ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 22

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
28ta' Jannar 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/115 tas-27 ta’ Jannar 2020 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/116 tas-27 ta’ Jannar 2020 li jimplimenta l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2017/1770 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali

25

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/117 tas-27 ta’ Jannar 2020 li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

31

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/118 tas-27 ta’ Jannar 2020 li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali

55

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.1.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 22/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/115

tas-27 ta’ Jannar 2020

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 tal-4 ta' Frar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fl-4 ta' Frar 2011 il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 101/2011.

(2)

Abbażi ta' rieżami tal-lista stabbilita fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011, jenħtieġ li dak l-Anness jiġi emendat u ssupplimentat b'informazzjoni dwar id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva.

(3)

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 jenħtieġ għalhekk li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VUČKOVIĆ.


(1)  ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1.


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS I

A.   

Lista ta' persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 3 ta' Settembru 1936

Nazzjonalità: Tuneżina

Nru tal-ID: 00354671

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet, ex President tat-Tuneżija, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini fir-rigward tal-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra u għar-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 24 ta' Ottubru 1956

Nru tal-ID: 00683530

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Zine El Abidine BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 4 ta' Marzu 1944

L-aħħar indirizz magħruf: 11 rue de France — Radès Ben Arous

Nru tal-ID: 05000799

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet. direttur maniġerjali iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sabha - il-Libja

Data tat-Twelid: 7 ta' Jannar 1980

L-aħħar indirizz magħruf: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID: 04524472

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Yamina SOUIEI, , miżżewweġ lil Inès LEJRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (ex uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricol) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 2 ta' Diċembru 1981

Nru tal-ID:04682068

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 16 ta' Jannar 1987

Nru tal-ID:00299177

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 17 ta' Lulju 1992

L-aħħar indirizz magħruf: il-Palazz Presidenzjali, Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:09006300

Pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 5 ta' Novembru 1962

L-aħħar indirizz magħruf: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia

Nru tal-ID:00777029

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Saida DHERIF

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 24 ta' Ġunju 1948

L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue El Achfat — Carthage — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID: 00104253

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: aġent manager ta' impriża agrikola, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Nadia MAKNI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Radès

Data tat-Twelid: 19 ta' Frar 1953

L-aħħar indirizz magħruf: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô

Nru tal-ID:00403106

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUB

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 26 ta' Awwissu 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence

Nru tal-ID:05417770

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: negozjant, iben Najia JERIDI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 26 ta' April 1950

L-aħħar indirizz magħruf: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur

Nru tal-ID: 00178522

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet, direttur maniġerjali, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Souad BEN JAMIA

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 25 ta' Settembru 1955

L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05150331

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Hela BELHAJ

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 27 ta' Diċembru 1958

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

, Nru tal-ID:00166569

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgħ, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed Montasser MEHERZI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: La Marsa

Data tat-Twelid: 5 ta' Mejju 1959

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nru tal-ID: Nru tal-ID:00046988

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Fatma SFAR, miżżewweġ lil Samira TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 1 ta' Frar 1960

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur

, Nru tal-ID:00235016

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Habib ZAKIR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 5 ta' Marzu 1957

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur

Nru tal-ID:00547946

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewweġ lil Nefissa TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 3 ta' Lulju 1973

L-aħħar indirizz magħruf: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05411511

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Yamina SOUIEI, direttur maniġerjali

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 25 ta' Ġunju 1975

L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi -Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05417907

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, bint Mounira TRABELSI (oħt Leïla TRABELSI), miżżewġa lil Mourad MEHDOUI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 3 ta' Mejju 1962

L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05189459

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Neila BARTAJI, miżżewweġ lil Lilia NACEF

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 18 ta' Settembru 1976

L-aħħar indirizz magħruf: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05412560

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Najia JERIDI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 4 ta' Diċembru 1971

L-aħħar indirizz magħruf: 2 rue El Farrouj — La Marsa

Nru tal-ID:05418095

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali. iben Yamina SOUIEI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 20 ta' Diċembru 1965

L-aħħar indirizz magħruf: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00300638

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: impjegat fl-uffiċċji ta' Tunisair, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 29 ta' Jannar 1988

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv ta' Stafiem — Peugeot, iben Kaouther Feriel HAMZA

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 13 ta' Jannar 1959

L-aħħar indirizz magħruf: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00400688

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 5 ta' Lulju 1965

L-aħħar indirizz magħruf: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00589759

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 21 ta' Awwissu 1971

, Nru tal-ID:05409131

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Passaport Nru: x599070

Data tal-ħruġ: Novembru 2016

Data tal-iskadenza: 21 ta' Novembru 2021

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marwan MABROUK

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 8 ta' Marzu 1963

L-aħħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nru tal-ID:00589758

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: tabiba, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 13 ta' Awwissu 1960

L-aħħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nru tal-ID:00642271

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewweġ lil Ghazoua BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 22 ta' Novembru 1949

L-aħħar indirizz magħruf: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam Sousse

Nru tal-ID:02951793

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: fotografu għall-istampa fil-Ġermanja, iben Selma HASSEN

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 13 ta' Marzu 1947

L-aħħar indirizz magħruf: rue El Moez — Hammam Sousse

Nru tal-ID:02800443

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, mejjet. miżżewweġ lil Zohra BEN AMMAR

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 16 ta' Mejju 1952

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse

Nru tal-ID:02914657

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: rappreżentanta ta' Tunisair, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 18 ta' Settembru 1956

L-aħħar indirizz magħruf: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse

Nru tal-ID: 02804872

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: manager ta' kumpannija, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 28 ta' Ottubru 1938

L-aħħar indirizz magħruf: 255 cité El Bassatine — Monastir

Nru tal-ID:028106l4

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta' Selma MANSOUR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 21 ta' Ottubru 1969

L-aħħar indirizz magħruf: avenue Hédi Nouira — Monastir

Nru tal-ID:04180053

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Selma MANSOUR, miżżewweġ lil Monia CHEDLI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 29 ta' April 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 83 Cap Marina — Monastir

Nru tal-ID:04186963

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: manager ta' kumpannija, iben Selma MANSOUR, għażeb

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 12 ta' Ottubru 1972

L-aħħar indirizz magħruf: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir

Nru tal-ID:04192479

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: esportatur u importatur kummerċjali, iben Selma MANSOUR, għażeb

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 8 ta' Marzu 1980

L-aħħar indirizz magħruf: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

Nru tal-ID:06810509

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: segretarju ta' kumpannija, bint Selma MANSOUR, miżżewġa lil Zied JAZIRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam Sousse

Data tat-Twelid: 8 ta' Ottubru 1978

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05590835

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur ta' kumpannija, iben Hayet BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam Sousse

Data tat-Twelid: 9 ta' Awwissu 1977

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam Sousse

Nru tal-ID:05590836

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Hayet BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 30 ta' Awwissu 1982

L-aħħar indirizz magħruf: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

Nru tal-ID:08434380

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Hayet BEN ALI, miżżewġa lil Badreddine BENNOUR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 13 ta' Jannar 1970

L-aħħar indirizz magħruf: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana

Nru tal-ID:05514395

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: manager dipartimentali ta' Tunisair, iben Naïma BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam Sousse

Data tat-Twelid: 22 ta' Ottubru 1967

L-aħħar indirizz magħruf: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia

Nru tal-ID:05504161

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: konsulent speċjali fil-Ministeru għat-Trasport, iben Naïma BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 3 ta' Jannar 1973

L-aħħar indirizz magħruf: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam Sousse

Nru tal-ID:05539378

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina, Franċiża

Post tat-twelid: Pariġi, Franza

Data tat-Twelid: 27 ta' Ottubru 1966

L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05515496

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur ta' kumpannija, iben Paulette HAZAT

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina, Franċiża

Post tat-twelid: Le Petit Quevilly (76)

Data tat-Twelid: 6 ta' April 1971 jew 16 ta' April 1971

L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam Sousse, Tunisia; jew 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franza

Nru tal-ID: 00297112

pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija

Nru tal-ID: 111277501841.

pajjiż tal-ħruġ: Franza

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Tijani BEN ALI mwieled fid-9 ta' Frar 1932, u Paulette HAZET (jew HAZAT) imwielda fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID)

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 28 ta' Awwissu 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, it-Tuneżija

Nru tal-ID:04622472

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgħ, iben Leila DEROUICHE

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta' rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'miżapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza ħażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

B.   

Drittijiet tad-difiża u dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva skont il-liġi Tuneżina:

Id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

Jirriżulta mill-Artikoli 20, 27, 29 u 108 tal-Kostituzzjoni Tuneżina, l-Artikoli 13, 47, 50, 59, 66 u175 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali u mil-Liġi Nru 2002-52 tat-3 ta' Ġunju 2002 li d-drittijiet li ġejjin huma garantiti skont il-liġi Tuneżina:

lil kwalunkwe individwu suspettat li wettaq reat kriminali jew akkużat bih:

1.

id-dritt għal stħarriġ ġudizzjarju ta' kwalunkwe att jew deċiżjoni amministrattiva;

2.

id-dritt li jiddefendi ruħu personalment jew permezz ta' assistenza legali magħżula minnu stess jew, jekk ma jkollux mezzi biżżejjed biex iħallas għall-assistenza legali, din għandha tingħata lilu b'xejn meta l-interessi tal-ġustizzja jeħtieġu hekk;

lil kwalunkwe individwu akkużat b'reat kriminali:

1.

id-dritt li jkun infurmat minnufih, b'lingwa li jifhem u fid-dettal, dwar in-natura u r-raġuni tal-akkuża kontra tiegħu;

2.

id-dritt li jkollu żmien u faċilitajiet xierqa għall-preparazzjoni tad-difiża tiegħu;

3.

id-dritt li jeżamina jew li jara li jiġu eżaminati xhieda kontra tiegħu u li jottjeni l-attendenza u l-eżami ta' xhieda favur tiegħu taħt l-istess kondizzjonijiet bħax-xhieda kontra tiegħu;

4.

id-dritt li jkollu assistenza b'xejn ta' interpretu jekk ma jkunx jifhem jew jitkellem il-lingwa użata fil-qorti.

