ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 13

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
17ta' Jannar 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/53 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-butan-1-ol, eżan-1-ol, ottan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, eptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aċetaldeid, propanal, butanal, pentanal, eżanal, ottanal, dekanal, dodekanal, nonanal, eptanal, undekanal, 1,1-dietossietan, aċidu formiku, aċidu aċetiku, aċidu propjoniku, aċidu valeriku, aċidu eżanojku, aċidu ottanojku, aċidu dekanojku, aċidu dodekanojku, aċidu olejku, aċidu eżadekanojku, aċidu tetradekanojku, aċidu eptanojku, aċidu nonanojku, aċetat tal-etil, aċetat tal-propil, aċetat tal-butil, aċetat tal-eżil, aċetat tal-ottil, aċetat tan-nonil, aċetat tad-deċil, aċetat tad-dodeċil, aċetat tal-eptil, aċetat tal-metil, butirat tal-metil, butirat tal-butil, butirat tal-pentil, butirat tal-eżil, butirat tal-ottil, etil dekanoat, etil eżanoat, propil eżanoat, pentil eżanoat, eżil eżanoat, metil eżanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil ottanoat, etil propjonat, metil propjonat, etil valerat, butil valerat, etil eż-3-enoat, etil eżadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil isovalerat, eżil isobutirat, metil 2-metilbutirat, eżil 2-metilbutirat, ċitrat tat-trietil, eżil isovalerat u metil 2-metilvalerat bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/54 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni ta' 2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetilottan-1-ol, 2-etileżan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeid, 3-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilvaleriku, 2-aċidu etilbutiriku, 2-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilettanojku, 4-aċidu metilnonanojku, 4-aċidu metilottanojku, aċetat tal-isobutil, butirat tal-isobutil, 3-metilbutil eżanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil ottanoat, 3-metilbutil propjanat, 3-metilbutil format, gliċeril tributirat, isobutil isobutirat, isopentil isobutirat, isobutil isovalerat, isopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil isovalerat u 2-metilbutil butirat bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali ( 1 )

80

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/55 tal-14 ta' Diċembru 2016 rigward l-awtorizzazzjoni ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on u isopropil tetradekanoat bħala addittivi tal-ikel għall-ispeċijiet tal-annimali kollha ( 1 )

112

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/56 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi aċidu lattiku, aċidu 4-ossovaleriku, aċidu suċċiniku, aċidu fumariku, aċetoaċetat tal-etil, lattat tal-etil, lattat tal-butil, 4-ossovalerat tal-etil, suċċinat tad-dietil, malonat tad-dietil, butil-O-butirillattat, lattat tal-eża-3-enil, lattat tal-eżil, butiro-1,4-latton, dekan-1,5-latton, undekan-1,5-latton, pentano-1,4-latton, nonano-1,5-latton, ottano-1,5-latton, ettano-1,4-latton u eżano-1,4-latton bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

129

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/57 tal-14 ta' Diċembru 2016 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' 1,8-ċineol, 3,4-diidrokumarina u 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropiran bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

153

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/58 tal-14 ta' Diċembru 2016 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' alfa-terpineol, nerolidol, 2- (4-metilfenil) propan-2-ol, terpineol u aċetat tal-linalil bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

159

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/59 tal-14 ta' Diċembru 2016 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' 1,1-dimetossi-2-feniletan, format tal-fenetil, ottanoat tal-fenetil, isobutirat tal-fenetil, 2-metil-butirat tal-fenetil u benżoat tal-fenetil bħala addittivi għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

167

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/60 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-isoewġenol bħala addittiv tal-għalf għall-ħnieżer, għar-ruminanti u għaż-żwiemel ħlief dawk li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem u l-annimali domestiċi ( 1 )

177

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/61 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni ta' 4-allil-2,6-dimetossifenol u tal-aċetat tal-ewġenil bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr il-ħut u t-tjur ( 1 )

181

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/62 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 3-(metiltijo)propjonaldeid, 3-(metiltijo)propjonat tal-metil, alliltijol, sulfur tad-dimetil, sulfur tad-dibutil, disulfur tad-diallil, trisulfur tad-diallil, trisulfur tad-dimetil, disulfur tad-dipropil, isotijoċjanat tal-allil, disulfur tad-dimetil, 2-metilbenżen-1-tijol, butantijoat tal-S-metil, disulfur tal-allil metil, 3-(metiltijo)propan-1-ol, 3-(metiltijo)eżan-1-ol, 1-propan-1-tijol, sulfur tad-diallil, 2,4-ditijapentan, 2-metil-2-(metilditijo)propanal, 2-metilpropan-1-tijol, metan tal-metilsulfinil, propan-2-tijol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritijolan u 2-metil-4-propil-1,3-ossatijan bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

186

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/63 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-alkoħol benżiliku, l-alkoħol 4-isopropilbenżiliku, il-benżaldeide, l-4-isopropilbenżaldeide, is-saliċilaldeide, il-p-toluwaldeide, it-2-metossibenżaldeide, l-aċidu benżojku, l-aċetat tal-benżil, il-butirat tal-benżil, il-formjat tal-benżil, il-propjonat tal-benżil, l-eżanoat tal-benżil, l-isobutirat tal-benżil, l-isovalerat tal-benżil, is-saliċilat tal-eżil, il-fenilaċetat tal-benżil, il-benżoat tal-metil, il-benżoat tal-etil, il-benżoat tal-isopentil, is-saliċilat tal-pentil u l-benżoat tal-isobutil bħala addittivi tal-għalf għal kull speċi ta' annimal u tal-veratraldeide u l-aċidu galliku bħala addittivi tal-għalf għal ċerti speċi ta' annimali ( 1 )

