ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.144.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 144

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
30 ta' Mejju 2013


Werrej

 

III   Atti oħrajn

Paġna

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 1/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

1

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 2/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

3

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 3/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

4

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 4/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

5

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 5/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

6

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 6/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

8

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 7/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

11

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 8/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 9/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

13

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 10/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness IV (l-Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

14

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 11/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness IV (l-Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

15

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 12/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness IV (Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

17

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 13/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness IV (Enerġija) u l-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim ŻEE

18

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 14/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim ŻEE

19

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 15/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness VI (Sigurtà soċjali) tal-Ftehim ŻEE

20

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 16/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness IX (Servizzi Finanzjarji) tal-Ftehim ŻEE

21

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 17/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness IX (Servizzi finanzjarji) tal-Ftehim ŻEE

22

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 18/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness IX (Servizzi finanzjarji) u l-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE li jinkludi l-lista prevista fl-Artikolu 101

23

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 19/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 20/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

25

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 21/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

27

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 22/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

28

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 23/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

29

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 24/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

31

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 26/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

32

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 27/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 28/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

34

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 29/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 li temenda l-Anness XXII (Liġi dwar il-kumpaniji) tal-Ftehim ŻEE

35

 

 

 

*

Avviż lill-qarejja (Ara paġna 36)

36

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


III Atti oħrajn

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/1


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 1/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 456/2012 tat-30 ta’ Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 dwar regoli implimentattivi għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tal-kontroll, tal-immonitorjar, tas-sorveljanza u tar-restrizzjonijiet f’dak li għandu x’jaqsam mal-movimenti ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli għall-bluetongue (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(2)

Id-Direttiva 2012/5/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue (2) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/204/UE tad-19 ta’ April 2012 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Latvja bħala Stat Membru uffiċjalment ħieles mill-bruċellożi u ta’ ċerti reġjuni tal-Italja, il-Polonja u l-Portugall bħala reġjuni uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolożi, ħielsa mill-bruċellożi u ħielsa mil-lewkożi enżootika bovina (3) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(4)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/253/UE tal-10 ta’ Mejju 2012 li temenda l-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE fir-rigward tal-kriterji ġenerali biex territorju jkun jista’ jitqies li hu ħieles mill-bluetongue (4) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(5)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/303/UE tal-11 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Litwanja bħala Stat Membru ħieles mil-lewkożi bovina enzootika (5) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(6)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/304/UE tal-11 ta’ Ġunju 2012 li tawtorizza laboratorji fil-Kroazja u fil-Messiku biex jagħmlu testijiet seroloġiċi biex tiġi ssorveljata l-effettività tat-tilqim tal-idrofobija (6) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(7)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna l-leġiżlazzjoni rigward l-annimali ħajjin għajr il-ħut u l-annimali tal-akkwakultura. Il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna dawn il-kwistjonijiet ma tapplikax għall-Islanda, kif speċifikat fil-paragrafu 2 tal-Parti Introduttorja tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim ŻEE. Għalhekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għall-Islanda.

(8)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna l-leġiżlazzjoni li tikkonċerna kwistjonijiet veterinarji. Il-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tiġi estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali tal-Anness I tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(9)

L-Anness I tal-Ftehim ŻEE għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punt 9a (id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE) fil-Parti 3.1:

“—

32012 L 0005: Id-Direttiva 2012/5/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 1).”

2.

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punt 40 (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1266/2007) fil-Parti 3.2:

“—

32012 R 0456: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 456/2012 tat-30 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 141, 31.5.2012, p. 7).”

3.

Dan li ġej jiżdied wara l-punt 54 (id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/258/KE) fil-Parti 4.2:

“54a.

32012 D 0304: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/304/UE tal-11 ta’ Ġunju 2012 li tawtorizza laboratorji fil-Kroazja u fil-Messiku biex jagħmlu testijiet seroloġiċi biex tiġi ssorveljata l-effettività tat-tilqim tal-idrofobija (ĠU L 152, 13.6.2012, p. 50).

Dan l-att ma japplikax għall-Islanda.”

4.

L-inċiżi li ġejjin jiżdiedu mal-punt 70 (id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/467/KE) fil-Parti 4.2:

“—

32012 D 0204: id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/204/UE tad-19 ta’ April 2012 (ĠU L 109, 21.4.2012, p. 26),

32012 D 0303: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/303/UE tal-11 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 152, 13.6.2012, p. 48).”

5.

Dan li ġej jiżdied mal-punt 16a (id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE) fil-Parti 8.1:

“, kif emendat minn:

32012 D 0253: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/253/UE tal-10 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 125, 12.5.2012, p. 51).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 456/2012, id-Direttiva 2012/5/UE u d-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni 2012/204/UE, 2012/253/UE, 2012/303/UE u 2012/304/UE fil-lingwa Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 141, 31.5.2012, p. 7.

(2)  ĠU L 81, 21.3.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 109, 21.4.2012, p. 26.

(4)  ĠU L 125, 12.5.2012, p. 51.

(5)  ĠU L 152, 13.6.2012, p. 48.