L-applikazzjoni tad-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Ben Ali.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprjazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sa Trabelsi.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprjazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Marzu 2012 is-Sur Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Materi.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia s-Sa Ben Ali kienet irrappreżentata minn avukat.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari b'impenn bil-miktub li sar mill-awtoritajiet Tuneżini lill-awtoritajiet Żvizzeri fis-7 ta' April 2014, fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta' ittra rogatorja, li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tas-Sur Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI u d-drittijiet tad-difiża tiegħu.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Marzu 2012 u s-16 ta' Marzu 2012 is-Sur Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Jannar 2012, il-5 ta' Lulju 2012 u s-27 ta' Frar 2013 is-Sa Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-27 ta' Ottubru 2016 is-Sur Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ma kinux rispettati.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-23 ta' Frar 2012 is-Sur Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ma kinux rispettati.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta' Awwissu 2011 u t-2 ta' Ottubru 2012 u l-31 ta' Mejju 2013 is-Sur Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta' Jannar 2012 is-Sa Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta' Jannar 2012 is-Sur Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta' Frar 2012 is-Sa Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef instemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tagħha u mill-fatt li kienet assistita minn avukati f'seduti quddiem il-Qrati u li użat id-dritt tagħha li tappella s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'istanza.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Frar 2012 is-Sur Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-2 ta' Marzu 2012 is-Sur Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-16 ta' Frar 2011 is-Sur Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta' Settembru 2011 is-Sur Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li (i) fl-24 ta' Novembru 2014, it-12 ta' Jannar 2015, l-10 ta' April 2015 u t-2 ta' Diċembru 2015, is-Sur Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub instema' fuq diversi kawżi minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu; (ii) l-investigazzjoni kontra s-Sur Chiboub fil-Kawża 27638/6 ġiet itterminata fit-30 ta' Marzu 2018 minħabba nuqqas ta' provi u d-deċiżjoni li l-investigazzjoni tiġi tterminata ġiet aktar tard ikkonfermata fl-appell; u (iii) is-Sur Chiboub kien assistit minn avukat matul l-proċeduri ta' arbitraġġ quddiem il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-4 ta' Ottubru 2011 is-Sa Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fis-6 ta' Marzu 2012 is-Sa Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Ottubru 2011 u t-18 ta' Ottubru 2012 is-Sa Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Wara r-rikors tas-Sur Zarrouk, il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) ta d-deċiżjoni ta' arbitraġġ li ġiet ikkonfermata mill-Conseil de l'IVD fl-24 ta' Diċembru 2018. Din id-deċiżjoni ġiet ikkontestata quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni. Il-kawża għadha pendenti. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew fil-proċess ta' rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li, fis-16 ta' Jannar 2012, l-1 ta' Frar 2012 u fit-22 ta' Ġunju 2017, is-Sur Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta' Ottubru 2011 is-Sur Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 is-Sa Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' Novembru 2011 is-Sa Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta' Jannar 2012 is-Sur Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' April 2012 is-Sur Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li s-Sur Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-12 ta' Novembru 2011 u s-17 ta' Mejju 2013 is-Sur Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta' Ottubru 2011 is-Sa Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta' April 2012 is-Sur Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ma kinux rispettati.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 u l-25 ta' Ottubru 2011 is-Sa Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta' Ġunju 2013 is-Sur Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta' Ottubru 2011 is-Sur Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fl-2011 is-Sur Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m'għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta' fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b'mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta' Marzu 2012 is-Sur Sofiene Ben Ali nstema' minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

”.

28.1.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 22/25


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/116

tas-27 ta’ Jannar 2020

li jimplimenta l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2017/1770 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1770 tat-28 ta’ Settembru 2017 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 12(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-28 ta’ Settembru 2017, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2017/1770.

(2)

Fl-14 ta’ Jannar 2020, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti stabbilit permezz tal-paragrafu 9 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti emenda l-elenkar ta’ ħames persuni li għalihom japplika l-iffriżar tal-assi.

(3)

L-Anness I għar-Regolament (UE) 2017/1770 jenħtieġ għalhekk li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) 2017/1770 huwa emendat kif jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VUČKOVIĆ.


(1)  ĠU L 251, 29.9.2017, p. 1.


ANNESS

Fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1770, l-entrati 1, 2, 3, 4, u 5 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“1.   AHMED AG ALBACHAR (magħruf ukoll bħala: Intahmado Ag Albachar)

Deżinjazzjoni: President tal-Kummissjoni Umanitarja tal-Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Data tat-twelid: 31 ta’ Diċembru 1963

Post tat-twelid: Tin-Essako, ir-reġjun ta’ Kidal, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta’ identifikazzjoni nazzjonali: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizz: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta’ Lulju 2019 (emendata fid-19 ta’ Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Ahmed Ag Albahar huwa negozjant prominenti u, sa mill-bidu tal-2018, konsulent speċjali għall-Gvernatur tar-reġjun ta’ Kidal. Membru influwenti tal-Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), parti mill-komunità tat-Tuareg tal-Ifoghas, Ahmed Ag Albahar huwa wkoll medjatur bejn il-Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) u l-Ansar Dine (QDe.135). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta’ dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim; u l-paragrafu 8(e) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli ostakola l-kunsinna ta’ għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għal għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

F’Jannar Ag Albachar uża l-influwenza tiegħu biex jikkontrolla u jagħżel liema proġetti umanitarji u ta’ żvilupp iseħħu fir-reġjun ta’ Kidal, min jimplimentahom, fejn u meta. L-ebda azzjoni umanitarja ma tista’ ssir mingħajr l-għarfien u l-approvazzjoni tiegħu. Bħala l-president awtoproklamat tal-kummissjoni umanitarja, Ag Albachar huwa responsabbli mill-ħruġ ta’ permessi ta’ residenza u ta’ xogħol tal-ħaddiema umanitarji bi skambju għal flus jew servizzi. Il-kummissjoni tikkontrolla wkoll liema kumpanniji u individwi jistgħu jipparteċipaw f’offerti għal proġetti li l-NGOs jirreklamaw f’Kidal, u b’hekk tagħti lil Ag Albachar is-setgħa li jimmanipula l-azzjoni umanitarja fir-reġjun u jagħżel lil min jaħdem għall-NGOs. Id-distribuzzjonijiet tal-għajnuna jistgħu jsiru biss taħt is-sorveljanza tiegħu, u b’hekk dan jinfluwenza min jibbenefika mid-distribuzzjonijiet.

Barra minn hekk, Albachar juża żgħażagħ qiegħda biex jintimida u jhedded lill-NGOs, u b’hekk ixekkel serjament il-ħidma tagħhom. Il-komunità umanitarja inġenerali topera b’biża’ f’Kidal, iżda speċjalment il-persunal nazzjonali li huwa aktar vulnerabbli.

Ahmed Ag Albachar huwa wkoll il-koproprjetarju tal-kumpanija tat-trasport Timitrine Voyage; waħda mill-ftit kumpanniji tat-trasport li l-NGOs huma awtorizzati jużaw f’Kidal. Ag Albachar, flimkien ma’ tużżana kumpanniji oħra tat-trasport li s-sidien tagħhom huma klikka żgħira ta’ persuni importanti fost it-Tuareg tal-Ifoghas, jużurpaw sehem sinifikanti ta’ għajnuna umanitarja f’Kidal. Barra minn hekk, il-pożizzjoni ta’ monopolju li jżomm Ag Albachar, tagħmel il-kunsinna tal-għajnuna f’ċerti komunitajiet aktar diffiċli minn oħrajn.

Albachar qed jimmanipula l-għajnuna umanitarja biex jissodisfa l-interessi personali tiegħu u l-interessi politiċi tal-HCUA billi jitterrorizza, jhedded l-NGOs u jikkontrolla l-operazzjonijiet tagħhom, u dan kollu jwassal għal ostakli u tfixkil tal-għajnuna li jaffettwaw il-benefiċjarji fil-bżonn fir-reġjun ta’ Kidal. Għalhekk, Ahmed Ag Albachar jostakola l-għoti ta’ għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għall-għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

L-azzjonijiet tiegħu jiksru wkoll l-artikolu 49 tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni fil-Mali li jorbot lill-partijiet li jirrispettaw il-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza li jiggwidaw l-azzjoni umanitarja, biex jiġi evitat kwalunkwe użu ta’ għajnuna umanitarja għal skopijiet politiċi, ekonomiċi jew militari, u li jiffaċilitaw l-aċċess għall-aġenziji umanitarji u jiggarantixxu s-sigurtà tal-persunal tagħhom. Għalhekk, Albachar jostakola jew jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”

“2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (magħruf ukoll bħala: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titlu: Qadi

Data tat-twelid: a) 1 ta’ Jannar 1962 b) 1 ta’ Jannar 1963 c) 1 ta’ Jannar 1964

Post tat-twelid: Ariaw, ir-reġjun ta’ Tombouctou, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta’ Lulju 2019 (emendata fid-19 ta’ Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Houka Houka Ag Alhousseini nħatar minn Iyad Ag Ghaly (QDi.316) bħala l-Qadi ta’ Timbuktu f’April 2012 wara l-istabbiliment tal-kalifat ġiħadista fit-Tramuntana tal-Mali.

Houka Houka kien jaħdem mill-qrib mal-Hesbah, il-pulizija Iżlamika mmexxija minn Ahmad Al Faqi Al Mahdi, miżmum il-ħabs fiċ-Ċentru ta’ Detenzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f’The Hague sa minn Settembru 2016. Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazzjoni oħra

Houka Houka Ag Alhousseini qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta’ dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Wara l-intervent tal-forzi Franċiżi f’Jannar 2013, Houka Houka Ag Alhousseini ġie arrestat fis-17 ta’ Jannar 2014 iżda sussegwentement inħeles mill-awtoritajiet Maljani fil-15 ta’ Awwissu 2014, ħelsien li kien ikkundannat mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.

Minn dakinhar ’l hawn, Houka Houka Ag Alhousseini hu bbażat f’Ariaw, fiż-żona ta’ Zouéra, raħal li jinsab fil-punent ta’ Timbuktu (commune ta’ Essakane), fuq xatt il-lag Faguibine fid-direzzjoni tal-fruntiera Mauritanjana. Fis-27 ta’ Settembru 2017, ġie uffiċjalment restitwit hawnhekk bħala għalliem mill-Gvernatur ta’ Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, dan wara lobbying mill-individwu ssanzjonat Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), mexxej tal-Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), elenkat fl-20 ta’ Diċembru 2018 mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà dwar Mali għal raġunijiet li jinkludu azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta’ dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Fl-2017 Mohamed Ousmane waqqaf u ppresieda alleanza usa’ ta’ sottogruppi dissidenti, il-Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Matul il-konvenzjoni ta’ stabbiliment tagħha, is-CME heddet bil-miftuħ fi stqarrija uffiċjali l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali. Is-CME kienet involuta wkoll f’ostakli li dewwmu l-implimentazzjoni tal-Ftehim, billi għamlet pressjoni fuq il-gvern tal-Mali u l-komunità internazzjonali bil-għan li timponi s-CME fil-mekkaniżmi differenti stabbiliti mill-Ftehim.

Houka Houka u Mohamed Ousmane kienu strumentali għas-suċċess ta’ xulxin, fejn dan tal-aħħar iffaċilita l-laqgħat mal-uffiċjali tal-gvern, u l-ieħor qeda rwol ewlieni fl-espansjoni tal-influwenza ta’ Ousmane fuq ir-reġjun ta’ Timbuktu. Houka Houka pparteċipa f’ħafna mill-laqgħat tal-komunità organizzati minn Mohamed Ousmane mill-2017 ’l hawn, u kkontribwixxa għall-fama u l-kredibilità ta’ Ousmane fir-reġjun, kif ukoll għaċ-ċerimonja tal-fondazzjoni tal-Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), li għaliha ta l-kunsens tiegħu.

Iż-żona ta’ influwenza ta’ Houka Houka dan l-aħħar espandiet aktar lejn il-lvant, lejn ir-reġjun ta’ Ber (fortizza tal-Għarab ta’ Bérabich li tinsab 50 kilometru lejn il-lvant ta’ Timbuktu), u t-Tramuntana ta’ Timbuktu. Għalkemm mhuwiex minn nisel il-Qadi u li beda biss fl-2012, Houka Houka kien kapaċi jestendi l-awtorità tiegħu bħala Qadi u l-kapaċità tiegħu li jżomm is-sigurtà pubblika f’ċerti żoni bl-użu ta’ assi ta’ Al-Furqan u bil-biża’ li din l-organizzazzjoni terroristika tinstiga fir-reġjun ta’ Timbuktu permezz ta’ attakki kumplessi kontra l-forzi tad-difiża u tas-sigurtà internazzjonali u tal-Mali u qtil immirat.