214

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/64 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-aċidu gliċirriżiku ammonjat bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

242

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/65 tal-14 ta' Diċembru 2016 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' 1-isopropil- 4-metilbenżen, pin-2(10)-en, pin-2(3)- en, beta-karjofillen, kamfen, 1-isopropenil-4-metilbenżen, delta-3-karen u d-limonen bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

246

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/66 tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-aċidu tanniku bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali ( 1 )

259

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 13/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/53

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni tal-butan-1-ol, eżan-1-ol, ottan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, eptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aċetaldeid, propanal, butanal, pentanal, eżanal, ottanal, dekanal, dodekanal, nonanal, eptanal, undekanal, 1,1-dietossietan, aċidu formiku, aċidu aċetiku, aċidu propjoniku, aċidu valeriku, aċidu eżanojku, aċidu ottanojku, aċidu dekanojku, aċidu dodekanojku, aċidu olejku, aċidu eżadekanojku, aċidu tetradekanojku, aċidu eptanojku, aċidu nonanojku, aċetat tal-etil, aċetat tal-propil, aċetat tal-butil, aċetat tal-eżil, aċetat tal-ottil, aċetat tan-nonil, aċetat tad-deċil, aċetat tad-dodeċil, aċetat tal-eptil, aċetat tal-metil, butirat tal-metil, butirat tal-butil, butirat tal-pentil, butirat tal-eżil, butirat tal-ottil, etil dekanoat, etil eżanoat, propil eżanoat, pentil eżanoat, eżil eżanoat, metil eżanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil ottanoat, etil propjonat, metil propjonat, etil valerat, butil valerat, etil eż-3-enoat, etil eżadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil isovalerat, eżil isobutirat, metil 2-metilbutirat, eżil 2-metilbutirat, ċitrat tat-trietil, eżil isovalerat u metil 2-metilvalerat bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

Butan-1-ol, Eżan-1-ol, ottan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, eptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, aċetaldeid, propanal, butanal, pentanal, eżanal, ottanal, dekanal, dodekanal, nonanal, eptanal, undekanal, 1,1-dietossietan, aċidu formiku, aċidu aċetiku, aċidu propjoniku, aċidu valeriku, aċidu eżanojku, aċidu ottanojku, aċidu dekanojku, aċidu dodekanojku, aċidu olejku, aċidu eżadekanojku, aċidu tetradekanojku, aċidu ettanojku, aċidu nonanojku, aċetat elitiku, aċetat tal-propil, aċetat tal-butil, aċetat tal-eżil, aċetat tal-ottil, aċetat tan-nonil, aċetat tad-deċil, aċetat tad-dodeċil, aċetat tal-eptil, aċetat tal-metil, butirat tal-metil, butirat tal-butil, butirat tal-pentil, butirat tal-eżil, butirat tal-ottil, etildekanoat, etil eżanoat, propil eżanoat, pentil eżanoat, eżil eżanoat, metil eżanoat, etil format, etil dodekanoat, etil tetradekanoat, etil nonanoat, etil ottanoat, etil propjonat, metil propjonat, etil valerat, butil valerat, etil eż-3-enoat, etil eżadekanoat, etil trans-2-butenoat, etil undekanoat, butil isovalerat, eżil isobutirat, metil 2-metilbutirat, eżil 2-metilbutirat, ċitrat tat-trietil, eżil isovalerat u metil 2-metilvalerat minn hawn 'il quddiem imsejħa “is-sustanzi kkonċernati” ġew awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. Dawk il-prodotti kienu sussegwentement imdaħħla fir-Reġistru tal-addittivi tal-għalf bħala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu klassifikati fil-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji”. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tat-12 ta' Marzu 2013 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-għalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li dawk is-sustanzi huma aġenti aromatizzanti awtorizzati fl-ikel fir-rigward ta' liema l-effikaċja hija murija peress li l-funzjonijiet tal-addittiv applikati għall-użu fl-għalf u deskritti għall-użu fl-ikel huma simili.

(5)

L-Awtorità kkonkludiet li ma kien ser jirriżulta l-ebda tħassib dwar is-sikurezza għall-utenti diment li jittieħdu l-miżuri protettivi adatti. L-Awtorità ma tqisx li hemm ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf, fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament. Il-kontenut rakkomandat massimu għandu jiġi stabbilit għal dawk is-sustanzi. Dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost sussegwentement amministrat permezz tal-ilma.

(7)

Peress li r-raġunijiet ta' sigurtà ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jħejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji” u mill-grupp funzjonali “komposti aromatizzanti”, huma awtorizzati bħala addittivi tal-għalf fin-nutriment tal-annimali soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri Tranżizzjonali

1.   Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

2.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2018 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li jipproduċu l-ikel.