(6)  ĠU L 152, 13.6.2012, p. 50.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/3


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 2/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/489/UE tal-24 ta’ Awwissu 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2007/453/KE dwar l-istatus tal-Awstrija, tal-Belġju, tal-Brażil, tal-Kolombja, tal-Kroazja u tan-Nikaragwa fir-rigward tal-BSE (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna leġiżlazzjoni rigward kwistjonijiet veterinarji. Il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna kwistjonijiet veterinarji ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tiġi estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali fl-Anness I tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(3)

L-Anness I tal-Ftehim ŻEE għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied fil-punt 49 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/453/KE) fil-Parti 7.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim:

“—

32012 D 0489: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/489/UE tal-24 ta’ Awwissu 2012 (ĠU L 231, 28.8.2012, p. 13).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/489/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 231, 28.8.2012, p. 13.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/4


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 3/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2012 tal-15 ta’ Mejju 2012 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 496/2011 fir-rigward tal-kontenut minimu tal-benżoat tas-sodju bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes miftuma (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2012 tal-15 ta’ Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 554/2008 fir-rigward tal-kontenut minimu u tad-doża minima rakkomandata ta’ preparazzjoni enżimatika ta’ 6-fitażi bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani tas-simna (2) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE

(3)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna leġiżlazzjoni rigward oġġetti tal-għalf. Il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-oġġetti tal-għalf ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tkun estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali għall-Anness I tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(4)

L-Anness I tal-Ftehim ŻEE għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu II tal-Anness I tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punti 1zzzzq (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 554/2008):

“—

32012 R 0414: Ir-Regolament ta’ Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2012 tal-15 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 128, 16.5.2012, p. 5).”

2.

Dan li ġej jżidied mal-punt 2ze (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 496/2011):

“, kif emendat minn:

32012 R 0413: Ir-Regolament ta’ Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2012 tal-15 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 128, 16.5.2012, p. 4).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2012 u (UE) Nru 414/2012 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 128, 16.5.2012, p. 4.

(2)  ĠU L 128, 16.5.2012, p. 5.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/5


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 4/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/68/UE tal-1 ta’ Lulju 2011 li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttivi tal-Kunsill 2002/53/KE u 2002/55/KE rispettivament, fir-rigward tal-karatteristiċi li jridu jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli u speċi ta’ ħxejjex (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/340/UE tal-25 ta’ Ġunju 2012 dwar l-organizzazzjoni ta’ esperiment temporanju skont id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE fir-rigward tal-ispezzjoni tal-għelieqi taħt superviżjoni uffiċjali għaż-żerriegħa bażika u ż-żerriegħa mrobbija ta’ ġenerazzjonijiet li ġew qabel iż-żerriegħa bażika (2) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna leġiżlazzjoni rigward kwistjonijiet fitosanitarji. Il-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet fitosanitarji ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tkun estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali għall-Anness I tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(4)

L-Anness I tal-Ftehim ŻEE għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu III tal-Anness I tal-Ftehim jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punti 14 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/90/KE) u 15 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/91/KE) fil-Parti 1:

“—

32011 L 0068: Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/68/UE tal-1 ta’ Lulju 2011 (ĠU L 175, 2.7.2011, p. 17).”

2.

Taħt l-intestatura “ATTI LI GĦANDHOM JIĠU KKUNSIDRATI MILL-ISTATI EFTA U MILL-AWTORITÀ TAS-SORVELJANZA TAL-EFTA” jiddaħħal il-punt li ġej wara l-punt 82 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/680/UE):

“83.

32012 D 0340: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/340/UE tal-25 ta’ Ġunju 2012 dwar l-organizzazzjoni ta’ esperiment temporanju skont id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE fir-rigward tal-ispezzjoni tal-għelieqi taħt superviżjoni uffiċjali għaż-żerriegħa bażika u ż-żerriegħa mrobbija ta’ ġenerazzjonijiet li ġew qabel iż-żerriegħa bażika (ĠU L 166, 27.6.2012, p. 90).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva ta’ Implimentazzjoni 2011/68/UE u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/340/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppublikati fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 175, 2.7.2011, p. 17.

(2)  ĠU L 166, 27.6.2012, p. 90.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/6


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 5/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 451/2012 tad-29 ta’ Mejju 2012 dwar l-irtirar mis-suq ta’ ċerti addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali tal-addittivi tal-magħlef iffermentat (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 610/2012 tad-9 ta’ Lulju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 124/2009 tal-10 ta’ Frar 2009 li jistabbilixxi livelli massimi għall-preżenza ta’ koċċidijostati jew istomonostati fl-ikel li jirriżultaw mit-trażmissjoni inevitabbli ta’ dawn is-sustanzi fl-għalf mhux fil-mira (2) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 832/2012 tas-17 ta’ Settembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ klorur tal-ammonju bħala addittiv fl-għalf għall-ħrief tas-simna (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Latochema Co Ltd) (3) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(4)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 837/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (numru EC 3.1.3.26) prodotta mill- Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer tas-simna u tal-ħanżiriet (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products) (4) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(5)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 838/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali (5) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(6)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 839/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-urea bħala addittiv fl-għalf għar-ruminanti (6) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(7)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna l-leġiżlazzjoni rigward l-għalf u l-oġġetti tal-ikel. Il-leġiżlazzjoni dwar l-għalf u l-oġġetti tal-ikel ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tkun estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali għall-Anness I u fl-introduzzjoni tal-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(8)

Għalhekk, l-Annessi I u II tal-Ftehim ŻEE għandhom jiġu emendati skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu II tal-Anness I tal-Ftehim jiġi emendat kif ġej:

1.

Dan li ġej jiżdied mal-punt 1zzzzzb (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 124/2009):

“, kif emendat minn:

32012 R 0610: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 610/2012 tad-9 ta’ Lulju 2012 (ĠU L 178, 10.7.2012, p. 1).”