Għalhekk, permezz tal-appoġġ tiegħu għal Mohamed Ousmane u l-ostaklu tiegħu tal-Ftehim, Houka Houka Ag Alhousseini jhedded l-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll il-paċi, is-sigurtà, u l-istabbiltà fil-Mali b’mod ġenerali.”

“3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (magħruf ukoll bħala: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Deżinjazzjoni: Viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f’Gao

Data tat-twelid: 1 ta’ Jannar 1978

Post tat-twelid: Djebock, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta’ identifikazzjoni nazzjonali: 11262/1547

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta’ Lulju 2019 (emendata fid-19 ta’ Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mahri Sidi Amar Ben Daha huwa mexxej tal-komunità Għarbija ta’ Lehmar ta’ Gao u l-kap tal-persunal militari tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazzjoni oħra

Mahri Sidi Amar Ben Daha qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta’ dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Ben Daha kien uffiċjal għoli tal-pulizija Iżlamika li topera f’Gao meta l-Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QD.134) ikkontrolla l-belt minn Ġunju 2012 sa Jannar 2013. Ben Daha bħalissa hu viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f’Gao.

Fit-12 ta’ Novembru 2018, il-Plateforme f’Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta’ Novembru skont il-pjan direzzjonali ta’ Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni f’Marzu 2018. L-għada, f’Gao, saret laqgħa ta’ koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta’ Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma’ rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblokk ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f’Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-Membru Parlamentari Mohamed Ould Mataly.

Mill-14 sat-18 ta’ Novembru 2018, għexieren ta’ ġellieda tal-MAA-Plateforme flimkien ma’ dawk tal-fazzjonijiet tas-CMFPR ostakolaw il-konsultazzjonijiet reġjonali. Fuq struzzjoni u bil-parteċipazzjoni ta’ Ben Daha, mill-inqas sitt trakkijiet pick-up mill-Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) tqiegħdu quddiem is-sede tal-gvernatur ta’ Gao u fil-viċinanzi tagħha. Fil-post ġew osservati wkoll żewġ vetturi MOC attribwiti lill-MAA-Plateforme.

Fis-17 ta’ Novembru 2018, seħħ inċident bejn elementi armati li mblukkaw l-aċċess għas-sede tal-gvernatur u pattulja FAMa li kienet għaddejja miż-żona, iżda li ġie diffuż qabel ma seta’ jeskala u jikkostitwixxi ksur tal-waqfien mill-ġlied. Fit-18 ta’ Novembru 2018, total ta’ tnax-il vettura u elementi armati neħħew l-imblukkar tas-sede tal-gvernatur wara l-aħħar ċiklu ta’ negozjati mal-gvernatur ta’ Gao.

Fit-30 ta’ Novembru 2018, Ben Daha organizza laqgħa bejn l-Għarab f’Tinfanda biex jiddiskutu s-sigurtà u r-ristrutturazzjoni amministrattiva. Il-laqgħa kienet tinkludi wkoll l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001) li Ben Daha jappoġġa u jiddefendi.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ben Daha ostakola l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni. Barra minn hekk, Ben Daha jappoġġa individwu identifikat bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim permezz tal-involviment tiegħu fil-ksur tal-waqfien mill-ġlied u f’attività kriminali organizzata.”

“4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (magħruf ukoll bħala: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Data tat-twelid: 1 ta’ Jannar 1979

Post tat-twelid: Tabankort, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: a) AA00272627 b) AA0263957

Indirizz: Bamako, il-Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta’ Lulju 2019 (emendata fid-19 ta’ Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ben Ahmed Mahri huwa negozjant mill-komunità Għarbija ta’ Lehmar fir-reġjun ta’ Gao li qabel ikkollabora mal-Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazzjoni oħra

Mohamed Ben Ahmed Mahri qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(c) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli aġixxa għal, jew f’isem, jew taħt id-direzzjoni ta’, jew talli b’mod ieħor appoġġa jew iffinanzja, individwi u entitajiet identifikati fil-paragrafi 8(a) u (b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017), inkluż permezz tar-rikavat mill-kriminalità organizzata, inkluż il-produzzjoni u t-traffikar ta’ drogi narkotiċi u l-prekursuri tagħhom li joriġinaw jew jgħaddu mill-Mali, it-traffikar ta’ bnedmin u l-faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni illegali, il-kuntrabandu u t-traffikar ta’ armi kif ukoll it-traffikar ta’ proprjetà kulturali.

Bejn Diċembru 2017 u April 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri kkmanda operazzjoni ta’ traffikar ta’ aktar minn 10 tunnellati ta’ kannabis Marokkina, li nġarru fi trakkijiet għat-tkessiħ u għaddew mill-Mauritania, il-Mali, il-Burkina Faso u n-Niġer. Fil-lejl ta’ bejn it-13 u l-14 ta’ Ġunju 2018 ġie kkonfiskat kwart tal-kunsinna f’Niamey, filwaqt li grupp rivali kien allegatament seraq it-tliet kwarti li kien fadal matul il-lejl ta’ bejn it-12 u t-13 ta’ April 2018.

F’Diċembru 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri kien f’Niamey ma’ ċittadin Maljan biex jipprepara l-operazzjoni. Dan tal-aħħar ġie arrestat f’Niamey wara li wasal bl-ajru mill-Marokk ma’ żewġ ċittadini Marokkini u żewġ ċittadini Alġerini fil-15 u s-16 ta’ April 2018 biex jipprova jirkupra l-kannabis misruqa. Tlieta mill-assoċjati tiegħu ġew ukoll arrestati, inkluż ċittadin Marokkin li ġie kkundannat fil-Marokk fl-2014 għal ħames xhur ħabs għat-traffikar tad-drogi.

Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkmanda t-traffikar tar-raża tal-kannabis lejn in-Niġer direttament mit-Tramuntana tal-Mali, bl-użu ta’ konvojs immexxija minn membri tal-Groupe d’autodéfense des Touaregs Imgħad et leurs allies (GATIA), inkluż l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkumpensa lil Asriw għall-użu ta’ dawn il-konvojs. Dawn il-konvojs spiss joħolqu kunflitti ma’ kompetituri assoċjati mal-Coordinament des Mouvements de l’Azawaad (CMA).

Bl-użu tal-gwadanni finanzjarji tiegħu mit-traffikar tan-narkotiċi, Mohamed Ben Ahmed Mahri jagħti l-appoġġ tiegħu lil gruppi armati terroristiċi, b’mod partikolari l-entità ssanzjonata Al-Mourabitoun (QD.141), billi jipprova jxaħħam lill-uffiċjali biex jeħilsu lill-ġellieda arrestati u jiffaċilita lill-ġellieda jintegraw fil-Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme.

Għalhekk, permezz tad-dħul mill-kriminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri jappoġġa individwu identifikat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2007) bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni fil-Mali, flimkien ma’ grupp terroristiku identifikat skont ir-riżoluzzjoni 1267.”

“5.   MOHAMED OULD MATALY

Deżinjazzjoni: Membru Parlamentari

Data tat-twelid: 1958

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: D9011156

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta’ Lulju 2019 (emendata fid-19 ta’ Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ould Mataly huwa dak li qabel kien is-Sindku ta’ Bourem u Membru Parlamentari attwali għall-kostitwenza ta’ Bourem, parti mir-Rassamblement pour le Mali (RPM, il-partit politiku tal-President Ibrahim Boubacar Keita). Huwa ġej mill-komunità Għarbija ta’ Lehmar u huwa membru influwenti tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arabe de l’Azawaad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta’ bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta’ dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Fit-12 ta’ Novembru 2018, il-Plateforme f’Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta’ Novembru skont il-pjan direzzjonali ta’ Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni f’Marzu 2018. L-għada, f’Gao, saret laqgħa ta’ koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta’ Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma’ rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblukkar ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f’Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-membru parlamentari Mohamed Ould Mataly.

L-assoċjat qrib tiegħu Mahri Sidi Amar Ben Daha, magħruf ukoll bħala Yuro Ould Daha, li jgħix fil-proprjetà tiegħu f’Gao, ipparteċipa fl-imblukkar tal-post tal-konsultazzjoni fl-uffiċċju tal-Gvernatur matul dan il-perijodu.

Barra minn hekk, fit-12 ta’ Lulju 2016 Ould Mataly kien ukoll wieħed mill-instigaturi ta’ dimostrazzjonijiet ostili għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ould Mataly ostakola u dewwem l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Paċi u Rikonċiljazzjoni.

Fl-aħħar nett, Ould Mataly talab il-ħelsien ta’ membri tal-komunità tiegħu maqbuda f’operazzjonijiet ta’ kontra t-terroriżmu. Permezz tal-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata u l-assoċjazzjoni ma’ gruppi terroristiċi armati, Mohamed Ould Mataly jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”


DEĊIŻJONIJIET

28.1.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 22/31


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2020/117

tas-27 ta’ Jannar 2020

li temenda d-Deċiżjoni 2011/72/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-31 ta’ Jannar 2011 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/72/PESK (1) dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija.

(2)

Abbażi ta’ rieżami tad-Deċiżjoni 2011/72/PESK, jenħtieġ li l-miżuri restrittivi stabbiliti fiha jiġu estiżi sal-31 ta’ Jannar 2021 u li l-Anness għal dik id-Deċiżjoni jiġi emendat u ssupplimentat b’informazzjoni dwar id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva.

(3)

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK jenħtieġ għalhekk li tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2011/72/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta’ Jannar 2021. Hija għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Tista’ tiġġedded jew tiġi emendata, skont il-każ, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.”;

(2)

l-Anness huwa emendat f’konformità mal-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VUČKOVIĆ.


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/72/PESK tal-31 ta’ Jannar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (ĠU L 028, 2.2.2011, p. 62).


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament 101/2011 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS

A.   