3.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2019 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li ma jipproduċux ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda adittivi f'għalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(4):3169.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanati

2b02004

Butan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99.5 %

Formula kimika: C4H10O

Nru CAS 71-36-3

FLAVIS 02.004

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02005

Eżan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Eżan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Eżan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 96.5 %

Formula kimika: C6H14O

Nru CAS 111-27-3

FLAVIS 02.005

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Eżan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b02006

Ottan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ottan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ottan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H18O

Nru CAS 111-87-5

FLAVIS 02.006

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ottan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02007

Nonan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Nonan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Nonan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C9H20O

Nru CAS 143-08-8

FLAVIS 02.007

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' Nonan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02008

Dodekan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Dodekan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dodekan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C12H26O

Nru CAS 112-53-8

FLAVIS 02.008

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tad-Dodekan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b02021

Ħeptan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ħeptan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ħeptan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C7H16O

Nru CAS 111-70-6

FLAVIS 02.021

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ħeptan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b02024

Dekan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Dekan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dekan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H22O

Nru CAS 112-30-1

FLAVIS 02.024

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tad-Dekan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b02040

Pentan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Pentan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Pentan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C5H12O

Nru CAS 71-41-0

FLAVIS 02.040

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Pentan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b02078

Etanol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etanol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etanol

Prodott b'sinteżi kimika jew fermentazzjoni enżimatika.

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C2H6O

Nru CAS 64-17-5

FLAVIS 02.078

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etanol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05001

Aċetaldeid

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetaldeid

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetaldeid

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C2H4O

Nru CAS 75-07-0

FLAVIS 05.001

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetaldeid fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05002

Propanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Propanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Propanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C3H6O

Nru CAS 123-38-6

FLAVIS 05.002

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Propanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05003

Butanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H8O

Nru CAS 123-72-8

FLAVIS 05.003

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05005

Pentanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Pentanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Pentanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C5H10O

Nru CAS 110-62-3

FLAVIS 05.005

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Pentanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05008

Ħeżanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ħeżanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ħeżanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C6H12O

Nru CAS 66-25-1

FLAVIS 05.008

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ħeżanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05009

Ottanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ottanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ottanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C8H16O

Nru CAS 124-13-0

FLAVIS 05.009

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ottanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05010

Dekanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Dekanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dekanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C10H20O

Nru CAS 112-31-2

FLAVIS 05.010

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tad-Dekanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05011

Dodekanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Dodekanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dodekanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C12H24O

Nru CAS 112-54-9

FLAVIS 05.011

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tad-Dodekanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05025

Nonanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Nonanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Nonanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C9H18O

Nru CAS 124-19-6

FLAVIS 05.025

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tan-Nonanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05031

Ħeptanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ħeptanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ħeptanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C7H14O

Nru CAS 111-71-7

FLAVIS 05.031

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ħeptanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b05034

Undekanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

Undekanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Undekanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C11H22O

Nru CAS 112-44-7

FLAVIS 05.034

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Undekanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b06001

1,1-Dietossietanu

Kompożizzjoni tal-addittiv

1,1-Dietossietanu

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

1,1-Dietossietanu

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C6H14O2

Nru CAS 105-57-7

FLAVIS 06.001

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-1,1-Dietossietanu fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08001

Aċidu formiku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu formiku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu formiku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: CH2O2

Nru CAS 64-18-6

FLAVIS 08.001

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu formiku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

 

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08002

Aċidu aċetiku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu aċetiku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu aċetiku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99.5 %

Formula kimika: C2H4O2

Nru CAS 64-19-7

FLAVIS 08.002

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu aċetiku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

1k280

Aċidu propjoniku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu propjoniku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu propjoniku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99.5 %

Residwu mhux volatili ≤ 0.01 % meta mnixxef b'140 °C sa piż kostanti.

Aldeidi ≤ 0.1 % espressi bħala formaldeide

Formula kimika: C3H6O2

Nru CAS 79-09-4

FLAVIS 08.003

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu propjoniku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08007

Aċidu valeriku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu valeriku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu valeriku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 109-52-4

FLAVIS 08.007

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu valeriku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08009

Aċidu eżanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu eżanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu eżanojku

Prodott b'modifika kimika ta' xaħmijiet estratti

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 142-62-1

FLAVIS 08.009

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu eżanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08010

Aċidu ottanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu ottanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu ottanojku

Prodott b'fermentazzjoni segwita minn distillazzjoni frazzjonali.

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 124-07-2

FLAVIS 08.010

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' aċidu ottanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08011

Aċidu dekanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu dekanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu dekanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 334-48-5

FLAVIS 08.011

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu dekanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08012

Aċidu dodekanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu dodekanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu dodekanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 90 %

Formula kimika: C12H24O2

Nru CAS 143-07-7

FLAVIS 08.012

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu dodekanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08013

Aċidu olejku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu olejku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu olejku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 90 %

Formula kimika: C18H34O2

Nru CAS 112-80-1

FLAVIS 08.013

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu olejku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08014

Aċidu ħeżadekanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu ħeżadekanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu ħeżadekanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 80 %

Formula kimika: C16H32O2

Nru CAS 57-10-3

FLAVIS 08.014

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu ħeżadekanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08016

Aċidu tetradekanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu tetradekanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu tetradekanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 94 %

Formula kimika: C14H28O2

Nru CAS 544-63-8

FLAVIS 08.016

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu tetradekanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08028

Aċidu ħeptanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu ħeptanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu ħeptanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C7H14O2

Nru CAS 111-14-8

FLAVIS 08.028

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu ħeptanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b08029

