viċi Speaker tar-Rada Verkhovna tal-Krimea, Tsekov beda, flimkien ma’ Sergey Aksyonov, it-tneħħija illegali tal-gvern tar-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” (ARC). Huwa involva lil Vladimir Konstantinov f’dan it-tentattiv, waqt li heddu bit-tkeċċija tiegħu. Huwa rrikonoxxa pubblikament li l-Membri Parlamentari mill-Krimea kienu dawk li bdew jistiednu lis-suldati Russi biex jieħdu taħt il-kontroll tagħhom lill-Verkhovna Rada tal-Krimea. Huwa kien wieħed mill-ewwel Mexxejja tal-Krimea li talab fil-pubbliku li l-Krimea tiġi annessa mar-Russja.

Membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa mill-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea” mill-2014, maħtur mill-ġdid f’Settembru 2019. Membru tal-Kunsill tal-Kumitat Federali għall-Affarijiet Barranin.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 30.7.1970

Post tat-twelid: San Pietruburgu (qabel kienet Leningrad), il-Federazzjoni Russa

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

Appoġġa b’mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea. Huwa mexxa personalment id-dimostrazzjoni b’appoġġ tal-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna.

Eks Viċi President u eks membru tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat għall-Affarijiet Internazzjonali.

Membru tal-Presidju tal-Kunsill Ġenerali tal-partit Russja Magħquda.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 13.9.1961

Post tat-twelid: Vitebsk, RSS Belarussa (illum il-Belarussja)

Eks Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Eks Kap tal-Persunal u kien l-Ewwel Viċi Kap Kmandant tal-Forza Navali Russa.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.3.1963

Post tat-twelid: Sevastopol, RSS Ukrena (illum l--Ukrajna)

Eks Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Viċi Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Attwalment Ammirall, Kap tal-Persunal Ewlieni tal-Flotta Navali Russa.

21.3.2014

32.

Logutenent Ġenerali Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 5.12.1959

Post tat-twelid: Osh, RSS Kirgiża (illum il-Kirgiżistan)

Eks Kmandant de facto tat-truppi Russi skjerati fuq il-post fil-Krimea, annessa illegalment, (li r-Russja għadha ssejjaħ uffiċjalment “milizzji lokali għall-awtodifiża”). Eks Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar.

Kap tad-Distrett tan-Nofsinhar tal-Gwardja Nazzjonali Russa.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 22.8.1960

Post tat-twelid: Alagir, RSS Awtonoma tal-Ossezja tat-Tramuntana, RSFSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks Gvernatur tal-belt Ukrena annessa ta’ Sevastopol.

Eks Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali tas-Siberja. Membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa.

Kap tal-Ossezja tat-Tramuntana mid-19 ta’ Settembru 2021.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 7.5.1962

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Membru tal-Kunsill Federali Russu mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” annessa mill-2014, maħtura mill-ġdid fl-2019.

Membru tal-Kumitat tal-Kunsill Federali dwar il-Leġiżlazzjoni Kostituzzjonali u l-Bini tal-Istat.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.2.1957

Post tat-twelid: Barnaul, il-Federazzjoni Russa

Eks Kmandant tat-Truppi tal-Ajru Russi, Kurunell-Ġenerali. Fil-pożizzjoni ta’ awtorità għolja tiegħu, huwa responsabbli mill-iskjerament tal-qawwiet tal-ajru Russi fil-Krimea.

Eks President tal-Kumitat ta’ Difiża tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Membru tad-Duma tal-Istat, Kumitat għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 18.3.1980

Post tat-twelid: Mikhailovka, reġjun ta’ Voroshilovgrad, RSS Ukrena jew Yevpatoria, RSS Ukrena, (illum l-Ukrajna)

Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” li ġiet annessa illegalment.

Eks Prosekutriċi tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Implimentat b’mod attiv l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja.

Eks Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet Internazzjonali, membru tal-Kummissjoni dwar l-investigazzjoni tal-interferenza barranija fl-affarijiet interni tal-Federazzjoni Russa, membru tal-Kumitat għas-sigurtà u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Għandha pożizzjoni ta’ Ambaxxatriċi fil-korpi diplomatiċi tal-Federazzjoni Russa.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 25.7.1972

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Kien l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”, bħala tali responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk” (eż. fit-8 ta’ Lulju 2014 iddikjara li “l-militar tagħna qed iwettaq operazzjoni speċjali kontra l-“faxxisti” Ukreni”), firmatarju tal-Memorandum ta’ Qbil dwar l-“unjoni ta’ Novorossiya”. Għadu attiv fl-appoġġ ta’ azzjonijiet jew politiki separatisti; imexxi l-“Għaqda ta’ Voluntiera ta’ Donbas”.

President tal-Bord tal-Għaqda ta’ Voluntiera ta’ Donbass. Involut b’mod attiv fir-reklutaġġ u t-taħriġ tal-“voluntiera” mibgħuta jiġġieldu f’Donbas.

Membru tad-Duma tal-Istat minn Settembru 2021. F’Ottubru 2021 iddikjara li l-forzi separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna huma “forzi Russi”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 6.11.1958

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

L-hekk imsejjaħ eks “Ministru għall-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-Massa tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. Bħalissa membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tal-Kumitat dwar il-Baġit, il-Finanzi u l-Politika Ekonomika tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. Għadu attiv fl-appoġġ tal-azzjonijiet separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 20.1.1964

Post tat-twelid: Izhevsk, il-Federazzjoni Russa

L-hekk imsejjaħ eks “Prim Ministru tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”, ikkonfermat fit-8 ta’ Lulju 2014.

Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”.

Attwalment xjentist politiku fl-Istitut tal-Ġestjoni tal-Komunikazzjoni u Direttur taċ-Ċentru għall-Istudju tal-Problemi tar-Reġimi Internazzjonali ta’ Sanzjonijiet.

Ikompli b’attivitajiet ta’ appoġġ għal strutturi separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.12.1950

Post tat-twelid: Vladivostok, il-Federazzjoni Russa

Eks membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta’ sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Huwa għadu president tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda u rappreżentant plenipotenzjarju tal-Federazzjoni Russa fil-Grupp ta’ Kuntatt dwar is-soluzzjoni tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

Il-President tal-Bord tad-Diretturi tal-intrapriża tal-Istat Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.7.1981

Post tat-twelid: Kuibyshev (Samara), il-Federazzjoni Russa

Eks Membru tad-Duma tal-Istat.

Bħala membru tad-Duma huwa ħabbar l-inawgurazzjoni tal-“ambaxxata de facto” tal-hekk imsejħa u mhux rikonoxxuta “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk” f’Moska, jikkontribwixxi għad-dgħajfien jew it-theddid tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Eks President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat Russu dwar l-Edukazzjoni Fiżika, l-Isport u l-Affarijiet taż-Żgħażagħ.

Mid-19 ta’ Settembru 2021, Gvernatur ta’ Khabarovsk Krai.

Mis-6 ta’ Frar 2021, Koordinatur tal-fergħa reġjonali tal-Partit Demokratiku Liberali tar-Russja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 7.2.1960

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

L-hekk imsejjaħ eks “viċi Ministru għad-difiża” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. Huwa assoċjat ma’ Igor Strelkov/Girkin li huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, Berezin għalhekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta’ azzjonijiet jew politiki separatisti. Membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. President attwali tal-Bord tal-Unjoni tal-Kittieba tad-DNR.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 21.1.1983

Post tat-twelid: Debaltsevo, l-Ukrajna

Assoċjat mal-“Milizzja tal-Poplu ta’ Donbass”. Fost affarijiet oħra, huwa ddikjara li ser ikomplu l-ġlied tagħhom fil-bqija tal-pajjiż. Rudenko b’hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Membru tal-Kumitat dwar l-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 11.8.1949

Post tat-twelid: Klin, Reġjun ta’ Moska, Federazzjoni Russa

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta’ Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol”.

Eks kap tar-Repubblika ta’ Dagestan. Eks Konsulent tal-President tal-Federazzjoni Russa.

Membru tad-Duma tal-Istat u mexxej tal-fazzjoni Russja Magħquda fid-Duma tal-Istat.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.9.1972

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Eks membru tad-Duma tal-Istat. Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta’ Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol”.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 8.2.1963

Post tat-twelid: Chisinau, RSS Moldovana (illum ir-Repubblika tal-Moldova)

Eks membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Membru tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin. Huwa membru prominenti ta’ “Russja Magħquda” u negozjant b’investimenti kbar fl-Ukrajna u fil-Krimea.

Fl-20 ta’ Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol”.

Wara l-amalgamazzjoni tal-partiti politiċi – “Russja Ġusta”, “Għall-Verità”, u “Patrijotti tar-Russja”, Babakov sar is-Segretarju tal-Presidju tal-Kunsill Ċentrali tal-entità amalgamata.

Membru tad-Duma tal-Istat, membru tal-Kummissjonijiet dwar l-Enerġija, l-appoġġ għall-SMEs, l-Affarijiet tal-Commonwealth tal-Istati Indipendenti (CIS), l-integrazzjoni Ewro-Asjatika u l-appoġġ għall-kompatrijotti.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (magħruf ukoll bħala Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.9.1981

Post tat-twelid: Luhansk, l-Ukrajna

Deputat tal-“Unjoni Ekonomika ta’ Luhansk” fil-“Kunsill Nazzjonali” tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”. Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tat-2 ta’ Novembru 2014 għall-kariga ta’ tal-hekk imsejjaħ “Kap” tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”. Dawn l-“elezzjonijiet” kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Eks “Kap” tal-hekk imsejħa “Federazzjoni tat-Trade Unions”. Membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”. President attwali tal-Bord tal-Organizzazzjoni Pubblika Interreġjonali “Unjoni tal-Komunitajiet ta’ Lugansk”, rappreżentant tal-Kumitat ta’ Integrazzjoni “Russja-Donbass”.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, u billi pparteċipa formalment bħala kandidat fl-“elezzjonijiet” illegali, huwa appoġġa għaldaqstant b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Jappoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (magħruf ukoll bħala Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.5.1980 jew 21.10.1983

Post tat-twelid: Snezhnoye, oblast ta’ Donetsk, l-Ukrajna

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Eks membru tal-“Kunsill Nazzjonali” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. Eks president tal-moviment pubbliku “Donbass Ħieles”.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Eks Viċi President tal-Kumitat dwar l-Industrija u l-Kummerċ tal-Assemblea Nazzjonali tad-DPR.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.6.1966

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

Kelliem u Viċi Kap tal-“Milizzja tal-Poplu” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Viċi Kap u rappreżentant uffiċjali tad-“Dipartiment tal-Milizzja tal-Poplu tad-DPR”.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (magħruf ukoll bħala IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (magħruf ukoll bħala Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 7.1.1967

Post tat-twelid: Michurinsk, oblast ta’ Tambov, Federazzjoni Russa

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

L-hekk imsejjaħ eks Kap Kmandant tal-Milizzja tal-Poplu tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Eks Kmandant tat-Tmien Armata tal-Forzi Armati Russi. Kap tal-Persunal u l-Ewwel Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar Russu.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 9.11.1963

Post tat-twelid: l-eks Repubblika Demokratika tal-Ġermanja

Eks Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tal-Punent. Eks Direttur tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet Prinċipali u l-viċi kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa. Involut b’mod attiv fit-tiswir u l-implimentazzjoni tal-kampanja militari tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

Skont l-attivitajiet iddikjarati tal-persunal ġenerali, fl-eżerċizzju tal-kontroll operazzjonali fuq il-forzi armati, huwa kien involut b’mod attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Eks Viċi Ministru għad-Difiża.

Membru tad-Duma tal-Istat mid-19 ta’ Settembru 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 28.8.1977

Post tat-twelid: Bekabad, RSS tal-Użbekistan (illum l-Użbekistan)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” li ġiet annessa illegalment.

Eks Viċi President tal-Kumitat tad-Duma dwar affarijiet etniċi.

Fl-2014, Balbek inħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea” u ħadem f’din il-kapaċità għall-integrazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment fil-Federazzjoni Russa, li għaliha ġie ppremjat b’midalja “Għad-Difiża tar-Repubblika tal-Krimea”. Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea fi stqarrijiet pubbliċi, inkluż fuq il-profil tiegħu fis-sit elettroniku tar-Russja Magħquda (fergħa tal-Krimea) u f’artiklu fl-istampa ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-NTV fit-3 ta’ Lulju 2016.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 17.10.1969

Post tat-twelid: Kular, id-distrett Ust-Yansky, RSS awtonoma ta’ Yakut (illum il-Federazzjoni Russa)

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mill-belt ta’ Sevastopol li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar l-affarijiet internazzjonali.

Bħala membru tal-amministrazzjoni muniċipali ta’ Sevastopol fi Frar-Marzu 2014 appoġġa l-attivitajiet tal-hekk imsejjaħ “Sindku tal-Poplu” Alexei Chaliy. Huwa pubblikament ammetta l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li ddefenda pubblikament, inkluż fuq is-sit web personali tiegħu u f’intervista ppubblikata fil-21 ta’ Frar 2016 fuq is-sit web nation-news.ru.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess tal-annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu ta’ “Mertu lejn il-Patrija – it-tieni grad”.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 3.8.1981

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar is-Swieq Finanzjarji.

F’Marzu 2014, Kozenko nħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Ammetta pubblikament l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li huwa ddefenda pubblikament, inkluż f’intervista ppubblikata fis-sit web gazetakrimea.ru fit-12 ta’ Marzu 2016. Għall-involviment tiegħu fil-proċess ta’ annessjoni ġie ppremjat b’midalja “Għad-difiża tar-‘Repubblika tal-Krimea’” mill-“awtoritajiet” lokali.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 24.6.1965

Post tat-twelid: Belogorsk, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kultura.