Lista ta’ persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 3 ta’ Settembru 1936

Nazzjonalità: Tuneżina

Nru tal-ID: 00354671

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet, ex President tat-Tuneżija, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini fir-rigward tal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra u għar-reat ta’ riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta’ fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 24 ta’ Ottubru 1956

Nru tal-ID: 00683530

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Zine El Abidine BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta’ riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta’ fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 4 ta’ Marzu 1944

L-aħħar indirizz magħruf: 11 rue de France — Radès Ben Arous

Nru tal-ID: 05000799

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet. direttur maniġerjali iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sabha - il-Libja

Data tat-Twelid: 7 ta’ Jannar 1980

L-aħħar indirizz magħruf: Résidence de l’Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID: 04524472

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Yamina SOUIEI, , miżżewweġ lil Inès LEJRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika (ex uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricol) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 2 ta’ Diċembru 1981

Nru tal-ID:04682068

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta’ riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta’ fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 16 ta’ Jannar 1987

Nru tal-ID:00299177

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta’ riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta’ fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 17 ta’ Lulju 1992

L-aħħar indirizz magħruf: il-Palazz Presidenzjali, Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:09006300

Pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Leïla TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 5 ta’ Novembru 1962

L-aħħar indirizz magħruf: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia

Nru tal-ID:00777029

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Saida DHERIF

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 24 ta’ Ġunju 1948

L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue El Achfat — Carthage — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID: 00104253

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: aġent manager ta’ impriża agrikola, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Nadia MAKNI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprjazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Radès

Data tat-Twelid: 19 ta’ Frar 1953

L-aħħar indirizz magħruf: 21 rue d’Aristote — Carthage Salammbô

Nru tal-ID:00403106

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUB

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 26 ta’ Awwissu 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence

Nru tal-ID:05417770

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: negozjant, iben Najia JERIDI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 26 ta’ April 1950

L-aħħar indirizz magħruf: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur

Nru tal-ID: 00178522

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: mejjet, direttur maniġerjali, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Souad BEN JAMIA

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 25 ta’ Settembru 1955

L-aħħar indirizz magħruf: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05150331

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Hela BELHAJ

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 27 ta’ Diċembru 1958

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

, Nru tal-ID:00166569

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgħ, bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Mohamed Montasser MEHERZI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità fil-miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal kompliċità fir-reat ta’ riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta’ fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta’ membri tal-familja tiegħu.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: La Marsa

Data tat-Twelid: 5 ta’ Mejju 1959

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nru tal-ID: Nru tal-ID:00046988

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Fatma SFAR, miżżewweġ lil Samira TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 1 ta’ Frar 1960

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur

, Nru tal-ID:00235016

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Saida DHERIF, miżżewġa lil Habib ZAKIR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 5 ta’ Marzu 1957

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur

Nru tal-ID:00547946

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewweġ lil Nefissa TRABELSI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 3 ta’ Lulju 1973

L-aħħar indirizz magħruf: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05411511

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: żviluppatur tal-proprjetà, iben Yamina SOUIEI, direttur maniġerjali

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 25 ta’ Ġunju 1975

L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi -Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05417907

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, bint Mounira TRABELSI (oħt Leïla TRABELSI), miżżewġa lil Mourad MEHDOUI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 3 ta’ Mejju 1962

L-aħħar indirizz magħruf: 41 rue Garibaldi — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05189459

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Neila BARTAJI, miżżewweġ lil Lilia NACEF

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 18 ta’ Settembru 1976

L-aħħar indirizz magħruf: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:05412560

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Najia JERIDI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 4 ta’ Diċembru 1971

L-aħħar indirizz magħruf: 2 rue El Farrouj — La Marsa

Nru tal-ID:05418095

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali. iben Yamina SOUIEI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 20 ta’ Diċembru 1965

L-aħħar indirizz magħruf: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00300638

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: impjegat fl-uffiċċji ta’ Tunisair, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 29 ta’ Jannar 1988

L-aħħar indirizz magħruf: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv ta’ Stafiem — Peugeot, iben Kaouther Feriel HAMZA

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 13 ta’ Jannar 1959

L-aħħar indirizz magħruf: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00400688

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 5 ta’ Lulju 1965

L-aħħar indirizz magħruf: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tuneż, it-Tuneżija

Nru tal-ID:00589759

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 21 ta’ Awwissu 1971

, Nru tal-ID:05409131

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Passaport Nru: x599070

Data tal-ħruġ: Novembru 2016

Data tal-iskadenza: 21 ta’ Novembru 2021

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marwan MABROUK

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Le Bardo

Data tat-Twelid: 8 ta’ Marzu 1963

L-aħħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nru tal-ID:00589758

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: tabiba, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 13 ta’ Awwissu 1960

L-aħħar indirizz magħruf: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nru tal-ID:00642271

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: Uffiċjal kap eżekuttiv, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewweġ lil Ghazoua BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 22 ta’ Novembru 1949

L-aħħar indirizz magħruf: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:02951793

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: fotografu għall-istampa fil-Ġermanja, iben Selma HASSEN

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 13 ta’ Marzu 1947

L-aħħar indirizz magħruf: rue El Moez — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:02800443

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, mejjet. miżżewweġ lil Zohra BEN AMMAR

Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 16 ta’ Mejju 1952

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse

Nru tal-ID:02914657

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: rappreżentanta ta’ Tunisair, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 18 ta’ Settembru 1956

L-aħħar indirizz magħruf: avenue de l’Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse

Nru tal-ID: 02804872

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: manager ta’ kumpannija, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Data tat-Twelid: 28 ta’ Ottubru 1938

L-aħħar indirizz magħruf: 255 cité El Bassatine — Monastir

Nru tal-ID:028106l4

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta’ Selma MANSOUR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 21 ta’ Ottubru 1969

L-aħħar indirizz magħruf: avenue Hédi Nouira — Monastir

Nru tal-ID:04180053

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Selma MANSOUR, miżżewweġ lil Monia CHEDLI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 29 ta’ April 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 83 Cap Marina — Monastir

Nru tal-ID:04186963

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: manager ta’ kumpannija, iben Selma MANSOUR, għażeb

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 12 ta’ Ottubru 1972

L-aħħar indirizz magħruf: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir

Nru tal-ID:04192479

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: esportatur u importatur kummerċjali, iben Selma MANSOUR, għażeb

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 8 ta’ Marzu 1980

L-aħħar indirizz magħruf: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

Nru tal-ID:06810509

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: segretarju ta’ kumpannija, bint Selma MANSOUR, miżżewġa lil Zied JAZIRI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 8 ta’ Ottubru 1978

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05590835

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur ta’ kumpannija, iben Hayet BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 9 ta’ Awwissu 1977

L-aħħar indirizz magħruf: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05590836

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Hayet BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Monastir

Data tat-Twelid: 30 ta’ Awwissu 1982

L-aħħar indirizz magħruf: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

Nru tal-ID:08434380

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: mara

Informazzjoni oħra: bint Hayet BEN ALI, miżżewġa lil Badreddine BENNOUR

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 13 ta’ Jannar 1970

L-aħħar indirizz magħruf: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l’Ariana

Nru tal-ID:05514395

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: manager dipartimentali ta’ Tunisair, iben Naïma BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Hammam-Sousse

Data tat-Twelid: 22 ta’ Ottubru 1967

L-aħħar indirizz magħruf: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia

Nru tal-ID:05504161

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: konsulent speċjali fil-Ministeru għat-Trasport, iben Naïma BEN ALI

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Sousse

Data tat-Twelid: 3 ta’ Jannar 1973

L-aħħar indirizz magħruf: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05539378

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina, Franċiża

Post tat-twelid: Pariġi, Franza

Data tat-Twelid: 27 ta’ Ottubru 1966

L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Nru tal-ID:05515496

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur ta’ kumpannija, iben Paulette HAZAT

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina, Franċiża

Post tat-twelid: Le Petit Quevilly (76)

Data tat-Twelid: 6 ta’ April 1971 jew 16 ta’ April 1971

L-aħħar indirizz magħruf: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; jew 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franza

Nru tal-ID: 00297112

pajjiż tal-ħruġ: Tuneżija

Nru tal-ID: 111277501841.

pajjiż tal-ħruġ: Franza

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur maniġerjali, iben Tijani BEN ALI mwieled fid-9 ta’ Frar 1932, u Paulette HAZET (jew HAZAT) imwielda fit-23 ta’ Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID)

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazzjonalità: Tuneżina

Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija

Data tat-Twelid: 28 ta’ Awwissu 1974

L-aħħar indirizz magħruf: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, it-Tuneżija

Nru tal-ID:04622472

Pajjiż tal-ħruġ: it-Tuneżija

Sess: raġel

Informazzjoni oħra: direttur tal-bejgħ, iben Leila DEROUICHE

Persuna soġġetta għal proċedimenti ġudizzjarji, jew proċess ta’ rkupru tal-assi wara sentenza finali tal-qorti, mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f’miżapproprijazzjoni ta’ fondi pubbliċi minn detentur ta’ kariga pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta’ kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta’ influwenza ħażina fuq detentur ta’ kariga pubblika bil-ħsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

B.   

Drittijiet tad-difiża u dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva skont il-liġi Tuneżina:

Id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

Jirriżulta mill-Artikoli 20, 27, 29 u 108 tal-Kostituzzjoni Tuneżina, l-Artikoli 13, 47, 50, 59, 66 u175 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali u mil-Liġi Nru 2002-52 tat-3 ta’ Ġunju 2002 li d-drittijiet li ġejjin huma garantiti skont il-liġi Tuneżina:

lil kwalunkwe individwu suspettat li wettaq reat kriminali jew akkużat bih:

1.

id-dritt għal stħarriġ ġudizzjarju ta’ kwalunkwe att jew deċiżjoni amministrattiva;

2.

id-dritt li jiddefendi ruħu personalment jew permezz ta’ assistenza legali magħżula minnu stess jew, jekk ma jkollux mezzi biżżejjed biex iħallas għall-assistenza legali, din għandha tingħata lilu b’xejn meta l-interessi tal-ġustizzja jeħtieġu hekk;

lil kwalunkwe individwu akkużat b’reat kriminali:

1.

id-dritt li jkun infurmat minnufih, b’lingwa li jifhem u fid-dettal, dwar in-natura u r-raġuni tal-akkuża kontra tiegħu;

2.

id-dritt li jkollu żmien u faċilitajiet xierqa għall-preparazzjoni tad-difiża tiegħu;

3.

id-dritt li jeżamina jew li jara li jiġu eżaminati xhieda kontra tiegħu u li jottjeni l-attendenza u l-eżami ta’ xhieda favur tiegħu taħt l-istess kondizzjonijiet bħax-xhieda kontra tiegħu;

4.

id-dritt li jkollu assistenza b’xejn ta’ interpretu jekk ma jkunx jifhem jew jitkellem il-lingwa użata fil-qorti.