Aċidu nonanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċidu nonanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċidu nonanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 112-05-0

FLAVIS 08.029

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċidu nonanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09001

Aċetat tal-etil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-etil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-etil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C4H8O2

Nru CAS 141-78-6

FLAVIS 09.001

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-etil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09002

Aċetat tal-propil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-propil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-propil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 109-60-4

FLAVIS 09.002

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-propil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09004

Aċetat tal-butil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-butil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-butil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 123-86-4

FLAVIS 09.004

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-butil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09006

Aċetat tal-eżil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-eżil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-eżil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H12O2

Nru CAS 142-92-7

FLAVIS 09.006

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-eżil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 25 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09007

Aċetat tal-ottil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-ottil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-ottil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 112-14-1

FLAVIS 09.007

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-ottil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09008

Aċetat tan-nonil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tan-nonil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tan-nonil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 143-13-5

FLAVIS 09.008

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tan-nonil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09009

Aċetat tad-deċil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tad-deċil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tad-deċil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C12H24O2

Nru CAS 112-17-4

FLAVIS 09.009

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tad-deċil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09010

Aċetat tad-dodeċil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tad-dodeċil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tad-dodeċil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C14H28O2

Nru CAS 112-66-3

FLAVIS 09.010

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tad-dodeċil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09022

Aċetat tal-ettil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-ettil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-ettil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97.5 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 112-06-1

FLAVIS 09.022

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-ettil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09023

Aċetat tal-metil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-metil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-metil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C3H6O2

Nru CAS 79-20-9

FLAVIS 09.023

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Aċetat tal-metil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09038

Butirat tal-metil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-metil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-metil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 623-42-7

FLAVIS 09.038

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-metil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09042

Butirat tal-butil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-butil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-butil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 109-21-7

FLAVIS 09.042

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-butil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09044

Butirat tal-pentil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-pentil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-pentil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 540-18-1

FLAVIS 09.044

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-pentil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09045

Butirat tal-eżil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-eżil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-eżil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-eżil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09046

Butirat tal-ottil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-ottil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-ottil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C12H24O2

Nru CAS 110-39-4

FLAVIS 09.046

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butirat tal-ottil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09059

Etildekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etildekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etildekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C12H24O2

Nru CAS 110-38-3

FLAVIS 09.059

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etildekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09060

Etil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 123-66-0

FLAVIS 09.060

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil eżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09061

Propil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Propil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Propil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 626-77-7

FLAVIS 09.061

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Propil eżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09065

Pentil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Pentil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Pentil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 540-07-8

FLAVIS 09.065

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Pentil eżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09066

Eżil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Eżil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Eżil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C12H24O2

Nru CAS 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Eżileżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09069

Metil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Metil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Metil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C7H14O2

Nru CAS 106-70-7

FLAVIS 09.069

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Metil eżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09072

Etil format

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil format

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil format

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C3H6O2

Nru CAS 109-94-4

FLAVIS 09.072

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil format fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09099

Etil dodekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil dodekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil dodekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C14H28O2

Nru CAS 106-33-2

FLAVIS 09.099

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil dodekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09104

Etil tetradekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil tetradekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil tetradekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C16H32O2

Nru CAS 124-06-1

FLAVIS 09.104

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil tetradekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09107

Etil nonanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil nonanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil nonanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 123-29-5

FLAVIS 09.107

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil nonanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09111

Etil ottanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil ottanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil ottanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 106-32-1

FLAVIS 09.111

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil ottanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09121

Etil propjonat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil propjonat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil propjonat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 105-37-3

FLAVIS 09.121

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil propjonat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09134

Metil propjonat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Metil propjonat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Metil propjonat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C4H8O2

Nru CAS 554-12-1

FLAVIS 09.134

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Metil propjonat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09147

Etil valerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil valerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil valerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C7H14O2

Nru CAS 539-82-2

FLAVIS 09.147

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil valerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09148

Butil valerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butil valerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butil valerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 591-68-4

FLAVIS 09.148

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Butil valerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09191

Etil eż-3-enoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil eż-3-enoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil eż-3-enoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C8H14O2

Nru CAS 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Etil eż-3-enoat fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09193

Etil eżadekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil eżadekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil eżadekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C18H36O2

Nru CAS 628-97-7

FLAVIS 09.193

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil eżadekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09248

Etil trans-2-butenoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil trans-2-butenoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil trans-2-butenoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H10O2

Nru CAS 623-70-1

FLAVIS 09.248

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Etil trans-2-butenoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09274

Etil undekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Etil undekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Etil undekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C13H26O2

Nru CAS 627-90-7

FLAVIS 09.274

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Etil undekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09449

Butil isovalerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butil isovalerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butil isovalerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 109-19-3

FLAVIS 09.449

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Butil isovalerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09478

Eżilisobutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Eżilisobutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Eżilisobutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Eżil isobutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09483

Metil 2-metilbutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Metil 2-metilbutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Metil 2-metilbutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 868-57-5

FLAVIS 09.483

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Metil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09507

Eżil 2-metilbutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Eżil 2-metilbutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Eżil 2-metilbutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Eżil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09512

Ċitrat tat-trietil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ċitrat tat-trietil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ċitrat tat-trietil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C12H20O7

Nru CAS 77-93-0

FLAVIS 09.512

Metodu tal-analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Ċitrat tat-trietil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09529