Kienet membru tal-Kunsill Suprem tar-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” sa mill-2012 u minn Marzu 2014 appoġġat l-integrazzjoni tal-Krimea u Sevastopol li ġew annessi illegalment fil-Federazzjoni Russa. F’Settembru 2014, Savchenko ġiet eletta fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Hi ddefendiet l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol f’għadd ta’ okkażjonijiet fi stqarrijiet pubbliċi, fosthom intervisti ppubblikati fuq is-sit elettroniku c-pravda.ru fit-2 ta’ April 2016 u l-20 ta’ Awwissu 2016. Hija ġiet ippremjata bl-ordni tal-Istat Russu “Għal servizzi lill-art tat-twelid”– grad II fl-2014 u bl-ordni “Għal-lealtà għad-dmir” mill-“awtoritajiet” tar-“Repubblika tal-Krimea” fl-2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 4.7.1971

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-“Repubblika Awtonoma tal-Krimea” li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma għall-Affarijiet tas-CIS, l-Integrazzjoni Ewro-Asjatika u r-Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti.

F’Settembru 2014, Shperov ġie elett fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”.

Huwa pubblikament ammetta, inkluż f’intervista ppubblikata fuq is-sit web ldpr-rk.ru fit-3 ta’ Settembru 2016, ir-rwol tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol u b’mod partikolari r-rwol tiegħu fl-organizzazzjoni tar-referendum illegali dwar l-annessjoni illegali tal-peniżola.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 20.5.1971

Post tat-twelid: il-Krimea, l-Ukrajna

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta’ Marzu 2018, l-elezzjonijiet reġjonali u lokali tat-8 ta’ Settembru 2019, u l-elezzjoni tad-Duma tal-Istat f’Settembru 2021 fil-Krimea u Sevastopol annessi illegalment, u b’hekk appoġġat b’mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 22.8.1979

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea, l-Ukrajna

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta’ Marzu 2018, l-elezzjonijiet reġjonali u lokali tat-8 ta’ Settembru 2019, u l-elezzjoni tad-Duma tal-Istat f’Settembru 2021 fil-Krimea u Sevastopol annessi illegalment, u b’hekk appoġġat b’mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 30.3.1982

Post tat-twelid: Shakhty, Oblast ta’ Rostov, USSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks “President” tal-“Kummissjoni Elettorali Ċentrali” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-11 ta’ Novembru 2018 fl-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”, u b’hekk appoġġat u implimentat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Eks Kap tad-Direttorat għall-Politika Domestika fl-amministrazzjoni tal-hekk imsejjaħ “Kap tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk”.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Ġeneru: maskil; Data tat-twelid: 22.8.1961

Post tat-twelid: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Federazzjoni Russa

Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar tal-Forzi Armati Russi, Kurunell Ġenerali u responsabbli għall-forzi militari fir-reġjun, inkluż il-Krimea u Sevastopol annessi illegalment. F’dan ir-rwol, kien responsabbli għall-azzjonijiet tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed u forzi militari oħra tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna fil-25 ta’ Novembru 2018 li ma ppermettewx l-aċċess minn bastimenti Ukreni għall-kosta tagħhom fuq il-Baħar ta’ Azov, u li b’hekk dgħajfu l-integrità territorjali u s-sovranità tal-Ukrajna u dgħajfu s-sigurtà tal-Ukrajna billi ħarbtu l-movimenti u l-operabbiltà tal-bastimenti navali Ukreni.

Dawk l-azzjonijiet appoġġaw ukoll il-konsolidament tal-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 14.3.1960

Post tat-twelid: Krasnodar, USSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks Kap tal-Kummissjoni Elettorali ta’ Sevastopol. F’dik il-kapaċità, huwa pparteċipa fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet lokali fit-8 ta’ Settembru 2019 fil-Belt ta’ Sevastopol annessa illegalment u b’hekk appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 1972

Eks Viċi Kap tal-Kummissjoni Elettorali ta’ Sevastopol. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet lokali fit-8 ta’ Settembru 2019 fil-Belt ta’ Sevastopol annessa illegalment u b’hekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u implimentat politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.11.1967

Post tat-twelid: mhux magħruf

Numru tal-passaport: 722706177 (fl-2015)

Eks viċi direttur ġenerali għall-proġetti ta’ infrastruttura fi Stroigazmontazh (SGM), li mill-2015 issorvelja l-kostruzzjoni tal-pont fuq l-Istrett ta’ Kerch (inkluż il-parti ferrovjarja tal-pont) li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Għaldaqstant, jappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

1.10.2020”

 

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1.

Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz”

(qabel kienet magħrufa bħala PJSC “Chernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Nru tat-telefon:

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Numru ta’ reġistrazzjoni: 1149102099717

Fis-17 ta’ Marzu 2014 il-“Parlament tal-Krimea” adotta riżoluzzjoni li tiddikjara l-approprjazzjoni tal-assi li jappartjenu għall-intrapriża Chernomorneftegaz f’isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Reġistrata mill-ġdid fid-29 ta’ Novembru 2014 bħala l-Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Черноморнефтегаз”). Fundatur: Il-Ministeru għall-Fjuwil u l-Enerġija tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство топлива и энергетики ‘Республики Крым’).

12.5.2014

19.

Istituzzjoni tal-baġit tal-Istat Federali għax-xjenza u r-riċerka “Istituzzjoni nazzjonali ta’ riċerka xjentifika tar-Russja għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid, l-Akkademja tax-Xjenzi Russa ‘Magarach’”

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ‘Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН’

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-05-91

Numru tar-reġistrazzjoni: 1159102130857

Is-sjieda tal-entità ġiet ittrasferita kontra l-liġi Ukrena. Fid-9 ta’ April 2014 il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni Nru 1991 6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-‘Repubblika tal-Krimea’” tas-26 ta’ Marzu 2014 u Nru 1836 6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li tinsab fit-territorju tar-‘Repubblika tal-Krimea’” fejn ġiet iddikjarata l-approprjazzjoni ta’ assi li jappartjenu lill-entità statali ‘Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”’ f’isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea.

Reġistrata mill-ġdid fil-15 ta’ Jannar 2015 bħala “Istituzzjoni Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’ l-Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’”.

(Государственное бюджетное учреждение ‘Республики Крым’‘Национальный научно исследовательский институт винограда и вина “Магарач”’). Fundatur: Il-Ministeru għall-Agrikoltura tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство сельского хозяйства ‘Республики Крым’).

25.7.2014

 

(Qabel kienet magħrufa bħala Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” l-“Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’”

Qabel kienet magħrufa bħala “Intrapriża statali ‘Magarach’ tal-istitut nazzjonali tal-inbid”

“Государственное предприятие Агрофирма ‘Магарач’ Национального института винограда и вина ‘Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

 

Fid-9 ta’ Frar 2015, l-Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” l-“Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’” ġie ttrasformat f’faċilità xjentifika Baġitarja Federali “Istitut ta’ riċerka xjentifika tar-Russja għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid ‘Magarach’”, fi ħdan l-Akkademja Russa tax-Xjenzi.

 

20.

Kumpannija b’ishma konġunti “Impjant tal-inbid effervexxenti ‘Novy Svet’”

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’

Qabel kienet magħrufa bħala Intrapriża statali unitarja tar-“Repubblika tal-Krimea” l-“Impjant tal-inbid effervexxenti ‘Novy Svet’”

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 1

+ 7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Numru tar-reġistrazzjoni: 1179102021460

Is-sjieda tal-entità ġiet ittrasferita bi ksur tal-liġi Ukrena. Fid-9 ta’ April 2014, il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta d-deċiżjoni Nru 1991-6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-‘Repubblika tal-Krimea’” tas-26 ta’ Marzu 2014, u Nru 1836-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li tinsab fit-territorju tar-‘Repubblika tal-Krimea’” fejn ġiet iddikjarata l-approprjazzjoni ta’ assi li jappartjenu għall-intrapriża tal-istat “Zavod shampanskykh vin Novy Svet”’ f’isem ir-“Repubblika tal-Krimea”.

25.7.2014

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ‘Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”’ u bħala ‘Intrapriża statali impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”’

Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

 

L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Reġistrata mill-ġdid fl-4 ta’ Jannar 2015 bħala Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“impjant tal-inbid effervexxenti ‘Novy Svet’” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’). Fundatur: Il-Ministeru għall-Agrikoltura tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Reġistrata mill-ġdid wara r-riorganizzazzjoni fid-29 ta’ Awwissu 2017 bħala Kumpannija b’ishma konġunti Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet” (Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’). Fundatur: il-Ministeru għar-Regolamenti dwar l-Art u l-Proprjetà tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Il-moviment pubbliku “Paċi għar-Reġjun ta’ Luhansk” (Mir Luganschine) Общественное движение ‘Мир Луганщине’

https://mir-lug.info/

Indirizz: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

“Organizzazzjoni” pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk” fit-2 ta’ Novembru 2014 u l-11 ta’ Novembru 2018. Dawn l-“elezzjonijiet” huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Mis-17 ta’ Frar 2018, il-president tal-organizzazzjoni huwa Leonid PASECHNIK u għalhekk hi assoċjata ma’ persuna ddeżinjata mill-Kunsill.

Bil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijiet” illegali, hi għalhekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u sabiex tkompli tiġi ddestabbilizzata l-Ukrajna.

29.11.2014

26.

Moviment pubbliku “Donbass Ħieles” (magħruf ukoll bħala “Donbas Ħieles”, “Svobodny Donbass”) Общественное движение ‘Свободньιй Донбасс’

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Indirizz:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

“Organizzazzjoni" pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk" fit-2 ta’ Novembru 2014 u l-11 ta’ Novembru 2018. Dawn l-elezzjonijiet huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Bil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijiet" illegali, hija għalhekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u sabiex tkompli tiġi ddestabbilizzata l-Ukrajna.

29.11.2014

33.

Brigata Prizrak

Бригада “Призрак”

Indirizz: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Grupp separatist armat li appoġġa b’mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “It-tieni Korp tal-Armata” tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Lugansk”.

Jissejjaħ ukoll l-14-il Battaljun Motorizzat tal-Azzarini.

Parti mill-hekk imsejħa Milizzja tal-Poplu tar-“Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk”.

16.2.2015”


11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/18


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/409

tad-9 ta’ Marzu 2022

li jemenda għat-329 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) u l-Artikolu 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi skont dan ir-Regolament.

(2)

Fit-3 ta’ Marzu 2022, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi żewġ entrati mil-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet li għalihom jenħtieġ li japplika l-iffriżar tal-assi u tar-riżorsi ekonomiċi.

(3)

Huwa meħtieġ ukoll li tiġi riflessa għal deżinjazzjoni waħda simplifikazzjoni teknika tal-lista tan-NU bil-konsolidazzjoni tal-psewdonimi mwettqa mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-NU.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ nhar il-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Id-Direttur Ġenerali

Id-Direttorat Ġenerali għall-Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002, l-entrati li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni naturali” jitħassru:

1.

“’Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ’Abd Al-Salam (kitba oriġinali: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (psewdonimu affidabbli: (a) ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif’ Abd-al-Salam; psewdonimu anqas affidabnbli: (a) ‘Umar al-Qatari; (b) ‘Umar al-Tayyar). Data tat-twelid: 13.7.1989. Nazzjonalità: Ġordanjana. Nru tal-Passaport: K475336 (Numru tal-passaport Ġordanjan, maħruġ fil-31.8.2009 u skada fil-30.8.2014). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 23.1.2015.”

2.

‘Nayif Salih Salim Al-Qaysi (magħruf ukoll bħala: a) Naif Saleh Salem al Qaisi b) Nayif al-Ghaysi). Data tat-twelid: 1983. Post tat-twelid: Il-Governorat ta’ Al-Baydah, il-Jemen. Nazzjonalità: Jemenita. Numru tal-Passaport: Jemen 04796738. Indirizz: a) Il-Governorat ta’ Al-Baydah, il-Jemen b) Sana’ a, il-Jemen (post preċedenti). Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 22.2.2017.”

3.

‘Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindku ta’ Kabul)’

4.

‘Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindku ta’ Kabul)’


11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/410

tal-10 ta’ Marzu 2022

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f’raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17(1) u l-Artikolu 62(14) u (15) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta’ inġenju tal-ajru, inkluż ir-rekwiżiti għall-ġestjoni tiegħu.

(2)

Skont l-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014, fil-każ ta’ inġenju tal-ajru użat minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja b’mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-operatur għandu jkun responsabbli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru li jopera u għandu jiġi approvat, bħala parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru tiegħu, bħala organizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (“CAMO”) skont l-Anness Vc (Parti-CAMO).

(3)

Meta t-trasportaturi tal-ajru jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju wieħed, dan ir-rekwiżit joħloq ċerti ostakli għall-istabbiliment u għall-implimentazzjoni ta’ sistema komuni ta’ ġestjoni tal-ajrunavigabbiltà kontinwa (“CAW”) għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu operati minn dak ir-raggruppament. In-nuqqas ta’ tali sistema komuni ta’ ġestjoni tal-CAW jirriżulta f’duplikazzjoni tax-xogħol minħabba li l-organizzazzjonijiet ma jibbenefikawx minn objettivi u proċeduri simili, u fil-prevenzjoni tal-interoperabbiltà f’qasir żmien ta’ inġenji tal-ajru bejn detenturi differenti ta’ ċertifikati ta’ operaturi ta’ inġenji tal-ajru (“AOC”).