L-applikazzjoni tad-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Ben Ali.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprjazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sa Trabelsi.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprjazzjoni ta’ fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta’ Marzu 2012 is-Sur Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia nħatar avukat mill-Qorti biex jiddefendi l-interessi tas-Sur Materi.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li waqt il-proċess in absentia s-Sa Ben Ali kienet irrappreżentata minn avukat.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari b’impenn bil-miktub li sar mill-awtoritajiet Tuneżini lill-awtoritajiet Żvizzeri fis-7 ta’ April 2014, fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ ittra rogatorja, li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tas-Sur Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI u d-drittijiet tad-difiża tiegħu.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta’ Marzu 2012 u s-16 ta’ Marzu 2012 is-Sur Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta’ Jannar 2012, il-5 ta’ Lulju 2012 u s-27 ta’ Frar 2013 is-Sa Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fis-27 ta’ Ottubru 2016 is-Sur Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ma kinux rispettati.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-23 ta’ Frar 2012 is-Sur Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ma kinux rispettati.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta’ Awwissu 2011 u t-2 ta’ Ottubru 2012 u l-31 ta’ Mejju 2013 is-Sur Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta’ Jannar 2012 is-Sa Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-24 ta’ Jannar 2012 is-Sur Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-20 ta’ Frar 2012 is-Sa Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef instemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tagħha u mill-fatt li kienet assistita minn avukati f’seduti quddiem il-Qrati u li użat id-dritt tagħha li tappella s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’istanza.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta’ Frar 2012 is-Sur Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-2 ta’ Marzu 2012 is-Sur Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sa Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi ma kinux rispettati.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fis-16 ta’ Frar 2011 is-Sur Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta’ rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta’ Settembru 2011 is-Sur Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew il-proċess ta’ rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li (i) fl-24 ta’ Novembru 2014, it-12 ta’ Jannar 2015, l-10 ta’ April 2015 u t-2 ta’ Diċembru 2015, is-Sur Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub instema’ fuq diversi kawżi minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu; (ii) l-investigazzjoni kontra s-Sur Chiboub fil-Kawża 27638/6 ġiet itterminata fit-30 ta’ Marzu 2018 minħabba nuqqas ta’ provi u d-deċiżjoni li l-investigazzjoni tiġi tterminata ġiet aktar tard ikkonfermata fl-appell; u (iii) is-Sur Chiboub kien assistit minn avukat matul l-proċeduri ta’ arbitraġġ quddiem il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-4 ta’ Ottubru 2011 is-Sa Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fis-6 ta’ Marzu 2012 is-Sa Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta’ Ottubru 2011 u t-18 ta’ Ottubru 2012 is-Sa Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Wara r-rikors tas-Sur Zarrouk, il-Kumitat tal-Arbitraġġ tal-Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) ta d-deċiżjoni ta’ arbitraġġ li ġiet ikkonfermata mill-Conseil de l’IVD fl-24 ta’ Diċembru 2018. Din id-deċiżjoni ġiet ikkontestata quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni. Il-kawża għadha pendenti. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji jew fil-proċess ta’ rkupru tal-assi li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li, fis-16 ta’ Jannar 2012, l-1 ta’ Frar 2012 u fit-22 ta’ Ġunju 2017, is-Sur Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta’ Ottubru 2011 is-Sur Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi ew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta’ Ottubru 2011 is-Sa Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta’ Novembru 2011 is-Sa Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-13 ta’ Jannar 2012 is-Sur Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta’ April 2012 is-Sur Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li s-Sur Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-12 ta’ Novembru 2011 u s-17 ta’ Mejju 2013 is-Sur Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-3 ta’ Ottubru 2011 is-Sa Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-21 ta’ April 2012 is-Sur Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tiegħu.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ma kinux rispettati.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta’ Ottubru 2011 u l-25 ta’ Ottubru 2011 is-Sa Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina nstemgħet minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukat tagħha.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fil-5 ta’ Ġunju 2013 is-Sur Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fid-19 ta’ Ottubru 2011 is-Sur Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fl-2011 is-Sur Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief instema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Din il-persuna qed taħrab u m’għadhiex preżenti fit-Tuneżija. L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ma kinux rispettati.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. Il-Kunsill ma sab l-ebda indikazzjoni li d-drittijiet tad-difiża jew id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali ma kinux rispettati.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L-investigazzjoni jew il-proċess dwar il-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin. L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġew rispettati fil-proċedimenti ġudizzjarji li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan jidher b’mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta’ Marzu 2012 is-Sur Sofiene Ben Ali nstema’ minn maġistrat istruttur fil-preżenza tal-avukati tiegħu.

”.

28.1.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 22/55


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2020/118

tas-27 ta’ Jannar 2020

li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/1775 tat-28 ta' Settembru 2017 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-28 ta' Settembru 2017, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775.

(2)

Fl-14 ta' Jannar 2020, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti stabbilit permezz tal-paragrafu 9 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti emenda l-elenkar ta' seba' persuni soġġetti għal miżuri restrittivi.

(3)

L-Anness għad-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness għad-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775 huwa b'dan emendat kif stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Jannar 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. VUČKOVIĆ.


(1)  ĠU L 251, 29.9.2017, p. 23.


ANNESS

(1)   

Fl-Anness għad-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775, il-Parti A (“Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 1(1)”), l-entrati 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“1.   AHMOUDOU AG ASRIW (magħruf ukoll bħala: a) Amadou Ag Isriw b) Ahmedou c) Ahmadou d) Isrew e) Isereoui f) Isriou

Data tat-twelid: 1 ta' Jannar 1982

Nazzjonalità: Maljan

Indirizz: a) Mali b) Amassine, Mali (post preċedenti)

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 20 ta' Diċembru 2018

Informazzjoni oħra: Sess: raġel. Possibbilment arrestat fin-Niġer f'Ottubru 2016. Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar). Paġna web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Ahmoudou Ag Asriw ġie elenkat fl-20 ta' Diċembru 2018 skont il-paragrafi 1 u 3 tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għall-involviment f'ostilitajiet bi ksur tal-Ftehim; u talli aġixxa għal jew f'isem jew taħt id-direzzjoni ta', jew inkella appoġġa jew iffinanzja individwi u entitajiet identifikati fis-subparagrafi (a) u (b) tal-paragrafu 8 tar-riżoluzzjoni 2374 (2017), inkluż permezz tar-rikavat mill-kriminalità organizzata, inkluż il-produzzjoni u t-traffikar ta' drogi narkotiċi u l-prekursuri tagħhom li joriġinaw jew jgħaddu mill-Mali, it-traffikar ta' bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, il-kuntrabandu u t-traffikar ta' armi kif ukoll it-traffikar ta' proprjetà kulturali.

Ahmoudou Ag Asriw huwa kmandant għoli tal-Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) u f'din il-kapaċità kien involut fit-tmexxija ta' konvojs tad-droga fit-Tramuntana tal-Mali mill-inqas minn Ottubru 2016, kif ukoll fil-ksur tal-waqfien mill-ġlied f'Kidal f'Lulju 2017 u April 2018.

F'April 2018 Asriw mexxa konvoj, flimkien ma' membru tal-Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme, u ttraffika erba' tunnellati ta' reżina tal-kannabis minn Tabankort, li għaddew minn Ammasine, reġjun tal-Kidal, lejn in-Niġer. Il-konvoj kien attakkat minn membri tal-Coordination des Mouvements de l'Azawad u aggressuri mhux identifikati min-Niġer. Tliet kumbattenti sfaw maqtula waqt il-ġlied li segwa.

F'dan il-kuntest, motivat minn kompetizzjoni fuq il-konvojs tad-droga, Asriw kien involut f'ostilitajiet bi ksur tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali tal-2015. Min-naħa l-oħra, huwa probabbli ħafna li l-involviment ta' Asriw fit-traffikar tad-droga jiffinanzja l-operazzjonijiet militari tiegħu, inkluż il-ksur ta' waqfien mill-ġlied.”

“3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (magħruf ukoll bħala: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane)

Titlu: Cheikh

Data tat-twelid: 16 ta' April 1972

Post tat-twelid: Il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Indirizz: Il-Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 20 ta' Diċembru 2018

Informazzjoni oħra: Sess: raġel. Deskrizzjoni fiżika: kulur tal-għajnejn: kannella; kulur tax-xagħar: iswed. Numru tat-telefon: +223 60 36 01 01. Lingwi mitkellma: l-Għarbi u l-Franċiż. Marki distintivi: nuċċali. Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune ġie elenkat fl-20 ta' Diċembru 2018 skont il-paragrafi 1 u 3 tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim; u l-involviment tiegħu fl-ippjanar, id-direzzjoni, l-isponsorizzazzjoni, jew it-twettiq ta' attakki kontra: (i) id-diversi entitajiet msemmija fil-Ftehim, inkluż fil-livell lokali, reġjonali u l-istituzzjonijiet tal-istat, viġilanzi konġunti u l-forzi tad-Difiża u tas-Sigurtà tal-Mali; (ii) il-forzi taż-żamma tal-paċi tal-MINUSMA u persunal ieħor tan-NU u dak assoċjat, inkluż membri tal-Grupp ta' esperti; (iii) il-preżenzi tas-sigurtà internazzjonali, inkluż l-FC-G5S, il-Missjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-forzi Franċiżi.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (minn issa 'l quddiem Mohamed Ousmane) huwa s-segretarju ġenerali tal-Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), maħluqa fl-2014 bħala sottogrupp dissidenti mill-Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ħa f'idejh it-tmexxija tas-CPA f'Ġunju 2015 u mill-2016 'l hawn stabbilixxa diversi bażijiet militari u punti ta' kontroll fir-reġjun ta' Timbuktu, b'mod partikolari f'Soumpi u Echel.

Fl-2017 u l-2018, il-kap kmandant militari ta' Mohamed Ousmane, u elementi armati oħra tas-CPA, kienu involuti f'attakki fatali kontra l-forzi tas-sigurtà u l-forzi armati tal-Mali fiż-żona ta' Soumpi. Dawk l-attakki ġew rivendikati mill-Jamaat Nosrat al islam wal Muslimin (JNIM), grupp terroristiku immexxi minn Iyad Ag Ghali, elenkat fil-lista tas-sanzjonijiet kontra l-ISIL/Al-Qaida u stabbilita u miżmuma skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà 1267/1989/2253.

Fl-2017 Mohamed Ousmane stabbilixxa wkoll u ppresieda alleanza usa' ta' sottogruppi dissidenti, il-Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Mohamed Ousmane organizza l-ewwel konvenzjoni tas-CME f'Tinaouker (ir-reġjun ta' Gao) fit-30 ta' April 2018, li matulha nħatar bħala kelliem tas-CME. Matul il-konvenzjoni ta' stabbiliment tagħha, is-CME heddet bil-miftuħ fi stqarrija uffiċjali l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali.

Is-CME kienet involuta wkoll f'ostakoli li dewmu l-implimentazzjoni tal-Ftehim, billi għamlet pressjoni fuq il-gvern tal-Mali u l-komunità internazzjonali bil-għan li timponi s-CME fil-mekkaniżmi differenti stabbiliti mill-Ftehim.”

“4.   AHMED AG ALBACHAR (magħruf ukoll bħala: Intahmado Ag Albachar)

Deżinjazzjoni: President tal-Kummissjoni Umanitarja tal-Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Data tat-twelid: 31 ta' Diċembru 1963

Post tat-twelid: Tin-Essako, ir-reġjun ta' Kidal, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizz: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Ahmed Ag Albahar huwa negozjant prominenti u, sa mill-bidu tal-2018, konsulent speċjali għall-Gvernatur tar-reġjun ta' Kidal. Membru influwenti tal-Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), parti mill-komunità tat-Tuareg tal-Ifoghas, Ahmed Ag Albahar huwa wkoll medjatur bejn il-Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) u l-Ansar Dine (QDe.135). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim; u l-paragrafu 8(e) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli ostakola l-kunsinna ta' għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għal għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

F'Jannar Ag Albachar uża l-influwenza tiegħu biex jikkontrolla u jagħżel liema proġetti umanitarji u ta' żvilupp iseħħu fir-reġjun ta' Kidal, min jimplimentahom, fejn u meta. L-ebda azzjoni umanitarja ma tista' ssir mingħajr l-għarfien u l-approvazzjoni tiegħu. Bħala l-president awtoproklamat tal-kummissjoni umanitarja, Ag Albachar huwa responsabbli mill-ħruġ ta' permessi ta' residenza u ta' xogħol tal-ħaddiema umanitarji bi skambju għal flus jew servizzi. Il-kummissjoni tikkontrolla wkoll liema kumpanniji u individwi jistgħu jipparteċipaw f'offerti għal proġetti li l-NGOs jirreklamaw f'Kidal, u b'hekk tagħti lil Ag Albachar is-setgħa li jimmanipula l-azzjoni umanitarja fir-reġjun u li jagħżel min jaħdem għall-NGOs. Id-distribuzzjonijiet tal-għajnuna jistgħu jsiru biss taħt is-sorveljanza tiegħu, u b'hekk jinfluwenza min jibbenefika mid-distribuzzjonijiet.