2.

Il-punti li ġejjin jiddaħħlu wara l-punt 52 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/25/UE):

“53.

32012 R 0451: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 451/2012 tad-29 ta’ Mejju 2012 dwar l-irtirar mis-suq ta’ ċerti addittivi tal-għalf li jappartjenu għall-grupp funzjonali tal-addittivi tal-magħlef iffermentat (ĠU L 140, 30.5.2012, p. 55)

54.

32012 R 0832: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 832/2012 tas-17 ta’ Settembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ klorur tal-ammonju bħala addittiv fl-għalf għall-ħrief tas-simna (id-detentur tal-awtorizzazzjoni huwa Latochema Co Ltd) (ĠU L 251, 18.9.2012, p. 27)

55.

32012 R 0837: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 837/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (numru CE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer tas-simna u tal-ħnieżer nisa (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products) (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 7).

56.

32012 R 0838: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 838/2012 tat- 18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 9).

57.

32012 R 0839: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 839/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni tal-urea bħala addittiv fl-għalf għar-ruminanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 11).”

Artikolu 2

Li ġej jiżdied mal-punt 54zzzzc (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 124/2009) tal-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendat minn:

32012 R 0610: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 610/2012 tad-9 ta’ Lulju 2012 (ĠU L 178, 10.7.2012, p. 1).”

Artikolu 3

It-testi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 451/2012, ir-Regolament (UE) Nru 610/2012, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 832/2012, (UE) Nru 837/2012, (UE) Nru 838/2012 u (UE) Nru 839/2012, fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 140, 30.5.2012, p. 55.

(2)  ĠU L 178, 10.7.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 251, 18.9.2012, p. 27.

(4)  ĠU L 252, 19.9.2012, p. 7.

(5)  ĠU L 252, 19.9.2012, p. 9.

(6)  ĠU L 252, 19.9.2012, p. 11.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/8


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 6/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 307/2012 tal-11 ta’ April 2012 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra mal-ikel (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 322/2012 tas-16 ta’ April 2012 li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-klopiralid, id-dimetomorf, il-fenpirażammina, il-folpet u l-pendimetalina f’ċerti prodotti jew fuqhom (2) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 379/2012 tat-3 ta’ Mejju 2012 li ma jawtorizzax ċerti stqarrijiet sanitarji li jsiru dwar l-ikel, ħlief dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (3) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 380/2012 tat-3 ta’ Mejju 2012 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ użu u l-livelli ta’ użu għall-addittivi tal-ikel li fihom l-aluminju (4) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jippermetti li jsiru ċerti stqarrijiet li jirrigwardaw is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel, għajr dawk li jirreferu għat-tnaqqis ta’ riskju ta’ mard u ta’ riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (5) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2012 tal-24 ta’ Mejju 2012 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għal bifenażat, bifentrina, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotijanidin, ċiprokonażol, deltametrina, dikamba, difenokonażol, dinokap, etossażol, fenpirossimat, flubendiammid, fludiossonil, glifosat, metalaksil-M, meptildinokap, novaluron, tijametossam, u triażofos f’ċerti prodotti jew fuqhom (6) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(7)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 470/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-Polidestrożju (E 1200) fil-birra (7) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 471/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-Lisożima (E 1105) fil-birra (8) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(9)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 472/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esteri tal-gliċerol ta’ raża tal-injam (E 445) għall-istampar fuq prodotti tal-ħelu b’kisja iebsa (9) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(10)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 473/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-ispinetoram (XDE-175) f’ċerti prodotti jew fuqhom (10) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(11)

Din id-Deċiżjoni tikkonċerna l-leġiżlazzjoni rigward l-għalf u l-oġġetti tal-ikel. Il-leġiżlazzjoni dwar l-għalf u l-oġġetti tal-ikel ma tapplikax għal-Liechtenstein dment li l-applikazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli tkun estiża għal-Liechtenstein, kif speċifikat fl-adattamenti settorjali għall-Anness I u fl-introduzzjoni tal-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim. B’hekk, din id-Deċiżjoni ma tapplikax għal-Liechtenstein.

(12)

Għalhekk, l-Annessi I u II tal-Ftehim ŻEE għandhom jiġu emendati skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punt 40 (ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu II tal-Anness I mal-Ftehim ŻEE:

“—

32012 R 0322: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 322/2012 tas-16 ta’ April 2012 (ĠU L 105, 17.4.2012, p. 1),

32012 R 0441: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2012 tal-24 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 135, 25.5.2012, p. 4),

32012 R 0473: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 473/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 25).”

Artikolu 2

Il-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiżi li ġejjin jiżdiedu mal-punt 54zzy (ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32012 R 0322: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 322/2012 tas-16 ta’ April 2012 (ĠU L 105, 17.4.2012, p. 1),

32012 R 0441: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2012 tal-24 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 135, 25.5.2012, p. 4),

32012 R 0473: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 473/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 25).”

2.

L-inċiżi li ġejjin jiżiedu mal-punt 54zzzzr (ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32012 R 0380: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 380/2012 tat-3 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 119, 4.5.2012, p. 14),

32012 R 0470: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 470/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 16),

32012 R 0471: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 471/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 19),

32012 R 0472: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 472/2012 tal-4 ta’ Ġunju 2012 (ĠU L 144, 5.6.2012, p. 22).”

3.