Eżil isovalerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Eżil isovalerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Eżil isovalerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Eżil isovalerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027

2b09549

Metil 2-metilvalerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Metil 2-metilvalerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Metil 2-metilvalerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C7H14O2

Nru CAS 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Metodu tal-analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Metil 2-metilvalerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1.5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali xieraq.

is-6 ta' Frar 2027


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 13/80


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/54

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni ta' 2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetilottan-1-ol, 2-etileżan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeid, 3-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilvaleriku, 2-aċidu etilbutiriku, 2-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilettanojku, 4-aċidu metilnonanojku, 4-aċidu metilottanojku, aċetat tal-isobutil, butirat tal-isobutil, 3-metilbutil eżanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil ottanoat, 3-metilbutil propjanat, 3-metilbutil format, gliċeril tributirat, isobutil isobutirat, isopentil isobutirat, isobutil isovalerat, isopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil isovalerat u 2-metilbutil butirat bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetilottan-1-ol, 2-etileżan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeid, 3-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilvaleriku, 2-aċidu etilbutiriku, 2-aċidu metilbutiriku, 2-aċidu metilettanojku, 4-aċidu metilnonanojku, 4-aċidu metilottanojku, aċetat tal-isobutil, butirat tal-isobutil, 3-metilbutil eżanoat, 3-metilbutil dodekanoat, 3-metilbutil ottanoat, 3-metilbutil propjanat, 3-metilbutil format, gliċeril tributirat, isobutil isobutirat, isopentil isobutirat, isobutil isovalerat, isopentil 2-metilbutirat, 2-metilbutil isovalerat u 2-metilbutil butirat minn hawn 'il quddiem imsejħa “is-sustanzi kkonċernati” ġew awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. Dawk il-prodotti kienu sussegwentement imdaħħla fir-Reġistru tal-addittivi tal-għalf bħala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqet applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu klassifikati fil-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji”. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tas-17 ta' Ottubru 2012 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-għalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li dawk is-sustanzi huma aġenti aromatizzanti awtorizzati fl-ikel fejn l-effikaċja tagħhom tidher,billi l-funzjonijiet tal-addittiv applikat għall-użu fl-għalf u deskritt għall-użu fl-ikel huma simili.

(5)

L-Awtorità kkonkludiet li ma kien ser jirriżulta l-ebda tħassib dwar is-sigurtà għall-utenti diment li jittieħdu l-miżuri protettivi adatti. L-Awtorità ma tqisx li hemm ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawk is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness għal dan ir-Regolament. Il-kontenut rakkomandat massimu għandu jiġi stabbilit għal dawk is-sustanzi. Dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost sussegwentement amministrat permezz tal-ilma.

(7)

Billi r-raġunijiet tas-sigurtà ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżizzjonali biex il-partijiet interessati jħejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji” u mill-grupp funzjonali “komposti aromatizzanti”, huma awtorizzati bħala addittivi tal-għalf fin-nutriment tal-annimali soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1.   Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

2.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel qabel is-6 ta' Frar 2018 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li jipproduċu l-ikel.

3.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel qabel is-6 ta' Frar 2019 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li ma jipproduċux ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda adittivi f'għalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2927.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanati

2b02001

2-Metilpropan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Metilpropan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Metilpropan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C4H10O

Nru CAS 78-83-1

FLAVIS 02.001

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilpropan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02003

Isopentanol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isopentanol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isopentanol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C5H12O

Nru CAS 123-51-3

FLAVIS 02.003

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' Isopentanol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02026

3.7-Dimetilottan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

3.7-Dimetilottan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3.7-Dimetilottan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 90 %

Formula kimika: C10H22O

Nru CAS 106-21-8

FLAVIS 02.026

Metodu ta' analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni ta' 3.7-Dimetilottan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b02082

2-Etileżan-1-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Etileżan-1-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Etileżan-1-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C8H18O

Nru CAS 104-76-7

FLAVIS 02.082

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Etileżan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b05004

2-Metilpropanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Metilpropanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Metilpropanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C4H8O

Nru CAS 78-84-2

FLAVIS 05.004

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilpropanal fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b05006

3-Metilbutanal

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutanal

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutanal

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C5H10O

Nru CAS 590-86-3

FLAVIS 05.006

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutanal fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b05049

2-Metilbutiraldeidu

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Metilbutiraldeidu

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Metilbutiraldeidu

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C5H10O

Nru CAS 96-17-3

FLAVIS 05.049

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutiraldeidu fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf.

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08008

3-Aċidu metilbutiriku

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Aċidu metilbutiriku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Aċidu metilbutiriku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 503-74-2

FLAVIS 08.008

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 3-Aċidu metilbutiriku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08031

2-Aċidu metilvaleriku

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Aċidu metilvaleriku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Aċidu metilvaleriku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 97-61-0

FLAVIS 08.031

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilvaleriku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08045

2-Aċidu etilbutiriku

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Aċidu etilbutiriku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Aċidu etilbutiriku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 88-09-5

FLAVIS 08.045

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu etilbutiriku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08046

2-Aċidu metilbutiriku

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Aċidu metilbutiriku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Aċidu metilbutiriku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C5H10O2

Nru CAS 116-53-0

FLAVIS 08.046

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilbutiriku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08047

