ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 140

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
28 ta' Mejju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/855 tas-27 ta' Mejju 2019 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/856 tas-26 ta' Frar 2019 li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni ( 1 )

6

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/857 tas-27 ta' Mejju 2019 dwar l-awtorizzazzjoni għall-preparat ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bħala addittiv fl-għalf għall-mogħoż tal-ħalib u għan-nagħaġ tal-ħalib u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 226/2007 (detentur tal-awtorizzazzjoni Danstar Ferment AG irrappreżentat minn Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/858 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Laqgħa tal-Partijiet ta' SIOFA

21

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/859 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SPRFMO

27

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/860 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja (IOTC), u li tħassar id-Deċiżjoni tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-IOTC

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/861 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO), u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SEAFO

38

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/862 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, għall-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju (WCPFC)

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/863 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (NAFO), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NAFO

49

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/864 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NASCO), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NASCO

54

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/865 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NEAFC

60

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/866 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali, u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, f'dik il-konferenza annwali

66

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/867 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR), u li tħassar id-Deċiżjoni tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-CCAMLR

72

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/868 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-8 ta' Lulju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-ICCAT

78

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/869 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM), u li tħassar id-Deċiżjoni tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-GFCM

84

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/870 tas-27 ta' Mejju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

90

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/871 tas-26 ta' Marzu 2019 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tar-Renju Unit li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) għas-sena finanzjarja 2018 (notifikata bid-dokument C(2019) 2357)

94

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/872 tas-26 ta' Marzu 2019 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti fir-Renju Unit li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018 (notifikata bid-dokument C(2019) 2358)

98

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/873 tat-22 ta' Mejju 2019 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018 tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 3817)

103

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/874 tat-22 ta' Mejju 2019 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2018 tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 3820)

115

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/875 tas-27 ta' Mejju 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/855

tas-27 ta' Mejju 2019

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 46(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-23 ta' Marzu 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 267/2012.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 46(7) tar-Regolament (UE) Nru 267/2012, il-Kunsill irrieżamina l-lista ta' persuni u entitajiet indikati li tinsab fl-Anness IX u l-Anness XIV għal dak ir-Regolament.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li jenħtieġ li 17-il entrata inklużi fl-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012 jiġu aġġornati.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 267/2012 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IX għar-Regolament (UE) Nru 267/2012 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

N. HURDUC


(1)  ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1.


ANNESS

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK huwa emendat kif ġej:

(1)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran.”, l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “A. Persuni”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“14.

Brigadier Ġenerali Mohammad NADERI

 

Kap ta' Aviation Industries Organisation (IAIO) tal-Iran. Eks Kap ta' Aerospace Industries Organisation (AIO) tal-Iran. AIO ħadet sehem fi programmi sensittivi Iranjani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Il-kap attwali tas-sigurtà għall-istitut tar-riċerka tal-Loġistika tal-Forzi Armati tal-Ministeru tad-Difiża, l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND), li hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, indikat min-NU. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar id-dimensjonijiet militari possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li l-Iran jirrifjuta li jikkoopera dwaru. Bħala kap tas-sigurtà, Babaei huwa responsabbli għall-prevenzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni inkluż lill-IAEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

magħruf bħala Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Data tat-Twelid: 21 ta' Settembru 1969

Viċi Kap tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika indikata min-NU, fejn huwa subordinat ta' Feridun Abbasi Davani, indikata min-NU. Huwa kien involut fil-programm nukleari Iranjan mill-inqas mill-2002, inkluż bħala l-ex Kap tal-akkwist u l-loġistika f'AMAD, fejn huwa kien responsabbli għall-użu ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu bħal Kimia Madan biex jinkiseb tagħmir u materjal għall-programm ta' armi nukleari tal-Iran.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (magħruf bħala DANESHJOU)

 

Viċi Ministru għax-Xjenza, ir-Riċerka u t-Teknoloġija. Huwa ta appoġġ lil attivitajiet nukleari tal-Iran sensittivi f'termini ta' proliferazzjoni.

1.12.2011”

(2)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran.”, l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Sussidjarja tal-IAIO fi ħdan il-MODAFL it-tnejn indikati mill-UE li primarjament tipproduċi materjali komposti għall-industrija tal-inġenji tal-ajru.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Isem shell għal Khorasan Metallurgy Industries indikata min-NU, sussidjarja ta' Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND)

 

L-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND) tappoġġa direttament l-attivitajiet nukleari tal-Iran sensittivi f'termini ta' proliferazzjoni. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar dimensjonijiet militari possibbli (PMD) tal-programm nukleari tal-Iran. SPND hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi indikat min-NU, u hija parti mill-Ministeru għad-Difiża għal-Loġistika tal-Forzi Armati (MODAFL) indikat mill-UE.

22.12.2012”

(3)

taħt l-intestatura II l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “A. Persuni”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Eks Viċi Ministru u Spettur Ġenerali ta' MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

twieled fl-1961

Membru tal-IRGC. Eks Ministru għall-Enerġija.

26.7.2010

4.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Eks Kap tal-Organizzazzjoni tal-Industriji Ajruspazjali tal-Iran (AIO) u eks-direttur eżekuttiv tal-Organizzazzjoni tal-Industriji tad-Difiża (DIO) indikata min-NU. Membru tal-IRGC u Viċi fil-Ministeru għad-Difiża għal-Loġistika tal-Forzi Armati tal-Iran (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Membru tal-IRGC. Membru tal-Kunsill Suprem tas-Sigurtà Nazzjonali u involut fit-tfassil tal-politika dwar kwistjonijiet nukleari.

23.6.2008

12.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membru tal-IRGC. Okkupa rwoli għolja fil-MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ahmad VAHIDI

 

Eks Ministru tal-MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Eks Kap tal-Kwartieri Ġenerali ta' Khatam Al-Anbiya Construction.

1.12.2011”

(4)

taħt l-intestatura II, l-entrata li ġejja tissostitwixxi l-entrata korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Indirizz Postali: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Involuta fit-trasbord ta' armi f'isem l-IRGC.

23.1.2012”

(5)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, tiżdied l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“20.

(b)

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, sussidjarja ta' Iran Electronics Industries (elenkata mill-UE), tipproduċi diversi oġġetti inklużi sistemi ta' komunikazzjoni, avionics, tagħmir ta' optics u electro-optics, micro-electronics, teknoloġija tal-informazzjoni, test u measurement, sigurtà tat-telekomunikazzjoni, tagħmir elettroniku tal-gwerra, manifattura u tiġdid ta' radar tube, u missile launchers.

26.7.2010”

(6)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, titneħħa l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, sussidjarja ta' Iran Electronics Industries (ara nru 20), tipproduċi diversi oġġetti, inklużi sistemi ta' komunikazzjoni, avionics, tagħmir ta' optics u electro-optics, micro-electronics, teknoloġija tal-informazzjoni, test u measurement, sigurtà tat-telekomunikazzjoni, tagħmir elettroniku tal-gwerra, manifattura u tiġdid ta' radar tube, u missile launchers. Dawn l-oġġetti jistgħu jintużaw fi programmi li jinsabu taħt sanzjoni skont il-UNSCR 1737.

26.7.2010”

(7)

taħt l-intestatura II, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, tiżdied l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Kumpannija li hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRGC li tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim.

26.7.2010”

(8)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, titneħħa l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Qrib Naftar u Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim u tal-Istat parallel Iranjan.

26.7.2010”


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/6


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/856

tas-26 ta' Frar 2019

li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi sistema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 10a(8) tagħha,

Billi:

(1)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati dwar l-operat tal-Fond għall-innovazzjoni stabbilit bid-Direttiva 2003/87/KE u implimentat abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE (2) billi jitqies it-tagħlim li ħareġ mill-programm NER 300; b'mod partikulari, jenħtieġ li jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri (3).

(2)

Sabiex jiġu koperti l-profittabbiltà iktar baxxa u r-riskji teknoloġiċi ogħla tal-proġetti eliġibbli meta mqabbla ma' dawk ta' teknoloġiji konvenzjonali, jenħtieġ li parti konsiderevoli mill-finanzjament tal-Fond għall-innovazzjoni tingħata fil-forma ta' għotja. Għalhekk jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati dwar l-għoti tal-għotjiet.

(3)

Minħabba li r-riskji u l-profittabbiltà tal-proġetti eliġibbli jistgħu jvarjaw minn settur għall-ieħor u skont l-attivitajiet ta' dawk il-proġetti u jistgħu wkoll jevolvu maż-żmien, huwa xieraq li parti mill-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni titħalla tingħata fil-forma ta' kontribuzzjonijiet għal operazzjonijiet ta' taħlit li jsiru fil-kuntest tal-istrument tal-Unjoni għall-appoġġ għall-investiment, kif ukoll f'forom oħrajn previsti fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”).

(4)

Huwa xieraq li d-differenza bejn l-ispejjeż totali ta' proġett eliġibbli u l-ispejjeż totali ta' proġett ekwivalenti li juża teknoloġija konvenzjonali titqies bħala spiża rilevanti għall-finijiet ta' finanzjament fil-kuntest tal-Fond għall-innovazzjoni. Madankollu, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed għall-proġetti fuq skala żgħira u sabiex jiġu indirizzati d-diffikultajiet speċifiċi tagħhom biex jiksbu finanzjament, jenħtieġ li l-ispejjeż rilevanti ta' proġett fuq skala żgħira jkunu jikkorrispondu għall-ispiża kollha tan-nefqa kapitali tat-tali proġett.

(5)

Sabiex il-proġetti eliġibbli jkollhom ir-riżorsi finanzjarji adegwati għad-dispożizzjoni tagħhom fil-ħin, jenħtieġ li l-għotjiet jingħataw abbażi tal-ilħiq ta' stadji importanti. Għall-proġetti kollha, jenħtieġ li l-istadji importanti jkunu jinkludu l-għeluq finanzjarju u d-dħul fit-tħaddim. Minħabba li jista' jkun li xi proġetti jkollhom bżonn jingħataw l-appoġġ f'punt taż-żmien differenti, huwa xieraq li tiġi prevista l-possibbiltà li fid-dokumentazzjoni kuntrattwali jiġu stabbiliti stadji importanti addizzjonali.

(6)

Sabiex tiżdied il-probabbiltà li l-proġetti jkollhom suċċess, jenħtieġ li tiġi stabbilita l-possibbiltà li parti mill-għotja tingħata qabel ma l-proġett jibda jitħaddem. Fil-prinċipju, jenħtieġ li l-għotjiet jibdew jingħataw mal-għeluq finanzjarju u jkomplu waqt li l-proġett ikun qed jiġi zviluppat u waqt li jkun qed jitħaddem.

(7)

Jenħtieġ li l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jkun jiddependi, fil-biċċa l-kbira tiegħu, fuq l-evitar ivverifikat tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Għalhekk jenħtieġ li, jekk ikun hemm ferm inqas emissjonijiet tal-gassijiet serra evitati milli kien ippjanat, dan iwassal biex l-ammont tal-appoġġ li kien jiddependi fuq it-tali evitar jitnaqqas u jiġi rkuprat. Madankollu, jenħtieġ li l-mekkaniżmu għat-tnaqqis u għall-irkupru jkun flessibbli biżżejjed biex iqis in-natura innovattiva tal-proġetti appoġġati mill-Fond għall-innovazzjoni.

(8)

Jenħtieġ li l-għotjiet mogħtija fil-kuntest tal-Fond għall-innovazzjoni jingħataw wara proċess tal-għażla kompetittiv permezz ta' sejħiet għall-proposti. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għal dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti, jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura tal-applikazzjoni b'żewġ fażijiet, li tkun tikkonsisti f'espressjoni ta' interess u fl-applikazzjoni sħiħa.

(9)

Jenħtieġ li l-proġetti li għalihom tkun intbagħtet applikazzjoni għall-appoġġ mill-Fond għall-innovazzjoni jiġu vvalutati abbażi ta' kriterji kwalitattivi u kwantitattivi. Jenħtieġ li l-kombinament tat-tali kriterji jiżgura l-kompletezza tal-valutazzjoni tal-proġetti f'termini tal-potenzjal teknoloġiku u kummerċjali tagħhom. Sabiex tiġi żgurata għażla ġusta u bbażata fuq il-merti, jenħtieġ li l-proġetti jingħażlu abbażi tal-istess kriterji tal-għażla, iżda jiġu evalwati u kklassifikati l-ewwel fil-konfront ta' proġetti oħrajn fl-istess settur u, wara, fil-konfront ta' proġetti oħrajn fis-setturi kollha.

(10)

Jenħtieġ li l-proġetti li ma jkunux jidhru li huma maturi biżżejjed mil-lat tal-ippjanar, tal-mudell kummerċjali u tal-istruttura finanzjarja u legali tagħhom, b'mod partikulari fid-dawl ta' nuqqas possibbli ta' appoġġ min-naħa tal-Istati Membri kkonċernati jew ta' nuqqas possibbli tal-permessi nazzjonali meħtieġa, ma jingħażlux għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni. Madankollu, it-tali proġetti jaf ikunu promettenti. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita l-possibbiltà li tingħata assistenza għall-iżvilupp ta' dawn il-proġetti. Jenħtieġ li l-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti tkun ta' benefiċċju b'mod partikulari għall-proġetti fuq skala żgħira u għall-proġetti fi Stati Membri b'introjtu iktar baxx sabiex tgħin biex l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jitqassam b'mod ibbilanċjat mil-lat ġeografiku.

(11)

Huwa importanti li l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jitqassam b'mod ibbilanċjat mil-lat ġeografiku. Sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn xi Stati Membri ma jkunux koperti biżżejjed, jenħtieġ li tiġi stabbilita l-possibbiltà li jiġu stabbiliti kriterji addizzjonali tal-għażla li jkollhom l-għan li jilħqu bilanċ ġeografiku fit-tieni sejħa għall-proposti jew fis-sejħiet għall-proposti ta' wara.

(12)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni. Madankollu, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega xi wħud mill-azzjonijiet ta' implimentazzjoni, bħall-organizzazzjoni tas-sejħa għall-proposti, l-għażla minn qabel tal-proġetti jew il-ġestjoni kuntrattwali tal-għotjiet, lill-korpi ta' implimentazzjoni.

(13)

Jenħtieġ li l-ġestjoni tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni, inkluż id-dħul mill-kwoti maqlubin għall-valur monetarju tagħhom fuq il-pjattaforma komuni tal-irkant skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 (5), tkun skont l-għanijiet tad-Direttiva 2003/87/KE. Għalhekk jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq dan il-kompitu hija stess u tkun tista' tiddelegah lill-Bank Ewropew tal-Investiment.

(14)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tapplika regoli differenti skont il-mod ta' implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni. Meta l-Fond għall-innovazzjoni jiġi implimentat b'ġestjoni diretta, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ikunu allinjati bis-sħiħ ma' dawk tar-Regolament Finanzjarju.

(15)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni. B'mod partikulari, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta lill-Istati Membri dwar id-deċiżjonijiet ewlenin tal-implimentazzjoni, kif ukoll dwar l-iżvilupp tal-Fond għall-innovazzjoni.

(16)

Jenħtieġ li l-Fond għall-innovazzjoni jiġi implimentat skont il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

(17)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti arranġamenti ċari dwar ir-rappurtar, ir-responsabbiltà u l-kontroll finanzjarju sabiex ikun żgurat li l-Kummissjoni tirċievi informazzjoni kompluta u f'waqtha dwar il-progress tal-proġetti appoġġati mill-Fond għall-innovazzjoni, li l-entitajiet li jkunu qed jimmaniġġaw il-Fond għall-innovazzjoni japplikaw prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, u li l-Istati Membri jiġu infurmati fil-ħin dwar l-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ddettaljati li jissupplimentaw id-Direttiva 2003/87/KE f'dak li għandu x'jaqsam mal-affarijiet li ġejjin:

(a)

l-għanijiet operattivi tal-Fond għall-innovazzjoni stabbilit bl-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE;

(b)

il-forom ta' appoġġ ipprovduti fil-kuntest tal-Fond għall-innovazzjoni;

(c)

il-proċedura tal-applikazzjoni għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni;

(d)

il-proċedura u l-kriterji għall-għażla tal-proġetti fil-kuntest tal-Fond għall-innovazzjoni;

(e)

l-għoti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni;

(f)

il-governanza tal-Fond għall-innovazzjoni;

(g)

ir-rappurtar, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-kontroll u r-riklamar tal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“għeluq finanzjarju” tfisser il-mument fiċ-ċiklu tal-iżvilupp tal-proġett meta l-arranġamenti kollha tal-proġett u tal-finanzjament ikunu ġew iffirmati u jkunu ntlaħqu l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa mogħtija fihom;

(2)

“dħul fit-tħaddim” tfisser il-mument fiċ-ċiklu tal-iżvilupp tal-proġett meta l-elementi u s-sistemi kollha meħtieġa biex il-proġett jitħaddem ikunu ġew ittestjati u jkunu bdew l-attivitajiet li jwasslu għall-evitar effettiv tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra;

(3)

“proġett fuq skala żgħira” tfisser proġett b'nefqa kapitali totali li ma taqbiżx is-EUR 7 500 000.

Artikolu 3

Għanijiet operattivi

Il-Fond għall-innovazzjoni għandu jkollu l-għanijiet operattivi li ġejjin:

(a)

li jappoġġa proġetti ta' dimostrazzjoni marbutin ma' teknoloġiji, proċessi jew prodotti innovattivi ħafna, li jkunu maturi biżżejjed u li jkollhom potenzjal sinifikanti biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra;

(b)

li joffri appoġġ finanzjarju li jkun adattat għall-ħtiġijiet tas-suq u għall-profili tar-riskju tal-proġetti eliġibbli, filwaqt li jattira riżorsi pubbliċi u privati addizzjonali;

(c)

li jiżgura li l-ġestjoni tad-dħul tiegħu tkun skont l-għanijiet tad-Direttiva 2003/87/KE.

Artikolu 4

Forom ta' appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni

L-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għall-proġett jista' jieħu l-forom li ġejjin:

(a)

għotjiet;

(b)

kontribuzzjonijiet għall-operazzjonijiet ta' taħlit li jsiru fil-kuntest tal-istrument tal-Unjoni għall-appoġġ għall-investiment;

(c)

meta dan ikun meħtieġ biex jinksibu l-għanijiet tad-Direttiva 2003/87/KE, il-finanzjament fi kwalunkwe forma oħra minn fost dawk stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”), b'mod partikulari l-premjijiet u l-akkwisti.

KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għall-għotjiet

Artikolu 5

Spejjeż rilevanti

1.   Għall-finijiet tar-raba' sentenza tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE, l-ispejjeż rilevanti għandhom ikunu l-ispejjeż addizzjonali li dak li jkun qed jipproponi l-proġett iġarrab minħabba l-applikazzjoni tat-teknoloġija innovattiva marbuta mat-tnaqqis jew mal-evitar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. L-ispejjeż rilevanti għandhom jiġu kkalkulati bħala d-differenza bejn l-aħjar stima tan-nefqa kapitali totali, il-valur attwali nett tal-ispejjeż operattivi u l-benefiċċji li jkun hemm matul għaxar snin wara d-dħul fit-tħaddim tal-proġett meta mqabbla mar-riżultat tal-istess kalkolu għal produzzjoni konvenzjonali bl-istess kapaċità f'termini tal-produzzjoni effettiva tal-prodott aħħari rispettiv.

Meta ma tkunx teżisti l-produzzjoni konvenzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-ispejjeż rilevanti għandhom ikunu l-aħjar stima tan-nefqa kapitali totali u l-valur attwali nett tal-ispejjeż operattivi u l-benefiċċji li jkun hemm matul għaxar snin wara d-dħul fit-tħaddim tal-proġett.

2.   L-ispejjeż rilevanti ta' proġett fuq skala żgħira għandhom ikunu l-ispejjeż tan-nefqa kapitali totali ta' dak il-proġett.