Il-punti li ġejjin jiddaħħlu wara l-punt 54zzzzzm (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 16/2011):

“54zzzzzn.

32012 R 0307: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 307/2012 tal-11 ta’ April 2012 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra mal-ikel foods (ĠU L 102, 12.4.2012, p. 2).

54zzzzzo.

32012 R 0379: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 379/2012 tat-3 ta’ Mejju 2012 li ma jawtorizzax ċerti stqarrijiet li jirrigwardaw is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel, għajr dawk li jirreferu għal tnaqqis ta’ riskju ta’ mard u ta’ riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (ĠU L 119, 4.5.2012, p. 12).

54zzzzzp.

32012 R 0432: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi lista ta’ indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (ĠU L 136, 25.5.2012, p. 1).”

Artikolu 3

It-testi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 307/2012, ir-Regolamenti (UE) Nru 322/2012, (UE) Nru 379/2012, (UE) Nru 380/2012, (UE) Nru 432/2012, (UE) Nru 441/2012, (UE) Nru 470/2012, (UE) Nru 471/2012, (UE) Nru 472/2012 u (UE) Nru 473/2012 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tkun ippubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 102, 12.4.2012, p. 2.

(2)  ĠU L 105, 17.4.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 119, 4.5.2012, p. 12.

(4)  ĠU L 119, 4.5.2012, p. 14.

(5)  ĠU L 136, 25.5.2012, p. 1.

(6)  ĠU L 135, 25.5.2012, p. 4.

(7)  ĠU L 144, 5.6.2012, p. 16.

(8)  ĠU L 144, 5.6.2012, p. 19.

(9)  ĠU L 144, 5.6.2012, p. 22.

(10)  ĠU L 144, 5.6.2012, p. 25.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/11


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 7/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/19/KE tat-12 ta’ Marzu 2009 li temenda, għall-finijiet tal-adattament tagħha għall-progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE li tirrigwarda l-interferenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika) tal-vetturi (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Għalhekk, l-Anness II tal-Ftehim ŻEE għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punt 11 (id-Direttiva tal-Kunsill 72/245/KEE) tal-Kapitolu I tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE:

“—

32009 L 0019: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/19/KE tat-12 ta’ Marzu 2009 (ĠU L 70, 14.3.2009, p. 17).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2009/19/KE bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 70, 14.3.2009, p. 17.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/12


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 8/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 221/2012 tal-14 ta’ Marzu 2012 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza closantel (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 222/2012 tal-14 ta’ Marzu 2012 li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza triklabendażol (2) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

L-Anness II tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiżi li ġejjin jiżdiedu fil-punt 13 (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010) tal-Kapitolu XIII tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE:

“—

32012 R 0221: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 221/2012 tal-14 ta’ Marzu 2012 (ĠU L 75, 15.3.2012, p. 7),

32012 R 0222: ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 222/2012 tal-14 ta’ Marzu 2012 (ĠU L 75, 15.3.2012, p. 10).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 221/2012 u (UE) Nru 222/2012 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 75, 15.3.2012, p. 7.

(2)  ĠU L 75, 15.3.2012, p. 10.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/13


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 9/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 618/2012 tal-10 ta’ Lulju 2012 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness II tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied mal-punt 12zze (ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE:

“—

32012 R 0618: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 618/2012 tal-10 ta’ Lulju 2012 (ĠU L 179, 11.7.2012, p. 3).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (UE) Nru 618/2012 bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 179, 11.7.2012, p. 3.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/14


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 10/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness IV (l-Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 tal-1 ta’ Marzu 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (1) kif ikkoreġut bil-ĠU L 124, 11.5.2012, p. 56, irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 392/2012 iħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 95/13/KE (2) li huwa inkorporat fil-Ftehim ŻEE u li konsegwentement għandu jitħassar skont il-Ftehim ŻEE.

(3)

L-Annessi II u IV tal-Ftehim ŻEE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu IV tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE huwa emendat kif ġej:

1.

It-test tal-punt 4c (id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/13/KE) jinbidel b’dan li ġej:

32012 R 0392: Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 tal-1 ta’ Marzu 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ (ĠU L 123, 9.5.2012, p. 1), kif ikkoreġut bil-ĠU L 124, 11.5.2012, p. 56.”

2.

Jitħassar it-test tat-Taqsima 3 tal-Appendiċi 1 u t-Taqsima 3 tal-Appendiċi 2.

Artikolu 2

L-Anness IV tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

It-test tal-punt 11c (id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/13/KE) jinbidel b’dan li ġej:

32012 R 0392: Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2012 tal-1 ta’ Marzu 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ (ĠU L 123, 9.5.2012, p. 1), kif ikkoreġut bil-ĠU L 124, 11.5.2012, p. 56  (3).

(3)  Elenkat hawn għall-finijiet ta’ tagħrif biss; għall-applikazzjoni ara l-Anness II dwar ir-Regolamenti tekniċi, l-istandards, l-ittestjar u ċertifikazzjoni.”"

2.

Jitħassar it-test tat-Taqsima 3 tal-Appendiċi 5 u t-Taqsima 3 tal-Appendiċi 6.

Artikolu 3

It-testi tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 392/2012, hekk kif ikkoreġuti mill-ĠU L 124, 11.5.2012, p. 56, bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013 dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*), jew fil-jum tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 217/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012 (4), skont liema data tkun l-iżjed tard.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 123, 9.5.2012, p. 1.