Barra minn hekk, Albachar juża żgħażagħ qiegħda biex jintimida u jhedded lill-NGOs, u b'hekk ixekkel serjament il-ħidma tagħhom. Il-komunità umanitarja inġenerali topera b'biża' f'Kidal, iżda speċjalment il-persunal nazzjonali li huma aktar vulnerabbli.

Ahmed Ag Albachar huwa wkoll il-koproprjetarju tal-kumpannija tat-trasport Timitrine Voyage; waħda mill-ftit kumpanniji tat-trasport li l-NGOs huma awtorizzati jużaw f'Kidal. Ag Albachar, flimkien ma' tużżana kumpanniji oħra tat-trasport li s-sidien tagħhom huma klikka żgħira ta' persuni importanti fost it-Tuareg tal-Ifoghas, jużurpaw sehem sinifikanti ta' għajnuna umanitarja f'Kidal. Barra minn hekk, il-pożizzjoni ta' monopolju li jżomm Ag Albachar, tagħmel il-kunsinna tal-għajnuna f'ċerti komunitajiet aktar diffiċli minn oħrajn.

Albachar qed jimmanipula l-għajnuna umanitarja biex jissodisfa l-interessi personali tiegħu u l-interessi politiċi tal-HCUA billi jitterrorizza, jhedded l-NGOs u jikkontrolla l-operazzjonijiet tagħhom, u dan kollu jwassal għal ostakoli u tfixkil tal-għajnuna li jaffettwaw il-benefiċjarji fil-bżonn fir-reġjun ta' Kidal. Għalhekk, Ahmed Ag Albachar jostakola l-għoti ta' għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għall-għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

L-azzjonijiet tiegħu jiksru wkoll l-artikolu 49 tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni fil-Mali li jorbot lill-partijiet li jirrispettaw il-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza li jiggwidaw l-azzjoni umanitarja, biex jiġi evitat kwalunkwe użu ta' għajnuna umanitarja għal skopijiet politiċi, ekonomiċi jew militari, u li jiffaċilitaw l-aċċess għall-aġenziji umanitarji u jiggarantixxu s-sigurtà tal-persunal tagħhom. Għalhekk, Albachar jostakola jew jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”

“5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (magħruf ukoll bħala: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titlu: Qadi

Data tat-twelid: a) 1 ta' Jannar 1962 b) 1 ta' Jannar 1963 c) 1 ta' Jannar 1964

Post tat-twelid: Ariaw, ir-reġjun ta' Tombouctou, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Houka Houka Ag Alhousseini nħatar minn Iyad Ag Ghaly (QDi.316) bħala l-Qadi ta' Timbuktu f'April 2012 wara l-istabbiliment tal-kalifat ġiħadista fit-Tramuntana tal-Mali.

Houka Houka kien jaħdem mill-qrib mal-Hesbah, il-pulizija Iżlamika mmexxija minn Ahmad Al Faqi Al Mahdi, miżmum il-ħabs fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'The Hague sa minn Settembru 2016. Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Houka Houka Ag Alhousseini qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Wara l-intervent tal-forzi Franċiżi f'Jannar 2013, Houka Houka Ag Alhousseini ġie arrestat fis-17 ta' Jannar 2014 iżda sussegwentement inħeles mill-awtoritajiet Maljani fil-15 ta' Awwissu 2014, ħelsien li kien ikkundannat mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.

Minn dakinhar ’l hawn, Houka Houka Ag Alhousseini hu bbażat f'Ariaw, fiż-żona ta' Zouéra, raħal li jinsab fil-punent ta' Timbuktu (commune ta' Essakane), fuq xatt il-lag Faguibine fid-direzzjoni tal-fruntiera Mawritana. Fis-27 ta' Settembru 2017, ġie uffiċjalment restitwit hawnhekk bħala għalliem mill-Gvernatur ta' Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, dan wara lobbying mill-individwu ssanzjonat Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), mexxej tal-Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), elenkat fl-20 ta' Diċembru 2018 mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà dwar Mali għal raġunijiet li jinkludu azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Fl-2017 Mohamed Ousmane waqqaf u ppresieda alleanza usa' ta' sottogruppi dissidenti, il-Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Matul il-konvenzjoni ta' stabbiliment tagħha, is-CME heddet bil-miftuħ fi stqarrija uffiċjali l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali. Is-CME kienet involuta wkoll f'ostakli li dewwmu l-implimentazzjoni tal-Ftehim, billi għamlet pressjoni fuq il-gvern tal-Mali u l-komunità internazzjonali bil-għan li timponi s-CME fil-mekkaniżmi differenti stabbiliti mill-Ftehim.

Houka Houka u Mohamed Ousmane kienu strumentali għas-suċċess ta' xulxin, fejn dan tal-aħħar iffaċilita l-laqgħat mal-uffiċjali tal-gvern, u l-ieħor qeda rwol ewlieni fl-espansjoni tal-influwenza ta' Ousmane fuq ir-reġjun ta' Timbuktu. Houka Houka pparteċipa f'ħafna mil-laqgħat tal-komunità organizzati minn Mohamed Ousmane mill-2017 'l hawm, u kkontribwixxa għall-fama l-kredibilità ta' Ousmane fir-reġjun, kif ukoll għaċ-ċerimonja tal-fondazzjoni tal-Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), li għaliha ta l-kunsens tiegħu.

Iż-żona ta' influwenza ta' Houka Houka reċentement espandiet aktar lejn il-lvant, lejn ir-reġjun ta' Ber (fortizza tal-Għarab ta' Bérabich li tinsab 50 kilometru lejn il-lvant ta' Timbuktu), u t-Tramuntana ta' Timbuktu. Għalkemm mhuwiex minn nisel il-Qadi u li beda biss fl-2012, Houka Houka kien kapaċi jestendi l-awtorità tiegħu bħala Qadi u l-kapaċità tiegħu li jżomm is-sigurtà pubblika f'ċerti żoni bl-użu ta' assi ta' Al-Furqan u bil-biża' li din l-organizzazzjoni terroristika tinstiga fir-reġjun ta' Timbuktu permezz ta' attakki kumplessi kontra l-forzi tad-difiża u tas-sigurtà internazzjonali u tal-Mali u qtil immirat.

Għalhekk, permezz tal-appoġġ tiegħu għal Mohamed Ousmane u l-ostaklu tiegħu tal-Ftehim, Houka Houka Ag Alhousseini jhedded l-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll il-paċi, is-sigurtà, u l-istabbiltà fil-Mali b'mod ġenerali.”

“6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (magħruf ukoll bħala: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Deżinjazzjoni: Viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f'Gao

Data tat-twelid: 1 ta' Jannar 1978

Post tat-twelid: Djebock, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 11262/1547

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mahri Sidi Amar Ben Daha huwa mexxej tal-komunità Għarbija ta' Lehmar ta' Gao u l-kap tal-persunal militari tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arabe de l'Azawaad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Mahri Sidi Amar Ben Daha qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Ben Daha kien uffiċjal għoli tal-pulizija Iżlamika li topera f'Gao meta l-Mouvement pour l'unité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QD.134) ikkontrolla l-belt minn Ġunju 2012 sa Jannar 2013. Ben Daha bħalissa hu viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f'Gao.

Fit-12 ta' Novembru 2018, il-Plateforme f'Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta' Novembru skont il-pjan direzzjonali ta' Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni f'Marzu 2018. L-għada, f'Gao, saret laqgħa ta' koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta' Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma' rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblokk ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f'Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-Membru Parlamentari Mohamed Ould Mataly.

Mill-14 sat-18 ta' Novembru 2018, għexieren ta' ġellieda tal-MAA-Plateforme flimkien ma' dawk tal-fazzjonijiet tas-CMFPR ostakolaw il-konsultazzjonijiet reġjonali. Fuq struzzjoni u bil-parteċipazzjoni ta' Ben Daha, mill-inqas sitt trakkijiet pick-up mill-Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) tqiegħdu quddiem is-sede tal-gvernatur ta' Gao u fil-viċinanzi tagħha. Fil-post ġew osservati wkoll żewġ vetturi MOC attribwiti lill-MAA-Plateforme.

Fis-17 ta' Novembru 2018, seħħ inċident bejn elementi armati li mblukkaw l-aċċess għas-sede tal-gvernatur u pattulja FAMa li kienet għaddejja miż-żona, iżda li ġie diffuż qabel ma seta' jeskala u jikkostitwixxi ksur tal-waqfien mill-ġlied. Fit-18 ta' Novembru 2018, total ta' tnax-il vettura u elementi armati neħħew l-imblukkar tas-sede tal-gvernatur wara l-aħħar ċiklu ta' negozjati mal-gvernatur ta' Gao.

Fit-30 ta' Novembru 2018, Ben Daha organizza laqgħa bejn l-Għarab f'Tinfanda biex jiddiskutu s-sigurtà u r-ristrutturazzjoni amministrattiva. Il-laqgħa kienet tinkludi wkoll l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001) li Ben Daha jappoġġa u jiddefendi.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ben Daha ostakola l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni. Barra minn hekk, Ben Daha jappoġġa individwu identifikat bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim permezz tal-involviment tiegħu fil-ksur tal-waqfien mill-ġlied u f'attività kriminali organizzata.”

“7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (magħruf ukoll bħala: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Data tat-twelid: 1 ta' Jannar 1979

Post tat-twelid: Tabankort, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: a) AA00272627 b) AA0263957

Indirizz: Bamako, il-Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ben Ahmed Mahri huwa negozjant mill-komunità Għarbija ta' Lehmar fir-reġjun ta' Gao li qabel ikkollabora mal-Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Mohamed Ben Ahmed Mahri qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(c) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli aġixxa għal, jew f'isem, jew taħt id-direzzjoni ta', jew talli b'mod ieħor appoġġa jew iffinanzja, individwi u entitajiet identifikati fil-paragrafi 8(a) u (b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017), inkluż permezz tar-rikavat mill-kriminalità organizzata, inkluż il-produzzjoni u t-traffikar ta' drogi narkotiċi u l-prekursuri tagħhom li joriġinaw jew jgħaddu mill-Mali, it-traffikar ta' bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, il-kuntrabandu u t-traffikar ta' armi kif ukoll it-traffikar ta' proprjetà kulturali.

Bejn Diċembru 2017 u April 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri kellu l-kmand ta' operazzjoni ta' traffikar ta' aktar minn 10 tunnellati ta' kannabis Marokkina, li nġarru fi trakkijiet għat-tkessiħ u għaddew mill-Mauritania, il-Mali, il-Burkina Faso u n-Niġer. Fil-lejl ta' bejn it-13 u l-14 ta' Ġunju 2018 ġiet ikkonfiskata kwart tal-kunsinna f'Niamey, filwaqt li grupp rivali kien allegatament seraq it-tliet kwarti li kien fadal matul il-lejl ta' bejn it-12 u t-13 ta' April 2018.