Artikolu 6

Għoti tal-għotjiet

1.   L-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jingħata fil-forma ta' għotja għandu jingħata malli jintlaħqu l-istadji importanti stabbiliti minn qabel.

2.   Għall-proġetti kollha, l-istadji importanti msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jissejsu fuq iċ-ċiklu tal-iżvilupp tal-proġett u għandhom jinkludu tal-inqas dawn li ġejjin:

(a)

l-għeluq finanzjarju;

(b)

id-dħul fit-tħaddim.

3.   Meta titqies it-teknoloġija mħaddma u ċ-ċirkustanzi speċifiċi tas-settur jew tas-setturi li fihom tkun qed tintuża, jistgħu jiġu stabbiliti stadji importanti speċifiċi addizzjonali fid-dokumenti kuntrattwali.

4.   Sa 40 % tal-ammont totali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għal proġett speċifiku, inkluża l-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti, għandu jingħata mal-għeluq finanzjarju jew malli jintlaħaq stadju importanti speċifiku qabel l-għeluq finanzjarju meta jkun ġie stabbilit it-tali stadju importanti skont il-paragrafu 3.

5.   Sal-grad li fih l-ammont totali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għal proġett speċifiku ma jkunx ingħata skont il-paragrafu 4, dan l-ammont għandu jingħata wara l-għeluq finanzjarju. Dan jista' jingħata b'mod parzjali qabel id-dħul fit-tħaddim u f'pagamenti akkont annwali wara d-dħul fit-tħaddim.

6.   Għall-finijiet tal-paragrafi 4 u 5 ta' dan l-Artikolu, l-ammont totali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jingħata lil proġett speċifiku għandu jinkludi l-ammont tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni mogħti lil dak il-proġett bħala assistenza għall-iżvilupp tal-proġett skont l-Artikolu 13.

Artikolu 7

Regoli ġenerali dwar l-irkupru

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li, meta jiġu implimentati l-attivitajiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Fond għall-innovazzjoni billi jiġu applikati miżuri preventivi kontra l-frodi, l-korruzzjoni u kull attività illegali oħra, billi jsiru kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, billi jiġu rkuprati l-ammonti li jkunu tħallsu b'mod mhux dovut u, meta dan ikun xieraq, billi jkun hemm pieni amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-irkupru għandu jsir skont ir-Regolament Finanzjarju.

3.   Ir-raġunijiet għall-irkupru kif ukoll il-proċeduri tal-irkupru għandhom jiġu speċifikati iktar fid-dokumentazzjoni kuntrattwali.

Artikolu 8

Regoli speċjali dwar l-irkupru

1.   L-ammont tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni mogħti wara l-għeluq finanzjarju skont l-Artikolu 6(5) għandu jkun jiddependi fuq l-evitar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra vverifikat abbażi tar-rapporti annwali ppreżentati minn dak li jkun qed jipproponi l-proġett għal perjodu ta' bejn tliet u għaxar snin wara d-dħul fit-tħaddim. Ir-rapport annwali finali ppreżentat minn dak li jkun qed jipproponi l-proġett għandu jinkludi l-ammont totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra evitati matul il-perjodu kollu tar-rappurtar.

2.   Meta l-ammont totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra evitati matul il-perjodu kollu tar-rappurtar ikun inqas minn 75 % mill-ammont totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra li kien ippjanat li jiġu evitati, l-ammont li jkun tħallas lil dak li jkun qed jipproponi l-proġett jew li jkollu jitħallas lilu skont l-Artikolu 6(5) għandu jiġi rkuprat jew jitnaqqas b'mod proporzjonali.

3.   Meta l-proġett jonqos milli jibda jitħaddem saż-żmien stabbilit minn qabel jew dak li jkun qed jipproponi l-proġett jonqos milli juri li ġew evitati fir-realtà l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, l-ammont li jkun tħallas wara l-għeluq finanzjarju skont l-Artikolu 6(5) għandu jiġi rkuprat bis-sħiħ.

4.   Meta s-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 2 u 3 jseħħu minħabba ċirkustanzi eċċezzjonali li ma jkunux fil-kontroll ta' dak li jkun qed jipproponi l-proġett u dak li jkun qed jipproponi l-proġett juri l-potenzjal tal-proġett li jevita l-emissjonijiet tal-gassijiet serra f'ammont li jmur lil hinn minn dak irrappurtat, jew meta dak li jkun qed jipproponi l-proġett juri li l-proġett jista' jikseb benefiċċji konsiderevoli marbutin mal-innovazzjoni b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li ma tapplikax il-mekkaniżmi tal-irkupru previsti fil-paragrafi 2 u 3.

5.   Ir-raġuni għall-irkupru u l-proċeduri tal-irkupru għandhom jiġu speċifikati iktar fid-dokumentazzjoni kuntrattwali.

6.   Ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar l-irkupru stabbiliti fl-Artikolu 7.

Artikolu 9

Sejħiet għall-proposti

1.   Dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti għandhom jiġu mistiedna japplikaw għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni permezz ta' sejħiet miftuħin għall-proposti li tniedi l-Kummissjoni.

Qabel tadotta deċiżjoni li tniedi sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istati Membri dwar l-abbozz tad-deċiżjoni.

2.   Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tniedi s-sejħiet għall-proposti għandu jkun fiha tal-inqas l-affarijiet li ġejjin:

(a)

l-ammont totali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni disponibbli għas-sejħa;

(b)

l-ammont massimu tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni disponibbli għall-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti;

(c)

it-tipi ta' proġetti jew ta' setturi li qed jintalbu;

(d)

deskrizzjoni tal-proċedura tal-applikazzjoni u lista ddettaljata tal-informazzjoni u tad-dokumentazzjoni li trid tiġi ppreżentata f'kull fażi tal-proċedura tal-applikazzjoni;

(e)

informazzjoni ddettaljata dwar il-proċedura tal-għażla, fosthom il-metodoloġija għall-evalwazzjoni u għall-klassifikazzjoni;

(f)

meta jiġu applikati proċeduri speċifiċi tal-applikazzjoni u tal-għażla għall-proġetti fuq skala żgħira skont l-Artikoli 10(4) u 12(6), ir-regoli dwar dawn il-proċeduri speċifiċi;

(g)

meta l-Kummissjoni tirriżerva parti mill-ammont totali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni disponibbli għas-sejħa għall-proġetti fuq skala żgħira, l-ammont ta' dik il-parti;

(h)

meta jiġu applikati kriterji addizzjonali tal-għażla bil-għan li l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jitqassam b'mod ibbilanċjat mil-lat ġeografiku, skont l-Artikolu 11(2), dawk il-kriterji.

Artikolu 10

Proċedura tal-applikazzjoni

1.   Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jiġbor l-applikazzjonijiet u jorganizza l-proċedura tal-applikazzjoni f'żewġ fażijiet sussegwenti:

(a)

l-espressjoni ta' interess;

(b)

l-applikazzjoni sħiħa.

2.   Fil-fażi tal-espressjoni ta' interess, dak li jkun qed jipproponi l-proġett għandu jintalab jippreżenta deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin tal-proġett f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fis-sejħa għall-proposti rilevanti, fosthom deskrizzjoni tal-effettività tal-proġett, tal-grad ta' innovazzjoni tiegħu u tal-maturità tiegħu kif speċifikat fl-Artikolu 11(1)(a), (b) u (c).

3.   Fil-fażi tal-applikazzjoni sħiħa, dak li jkun qed jipproponi l-proġett għandu jintalab jippreżenta deskrizzjoni ddettaljata tal-proġett u d-dokumentazzjoni kollha ta' sostenn, fosthom il-pjan ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

4.   Tista' tiġi applikata proċedura ssimplifikata tal-applikazzjoni għall-proġetti fuq skala żgħira.

Artikolu 11

Kriterji tal-għażla

1.   L-għażla tal-proġetti għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għandha tissejjes fuq il-kriterji li ġejjin:

(a)

l-effettività f'termini tal-potenzjal għall-evitar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, meta dan ikun applikabbli, meta mqabbel mal-punti ta' riferiment imsemmijin fl-Artikolu 10a(2) tad-Direttiva 2003/87/KE;

(b)

il-grad ta' innovazzjoni tal-proġetti meta mqabbel mal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku;

(c)

il-maturità tal-proġetti f'termini tal-ippjanar, tal-mudell kummerċjali u tal-istruttura finanzjarja u legali tagħhom, kif ukoll il-prospetti tagħhom li jilħqu l-għeluq finanzjarju fi żmien perjodu taż-żmien iddefinit minn qabel li ma jaqbiżx l-erba' snin mid-deċiżjoni tal-għotja;

(d)

il-potenzjal tekniku u tas-suq għal applikazzjoni wiesgħa jew għar-replikazzjoni, jew għal tnaqqis futur fl-ispejjeż;

(e)

l-effiċjenza f'termini tal-ispejjeż rilevanti tal-proġett mingħajr kwalunkwe kontribuzzjoni għal dawk l-ispejjeż min-naħa ta' dak li jkun qed jipproponi l-proġett, diviżi bl-ammont totali previst ta' emissjonijiet tal-gassijiet serra li għandhom jiġu evitati jew ta' enerġija li għandha tiġi prodotta jew li għandha tinħażen jew ta' CO2 li għandu jinħażen fl-ewwel għaxar snin tat-tħaddim.

2.   Għall-finijiet tal-għażla tal-proġetti jistgħu jiġu applikati wkoll kriterji addizzjonali bil-għan li l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jitqassam b'mod ibbilanċjat mil-lat ġeografiku.

Artikolu 12

Proċedura tal-għażla

1.   Abbażi tal-applikazzjonijiet li jirċievi fil-fażi tal-espressjoni ta' interess, il-korp ta' implimentazzjoni għandu jivvaluta l-eliġibbiltà ta' kull proġett skont l-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE. Imbagħad il-korp ta' implimentazzjoni għandu jagħżel il-proġetti eliġibbli skont il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Abbażi tal-applikazzjonijiet li jirċievi fil-fażi tal-espressjoni ta' interess, il-korp ta' implimentazzjoni għandu jfassal lista tal-proġetti li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla stabbiliti fl-Artikolu 11(1)(a), (b) u (c) u għandu jistieden lil dawk li jkunu qed jipproponu dawk il-proġetti jippreżentaw applikazzjoni sħiħa għalihom.

Meta l-korp ta' implimentazzjoni jikkonkludi li proġett jissodisfa l-kriterji tal-għażla stabbiliti fl-Artikolu 11(1)(a) u (b) iżda ma jissodisfax il-kriterju stabbilit fl-Artikolu 11(1)(c), huwa għandu jivvaluta jekk it-tali proġett għandux il-potenzjal jissodisfa l-kriterji kollha tal-għażla jekk jiġi żviluppat aktar. Meta l-proġett ikollu t-tali potenzjal, il-korp ta' implimentazzjoni jista' jagħti assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti lill-proġett ikkonċernat jew, meta tkun il-Kummissjoni li twettaq dan il-kompitu, jipproponilha tagħti assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti lil dan il-proġett.

3.   Abbażi tal-applikazzjoni sħiħa li jirċievi skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-korp ta' implimentazzjoni għandu jevalwa l-proġetti u jikklassifikahom abbażi tal-kriterji kollha tal-għażla stabbiliti fl-Artikolu 11. Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni, il-korp ta' implimentazzjoni għandu jqabbel il-proġetti mal-proġetti l-oħrajn tal-istess settur kif ukoll mal-proġetti ta' setturi oħrajn, u għandu jfassal lista tal-proġetti magħżulin minn qabel.

4.   Il-lista tal-proġetti magħżulin minn qabel imsemmija fil-paragrafu 3 u, meta dan ikun applikabbli, is-suġġeriment imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni u għandu jkun fihom tal-inqas l-affarijiet li ġejjin:

(a)

konferma tal-konformità mal-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla;

(b)

dettalji dwar l-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-proġetti;

(c)

l-ispejjeż totali tal-proġetti u l-ispejjeż rilevanti msemmijin fl-Artikolu 5 f'euro;

(d)

it-talba għall-appoġġ totali tal-Fond għall-innovazzjoni f'euro;

(e)

l-ammont previst ta' emissjonijiet tal-gassijiet serra li għandhom jiġu evitati;

(f)

l-ammont previst ta' enerġija li għandha tiġi prodotta jew li għandha tinħażen;

(g)

l-ammont previst ta' CO2 li għandu jinħażen;

(h)

informazzjoni dwar il-forma legali tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li dak li jkun qed jipproponi l-proġett ikun qed jitlob.

5.   Abbażi ta' x'ikun intbagħat skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, wara li tikkonsulta lill-Istati Membri skont l-Artikolu 21(2), il-Kummissjoni għandha tadotta d-deċiżjoni tal-għotja li tispeċifika l-appoġġ għall-proġetti magħżulin u, meta dan ikun xieraq, tfassal lista ta' riżerva.

6.   Tista' tiġi applikata proċedura speċifika tal-għażla għall-proġetti fuq skala żgħira.

Artikolu 13

Assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti

1.   Wara li tikkonsulta lill-Istati Membri skont l-Artikolu 21(2)(c), il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammont massimu tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni disponibbli għall-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti.

2.   L-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti għandha tingħata mill-Kummissjoni jew mill-korp ta' implimentazzjoni, skont l-Artikolu 12(2), fil-forma ta' għotja.

3.   L-attivitajiet li ġejjin jistgħu jiġu ffinanzjati bħala assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti:

(a)

it-titjib u l-iżvilupp tad-dokumentazzjoni tal-proġett jew ta' komponenti tat-tfassil tal-proġett, bil-għan li jiġi żgurat li l-proġett ikun matur biżżejjed;

(b)

il-valutazzjoni tal-fattibbiltà tal-proġett, fosthom l-istudji tekniċi u ekonomiċi;

(c)

l-għoti ta' pariri dwar l-istruttura finanzjarja u legali tal-proġett;

(d)

il-bini tal-kapaċità ta' dak li jkun qed jipproponi l-proġett.

4.   Għall-finijiet tal-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti, l-ispejjeż rilevanti għandhom ikunu l-ispejjeż kollha marbutin mal-iżvilupp tal-proġetti. Il-Fond għall-innovazzjoni jista' jiffinanzja sa 100 % tal-ispejjeż rilevanti.

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jingħata f'forma oħra minbarra fil-forma ta' għotja

Artikolu 14

Għoti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni permezz ta' kontribuzzjonijiet għal operazzjonijiet ta' taħlit li jsiru fil-kuntest tal-istrument tal-Unjoni għall-appoġġ għall-investiment

1.   Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tagħti l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni permezz ta' kontribuzzjonijiet għal operazzjonijiet ta' taħlit li jsiru fil-kuntest tal-istrument tal-Unjoni għall-appoġġ għall-investiment, l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għandu jiġi implimentat skont ir-regoli li japplikaw għal dak l-istrument. Madankollu, l-eliġibbiltà tal-proġetti għandha tiġi vvalutata skont l-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE.

2.   Wara li tikkonsulta lill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tispeċifika jekk il-kontribuzzjoni għall-operazzjonijiet ta' taħlit tiħux il-forma ta' appoġġ li jista' jitħallas lura jew li ma jistax jitħallas lura jew tat-tnejn li huma, u li tindika l-ammont tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jista' jingħata permezz tal-istrument tal-Unjoni għall-appoġġ għall-investiment.

Artikolu 15

Għoti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni fi kwalunkwe forma oħra stabbilita fir-Regolament Finanzjarju

1.   Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tagħti l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni fi kwalunkwe forma stabbilita fir-Regolament Finanzjarju minbarra fil-forma ta' għotja, wara li tikkonsulta lill-Istati Membri, hija għandha tadotta deċiżjoni li tindika l-ammont tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jista' jingħata f'dik il-forma, kif ukoll ir-regoli li japplikaw għall-applikazzjoni għal dan it-tip ta' appoġġ, għall-għażla tal-proġetti u għall-għoti tal-appoġġ.

2.   Il-proġetti li jirċievu l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni skont dan l-Artikolu għandhom jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

KAPITOLU IV

Governanza

Artikolu 16

Implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-Fond għall-innovazzjoni b'ġestjoni diretta skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikoli 125 sa 153 tar-Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni indiretta permezz tal-korpi msemmijin fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju.

2.   L-ispejjeż imġarrbin b'rabta mal-attivitajiet ta' implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni, inklużi l-ispejjeż amministrattivi u ta' ġestjoni, għandhom jiġu ffinanzjati mill-Fond innifsu.

Artikolu 17

Ħatra tal-korpi ta' implimentazzjoni

1.   Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tiddelega ċerti kompiti marbutin mal-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni lil korp ta' implimentazzjoni, hija għandha tadotta deċiżjoni li biha taħtar it-tali korp ta' implimentazzjoni.

Il-Kummissjoni u l-korp ta' implimentazzjoni maħtur għandhom jikkonkludu ftehim bejniethom li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li bihom il-korp ta' implimentazzjoni għandu jwettaq il-kompiti tiegħu.

2.   Meta l-Kummissjoni timplimenta l-Fond għall-innovazzjoni b'ġestjoni diretta u tiddeċiedi li tiddelega ċerti kompiti ta' implimentazzjoni lil korp ta' implimentazzjoni, hija għandha taħtar aġenzija eżekuttiva bħala l-korp ta' implimentazzjoni.

3.   Meta l-Kummissjoni timplimenta l-Fond għall-innovazzjoni b'ġestjoni indiretta, hija għandha taħtar korp imsemmi fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju bħala l-korp ta' implimentazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha twettaq il-kompiti marbutin mal-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni li ma jkunux ġew iddelegati lil korp ta' implimentazzjoni.

Artikolu 18

Kompiti tal-korp ta' implimentazzjoni

Il-korp ta' implimentazzjoni maħtur skont l-Artikolu 17(1) jista' jiġi fdat bil-ġestjoni globali tas-sejħa għall-proposti, bl-għoti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni u bil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-proġetti magħżulin. Għal dan il-għan, il-korp ta' implimentazzjoni jista' jiġi fdat bil-kompiti li ġejjin:

(a)

l-organizzazzjoni tas-sejħa għall-proposti;

(b)

l-organizzazzjoni tal-proċedura tal-applikazzjoni, fosthom il-ġbir tal-applikazzjonijiet u l-analiżi tad-dokumenti kollha ta' sostenn;

(c)

l-organizzazzjoni tal-għażla tal-proġetti, fosthom l-evalwazzjoni tal-proġetti jew il-valutazzjoni tad-diliġenza dovuta u l-klassifikazzjoni tal-proġetti;

(d)

l-għoti ta' pariri lill-Kummissjoni dwar il-proġetti li għandhom jingħataw l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni u dwar il-proġetti li għandhom jiddaħħlu fil-lista ta' riżerva;

(e)

l-għoti jew il-forniment ta' assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti;

(f)

l-iffirmar tal-ftehimiet tal-għotja u ta' kuntratti oħrajn skont il-forma ta' appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni;

(g)

it-tħejjija u l-ġestjoni tad-dokumentazzjoni kuntrattwali marbuta mal-proġetti magħżulin;

(h)

il-verifika li l-kundizzjonijiet għall-finanzjament ġew issodisfati u l-għoti tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni lil dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti;

(i)

il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-proġetti;

(j)

il-komunikazzjoni ma' dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti;

(k)

ir-rappurtar lill-Kummissjoni, fosthom dwar l-orjentazzjoni ġenerali għall-iżvilupp ulterjuri tal-Fond għall-innovazzjoni;

(l)

ir-rappurtar finanzjarju;

(m)

l-azzjonijiet ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, fosthom il-produzzjoni tal-materjal ta' promozzjoni u l-iżvilupp tal-logo tal-Fond għall-innovazzjoni;

(n)

il-ġestjoni tal-kondiviżjoni tal-għarfien;

(o)

l-għoti ta' appoġġ lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu l-Fond għall-innovazzjoni u biex jikkomunikaw ma' dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti;

(p)

kwalunkwe kompitu ieħor marbut mal-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għall-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni b'ġestjoni diretta

1.   Meta l-Kummissjoni taħtar aġenzija eżekuttiva bħala l-korp ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 17(1) ta' dan ir-Regolament, it-tali deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tkun suġġetta għar-riżultat tal-analiżi tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 (6) u l-ftehim imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(1) ta' dan ir-Regolament għandu jieħu l-forma ta' strument tad-delegazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 58/2003.