(2)  ĠU L 136, 21.6.1995, p. 28.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.

(4)  ĠU L 81, 21.3.2013, p. 17.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/15


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 11/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertfikazzjoni) u l-Anness IV (l-Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ (1), kif ikkoreġut bil-ĠU L 298, 16.11.2010, p. 87, irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (2) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 327/2011 tat-30 ta’ Marzu 2011 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ekodisinn għal fannijiet b’muturi ta’ potenza elettrika input bejn 125 W u 500 kW (3) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(4)

L-Annessi II u IV tal-Ftehim ŻEE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-punti li ġejjin jiddaħħlu wara l-punt 6a (Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2012) tal-Kapitolu IV tal-Anness II tal-Ftehim ŻEE:

“6b.

32010 R 1015: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 21), kif ikkoreġut bil-ĠU L 298, 16.11.2010, p. 87.

6c.

32010 R 1016: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 31).

6d.

32011 R 0327: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 327/2011 tat-30 ta’ Marzu 2011 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ekodisinn għal fannijiet b’muturi ta’ potenza elettrika input bejn 125 W u 500 kW (ĠU L 90, 6.4.2011, p. 8).”

Artikolu 2

Il-punti li ġejjin jiddaħħlu wara l-punt 26b (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2012) tal-Anness IV tal-Ftehim ŻEE:

“26c.

32010 R 1015: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-ħwejjeġ (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 21), kif ikkoreġut bil-ĠU L 298, 16.11.2010, p. 87.

26d.

32010 R 1016: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 31).

26e.

32011 R 0327: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 327/2011 tat-30 ta’ Marzu 2011 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ ekodisinn għal fannijiet b’muturi ta’ potenza elettrika input bejn 125 W u 500 kW (ĠU L 90, 6.4.2011, p. 8).”

Artikolu 3

It-testi tar-Regolamenti (UE) Nru 1015/2010, kif ikkoreġuti bil-ĠU L 298, 16.11.2010, p. 87, (UE) Nru 1016/2010 u (UE) Nru 327/2011 bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 293, 11.11.2010, p. 21.

(2)  ĠU L 293, 11.11.2010, p. 31.

(3)  ĠU L 90, 6.4.2011, p. 8.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/17


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 12/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IV (Enerġija) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE tad-19 ta’ Diċembru 2011 li tistabbilixxi valuri ta’ referenza armonizzati tal-effiċjenza għal produzzjoni separata ta’ elettriku u sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/74/KE (1), trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/877/UE tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/74/KE (2) li hi inkorporata fil-Ftehim ŻEE u li konsegwentement titħassar skont il-Ftehim.

(3)

L-Anness IV tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness IV tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

Il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 24a (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/952/KE):

“24b.

32011 D 0877: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE tad-19 ta’ Diċembru 2011 li tistabbilixxi valuri ta’ referenza armonizzati tal-effiċjenza għal produzzjoni separata ta’ elettriku u sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/74/KE (ĠU L 343, 23.12.2011, p. 91).”

2.

Jitħassar it-test tal-punt 29 (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/74/KE).

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/877/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 343, 23.12.2011, p. 91.

(2)  ĠU L 32, 6.2.2007, p. 183.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/18


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 13/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IV (Enerġija) u l-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (1) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Id-Direttiva 2008/92/KE tħassar id-Direttiva 90/377/KEE (2) tal-Kunsill, li hi inkorporata fil-Ftehim ŻEE u li b’hekk għandha konsegwentement titħassar skont il-Ftehim ŻEE.

(3)

L-Annessi IV u XXI tal-Ftehim ŻEE għandhom għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

It-test tal-punt 7 (id-Direttiva tal-Kunsill 90/377/KEE) fl-Anness IV tal-Ftehim ŻEE jinbidel b’li ġej:

32008 L 0092: Id-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (ĠU L 298, 7.11.2008, p. 9) (3).

Artikolu 2

It-test tal-punt 26 (id-Direttiva tal-Kunsill 90/377/KEE) fl-Anness XXI tal-Ftehim ŻEE jinbidel b’li ġej:

32008 L 0092: Id-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta’ prezzijiet tal-gass u tal-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (ĠU L 298, 7.11.2008, p. 9).

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattament li ġej:

Il-Liechtenstein għandu jkun eżentat mill-obbligi previsti f’din id-Direttiva, ħlief għall-obbligu li jipprovdi d-dejta dwar il-prezz industrijali għall-kategorija tal-konsumaturi industrijali IC fir-rigward tal-elettriku u għall-kategorija tal-konsumaturi industrijali I3 fir-rigward tal-gass. Din id-dejta (bi 3 livelli ta’ prezzijiet: prezzijiet bl-eċċezzjoni ta’ taxxi u dazji; prezzijiet bl-eċċezzjoni tal-VAT u taxxi oħra rikoverabbli; prezzijiet inklużi t-taxxi, dazji u VAT kollha) tiġi provduta kull sitt xhur fi żmien xahrejn wara l-perjodu ta’ referenza bl-użu ta’ kwestjonarji adattati provduti mill-Eurostat.”

Artikolu 3

It-testi tad-Direttiva 2008/92/KE bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 298, 7.11.2008, p. 9.

(2)  ĠU L 185, 17.7.1990, p. 16.

(*)  Rekwiżiti kostituzzjonali indikati.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/19


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 14/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (1), għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness VI tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness VI tal-Ftehim ŻEE jiġi emendat kif ġej:

1.