F'Diċembru 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri kien f'Niamey ma' ċittadin Maljan biex iħejji l-operazzjoni. Dan tal-aħħar ġie arrestat f'Niamey wara li wasal bl-ajru mill-Marokk ma' żewġ ċittadini Marokkini u żewġ ċittadini Alġerini fil-15 u s-16 ta' April 2018 biex jipprova jirkupra l-kannabis misruqa. Tlieta mill-assoċjati tiegħu ġew ukoll arrestati, inkluż ċittadin Marokkin li ġie kkundannat fil-Marokk fl-2014 għal ħames xhur ħabs għat-traffikar tad-drogi.

Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkmanda t-traffikar tar-raża tal-kannabis lejn in-Niġer direttament mit-Tramuntana tal-Mali, bl-użu ta' konvojs immexxija minn membri tal-Groupe d'autodéfense des Touaregs Imgħad et leurs allies (GATIA), inkluż l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkumpensa lil Asriw għall-użu ta' dawn il-konvojs. Dawn il-konvojs spiss joħolqu kunflitti ma' kompetituri assoċjati mal-Coordinament des Mouvements de l'Azawaad (CMA).

Bl-użu tal-gwadanni finanzjarji tiegħu mit-traffikar tan-narkotiċi, Mohamed Ben Ahmed Mahri jagħti l-appoġġ tiegħu lil gruppi armati terroristiċi, b'mod partikolari l-entità ssanzjonata Al-Mourabitoun (QD.141), billi jipprova jxaħħam lill-uffiċjali biex jeħilsu lill-ġellieda arrestati u jiffaċilita lill-ġellieda jintegraw fil-Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Għalhekk, permezz tad-dħul mill-kriminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri jappoġġa individwu identifikat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2007) bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali, flimkien ma' grupp terroristiku identifikat skont ir-riżoluzzjoni 1267.”

“8.   MOHAMED OULD MATALY

Deżinjazzjoni: Membru Parlamentari

Data tat-twelid: 1958

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: D9011156

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ould Mataly huwa dak li qabel kien is-Sindku ta' Bourem u Membru Parlamentari attwali għall-kostitwenza ta' Bourem, parti mir-Rassamblement pour le Mali (RPM, il-partit politiku tal-President Ibrahim Boubacar Keita). Huwa ġej mill-komunità Għarbija ta' Lehmar u huwa membru influwenti tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arabe de l'Azawaad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Fit-12 ta' Novembru 2018, il-Plateforme f'Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta' Novembru skont il-pjan direzzjonali ta' Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni f'Marzu 2018. L-għada, f'Gao, saret laqgħa ta' koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta' Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma' rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblukkar ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f'Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-membru parlamentari Mohamed Ould Mataly.

L-assoċjat qrib tiegħu Mahri Sidi Amar Ben Daha, magħruf ukoll bħala Yuro Ould Daha, li jgħix fil-proprjetà tiegħu f'Gao, ipparteċipa fl-imblukkar tal-post tal-konsultazzjoni fl-uffiċċju tal-Gvernatur matul dan il-perijodu.

Barra minn hekk, fit-12 ta' Lulju 2016 Ould Mataly kien ukoll wieħed mill-instigaturi ta' dimostrazzjonijiet ostili għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ould Mataly ostakola u dewwem l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni.

Fl-aħħar nett, Ould Mataly talab il-ħelsien ta' membri tal-komunità tiegħu maqbuda f'operazzjonijiet ta' kontra t-terroriżmu. Permezz tal-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata u l-assoċjazzjoni ma' gruppi terroristiċi armati, Mohamed Ould Mataly jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”

(2)   

Fl-Anness tad-Deċiżjoni (PESK) 2017/1775, il-Parti B (“B. Lista ta' persuni msemmija fl-Artikolu 2(1)”), l-entrati 1, 2, 3, 4, u 5 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“1.   AHMED AG ALBACHAR (magħruf ukoll bħala: Intahmado Ag Albachar)

Deżinjazzjoni: President tal-Kummissjoni Umanitarja tal-Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Data tat-twelid: 31 ta' Diċembru 1963

Post tat-twelid: Tin-Essako, ir-reġjun ta' Kidal, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizz: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Ahmed Ag Albahar huwa negozjant prominenti u, sa mill-bidu tal-2018, konsulent speċjali għall-Gvernatur tar-reġjun ta' Kidal. Membru influwenti tal-Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), parti mill-komunità tat-Tuareg tal-Ifoghas, Ahmed Ag Albahar huwa wkoll medjatur bejn il-Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) u l-Ansar Dine (QDe.135). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim; u l-paragrafu 8(e) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli ostakola l-kunsinna ta' għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għal għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

F'Jannar Ag Albachar uża l-influwenza tiegħu biex jikkontrolla u jagħżel liema proġetti umanitarji u ta' żvilupp iseħħu fir-reġjun ta' Kidal, min jimplimentahom, fejn u meta. L-ebda azzjoni umanitarja ma tista' ssir mingħajr l-għarfien u l-approvazzjoni tiegħu. Bħala l-president awtoproklamat tal-kummissjoni umanitarja, Ag Albachar huwa responsabbli mill-ħruġ ta' permessi ta' residenza u ta' xogħol tal-ħaddiema umanitarji bi skambju għal flus jew servizzi. Il-kummissjoni tikkontrolla wkoll liema kumpanniji u individwi jistgħu jipparteċipaw f'offerti għal proġetti li l-NGOs jirreklamaw f'Kidal, u b'hekk tagħti lil Ag Albachar is-setgħa li jimmanipula l-azzjoni umanitarja fir-reġjun u jagħżel lil min jaħdem għall-NGOs. Id-distribuzzjonijiet tal-għajnuna jistgħu jsiru biss taħt is-sorveljanza tiegħu, u b'hekk dan jinfluwenza min jibbenefika mid-distribuzzjonijiet.

Barra minn hekk, Albachar juża żgħażagħ qiegħda biex jintimida u jhedded lill-NGOs, u b'hekk ixekkel serjament il-ħidma tagħhom. Il-komunità umanitarja inġenerali topera b'biża' f'Kidal, iżda speċjalment il-persunal nazzjonali li huwa aktar vulnerabbli.

Ahmed Ag Albachar huwa wkoll il-koproprjetarju tal-kumpanija tat-trasport Timitrine Voyage; waħda mill-ftit kumpanniji tat-trasport li l-NGOs huma awtorizzati jużaw f'Kidal. Ag Albachar, flimkien ma' tużżana kumpanniji oħra tat-trasport li s-sidien tagħhom huma klikka żgħira ta' persuni importanti fost it-Tuareg tal-Ifoghas, jużurpaw sehem sinifikanti ta' għajnuna umanitarja f'Kidal. Barra minn hekk, il-pożizzjoni ta' monopolju li jżomm Ag Albachar, tagħmel il-kunsinna tal-għajnuna f'ċerti komunitajiet aktar diffiċli minn oħrajn.

Albachar qed jimmanipula l-għajnuna umanitarja biex jissodisfa l-interessi personali tiegħu u l-interessi politiċi tal-HCUA billi jitterrorizza, jhedded l-NGOs u jikkontrolla l-operazzjonijiet tagħhom, u dan kollu jwassal għal ostaklu u tfixkil tal-għajnuna b'effett fuq il-benefiċjarji fil-bżonn fir-reġjun ta' Kidal. Għalhekk, Ahmed Ag Albachar jostakola l-għoti ta' għajnuna umanitarja lill-Mali, jew l-aċċess għall-għajnuna umanitarja, jew id-distribuzzjoni tagħha fil-Mali.

L-azzjonijiet tiegħu jiksru wkoll l-artikolu 49 tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali li jorbot lill-partijiet li jirrispettaw il-prinċipji tal-umanità, in-newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza li jiggwidaw l-azzjoni umanitarja, biex jiġi evitat kwalunkwe użu ta' għajnuna umanitarja għal skopijiet politiċi, ekonomiċi jew militari, u li jiffaċilitaw l-aċċess għall-aġenziji umanitarji u jiggarantixxu s-sigurtà tal-persunal tagħhom. Għalhekk, Albachar jostakola jew jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”

“2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (magħruf ukoll bħala: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titlu: Qadi

Data tat-twelid: a) 1 ta' Jannar 1962 b) 1 ta' Jannar 1963 c) 1 ta' Jannar 1964

Post tat-twelid: Ariaw, ir-reġjun ta' Tombouctou, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Houka Houka Ag Alhousseini nħatar minn Iyad Ag Ghaly (QDi.316) bħala l-Qadi ta' Timbuktu f'April 2012 wara l-istabbiliment tal-kalifat ġiħadista fit-Tramuntana tal-Mali.

Houka Houka kien jaħdem mill-qrib mal-Hesbah, il-pulizija Iżlamika mmexxija minn Ahmad Al Faqi Al Mahdi, miżmum il-ħabs fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'The Hague sa minn Settembru 2016. Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Houka Houka Ag Alhousseini qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Wara l-intervent tal-forzi Franċiżi f'Jannar 2013, Houka Houka Ag Alhousseini ġie arrestat fis-17 ta' Jannar 2014 iżda sussegwentement inħeles mill-awtoritajiet Maljani fil-15 ta' Awwissu 2014, ħelsien li kien ikkundannat mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.

Minn dakinhar 'l hawn, Houka Houka Ag Alhousseini hu bbażat f'Ariaw, fiż-żona ta' Zouéra, raħal li jinsab fil-punent ta' Timbuktu (commune ta' Essakane), fuq xatt il-lag Faguibine fid-direzzjoni tal-fruntiera Mawritana. Fis-27 ta' Settembru 2017, ġie uffiċjalment restitwit hawnhekk bħala għalliem mill-Gvernatur ta' Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, dan wara lobbying mill-individwu ssanzjonat Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), mexxej tal-Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), elenkat fl-20 ta' Diċembru 2018 mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà dwar Mali għal raġunijiet li jinkludu azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Fl-2017 Mohamed Ousmane waqqaf u ppresieda alleanza usa' ta' sottogruppi dissidenti, il-Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Matul il-konvenzjoni ta' stabbiliment tagħha, is-CME heddet bil-miftuħ fi stqarrija uffiċjali l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali. Is-CME kienet involuta wkoll f'ostakoli li dewwmu l-implimentazzjoni tal-Ftehim, billi għamlet pressjoni fuq il-gvern tal-Mali u l-komunità internazzjonali bil-għan li timponi s-CME fil-mekkaniżmi differenti stabbiliti mill-Ftehim.

Houka Houka u Mohamed Ousmane kienu strumentali għas-suċċess ta' xulxin, fejn dan tal-aħħar iffaċilita l-laqgħat mal-uffiċjali tal-gvern, u l-ieħor qeda rwol ewlieni fl-espansjoni tal-influwenza ta' Ousmane fuq ir-reġjun ta' Timbuktu. Houka Houka pparteċipa f'ħafna mill-laqgħat tal-komunità organizzati minn Mohamed Ousmane mill-2017 'l hawm, u kkontribwixxa għall-fama l-kredibilità ta' Ousmane fir-reġjun, kif ukoll għaċ-ċerimonja tal-fondazzjoni tal-Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), li għaliha ta l-barka tiegħu.