2-Aċidu metilettanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Aċidu metilettanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Aċidu metilettanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 1188-02-9

FLAVIS 08.047

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Aċidu metilettanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08062

4-Aċidu metilnonanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

4-Aċidu metilnonanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

4-Aċidu metilnonanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru tal-CAS 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Metodu ta' analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni ta' 4-Aċidu metilnonanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b08063

4-Aċidu metilottanojku

Kompożizzjoni tal-addittiv

4-Aċidu metilottanojku

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

4-Aċidu metilottanojku

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 4-Aċidu metilottanojku fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09005

Aċetat tal-isobutil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Aċetat tal-isobutil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Aċetat tal-isobutil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 110-19-0

FLAVIS 09.005

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' Aċetat tal-isobutil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09043

Butirat tal-isobutil

Kompożizzjoni tal-addittiv

Butirat tal-isobutil

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Butirat tal-isobutil

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 539-90-2

FLAVIS 09.043

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' Butirat tal-isobutil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09070

3-Metilbutil eżanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutil eżanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutil eżanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C11H22O2

Nru CAS 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Metodu ta' analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil eżanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09103

3-Metilbutil dodekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutil dodekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutil dodekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 97 %

Formula kimika: C17H34O2

Nru CAS 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Metodu ta' analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil dodekanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09120

3-Metilbutil ottanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutil ottanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutil ottanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C13H26O2

Nru CAS 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Metodu ta' analiżi  (1)

Għall-identifikazzjoni ta' 3-Metilbutil ottanoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għall-ispeċi u l-kategoriji l-oħrajn kollha: 1,5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umditá ta' 12 %

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09136

3-Metilbutil propjonat

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutil propjonat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutil propjonat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 105-68-0

FLAVIS 09.136

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutil propjonat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09162

3-Metilbutil format

Kompożizzjoni tal-addittiv

3-Metilbutil format

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

3-Metilbutil format

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 92 %

Formula kimika: C6H12O2

Nru CAS 110-45-2

FLAVIS 09.162

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 3-Metilbutil format fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09211

Gliċeril tributirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Gliċeril tributirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Gliċeril tributirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 99 %

Formula kimika: C15H26O6

Nru CAS 60-01-5

FLAVIS 09.211

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Gliċeril tributirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09417

Isobutil isobutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isobutil isobutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isobutil isobutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C8H16O2

Nru CAS 97-85-8

FLAVIS 09.417

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Isobutil isobutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09419

Isopentil isobutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isopentil isobutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isopentil isobutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 2050-01-3

FLAVIS 09.419

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Isopentil isobutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09472

Isobutil isovalerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isobutil isovalerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isobutil isovalerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 589-59-3

FLAVIS 09.472

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni tal-Isobutil isovalerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09530

Isopentil 2-metilbutirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isopentil 2-metilbutirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isopentil 2-metilbutirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' Isopentil 2-metilbutirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09531

2-Metilbutil isovalerat

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Metilbutil isovalerat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Metilbutil isovalerat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 98 %

Formula kimika: C10H20O2

Nru CAS 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutil isovalerat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027

2b09659

2-Metilbutil butirat

Kompożizzjoni tal-addittiv

2-Metilbutil butirat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

2-Metilbutil butirat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: minimu ta' 95 %

Formula kimika: C9H18O2

Nru CAS 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 2-Metilbutil butirat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf:

Kromatografija f'fażi gassuża/spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.

L-ispeċi kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u stabbiltà.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf sħiħ.

5.

Meta jinqabeż il-kontenut massimu rakkomandat; għandhom jiġu indikati l-isem tal-grupp funzjonali, l-isem tal-addittiv, in-numru ta' identifikazzjoni u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi ta' negozju tal-għalf, għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adatti biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adatt.

is-6 ta' Frar 2027


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 13/112


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/55

tal-14 ta' Diċembru 2016

rigward l-awtorizzazzjoni ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on u isopropil tetradekanoat bħala addittivi tal-ikel għall-ispeċijiet tal-annimali kollha

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 fih previst l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

Ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on u isopropil tetradekanoat kienu awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet tal-annimali kollha. Dawk il-prodotti sussegwentement ġew irreġistrati fir-Reġistru tal-addittivi tal-għalf bħala prodotti eżistenti, b'mod konformi mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, ġiet sottomessa applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat bħala addittivi għall-għalf għall-ispeċijiet tal-annimali kollha. L-applikant talab li dawk l-addittivi jkunu klassifikati fil-kategorija ta' addittivi “addittivi sensorjali”. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata bid-dettalji u bid-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”), fl-opinjoni tagħha tal-20 ta' Ottubru 2015 (3), ikkonkludiet li skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-għalf ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat ma għandhomx effetti avversi fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-funzjoni ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat fl-għalf hi simili għal dik fuq l-ikel. L-Awtorità diġà kkonkludiet li għall-ikel, dawk is-sustanzi huma effikaċji, billi jżidu r-riħa tal-ikel u l-palat. L-Awtorità ma setgħetx tikkonkludi dwar is-sikurezza ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl- etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat użati fl-ilma għax-xorb. Madankollu, dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost li sussegwentement jiġi amministrat permezz tal-ilma.