Dan li ġej jiżdied mal-punt 1 (ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32012 R 0465: ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 149, 8.6.2012. p. 4).”

2.

Dan li ġej jiżdied mal-punt 2 (ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“, kif emendant minn:

32012 R 0465: ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 (ĠU L 149, 8.6.2012. p. 4).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (UE) Nru 465/2012 bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/20


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 15/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness VI (Sigurtà soċjali) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 (1) jemenda r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), li t-tnejn huma inkorporati fil-Ftehim ŻEE, u konsegwentement ir-Regolament (UE) Nru 1244/2010 għandu jissemma fil-punt 2 tal-Anness VI.

(2)

L-Anness VI tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied fil-punt 2 (ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness VI tal-Ftehim ŻEE:

“—

32010 R 1244: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 tad-9 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35).”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35.

(2)  ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.

(*)  L-ebda rekwiżit kostituzzjonali ma huwa indikat.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 16/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IX (Servizzi Finanzjarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentzzjoni tal-Kummissjoni 2012/194/UE tal-11 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2008/961/KE dwar l-użu, min-naħa ta’ emittenti ta’ titoli ta’ pajjiżi terzi, tal-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà ta’ ċerti pajjiżi terzi u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjajru biex jippreparaw ir-rapporti finanzjarji konsolidati (1) tagħhom trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness IX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied fil-punt 23c (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/961/KE) tal-Anness IX tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendant minn:

32012 D 0194: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/194/UE tal-11 ta’ April 2012 (ĠU L 103, 13.4.2012, p. 49).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/194/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ma’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 103, 13.4.2012, p. 49.

(*)  L-ebda rekwiżit kostituzzjonali ma huwa indikat.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/22


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 17/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IX (Servizzi finanzjarji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 310/2012 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1569/2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabbiltà applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta’ titoli skont id-Direttiva 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness IX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied mal-punt 29e (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007) tal-Anness IX tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendant minn:

32012 R 0310: Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 310/2012 tal-21 ta’ Diċembru 2011 (ĠU L 103, 13.4.2012, p. 11).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 310/2012 bil-lingwa Islandiża u b’dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 103, 13.4.2012, p. 11.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/23


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 18/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IX (Servizzi finanzjarji) u l-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE li jinkludi l-lista prevista fl-Artikolu 101

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u partikolarment l-Artikoli 98 u 101 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 tat-2 ta’ Novembru 2010 li tistabbilixxi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-Fatturazzjoni) (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Biex il-Ftehim ŻEE jiffunzjona sew, il-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE irid jiġi estiż sabiex jinkludi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni), stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07, filwaqt li l-Anness IX tal-Ftehim ŻEE irid jiġi emendat sabiex jispeċifika l-proċeduri ta’ assoċjazzjoni ma’ dan il-Forum.

(3)

L-Anness IX u l-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied mal-punt 31ec (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/578/UE) tal-Anness IX tal-Ftehim ŻEE:

“31ed.

32010 D 1203(02): Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 tat-2 ta’ Novembru 2010 li tistabbilixxi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni) (ĠU C 326, 3.12.2010, p. 13).

Il-Modalitajiet għal assoċjazzjoni tal-Istati tal-EFTA skont l-Artikolu 101 tal-Ftehim:

Kull Stat tal-EFTA jista’ jaħtar persuna biex tipparteċipa bħala osservatur fil-laqgħat tal-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni).”

Artikolu 2

Il-punt li ġej jiżdied fil-Protokoll 37 (li jinkludi l-lista prevista fl-Artikolu 101) mal-Ftehim ŻEE:

“38.

Il-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni) (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07).”

Artikolu 3

It-testi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-aħħar notifika skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU C 326, 3.12.2010, p. 13.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 19/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/665/UE tal-4 ta’ Ottubru 2011 dwar ir-reġistru Ewropew ta’ tipi ta’ vetturi ferrovjarji awtorizzati (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 37dj (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 454/2011) tal-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE:

“37dk.

32011 D 0665: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/665/UE tal-4 ta’ Ottubru 2011 dwar ir-reġistru Ewropew ta’ tipi ta’ vetturi ferrovijarji awtorizzati (ĠU L 264, 8.10.2011, p. 32).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/665/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 264, 8.10.2011, p. 32.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/25


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 20/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/226/UE tat-23 ta’ April 2012, dwar it-tieni sett ta’ miri komuni tas-sikurezza fir-rigward tas-sistema ferrovjarja (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Id-Deċiżjoni 2012/226/UE tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/409/UE (2), li hi inkorporata fil-Ftehim ŻEE u li konsegwentement titħassar skont il-Ftehim ŻEE.

(3)

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

It-test tal-punt 42ed (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/409/UE) fl-Anness XIII mal-Ftehim ŻEE jinbidel b’li ġej:

32012 D 0226: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/226/UE tat-23 ta’ April 2012, dwar it-tieni sett ta’ miri komuni tas-sikurezza fir-rigward tas-sistema ferrovjarja (ĠU L 115, 27.4.2012, p. 27).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

It-tabelli stabbiliti fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni jiġu supplimentati kif ġej:

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.1:

Pajjiż

NRV 1.1 (× 10–9) (*)

NRV 1.2 (× 10–9) (**)

In-Norveġja (NO)

2,84

0,033

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.2:

Pajjiż

NRV 2 (× 10–9) (*)

In-Norveġja (NO)

2,82

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.3:

Pajjiż

NRV 3.1 (× 10–9) (*)

NRV 3.2 (**)

In-Norveġja (NO)

21,7

m.a.