2.   Meta l-ammonti li jingħataw fil-kuntest tal-ġestjoni diretta jiġu rkuprati skont l-Artikoli 7 u 8 ta' dan ir-Regolament, l-ammonti rkuprati għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat skont l-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tal-Fond għall-innovazzjoni.

3.   Għall-kompiti kollha ta' implimentazzjoni li twettaq il-Kummissjoni, anke permezz ta' aġenzija eżekuttiva, id-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni għandu jikkostitwixxi dħul assenjat estern skont it-tifsira tal-Artikolu 21(1) u (5) tar-Regolament Finanzjarju. Dan id-dħul assenjat għandu jkopri wkoll l-ispejjeż amministrattivi kollha marbutin mal-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tuża ammont massimu ta' 5 % mill-pakkett tal-Fond għall-innovazzjoni biex tkopri l-ispejjeż ta' ġestjoni tagħha stess.

4.   Proġett li jkun irċieva l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni jista' jirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kull programm ieħor tal-Unjoni, inklużi l-Fondi b'ġestjoni kondiviża, dejjem jekk il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess spejjeż. L-ammont kumulattiv tal-finanzjament ma għandux jaqbeż l-ispejjeż totali eliġibbli tal-proġett u l-appoġġ mill-programmi differenti tal-Unjoni jista' jiġi kkalkulat fuq bażi pro rata.

Artikolu 20

Ġestjoni tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kwoti maħsubin għall-Fond għall-innovazzjoni jiġu rkantati skont il-prinċipji u l-modalitajiet stabbiliti fl-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2003/87/KE u għandha timmaniġġa d-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni skont l-għanijiet ta' dik id-Direttiva.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dħul imsemmi fil-paragrafu 1 jingħadda fil-ħin lill-korp ta' implimentazzjoni sabiex ikunu jistgħu jiġu ffinanzjati l-ispejjeż marbutin mal-attivitajiet ta' implimentazzjoni u jkunu jistgħu jingħataw il-fondi lill-proġetti magħżulin.

3.   Il-Kummissjoni tista' tiddelega l-konverżjoni tal-kwoti f'valur monetarju u l-ġestjoni tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni lill-Bank Ewropew tal-Investiment (il-BEI). F'każ li jkun hemm it-tali delega, il-Kummissjoni u l-BEI għandhom jikkonkludu ftehim bejniethom li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li bihom il-BEI għandu jwettaq il-kompiti tiegħu marbutin mal-ġestjoni tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni.

4.   Suġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/87/KE, id-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni li jkun għad fadal fi tmiem il-perjodu tal-eliġibbiltà għall-proġetti appoġġati għandu jintuża biex jappoġġa proġetti ġodda li jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE sakemm id-dħul kollu jkun intuża għall-għanijiet tal-Fond għall-innovazzjoni. Dawn il-proġetti l-ġodda għandhom jintgħażlu permezz ta' sejħiet ġodda għall-proposti skont l-Artikolu 9 jew jiġu appoġġati skont l-Artikoli 14 jew 15.

Artikolu 21

Rwol tal-Istati Membri

1.   Hija u timplimenta l-Fond għall-innovazzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istati Membri u tiġi megħjuna minnhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati dwar l-affarijiet li ġejjin:

(a)

il-lista tal-proġetti magħżulin minn qabel, fosthom il-lista ta' riżerva, u l-lista tal-proġetti proposti għall-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti skont l-Artikolu 12(2), qabel ma jingħata l-appoġġ;

(b)

l-abbozzi tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin fl-Artikoli 9(1), 14(2) u 15(1);

(c)

l-ammont massimu tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti.

3.   Jekk il-Kummissjoni titlobhom dan, l-Istati Membri għandhom jagħtuha pariri dwar l-affarijiet li ġejjin u jgħinuha fihom:

(a)

l-istabbiliment tal-orjentazzjonijiet ġenerali tal-Fond għall-innovazzjoni;

(b)

l-indirizzar ta' problemi eżistenti jew emerġenti fl-implimentazzjoni tal-proġetti;

(c)

l-indirizzar ta' kull kwistjoni oħra marbuta mal-implimentazzjoni tal-proġetti.

4.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Istati Membri dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, u b'mod partikulari dwar l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-għotja msemmijin fl-Artikolu 12(5).

Artikolu 22

Rwol tal-partijiet interessati

Il-Kummissjoni tista' tinvolvi lill-partijiet interessati fid-diskussjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni, fosthom dwar il-kwistjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 21(3).

KAPITOLU V

Monitoraġġ, rappurtar u evalwazzjoni

Artikolu 23

Monitoraġġ u rappurtar

1.   Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jimmonitorja l-operat tal-Fond għall-innovazzjoni, fosthom l-ammonti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jkun ingħata.

2.   Bil-għan li jiġi żgurat li d-data għall-monitoraġġ imsemmija fil-paragrafu 1 u r-riżultati jinġabru b'mod effiċjenti u effettiv u fil-ħin, jistgħu jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati tar-rappurtar fuq dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti. Ir-rapporti ta' dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti għandu jkun fihom l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet ta' kondiviżjoni tal-għarfien li jkunu ttieħdu skont l-Artikolu 27.

3.   Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jinforma lill-Kummissjoni b'mod regolari dwar il-prestazzjoni tal-kompiti tiegħu.

4.   Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar iċ-ċiklu kollu tal-għoti tal-appoġġ u, b'mod partikulari, dwar l-organizzazzjoni tas-sejħiet għall-proposti u dwar l-iffirmar tal-kuntratti ma' dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti.

5.   Wara li titlesta kull sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni ta' dik is-sejħa għall-proposti.

6.   Ta' kull sena, il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni.

7.   Il-korpi ta' implimentazzjoni, minbarra l-aġenziji eżekuttivi, u l-entitajiet li lilhom tkun ġiet iddelegata l-ġestjoni tad-dħul tal-Fond għall-innovazzjoni skont l-Artikolu 20(3) għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-affarijiet li ġejjin:

(a)

sal-15 ta' Frar, dikjarazzjonijiet finanzjarji mhux awditjati b'rabta mal-attivitajiet iddelegati lilhom, li jkunu jkopru s-sena finanzjarja ta' qabel, li għandha tkun mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru;

(b)

sal-15 ta' Marzu tas-sena meta jintbagħtu d-dikjarazzjonijiet finanzjarji mhux awditjati, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati b'rabta mal-attivitajiet iddelegati lilhom, li jkunu jkopru s-sena finanzjarja ta' qabel, li għandha tkun mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru.

Il-Kummissjoni għandha tħejji l-kontijiet annwali tal-Fond għall-innovazzjoni għal kull sena finanzjarja, li għandha tkun mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru, abbażi tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji pprovduti skont l-ewwel subparagrafu. Dawn il-kontijiet għandu jsirilhom awditjar estern indipendenti.

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji u l-kontijiet kollha previsti f'dan il-paragrafu għandhom jitfasslu f'konformità mar-regoli tal-kontabbiltà msemmijin fl-Artikolu 80 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 24

Evalwazzjoni

1.   Fl-2025 u kull ħames snin wara dik id-data, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni. L-evalwazzjoni għandha tiffoka fuq il-valutazzjoni tas-sinerġiji bejn il-Fond għall-innovazzjoni u programmi rilevanti oħrajn tal-Unjoni, kif ukoll fuq il-proċedura tal-għoti tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni, iżda ma għandhiex tkun limitata għalihom biss.

2.   Abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti, meta dan ikun xieraq, biex tiżgura li l-Fond għall-innovazzjoni jagħmel progress fl-ilħiq tal-għanijiet tiegħu previsti fid-Direttiva 2003/87/KE u fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

3.   Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Fond għall-innovazzjoni iżda mhux aktar tard mill-2035, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-operat tal-Fond għall-innovazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-evalwazzjonijiet li jkunu twettqu skont il-paragrafi 1, 2 u 3.

KAPITOLU VI

Awditi, riklamar u kondiviżjoni tal-għarfien

Artikolu 25

Awditi

1.   L-awditi dwar l-użu tal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jsiru minn awdituri esterni indipendenti, fosthom minn awdituri oħrajn minbarra dawk imqabbdin mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija globali skont l-Artikolu 26.

2.   Kull persuna jew entità li tirċievi l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni għandha taqbel bil-miktub li tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa kif previst fl-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 26

Dipendenza reċiproka fuq l-awditi

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltajiet eżistenti għat-twettiq ta' aktar awditi, meta awditur indipendenti jkun għamel awditu bbażat fuq standards tal-awditi aċċettati internazzjonalment li jipprovdu garanzija raġonevoli fuq id-dikjarazzjonijiet finanzjarji u r-rapporti li juru l-użu ta' kontribuzzjoni tal-Unjoni, dak l-awditu għandu jifforma l-bażi tal-garanzija globali, kif speċifikata aktar, fejn xieraq, fir-regoli speċifiċi għas-settur, dment li jkun hemm evidenza suffiċjenti tal-indipendenza u l-kompetenza tal-awditur. Ir-rapport tal-awditur indipendenti u d-dokumentazzjoni relatata tal-awditjar għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Awdituri u tal-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri fuq talba tagħhom.

Artikolu 27

Komunikazzjoni, kondiviżjoni tal-għarfien u riklamar

1.   Fuq is-siti web tagħhom, dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti għandhom jippubblikaw b'mod proattiv u sistematiku informazzjoni marbuta mal-proġetti appoġġati fil-kuntest ta' dan ir-Regolament. It-tali informazzjoni għandha tinkludi referenza espliċita għall-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jkunu rċevew.

2.   Dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti għandhom jiżguraw li jagħtu informazzjoni koerenti, effettiva u mmirata dwar l-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni li jkunu rċevew lil diversi udjenzi, fosthom lill-midja u lill-pubbliku.

3.   Il-logo tal-Fond għall-innovazzjoni jew elementi promozzjonali oħrajn meħtieġa skont id-dokumentazzjoni kuntrattwali għandhom jintużaw għall-attivitajiet kollha ta' komunikazzjoni u ta' kondiviżjoni tal-għarfien u għandhom jidhru fuq l-avviżieri f'postijiet strateġiċi viżibbli għall-pubbliku.

4.   Dawk li jkunu qed jipproponu l-proġetti għandhom jipprovdu informazzjoni ddettaljata dwar l-azzjonijiet ippjanati skont il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu fil-pjan ta' kondiviżjoni tal-għarfien ippreżentat skont l-Artikolu 10(3).

5.   Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jwettaq azzjonijiet ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni marbutin mal-appoġġ tal-Fond għall-innovazzjoni u mar-riżultati tiegħu. Il-korp ta' implimentazzjoni għandu jorganizza seminars u sessjonijiet ta' ħidma speċifiċi jew, meta jkun xieraq, tipi ta' attivitajiet oħrajn biex jiffaċilita l-iskambju tal-esperjenza, tal-għarfien u tal-aħjar prattiki b'rabta mat-tfassil, mat-tħejjija u mal-implimentazzjoni tal-proġetti, kif ukoll mal-effettività tal-finanzjament ipprovdut permezz tal-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti.

KAPITOLU VII

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 28

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Frar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE tat-3 ta' Novembru 2010 li tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta' proġetti kummerċjali ta' dimostrazzjoni li l-għan tagħhom huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta' CO2, f'kundizzjonijiet ta' sigurtà għall-ambjent, kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fl-ambitu tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, stabbilita bid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39).

(3)  Ir-Rapport Speċjali tal-5 ta' Settembru 2018 bin-numru 24/2018 imsejjaħ “Dimostrar tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju u tas-sorsi innovattivi ta' enerġija rinnovabbli fuq skala kummerċjali ġewwa l-UE: il-progress intenzjonat ma nkisibx matul dawn l-aħħar għaxar snin”, li jinsab fis-sit web tal-Qorti tal-Awdituri fl-indirizz elettroniku li ġej: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf.

(4)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 tat-12 ta' Novembru 2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra ta' rkantar ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 302, 18.11.2010, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1).


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/18


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/857

tas-27 ta' Mejju 2019

dwar l-awtorizzazzjoni għall-preparat ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bħala addittiv fl-għalf għall-mogħoż tal-ħalib u għan-nagħaġ tal-ħalib u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 226/2007 (detentur tal-awtorizzazzjoni Danstar Ferment AG irrappreżentat minn Lallemand SAS)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu.

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti u għat-tiġdid ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

Is-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kien awtorizzat għal għaxar snin bħala addittiv fl-għalf għall-mogħoż u għan-nagħaġ tal-ħalib bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 226/2007 (2).

(3)

F'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni mid-detentur ta' dawk l-awtorizzazzjonijiet għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bħala addittiv fl-għalf għall-mogħoż u għan-nagħaġ tal-ħalib, bit-talba li dak l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-additivi “additivi żootekniċi”. Mal-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tat-5 ta' Lulju 2018 (3) li l-applikant ipprovda data li turi li l-addittiv jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

(5)

Il-valutazzjoni tas-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-awtorizzazzjoni ta' dak l-addittiv jenħtieġ li tiġġedded kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

B'konsegwenza tat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tas-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bħala addittiv fl-għalf bil-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament (KE) Nru 226/2007 jenħtieġ li jitħassar.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-awtorizzazzjoni tal-addittiv speċifikat fl-Anness, li jappartjeni għall-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u għall-grupp funzjonali “stabilizzanti għall-batterja li hemm fil-musrana”, hija mġedda soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 226/2007 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 226/2007 tal-1 ta' Marzu 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 u Levucell SC10 ME) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 26).

(3)  EFSA Journal 2018;16(7):5385.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizz azzjoni

CFU/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana

4b1711

Danstar Ferment AG irrappreżentat minn Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Kompożizzjoni kimika

Il-preparat ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 b'ammont minimu ta' konċentrazzjoni ta':

1 × 1010 CFU/g ta' addittiv (għamla miksija);

2 × 1010 CFU/g ta' addittiv (għamla mhux miksija);

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ċelloli vijabbli ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Metodu analitiku  (1)

Enumerazzjoni: il-metodu tat-tferrigħ bl-użu ta' agar magħmul mid-destrożju, estratt tal-ħmira u kloramfenikol (EN15789:2009)

Identifikazzjoni: il-metodu ta' reazzjoni katina tal-polimerażi (PCR) CEN/TS 15790:2008

Mogħoż tal-ħalib

5 × 108

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħażna u tal-istabilità waqt it-trattament bis-sħana.

2.

Fuq it-tikketta tal-addittiv tal-għalf għandu jiġi indikat dan li ġej: “Doża rakkomandata għall-mogħoż u n-nagħaġ tal-ħalib: 4 × 109 CFU/ras/jum

3.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali tal-użu tagħhom. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir ta' protezzjoni personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda u għan-nifs.

is-17 ta' Ġunju 2029

Nagħaġ tal-ħalib

1,2 × 109


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli f'dan l-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi tal-Għalf: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DEĊIŻJONIJIET

28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/21


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/858

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Laqgħa tal-Partijiet ta' SIOFA

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA) (2), li stabbilixxa l-Laqgħa tal-Partijiet għal SIOFA.

(2)

Il-Laqgħa tal-Partijiet għal SIOFA hija responsabbli għall-ġestjoni u għall-konservazzjoni tal-miżuri tar-riżorsi tas-sajd taż-żona ta' SIOFA. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, u għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna” u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sajd reġjonali (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Laqgħa tal-Partijiet għal SIOFA għall-perijodu 2019-2023, billi l-miżuri ta' konservazzjoni u infurzar adottati mil-Laqgħa annwali tal-Partijiet għal SIOFA ser ikunu vinkolanti għall-Unjoni u ser ikunu kapaċi jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u (KE) Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Laqgħa tal-Partijiet għal SIOFA ma tipprovdix għal rieżami tal-pożizzjoni tal-Unjoni fil-Laqgħat tal-Partijiet għal SIOFA qabel il-laqgħa annwali tal-2022. Madankollu, il-maġġoranza vasta tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu l-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan id-diversi RFMOs li għalihom l-Unjoni hija Parti Kontraenti, huma mistennija li jiġu riveduti qabel il-laqgħat annwali tal-2019 ta' dawk l-RFMOs. Għalhekk, biex tiġi promossa koerenza mtejba fost il-pożizzjoni tal-Unjoni fl-RFMOs kollha u biex jitħaffef il-proċess tar-reviżjoni, huwa xieraq li r-reviżjoni tad-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 ssir qabel u li tiġi revokata u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona ta' SIOFA u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis żviluppi ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni ġdida oħra rilevanti ppreżentata qabel jew matul il-Laqgħat tal-Partijiet għal SIOFA, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni mnaqqxa fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-Laqgħa tal-Partijiet ta' SIOFA għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-Laqgħa annwali tal-Partijiet ta' SIOFA fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA) u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tiġi adottata fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE tad-29 ta' Settembru 2008 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (ĠU L 268, 9.10.2008, p. 27).

(2)  ĠU L 196, 18.7.2006, p. 15.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-SIOFA, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment sostenibbli massimu kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u gradwalment jinqered il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet interessati fil-fażi ta' preparazzjoni għal miżuri tal-SIOFA u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-SIOFA jkunu skont il-Ftehim dwar l-SIOF;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-SIOFA jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar il-Liġi tal-Baħar, mal-Ftehim tan-NU tal-1995 marbut mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Istokkijiet tal-Ħut Transżonali u tal-Ħut li Jpassi Ħafna u mal-Ftehim tal-1993 għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa; u mal-Ftehim tal-2009 dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet tas-sajd bilaterali tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-SIOFA abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-SIOFA u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, skont il-mandati tagħhom, fejn xieraq;

(k)

tippromwovi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

Fejn xieraq, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin skont l-SIOFA:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inklużi qabdiet totali permissibbli (TACs) u kwoti, regolazzjoni tal-isforz tas-sajd jew tal-kapaċità tas-sajd għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-SIOFA, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, miżuri speċifiċi għal stokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed għandhom jitqiesu biex il-pressjoni tas-sajd tinżamm konformi mal-opportunitajiet disponibbli tas-sajd;

(b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Ftehim dwar is-SIOF, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Ftehim dwar is-SIOF biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan l-SIOFA;

(e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inkluż miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu l-iskariku ta' plastiks fil-baħar u jnaqqsu l-impatt fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi minħabba plastiks preżenti fil-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi vulnerabbli tal-baħar fiż-żona tal-Ftehim dwar is-SIOF f'konformità mal-Ftehim dwar is-SIOF u l-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd tal-Baħar Fond fl-Ibħra Miftuħa, miżuri biex jevitaw u jnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex gradwalment ikun eliminat il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' rkaptu abbandunat, mitluf jew skartat mod ieħor (ALDFG) fl-oċean u biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tagħmir bħal dan;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

approċċi komuni ma' RFMOs oħrajn, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess żona;

(i)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti relevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(j)

miżuri tekniċi addizjonali bbażati fuq pariri mill-korpi sussidjarji u gruppi ta' ħidma tal-SIOFA.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan

Qabel kull laqgħa tal-Laqgħa tal-Partijiet, meta dak il-korp jiġi msejjaħ biex jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni xjentifika u informazzjoni relevanti oħra trażmessa lill-Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan, u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-Kunsill fi żmien li jkun twil biżżejjed qabel kull laqgħa tal-Laqgħa tal-Partijiet tal-SIOFA, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għad-diskussjoni u l-approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt Laqgħa tal-Partijiet ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, inkluż f'dak il-mument fuq il-post, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/27


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/859

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SPRFMO

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/130/UE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku (2) (il-“Konvenzjoni tal-SPRFMO”), li stabbilixxiet il-Kummissjoni SPRFMO.