(5)

Għandhom ikunu previsti restrizzjonijiet u kundizzjonijiet biex ikun hemm kontroll aħjar. Għal raġunijiet prattiċi u biex tiġi kkunsidrata l-evalwazzjoni mill-ġdid imwettqa mill-Awtorità, għandu jiġi stabbilit il-massimu rakkomandat ta' kontenuti. Fejn il-kontenut rakkomandat ta' addittiv fl-għalf tal-annimali komplut jinqabeż, in-numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv fl-għalf, l-isem tiegħu u l-ammont miżjud għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-għalf kompost u tal-materjali għall-għalf.

(6)

L-Awtorità kkonkludiet li fin-nuqqas ta' dejta tas-sikurezza tal-utent, ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat għandhom ikunu kkunsidrati bħala irritanti għall-ġilda, l-għajnejn u s-sistema tan-nifs u bħala sensitizzatur għall-ġilda. Konsegwentement, għandhom jittieħdu miżuri protettivi xierqa. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(7)

Il-valutazzjoni ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ġew issodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawn is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(8)

Billi r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki għall-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' ottan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, ottan-3-ol, ettan-2-on, pentan-2-on, 6-metil-etta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on, isopropil tetradekanoat, huwa xieraq li jitħalla perjodu ta' tranżizzjoni għall-partijiet interessati biex jippreparaw lilhom infushom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jappartjenu għall-kategorija ta' addittivi “addittivi sensorjali” u għall-grupp funzjonali “komposti li jagħtu t-togħma”, huma awtorizzati bħala addittivi għall-għalf fin-nutrizzjoni tal-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1.   Is-sustanzi kif speċifikati fl-Anness u taħlitiet lesti minn qabel li fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

2.   Il-materjali tal-għalf u l-għalf kompost li fihom is-sustanzi msemmija fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2018 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.

3.   Il-materjali tal-għalf u l-għalf kompost li fihom is-sustanzi msemmija fl-Anness li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2019 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti jekk huma maħsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'għalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4268.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċijiet jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni

mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b02022

Ottan-2-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ottan-2-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ottan-2-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min 97 %

C8H18O

CAS Nru 123¬96-6

FLAVIS Nru: 02.022

Metodu ta' Analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' ottan-2-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħra: 1,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal kategoriji u speċijiet oħra.”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b02079

Isopropanol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isopropanol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isopropanol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 99,7 %

Formula kimika: C3H8O

CAS Nru 67-63-0

FLAVIS Nru: 02.079

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' isopropanol fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

25 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %: 25 mg/kg”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %: 25 mg/kg.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b02088

Pentan-2-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Pentan-2-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Pentan-2-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 97.9 %

Formula kimika: C5H12O

CAS Nru 6032-29-7

FLAVIS Nru: 02.088

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' pentan-2-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħra: 1,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal kategoriji u speċijiet oħra.”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b02098

Ottan-3-ol

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ottan-3-ol

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ottan-3-ol

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 97 %

Formula kimika: C8H18O

CAS Nru 589-98-0

FLAVIS Nru: 02.098

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' ottan-3-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 1 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħra: 1,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal kategoriji u speċijiet oħra.”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

1 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

1,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra.

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b07002

Ettan-2-on

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ettan-2-on

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ettan-2-on

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 95 %

Formula kimika: C7H14O

CAS Nru 110-43-0

FLAVIS Nru: 07.002

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' ettan-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-qżieqeż: 4 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ: 3 mg/kg, għall-qtates: 2 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra: 5 mg/kg ta'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

4 mg/kg għall-qżieqeż;

3 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ:

2 mg/kg, għall-qtates:

5 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

4 mg/kg għall-qżieqeż;

3 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ:

2 mg/kg, għall-qtates:

5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b07054

Pentan-2-on

Kompożizzjoni tal-addittiv

Pentan-2-on

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Pentan-2-on

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 95 %

Formula kimika: C5H10O

CAS Nru 107-87-9

FLAVIS Nru: 07.054

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' pentan-2-one fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-qżieqeż: 4 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ: 3 mg/kg, għall-qtates: 2 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra: 5 mg/kg ta'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

4 mg/kg għall-qżieqeż;

3 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ:

2 mg/kg, għall-qtates:

5 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

4 mg/kg għall-qżieqeż;

3 mg/kg, għat-tiġieġ biex jismnu u jbidu t-tiġieġ:

2 mg/kg, għall-qtates:

5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b07099

6-Metil-etta-3,5-dien-2-on

Kompożizzjoni tal-addittiv

6-Metil-etta-3,5-dien-2-on

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

6-Metil-etta-3,5-dien-2-on

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 96 %

Formula kimika: C8H12O

CAS Nru 1604-28-0

FLAVIS Nru: 07.099

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' 6-metil-etta-3,5-dien-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 0,3 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħra: 0,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,5 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b07113

Nonan-3-on

Kompożizzjoni tal-addittiv

Nonan-3-on

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Nonan-3-on

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 95,9 %

Formula kimika: C9H18O

CAS Nru 925-78-0

FLAVIS Nru: 07.113

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' nonan-3-on fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

ħnieżer u tjur: 0,3 mg/kg, għall-ħut: 0,05 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra: 0,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,05 mg/kg għall-ħut;

0,5 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,05 mg/kg għall-ħut;