Iż-żona ta' influwenza ta' Houka Houka dan l-aħħar espandiet aktar lejn il-lvant, lejn ir-reġjun ta' Ber (fortizza tal-Għarab ta' Bérabich li tinsab 50 kilometru lejn il-lvant ta' Timbuktu), u t-Tramuntana ta' Timbuktu. Għalkemm mhuwiex minn nisel il-Qadi u li beda biss fl-2012, Houka Houka kien kapaċi jestendi l-awtorità tiegħu bħala Qadi u l-kapaċità tiegħu li jżomm is-sigurtà pubblika f'ċerti żoni bl-użu ta' assi ta' Al-Furqan u bil-biża' li din l-organizzazzjoni terroristika tinstiga fir-reġjun ta' Timbuktu permezz ta' attakki kumplessi kontra l-forzi tad-difiża u tas-sigurtà internazzjonali u tal-Mali u qtil immirat.

Għalhekk, permezz tal-appoġġ tiegħu għal Mohamed Ousmane u l-ostakolu tiegħu tal-Ftehim, Houka Houka Ag Alhousseini jhedded l-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll il-paċi, is-sigurtà, u l-istabbiltà fil-Mali b'mod ġenerali.”

“3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (magħruf ukoll bħala: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Deżinjazzjoni: Viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f'Gao

Data tat-twelid: 1 ta' Jannar 1978

Post tat-twelid: Djebock, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 11262/1547

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mahri Sidi Amar Ben Daha huwa mexxej tal-komunità Għarbija ta' Lehmar ta' Gao u l-kap tal-persunal militari tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arad de l'Azawaad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Mahri Sidi Amar Ben Daha qed jiġi elenkat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Ben Daha kien uffiċjal għoli tal-pulizija Iżlamika li topera f'Gao meta l-Mouvement pour l'unité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QD.134) ikkontrolla l-belt minn Ġunju 2012 sa Jannar 2013. Ben Daha bħalissa hu viċi kap tal-persunal tal-koordinazzjoni reġjonali tal-Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) f'Gao.

Fit-12 ta' Novembru 2018, il-Plateforme f'Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta' Novembru skont il-pjan direzzjonali ta' Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni f'Marzu 2018. L-għada, f'Gao, saret laqgħa ta' koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta' Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma' rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblokk ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f'Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-Membru Parlamentari Mohamed Ould Mataly.

Mill-14 sat-18 ta' Novembru 2018, għexieren ta' ġellieda tal-MAA-Plateforme flimkien ma' dawk tal-fazzjonijiet tas-CMFPR ostakolaw il-konsultazzjonijiet reġjonali. Fuq struzzjoni u bil-parteċipazzjoni ta' Ben Daha, mill-inqas sitt trakkijiet pick-up mill-Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) tqiegħdu quddiem is-sede tal-gvernatur ta' Gao u fil-viċinanzi tagħha. Fil-post ġew osservati wkoll żewġ vetturi MOC attribwiti lill-MAA-Plateforme.

Fis-17 ta' Novembru 2018, seħħ inċident bejn elementi armati li mblukkaw l-aċċess għas-sede tal-gvernatur u pattulja FAMa li kienet għaddejja miż-żona, iżda li ġie diffuż qabel ma seta' jeskala u jikkostitwixxi ksur tal-waqfien mill-ġlied. Fit-18 ta' Novembru 2018, total ta' tnax-il vettura u elementi armati neħħew l-imblukkar tas-sede tal-gvernatur wara l-aħħar ċiklu ta' negozjati mal-gvernatur ta' Gao.

Fit-30 ta' Novembru 2018, Ben Daha organizza laqgħa bejn l-Għarab f'Tinfanda biex jiddiskutu s-sigurtà u r-ristrutturazzjoni amministrattiva. Il-laqgħa kienet tinkludi wkoll l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001) li Ben Daha jappoġġa u jiddefendi.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ben Daha ostakola l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni. Barra minn hekk, Ben Daha jappoġġa individwu identifikat bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim permezz tal-involviment tiegħu fil-ksur tal-waqfien mill-ġlied u f'attività kriminali organizzata.”

“4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (magħruf ukoll bħala: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Data tat-twelid: 1 ta' Jannar 1979

Post tat-twelid: Tabankort, il-Mali

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: a) AA00272627 b) AA0263957

Indirizz: Bamako, il-Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ben Ahmed Mahri huwa negozjant mill-komunità Għarbija ta' Lehmar fir-reġjun ta' Gao li qabel ikkollabora mal-Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Mohamed Ben Ahmed Mahri qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(c) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) talli aġixxa għal, jew f'isem, jew taħt id-direzzjoni ta', jew talli b'mod ieħor appoġġa jew iffinanzja, individwi u entitajiet identifikati fil-paragrafi 8(a) u (b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017), inkluż permezz tar-rikavat mill-kriminalità organizzata, inkluż il-produzzjoni u t-traffikar ta' drogi narkotiċi u l-prekursuri tagħhom li joriġinaw jew jgħaddu mill-Mali, it-traffikar ta' bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, il-kuntrabandu u t-traffikar ta' armi kif ukoll it-traffikar ta' proprjetà kulturali.

Bejn Diċembru 2017 u April 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri kkmanda operazzjoni ta' traffikar ta' aktar minn 10 tunnellati ta' kannabis Marokkina, li nġarru fi trakkijiet għat-tkessiħ u għaddew mill-Mauritania, il-Mali, Burkina Faso u n-Niġer. Fil-lejl ta' bejn it-13 u l-14 ta' Ġunju 2018 ġie kkonfiskat kwart tal-kunsinna f'Niamey, filwaqt li grupp rivali kien allegatament seraq it-tliet kwarti li kien fadal matul il-lejl ta' bejn it-12 u t-13 ta' April 2018.

F'Diċembru 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri kien f'Niamey ma' ċittadin Maljan biex jipprepara l-operazzjoni. Dan tal-aħħar ġie arrestat f'Niamey wara li wasal bl-ajru mill-Marokk ma' żewġ ċittadini Marokkini u żewġ ċittadini Alġerini fil-15 u s-16 ta' April 2018 biex jipprova jirkupra l-kannabis misruqa. Tlieta mill-assoċjati tiegħu ġew ukoll arrestati, inkluż ċittadin Marokkin li ġie kkundannat fil-Marokk fl-2014 għal ħames xhur ħabs għat-traffikar tad-drogi.

Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkmanda t-traffikar tar-raża tal-kannabis lejn in-Niġer direttament mit-Tramuntana tal-Mali, bl-użu ta' konvojs immexxija minn membri tal-Groupe d'autodéfense des Touaregs Imgħad et leurs allies (GATIA), inkluż l-individwu ssanzjonat Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri jikkumpensa lil Asriw għall-użu ta' dawn il-konvojs. Dawn il-konvojs spiss joħolqu kunflitti ma' kompetituri assoċjati mal-Coordinament des Mouvements de l'Azawaad (CMA).

Bl-użu tal-gwadanni finanzjarji tiegħu mit-traffikar tan-narkotiċi, Mohamed Ben Ahmed Mahri jagħti l-appoġġ tiegħu lil gruppi armati terroristiċi, b'mod partikolari l-entità ssanzjonata Al-Mourabitoun (QD.141), billi jipprova jxaħħam lill-uffiċjali biex jeħilsu lill-ġellieda arrestati u jiffaċilita lill-ġellieda jintegraw fil-Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Għalhekk, permezz tad-dħul mill-kriminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri jappoġġa individwu identifikat skont il-paragrafu 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2007) bħala li jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fil-Mali, flimkien ma' grupp terroristiku identifikat skont ir-riżoluzzjoni 1267.”

“5.   MOHAMED OULD MATALY

Deżinjazzjoni: Membru Parlamentari

Data tat-twelid: 1958

Nazzjonalità: Maljan

Nru tal-passaport: D9011156

Indirizz: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data tad-deżinjazzjoni min-NU: 10 ta' Lulju 2019 (emendata fid-19 ta' Diċembru 2019)

Informazzjoni oħra: Mohamed Ould Mataly huwa dak li qabel kien is-Sindku ta' Bourem u Membru Parlamentari attwali għall-kostitwenza ta' Bourem, parti mir-Rassamblement pour le Mali (RPM, il-partit politiku tal-President Ibrahim Boubacar Keita). Huwa ġej mill-komunità Għarbija ta' Lehmar u huwa membru influwenti tal-fergħa favur il-gvern tal-Mouvement Arabe de l'Azawaad (MAA), assoċjat mal-koalizzjoni tal-Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Elenkat skont il-paragrafi 1 sa 3 tar-Riżoluzzjoni 2374 (2017) tal-Kunsill tas-Sigurtà (Projbizzjoni fuq Vjaġġar, Iffriżar tal-Assi).

Ritratt huwa disponibbli biex jiddaħħal fl-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Link għas-sit web tal-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals agħfas hawn

Informazzjoni oħra

Ahmed Ag Albachar qed jiġi elenkat skont il-paragrafi 8(b) tar-riżoluzzjoni 2374 (2017) għal azzjonijiet meħuda li jostakolaw, jew li jostakolaw permezz ta' dewmien fit-tul, jew li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Fit-12 ta' Novembru 2018, il-Plateforme f'Bamako ddikjarat li ma tipparteċipax fil-konsultazzjonijiet reġjonali li jmiss, skedati li jsiru mit-13 sas-17 ta' Novembru skont il-pjan direzzjonali ta' Marzu 2018 maqbul mill-partijiet kollha għall-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni f'Marzu 2018. L-għada, f'Gao, saret laqgħa ta' koordinazzjoni mill-kap tal-persunal militari tal-komponent ta' Ganda Koy tal-Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme, ma' rappreżentanti tal-MAA-Plateforme, biex iwaqqfu l-konsultazzjonijiet milli jsiru. L-imblukkar ġie kkoordinat mat-tmexxija tal-Plateforme f'Bamako, il-MAA-Plateforme, kif ukoll mal-membru parlamentari Mohamed Ould Mataly.

L-assoċjat qrib tiegħu Mahri Sidi Amar Ben Daha, magħruf ukoll bħala Yuro Ould Daha, li jgħix fil-proprjetà tiegħu f'Gao, ipparteċipa fl-imblukkar tal-post tal-konsultazzjoni fl-uffiċċju tal-Gvernatur matul dan il-perijodu.

Barra minn hekk, fit-12 ta' Lulju 2016 Ould Mataly kien ukoll wieħed mill-instigaturi ta' dimostrazzjonijiet ostili għall-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Għalhekk, billi effettivament waqqaf id-diskussjonijiet dwar dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni relatati mar-riforma tal-istruttura territorjali tat-Tramuntana tal-Mali, Ould Mataly ostakola u dewwem l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Paċi u Rikonċiljazzjoni.

Fl-aħħar nett, Ould Mataly talab il-ħelsien ta' membri tal-komunità tiegħu maqbuda f'operazzjonijiet ta' kontra t-terroriżmu. Permezz tal-involviment tiegħu fil-kriminalità organizzata u l-assoċjazzjoni ma' gruppi terroristiċi armati, Mohamed Ould Mataly jhedded l-implimentazzjoni tal-Ftehim.”