(2)

Il-Kummissjoni SPRFMO hija responsabbli mill-adozzjoni tal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Konvenzjoni SPRFMO. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, u għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-Governanza Internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari” tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas kemm il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kummissjoni SPRFMO għall-perijodu 2020-2024, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u infurzar tal-SPRFMO ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u kapaċi li deċiżivament jinfluwenzaw il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u (KE) Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SPRFMO ma tipprevedix rieżami tal-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kummissjoni SPRFMO qabel il-laqgħa annwali tal-2022. Madankollu, il-parti l-kbira tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistipulaw il-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan l-RFMOs differenti li l-Unjoni hija parti kontraenti tagħhom, għandha ssirilhom reviżjoni qabel il-laqgħat annwali tal-2019 ta' dawk il-RFMOs. Għalhekk, biex tiġi promossa l-koerenza mtejba fil-pożizzjoni tal-Unjoni fl-RFMOs kollha u biex jiġi armonizzat il-proċess tar-reviżjoni, huwa xieraq li tiġi antiċipata r-reviżjoni tad-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 u li tiġi mħassra u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2020-2024.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra imressqa qabel jew matul il-laqgħat tal-Kummissjoni tal-SPRFMO, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni mnaqqax fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2020-2024,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni tal-SPRFMO għandha titwettaq skont l-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-Kummissjoni tal-SPRFMO fl-2025.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fl-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tiġi adottata fl-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku, hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/130/UE tat-3 ta' Ottubru 2011 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku (ĠU L 67, 6.3.2012, p. 1).

(2)  ĠU L 67, 6.3.2012, p. 3.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fl-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-SPRFMO, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi fi qbil mal-objettivi u l-prinċipji segwiti mill-Unjoni fi ħdan il-politika komuni tas-sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-għanijiet relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, li tiġi promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, li jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u li gradwalment jiġi eliminat il-qbid skartat, u li jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, li jkun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu mill-attivitajiet tas-sajd u filwaqt li jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet interessati fil-fażi tal-preparazzjoni għall-miżuri SPRFMO u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-SPRFMO jkunu fi qbil mal-objettivi tal-Konvenzjoni SPRFMO;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-SPRFMO jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Istokkijiet tal-Ħut Transżonali u tal-Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993; u mal-Ftehim tal-2009 dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiċi għall-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs, regional fisheries management organisations) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, tal-impjiegi, tal-ambjent, tal-kummerċ, tal-iżvilupp, tar-riċerka u tal-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-Żona tal-Konvenzjoni SPRFMO abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u ta' dawk l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) mal-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġaw u jtejbu l-effettività tal-SPRFMO u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet tal-ibħra reġjonali (RSCs) u l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet globali, fejn applikabbli, fi ħdan il-mandati tagħhom, kif xieraq;

(k)

tippromwovi l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

Fejn xieraq, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-SPRFMO tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-SPRFMO, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għal stokkijiet, li jsofru minn sajd eċċessiv biex iżommu l-isforz tas-sajd f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd illegali, mhux rappurtati u mhux regolati (IUU) fiż-Żona tal-Konvenzjoni, inkluż il-lista tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri għall-ġestjoni, il-kontroll u s-sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u tal-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan l-SPRFMO;

(e)

miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-baħar u l-prevenzjoni tar-rimi tal-plastik fil-baħar u t-tnaqqis tal-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar vulnerabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni SPRFMO fi qbil mal-Konvenzjoni SPRFMO u l-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd fl-Ibħra Fondi fil-Baħar Miftuħ, miżuri biex jiġi evitat u jitnaqqas kemm jista' jkun il-qbid mhux mixtieq, inkluż b'mod partikolari l-ispeċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex gradwalment jiġi eliminat il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Skartat (ALDFG, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear) fl-oċean u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tali rkaptu;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(i)

approċċi komuni ma' RFMOs oħrajn, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-pariri mill-korpi sussidjarji u mill-gruppi ta' ħidma tal-SPRFMO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku

Qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni SPRFMO, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aktar informazzjoni xjentifika reċenti u informazzjoni rilevanti oħra trażmessa lill-Kummissjoni Ewropea, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha tibgħat lill-Kunsill fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni SPRFMO, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-Kummissjoni SPRFMO ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, inkluż fuq il-post, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/33


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/860

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja (IOTC), u li tħassar id-Deċiżjoni tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-IOTC

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (2) (il-“Ftehim tal-IOTC”).

(2)

L-IOTC hija responsabbli mill-ġestjoni u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona koperta mill-Ftehim tal-IOTC. L-IOTC tadotta miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni sabiex tiżgura l-konservazzjoni tal-istokkijiet koperti mill-Ftehim tal-IOTC u biex tippromwovi l-aħjar użu tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, u għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu ta-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-IOTC għall-perijodu 2019-2023, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u infurzar tal-IOTC ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u (KE) Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-IOTC hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni fl-IOTC. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona tal-Ftehim tal-IOTC u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis żviluppi ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni oħra rilevanti ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tal-IOTC, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja (IOTC) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-IOTC għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-IOTC fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja (IOTC), hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE tat-18 ta' Settembru 1995 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24).

(2)  ĠU L 236, 5.10.1995, p. 25.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja (IOTC)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-IOTC, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa, u jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati fil-fażi ta' preparazzjoni għal miżuri tal-IOTC u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-IOTC huma skont il-Ftehim tal-IOTC;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-IOTC huma konsistenti mad-dritt internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim li jippromwovi l-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Dimensjoni Esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Ftehim tal-IOTC abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-IOTC u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi, kif xieraq, il-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, skont il-mandati tagħhom;

(k)

tippromwovi l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni ma' RFMOs tat-tonn oħrajn dwar kwistjonijiet ta' interess komuni, b'mod partikolari permezz tar-riattivazzjoni tal-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn u l-estensjoni tiegħu għall-RFMOs kollha.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-IOTC tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim IOTC abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati mill-IOTC, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, għandhom jitqiesu miżuri speċifiċi għal stokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed biex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Ftehim tal-IOTC, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Ftehim tal-IOTC biex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan l-IOTC;

(e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu r-rimi ta' plastik fil-baħar u jnaqqsu l-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar sensittivi fiż-żona tal-Ftehim tal-IOTC f'konformità mar-Riżoluzzjonijiet UNGA, u miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat;

(f)

miżuri sabiex jiġi ġestit l-użu ta' rkaptu biex jinġemal-ħut (FADs) b'mod partikolari biex jittejjeb il-ġbir tad-data, biex jiġi kwantifikat, traċċat u mmonitorjat b'mod preċiż l-użu tal-FADs, biex jitnaqqas l-impatt fuq stokkijiet tat-tonn vulnerabbli, biex jitnaqqsu l-effetti potenzjali tagħhom fuq speċijiet fil-mira u mhux fil-mira, kif ukoll fuq l-ekosistema;

(g)

miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' rkaptu abbandunat, mitluf jew inkella skartat (ALDFG) fl-oċean u biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tagħmir bħal dan, u biex jitnaqqas il-kontribut għall-materjal skartat fil-baħar;

(h)

miżuri li l-għan tagħhom huwa li jipprojbixxu s-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(i)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-parir mill-korpi u mill-gruppi ta' ħidma tal-IOTC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean tal-Indja

Qabel kull laqgħa annwali tal-IOTC, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aktar informazzjoni xjentifika u informazzjoni rilevanti oħra mibgħuta lill-Kummissjoni f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan, u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-IOTC, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għad-diskussjoni u l-approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-IOTC, inkluż dik fuq il-post, ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tiġi referuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/38


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/861

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO), u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SEAFO

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/738/KE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (2) (il-“Konvenzjoni SEAFO”) li stabbiliet il-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO).

(2)

Il-Kummissjoni SEAFO hija responsabbli għall-adozzjoni ta' miżuri mfasslin biex jiżguraw konservazzjoni u użu sostenibbli fit-tul tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni SEAFO. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u jkunu ġestiti b'tali mod li jkun konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirkupra l-popolazzjoni ta' speċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, telimina gradwalment l-iskartar u tippromwovi l-metodi ta' sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni SEAFO għall-perijodu 2019-2023, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tas-SEAFO ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u (KE) Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni SEAFO hija stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-SEAFO. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li dejjem qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tas-SEAFO, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni minn sena għal sena għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni tas-SEAFO għandha tiġi stabbilita f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-Kummissjoni tas-SEAFO fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fl-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO), hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/738/KE tat-22 ta' Lulju 2002 dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-Konvenzjoni tal-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (ĠU L 234, 31.8.2002, p. 39).

(2)  ĠU L 234, 31.8.2002, p. 40.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fl-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-SEAFO, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (CFP), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment sostenibbli massimu kif stipulati fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u gradwalment jinqered il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt ta' attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem sabiex ikun hemm involviment xieraq tal-partijiet interessati fil-fażi ta' tħejjija tal-miżuri tal-SEAFO u tiżgura li l-miżuri adottati fl-SEAFO ikunu f'konformità mal-Konvenzjoni SEAFO;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-SEAFO jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Istokkijiet tal-Ħut Transżonali u tal-Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiċi għall-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs, regional fisheries management organisations) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-Żona tal-Konvenzjoni SEAFO abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-SEAFO u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet tal-baħar reġjonali (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, hekk kif ikun applikabbli, fi ħdan il-mandati tagħhom, fejn xieraq;

(k)

tippromwovi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

Fejn xieraq, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-SEAFO tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inklużi Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati mill-SEAFO, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, għandhom jitqiesu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet, li jbatu minn sajd żejjed sabiex l-isforz għas-sajd jinżamm f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd illegali, mhux rappurtati u mhux regolati (IUU) fiż-Żona tal-Konvenzjoni, inkluż il-lista tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri għall-ġestjoni, il-kontroll u s-sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan l-SEAFO;

(e)

miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv ta' attivitajiet ta' sajd fuq il-bijodiversità marina u l-ekosistemi marini u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-baħar u l-prevenzjoni tar-rimi ta' plastiks fil-baħar u t-tnaqqis tal-impatt tal-plastiks preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għall-ekosistemi vulnerabbli tal-baħar fiż-żona tal-Konvenzjoni SEAFO b'mod konformi mal-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd fl-Ibħra Fondi fil-Baħar Miftuħ, miżuri biex jiġi evitat u jitnaqqas kemm jista' jkun il-qbid mhux mixtieq, inkluż b'mod partikolari l-ispeċijiet vulnerabbli tal-baħar, u biex gradwalment jiġi eliminat il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Skartat (ALDFG, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear) fl-oċean u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tali rkaptu;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti relevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(i)

approċċi komuni ma' RFMOs oħrajn, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali bbażati fuq parir mill-korpi sussidjarji u l-gruppi ta' ħidma tal-SEAFO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk

Qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni SEAFO, meta dak il-korp jissejjaħ biex jadotta deċiżjonijiet li jista' jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa sabiex il-pożizzjoni li ser tiġi espressa f'isem l-Unjoni tkun tqis l-aktar informazzjoni xjentifika riċenti u informazzjoni oħra rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea, skont il-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stipulati fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni SEAFO, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-Kummissjoni SEAFO ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, inkluż fuq il-post, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/44


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/862

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, għall-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju (WCPFC)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (2) (il-“Konvenzjoni tad-WCPF”), li stabbilixxiet il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC).

(2)

Id-WCPFC hija responsabbli mill-immaniġġjar u l-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd taż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF. Id-WCPFC tadotta miżuri ta' konservazzjoni u mmaniġġjar sabiex tiżgura s-sostenibbiltà għal tul ta' żmien ta' stokkijiet ta' ħut migratorju fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF u sabiex tippromwovi l-aħjar użu tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirkupra l-popolazzjoni ta' speċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, sabiex tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, telimina gradwalment l-iskartar u tippromwovi l-metodi ta' sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jipprevedi b'mod speċifiku li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet esterni tagħha fir-rigward tas-sajd.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar din il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri sabiex tiġi appoġġjata u mtejba l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn ikun rilevanti, tittejjeb il-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tad-WCPFC għall-perijodu 2019-2023, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tad-WCPFC ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tad-WCPFC hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, għall-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju (WCPFC). Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tad-WCPFC, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni minn sena għal sena għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat annwali tad-WCPFC għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tad-WCPFC fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, għall-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE tas-26 ta' April 2004 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1).

(2)  ĠU L 32, 4.2.2005, p. 3.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jirrevoka r-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kummissjoni tas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tad-WCPFC, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment sostenibbli massimu kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u gradwalment jinqered il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt ta' attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem sabiex ikun hemm involviment xieraq tal-partijiet interessati fil-fażi ta' tħejjija tal-miżuri tad-WCPFC u tiżgura li l-miżuri adottati fid-WCPFC ikunu f'konformità mal-Konvenzjoni tad-WCPF;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan id-WCPFC ikunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar il-Liġi tal-Baħar, mal-Ftehim tan-NU tal-1995 marbut mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna, il-Ftehim tal-1993 li jippromwovi l-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali ta' Konservazzjoni u Ġestjoni mill-Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa; u mal-Ftehim tal-2009 dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sajd reġjonali (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni u oħrajn;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk ir-riżoluzzjonijiet u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tad-WCPFC u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet tal-baħar reġjonali (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, hekk kif ikun applikabbli, fi ħdan il-mandati tagħhom, fejn xieraq;

(k)

tiżviluppa, fejn ikun xieraq, approċċi komuni ma' RMOs oħrajn, partikolarment dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess żona;

(l)

tippromwovi l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni ma' RFMOs tat-tonn oħrajn fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' interess komuni, b'mod partikolari permezz tal-attivazzjoni mill-ġdid tal-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn u l-estensjoni tiegħu għall-RFMOs kollha.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mid-WCPFC tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri għall-konservazzjoni u għall-ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF abbażi tal-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli, inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti, miżuri fir-rigward tal-isforz tas-sajd jew il-kapaċità tas-sajd għal riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin regolati mid-WCPFC, li jġibu jew iżommu l-kisba tar-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli, sa mhux aktar tard mill-2020. Fejn neċessarju, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li jbatu minn sajd eċċessiv sabiex il-pressjoni tas-sajd tinżamm konformi mal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli;

(b)

miżuri għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd mhux irrapportati u mhux irregolati (IUU) fiż-Żona tal Konvenzjoni, inkluż l-elenku ta' bastimenti tal- IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità ma' miżuri adottati fi ħdan id-WCPFC;

(e)

miżuri sabiex jiġi mminimizzat l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità marittima u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri sabiex jitnaqqas it-tniġġis tal-baħar u jiġi pprevenut ir-rilaxx tal-plastik fil-baħar u anki jitnaqqas l-impatt fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar tal-plastik li huwa preżenti fl-ibħra, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar sensittivi fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPF f'konformità mal-Konvenzjoni tad-WCPF, u miżuri sabiex jiġu evitati u mnaqqsin kemm jista' jkun possibbli l-qabdiet mhux mixtieqa, inklużi b'mod partikolari qabdiet ta' speċijiet tal-baħar protetti, u sabiex gradwalment jiġu eliminati l-qabdiet skartati;

(f)

miżuri sabiex jiġi ġestit l-użu ta' rkaptu biex jinġemal-ħut (FADs) b'mod partikolari sabiex jittejjeb il-ġbir tad-data, sabiex jiġi kwantifikat, traċċat u mmonitorjat b'mod preċiż l-użu tal-FADs, sabiex jitnaqqas l-impatt fuq stokkijiet tat-tonn vulnerabbli, sabiex jitnaqqsu l-effetti potenzjali tagħhom fuq speċijiet fil-mira u mhux fil-mira, kif ukoll fuq l-ekosistema;

(g)

miżuri sabiex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu Abbandunat, Mitluf jew Inkella Skartat (ALDFG) fl-oċean u sabiex jiġu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-irkupru tat-tali rkaptu u jitnaqqas il-kontribut għall-materjal skartat fil-baħar;

(h)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jinħattu fuq l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(i)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali bbażati fuq pariri mill-korpi sussidjarji u l-gruppi ta' ħidma tad-WCPFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali

Qabel kull laqgħa annwali tad-WCPFC, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni statistika, bijoloġika u ta' natura oħra trażmessa mill-Kummissjoni Ewropea f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha tibgħat lill-Kunsill minn żmien suffiċjentement qabel kull laqgħa tad-WCPFC, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk, waqt laqgħa tad-WCFPC ma jkunx possibbli li jintlaħaq qbil, inkluż dak il-ħin, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/49


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/863

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tas-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (NAFO), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NAFO

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3179/78 (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni fis-Sajd tal-Atlantiku tal-Majjistral (2) (il-“Konvenzjoni NAFO”), li stabbilixxiet l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO). Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/717/UE (3), l-Unjoni kkonkludiet ir-raba' emenda għall-Konvenzjoni tan-NAFO li stabbilixxet il-Kummissjoni tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (4) (il-“Kummissjoni tan-NAFO”).

(2)

Il-Kummissjoni tan-NAFO hija responsabbli mill-adozzjoni ta' miżuri mfassla biex tiġi żgurata l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli fit-tul tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni tan-NAFO u biex jiġu ssalvagwardjati l-ekosistemi tal-baħar li jinsabu fihom dawn ir-riżorsi. Tali miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza Internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sajd reġjonali (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi biex jitnaqqsu l-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni tan-NAFO għall-perijodu 2019-2023, u li tiġi mħassra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NAFO, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tan-NAFO ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u kapaċi li jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (6) u (KE) Nru 1224/2009 (7), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(7)

Fid-dawl tan-natura li qed tinbidel tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni NAFO u l-ħtieġa konsegwenti għall-pożizzjoni tal-Unjoni biex tqis żviluppi ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni oħra rilevanti ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tal-Kummissjoni tan-NAFO, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni mnaqqax fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni ta' sena sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistrali (NAFO) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni sena sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni tan-NAFO għandha titwettaq skont l-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, meta jkun xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni, mhux aktar tard milli għal-laqgħa annwali tal-Kummissjoni tan-NAFO fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fl-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3179/78 tat-28 ta' Diċembru 1978 li jirrigwarda l-konklużjoni mill-Komunità Ekonomika Ewropea tal-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (ĠU L 378, 30.12.1978, p. 1).

(2)  ĠU L 378, 30.12.1978, p. 16.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/717/UE tat-8 ta' Novembru 2010 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (ĠU L 321, 7.12.2010, p. 1).

(4)  ĠU L 321, 7.12.2010, p. 2.