(4)

Barra minn hekk, l-industrija tqis li s-sitwazzjoni attwali toħloq żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma’ operaturi oħra tal-ajru mhux tal-UE, li mhumiex soġġetti għal tali restrizzjonijiet ġuridiċi.

(5)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jippermetti lit-trasportaturi tal-ajru liċenzjati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 li jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed jikkuntrattaw CAMO f’dak ir-raggruppament għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru operati minnhom.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-Opinjoni Nru 04/2021 (4) tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea f’konformità mal-Artikoli 75(2)(b) u 76(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt (t) li ġej:

“(t)

‘armonizzazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni’ tfisser il-proċess ikkoordinat li bih is-sistemi ta’ ġestjoni ta’ żewġ organizzazzjonijiet jew aktar jinteraġixxu u jikkondividu informazzjoni u metodi biex jilħqu objettivi komuni jew konsistenti ta’ monitoraġġ tas-sikurezza u l-konformità.”;

(2)

l-Anness I (Parti-M) huwa emendat f’konformità mal-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(3)

l-Anness Vc (Parti-CAMO) huwa emendat f’konformità mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas-26 ta’ Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-xogħol (ĠU L 362, 17.12.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità (Riformulazzjoni) (ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNESS I

L-Anness I (Parti-M) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-punt M.A.201, jiddaħħlu l-punti (ea) u (eb) li ġejjin:

“(ea)

B’deroga mill-punt (e)(2), mill-inqas żewġ operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed jistgħu jużaw l-istess CAMO biex jassumu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru kollha li joperaw, dment li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(1)

is-CAMO tkun approvata f’konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO) għall-inġenju tal-ajru li għandu jiġi ġestit;

(2)

is-CAMO tifforma parti mill-istess raggruppament tan-negozju tat-trasportatur tal-ajru bħall-operaturi kkonċernati;

(3)

ikun stabbilit kuntratt f’konformità mal-Appendiċi I ta’ dan l-Anness bejn is-CAMO u d-detentur tal-AOC li ma jkunx hu stess approvat bħala CAMO;

(4)

is-CAMO għandha l-post prinċipali tan-negozju tagħha fit-territorju li għalih japplikaw it-Trattati;

(5)

is-sistemi individwali ta’ ġestjoni tal-organizzazzjonijiet li jikkonkludu kuntratt huma armonizzati ma’ xulxin.

(eb)

B’deroga mill-punt (e)(2), meta t-terminazzjoni jew ir-revoka ta’ ċertifikat ta’ operatur tal-ajru tirriżulta f’sitwazzjoni fejn trasportatur tal-ajru liċenzjat f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u li jifforma parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru ma jibqax konformi mal-punt M.A.201(ea), dak it-trasportatur tal-ajru liċenzjat għandu jiddefinixxi u jimplimenta pjan ta’ azzjoni għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti biex jikkonforma mal-punt M.A.201(e)(2) hekk kif dan ikun prattikabbli.”;

(2)

l-Appendiċi I huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.

Għandu jiddikjara dan li ġej:

 

‘Is-sid jew l-operatur jinkariga lis-CAMO jew lis-CAO bil-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, inkluż iżda mhux limitat għall-iżvilupp ta’ AMP li għandu jiġi approvat mill-awtorità kompetenti kif spjegat fil-punt M.1, u l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru skont it-tali AMP.

 

Skont dan il-kuntratt, iż-żewġ firmatarji jintrabtu li jsegwu l-obbligi rispettivi ta’ dan il-kuntratt.

 

Is-sid jew l-operatur jiddikjara, skont l-aħjar għarfien tiegħu, li l-informazzjoni kollha mogħtija lis-CAMO jew is-CAO dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru hi u se tkun preċiża u li l-inġenju tal-ajru mhux se jiddewwa jew jiġi mmodifikat mingħajr il-ftehim minn qabel tas-CAMO jew is-CAO.

 

F’każ ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ konformità ma’ dan il-kuntratt, minn wieħed mill-firmatarji, is-CAMO jew is-CAO u s-sid jew l-operatur għandhom jivvalutaw jekk dan għandux impatt fuq il-kontinwazzjoni tal-kuntratt u għandhom jinfurmaw lill-awtorità(jiet) kompetenti tat-tali organizzazzjonijiet. Il-valutazzjoni mwettqa mill-organizzazzjonijiet għandha tqis is-sinifikat tas-sikurezza tan-nuqqas ta’ konformità u jekk tkunx ta’ natura ripetittiva. Jekk wara din il-valutazzjoni wieħed mill-firmatarji jikkonkludi li ma jistax jissodisfa r-responsabbiltajiet tiegħu minħabba l-limitazzjonijiet tiegħu stess jew minħabba n-nuqqasijiet tal-firmatarju, il-kuntratt għandu jitħassar u l-awtorità(jiet) kompetenti tal-organizzazzjonijiet għandhom jiġu infurmati minnufih. F’tali każ, is-sid jew l-operatur jibqa’ responsabbli għal kull kompitu marbut mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru, u fi żmien ġimagħtejn (2) jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistru dwar it-tali nuqqas ta’ konformità mal-kuntratt. Fil-każ ta’ kuntratt konkluż skont M.A.201(ea), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni għandha tiġi infurmata minnufih.’”;

(b)

il-parti introduttorja tal-punt 5 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Meta sid jew operatur jikkuntratta CAMO jew CAO f’konformità mal-punt M.A.201, il-kuntratt għandu jispeċifika l-obbligi ta’ kull parti kif ġej:”;

(c)

fil-punt 5.1(2) il-punt (e) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(e)

jistabbilixxi u jordna l-manutenzjoni meħtieġa biex jiġi żgurat kollegament xieraq mal-programm ta’ manutenzjoni preċedenti tal-inġenju tal-ajru;”;

(d)

fil-punt 5.1(2) il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(i)

jikkoordina t-twettiq tal-manutenzjoni skedata, inkluż l-ispezzjoni tal-komponenti, il-bdil ta’ partijiet għal żmien limitat u t-twettiq ta’ kwalunkwe AD applikabbli, u jiżgura l-konformità mar-rekwiżiti operattivi li jkollhom impatt fuq l-ajrunavigabbiltà kontinwa, ir-rekwiżiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà stabbiliti mill-Aġenzija u l-miżuri meħtieġa mill-awtorità kompetenti b’reazzjoni immedjata għal problema ta’ sikurezza;”;

(e)

fil-punt 5.1(2), il-punti (j), (k) u (l) huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

“(j)

jinforma lis-sid jew lill-operatur kull darba li l-inġenju tal-ajru għandu jittieħed għand organizzazzjoni ta’ manutenzjoni approvata;

(k)

jimmaniġġja u jarkivja r-rekords tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;

(l)

jikkoordina mal-operatur jew mas-sid fuq kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti rilevanti għal kwalunkwe devjazzjoni mill-programm ta’ manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru;”

(f)

fil-punt 5.1(2) jiżdied il-punt (m) li ġej:

“(m)

jappoġġa lill-operatur jew lill-pilota-sid fir-rigward tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru meta jwettqu titjiriet ta’ kontroll tal-manutenzjoni.”;

(g)

fil-punt 5.2, jiżdiedu l-punti 13, 14 u 15 li ġejjin:

“13.

jiżgura l-konformità mal-programm ta’ manutenzjoni approvat u jikkoordina mas-CAMO jew mas-CAO fuq kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti rilevanti għal kwalunkwe estensjoni ta’ darba għal intervall ta’ programm ta’ manutenzjoni;

14.

jinforma lis-CAMO jew lis-CAO dwar kwalunkwe nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti operattivi li jista’ jaffettwa l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenju tal-ajru;

15.

jinforma lis-CAMO jew lis-CAO dwar kwalunkwe rekwiżit operazzjonali (eż. approvazzjonijiet speċifiċi) meħtieġ li jiġi ssodisfat sabiex l-inġenju tal-ajru jinżamm fil-konfigurazzjoni meħtieġa.”;

(h)

jiżdied il-punt 7 li ġej:

“7.

Rekwiżiti addizzjonali fil-każ tal-applikazzjoni tal-punt M.A.201(ea)

Minbarra r-rekwiżiti u l-obbligi elenkati hawn fuq fil-punti 5.1 u 5.2, meta jiġi konkluż kuntratt bejn is-CAMO u l-operatur f’konformità mal-punt M.A.201(ea), il-kuntratt tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti tal-punti minn 7.1 sa 7.3.

Qabel ma jiġi ffirmat il-kuntratt, l-operatur għandu jivvaluta s-CAMO biex jiżgura li s-CAMO jkollha l-ħila u l-kapaċità li tikkonforma mal-kuntratt.

7.1.

Eliġibbiltà

Il-kuntratt tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f’konformità mal-punt M.A.201(ea) għandu jiġi konkluż biss jekk it-trasportatur tal-ajru kkonċernat ikun liċenzjat f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 u s-CAMO tifforma parti mill-istess raggruppament tan-negozju tat-trasportatur tal-ajru. Il-kuntratt tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà għandu jkun fih deskrizzjoni ċara ta’ kif il-kundizzjonijiet spjegati f’M.A.201(ea) ikunu ssodisfati. B’mod partikolari għandu jiddeskrivi kif is-sistemi tal-organizzazzjonijiet ikunu armonizzati bejniethom.

7.2.

Obbligi addizzjonali tas-CAMO:

1.

issir infurmata dwar il-proċedura tal-operatur relatata mal-monitoraġġ tal-kuntratt;

2.

tikseb il-ftehim mill-operatur qabel ma jissottokuntratta l-kompiti tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà;

3.

tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni kull meta l-inġenju tal-ajru ma jiġix ippreżentat mill-operatur lill-organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata kif mitlub mis-CAMO, meta l-kuntratt preżenti ma jiġix irrispettat jew meta l-kuntratt jiġi ddenunzjat minn xi waħda mill-partijiet;

4.

tipprovdi taħriġ għall-persunal tal-operatur biex tiżgura li huma jifhmu:

(a)

il-politiki u l-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, l-obbligi, id-dmirijiet u l-oqsma ta’ interfaċċa tas-CAMO;

(b)

il-linji ta’ komunikazzjoni (pereżempju rekords tal-inġenji tal-ajru, skambju ta’ informazzjoni preċiża dwar l-ajrunavigabbiltà fil-ħin inkluż barra s-sigħat normali tax-xogħol) tas-CAMO;

(c)

il-proċeduri li jappartjenu speċifikament għas-CAMO bħall-użu personalizzat tas-software, il-monitoraġġ tal-affidabbiltà, l-użu tas-sistema ta’ reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru, u d-dispożizzjonijiet dwar l-interoperabbiltà.

7.3.

Obbligi addizzjonali tal-operatur:

1.

jiżviluppa proċeduri ta’ interfaċċa mas-CAMO biex jindirizza l-ħruġ u t-tiġdid taċ-ċertifikat tar-rieżami tal-ajrunavigabbiltà;

2.

f’każ ta’ ħtiġijiet ta’ manutenzjoni mhux mistennija f’postijiet fejn l-ebda organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata f’konformità mal-Anness II (Parti-145) ta’ dan ir-Regolament ma tkun ikkuntrattata, jinforma minnufih lis-CAMO;

3.

jinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-reġistrazzjoni meta l-kuntratt jiġi denunzjat minn kwalunkwe parti;

4.

jipprovdi taħriġ għall-persunal tas-CAMO sabiex jiġi żgurat li jifhem:

(a)

il-politiki u l-proċeduri, ir-responsabbiltajiet, l-obbligi, id-dmirijiet u l-oqsma ta’ interfaċċa tal-operatur;

(b)

il-linji ta’ komunikazzjoni tal-operatur;

(c)

il-proċeduri li jappartjenu speċifikament għall-operatur bħal proċeduri operazzjonali, użu ta’ software personalizzat, użu tas-sistema ta’ reġistrazzjoni teknika tal-inġenji tal-ajru, u dispożizzjonijiet dwar l-interoperabbiltà tal-operatur.”.