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.4:

Pajjiż

NRV 4 (× 10–9) (*)

In-Norveġja (NO)

14,20

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.5:

Pajjiż

NRV 5 (× 10–9) (*)

In-Norveġja (NO)

91,8

Li ġej jiżdied mat-tabella fil-punt 1.6:

Pajjiż

NRV 6 (× 10–9) (*)

In-Norveġja (NO)

50,9

(b)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni ma japplikawx għall-infrastruttura ferrovjarja eżistenti fit-territorju tal-Liechtenstein.”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni 2012/226/UE fil-lingwa Islandiża u f’dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 115, 27.4.2012, p. 27.

(2)  ĠU L 189, 22.7.2010, p. 19.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/27


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 21/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 689/2012 tas-27 ta’ Lulju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 415/2007 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli għas-sistemi ta’ monitoraġġ u lokalizzazzjoni ta’ bastimenti msemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi armonizzati ta’ informazzjoni tax-xmajjar (harmonised river information services - RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità (1) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Li ġej jiżdied mal-punt 49ab (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 415/2007) tal-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendant minn:

32012 R 0689: ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 689/2012 tas-27 ta’ Lulju 2012 (ĠU L 202, 28.7.2012, p. 5).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 689/2012 bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha, skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 202, 28.7.2012, p. 5.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/28


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 22/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/505/UE tas-17 ta’ Settembru 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-Eġittu skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-punt li ġej jiddaħħal wara l-punt 56jo (id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/76/UE) tal-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE:

“56jp.

32012 D 0505: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/505/UE tas-17 ta’ Settembru 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-Eġittu skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 57).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/505/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 252, 19.9.2012, p. 57.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/29


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 23/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 859/2011 tal-25 ta’ Awwissu 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 185/2010 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru (1) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 173/2012 tad-29 ta’ Frar 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 185/2010 fir-rigward ta’ kjarifika u simplifikazzjoni ta’ ċerti miżuri speċifiċi tas-sigurtà tal-avjazzjoni (2) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 711/2012 tat- 3 ta’ Awwissu 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 185/2010 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-metodi użati għall-iskrinjar tal-persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom (3) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE

(4)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/5862/UE tas-17 ta’ Awwissu 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE li tistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(5)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/9407/UE tal-21 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(6)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/1228/UE tad-29 ta' Frar 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE fir-rigward tal-kjarifika u s-simplifikazzjoni ta’ ċerti miżuri speċifiċi ta’ sigurtà fl-avjazzjoni trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(7)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/5672/UE tal-10 ta’ Awwissu 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE li tistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(8)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 5880/2012/UE tat-23 ta’ Awwissu 2012 li jemenda r-Regolament 774/2010/UE li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-metodi użati għall-iskrinjar tal-persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom irid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE

(9)

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE hu emendat kif ġej:

1.

Jiżdiedu l-inċiżi li ġejjin fil-punt 66he (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2010):

“—

32011 R 0859: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 859/2011 tal-25 ta’ Awwissu 2011 (ĠU L 220, 26.8.2011, p. 9),

32012 R 0173: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 173/2012 tad-29 ta’ Frar 2012 (ĠU L 59, 1.3.2012, p. 1),

32012 R 0711: Ir-Regolament ta’ Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 711/2012 tat-3 ta’ Awwissu 2012 (ĠU L 209, 4.8.2012, p. 1).”

2.

L-inċiżi li ġejjin jiżdiedu fil-punt 66hf (id-Deċiżjoni C tal-Kummissjoni (2010) 774 finali):

“—

32011 D 5862: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/5862/UE tas-17 ta’ Awwissu 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE li tistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru,

32011 D 9407: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/9407/UE tal-21 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru,

32012 D 1228: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/1228/UE tad-29 ta' Frar 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE fir-rigward tal-kjarifika u s-simplifikazzjoni ta’ ċerti miżuri speċifiċi ta’ sigurtà fl-avjazzjoni,

32012 D 5672: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/5672/UE tal-10 ta’ Awwissu 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/774/UE li tistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ standards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-merkanzija u l-posta bl-ajru,

32012 D 5880: Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/5880/UE tat-23 ta’ Awwissu 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/774/UE li tistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni fir-rigward tal-metodi użati għall-iskrinjar tal-persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom.”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti (UE) Nru 859/2011, (UE) Nru 173/2012 u (UE) Nru 711/2012 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Taqsima ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 220, 26.8.2011, p. 9.

(2)  ĠU L 59, 1.3.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 209, 4.8.2012, p. 1.

(*)  Ma huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/31


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 24/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/49/UE tas-26 ta’ Jannar 2012 li temenda d-Deċiżjonijiet 2011/263/UE u 2011/264/UE sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-klassifikazzjonijiet tal-enzimi skont l-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE u l-Anness VI għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied fil-punti 2e (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/264/UE) u 2h (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/263/UE) tal-Anness XX tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendant minn:

32012 D 0049: id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/49/UE tas-26 ta’ Jannar 2012 (ĠU L 26, 28.1.2012, p. 36).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni 2012/49/UE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013 dment li jkunu saru n-notifiki kollha skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*), jew dakinhar tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 201/2012 tas-26 ta’ Ottubru 2012 (2), skont liema wieħed minnhom jiġi aktar tard.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 26, 28.1.2012, p. 36.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.