(5)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal- 20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(8)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fl-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tan-NAFO, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi skont l-objettivi u l-prinċipji segwiti mill-Unjoni fil-politika komuni tas-sajd (CFP), jiġifieri permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, sabiex tippromwovi l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd u biex tillimita l-impatti ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd, u biex tevita u tnaqqas kemm jista' jkun, il-qabdiet possibbli mhux mixtieqa, u telimina b'mod gradwali l-iskartar, u timminimizza l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd tal-Unjoni ekonomikament vijabbli u kompetittiv, sabiex tipprovdi standard tal-għajxien ġust lil dawk li jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd u tqis l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn l-involviment xieraq tal-partijiet interessati fil-fażi tat-tħejjija għall-miżuri tan-NAFO u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-Kummissjoni tan-NAFO jkunu skont il-Konvenzjoni NAFO;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-Kummissjoni tan-NAFO jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u b'mod partikolari mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Liġi tal-Baħar tan-NU tal-1982, tal-Ftehim tan-NU tal-1995 relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna, tal-Ftehim tal-1993 li jippromwovi l-konformità mal-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni internazzjonali minn bastimenti tas-sajd fl-ibħra internazzjonali u tal-Ftehim tal-2009 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura dwar il-Miżuri tal-Istati tal-Portijiet;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sajd reġjonali (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet tas-sajd bilaterali tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħra tagħha b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona regolatorja tan-NAFO abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tan-NAFO u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, fi ħdan il-mandati tagħhom, fejn xieraq;

(k)

tippromwovi l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni min-NAFO tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona regolatorja tan-NAFO abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, u l-approċċ prekawzjonarju inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati min-NAFO, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn neċessarju, għandhom jitqiesu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li jsofru minn sajd żejjed, sabiex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri biex jiġu impediti, skoraġġuti u eliminati attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrapportati u mhux regolati fiż-żona regolatorja, inkluż il-lista ta' bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona regolatorja tan-NAFO sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u tal-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan in-NAFO;

(e)

miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri biex jitnaqqas it-tniġġis tal-baħar u jiġi impedit ir-rimi ta' plastiks fil-baħar u jitnaqqas l-impatt ta' plastiks preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar vulnerabbli fiż-żona regolatorja f'konformità mal-Konvenzjoni tan-NAFO, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Baħar Fond fl-Ibħra Internazzjonali, il-miżuri biex qabdiet mhux mixtieqa jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun, inklużi b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex gradwalment jiġi eliminat l-iskartar;

(f)

miżuri biex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew Skartat mod ieħor (ALDFG) fl-oċean u biex jiġu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tali rkaptu;

(g)

miżuri mmirati lejn il-projbizzjoni ta' sajd imwettaq biss għall-ħsad tax-xewk tal-klieb il-baħar u li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jinħattu l-art bix-xewka għadha mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

approċċi komuni ma' RFMOs oħra, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

(i)

tiżviluppa approċċi relatati mal-indirizzar tal-impatti ta' attivitajiet mhux tas-sajd fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar fiż-żona regolatorja;

(j)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(k)

miżuri tekniċi addizzjonali bbażati fuq pariri mill-korpi sussidjarji u mill-gruppi ta' ħidma tan-NAFO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral

Qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni tan-NAFO, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi neċessarji sabiex dik il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aktar informazzjoni xjentifika u rilevanti oħra reċenti trażmessa lill-Kummissjoni, skont il-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni tan-NAFO, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk, waqt laqgħa tal-Kummissjoni tan-NAFO ikun impossibbli li jintlaħaq ftehim, inkluż dak il-ħin, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis elementi ġodda, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/54


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/864

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NASCO), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NASCO

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 82/886/KEE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun fl-Oċean Atlantiku tat-Tramuntana (2) (il-“Konvenzjoni tan-NASCO”), li stabbilixxiet l-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NASCO).

(2)

Il-Kunsill tan-NASCO, li huwa appoġġjat mit-tliet Kummissjonijiet (il-Kummissjoni tal-Amerika tat-Tramuntana, il-Kummissjoni tal-Atlantiku tal-Grigal u l-Kummissjoni ta' Greenland tal-Punent), huwa l-korp stabbilit mill-Konvenzjoni NASCO biex jikkonserva, jirrestawra, jtejjeb u jġestixxi b'mod razzjonali s-salmun tal-Atlantiku permezz tal-kooperazzjoni internazzjonali. Il-Kunsill tan-NASCO jadotta miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni biex iġestixxi r-riżorsi tas-sajd taħt l-ambitu tiegħu. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li tiżgura li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari” tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kunsill tan-NASCO, minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tan-NASCO ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u kapaċi li jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (4) u (KE) Nru 1224/2009 (5), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kunsill tan-NASCO hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NASCO. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni tiġi mħassra u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NASCO u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tan-NASCO, iridu jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni minn sena għal sena għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NASCO) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal oħra tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kunsill tan-NASCO għandha titwettaq skont l-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-Kunsill tan-NASCO fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fl-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tat-Tramuntana tal-Atlantiku (NASCO) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 82/886/KEE tat-13 Diċembru 1982 li tirrigwarda l-konklużjoni tal-Konvenzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun fl-Oċean Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 378, 31.12.1982, p. 24).

(2)  ĠU L 378, 31.12.1982, p. 25.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fl-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NASCO)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tan-NASCO, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi fi qbil mal-objettivi u l-prinċipji segwiti mill-Unjoni fi ħdan il-politika komuni tas-sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-objettivi relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulati fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, li tiġi promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd u jiġu limitati l-impatti ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd, li jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u li jiġi minimizzat l-impatt ta' attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi marini u l-abitati tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikalment vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, li jkun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet tas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan in-NASCO jkunu skont il-Konvenzjoni NASCO;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan in-NASCO jkunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar u l-Artikolu 66 tagħha, mal-Ftehim għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa; u mal-Ftehim tal-2009 dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiċi għall-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs, regional fisheries management organisations) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fir-relazzjonijiet esterni, fl-impjiegi, fl-ambjent, fil-kummerċ, fl-iżvilupp, fir-riċerka u fl-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tan-NASCO u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (eż. dwar ix-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet tal-ibħra reġjonali (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, fi ħdan il-mandati tagħhom, u b'mod partikolari tippromwovi l-koordinazzjoni mal-OSPAR, li għalih l-Unjoni hija wkoll parti kontraenti;

(k)

tippromwovi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni min-NASCO tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tan-NASCO, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, għandhom jitqiesu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet, li jbatu minn sajd żejjed sabiex l-isforz għas-sajd jinżamm f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd illegali, mhux rappurtati u mhux regolati (IUU) fiż-Żona tal-Konvenzjoni, inkluż il-lista tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri għall-ġestjoni, il-kontroll u s-sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni tan-NASCO sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan in-NASCO;

(e)

miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv ta' attivitajiet ta' sajd u akkwakultura fuq il-bijodiversità marina u l-ekosistemi marini u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis marittimu u l-prevenzjoni tar-rimi tal-plastik fil-baħar u t-tnaqqis tal-impatt tal-plastiks preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi marini vulnerabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni NASCO fi qbil mal-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd fl-Ibħra Fondi fil-Baħar Miftuħ, miżuri biex jiġi evitat u jitnaqqas kemm jista' jkun il-qbid mhux mixtieq, inkluż b'mod partikolari l-ispeċijiet marini vulnerabbli, u biex gradwalment jiġi eliminat il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Skartat (ALDFG, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear) fl-oċean u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tali rkaptu;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

approċċi komuni ma' RFMOs oħrajn, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

(i)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-pariri mill-korpi sussidjarji u l-gruppi ta' ħidma tan-NASCO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Organizzazzjoni għall-Konservazzjoni tas-Salamun tal-Atlantiku tat-Tramuntana

Qabel kull laqgħa tal-Kunsill tan-NASCO, meta dak il-korp jissejjaħ biex jadotta deċiżjonijiet li jista' jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa sabiex il-pożizzjoni li ser tiġi espressa f'isem l-Unjoni tkun tqis l-informazzjoni xjentifika u informazzjoni oħra rilevanti l-aktar reċenti mibgħuta lill-Kummissjoni, skont il-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stipulati fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Kunsill tan-NASCO, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk, waqt il-bqija tal-laqgħa tal-Kunsill tan-NASCO ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, inkluż fuq il-post, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/60


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/865

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC), u li tħassar id-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NEAFC

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 81/608/KEE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Koperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal (2), li stabbilixxiet il-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC),(il-“Konvenzjoni NEAFC”). L-emendi tal-2004 u l-2006 għall-Konvenzjoni NEAFC ġew approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/550/KE (3). L-emendi formalment daħlu fis-seħħ fid-29 ta' Ottubru 2013 għalkemm, skont id-Dikjarazzjoni ta' Londra tat-18 ta' Novembru 2005, ġie miftiehem li l-emendi kellhom jiġu implimentati fuq bażi provviżorja mill-adozzjoni tagħhom, sakemm jidħlu fis-seħħ.

(2)

In-NEAFC hija responsabbli mill-adozzjoni ta' miżuri ddisinjati biex jiżguraw konservazzjoni u utilizzazzjoni ottima fit-tul tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni NEAFC (iż-“żona tal-Konvenzjoni”). Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tan-NEAFC għall-perijodu 2019-2023, u li titħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NEAFC minħabba li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tan-NEAFC ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (5) u (KE) Nru 1224/2009 (6), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tan-NEAFC hija stabbilita bid-Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fin-NEAFC. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tan-NEAFC, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-NEAFC għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-NEAFC fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 81/608/KEE tat-13 ta' Lulju 1981 li tirrigwarda l-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Koperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal (ĠU L 227, 12.8.1981, p. 21).

(2)  ĠU L 227, 12.8.1981, p. 22.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/550/KE tal-5 ta' Marzu 2009 dwar l-approvazzjoni ta' emendi għall-Konvenzjoni dwar il-koperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku, li jippermettu l-istabbiliment ta' proċeduri ta' riżoluzzjoni ta' disputi, l-estensjoni tal-ambitu tal-Konvenzjoni u reviżjoni tal-għanijiet tal-Konvenzjoni (ĠU L 184, 16.7.2009, p. 12).

(4)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(6)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(7)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-NEAFC, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (CFP), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment sostenibbli massimu kif stipulati fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, u gradwalment jinqered il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt ta' attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-NEAFC ikunu skont il-Konvenzjoni tal-NEAFC;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan in-NEAFC ikunu konsistenti mal-liġi internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tal-Istokkijiet tal-Ħut Transżonali u tal-Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim għall-promozzjoni tal-konformità mal-miżuri internazzjonali tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiċi għall-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs, regional fisheries management organisations) fl-istess żona;

(e)

tfittex konsistenza u sinerġija mal-politika li qed issegwi l-Unjoni bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona regolatorja tan-NEAFC abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont il-liġi tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi tar-rakkomandazzjonijiet;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tan-NEAFC u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet tal-ibħra reġjonali (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, fi ħdan il-mandat tagħhom, u b'mod partikolari tippromwovi l-koordinazzjoni mal-OSPAR, li għalih l-Unjoni hija wkoll Parti Kontraenti;

(k)

tippromwovi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess ta' Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

Fejn xieraq, l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-NEAFC tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona Regolatorja abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż il-Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tan-NEAFC, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn neċessarju, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għal stokkijiet, li jsofru minn sajd eċċessiv biex iżommu l-isforz tas-sajd f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli;

(b)

miżuri għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni ta' attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux regolati (IUU) fiż-żona regolatorja, inkluż l-elenkar ta' bastmenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri għall-ġestjoni, il-kontroll u s-sorveljanza fiż-żona regolatorja sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan in-NEAFC;

(e)

miżuri biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv ta' attivitajiet ta' sajd fuq il-bijodiversità marina u l-ekosistemi marini u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis marittimu u l-prevenzjoni tar-rimi ta' plastiks fil-baħar u t-tnaqqis tal-impatt ta' plastiks preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi marini vulnerabbli fiż-Żona Regolatorja b'mod konformi mal-Linji Gwida Internazzjonali tal-FAO għall-Ġestjoni tas-Sajd fl-Ibħra Fondi fil-Baħar Miftuħ, miżuri biex jiġi evitat u jitnaqqas kemm jista' jkun qbid mhux mixtieq, inkluż b'mod partikolari l-ispeċi marini vulnerabbli, u biex gradwalment jiġi eliminat qbid skartat;

(f)

miżuri biex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Skartat (ALDFG, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear) fl-oċean u biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tali rkaptu;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa l-projbizzjoni tas-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-punt permess fid-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(i)

approċċi komuni ma' RFMOs oħrajn, fejn xieraq, b'mod partikolari dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess żona;

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali bbażati fuq parir mill-korpi sussidjarji u l-gruppi ta' ħidma tan-NEAFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal

Qabel kull laqgħa annwali tal-NEAFC, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jkollhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aktar informazzjoni xjentifika reċenti u informazzjoni rilevanti oħra trażmessa lill-Kummissjoni f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Kummissjoni NEAFC, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk, waqt laqgħa tan-NEAFC ma jkunx possibbli li jintlaħaq qbil, inkluż dak il-ħin, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/66


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/866

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali, u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, f'dik il-konferenza annwali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Polonja hija Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali (il-“Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering”). L-Unjoni mhijiex Parti għal dik il-Konvenzjoni. Skont l-Artikolu 6(9) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, ftehimiet dwar is-sajd konklużi mill-Istati Membri ma' pajjiżi terzi huma ġestiti mill-Unjoni, u jenħtieġ li l-Unjoni timplimenta kwalunkwe deċiżjoni stabbilita skont il-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' April 2016 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Polonja, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tiftaħ negozjati għall-emendar tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali li tippermetti lill-Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Integrazzjoni Ekonomika, bħall-Unjoni Ewropea, isiru parti għall-Konvenzjoni awtorizzat lill- Polonja biex fl-interess tal-Unjoni, tinnegozja l-emendar tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering bl-għan li l-Unjoni ssir Parti Kontraenti għal dik il-Konvenzjoni. Attwalment, dak il-mandat qed jiġi implimentat. Huwa mifhum li hekk kif l-Unjoni tiġi aċċettata bħala Parti Kontraenti integrali tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering, il-Polonja ser tirtira s-sħubija tagħha mill-Konvenzjoni.

(3)

Il-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering (il-“Konferenza annwali tal-Partijiet”) hija responsabbli mill-ġestjoni u l-konservazzjoni tal-miżuri tar-Riżorsi tal-Pollakkju fiż-żona tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jipprovdi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u jkunu ġestiti b'tali mod li jkun konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprovdi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirkupra l-popolazzjoni ta' speċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, telimina gradwalment l-iskartar u tippromwovi l-metodi ta' sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(5)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(6)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi biex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(7)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-perijodu 2019-2023, peress li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar adottati mill-Konferenza annwali tal-Partijiet ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod determinanti l-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (2), (KE) Nru 1224/2009 (3), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(8)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali ma tipprevedix reviżjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni fil-Konferenza annwali tal-Partijiet qabel il-laqgħa annwali tal-2022. Madankollu, il-parti l-kbira tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu l-pożizzjoni tal-Unjoni fl-RFMOs differenti li hija parti kontraenti tagħhom għandha ssirilhom reviżjoni qabel il-laqgħat annwali tal-2019 ta' dawk l-RFMOs. Għalhekk, biex tiġi promossa l-koerenza fost il-pożizzjoni tal-Unjoni fl-RFMOs kollha u biex jiġi armonizzat il-proċess tar-reviżjoni jixraq li tiġi antiċipata r-reviżjoni tal-pożizzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 u li din titħassar u tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(9)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tal-Konferenza annwali tal-Partijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għall-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Lulju 2012 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

1.   Fil-każ tal-adeżjoni tal-Unjoni għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering, il-Kummissjoni għandha tirrappreżenta lill-Unjoni fil-laqgħat tal-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering.

2.   Sakemm isseħħ dik l-adeżjoni, il-Polonja għandha tesprimi l-pożizzjoni tal-Unjoni fil-laqgħat tal-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering.

3.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa, u jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-Konferenza annwali tal-Partijiet jikkonformaq mal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-Konferenza annwali tal-Partijiet huma konsistenti mad-dritt internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim li jippromwovi l-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha b'mod partikolari fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġaw u jtejbu l-effettività tal-Konferenza annwali tal-Partijiet u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli skont il-mandati tagħhom;

(k)

tippromwovi l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-Konferenza annwali tal-Partijiet tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż il-livell ta' qbid permissibbli (AHL) u l-kwoti nazzjonali individwali, jew ir-regolazzjoni tal-isforz għal riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati mill-Konferenza annwali tal-Partijiet, inkluż il-bidla tal-Anness għall-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering, li jistgħu jwasslu għal, jew iżommu, ir-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed biex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli;

(b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri biex isaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan il-Konferenza annwali tal-Partijiet;

(e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu r-rimi ta' plastik fil-baħar u jnaqqsu l-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar vulnerabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni dwar il-Baħar Bering f'konformità mal-Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Fond fl-Ibħra Internazzjonali tal-FAO, u miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' rkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew inkella skartat (ALDFG) fl-oċean u biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tagħmir bħal dan;

(g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa li jipprojbixxu s-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(h)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-limitu permess skont id-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(i)

approċċi komuni ma' RFMOs oħra, fejn xieraq, b'mod partikolari ma' dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-parir mill-korpi sussidjarji u mill-gruppi ta' ħidma tal-Konferenza annwali tal-Partijiet.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-Konferenza annwali tal-Partijiet

Qabel kull laqgħa tal-Konferenza annwali tal-Partijiet, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li għandhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni xjentifika u informazzjoni oħra rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan, u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha tibgħat lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-Konferenza annwali tal-Partijiet, dokument bil-miktub li jistipula d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għad-diskussjoni u l-approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-Konferenza annwali tal-Partijiet, inkluż dik fuq il-post, ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tkun referuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/72


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/867

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR), u li tħassar id-Deċiżjoni tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-CCAMLR

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 81/691/KEE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (2) (il-“Konvenzjoni CAMLR”), li daħlet fis-seħħ fl-7 ta' April 1982 u stabbiliet il-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR). Il-Belġju, Spanja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Polonja, l-Iżveżja u r-Renju Unit huma wkoll Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni CAMLR. Il-Greċja, in-Netherlands u l-Finlandja huma Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni CAMLR iżda mhumiex Membri tas-CCAMLR.

(2)

Skont l-Artikolu IX.1 tal-Konvenzjoni CAMLR, is-CCAMLR hija responsabbli mill-adozzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni fil-laqgħat annwali tagħha mfassla biex jiżguraw il-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar Antartiku, inkluż l-użu razzjonali tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni ta' speċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, telimina gradwalment l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jipprevedi speċifikament li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi biex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tas-CCAMLR għall-perijodu 2019-2023, peress li l-miżuri ta' konservazzjoni tas-CCAMLR ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod determinanti l-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1035/2001 (4), (KE) Nru 600/2004 (5), (KE) Nru 601/2004 (6), (KE) Nru 1005/2008 (7) u (KE) Nru 1224/2009 (8), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(7)

Dik il-pożizzjoni jenħtieġ li tkopri biss il-materji li jaqgħu fil-kompetenza kondiviża tal-Unjoni sal-punt li jaffettwaw regoli komuni tal-Unjoni. F'konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet konġunti C-626/15 u C-659/16 (10), jenħtieġ li l-Unjoni tappoġġa biss l-istabbiliment ta' Żoni Marittimi Protetti (MPAs) fiż-żona CCAMLR flimkien mal-Istati Membri tagħha. Din id-Deċiżjoni jenħtieġ li ma taffettwax id-diviżjoni ta' kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri.

(8)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tas-CCAMLR hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fis-CCAMLR. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(9)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tas-CCAMLR, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku Internazzjonali (CCAMLR) hija stabbilita fl-Anness I. Dik il-pożizzjoni tkopri biss materji li jaqgħu fil-kompetenza kondiviża tal-Unjoni sal-punt li jaffettwaw regoli komuni tal-Unjoni.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tas-CCAMLR għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tas-CCAMLR fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 81/691/KEE tal-4 ta' Settembru 1981 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni għall-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin tal-Antartika (ĠU L 252, 5.9.1981, p. 26).

(2)  ĠU L 252, 5.9.1981, p. 27.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/2001 tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi skema ta' dokumentazzjoni ta' qbid ta' Dissostichus spp (ĠU L 145, 31.5.2001 p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 600/2004 tat-22 ta' Marzu tal-2004 li jelenka ċerti miżuri tekniċi applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-inħawi koperti mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar tal-Antartiku (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 1).