ANNESS II

L-Anness Vc (il-Parti-CAMO) tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt CAMO.A.105 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“CAMO.A.105 Awtorità kompetenti

Għall-fini ta’ dan l-Anness, l-awtorità kompetenti għandha tkun:

(a)

għal organizzazzjonijiet li għandhom il-post prinċipali tan-negozju tagħhom f’territorju li għalih Stat Membru huwa responsabbli skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago, waħda minn dawn li ġejjin;

(i)

l-awtorità maħtura minn dak l-Istat Membru fejn hu lokalizzat l-post prinċipali tan-negozju tal-organizzazzjoni, jekk l-approvazzjoni mhix inkluża fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew jekk is-CAMO tkun ikkuntrattata b’mod konformi ma’ M.A.201(ea);

(ii)

l-awtorità maħtura mill-Istat Membru tal-operatur jekk l-approvazzjoni hi inkluża f’ċertifikat tal-operatur tal-ajru;

(iii)

l-awtorità maħtura minn Stat Membru minbarra (i) jew (ii), jekk ir-responsabbiltà tkun ġiet riallokata lil dak l-Istat Membru f’konformità mal-Artikolu 64 tar-Regolament (UE) 2018/1139;

(iv)

l-Aġenzija jekk ir-responsabbiltà tkun ġiet riallokata lill-Aġenzija f’konformità mal-Artikoli 64 jew 65 tar-Regolament (UE) 2018/1139;

(b)

l-Aġenzija jekk il-post prinċipali tan-negozju tal-organizzazzjoni jkun jinsab barra minn territorju li għalih ikun responsabbli Stat Membru skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago.”;

(2)

fil-punt CAMO.A.125, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

Minkejja l-punt (a), għat-trasportaturi tal-ajru liċenzjati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, l-approvazzjoni għandha tkun parti miċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-inġenju tal-ajru operat ħlief meta, f’konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), is-CAMO tkun ikkuntrattata minn operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed.”;

(3)

fil-punt (d) tas-CAMO.A.125, il-punt (2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(2)

tiġġestixxi l-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru użati minn trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008, meta dan ikun imniżżel kemm fiċ-ċertifikat tagħha kif ukoll fiċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew meta japplika M.A.201(ea);”;

(4)

fil-punt CAMO.A.135, il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

Minkejja l-punt (b), meta s-CAMO tiġi kkuntrattata minn operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed f’konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), it-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru ma jinvalidax awtomatikament iċ-ċertifikat tas-CAMO. F’dan il-każ, il-kuntratt f’konformità mal-Appendiċi I tal-Anness I (Parti-M) ta’ dan ir-Regolament isir null.”;

(5)

fil-punt CAMO.A.135, jiżdied il-punt (d) li ġej:

“(d)

Meta jingħata lura jew jiġi revokat, iċ-ċertifikat għandu jintbagħat lura lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien.”;

(6)

fil-punt CAMO.A.200, jiżdied il-punt (e) li ġej:

“(e)

Meta, f’konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), jiġi konkluż kuntratt bejn CAMO u operaturi li jiffurmaw parti minn raggruppament ta’ negozju ta’ trasportatur tal-ajru wieħed, is-CAMO għandha tiżgura li s-sistema ta’ ġestjoni tagħha tkun armonizzata mas-sistemi ta’ ġestjoni tal-operaturi li jiffurmaw parti minn dak ir-raggruppament ta’ negozju.”;

(7)

fil-punt CAMO.A.305, jiddaħħal il-punt (ba) li ġej:

“(ba)

Jekk tkun involuta f’attivitajiet ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà relatati ma’ kuntratt stabbilit f’konformità mal-punt M.A.201(ea), il-persuna jew il-persuni nominata/i f’konformità mal-punt (a)(3) tal-punt CAMO.A.305 ma għandhomx jiġu impjegati minn organizzazzjoni approvata f’konformità mal-Anness II (Parti-145) b’kuntratt mas-CAMO, sakemm ma jkunx hemm qbil speċifiku mill-awtorità kompetenti.”;

(8)

fil-punt CAMO.B.300, jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

Meta jiġi konkluż kuntratt f’konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M), l-awtorità kompetenti responsabbli għas-sorveljanza tas-CAMO u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-sorveljanza tal-operaturi kkonċernati għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-iskambju ta’ informazzjoni li tkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-iskambju ta’ informazzjoni dwar ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ sorveljanza mwettqa minn dawk l-awtoritajiet kompetenti u tista’ tinkludi t-twettiq ta’ kompiti ta’ sorveljanza fuq is-CAMO mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-operaturi.”;

(9)

l-Appendiċi I huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi I

Ċertifikat tal-Organizzazzjoni ta’ Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Ajrunavigabbiltà — Formola 14 tal-EASA

[STAT MEMBRU (*)]

Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (**)

ORGANIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU *].CAMO.XXXX

(Referenza/i: inkludi hawnhekk l-approvazzjoni(jiet) tal-AOC AOC XX.XXXX)

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 u soġġetta għall-kundizzjonijiet speċifikati hawn taħt, l-[AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (*)] b’dan tiċċertifika:

[L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPANIJA]

bħala organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà f’konformità mat-Taqsima A tal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.

KUNDIZZJONIJIET:

1.

Dan iċ-ċertifikat hu limitat għal dak l-ambitu speċifikat fit-taqsima tal-ambitu tax-xogħol tal-espożizzjoni ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (CAME) approvata kif imsemmi fit-Taqsima A tal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.

2.

Dan iċ-ċertifikat jeħtieġ konformità mal-proċeduri speċifikati fis-CAME approvata f’konformità mal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.

3.

Dan iċ-ċertifikat ikun validu filwaqt li l-organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tibqa’ konformi mal-Anness I (Parti-M), mal-Anness Vb (Parti-ML) u mal-Anness Vc (Parti-CAMO) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.

4.

Fejn l-organizzazzjoni ta’ ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà approvata tagħti b’sottokuntratt skont is-sistema ta’ ġestjoni tagħha s-servizz ta’ (diversi) organizzazzjoni(jiet), dan iċ-ċertifikat jibqa’ validu bil-kundizzjoni li din/dawn l-organizzazzjoni(jiet) tissodisfa/jissodisfaw l-obbligi kuntrattwali applikabbli.

5.

Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet 1 sa 4 ta’ hawn fuq, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa’ validu għal perjodu mingħajr limitu sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx preċedentement ġie ngħata lura, issostitwit, sospiż jew irrevokat.

Jekk din il-formola tintuża wkoll għad-detenturi ta’ ċertifikat tal-operatur tal-ajru (AOC) (operaturi tal-ajru li ngħataw liċenzja f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008), in-numru AOC, jew b’mod konformi mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (il-Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, in-numri AOC, għandhom jiżdiedu mar-referenza, b’mod supplimentari għan-numru standard, u l-kundizzjoni 5 għandha tiġi ssostitwita bil-kundizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

6.

Dan iċ-ċertifikat ma jikkostitwixxix awtorizzazzjoni għat-tħaddim tat-tipi ta’ inġenji tal-ajru msemmija fil-kundizzjoni 1. L-awtorizzazzjoni biex jitħaddmu l-inġenji tal-ajru hija l-AOC.

7.

It-terminazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-AOC ta’ trasportatur tal-ajru liċenzjat f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 awtomatikament jinvalida ċ-ċertifikat preżenti fir-rigward tar-reġistrazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru speċifikati fl-AOC ħlief meta s-CAMO tkun ikkuntrattata f’konformità mal-punt M.A.201(ea) tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014, sakemm ma jkunx iddikjarat espliċitament mod ieħor mill-awtorità kompetenti.

8.

Soġġett għall-konformità mal-kundizzjonijiet preċedenti, dan iċ-ċertifikat għandu jibqa’ validu għal żmien mhux limitat sakemm iċ-ċertifikat ma jkunx preċedentement ngħata lura, sostitwit, sospiż jew revokat.

Data tal-ħruġ oriġinali: …

Iffirmat: …

Data ta’ din ir-reviżjoni: … Nru tar-reviżjoni: …

Għall-awtorità kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (*)]

Paġna … minn …

Paġna 2 minn 2

TERMINI TAL-APPROVAZZJONI

TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-ĠESTJONI TAL-KONTINWITÀ TAL-AJRUNAVIGABBILTÀ

Referenza: [IL-KODIĊI TAL-ISTAT MEMBRU *].CAMO.XXXX

(Referenza/i tal-AOC XX.XXXX)

Organizzazzjoni: [L-ISEM U L-INDIRIZZ TAL-KUMPANIJA]

Tip/serje/grupp tal-inġenju tal-ajru

Rieżami tal-ajrunavigabbiltà awtorizzata

Permessi awtorizzati għat-titjir

Organizzazzjonijiet mogħtija sottokuntratt

 

[IVA/LE]

***

[IVA/LE]

***

 

 

[IVA/LE]

***

[IVA/LE]

***

 

 

[IVA/LE]

***

[IVA/LE]

***

 

 

[IVA/LE]

***

[IVA/LE]

***

 

It-termini tal-approvazzjoni huma limitati għall-ambitu tax-xogħol li jinsab fit-taqsima tas-CAME approvata…

Referenza tas-CAME: …

Data tal-ħruġ oriġinali: …

Iffirmat: …

Data ta’ din ir-reviżjoni: … Nru tar-reviżjoni: …

Għall-Awtorità Kompetenti: [AWTORITÀ KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU (*)]

Formola 14 tal-EASA Ħarġa 6

(*)

jew l-EASA, jekk l-EASA hi l-awtorità kompetenti

(**)

ħassar għal Stat Membru mhux tal-UE jew għall-EASA.

(***)

ħassar kif jixraq jekk l-organizzazzjoni mhijiex approvata.

DEĊIŻJONIJIET

11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/28


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2022/411

tal-10 ta’ Marzu 2022

li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/145/PESK (1).

(2)

Fl-10 ta’ Settembru 2021, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2021/1470 (2), biex b’hekk ġedded il-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2014/145/PESK għal sitt xhur oħra.

(3)

Fid-dawl tat-tkomplija tal-ipperikolar jew theddid tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/145/PESK tiġġedded għal sitt xhur oħra.

(4)

Il-Kunsill irrieżamina d-deżinjazzjonijiet individwali indikati fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK. Fuq il-bażi ta’ dak ir-rieżami, l-informazzjoni li tikkonċerna 37 individwu u sitt entitajiet jenħtieġ li tiġi emendata.

(5)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/145/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2014/145/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 6, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-15 ta’ Settembru 2022.”;

(2)

l-Anness huwa emendat kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/145/PESK tas-17 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 16).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/1470 tal-10 ta’ Settembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 321, 13.9.2021, p. 32).


ANNESS

Fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK, l-entrati li jikkonċernaw il-persuni u l-entitajiet elenkati hawn taħt huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.7.1974

Post tat-twelid: Kharkiv, RSS Ukrena, (illum l-Ukrajna)

Berezovskiy inħatar kmandant tal-Forza Navali Ukrena fl-1 ta’ Marzu 2014 iżda wara dan ħa l-ġurament quddiem il-forzi armati tal-Krimea, u b’hekk kiser il-ġurament tiegħu lill-Forza Navali tal-Ukrajna.

Kien Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed tal-Federazzjoni Russa sa Ottubru 2015.

Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Paċifiku tal-Federazzjoni Russa u Viċi Ammirall.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 28.9.1953 jew 28.8.1953

Post tat-twelid: Simferopol, l-Ukrajna

Bħala Viċi Speaker tar-Rada Verkhovna tal-Krimea, Tsekov beda, flimkien ma’ Sergey Aksyonov, it-tneħħija illegali tal-gvern tar-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ (ARC). Huwa involva lil Vladimir Konstantinov f’dan it-tentattiv, waqt li heddu bit-tkeċċija tiegħu. Huwa rrikonoxxa pubblikament li l-Membri Parlamentari mill-Krimea kienu dawk li bdew jistiednu lis-suldati Russi biex jieħdu taħt il-kontroll tagħhom lill-Verkhovna Rada tal-Krimea. Huwa kien wieħed mill-ewwel Mexxejja tal-Krimea li talab fil-pubbliku li l-Krimea tiġi annessa mar-Russja.

Membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa mill-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’ mill-2014, maħtur mill-ġdid f’Settembru 2019. Membru tal-Kunsill tal-Kumitat Federali għall-Affarijiet Barranin.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 30.7.1970

Post tat-twelid: San Pietruburgu (qabel kienet Leningrad), il-Federazzjoni Russa

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

Appoġġa b’mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea. Huwa mexxa personalment id-dimostrazzjoni b’appoġġ tal-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna.

Eks Viċi President u eks membru tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat għall-Affarijiet Internazzjonali.

Membru tal-Presidju tal-Kunsill Ġenerali tal-partit Russja Magħquda.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 13.9.1961

Post tat-twelid: Vitebsk, RSS Belarussa (illum il-Belarussja)

Eks Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Eks Kap tal-Persunal u kien l-Ewwel Viċi Kap Kmandant tal-Forza Navali Russa.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.3.1963

Post tat-twelid: Sevastopol, RSS Ukrena (illum l--Ukrajna)

Eks Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Viċi Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Attwalment Ammirall, Kap tal-Persunal Ewlieni tal-Flotta Navali Russa.

21.3.2014

32.

Logutenent Ġenerali Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 5.12.1959

Post tat-twelid: Osh, RSS Kirgiża (illum il-Kirgiżistan)

Eks Kmandant de facto tat-truppi Russi skjerati fuq il-post fil-Krimea, annessa illegalment, (li r-Russja għadha ssejjaħ uffiċjalment ‘milizzji lokali għall-awtodifiża’). Eks Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar.

Kap tad-Distrett tan-Nofsinhar tal-Gwardja Nazzjonali Russa.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 22.8.1960

Post tat-twelid: Alagir, RSS Awtonoma tal-Ossezja tat-Tramuntana, RSFSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks Gvernatur tal-belt Ukrena annessa ta’ Sevastopol.

Eks Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali tas-Siberja. Membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa.

Kap tal-Ossezja tat-Tramuntana mid-19 ta’ Settembru 2021.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 7.5.1962

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Membru tal-Kunsill Federali Russu mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ annessa mill-2014, maħtura mill-ġdid fl-2019.

Membru tal-Kumitat tal-Kunsill Federali dwar il-Leġiżlazzjoni Kostituzzjonali u l-Bini tal-Istat.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.2.1957

Post tat-twelid: Barnaul, il-Federazzjoni Russa

Eks Kmandant tat-Truppi tal-Ajru Russi, Kurunell-Ġenerali. Fil-pożizzjoni ta’ awtorità għolja tiegħu, huwa responsabbli mill-iskjerament tal-qawwiet tal-ajru Russi fil-Krimea.

Eks President tal-Kumitat ta’ Difiża tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Membru tad-Duma tal-Istat, Kumitat għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 18.3.1980

Post tat-twelid: Mikhailovka, reġjun ta’ Voroshilovgrad, RSS Ukrena jew Yevpatoria, RSS Ukrena, (illum l-Ukrajna)

Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ li ġiet annessa illegalment.

