ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 349

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
21 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

Rettifika

Paġna

 

*

Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 ( ĠU L 353, 31.12.2008 )

1

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 ( ĠU L 257, 28.8.2014 )

8

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza ( ĠU L 141, 5.6.2015 )

9

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


Rettifika

21.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 349/1


Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 353 tal-31 ta’ Diċembru 2008 )

1.

Fil-paġna 159, Anness III, Parti 1, Tabella 1.1, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H252, Ringiela tal-lingwa RO, it-tielet kolonna,

minflok:

“Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”,

aqra:

“Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”;

2.

Fil-paġna 163, Anness III, Parti 1, Tabella 1.1, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H281, Ringiela tal-lingwa ES, it-tielet kolonna,

minflok:

“Contiene un gas refrigerado; …”,

aqra:

“Contiene gas refrigerado; …”;

3.

Fil-paġna 163, Anness III, Parti 1, Tabella 1.1, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H281, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”,

aqra:

“Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”;

4.

Fil-paġna 180, Anness III, Parti 1, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H351, Ringiela tal-lingwa EN, it-tielet kolonna,

minflok:

“Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”,

aqra:

“Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”;

5.

Fil-paġna 182, Anness III, Parti 1, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H361, Ringiela tal-lingwa ES, it-tielet kolonna,

minflok:

“Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”,

aqra:

“Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …”.

6.

Fil-paġna 182, Anness III, Parti 1, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H361, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben> …”,

aqra:

“Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> …”;

7.

Fil-paġna 190, Anness III, Parti 1, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ Periklu H412, Ringiela tal-lingwa ET, it-tielet kolonna,

minflok:

“Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”,

aqra:

“Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”;

8.

Fil-paġna 192, Anness III, Parti 2, Tabella 2.1, Proprjetà fiżika EUH 001, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”,

aqra:

“In trockenem Zustand explosiv.”;

9.

Fil-paġna 194, Anness III, Parti 2, Tabella 2.1, Proprjetà fiżika EUH 018, Ringiela tal-lingwa ES, it-tielet kolonna,

minflok:

“Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”,

aqra:

“Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”;

10.

Fil-paġna 201, Anness III, Parti 3, Tabella, EUH 201/201A, Ringiela tal-lingwa ET, it-tielet kolonna,

minflok:

“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”,

aqra:

“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”;

11.

Fil-paġna 205, Anness III, Parti 3, Tabella, EUH 206, Ringiela tal-lingwa ET, it-tielet kolonna,

minflok:

“Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”,

aqra:

“Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”;

12.

Fil-paġna 206, Anness III, Parti 3, Tabella, EUH 207, Ringiela tal-lingwa ET, it-tielet kolonna,

minflok:

“Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”,

aqra:

“Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”;

13.

Fil-paġna 230, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P201, Ringiela tal-lingwa ES, it-tielet kolonna,

minflok:

“Pedir instrucciones especiales antes del uso.”,

aqra:

“Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”;

14.

Fil-paġna 231, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P201, Ringiela tal-lingwa FR, it-tielet kolonna,

(ma tikkonċernax il-lingwa Maltija);

15.

Fil-paġna 234, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P221, Ringiela tal-lingwa SV, it-tielet kolonna,

minflok:

“Får inte blandas med brännbara ämnen…”,

aqra:

“Undvik att blanda med brännbara ämnen…”;

16.

Fil-paġna 235, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P222, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Kontakt mit Luft nicht zulassen.”,

aqra:

“Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”;

17.

Fil-paġna 241, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P241, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”,

aqra:

“Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”;

18.

Fil-paġna 242, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P243, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”,

aqra:

“Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”;

19.

Fil-paġna 248, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P270, Ringiela tal-lingwa EL, it-tielet kolonna,

minflok:

“Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν”,

aqra:

“Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”;

20.

Fil-paġna 248, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P270, Ringiela tal-lingwa EN, it-tielet kolonna,

minflok:

“Do no eat, drink or smoke when using this product.”,

aqra:

“Do not eat, drink or smoke when using this product”;

21.

Fil-paġna 252, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P282, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”,

aqra:

“Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”;

22.

Fil-paġna 252, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.2, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P282, Ringiela tal-lingwa NL, it-tielet kolonna,

minflok:

“Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”,

aqra:

“Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”;

23.

Fil-paġna 260, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P306, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”,

aqra:

“BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”;

24.

Fil-paġna 270, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P333, Ringiela tal-lingwa ET, it-tielet kolonna,

minflok:

“Nahaärrituse või _obe korral:”,

aqra:

“Nahaärrituse või lööbe korral:”;

25.

Fil-paġna 276, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P342, Ringiela tal-lingwa LT, it-tielet kolonna,

minflok:

“Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”,

aqra:

“Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”;

26.

Fil-paġna 294, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonis P302 + P334, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …”,

aqra:

“BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …”;

27.

Fil-paġna 299, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P305 + P351 + P338, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”,

aqra:

“BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”;

28.

Fil-paġna 299, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.3, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P305 + P351 + P338, Ringiela tal-lingwa FI, it-tielet kolonna,

minflok:

“JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”,

aqra:

“JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”;

29.

Fil-paġna 314, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P406, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”,

aqra:

“In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”;

30.

Fil-paġna 316, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P411, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/…aufbewahren.”,

aqra:

“Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.”;

31.

Fil-paġna 316, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P412, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

aqra:

“Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”;

32.

Fil-paġna 317, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P413, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren”,

aqra:

“Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”;

33.

Fil-paġna 319, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P402 + P 404, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”,

aqra:

“An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”;

34.

Fil-paġna 320, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P403 + P233, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

aqra:

“An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”;

35.

Fil-paġna 321, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P403 + P235, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”,

aqra:

“An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten”;

36.

Fil-paġna 321, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P410 + P403, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

aqra:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”.

37.

Fil-paġna 322, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P410 + P412, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

aqra:

“Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”;

38.

Fil-paġna 323, Anness IV, Parti 2, Tabella 1.4, Dikjarazzjoni ta’ prekawzjonijiet P411 + P235, Ringiela tal-lingwa DE, it-tielet kolonna,

minflok:

“Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”,

aqra:

“Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”.


21.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 349/8


Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 257 tat-28 ta' Awwissu 2014 )

F’paġna 56, l-Artikolu 54(8), it-tielet paragrafu:

minflok:

“Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.”,

aqra:

“Qiegħda tiġi ddelegata setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.”.


21.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 349/9


Rettifika tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 141 tal-5 ta’ Ġunju 2015 )

Fil-paġna 56, l-Artikolu 84(1),

minflok:

“1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal proċedimenti ta’ insolvenza miftuħa wara s-26 ta’ Ġunju 2017. Atti kommessi minn debitur qabel dik id-data għandhom jibqgħu jiġu rregolati bil-liġi li kienet applikabbli għalihom fiż-żmien ta’ meta saru.”,

aqra:

“1.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal proċedimenti ta’ insolvenza miftuħa mis-26 ta’ Ġunju 2017. Atti kommessi minn debitur qabel dik id-data għandhom jibqgħu jiġu rregolati bil-liġi li kienet applikabbli għalihom fiż-żmien ta’ meta saru.”.