(6)  Regolament tal-kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin tal-Antartiku u jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(9)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni, fil-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tas-CCAMLR, l-Unjoni għandha:

a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa, u jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati fil-fażi ta' preparazzjoni għal miżuri tas-CCAMLR u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan is-CCAMLR huma skont il-Konvenzjoni CAMLR;

c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan is-CCAMLR huma konsistenti mad-dritt internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim li jippromwovi l-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti ma' dawk adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

e)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha b'mod partikolari fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

g)

tkun konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġaw u jtejbu l-effettività tas-CCAMLR u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari dwar ix-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

j)

flimkien mal-Istati Membri, tappoġġa attivament l-istabbiliment ta' netwerk rappreżentattiv ta' żoni tal-baħar protetti fl-Oċean tan-Nofsinhar, fost l-oħrajn permezz tal-preżentazzjoni mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha ta' proposti speċifiċi għal żoni tal-baħar protetti lis-CCAMLR;

k)

tippromwovi, fejn xieraq, il-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli skont il-mandat tagħhom;

l)

tippromwovi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mis-CCAMLR tal-azzjonijiet li ġejjin:

a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati mis-CCAMLR, li jistgħu jwasslu għal, jew iżommu, ir-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed biex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli;

b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU, aktar skambji ta' informazzjoni mal-RFMOs, elenkar inkroċjat ma' RFMOs oħra u azzjoni mmirata kontra bastimenti mingħajr nazzjonalità;

c)

miżuri biex isaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan is-CCAMLR, inklużi t-tisħiħ tal-kontroll fuq l-attivitajiet tat-trasbord tar-riżorsi ġestiti mis-CCAMLR u r-reviżjoni tal-iskema ta' dokumentazzjoni tal-qbid (CDS) tas-CCAMLR għall-pixxisinna biex jiġu indirizzati l-lakuni possibbli fil-kummerċ ta' dawk l-ispeċijiet u jiġu promossi l-kuntatti ma' RFMOs ġirien għall-kooperazzjoni mas-CDS tas-CCAMLR;

e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu r-rimi ta' plastik fil-baħar u jnaqqsu l-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar vulnerabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni CAMLR f'konformità mal-Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Fond fl-Ibħra Internazzjonali tal-FAO, u miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat;

f)

miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' rkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew inkella skartat (ALDFG) fl-oċean u biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tagħmir bħal dan;

g)

miżuri li l-għan tagħhom huwa li jipprojbixxu s-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

h)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-limitu permess skont id-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

i)

approċċi komuni ma' RFMOs oħra, fejn xieraq, b'mod partikolari ma' dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess reġjun;

j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-parir mill-korpi sussidjarji u mill-gruppi ta' ħidma tas-CCAMLR;

k)

flimkien mal-Istati Membri, l-istabbiliment ta' żoni tal-baħar protetti abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli bil-ħsieb tal-konservazzjoni tar-riżorsi tal-baħar ħajjin u l-bijodiversità tal-baħar tal-Antartiku kif ukoll il-protezzjoni ta' ekosistemi vulnerabbli u ta' karatteristiċi ambjentali.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħa annwali tal-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku

Qabel kull laqgħa annwali tas-CCAMLR, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li għandhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni xjentifika u informazzjoni oħra rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan, u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Kunsill, fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa annwali tas-CCAMLR, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għad-diskussjoni u l-approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tas-CCAMLR, inkluż dik fuq il-post, ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tkun referuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/78


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/868

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT), u li tħassar id-Deċiżjoni tat-8 ta' Lulju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-ICCAT

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE (1) l-Unjoni kkonkludiet il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (2), li stabbiliet il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT), (il-“Konvenzjoni ICCAT”).

(2)

L-ICCAT hija responsabbli mill-adozzjoni ta' miżuri mfassla biex jiżguraw il-konservazzjoni fit-tul u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT u biex tissalvagwardja l-ekosistemi tal-baħar li jinsabu fihom dawn ir-riżorsi. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni ta' speċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, telimina gradwalment l-iskartar u tippromwovi metodi ta' sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jipprevedi speċifikament li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi sabiex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-ICCAT għall-perijodu 2019-2023, peress li l-miżuri ta' konservazzjoni tal-ICCAT ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod determinanti l-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1936/2001 (4), (KE) Nru 1984/2003 (5), (KE) Nru 520/2007 (6), (KE) Nru 1005/2008 (7) u (KE) Nru 1224/2009 (8), u r-Regolamenti (UE) 2016/1627 (9) u (UE) 2017/2403 (10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Dan għaliex ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-ICCAT jistgħu jissupplimentaw, jemendaw jew jissostitwixxu l-obbligi previsti fil-leġislazzjoni eżistenti tal-UE.

(7)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-ICCAT hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-ICCAT. Huwa xieraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(8)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tal-ICCAT, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-ICCAT għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-ICCAT fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Lulju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tad-9 ta' Ġunju 1986 dwar l-Adeżjoni tal-Komunità fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll mehmuż mal-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari tal-Istati li jifformaw Parti mill-Konvenzjoni ffirmata f'Pariġi fl-10 ta' Lulju 1984 (ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33).

(2)  ĠU L 162, 18.6.1986, p. 34.

(3)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1936/2001 tas-27 ta' Settembru 2001 li jistabbilixxi miżuri ta' kontroll applikabbli għas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna (ĠU L 263, 3.10.2001, p. 1).

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1984/2003 tat-8 ta' April 2003 li jintroduċi sistema għall-monitoraġġ ta' statistika tal-kummerċ fit-tonn aħmar, pixxispad u tonn alalunga fi ħdan il-Komunità (ĠU L 295, 13.11.2003, p. 1).

(6)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu ħafna u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 973/2001 (ĠU L 123, 12.5.2007, p. 3).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1)

(9)  Regolament (UE) 2016/1627 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 dwar pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 1).

(10)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni, fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-ICCAT, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa, u jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati fil-fażi ta' preparazzjoni għal miżuri tal-ICCAT u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-ICCAT huma skont il-Konvenzjoni ICCAT;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-ICCAT huma konsistenti mad-dritt internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim li jippromwovi l-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

(e)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha b'mod partikolari fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(g)

tikkonforma mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajd (1);

(h)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan iż-żona tal-Konvenzjoni abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(i)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġaw u jtejbu l-effettività tal-ICCAT u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari dwar ix-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(j)

tippromwovi l-koordinazzjoni aħjar bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli, skont il-mandati tagħhom u b'mod partikolari tippromwovi l-kooperazzjoni ma' OSPAR, HELCOM u l-Konvenzjoni ta' Barċellona, li għalihom l-Unjoni hija wkoll Parti Kontraenti;

(k)

tippromwovi l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni ma' RFMOs tat-tonn oħrajn dwar kwistjonijiet ta' interess komuni, b'mod partikolari permezz tar-riattivazzjoni tal-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn u l-estensjoni tiegħu għall-RFMOs kollha.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-ICCAT tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż Qabdiet Totali Permissibbli (TACs) u kwoti jew regolazzjoni tal-isforz għar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ħajjin li huma rregolati mill-ICCAT, li jistgħu jwasslu għal jew iżommu r-rata tal-isfruttament għar-rendiment sostenibbli massimu sa mhux iktar tard mill-2020. Fejn meħtieġ, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed biex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli;

(b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Konvenzjoni, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri biex isaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Konvenzjoni sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan il-ICCAT;

(e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inklużi miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu r-rimi ta' plastik fil-baħar u jnaqqsu l-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar sensittivi fiż-żona tal-Konvenzjoni ICCAT f'konformità mar-Riżoluzzjonijiet UNGA, u miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat;

(f)

miżuri sabiex jiġi ġestit l-użu ta' rkaptu biex jinġemal-ħut (FADs) b'mod partikolari sabiex jittejjeb il-ġbir tad-data, sabiex jiġi kwantifikat, traċċat u mmonitorjat b'mod preċiż l-użu tal-FADs, sabiex jitnaqqas l-impatt fuq stokkijiet tat-tonn vulnerabbli, sabiex jitnaqqsu l-effetti potenzjali tagħhom fuq speċijiet fil-mira u mhux fil-mira, kif ukoll fuq l-ekosistema;

(g)

miżuri sabiex jitnaqqas l-impatt ta' Rkaptu Abbandunat, Mitluf jew Inkella Skartat (ALDFG) fl-oċean u sabiex jiġu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-irkupru tat-tali rkaptu u jitnaqqas il-kontribut għall-materjal skartat fil-baħar;

(h)

miżuri li l-għan tagħhom huwa li jipprojbixxu s-sajd imwettaq biss bl-iskop tal-ġbir ta' xewk tal-klieb il-baħar u, li jirrikjedu li l-klieb il-baħar kollha jitħattew l-art b'kull xewka mwaħħla magħhom b'mod naturali;

(i)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-limitu permess skont id-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(j)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-parir mill-korpi sussidjarji u mill-gruppi ta' ħidma tal-ICCAT.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 tal-24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku

Qabel kull laqgħa tal-ICCAT, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni xjentifika u informazzjoni oħra rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha tibgħat lill-Kunsill fi żmien suffiċjentement qabel kull laqgħa tal-ICCAT, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għal diskussjoni u approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-ICCAT, inkluż dik fuq il-post, ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tkun referuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/84


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/869

tal-14 ta' Mejju 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM), u li tħassar id-Deċiżjoni tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-GFCM

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/416/KE (1), l-Unjoni kkonkludiet il-Ftehim li jistabbilixxi l-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran (il-“Ftehim tal-GFCM”). Il-Bulgarija, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru, Malta, ir-Rumanija u s-Slovenja huma wkoll Partijiet Kontraenti għall-Ftehim tal-GFCM.

(2)

Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) hija responsabbli mill-adozzjoni ta' miżuri mfassla biex tiġi żgurata l-konservazzjoni fit-tul u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u l-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM. Dawn il-miżuri jistgħu jsiru vinkolanti fuq l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli fit-tul u li jkunu ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjieg, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jirrestawra l-popolazzjoni tal-ispeċijiet mistada u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli. Dan jipprevedi wkoll li l-Unjoni għandha tieħu miżuri ta' ġestjoni u ta' konservazzjoni bbażati fuq l-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, tappoġġja l-iżvilupp ta' għarfien u pariri xjentifiċi, gradwalment telimina l-iskartar u tippromwovi metodi tas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd aktar selettiv u l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista' jkun, ta' qabdiet mhux mixtieqa, għal sajd b'impatt baxx fuq l-ekosistema tal-baħar u r-riżorsi tas-sajd. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 speċifikament jipprevedi li dawk l-objettivi u l-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Unjoni fit-twettiq tar-relazzjonijiet tas-sajd esterni tagħha.

(4)

Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea “Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna”, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar dik il-Komunikazzjoni konġunta, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw u jtejbu l-l-effettività tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) u, fejn rilevanti, itejbu tal-governanza tagħhom, hija ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni f'dawn il-fora.

(5)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari”, tirreferi għal miżuri speċifiċi biex jitnaqqas il-plastik u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll it-telf jew l-abbandun ta' rkaptu tas-sajd fil-baħar.

(6)

Kif iddikjarat fil-konklużjonijiet tal-Konferenza Ministerjali dwar is-Sostenibbiltà tas-Sajd fil-Mediterran, li fit-30 ta' Marzu 2017 adottat id-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Malta MedFish4Ever u tal-Konferenza ta' Livell Għoli dwar is-Sajd u l-Akkwakultura fil-Baħar l-Iswed, li fis-7 ta' Ġunju 2018 adottat id-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Sofija, il-promozzjoni ta' miżuri li jappoġġaw u jtejbu l-ġbir tad-data u l-evalwazzjoni xjentifika, il-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema, il-kultura ta' konformità biex jiġi eliminat is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, is-sajd u l-akkwakultura fuq skala żgħira sostenibbli u aktar solidarjetà u koordinazzjoni, huma ċentrali għall-azzjoni tal-Unjoni fil-GFCM.

(7)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-GFCM għall-perijodu 2019-2023, peress li l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar tal-GFCM ser ikunu vinkolanti fuq l-Unjoni u jistgħu jinfluwenzaw b'mod deċiżiv il-kontenut tal-liġi tal-Unjoni, jiġifieri, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (3) u (KE) Nru 1224/2009 (4), u r-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(8)

Attwalment, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-GFCM hija stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fil-GFCM. Jixraq li dik id-Deċiżjoni titħassar u li tiġi sostitwita b'Deċiżjoni ġdida li tkun tkopri l-perijodu 2019-2023.

(9)

Fid-dawl tan-natura li qed tevolvi tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM u l-ħtieġa konsegwenti li l-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-iżviluppi l-ġodda, inkluż informazzjoni xjentifika ġdida u informazzjoni rilevanti oħra ppreżentata qabel jew matul il-laqgħat tal-GFCM, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni minqux fl-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni għall-perijodu 2019-2023,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-laqgħat tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) hija stabbilita fl-Anness I.

Artikolu 2

L-ispeċifikazzjoni minn sena għal sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-GFCM għandha titwettaq f'konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Il-pożizzjoni tal-Unjoni stabbilita fl-Anness I għandha tiġi vvalutata u, fejn xieraq, riveduta mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, l-aktar tard, għal-laqgħa annwali tal-GFCM fl-2024.

Artikolu 4

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) hija b'dan imħassra.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 98/416/KE tas-16 ta' Ġunju 1998 dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran (ĠU L 190, 4.7.1998, p. 34).

(2)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta' Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANNESS I

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM)

1.   PRINĊIPJI

Fil-qafas tal-GFCM, l-Unjoni għandha:

(a)

taġixxi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), b'mod partikolari permezz tal-approċċ prekawzjonarju u l-miri relatati mar-rendiment massimu sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, biex tkun promossa l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd, biex jiġu evitati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun qabdiet mhux mixtieqa, u jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat, u biex jiġi minimizzat l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, kif ukoll, permezz tal-promozzjoni ta' sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiv tal-Unjoni, biex ikun provdut livell tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu minn attivitajiet relatati mas-sajd u jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi;

(b)

taħdem lejn involviment xieraq tal-partijiet ikkonċernati fil-fażi ta' preparazzjoni għall-miżuri tal-GFCM u tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan l-GFCM jikkonformaw mal-Ftehim tal-GFCM;

(c)

tiżgura li l-miżuri adottati fi ħdan il-GFCM huma konsistenti mad-dritt internazzjonali, u partikolarment mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, mal-Ftehim tan-NU relatat mal-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li Jpassi Ħafna tal-1995 u mal-Ftehim li jippromwovi l-konformità mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni mill-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa tal-1993 u l-Ftehim dwar il-Miżuri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u tal-Agrikoltura tal-Istat tal-Port tal-2009;

(d)

timmira l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u tal-impenji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Ministerjali MedFish4Ever iffirmata f'Malta fit-30 ta' Marzu 2017 u fid-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Sofija ffirmata fis-7 ta' Ġunju 2018, li huma maħsuba b'mod partikolari biex itejbu l-ġbir tad-data u l-evalwazzjoni xjentifika, li jistabbilixxu qafas ta' ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema, jiżviluppaw kultura ta' konformità u jeliminaw is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, jappoġġaw is-sajd u l-akkwakultura fuq skala żgħira u sostenibbli u jiżguraw aktar solidarjetà u koordinazzjoni fil-Mediterran;

(e)

tippromwovi pożizzjonijiet konsistenti mal-aħjar prattiki tal-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) fl-istess żona;

(f)

tfittex il-konsistenza u s-sinerġija mal-politika li l-Unjoni qed issegwi bħala parti mir-relazzjonijiet bilaterali tas-sajd tagħha ma' pajjiżi terzi, u tiżgura l-koerenza mal-politiki l-oħrajn tagħha, b'mod partikolari fl-oqsma tar-relazzjonijiet esterni, l-impjiegi, l-ambjent, il-kummerċ, l-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(g)

tiżgura li l-impenji internazzjonali tal-Unjoni jiġu rispettati;

(h)

tikkonforma mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd (1);

(i)

timmira li toħloq kundizzjonijiet ekwi għall-flotta tal-Unjoni fi ħdan il-Ftehim tal-GFCM abbażi tal-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni, u li tippromwovi l-implimentazzjoni uniformi ta' dawk il-prinċipji u l-istandards;

(j)

tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2) dwar il-Komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea dwar Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (3) u tippromwovi miżuri biex jappoġġaw u jtejbu l-effettività tal-GFCM u, fejn rilevanti, itejbu l-governanza u l-prestazzjoni tagħha (b'mod partikolari fir-rigward tax-xjenza, il-konformità, it-trasparenza u t-teħid ta' deċiżjonijiet) bħala kontribut għall-ġestjoni sostenibbli tal-oċeani fid-dimensjonijiet kollha tagħha;

(k)

tippromwovi, fejn xieraq, il-koordinazzjoni bejn l-RFMOs u l-konvenzjonijiet reġjonali tal-baħar (RSCs) u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet globali, kif applikabbli skont il-mandati tagħhom;

(l)

tippromwovi l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fost l-RFMOs mhux tat-tonn simili għall-hekk imsejjaħ proċess Kobe għall-RFMOs tat-tonn.

2.   ORJENTAZZJONIJIET

L-Unjoni għandha, fejn xieraq, tagħmel ħilitha sabiex tappoġġa l-adozzjoni mill-GFCM tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, inkluż l-għeluq spazjotemporali, il-miżuri ta' selettività jew l-opportunitajiet tas-sajd għar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar regolati mill-GFCM, li jwasslu biex, sa mhux aktar tard mill-2020, tintlaħaq jew tinżamm ir-rata tal-isfruttament għar-rendiment massimu sostenibbli. Fejn meħtieġ, dawk il-miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għandhom jinkludu miżuri speċifiċi għall-istokkijiet li huma soġġetti għal sajd żejjed biex l-isforz tas-sajd jinżamm konformi mal-opportunitajiet ta' sajd disponibbli; fid-dawl tal-Artikolu 29 tal-PKS, fil-każ li pjanijiet pluriennali għal xi stokk jew grupp ta' stokkijiet fil-Mediterran ikunu ġew adottati fil-livell tal-UE, jeħtieġ li dawn jitqiesu meta jkunu relatati mal-implimentazzjoni tal-objettiv li jintlaħaq rendiment massimu sostenibbli kif stabbilit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

miżuri biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw attivitajiet tas-sajd illegali, mhux irrappurtati u mhux irregolati (IUU) fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM, inkuż l-elenkar tal-bastimenti IUU;

(c)

miżuri li jsaħħu l-ġbir ta' data xjentifika dwar is-sajd u li jippromwovu kooperazzjoni aħjar bejn l-industrija u x-xjentisti;

(d)

miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza tal-kontroll u l-konformità mal-miżuri adottati fi ħdan il-GFCM;

(e)

miżuri biex jimminimizzaw l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura fuq il-bijodiversità tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar u l-ħabitats tagħhom, inkluż miżuri biex inaqqsu t-tniġġis tal-baħar u jipprevjenu r-rimi ta' plastik fil-baħar u jnaqqsu l-impatt tal-plastik preżenti fil-baħar fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, miżuri protettivi għal ekosistemi tal-baħar vulnerabbli fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM f'konformità mal-Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Fond fl-Ibħra Internazzjonali tal-FAO, u miżuri biex jiġu evitati u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-qabdiet mhux mixtieqa, inkluż b'mod partikolari speċijiet tal-baħar vulnerabbli, u biex jiġi eliminat gradwalment il-qbid skartat;

(f)

miżuri biex inaqqsu l-impatt ta' rkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew inkella skartat (ALDFG) fl-oċean u biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni u l-irkupru ta' tagħmir bħal dan;

(g)

azzjonijiet li jippromwovu l-iżvilupp ta' akkwakultura sostenibbli f'konformità mad-dritt tal-Unjoni rilevanti;

(h)

approċċi komuni ma' RFMOs oħra, fejn xieraq, b'mod partikolari ma' dawk involuti fil-ġestjoni tas-sajd fl-istess żona;

(i)

miżuri tekniċi addizzjonali abbażi tal-parir mill-korpi u mill-gruppi ta' ħidma tal-GFCM;

(j)

rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq u sal-limitu permess skont id-dokumenti kostitwenti rilevanti, li jħeġġu l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO);

(k)

miżuri f'konformità mal-impenji tad-Dikjarazzjoni Ministerjali MedFish4Ever u tad-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Sofija.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final tal-10.11.2016.