Eks Prosekutriċi tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’. Implimentat b’mod attiv l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja.

Eks Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet Internazzjonali, membru tal-Kummissjoni dwar l-investigazzjoni tal-interferenza barranija fl-affarijiet interni tal-Federazzjoni Russa, membru tal-Kumitat għas-sigurtà u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Għandha pożizzjoni ta’ Ambaxxatriċi fil-korpi diplomatiċi tal-Federazzjoni Russa.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 25.7.1972

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Kien l-hekk imsejjaħ ‘Prim Ministru tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’, bħala tali responsabbli għall-attivitajiet ‘governattivi’ separatisti tal-hekk imsejjaħ ‘gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’ (eż. fit-8 ta’ Lulju 2014 iddikjara li ‘l-militar tagħna qed iwettaq operazzjoni speċjali kontra l-“faxxisti” Ukreni’), firmatarju tal-Memorandum ta’ Qbil dwar l-‘unjoni ta’ Novorossiya’. Għadu attiv fl-appoġġ ta’ azzjonijiet jew politiki separatisti; imexxi l-‘Għaqda ta’ Voluntiera ta’ Donbas’.

President tal-Bord tal-Għaqda ta’ Voluntiera ta’ Donbass. Involut b’mod attiv fir-reklutaġġ u t-taħriġ tal-‘voluntiera’ mibgħuta jiġġieldu f’Donbas.

Membru tad-Duma tal-Istat minn Settembru 2021. F’Ottubru 2021 iddikjara li l-forzi separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna huma ‘forzi Russi’.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 6.11.1958

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

L-hekk imsejjaħ eks ‘Ministru għall-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-Massa tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. Bħalissa membru tal-hekk imsejjaħ ‘Kunsill tal-Poplu’ tal-Kumitat dwar il-Baġit, il-Finanzi u l-Politika Ekonomika tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. Għadu attiv fl-appoġġ tal-azzjonijiet separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 20.1.1964

Post tat-twelid: Izhevsk, il-Federazzjoni Russa

L-hekk imsejjaħ eks ‘Prim Ministru tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’, ikkonfermat fit-8 ta’ Lulju 2014.

Responsabbli għall-attivitajiet ‘governattivi’ separatisti tal-hekk imsejjaħ ‘gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’.

Attwalment xjentist politiku fl-Istitut tal-Ġestjoni tal-Komunikazzjoni u Direttur taċ-Ċentru għall-Istudju tal-Problemi tar-Reġimi Internazzjonali ta’ Sanzjonijiet.

Ikompli b’attivitajiet ta’ appoġġ għal strutturi separatisti tal-hekk imsejjaħ ‘gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.12.1950

Post tat-twelid: Vladivostok, il-Federazzjoni Russa

Eks membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta’ sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Huwa għadu president tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda u rappreżentant plenipotenzjarju tal-Federazzjoni Russa fil-Grupp ta’ Kuntatt dwar is-soluzzjoni tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

Il-President tal-Bord tad-Diretturi tal-intrapriża tal-Istat Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.7.1981

Post tat-twelid: Kuibyshev (Samara), il-Federazzjoni Russa

Eks Membru tad-Duma tal-Istat.

Bħala membru tad-Duma huwa ħabbar l-inawgurazzjoni tal-‘ambaxxata de facto’ tal-hekk imsejħa u mhux rikonoxxuta ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’ f’Moska, jikkontribwixxi għad-dgħajfien jew it-theddid tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Eks President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat Russu dwar l-Edukazzjoni Fiżika, l-Isport u l-Affarijiet taż-Żgħażagħ.

Mid-19 ta’ Settembru 2021, Gvernatur ta’ Khabarovsk Krai.

Mis-6 ta’ Frar 2021, Koordinatur tal-fergħa reġjonali tal-Partit Demokratiku Liberali tar-Russja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 7.2.1960

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

L-hekk imsejjaħ eks ‘viċi Ministru għad-difiża’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. Huwa assoċjat ma’ Igor Strelkov/Girkin li huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, Berezin għalhekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta’ azzjonijiet jew politiki separatisti. Membru tal-hekk imsejjaħ ‘Kunsill tal-Poplu’ tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. President attwali tal-Bord tal-Unjoni tal-Kittieba tad-DNR.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 21.1.1983

Post tat-twelid: Debaltsevo, l-Ukrajna

Assoċjat mal-‘Milizzja tal-Poplu ta’ Donbass’. Fost affarijiet oħra, huwa ddikjara li ser ikomplu l-ġlied tagħhom fil-bqija tal-pajjiż. Rudenko b’hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Membru tal-Kumitat dwar l-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura tal-hekk imsejjaħ ‘Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 11.8.1949

Post tat-twelid: Klin, Reġjun ta’ Moska, Federazzjoni Russa

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta’ Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali ‘dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol’.

Eks kap tar-Repubblika ta’ Dagestan. Eks Konsulent tal-President tal-Federazzjoni Russa.

Membru tad-Duma tal-Istat u mexxej tal-fazzjoni Russja Magħquda fid-Duma tal-Istat.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.9.1972

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Eks membru tad-Duma tal-Istat. Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta’ Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali ‘dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol’.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 8.2.1963

Post tat-twelid: Chisinau, RSS Moldovana (illum ir-Repubblika tal-Moldova)

Eks membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Membru tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin. Huwa membru prominenti ta’ ‘Russja Magħquda’ u negozjant b’investimenti kbar fl-Ukrajna u fil-Krimea.

Fl-20 ta’ Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali ‘dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta’ suġġetti federali ġodda – ir-‘Repubblika tal-Krimea’ u l-Belt ta’ Status Federali Sevastopol’.

Wara l-amalgamazzjoni tal-partiti politiċi – ‘Russja Ġusta’, ‘Għall-Verità’, u ‘Patrijotti tar-Russja’, Babakov sar is-Segretarju tal-Presidju tal-Kunsill Ċentrali tal-entità amalgamata.

Membru tad-Duma tal-Istat, membru tal-Kummissjonijiet dwar l-Enerġija, l-appoġġ għall-SMEs, l-Affarijiet tal-Commonwealth tal-Istati Indipendenti (CIS), l-integrazzjoni Ewro-Asjatika u l-appoġġ għall-kompatrijotti.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (magħruf ukoll bħala Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 15.9.1981

Post tat-twelid: Luhansk, l-Ukrajna

Deputat tal-‘Unjoni Ekonomika ta’ Luhansk’ fil-‘Kunsill Nazzjonali’ tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’. Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa ‘elezzjonijiet’ tat-2 ta’ Novembru 2014 għall-kariga ta’ tal-hekk imsejjaħ ‘Kap’ tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’. Dawn l-‘elezzjonijiet’ kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Eks ‘Kap’ tal-hekk imsejħa ‘Federazzjoni tat-Trade Unions’. Membru tal-hekk imsejjaħ ‘Kunsill tal-Poplu’ tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’. President attwali tal-Bord tal-Organizzazzjoni Pubblika Interreġjonali ‘Unjoni tal-Komunitajiet ta’ Lugansk’, rappreżentant tal-Kumitat ta’ Integrazzjoni ‘Russja-Donbass’.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, u billi pparteċipa formalment bħala kandidat fl-‘elezzjonijiet’ illegali, huwa appoġġa għaldaqstant b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Jappoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (magħruf ukoll bħala Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.5.1980 jew 21.10.1983

Post tat-twelid: Snezhnoye, oblast ta’ Donetsk, l-Ukrajna

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Eks membru tal-‘Kunsill Nazzjonali’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. Eks president tal-moviment pubbliku ‘Donbass Ħieles’.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Eks Viċi President tal-Kumitat dwar l-Industrija u l-Kummerċ tal-Assemblea Nazzjonali tad-DPR.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 27.6.1966

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

Kelliem u Viċi Kap tal-‘Milizzja tal-Poplu’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Viċi Kap u rappreżentant uffiċjali tad-‘Dipartiment tal-Milizzja tal-Poplu tad-DPR’.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (magħruf ukoll bħala IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (magħruf ukoll bħala Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 7.1.1967

Post tat-twelid: Michurinsk, oblast ta’ Tambov, Federazzjoni Russa

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

L-hekk imsejjaħ eks Kap Kmandant tal-Milizzja tal-Poplu tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’.

Billi assuma u aġixxa f’din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Eks Kmandant tat-Tmien Armata tal-Forzi Armati Russi. Kap tal-Persunal u l-Ewwel Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar Russu.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 9.11.1963

Post tat-twelid: l-eks Repubblika Demokratika tal-Ġermanja

Eks Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tal-Punent. Eks Direttur tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet Prinċipali u l-viċi kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa. Involut b’mod attiv fit-tiswir u l-implimentazzjoni tal-kampanja militari tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

Skont l-attivitajiet iddikjarati tal-persunal ġenerali, fl-eżerċizzju tal-kontroll operazzjonali fuq il-forzi armati, huwa kien involut b’mod attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Eks Viċi Ministru għad-Difiża.

Membru tad-Duma tal-Istat mid-19 ta’ Settembru 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 28.8.1977

Post tat-twelid: Bekabad, RSS tal-Użbekistan (illum l-Użbekistan)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ li ġiet annessa illegalment.

Eks Viċi President tal-Kumitat tad-Duma dwar affarijiet etniċi.

Fl-2014, Balbek inħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’ u ħadem f’din il-kapaċità għall-integrazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment fil-Federazzjoni Russa, li għaliha ġie ppremjat b’midalja ‘Għad-Difiża tar-Repubblika tal-Krimea’. Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea fi stqarrijiet pubbliċi, inkluż fuq il-profil tiegħu fis-sit elettroniku tar-Russja Magħquda (fergħa tal-Krimea) u f’artiklu fl-istampa ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-NTV fit-3 ta’ Lulju 2016.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 17.10.1969

Post tat-twelid: Kular, id-distrett Ust-Yansky, RSS awtonoma ta’ Yakut (illum il-Federazzjoni Russa)

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mill-belt ta’ Sevastopol li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar l-affarijiet internazzjonali.

Bħala membru tal-amministrazzjoni muniċipali ta’ Sevastopol fi Frar-Marzu 2014 appoġġa l-attivitajiet tal-hekk imsejjaħ ‘Sindku tal-Poplu’ Alexei Chaliy. Huwa pubblikament ammetta l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li ddefenda pubblikament, inkluż fuq is-sit web personali tiegħu u f’intervista ppubblikata fil-21 ta’ Frar 2016 fuq is-sit web nation-news.ru.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess tal-annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu ta’ ‘Mertu lejn il-Patrija – it-tieni grad’.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 3.8.1981

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar is-Swieq Finanzjarji.

F’Marzu 2014, Kozenko nħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’. Ammetta pubblikament l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li huwa ddefenda pubblikament, inkluż f’intervista ppubblikata fis-sit web gazetakrimea.ru fit-12 ta’ Marzu 2016. Għall-involviment tiegħu fil-proċess ta’ annessjoni ġie ppremjat b’midalja ‘Għad-difiża tar-“Repubblika tal-Krimea”’ mill-‘awtoritajiet’ lokali.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 24.6.1965

Post tat-twelid: Belogorsk, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kultura.

Kienet membru tal-Kunsill Suprem tar-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ sa mill-2012 u minn Marzu 2014 appoġġat l-integrazzjoni tal-Krimea u Sevastopol li ġew annessi illegalment fil-Federazzjoni Russa. F’Settembru 2014, Savchenko ġiet eletta fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’. Hi ddefendiet l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol f’għadd ta’ okkażjonijiet fi stqarrijiet pubbliċi, fosthom intervisti ppubblikati fuq is-sit elettroniku c-pravda.ru fit-2 ta’ April 2016 u l-20 ta’ Awwissu 2016. Hija ġiet ippremjata bl-ordni tal-Istat Russu ‘Għal servizzi lill-art tat-twelid’– grad II fl-2014 u bl-ordni ‘Għal-lealtà għad-dmir’ mill-‘awtoritajiet’ tar-‘Repubblika tal-Krimea’ fl-2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 4.7.1971

Post tat-twelid: Simferopol, RSS Ukrena (illum l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-‘Repubblika Awtonoma tal-Krimea’ li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma għall-Affarijiet tas-CIS, l-Integrazzjoni Ewro-Asjatika u r-Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti.

F’Settembru 2014, Shperov ġie elett fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Krimea’.