(2)  ĠU L 21, 24.1.2013, p. 51.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/32


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 26/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni tal-esportazzjoni tal-merkurju metalliku u ta’ ċerti komposti u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-merkurju metalliku (1) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 jinqara fid-dawl tal-fatt li l-kummerċ ma’ pajjiżi terzi jaqa’ barra mill-ambitu tal-Ftehim ŻEE u għalhekk id-dispożizzjonijiet tar-Regolament li jipprojbixxu l-esportazzjoni tal-merkurju mhumiex applikabbli għall-Istati tal-EFTA. Madankollu, peress li d-dispożizzjonijiet dwar il-merkurju bħala skart huma rilevanti għaż-ŻEE, l-Istati tal-EFTA se jikkooperaw biex jiżguraw li l-projbizzjoni tal-esportazzjoni tkun effettiva.

(3)

L-Anness XX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-punt li ġej jiżdied wara punt 22 (Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE) tal-Anness XX tal-Ftehim ŻEE:

“22a.

32008 R 1102: Ir-Regolament (KE) Nru 1102/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar il-projbizzjoni tal-esportazzjoni tal-merkurju metalliku u ta’ ċerti komposti u taħlitiet tal-merkurju u l-ħżin sikur tal-merkurju metalliku (ĠU L 304, 14.11.2008, p. 75).

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament jinqraw bl-adattamenti li ġejjin:

(a)

L-Artikolu 1 jinqara kif ġej:

‘L-esportazzjoni tal-merkurju metalliku (Hg, CAS RN 7439-97-6), tal-mineral taċ-ċinabru, tal-klorur tal-merkurju (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), tal-ossidu tal-merkurju (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2) u ta’ taħlitiet tal-merkurju metalliku ma’ sustanzi oħra, inklużi liegi tal-merkurju, b’konċentrazzjoni tal-merkurju ta’ mill-inqas 95 % piż b’piż mill-UE lejn l-Istati tal-EFTA u viċi versa kif ukoll bejn l-Istati tal-EFTA hija permessa.

Dan ikun mingħajr ħsara għal projbizzjonijiet aktar stretti fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni li jeżistu fi Stat tal-EFTA fiż-żmien tal-inkorporazzjoni ta’ dan ir-Regolament fil-Ftehim ŻEE.

L-Istati tal-EFTA jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw li merkurju u komposti u taħlitiet tal-merkurju kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ma jkunux esportati mill-UE lejn pajjiż terz permezz ta’ Stat tal-EFTA. L-istess japplika għat-taħlit tal-merkurju metalliku ma’ sustanzi oħra għall-iskop uniku ta’ esportazzjoni tal-merkurju metalliku mill-UE lejn pajjiż terz permezz ta’ Stat tal-EFTA. Dan ma japplikax għall-esportazzjonijiet tal-komposti msemmija fl-ewwel subparagrafu għar-riċerka u żvilupp, għal skopijiet mediċi jew ta’ analiżi.’

(b)

L-Artikolu 9 ma japplikax fir-rigward tal-Istati tal-EFTA.”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 1102/2008 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 304, 14.11.2008, p. 75.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/33


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 27/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 135/2012 tas-16 ta’ Frar 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjeġġi ta’ skart biex jinkludi ċerti taħlitiet ta’ skart fl-Anness IIIB tiegħu (1) jrid jiġi inkorporat fil-Ftehim Żee.

(2)

L-Anness XX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied fil-punt 32c (ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XX għall-Ftehim ŻEE:

“—

32012 R 0135: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 135/2012 tas-16 ta’ Frar 2012 (ĠU L 46, 17.2.2012, p. 30).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (UE) Nru 135/2012 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 46, 17.2.2012, p. 30.

(*)  L-ebda rekwiżit kostituzzjonali ma huwa indikat.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/34


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 28/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/97/UE tal-5 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE fir-rigward ta’ kriterji speċifiċi għall-ħżin ta’ merkurju metalliku meqjus bħala skart (1), trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XX tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied fil-punt 32d (Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE) tal-Anness XX tal-Ftehim ŻEE:

“, kif emendant minn:

32011 L 0097: Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/97/UE tal-5 ta’ Diċembru 2011 (ĠU L 328, 10.12.2011, p. 49).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2011/97/UE bil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*), jew fil-jum tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 26/2013 tal-1 ta’ Frar 2013 (2), skont liema data tkun l-iżjed tard.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 328, 10.12.2011, p. 49.

(*)  L-ebda rekwiżit kostituzzjonali ma huwa indikat.

(2)  Ara paġna 32 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/35


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 29/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness XXII (Liġi dwar il-kumpaniji) tal-Ftehim ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2012/6/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta’ ċerti tipi ta’ kumpaniji fir-rigward ta’ mikroentitajiet (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

L-Anness XXII tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej jiżdied fil-punt 4 (Ir-Raba’ Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE) tal-Anness XXII tal-Ftehim ŻEE:

“—

32012 L 0006: Id-Direttiva 2012/6/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 3).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2012/6/UE bil-lingwa Islandiż u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fit-2 ta’ Frar 2013, dment li jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU L 81, 21.3.2012, p. 3.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.


30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/36


AVVIŻ LILL-QARREJJA

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 25/2013 ġiet irtirata qabel l-adozzjoni u għaldaqstant ma teżistix.