ANNESS II

Speċifikazzjoni sena b'sena tal-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran

Qabel kull laqgħa tal-GFCM, meta dak il-korp jintalab jadotta deċiżjonijiet li għandhom effetti legali fuq l-Unjoni, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-aħħar informazzjoni xjentifika u informazzjoni oħra rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipji u l-orjentazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Għal dan il-għan, u abbażi ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Kunsill fi żmien suffiċjenti qabel kull laqgħa tal-GFCM, dokument bil-miktub li jistabbilixxi d-dettalji tal-ispeċifikazzjoni proposta tal-pożizzjoni tal-Unjoni għad-diskussjoni u l-approvazzjoni tad-dettalji tal-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni.

Jekk waqt laqgħa tal-GFCM, inkluż dik fuq il-post, ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tkun referuta lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/90


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2019/870

tas-27 ta' Mejju 2019

li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23(2) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-26 ta' Lulju 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/413/PESK.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 26(3) tad-Deċiżjoni 2010/413/PESK, il-Kunsill irrieżamina l-lista ta' persuni u entitajiet indikati li tinsab fl-Anness II għal dik id-Deċiżjoni.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li jenħtieġ li 17-il entrata inklużi fl-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK jiġu aġġornati.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2010/413/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK huwa emendat kif stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Mejju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

N. HURDUC


(1)  ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39.


ANNESS

L-Anness II għad-Deċiżjoni 2010/413/PESK huwa emendat kif ġej:

(1)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran.”, l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “A. Persuni”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“14.

Brigadier Ġenerali Mohammad NADERI

 

Kap ta' Aviation Industries Organisation (IAIO) tal-Iran. Eks Kap ta' Aerospace Industries Organisation (AIO) tal-Iran. AIO ħadet sehem fi programmi sensittivi Iranjani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Il-kap attwali tas-sigurtà għall-istitut tar-riċerka tal-Loġistika tal-Forzi Armati tal-Ministeru tad-Difiża, l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND), li hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, indikat min-NU. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar id-dimensjonijiet militari possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li l-Iran jirrifjuta li jikkoopera dwaru. Bħala kap tas-sigurtà, Babaei huwa responsabbli għall-prevenzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni inkluż lill-IAEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

magħruf bħala Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Data tat-Twelid: 21 ta' Settembru 1969

Viċi Kap tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika indikata min-NU, fejn huwa subordinat ta' Feridun Abbasi Davani, indikata min-NU. Huwa kien involut fil-programm nukleari Iranjan mill-inqas mill-2002, inkluż bħala l-ex Kap tal-akkwist u l-loġistika f'AMAD, fejn huwa kien responsabbli għall-użu ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu bħal Kimia Madan biex jinkiseb tagħmir u materjal għall-programm ta' armi nukleari tal-Iran.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (magħruf bħala DANESHJOU)

 

Viċi Ministru għax-Xjenza, ir-Riċerka u t-Teknoloġija. Huwa ta appoġġ lil attivitajiet nukleari tal-Iran sensittivi f'termini ta' proliferazzjoni.

1.12.2011”

(2)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran.”, l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Sussidjarja tal-IAIO fi ħdan il-MODAFL it-tnejn indikati mill-UE li primarjament tipproduċi materjali komposti għall-industrija tal-inġenji tal-ajru.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Isem shell għal Khorasan Metallurgy Industries indikata min-NU, sussidjarja ta' Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND)

 

L-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND) tappoġġa direttament l-attivitajiet nukleari tal-Iran sensittivi f'termini ta' proliferazzjoni. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar dimensjonijiet militari possibbli (PMD) tal-programm nukleari tal-Iran. SPND hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi indikat min-NU, u hija parti mill-Ministeru għad-Difiża għal-Loġistika tal-Forzi Armati (MODAFL) indikat mill-UE.

22.12.2012”

(3)

taħt l-intestatura “II. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)”, l-entrati li ġejjin jissostitwixxu l-entrati korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “A. Persuni”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Eks Viċi Ministru u Spettur Ġenerali ta' MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

twieled fl-1961

Membru tal-IRGC. Eks Ministru għall-Enerġija.

26.7.2010

4.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Eks Kap tal-Organizzazzjoni tal-Industriji Ajruspazjali tal-Iran (AIO) u eks-direttur eżekuttiv tal-Organizzazzjoni tal-Industriji tad-Difiża (DIO) indikata min-NU. Membru tal-IRGC u Viċi fil-Ministeru għad-Difiża għal-Loġistika tal-Forzi Armati tal-Iran (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Membru tal-IRGC. Membru tal-Kunsill Suprem tas-Sigurtà Nazzjonali u involut fit-tfassil tal-politika dwar kwistjonijiet nukleari.

23.6.2008

12.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membru tal-IRGC. Okkupa rwoli għolja fil-MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Ġenerali tal-IRGC Ahmad VAHIDI

 

Eks Ministru tal-MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Eks Kap tal-Kwartieri Ġenerali ta' Khatam Al-Anbiya Construction.

1.12.2011”

(4)

taħt l-intestatura “II. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)”, l-entrata li ġejja tissostitwixxi l-entrata korrispondenti fil-lista stabbilita taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Indirizz Postali: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Involuta fit-trasbord ta' armi f'isem l-IRGC.

23.1.2012”

(5)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, tiżdied l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“20.

(b) Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, sussidjarja ta' Iran Electronics Industries (elenkata mill-UE), tipproduċi diversi oġġetti inklużi sistemi ta' komunikazzjoni, avionics, tagħmir ta' optics u electro-optics, micro-electronics, teknoloġija tal-informazzjoni, test u measurement, sigurtà tat-telekomunikazzjoni, tagħmir elettroniku tal-gwerra, manifattura u tiġdid ta' radar tube, u missile launchers.

26.7.2010”

(6)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, titneħħa l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Indirizz Alternattiv: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, sussidjarja ta' Iran Electronics Industries (ara nru 20), tipproduċi diversi oġġetti, inklużi sistemi ta' komunikazzjoni, avionics, tagħmir ta' optics u electro-optics, micro-electronics, teknoloġija tal-informazzjoni, test u measurement, sigurtà tat-telekomunikazzjoni, tagħmir elettroniku tal-gwerra, manifattura u tiġdid ta' radar tube, u missile launchers. Dawn l-oġġetti jistgħu jintużaw fi programmi li jinsabu taħt sanzjoni skont il-UNSCR 1737.

26.7.2010”

(7)

taħt l-intestatura “II. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, tiżdied l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Kumpannija li hija proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRGC li tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim.

26.7.2010”

(8)

taħt l-intestatura “I. Persuni u entitajiet involuti fl-attivitajiet nukleari jew tal-missili ballistiċi u persuni u entitajiet li jipprovdu appoġġ lill-Gvern tal-Iran”, taħt is-subintestatura “B. Entitajiet”, titneħħa l-entrata li ġejja:

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Qrib Naftar u Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-interessi strateġiċi tar-reġim u tal-Istat parallel Iranjan.

26.7.2010”


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/94


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/871

tas-26 ta' Marzu 2019

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tar-Renju Unit li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) għas-sena finanzjarja 2018

(notifikata bid-dokument C(2019) 2357)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 51 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u abbażi tal-kontijiet annwali mressqa mill-Istati Membri, li magħhom intbagħtet l-informazzjoni meħtieġa għall-approvazzjoni tal-kontijiet u opinjoni tal-awditjar dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet u tar-rapporti stabbiliti mill-Korpi ta' Ċertifikazzjoni, il-Kummissjoni trid tapprova l-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti msemmija fl-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament qabel il-31 ta' Mejju tas-sena li tiġi wara s-sena baġitarja kkonċernata.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, is-sena finanzjarja agrikola tibda fis-16 ta' Ottubru tas-sena N-1 u tispiċċa fil-15 ta' Ottubru tas-sena N. Meta jiġu approvati l-kontijiet għas-sena finanzjarja 2018, jenħtieġ li titqies in-nefqa mġarrba mir-Renju Unit bejn is-16 ta' Ottubru 2017 u l-15 ta' Ottubru 2018, kif previst fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (2).

(3)

Billi r-Renju Unit diġà kkomunika l-informazzjoni kontabilistika meħtieġa lill-Kummissjoni, huwa xieraq li jipproċedi għall-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet rilevanti skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(4)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 jistipula li l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li jistgħu jitħallsu lilu, skont id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 33(1) ta' dak ir-Regolament, iridu jiġu stabbiliti billi l-pagamenti ta' kull xahar imħallsa għas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu mill-infiq rikonoxxut għal dik is-sena skont l-Artikolu 33(1).

(5)

Wara t-trażmissjoni tal-informazzjoni mir-Renju Unit, u wara l-kontrolli u l-emendi kollha meħtieġa, il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti li ġejjin: “Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, “The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate”, “Welsh Government” u “Rural Payments Agency” fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG). Il-Kummissjoni vverifikat l-informazzjoni li tressqet mir-Renju Unit u kkomunikat ir-riżultati tal-verifiki tagħha lir-Renju Unit qabel id-data ta' adozzjoni ta' din id-deċiżjoni, flimkien mal-emendi meħtieġa.

(6)

Għal dawn l-aġenziji tal-pagamenti, il-kontijiet annwali u d-dokumenti mehmuża magħhom jippermettu lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet annwali mressqa.

(7)

F'konformità mal-Artikolu 5(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (3), kull data ta' skadenza maqbuża matul Awwissu, Settembru u Ottubru trid titqies fid-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet. Parti min-nefqa ddikjarata mir-Renju Unit matul dawk ix-xhur fl-2018 saret wara l-iskadenzi applikabbli. Għalhekk, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tiffissa t-tnaqqis rilevanti.

(8)

Skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni diġà naqqset għadd ta' pagamenti ta' kull xahar relatati mar-Renju Unit għas-sena finanzjarja 2018 minħabba nuqqas ta' konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti. F'din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis dawn l-ammonti mnaqqsa sabiex tevita li jsiru xi pagamenti jew rimborżi mhux xierqa jew mhux f'waqthom, ta' ammonti li iktar tard jistgħu jkunu soġġetti għal korrezzjoni finanzjarja. Meta jkun xieraq, l-ammonti inkwistjoni jistgħu jiġu eżaminati, skont il-proċeduri tal-approvazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(9)

Skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istat Membru kkonċernat irid iħallas 50 % mill-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet jekk l-irkupru ma jkunx sar fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin f'każ li l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali. L-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jirrikjedi li flimkien mal-kontijiet annwali li jridu jintbagħtu lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014, l-Istati Membri jehmżu wkoll tabella ċċertifikata li tirrifletti l-ammonti li jridu jitħallsu minnhom skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Ir-regoli dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw l-ammonti li jridu jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014. L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jistabbilixxi l-mudell tat-tabella li l-Istati Membri jridu jużaw biex jipprovdu l-informazzjoni dwar l-ammonti li jridu jiġu rkuprati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet li jmorru lura għal iżjed minn erba' snin jew għal iżjed minn tmien snin rispettivament, abbażi tat-tabelli li l-Istati Membri jkunu mlew.

(10)

Skont l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jsegwux l-irkupru. Din id-deċiżjoni tista' tittieħed biss jekk l-ispejjeż li jkunu ġġarrbu diġà, u dawk li x'aktarx jiġġarrbu, ikunu jaqbżu l-ammont li jrid jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li l-irkupru ma jkunx jista' jsir minħabba l-insolvenza, irreġistrata u rrikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk dik id-deċiżjoni tittieħed fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin f'każ li l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali, il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru jenħtieġ li jitħallsu 100 % mill-baġit tal-Unjoni. L-ammonti li għalihom ir-Renju Unit iddeċieda li ma jsegwix l-irkupru u l-bażi li fuqha jkun ħa d-deċiżjoni jinsabu fir-rapport ta' sinteżi msemmi fl-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 flimkien mal-punt (c)(iv) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) ta' dak ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li t-tali ammonti ma jitħallsux mir-Renju Unit iżda jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni minflok.

(11)

F'konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tkun mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet li l-Kummissjoni jaf tieħu sussegwentement biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tar-Renju Unit, “Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, “The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate”, “Welsh Government” u “Rural Payments Agency” huma b'dan approvati fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG), fir-rigward tas-sena finanzjarja 2018.

L-Anness ta' din id-Deċiżjoni jistabbilixxi l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand ir-Renju Unit jew li jistgħu jitħallsu lilu skont din id-Deċiżjoni, inklużi dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-konformità li l-Kummissjoni jaf tieħu fil-futur skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).


ANNESS

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

SENA FINANZJARJA 2018

Ammont li jrid jiġi rkuprat mill-Istat Membru jew jitħallas lilu

SM

 

2018 - Nefqa / Dħul Assenjat lill-Aġenziji tal-Pagamenti li għalihom il-kontijiet huma

Total ta' a + b

Tnaqqis u sospensjonijiet għas-sena finanzjarja kollha (1)

Ammont li jrid jiġġarrab skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 1306/2013

Total li jinkludi t-tnaqqis u s-sospensjonijiet

Pagamenti li saru lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li jrid jiġi rkuprat minn (-) jew imħallas lil (+) l-Istat Membru (2)

approvat

diżassoċjat

= nefqa/dħul assenjat iddikjarati fid-dikjarazzjoni annwali

= total tan-nefqa/tad-dħul assenjat fid-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM

 

Nefqa (3)

Dħul assenjat (3)

Artikolu 54(2) (=e)

Total (=h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i+j+k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

NB:

Nomenklatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  It-tnaqqis u s-sospensjonijiet huma dawk meqjusa fis-sistema tal-pagamenti, li magħhom jiżdiedu, b'mod partikolari, il-korrezzjonijiet għan-nuqqas ta' rispett tal-iskadenzi tal-pagamenti stabbiliti f'Awwissu, f'Settembru u f'Ottubru 2018 u tnaqqis ieħor fil-kuntest tal-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(2)  Sabiex jiġi kkalkolat l-ammont li jrid jiġi rkuprat mill-Istat Membru jew li jrid jitħallas lilu, l-ammont li jitqies huwa t-total tad-dikjarazzjoni annwali għan-nefqa approvata (kol.a) jew, it-total tad-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar għan-nefqa diżassoċjata (kol.b). Rata tal-kambju applikabbli: it-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014.

(3)  Il-linja baġitarja 05 07 01 06 għandha tinqasam bejn il-korrezzjonijiet negattivi li jsiru dħul assenjat fil-linja baġitarja 67 01 u dawk pożittivi favur l-Istat Membru li issa għandhom jiddaħħlu fin-naħa tan-nefqa fil-linja baġitarja 05 07 01 06 skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/98


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/872

tas-26 ta' Marzu 2019

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti fir-Renju Unit li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018

(notifikata bid-dokument C(2019) 2358)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 51 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u abbażi tal-kontijiet annwali mressqa mill-Istati Membri, li magħhom intbagħtet l-informazzjoni meħtieġa għall-approvazzjoni tal-kontijiet u opinjoni tal-awditjar dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet u tar-rapporti stabbiliti mill-Korpi ta' Ċertifikazzjoni, il-Kummissjoni trid tapprova l-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti msemmija fl-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament qabel il-31 ta' Mejju tas-sena li tiġi wara s-sena baġitarja kkonċernata.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, is-sena finanzjarja agrikola tibda fis-16 ta' Ottubru tas-sena N-1 u tispiċċa fil-15 ta' Ottubru tas-sena N. Meta jiġu approvati l-kontijiet għas-sena finanzjarja 2018, bl-għan li l-perjodu ta' referenza għan-nefqa tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jiġi allinjat ma' dak tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG), jenħtieġ li titqies in-nefqa mġarrba mir-Renju Unit bejn is-16 ta' Ottubru 2017 u l-15 ta' Ottubru 2018, kif previst fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (2).

(3)

Billi r-Renju Unit diġà kkomunika l-informazzjoni kontabilistika meħtieġa lill-Kummissjoni, huwa xieraq li jipproċedi għall-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet rilevanti skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(4)

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 jistipula li l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li jistgħu jitħallsu lilu, skont id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 33(1) ta' dak ir-Regolament, iridu jiġu stabbiliti billi l-ħlasijiet intermedji mħallsa għas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu mill-infiq rikonoxxut għal dik is-sena skont l-Artikolu 33(1).

(5)

Wara t-trażmissjoni tal-informazzjoni mir-Renju Unit, u wara l-kontrolli u l-emendi kollha meħtieġa, il-Kummissjoni tista' tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti li ġejjin: “Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, “The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” u “Rural Payments Agency” fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-FAEŻR. Il-Kummissjoni vverifikat l-informazzjoni li tressqet mir-Renju Unit u kkomunikat ir-riżultati tal-verifiki tagħha lir-Renju Unit qabel id-data ta' adozzjoni ta' din id-deċiżjoni, flimkien mal-emendi meħtieġa.

(6)

Għal dawn l-aġenziji tal-pagamenti, il-kontijiet annwali u d-dokumenti mehmuża magħhom jippermettu lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet annwali mressqa.

(7)

L-informazzjoni li tressqet mill-aġenzija tal-pagamenti tar-Renju Unit “Welsh Government” teħtieġ stħarriġ addizzjonali u għalhekk il-kontijiet tagħha ma jistgħux jiġu approvati f'din id-Deċiżjoni.

(8)

Skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istat Membru kkonċernat irid iħallas 50 % mill-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet jekk l-irkupru ma jkunx sar fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin f'każ li l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali. L-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistipula li flimkien mal-kontijiet annwali li jridu jressqu lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014, l-Istati Membri jridu jehmżu tabella ċċertifikata li tirrifletti l-ammonti li jridu jitħallsu minnhom skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Ir-regoli dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw l-ammonti li jridu jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014. L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jistabbilixxi l-mudell tat-tabella li l-Istati Membri jridu jużaw biex jipprovdu l-informazzjoni dwar l-ammonti li jridu jiġu rkuprati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet li jmorru lura għal iżjed minn erba' snin jew għal iżjed minn tmien snin rispettivament, abbażi tat-tabelli li l-Istati Membri jkunu mlew.

(9)

Skont l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jsegwux l-irkupru. Din id-deċiżjoni tista' tittieħed biss jekk l-ispejjeż li jkunu ġġarrbu diġà, u dawk li x'aktarx jiġġarrbu, ikunu jaqbżu l-ammont li jrid jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li l-irkupru ma jkunx jista' jsir minħabba insolvenza, irreġistrata u rrikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk id-deċiżjoni tittieħed fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali, il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru jenħtieġ li jitħallsu 100 % mill-baġit tal-Unjoni. L-ammonti li għalihom ir-Renju Unit iddeċieda li ma jsegwix l-irkupru u l-bażi li fuqha jkun ħa d-deċiżjoni tiegħu jinsabu fir-rapport ta' sinteżi msemmi fl-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 flimkien mal-punt (c)(iv) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) ta' dak ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li t-tali ammonti ma jitħallsux mir-Renju Unit iżda jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni minflok.

(10)

Jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tqis ukoll l-ammonti li għad iridu jitħallsu mir-Renju Unit minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 b'rabta mal-perjodu ta' programmazzjoni tal-FAEŻR bejn l-2007 u l-2013.