Huwa pubblikament ammetta, inkluż f’intervista ppubblikata fuq is-sit web ldpr-rk.ru fit-3 ta’ Settembru 2016, ir-rwol tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol u b’mod partikolari r-rwol tiegħu fl-organizzazzjoni tar-referendum illegali dwar l-annessjoni illegali tal-peniżola.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 20.5.1971

Post tat-twelid: il-Krimea, l-Ukrajna

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta’ Marzu 2018, l-elezzjonijiet reġjonali u lokali tat-8 ta’ Settembru 2019, u l-elezzjoni tad-Duma tal-Istat f’Settembru 2021 fil-Krimea u Sevastopol annessi illegalment, u b’hekk appoġġat b’mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 22.8.1979

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea, l-Ukrajna

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta’ Marzu 2018, l-elezzjonijiet reġjonali u lokali tat-8 ta’ Settembru 2019, u l-elezzjoni tad-Duma tal-Istat f’Settembru 2021 fil-Krimea u Sevastopol annessi illegalment, u b’hekk appoġġat b’mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 30.3.1982

Post tat-twelid: Shakhty, Oblast ta’ Rostov, USSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks ‘President’ tal-‘Kummissjoni Elettorali Ċentrali’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-hekk imsejħa ‘elezzjonijiet’ tal-11 ta’ Novembru 2018 fl-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’, u b’hekk appoġġat u implimentat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Eks Kap tad-Direttorat għall-Politika Domestika fl-amministrazzjoni tal-hekk imsejjaħ ‘Kap tar-Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Ġeneru: maskil; Data tat-twelid: 22.8.1961

Post tat-twelid: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Federazzjoni Russa

Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar tal-Forzi Armati Russi, Kurunell Ġenerali u responsabbli għall-forzi militari fir-reġjun, inkluż il-Krimea u Sevastopol annessi illegalment. F’dan ir-rwol, kien responsabbli għall-azzjonijiet tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed u forzi militari oħra tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna fil-25 ta’ Novembru 2018 li ma ppermettewx l-aċċess minn bastimenti Ukreni għall-kosta tagħhom fuq il-Baħar ta’ Azov, u li b’hekk dgħajfu l-integrità territorjali u s-sovranità tal-Ukrajna u dgħajfu s-sigurtà tal-Ukrajna billi ħarbtu l-movimenti u l-operabbiltà tal-bastimenti navali Ukreni.

Dawk l-azzjonijiet appoġġaw ukoll il-konsolidament tal-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 14.3.1960

Post tat-twelid: Krasnodar, USSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks Kap tal-Kummissjoni Elettorali ta’ Sevastopol. F’dik il-kapaċità, huwa pparteċipa fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet lokali fit-8 ta’ Settembru 2019 fil-Belt ta’ Sevastopol annessa illegalment u b’hekk appoġġa b’mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Ġeneru: femminil

Data tat-twelid: 1972

Eks Viċi Kap tal-Kummissjoni Elettorali ta’ Sevastopol. F’din il-kapaċità, hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet lokali fit-8 ta’ Settembru 2019 fil-Belt ta’ Sevastopol annessa illegalment u b’hekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u implimentat politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Ġeneru: maskil

Data tat-twelid: 10.11.1967

Post tat-twelid: mhux magħruf

Numru tal-passaport: 722706177 (fl-2015)

Eks viċi direttur ġenerali għall-proġetti ta’ infrastruttura fi Stroigazmontazh (SGM), li mill-2015 issorvelja l-kostruzzjoni tal-pont fuq l-Istrett ta’ Kerch (inkluż il-parti ferrovjarja tal-pont) li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Għaldaqstant, jappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

1.10.2020”

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1.

Intrapriża Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’‘Chernomorneftegaz’

(qabel kienet magħrufa bħala PJSC ‘Chernomorneftegaz’)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Nru tat-telefon:

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Numru ta’ reġistrazzjoni: 1149102099717

Fis-17 ta’ Marzu 2014 il-‘Parlament tal-Krimea’ adotta riżoluzzjoni li tiddikjara l-approprjazzjoni tal-assi li jappartjenu għall-intrapriża Chernomorneftegaz f’isem ir-‘Repubblika tal-Krimea’. L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-‘awtoritajiet’ tal-Krimea. Reġistrata mill-ġdid fid-29 ta’ Novembru 2014 bħala l-Intrapriża Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’‘Chernomorneftegaz’ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Черноморнефтегаз’). Fundatur: Il-Ministeru għall-Fjuwil u l-Enerġija tar-‘Repubblika tal-Krimea’ (Министерство топлива и энергетики ‘Республики Крым’).

12.5.2014

19.

Istituzzjoni tal-baġit tal-Istat Federali għax-xjenza u r-riċerka ‘Istituzzjoni nazzjonali ta’ riċerka xjentifika tar-Russja għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid, l-Akkademja tax-Xjenzi Russa “Magarach”’

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ‘Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН’

(Qabel kienet magħrufa bħala Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” l-“Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’”

Qabel kienet magħrufa bħala “Intrapriża statali ‘Magarach’ tal-istitut nazzjonali tal-inbid”“Государственное предприятие Агрофирма ‘Магарач’ Национального института винограда и вина ‘Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-05-91

Numru tar-reġistrazzjoni: 1159102130857

Is-sjieda tal-entità ġiet ittrasferita kontra l-liġi Ukrena. Fid-9 ta’ April 2014 il-‘Presidju tal-Parlament tal-Krimea’ adotta deċiżjoni Nru 1991 6/14 ‘Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-“Repubblika tal-Krimea”’ tas-26 ta’ Marzu 2014 u Nru 1836 6/14 ‘Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li tinsab fit-territorju tar-“Repubblika tal-Krimea”’ fejn ġiet iddikjarata l-approprjazzjoni ta’ assi li jappartjenu lill-entità statali ‘Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”’ f’isem ir-‘Repubblika tal-Krimea’. L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-‘awtoritajiet’ tal-Krimea.

Reġistrata mill-ġdid fil-15 ta’ Jannar 2015 bħala ‘Istituzzjoni Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” l-Istitut Nazzjonali tal-Inbid “Magarach”’.

(Государственное бюджетное учреждение ‘Республики Крым’‘Национальный научно исследовательский институт винограда и вина “Магарач”’). Fundatur: Il-Ministeru għall-Agrikoltura tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство сельского хозяйства ‘Республики Крым’).

Fid-9 ta’ Frar 2015, l-Intrapriża Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’ l-‘Istitut Nazzjonali tal-Inbid “Magarach”’ ġie ttrasformat f’faċilità xjentifika Baġitarja Federali ‘Istitut ta’ riċerka xjentifika tar-Russja għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid “Magarach”’, fi ħdan l-Akkademja Russa tax-Xjenzi.

25.7.2014

20.

Kumpannija b’ishma konġunti ‘Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”’

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’

Qabel kienet magħrufa bħala Intrapriża statali unitarja tar-‘Repubblika tal-Krimea’ l-‘Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”’

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Завод шампанских вин ‘Новый Свет’’

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ‘Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”’ u bħala ‘Intrapriża statali impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”’

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 1

+ 7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Numru tar-reġistrazzjoni: 1179102021460

Is-sjieda tal-entità ġiet ittrasferita bi ksur tal-liġi Ukrena. Fid-9 ta’ April 2014, il-‘Presidju tal-Parlament tal-Krimea’ adotta d-deċiżjoni Nru 1991-6/14 ‘Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-“Repubblika tal-Krimea”’ tas-26 ta’ Marzu 2014, u Nru 1836-6/14 ‘Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li tinsab fit-territorju tar-“Repubblika tal-Krimea”’ fejn ġiet iddikjarata l-approprjazzjoni ta’ assi li jappartjenu għall-intrapriża tal-istat ‘Zavod shampanskykh vin Novy Svet’ f’isem ir-‘Repubblika tal-Krimea’.

L-intrapriża hija b’hekk effettivament ikkonfiskata mill-‘awtoritajiet’ tal-Krimea. Reġistrata mill-ġdid fl-4 ta’ Jannar 2015 bħala Intrapriża Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’‘impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”’ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’). Fundatur: Il-Ministeru għall-Agrikoltura tar-‘Repubblika tal-Krimea’ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Reġistrata mill-ġdid wara r-riorganizzazzjoni fid-29 ta’ Awwissu 2017 bħala Kumpannija b’ishma konġunti Impjant tal-inbid effervexxenti ‘Novy Svet’ (Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Новый Свет”’). Fundatur: il-Ministeru għar-Regolamenti dwar l-Art u l-Proprjetà tar-‘Repubblika tal-Krimea’ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

25.

Il-moviment pubbliku ‘Paċi għar-Reġjun ta’ Luhansk’ (Mir Luganschine) Общественное движение ‘Мир Луганщине’

https://mir-lug.info/

Indirizz: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

‘Organizzazzjoni’ pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa ‘elezzjonijiet’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’ fit-2 ta’ Novembru 2014 u l-11 ta’ Novembru 2018. Dawn l-‘elezzjonijiet’ huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Mis-17 ta’ Frar 2018, il-president tal-organizzazzjoni huwa Leonid PASECHNIK u għalhekk hi assoċjata ma’ persuna ddeżinjata mill-Kunsill.

Bil-parteċipazzjoni formali fl-‘elezzjonijiet’ illegali, hi għalhekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u sabiex tkompli tiġi ddestabbilizzata l-Ukrajna.

29.11.2014

26.

Moviment pubbliku ‘Donbass Ħieles’ (magħruf ukoll bħala ‘Donbas Ħieles’, ‘Svobodny Donbass’) Общественное движение ‘Свободньιй Донбасс’

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Indirizz:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

‘Organizzazzjoni’ pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa ‘elezzjonijiet’ tal-hekk imsejħa ‘Repubblika tal-Poplu ta’ Donetsk’ fit-2 ta’ Novembru 2014 u l-11 ta’ Novembru 2018. Dawn l-elezzjonijiet huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Bil-parteċipazzjoni formali fl-‘elezzjonijiet’ illegali, hija għalhekk appoġġat b’mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u sabiex tkompli tiġi ddestabbilizzata l-Ukrajna.

29.11.2014

33.

Brigata Prizrak

Бригада ‘Призрак’

Indirizz: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Grupp separatist armat li appoġġa b’mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ ‘It-tieni Korp tal-Armata’ tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Lugansk’.

Jissejjaħ ukoll l-14-il Battaljun Motorizzat tal-Azzarini.

Parti mill-hekk imsejħa Milizzja tal-Poplu tar-‘Repubblika tal-Poplu ta’ Luhansk’.

16.2.2015”


RAKKOMANDAZZJONIJIET

11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/43


RAKKOMANDAZZJONI Nru 1/2022 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-IŻRAEL

tat-8 ta’ Marzu 2022

li tapprova l-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Iżrael [2022/412]

IL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-IŻRAEL,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat ta’ Iżrael, min-naħa l-oħra (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat ta’ Iżrael, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim Ewro-Mediterranju”) ġie ffirmat fi Brussell fl-20 ta’ Novembru 1995 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2000.

(2)

L-Artikolu 69 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju jagħti s-setgħa lill-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni li jieħu deċiżjonijiet u jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa.

(3)

L-Artikolu 10 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jistipula l-possibbiltà li jittieħdu deċiżjonijiet jew isiru rakkomandazzjonijiet permezz tal-proċedura bil-miktub bejn is-sessjonijiet, jekk il-Partijiet jaqblu li jsir dan.

(4)

L-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Iżrael bi tliet snin ser tagħti opportunità lill-Partijiet biex jagħmlu progress fil-kooperazzjoni tagħhom fis-snin li ġejjin, inkluż permezz tal-possibbiltà li jiġu negozjati prijoritajiet ta’ sħubija,

ADOTTA R-RAKKOMANDAZZJONI LI ĠEJJA:

Artikolu 1

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, permezz tal-proċedura bil-miktub, jirrakkomanda li l-Pjan ta’ Azzjoni UE-Iżrael jiġi estiż bi tliet snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni.

Artikolu 2

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha ssir effettiva fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ĠU L 147, 21.6.2000, p. 3.


REGOLI TA' PROĊEDURA

11.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/44


DEĊIŻJONI Nru 4/2022 TAL-BUREAU TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

tal-25 ta’ Jannar 2022

li tistabbilixxi regoli interni dwar restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ attivitajiet u proċeduri mwettqa mill-Kumitat tar-Reġjuni

IL-BUREAU TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (1) u, b’mod partikolari, l-Artikolu 306 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (2) (“ir-Regolament” jew “ir-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data”), u b’mod partikolari l-Artikolu 25 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (3), u partikolarment l-Artikolu 37(d) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni D(2021) 0894 (Każ 2021-0345) tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“l-EDPS”) tal-20 ta’ April 2021, li ġie kkonsultat b’konformità mal-Artikolu 41(2) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data,

BILLI:

(1)

Skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-data”) għandha titqies bħala data personali.

(2)

Ir-Regolament japplika, bl-istess mod għal kwalunkwe istituzzjoni tal-Unjoni, għall-Kumitat tar-Reġjuni (“il-Kumitat”) fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest tal-attivitajiet u l-proċeduri li jwettaq.

(3)

Il-Kontrollur skont it-tifsira tal-Artikolu 3(8) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data huwa l-Kumitat li jista’ jiddelega r-responsabbiltà sabiex jiġu determinati l-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali.

(4)

Skont l-Artikolu 45(3) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, il-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni (“il-Bureau”) adotta regoli ta’ implimentazzjoni (4) dwar ir-Regolament u l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kumitat (“l-UPD”). F’konformità ma’ dawn ir-regoli, id-dipartiment (direttorat, unità jew settur) tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kumitat jew is-segretarjat ta’ wieħed mill-gruppi politiċi fil-Kumitat li, waħdu jew b’mod konġunt ma’ oħrajn, jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali għandu, fir-rigward ta’ din id-data, jaġixxi f’isem il-Kumitat bħala kontrollur delegat.

(5)

Il-Kumitat u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (“il-KESE”) jaqsmu ċerti dipartimenti u riżorsi (“is-Servizzi Konġunti”) fil-kuntest tal-kooperazzjoni interistituzzjonali, u r-regoli interni applikabbli dwar ir-restrizzjonijiet tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mis-Servizzi Konġunti għandhom jiġu ddeterminati skont l-arranġamenti konklużi bejn il-Kumitat u l-KESE għal dak il-għan.