0,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b07150

Dekan-2-on

Kompożizzjoni tal-addittiv

Dekan-2-on

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Dekan-2-on

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 98 %

Formula kimika: C10H20O

CAS Nru 693-54-9

FLAVIS Nru: 07.150

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' dekan-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun:

għall-ħnieżer u t-tjur: 0,3 mg/kg, u għal speċijiet u kategoriji oħra: 0,5 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,5 mg/kg u għal speċijiet u kategoriji oħra”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %:

0,3 mg/kg għall-ħnieżer u t-tjur;

0,5 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħra

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027

2b09105

Isopropil tetradekanoat

Kompożizzjoni tal-addittiv

Isopropil tetradekanoat

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Isopropil tetradekanoat

Prodott b'sinteżi kimika

Purità: min. 99 %

Formula kimika: C17H34O2

CAS Nru 110-27-0

FLAVIS Nru 09.105

Metodu ta' analiżi  (1)

Għad-determinazzjoni ta' isopropil fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel tal-aromatizzanti tal-għalf:

Spettrometrija tal-massa ta' kromatografija bil-gass b'illokkjar tal-ħin ta' żamma GC-MS-RTL.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

1.

L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

2.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għandhom jiġu indikati.

3.

Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun ta' 5 mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %.

4.

Fuq it-tikketta tal-addittiv, għandu jkun hemm indikat dan li ġej:

“Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' umdità ta' 12 %: 5 mg/kg”

5.

Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %: 5 mg/kg

6.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw riskji potenzjali bl-inalazzjoni, il-kuntatt dermali jew il-kuntatt mal-għajnejn. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew imnaqqsa għal minimu b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'apparat protettiv personali, inkluż protezzjoni għan-nifs, nuċċalijiet u ingwanti tas-sikurezza.

is-6 ta' Frar 2027


(1)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 13/129


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/56

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi aċidu lattiku, aċidu 4-ossovaleriku, aċidu suċċiniku, aċidu fumariku, aċetoaċetat tal-etil, lattat tal-etil, lattat tal-butil, 4-ossovalerat tal-etil, suċċinat tad-dietil, malonat tad-dietil, butil-O-butirillattat, lattat tal-eża-3-enil, lattat tal-eżil, butiro-1,4-latton, dekan-1,5-latton, undekan-1,5-latton, pentano-1,4-latton, nonano-1,5-latton, ottano-1,5-latton, ettano-1,4-latton u eżano-1,4-latton bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-valutazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

Is-sustanzi aċidu lattiku, aċidu 4-ossovaleriku, aċidu suċċiniku, aċidu fumariku, aċetoaċetat tal-etil, lattat tal-etil, lattat tal-butil, 4-ossovalerat tal-etil, suċċinat tad-dietil, malonat tad-dietil, butil-O-butirillattat, lattat tal-eża-3-enil, lattat tal-eżil, butiro-1,4-latton, dekan-1,5-latton, undekan-1,5-latton, pentano-1,4-latton, nonano-1,5-latton, ottano-1,5-latton, ettano-1,4-latton u eżano-1,4-latton (“is-sustanzi kkonċernati”) kienu awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Dawk il-prodotti kienu sussegwentement imdaħħla fir-Reġistru tal-addittivi tal-għalf bħala prodotti eżistenti, f'konformità mal-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji”. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata bid-dettalji u bid-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tas-17 ta' Ottubru 2012 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-għalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-funzjoni tas-sustanzi kkonċernati fl-għalf hija simili għal dik fl-ikel. L-Awtorità diġà kkonkludiet li għall-ikel, dawk is-sustanzi huma effikaċji, billi jżidu r-riħa tal-ikel jew il-palatibbiltà. Għalhekk, din il-konklużjoni tista' tiġi estrapolata għall-għalf. L-Awtorità mhijiex f'pożizzjoni li tevalwa l-użu tas-sustanzi kkonċernati fl-ilma għax-xorb. Madankollu, dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost sussegwentement amministrat permezz tal-ilma.

(5)

Għandhom jiġu previsti restrizzjonijiet u kundizzjonijiet sabiex ikun hemm kontroll aħjar. Billi r-raġunijiet ta' sikurezza ma jitolbux l-iffissar ta' kontenut massimu u b'kunsiderazzjoni mill-ġdid imwettqa mill-awtorità, kontenut irrakkomandat għandu jiġi indikat fuq it-tikketta tal-addittiv. Fejn tali kontenuti jinqabżu, ċerta informazzjoni għandha tiġi indikata fuq it-tikketta ta' taħlitiet lesti minn qabel, fuq l-għalf kompost u fuq il-materjali tal-għalf.

(6)

L-Awtorità kkonkludiet li s-sustanzi kkonċernati jitqiesu bħala potenzjalment perikolużi għall-ġilda tas-sistema respiratorja, għall-għajnejn u għas-sensitizzaturi tal-ġilda. Konsegwentement, jenħtieġ li jittieħdu miżuri protettivi xierqa. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara l-kummerċjalizzazzjoni. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(7)

Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati.

(8)

Peress li r-raġunijiet ta' sigurtà ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżitorju biex il-partijiet interessati jħejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji” u mill-grupp funzjonali “komposti li jgħinu fit-togħma”, huma awtorizzati bħala addittivi tal-għalf fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1.   Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Awwissu 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

2.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness u li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2018 skont ir-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsubin għall-annimali li jipproduċu l-ikel.

3.   L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi hekk kif speċifikat fl-Anness u li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2019 skont ir-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsubin għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President