(11)

L-Artikolu 36(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistipula li l-pagamenti intermedji jridu jsiru mingħajr ma jinqabeż il-kontribut finanzjarju totali pprogrammat tal-FAEŻR. Skont l-Artikolu 23(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014, meta t-total ikkombinat tad-dikjarazzjonijiet tan-nefqa jaqbeż il-kontribut totali pprogrammat għal programm tal-iżvilupp rurali, l-ammont li jrid jitħallas għandu jiġi llimitat għall-ammont ipprogrammat, mingħajr ħsara għal-limitu stipulat fl-Artikolu 34(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. L-ammont limitat ikun soġġett għal rimborż aktar tard mill-Kummissjoni wara l-adozzjoni tal-pjan finanzjarju emendat, jew mal-għeluq tal-perjodu tal-programmazzjoni.

(12)

F'konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, din id-Deċiżjoni jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet li l-Kummissjoni jaf tieħu sussegwentement biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tar-Renju Unit, “Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, “The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” u “Rural Payments Agency” huma b'dan approvati fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), fir-rigward tas-sena finanzjarja 2018.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand ir-Renju Unit jew li jistgħu jitħallsu lilu fi ħdan kull wieħed mill-programmi tal-iżvilupp rurali skont din id-Deċiżjoni huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Għas-sena finanzjarja 2018, il-kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti tar-Renju Unit “Welsh Government”, fir-rigward tan-nefqa għall-programmi tal-Iżvilupp Rurali ffinanzjata mill-FAEŻR għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020, kif stipulati fl-Anness II, mhumiex koperti b'din id-Deċiżjoni u għandhom ikunu soġġetti għal Deċiżjoni futura dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet.

Artikolu 3

L-ammonti li jridu jitħallsu mir-Renju Unit minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020 u għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007 sal-2013 għall-FAEŻR, huma stabbiliti fl-Anness III ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-konformità li l-Kummissjoni jaf tieħu fil-futur skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).


ANNESS I

NEFQA TAL-FAEŻR APPROVATA MILL-PROGRAMM TAL-IŻVILUPP RURALI GĦAS-SENA FINANZJARJA 2018

AMMONT LI JRID JIĠI RKUPRAT MILL-ISTAT MEMBRU JEW JITĦALLAS LILU GĦAL KULL PROGRAMM

Programmi approvati bin-nefqa ddikjarata għall-FAEŻR 2014-2020

(f'EUR)

SM

CCI

Nefqa fl-2018

Korrezzjonijiet

Total

Ammonti li ma jistgħux jerġgħu jintużaw

Ammont aċċettat bħala approvat għas-sena finanzjarja 2018

Pagamenti interim imħallsa lura lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li jrid jiġi rkuprat mingħand l-Istat Membru (-) jew li jrid jitħallas lilu (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii -–iv

vi

vii = v – vi

UK

2014UK06RDRP001

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

340 987 294,18

42 030,40

UK

2014UK06RDRP002

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

17 901 330,80

353,65

UK

2014UK06RDRP003

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

127 388 490,41

– 171 343,18


ANNESS II

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

SENA FINANZJARJA 2018 — FAEŻR

Lista tal-Aġenziji tal-Pagamenti u tal-programmi li l-kontijiet tagħhom huma diżassoċjati u huma soġġetti għal deċiżjoni dwar l-approvazzjoni iktar tard

Stat Membru

Aġenzija tal-Pagamenti

Programm

Ir-Renju Unit

Welsh Government

2014UK06RDRP004


ANNESS III

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

SENA FINANZJARJA 2018 — FAEŻR

Korrezzjonijiet skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

 

 

Korrezzjonijiet marbutin mal-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020

Korrezzjonijiet marbutin mal-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007 sal-2013

Stat Membru

Munita

Fil-munita nazzjonali

F'EUR

Fil-munita nazzjonali

F'EUR

UK (*1)

GBP

48 141,99


(*1)  Fil-każ tal-aġenziji tal-pagamenti li l-kontijiet tagħhom huma diżassoċjati, it-tnaqqis stabbilit fl-Artikolu 54(2) irid jiġi applikat ladarba l-kontijiet jiġu proposti għall-approvazzjoni.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/103


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/873

tat-22 ta' Mejju 2019

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018 tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri

(notifikata bid-dokument C(2019) 3817)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 51 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u abbażi tal-kontijiet annwali mressqa mill-Istati Membri, li magħhom intbagħtet l-informazzjoni meħtieġa għall-approvazzjoni tal-kontijiet u opinjoni tal-awditjar dwar il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet u tar-rapporti stabbiliti mill-Korpi ta' Ċertifikazzjoni, il-Kummissjoni trid tapprova l-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti msemmija fl-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament qabel il-31 ta' Mejju tas-sena li tiġi wara s-sena baġitarja ikkonċernata.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, is-sena finanzjarja agrikola tibda fis-16 ta' Ottubru tas-sena N – 1 u tispiċċa fil-15 ta' Ottubru tas-sena N. Meta jiġu approvati l-kontijiet għas-sena finanzjarja 2018, bl-iskop li l-perjodu ta' referenza għan-nefqa tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) jiġi allinjat ma' dak tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG), jenħtieġ li titqies in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri bejn is-16 ta' Ottubru 2017 u l-15 ta' Ottubru 2018, kif previst fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (2).

(3)

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 jistipula li l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li jitħallsu lilu, skont id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 33(1) ta' dak ir-Regolament, għandhom jiġu stabbiliti billi l-pagamenti intermedji mħallsa għas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu min-nefqa rikonoxxuta għal dik is-sena skont l-Artikolu 33(1). Il-Kummissjoni trid tnaqqas dak l-ammont mill-pagament intermedju li jkun imiss jew iżżidu miegħu.

(4)

Il-Kummissjoni vverifikat l-informazzjoni li ressqu l-Istati Membri u qabel it-30 ta' April 2019 ikkomunikat ir-riżultati tal-verifiki tagħha lill-Istati Membri flimkien mal-emendi meħtieġa.

(5)

Għal ċerti Aġenziji tal-Pagamenti, il-kontijiet annwali u d-dokumenti mehmuża magħhom jippermettu li l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet annwali mressqa.

(6)

L-informazzjoni mressqa minn ċerti Aġenziji tal-Pagamenti oħra teħtieġ stħarriġ addizzjonali u għalhekk il-kontijiet tagħhom ma jistgħux jiġu approvati f'din id-Deċiżjoni.

(7)

Skont l-Artikolu 83 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-iskadenza għal pagamenti interim, bħal dik stipulata fl-Artikolu 36(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi interrotta għal perjodu massimu ta' sitt xhur sabiex ikunu jistgħu jitwettqu verifiki addizzjonali skont l-informazzjoni li tkun waslet li dawn il-pagamenti jkunu marbuta ma' irregolarità b'konsegwenzi finanzjarji serji. Hija u tadotta din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-ammonti interrotti biex tevita li tagħmel xi pagamenti mhux xierqa jew mhux f'waqthom.

(8)

Skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istat Membru kkonċernat irid iħallas 50 % mill-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet jekk l-irkupru ma jkunx sar fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin f'każ li l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali. L-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jistipula li flimkien mal-kontijiet annwali li jridu jressqu lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014, l-Istati Membri jehmżu wkoll tabella ċċertifikata li tirrifletti l-ammonti li jridu jġarrbu skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Ir-regoli dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014. L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jistabbilixxi l-mudell tat-tabella li l-Istati Membri jridu jużaw biex jipprovdu l-informazzjoni dwar l-ammonti li jridu jiġu rkuprati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet li jmorru lura għal iżjed minn erba' snin jew għal iżjed minn tmien snin rispettivament abbażi tat-tabelli li l-Istati Membri jkunu mlew.

(9)

Skont l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jsegwux irkupru. Din id-deċiżjoni tista' tittieħed biss jekk it-total tal-ispejjeż li jkunu ġġarrbu diġà u ta' dawk li x'aktarx jiġġarrbu, ikun jaqbeż l-ammont li għandu jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li l-irkupru ma jkunx jista' jsir minħabba insolvenza, irreġistrata u rrikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk id-deċiżjoni tkun ittieħdet fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru, jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali, jenħtieġ li 100 % tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni. L-ammonti li dwarhom Stat Membru partikolari jkun iddeċieda li ma jiħux passi għall-irkupru u l-bażi li fuqha jkun ħa din id-deċiżjoni jinsabu fir-rapport ta' sinteżi msemmi fl-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 flimkien mal-punt (c)(iv) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) ta' dak ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li t-tali ammonti ma jġarrbuhomx l-Istati Membri kkonċernati iżda jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni minflok.

(10)

Jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tqis ukoll l-ammonti li għad iridu jiġġarrbu mill-Istati Membri minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 b'rabta mal-perjodu tal-programmazzjoni tal-FAEŻR bejn l-2007 u l-2013.

(11)

Skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni diġà naqqset jew issospendiet għadd ta' pagamenti intermedji għas-sena finanzjarja 2018 minħabba nfiq li ma sarx skont ir-regoli tal-Unjoni. Hija u tadotta din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-ammonti mnaqqsa jew sospiżi abbażi tal-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex tevita li jsiru xi pagamenti mhux xierqa jew mhux f'waqthom jew li tħallas lura xi ammonti li iktar tard jistgħu jkunu soġġetti għal korrezzjoni finanzjarja.

(12)

B'konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet li l-Kummissjoni jaf tieħu sussegwentement biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Bl-eċċezzjoni tal-Aġenziji tal-Pagamenti msemmijin fl-Artikolu 2, il-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018 u għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020, b'dan huma approvati.

L-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li għandhom jitħallsu lilu għal kull wieħed mill-programmi tal-iżvilupp rurali skont din id-Deċiżjoni huma stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 2

Għas-sena finanzjarja 2018, il-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri stipulati fl-Anness II, fir-rigward tan-nefqa għall-programmi tal-Iżvilupp Rurali ffinanzjata mill-FAEŻR għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020, mhumiex koperti b'din id-Deċiżjoni u għandhom ikunu soġġetti għal Deċiżjoni futura dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet.

Artikolu 3

L-ammonti li jridu jiġġarrbu mill-Istati Membri minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014 sal-2020 u għall-perjodu ta' programmazzjoni tal-2007 sal-2013 għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR), huma stabbiliti fl-Anness III ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-konformità li l-Kummissjoni jaf tieħu fil-futur skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Aġenziji tal-Pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).


ANNESS I

NEFQA TAL-FAEŻR APPROVATA MILL-PROGRAMM TAL-IŻVILUPP RURALI GĦAS-SENA FINANZJARJA TAL-2018

AMMONT LI JRID JIĠI RKUPRAT MILL-ISTAT MEMBRU JEW JITĦALLAS LILU GĦAL KULL PROGRAMM

Programmi approvati bin-nefqa ddikjarata għall-FAEŻR bejn l-2014 u l-2020

(F'Euro)

SM

CCI

Nefqa fl-2018

Korrezzjonijiet

Total

Ammonti li ma jistgħux jerġgħu jintużaw

Ammont aċċettat bħala approvat għas-sena finanzjarja tal-2018

Ħlasijiet interim imħallsa lura lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li jrid jiġi rkuprat mingħand l-Istat Membru (-) jew li jrid jitħallas lilu (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


ANNESS II

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

IS-SENA FINANZJARJA 2018 — L-FAEŻR

Lista tal-Aġenziji tal-Pagamenti u tal-programmi li l-kontijiet tagħhom huma diżassoċjati u huma soġġetti għal deċiżjoni dwar l-approvazzjoni iktar tard

Stat Membru

Aġenzija tal-Pagamenti

Programm

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


ANNESS III

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

IS-SENA FINANZJARJA 2018 - L-FAEŻR

Korrezzjonijiet skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013  (*1)

 

 

Korrezzjonijiet marbutin mal-Perjodu ta' Programmazzjoni bejn l-2014 u l-2020

Korrezzjonijiet marbutin mal-Perjodu ta' Programmazzjoni bejn l-2007 u l-2013

Stat Membru

Munita

Fil-munita nazzjonali

F'Euro

Fil-munita nazzjonali

F'Euro

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  Fil-każ tal-aġenziji tal-pagamenti li l-kontijiet tagħhom huma diżassoċjati, it-tnaqqis stabbilit fl-Artikolu 54(2) irid jiġi applikat ladarba l-kontijiet tagħhom jiġu proposti għall-approvazzjoni.


28.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/115


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/874

tat-22 ta' Mejju 2019

dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2018 tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri

(notifikata bid-dokument C(2019) 3820)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 51 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u abbażi tal-kontijiet annwali mressqa mill-Istati Membri, li magħhom intbagħtet l-informazzjoni meħtieġa għall-approvazzjoni tal-kontijiet u opinjoni tal-awditjar dwar il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet u tar-rapporti stabbiliti mill-Korpi ta' Ċertifikazzjoni, il-Kummissjoni trid tapprova l-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti msemmija fl-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament qabel il-31 ta' Mejju tas-sena li tiġi wara s-sena baġitarja ikkonċernata.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, is-sena finanzjarja agrikola tibda fis-16 ta' Ottubru tas-sena N-1 u tispiċċa fil-15 ta' Ottubru tas-sena N. Meta jiġu approvati l-kontijiet għas-sena finanzjarja 2018, jenħtieġ li titqies in-nefqa mġarrba mill-Istati Membri bejn is-16 ta' Ottubru 2017 u l-15 ta' Ottubru 2018, kif previst fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (2).

(3)

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 33(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 jistipula li l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li jitħallsu lilu, skont id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 33(1) ta' dak ir-Regolament, għandhom jiġu stabbiliti billi l-pagamenti intermedji mħallsa għas-sena finanzjarja kkonċernata jitnaqqsu min-nefqa rikonoxxuta għal dik is-sena skont l-Artikolu 33(1). Il-Kummissjoni trid tnaqqas dak l-ammont mill-pagament ta' kull xahar relatat man-nefqa li jsir fit-tieni xahar ta' wara d-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-kontijiet, jew iżżidu miegħu.

(4)

Il-Kummissjoni vverifikat l-informazzjoni li ressqu l-Istati Membri u qabel it-30 ta' April 2019 ikkomunikat ir-riżultati tal-verifiki tagħha lill-Istati Membri flimkien mal-emendi meħtieġa.

(5)

Għal ċerti Aġenziji tal-Pagamenti, il-kontijiet annwali u d-dokumenti mehmuża magħhom jippermettu li l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet annwali mressqa.

(6)

B'konformità mal-Artikolu 5(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (3), kull skadenza li ma tiġix rispettata matul Awwissu, Settembru u Ottubru trid titqies fid-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet. Parti min-nefqa ddikjarata minn ċerti Stati Membri matul dawn ix-xhur fl-2018 saret wara l-iskadenzi applikabbli. Għalhekk, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tiffissa t-tnaqqis rilevanti.

(7)

Skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni diġà naqqset jew issospendiet għadd ta' pagamenti ta' kull xahar għas-sena finanzjarja 2018 minħabba nuqqas ta' konformità mal-limiti finanzjarji jew mal-iskadenzi tal-pagamenti, jew minħabba xi nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll. Bl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis dawn l-ammonti mnaqqsa jew sospiżi sabiex tevita li jsiru xi pagamenti jew rimborżi mhux xierqa jew mhux f'waqthom, ta' ammonti li iktar tard jistgħu jkunu soġġetti għal korrezzjoni finanzjarja. Meta jkun xieraq, l-ammonti inkwistjoni jistgħu jiġu eżaminati, skont il-proċeduri tal-approvazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

(8)

Skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istat Membru kkonċernat irid iħallas 50 % tal-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet jekk l-irkupru ma jkunx sar fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin f'każ li l-irkupru jinkiseb permezz tal-qrati nazzjonali. L-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jirrikjedi li flimkien mal-kontijiet annwali li jridu jressqu lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014, l-Istati Membri jehmżu wkoll tabella ċċertifikata li tirrifletti l-ammonti li jridu jġarrbu skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013. Ir-regoli dwar l-applikazzjoni tal-obbligu tal-Istati Membri li jirrappurtaw l-ammonti li għandhom jiġu rkuprati huma stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014. L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jistabbilixxi l-mudell tat-tabella li l-Istati Membri jridu jużaw biex jipprovdu l-informazzjoni dwar l-ammonti li jridu jiġu rkuprati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddeċiedi dwar il-konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta' rkupru tal-irregolaritajiet li jmorru lura għal iżjed minn erba' snin jew għal iżjed minn tmien snin rispettivament abbażi tat-tabelli li l-Istati Membri jkunu mlew.

(9)

Skont l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jsegwux irkupru. Din id-deċiżjoni tista' tittieħed biss jekk it-total tal-ispejjeż li jkunu ġġarrbu diġà u ta' dawk li x'aktarx jiġġarrbu, ikun jaqbeż l-ammont li għandu jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li l-irkupru ma jkunx jista' jsir minħabba insolvenza, irreġistrata u rrikonoxxuta skont il-liġi nazzjonali, tad-debitur jew tal-persuni legalment responsabbli għall-irregolarità. Jekk dik id-deċiżjoni tittieħed fi żmien erba' snin mid-data tat-talba għall-irkupru jew fi żmien tmien snin jekk l-irkupru jitressaq quddiem il-qrati nazzjonali, il-konsegwenzi finanzjarji ta' nuqqas ta' rkupru għandhom jiġġarrbu 100 % mill-baġit tal-Unjoni. L-ammonti li dwarhom Stat Membru partikolari jkun iddeċieda li ma jiħux passi għall-irkupru u l-bażi li fuqha jkun ħa din id-deċiżjoni jinsabu fir-rapport ta' sinteżi msemmi fl-Artikolu 54(4) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 flimkien mal-punt (c)(iv) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 102(1) ta' dak ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li dawn l-ammonti ma jiġġarrbux mill-Istati Membri kkonċernati iżda jiġġarrbu mill-baġit tal-Unjoni.

(10)

It-tnaqqis skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 li hu mniżżel fil-kolonna e tal-Anness I huwa marbut mal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG). Minħabba l-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għall-Istrument Temporanju tal-Iżvilupp Rurali (l-STŻR) iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (l-FAEGG) (4), l-ammonti li jridu jħallsuhom l-Istati Membri huma mniżżla fl-Anness II.

(11)

B'konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet li l-Kummissjoni jaf tieħu sussegwentement biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontijiet tal-Aġenziji tal-Pagamenti tal-Istati Membri huma b'dan approvati fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG) għas-sena finanzjarja 2018.

L-Annessi I u II ta' din id-Deċiżjoni jistabbilixxu l-ammonti li jistgħu jiġu rkuprati mingħand kull Stat Membru jew li jistgħu jitħallsu lilu skont din id-Deċiżjoni, inklużi dawk li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-konformità li l-Kummissjoni jaf tieħu fil-futur skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 biex teskludi xi nefqa mill-finanzjament tal-Unjoni li ma tkunx saret skont ir-regoli tal-Unjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta' Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Aġenziji tal-Pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta' kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Aġenziji tal-Pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 27/2004 tal-5 ta' Jannar 2004 li jwaqqaf ir-regoli dettaljati għat-tħaddim tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 dwar l-iffinanzjar mit-Taqsima tal-Garanziji tal-FAEGG tal-miżuri tal-iżvilupp rurali fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 36).


ANNESS I

APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET TAL-AĠENZIJI TAL-PAGAMENTI

SENA FINANZJARJA 2018

Ammont li jrid jiġi rkuprat mill-Istat Membru jew jitħallas lilu

SM

 

2018 — Nefqa/Dħul assenjat lill-Aġenziji tal-Pagamenti li għalihom il-kontijiet huma

Total ta' a + b

Tnaqqis u sospensjonijiet għas-sena finanzjarja kollha (1)

Ammont li jrid jiġġarrab skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013

Total li jinkludi t-tnaqqis u s-sospensjonijiet

Pagamenti li saru lill-Istat Membru għas-sena finanzjarja

Ammont li jrid jiġi rkuprat mill-Istat Membru 2) (-) jew li jrid jitħallas lilu (+) (2)

approvat

diżassoċjat

= nefqa/dħul assenjat iddikjarati fid-dikjarazzjoni annwali

= total tan-nefqa/tad-dħul assenjat fid-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00