(6)

Sabiex jissodisfaw il-kompiti tal-Kumitat, il-kontrolluri tad-data jiġbru u jipproċessaw l-informazzjoni u diversi kategoriji ta’ data personali, inklużi d-data ta’ identifikazzjoni ta’ persuni fiżiċi, l-informazzjoni ta’ kuntatt, ir-rwoli u l-kompiti professjonali, l-informazzjoni dwar l-imġiba u l-prestazzjoni privata u professjonali, u d-data finanzjarja. Għalhekk, il-kontrolluri tad-data huma obbligati, skont ir-Regolament, li jipprovdu informazzjoni lis-suġġetti tad-data dwar dawk l-attivitajiet ta’ pproċessar li jwettqu u li jirrispettaw id-drittijiet tagħhom bħala suġġetti tad-data.

(7)

Il-kontrolluri tad-data jistgħu jkunu meħtieġa jirrikonċiljaw dawk id-drittijiet mal-għanijiet tal-inkjesti, l-investigazzjonijiet, il-verifiki, l-attivitajiet, l-awditi u l-proċedimenti li jitwettqu fi ħdan il-Kumitat. Jistgħu jkunu wkoll mitluba jibbilanċjaw id-drittijiet ta’ suġġett tad-data mad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ suġġetti oħra tad-data. Għal dan il-għan, l-Artikolu 25(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data jagħti lill-kontrolluri tad-data l-possibbiltà li jirrestrinġu l-applikazzjoni tal-Artikoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 u 36 tal-istess Regolament, kif ukoll l-Artikolu 4 tal-istess Regolament sa fejn id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu mad-drittijiet u l-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 22 tal-istess Regolament.

(8)

Il-kontrolluri tad-data għandhom japplikaw restrizzjonijiet biss meta dawn jirrispettaw l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, ikunu strettament meħtieġa u jkunu miżura proporzjonata f’soċjetà demokratika.

(9)

Il-kontrolluri tad-data għandhom jagħtu raġunijiet li jispjegaw il-ġustifikazzjoni għal dawk ir-restrizzjonijiet u għandhom iżommu rekord tal-applikazzjoni tagħhom tar-restrizzjonijiet għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

(10)

Il-kontrolluri tad-data għandhom ineħħu restrizzjoni malli l-kundizzjonijiet li ġġustifikaw ir-restrizzjoni ma jibqgħux japplikaw. Huma għandhom jivvalutaw regolarment dawk il-kundizzjonijiet.

(11)

Sabiex tiġi garantita l-akbar protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, l-UPD għandu jiġi kkonsultat fi żmien debitu dwar kwalunkwe restrizzjoni li tista’ tiġi applikata u għandu jivverifika l-konformità tagħhom ma’ din id-Deċiżjoni.

(12)

Sakemm ma jkunx hemm restrizzjonijiet previsti f’att legali adottat abbażi tat-Trattati (5), huwa neċessarju li jiġu adottati regoli interni li skonthom il-kontrolluri tad-data huma intitolati li jirrestrinġu d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

(13)

Din id-Deċiżjoni ma għandhiex tapplika f’każijiet fejn tapplika waħda mill-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 15(4) u 16(5) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data fir-rigward tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lil suġġett tad-data,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli ġenerali relatati mal-kundizzjonijiet li skonthom, skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, il-kontrolluri tad-data jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni, skont il-każ, tal-Artikoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 u 36 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, kif ukoll l-Artikolu 4 tal-istess Regolament sa fejn id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu mad-drittijiet u l-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 22 tal-istess Regolament.

2.   Għall-fini ta’ din id-Deċiżjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“data personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma’ suġġett tad-data li tiġi pproċessata meta jitwettqu attivitajiet jew proċeduri li ma jidħlux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu 4 jew tal-Kapitolu 5 tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għall-kuntrarju ta’ data personali operazzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data,

(b)

“kontrollur tad-data” tfisser l-entità li, waħedha jew flimkien ma’ oħrajn, fil-fatt tiddetermina l-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest tal-attivitajiet u l-proċeduri mwettqa mill-Kumitat, irrispettivament minn jekk ġietx iddelegata r-responsabbiltà għal tali determinazzjoni.

3.   Din id-Deċiżjoni tapplika għall-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet tal-attivitajiet u l-proċeduri mwettqa mill-Kumitat. Din ma għandhiex tapplika meta att legali adottat abbażi tat-Trattati jipprevedi restrizzjoni tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

4.   Il-Kontrollur skont it-tifsira tal-Artikolu 3(8) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data huwa l-Kumitat li jista’ jiddelega r-responsabbiltà sabiex jiġu determinati l-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali.

5.   Għall-iskop ta’ kull proċessar, restrizzjoni u differiment, ommissjoni jew ċaħda ta’ informazzjoni, il-kontrollur tad-data responsabbli għandu jiġi ddeterminat skont id-deċiżjonijiet interni, il-proċeduri u r-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti tal-Kumitat.

Artikolu 2

Eċċezzjonijiet u derogi

1.   Qabel ma ma tiġi applikata kwalunkwe restrizzjoni skont l-Artikolu 3(1), il-kontrolluri tad-data għandhom iqisu jekk tapplikax xi waħda mill-eċċezzjonijiet jew id-derogi stabbiliti fir-Regolament, b’mod partikolari dawk skont l-Artikoli 15(4), 16(5), 19(3), 25(3) u (4), u 35(3) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

2.   L-applikazzjoni ta’ derogi għandha tkun soġġetta għal salvagwardji adatti skont l-Artikolu 13 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Artikolu 6 ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Restrizzjonijiet

1.   Il-kontrolluri tad-data jistgħu jirrestrinġu l-applikazzjoni, skont il-każ, tal-Artikoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 u 36 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, kif ukoll tal-Artikolu 4 tal-istess Regolament sa fejn id-dispożizzjonijiet tiegħu jikkorrispondu mad-drittijiet u l-obbligi previsti fl-Artikoli 14 sa 22 tal-istess Regolament, fejn l-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom mis-suġġetti tad-data jaffettwa b’mod detrimentali l-iskop jew l-eżitu ta’ waħda jew aktar mill-attivitajiet jew proċeduri mwettqa mill-Kumitat, b’mod partikolari:

(a)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (f), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-awtorità tal-ħatra u l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratti ta’ impjieg tal-Kumitat (“l-Awtorità tal-Ħatra”) iwettqu proċeduri dixxiplinari, inkjesti amministrattivi u investigazzjonijiet relatati ma’ kwistjonijiet tal-persunal f’konformità mal-Artikolu 86 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (“ir-Regolamenti tal-Persunal”) u l-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll l-Artikoli 50a u 119 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (6) (“il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg” jew “is-CEOS”), u investigazzjonijiet fil-kuntest ta’ talbiet għall-assistenza mressqa skont l-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikoli 11 u 81 tas-CEOS u b’rabta mal-allegati każijiet ta’ fastidju fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal,

(b)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (f) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Awtorità tal-Ħatra tirrevedi t-talbiet u l-ilmenti mressqa minn uffiċjali u aġenti oħra tal-Kumitat (“membri tal-persunal”) skont l-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikoli 46 u 117 tas-CEOS,

(c)

skont l-Artikolu 25(1)(c) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Awtorità tal-Ħatra timplimenta l-politika tal-persunal tal-Kumitat billi twettaq proċeduri ta’ għażla (reklutaġġ), ta’ evalwazzjoni u ta’ promozzjoni,

(d)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (f), (g) u (h) tar-tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-uffiċjal awtorizzanti tal-Kumitat (“l-Uffiċjal Awtorizzanti”) jimplimenta t-taqsima tal-Kumitat tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea billi jwettaq proċeduri ta’ għoti skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (7) (“ir-Regolament Finanzjarju”),

(e)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (f), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Uffiċjal Awtorizzanti jwettaq monitoraġġ u investigazzjonijiet rigward il-legalità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji mwettqa mill-Kumitat u fi ħdanu, fir-rigward tal-intitolamenti finanzjarji (8) tal-membri u s-sostituti tal-Kumitat (“membri tal-Kumitat”), u fir-rigward tal-finanzjament tal-attivitajiet u l-avvenimenti organizzati jew koorganizzati mill-Kumitat, u jindirizza l-irregolaritajiet finanzjarji min-naħa ta’ membru tal-persunal skont l-Artikolu 93 tar-Regolament Finanzjarju,

(f)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (f), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat jipprovdi informazzjoni u dokumenti lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (“OLAF”), jew fuq talba tal-OLAF jew fuq inizjattiva tiegħu stess, jinnotifika każijiet lill-OLAF jew jipproċessa informazzjoni u dokumenti riċevuti mill-OLAF (9),

(g)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat iwettaq awditi interni għall-fini tal-Artikoli 118 u 119 tar-Regolament Finanzjarju u fir-rigward tal-attivitajiet u l-proċeduri tad-dipartimenti tiegħu,

(h)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (d) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat iwettaq valutazzjonijiet interni tar-riskju, kontrolli tal-aċċess, inklużi verifiki tal-preċedenti personali, miżuri ta’ prevenzjoni u investigazzjoni ta’ inċidenti ta’ sikurezza u sigurtà, inklużi inċidenti li jinvolvu membri tal-Kumitat jew membri tal-persunal kif ukoll inċidenti relatati mal-infrastruttura tal-Kumitat u mat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, kif ukoll inkjesti dwar is-sigurtà u investigazzjonijiet awżiljarji, inklużi tan-networks tal-komunikazzjoni elettronika tiegħu, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba minn partijiet terzi,

(i)

skont l-Artikolu 25(1)(c), (d) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-UPD, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba minn partijiet terzi, iwettaq investigazzjonijiet dwar kwistjonijiet u okkorrenzi relatati direttament mal-kompiti tagħhom li jkunu saru jafu bihom, f’konformità mal-Artikolu 45(2) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data,

(j)

skont l-Artikolu 25(1)(h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-kontrolluri tad-data jipproċessaw data personali miksuba fil-kuntest ta’ membru tal-persunal li jirrapporta b’rieda tajba elementi fattwali li jindikaw li jeżistu jew attivitajiet illegali possibbli, inklużi frodi u korruzzjoni, li huma ta’ detriment għall-interessi tal-Unjoni (“irregolaritajiet serji”) jew imġiba relatata mal-qadi ta’ dmirijiet professjonali li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas serju ta’ konformità mal-obbligi tal-membri tal-persunal (“imġiba ħażina serja”),

(k)

skont l-Artikolu 25(1)(h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-kontrolluri tad-data jipproċessaw data personali miksuba minn konsulenti kunfidenzjali fil-kuntest tal-proċedura informali għal każijiet ta’ allegat fastidju,

(l)

skont l-Artikolu 25(1)(h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-kontrolluri tad-data jipproċessaw data personali dwar is-saħħa (“data medika”) jew ta’ membru tal-Kumitat jew ta’ membru tal-persunal, inkluża dik ta’ natura psikoloġika jew psikjatrika, li tinsab fil-fajl mediku miżmum mill-Kumitat dwar is-suġġett tad-data kkonċernat,

(m)

skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta kontrolluri tad-data jipproċessaw data personali f’dokumenti pproċessati jew miksuba mill-partijiet jew mill-intervenjenti fil-kuntest tal-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (“il-Qorti tal-Ġustizzja”),

(n)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (d), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat jipprovdi jew jirċievi assistenza lil jew minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni u jikkoopera magħhom fil-kuntest tal-attivitajiet jew il-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1, punti (a) sa (m), u f’konformità mal-ftehimiet applikabbli dwar il-livell ta’ servizz, il-memoranda ta’ qbil u l-ftehimiet ta’ kooperazzjoni,

(o)

skont l-Artikolu 25(1)(b), (c), (g) u (h) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat jipprovdi assistenza lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew dawk ta’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali – jew jirċievi assistenza mingħandhom – u jikkoopera ma’ tali awtoritajiet u organizzazzjonijiet, jew fuq talba tagħhom jew fuq inizjattiva tiegħu stess,

(p)

skont l-Artikolu 25(1)(a), (b), (e) u (f) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data, meta l-Kumitat jipprovdi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri, jew lil dawk ta’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, informazzjoni u dokumenti li jitolbu fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet.

2.   Ir-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jikkonċernaw kemm data personali oġġettiva (“hard data”) kif ukoll suġġettiva (“soft data”), b’mod partikolari iżda mhux esklużivament waħda jew aktar mill-kategoriji li ġejjin:

(a)

Data ta’ identifikazzjoni;

(b)

Data ta’ kuntatt;

(c)

Data professjonali (10);

(d)

Data finanzjarja;

(e)

Data ta’ sorveljanza (11);

(f)

Data dwar it-traffiku (12);

(g)

Data medika (13);

(h)

Data ġenetika (13);

(i)

Data bijometrika (13);

(j)

Data dwar il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta’ persuna fiżika (13);

(k)

Data li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjonijiet politiċi jew l-affiljazzjoni, jew is-sħubija fi trade union (13);

(l)

Data li tiżvela l-prestazzjoni jew l-imġiba ta’ persuni fiżiċi li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ għażla (reklutaġġ), ta’ evalwazzjoni jew ta’ promozzjoni (14);

(m)

Data dwar il-preżenza ta’ persuni fiżiċi;

(n)

Data dwar attivitajiet esterni ta’ persuni fiżiċi;

(o)

Data relatata ma’ reati suspettati, ma’ reati, ma’ kundanni kriminali jew ma’ miżuri ta’ sigurtà;

(p)

Komunikazzjonijiet elettroniċi;

(q)

Id-data l-oħra kollha relatata mas-suġġett tal-attività jew il-proċedura rilevanti li teħtieġ l-ipproċessar ta’ dik id-data.

3.   Kwalunkwe restrizzjoni għandha tirrispetta l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u tkun meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika, u għandha tkun limitata għal dak li huwa strettament meħtieġ biex jintlaħaq l-objettiv tagħha.

4.   Kwalunkwe restrizzjoni tal-applikazzjoni tal-Artikolu 36 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi), kemm jekk totali kif ukoll jekk parzjali, skont il-paragrafu 1 għandha tikkonforma mal-liġi applikabbli tal-Unjoni dwar il-privatezza tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (15).

5.   Il-kontrolluri tad-data għandhom janalizzaw perjodikament l-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, mill-inqas kull sitt xhur mill-adozzjoni rispettiva tagħhom iżda wkoll meta elementi essenzjali u deċiżivi tal-bidla tal-każ u mat-tlestija jew it-tmiem tal-attività jew il-proċedura li ġġeneraw ir-restrizzjonijiet. Wara dan, huma għandhom jimmonitorjaw il-ħtieġa li tinżamm kwalunkwe restrizzjoni fuq bażi annwali.

6.   Ir-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikomplu japplikaw dment li jibqgħu applikabbli r-raġunijiet li jiġġustifikawhom, Meta r-raġunijiet għal restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma jibqgħux jeżistu, il-kontrolluri tad-data għandhom ineħħu dik ir-restrizzjoni.

7.   Meta jkunu qed jipproċessaw data personali riċevuta minn partijiet terzi fil-kuntest tal-kompiti tal-Kumitat, il-kontrolluri tad-data għandhom jikkonsultaw dawk il-partijiet terzi dwar ir-raġunijiet potenzjali għaliex imponew restrizzjonijiet u dwar in-neċessità u l-proporzjonalità tar-restrizzjonijiet ikkonċernati, sakemm dan ma jxekkilx l-attivitajiet jew il-proċeduri tal-Kumitat.

Artikolu 4

Valutazzjoni tan-neċessità u l-proporzjonalità

1.   Qabel ma japplikaw kwalunkwe restrizzjoni, il-kontrolluri tad-data għandhom, fuq bażi ta’ każ b’każ, jivvalutaw jekk ir-restrizzjonijiet ikkunsidrati humiex meħtieġa u proporzjonati.

2.   Kull meta l-kontrolluri tad-data jivvalutaw in-neċessità u l-proporzjonalità ta’ restrizzjoni, għandhom iqisu r-riskji potenzjali għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data.

3.   Il-valutazzjonijiet tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data li jirriżultaw mill-impożizzjoni tar-restrizzjonijiet, b’mod partikolari r-riskju li d-data personali tagħhom tista’ tiġi pproċessata ulterjorment mingħajr ma jkunu jafu u li dawn jistgħu ma jitħallewx jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f’konformità mar-Regolament, kif ukoll id-dettalji tal-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ dawk ir-restrizzjonijiet, għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru tal-attivitajiet ta’ pproċessar miżmuma mill-kontrolluri tad-data skont l-Artikolu 31(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data. Dawn għandhom jiġu rreġistrati wkoll fi kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data rigward dawn ir-restrizzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 5

Dokumentazzjoni u reġistrazzjoni tar-restrizzjonijiet

1.   Kull meta l-kontrolluri tad-data japplikaw restrizzjonijiet, huma għandhom jiddokumentaw:

(a)

Ir-raġunijiet għalfejn ġew applikati r-restrizzjonijiet;

(b)

Il-motivazzjoni li għaliha jiġu applikati r-restrizzjonijiet;

(c)

Kif l-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data jaffettwa b’mod detrimentali l-iskop jew l-eżitu ta’ attività jew proċedura waħda jew aktar imwettqa mill-Kumitat;

(d)

L-eżitu tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1).

2.   Id-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għanda tagħmel parti mir-reġistru ċentrali previst fl-Artikolu 31(5) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data u għandhom ikunu disponibbli għall-EDPS fuq talba.

3.   Meta l-kontrolluri tad-data jirrestrinġu l-applikazzjoni tal-Artikolu 35 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data (Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data), ir-rekord imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi inkluż fin-notifika lill-EDPS prevista fl-Artikolu 34(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 6

Salvagwardji u perjodu ta’ żamma

1.   Il-kontrolluri tad-data għandhom jimplimentaw salvagwardji biex jipprevjenu l-użu ħażin ta’ data personali, li jkun hemm aċċess illegali għaliha, jew li tiġi trasferita, li tista’ tkun soġġetta għal restrizzjonijiet skont l-Artikolu 3(1). Tali salvagwardji għandhom jinkludu miżuri tekniċi u organizzazzjonali adatti u għandhom ikunu inklużi, skont kif ikun meħtieġ, fid-deċiżjonijiet interni, fil-proċeduri u fir-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti tal-Kumitat.

2.   Is-salvagwardji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu:

(a)

Rwoli, responsabbiltajiet u passi proċedurali definiti b’mod ċar;

(b)

Fejn meħtieġ, ambjent elettroniku sigur li jipprevjeni li data elettronika tiġi aċċessata b’mod illegali jew aċċidentali minn jew trasferita lil persuni mhux awtorizzati;

(c)

Fejn meħtieġ, il-ħażna u l-ipproċessar siguri ta’ dokumenti stampati;

(d)

Monitoraġġ dovut tar-restrizzjonijiet u rieżami perjodiku tal-applikazzjoni tagħhom.

3.   Id-data personali għandha tinżamm skont ir-regoli applikabbli tal-Kumitat dwar iż-żamma (16), li għandhom jiġu stabbiliti fir-rekords miżmuma mill-kontrolluri tad-data skont l-Artikolu 31(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data. Fi tmiem il-perjodu taż-żamma, id-data personali għandha, skont il-każ, titħassar, issir anonima b’tali mod li s-suġġett tad-data kkonċernat ma jkunx jew ma jibqax identifikabbli, jew trasferita fl-arkivji tal-Kumitat skont l-Artikolu 13 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 7

Informazzjoni lis-suġġetti tad-data dwar ir-restrizzjoni tad-drittijiet tagħhom

1.   L-avviżi dwar il-protezzjoni tad-data ppubblikati fis-sit web pubbliku tal-Kumitat u fl-intranet tiegħu għandhom jinkludu taqsima li tipprovdi lis-suġġetti tad-data b’informazzjoni ġenerali dwar ir-restrizzjoni potenzjali tad-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-attivitajiet u l-proċeduri tal-Kumitat li jinvolvu l-ipproċessar tad-data personali tagħhom. Din it-taqsima għandha tispeċifika d-drittijiet li jistgħu jiġu ristretti, ir-raġunijiet li għalihom jistgħu jiġu applikati r-restrizzjonijiet, it-tul ta’ żmien potenzjali ta’ dawk ir-restrizzjonijiet u r-rimedji amministrattivi u legali disponibbli għas-suġġetti tad-data.

2.   Kull meta l-kontrolluri tad-data japplikaw restrizzjonijiet, huma għandhom, mingħajr dewmien żejjed u fl-aktar format adatt, jinfurmaw direttament lil kull suġġett tad-data kkonċernat dwar:

(a)

Kwalunkwe restrizzjoni eżistenti jew imminenti tad-drittijiet tagħhom;

(b)

Ir-raġunijiet prinċipali li fuqhom hija bbażata l-applikazzjoni tar-restrizzjoni;

(c)

Id-dritt tagħhom li jikkonsultaw lill-UPD bil-ħsieb li jikkontestaw ir-restrizzjoni;

(d)

Id-dritt tagħhom li jressqu lment quddiem l-EDPS;

(e)

Id-dritt tagħhom li jitolbu rimedju ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

3.   Minkejja l-paragrafu 2, fejn il-kontrolluri tad-data jirrestrinġu, f’każijiet eċċezzjonali, l-applikazzjoni tal-Artikolu 35 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data (Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-suġġett tad-data), huma għandhom jikkomunikaw il-ksur tad-data personali lis-suġġett tad-data kkonċernat u jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-punti (b), (d) u (e), malli r-raġunijiet għar-restrizzjoni ta’ tali komunikazzjoni ma jibqgħux jeżistu.

4.   Minkejja l-paragrafu 2, fejn il-kontrolluri tad-data jirrestrinġu, f’każijiet eċċezzjonali, l-applikazzjoni tal-Artikolu 36 tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi), huma għandhom jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fit-tweġiba tagħhom għal kwalunkwe talba mis-suġġett tad-data kkonċernat.

5.   Il-kontrolluri tad-data jistgħu jiddifferixxu, iħallu barra jew jiċħdu l-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 (“differiment, ommissjoni jew ċaħda ta’ informazzjoni”) sakemm dan jikkanċella l-effett tar-restrizzjoni. Huma għandhom jipprovdu lis-suġġett tad-data kkonċernat bl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 malli dan ma jibqax irendi r-restrizzjoni ineffettiva.

6.   L-Artikolu 4 u l-Artikolu 5 għandhom japplikaw b’analoġija fir-rigward ta’ kwalunkwe każ ta’ differiment, ommissjoni jew ċaħda ta’ informazzjoni.

Artikolu 8

Involviment tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Kumitat

1.   Il-kontrolluri tad-data għandhom, mingħajr dewmien żejjed, jinformaw lill-UPD bil-miktub kull meta jirrestrinġu d-drittijiet ta’ suġġett tad-data skont l-Artikolu 3(1), iwettqu l-analiżijiet perjodiċi msemmija fl-Artikolu 3(5), ineħħu r-restrizzjonijiet kif previst fl-Artikolu 3(6), jew jiddifferixxu, iħallu barra jew jiċħdu l-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) f’konformità mal-Artikolu 7(5). Fuq talba, l-UPD għandu jingħata aċċess għar-rekords assoċjati u kwalunkwe dokument li jkun fih elementi fattwali u legali sottostanti.

2.   L-UPD jista’ jitlob lill-kontrolluri tad-data biex janalizzaw kwalunkwe restrizzjoni eżistenti kif ukoll differimenti, ommissjonijiet jew ċaħdiet ta’ informazzjoni, u l-applikazzjoni tagħhom. L-UPD għandu jiġi infurmat bil-miktub dwar l-eżitu tal-analiżi mitluba.

3.   L-involviment tal-UPD previst fil-paragrafi 1 u 2 fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ restrizzjonijiet u differimenti, ommissjonijiet jew ċaħdiet ta’ informazzjoni għandu jiġi dokumentat kif imiss mill-kontrolluri tad-data, inkluża l-informazzjoni kondiviża mal-UPD.

4.   L-UPD għandu, fuq talba, jipprovdi l-fehma tiegħu lill-kontrolluri tad-data dwar id-determinazzjoni tar-responsabbiltajiet tagħhom fil-kuntest ta’ arranġament ta’ kontroll konġunt skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Artikolu 9

Servizzi Konġunti

L-UPD għandu jikkoopera mal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-KESE fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mis-Servizzi Konġunti bil-għan li tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet finali

1.   Is-Segretarju Ġenerali jista’, kif meħtieġ, joħroġ istruzzjonijiet jew jadotta miżuri ta’ implimentazzjoni biex, fejn meħtieġ, jispeċifika aktar u jagħti effett lil kwalunkwe dispożizzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, f’konformità magħha.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Jannar 2022.

Għall-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni

Apostolos TZITZIKOSTAS

Il-President


(1)  ĠU C 202, 7.6.2016, p. 47.

(2)  ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.

(3)  ĠU L 472, 30.12.2021, p. 1.

(4)  Deċiżjoni Nru 19/2020 tal-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni li tadotta r-regoli ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (“Deċiżjoni Nru 19/2020”).

(5)  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (“TUE”) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 13) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”).

(6)  Anness għar-Regolament tal-Kunsill Nru 31 (KEE), 11 (KEEA), li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU P 45, 14.6.1962, p. 1385 – mhux disponibbli bil-Malti), kif modifikat bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għal uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1) u kif emendat, speċifikat, supplimentat jew modifikat mod ieħor.

(7)  Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014 (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(8)  Inklużi, iżda mhux limitati għal, indennizzi għall-ispejjeż ġenerali, indennizzi tal-persunal, indennizzi għat-tagħmir u l-faċilitajiet, indennizzi għall-ivvjaġġar, għas-sussistenza u għal-laqgħat (mill-bogħod) kif ukoll indennizzi oħra mħallsa skont l-Artikolu 238 tar-Regolament Finanzjarju.

(9)  Dan il-punt ma japplikax għall-ipproċessar ta’ data personali li għaliha l-OLAF jaġixxi bħala l-uniku kontrollur, b’mod partikolari f’każijiet fejn l-OLAF jipproċessa data personali miżmuma fil-bini tal-Kumitat.

(10)  Inklużi, iżda mhux limitati għal, kuntratti ta’ impjieg, kuntratti ta’ fornituri ta’ servizzi u data relatata ma’ missjonijiet.

(11)  Inklużi, iżda mhux limitati għal, reġistrazzjonijiet awdjo u vidjo u reġistri sign-in u sign-out.

(12)  Inklużi, iżda mhux limitati għal, ħinijiet ta’ log-on u log-off, aċċess għal applikazzjonijiet interni u għal riżorsi bbażati fuq in-network u l-użu tal-Internet.

(13)  Sa fejn tali data tiġi pproċessata skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data.

(14)  Inklużi, iżda mhux limitati għal, testijiet bil-miktub, diskorsi rreġistrati, dokumenti ta’ evalwazzjoni, u valutazzjonijiet, osservazzjonijiet jew opinjonijiet tal-evalwaturi.

(15)  Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(16)  Deċiżjoni Nru 129/2003 tas-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-17 ta’ Ġunju 2003 dwar il-ġestjoni tad-dokumenti fil-Kumitat tar-Reġjuni.