ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.254.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 254

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
20 ta' Settembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Ir-Regolament Nru 10 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

1

 

*

Ir-Regolament Nru 94 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-vetturi fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' ħabta frontali

77

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

20.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 254/1


It-testi oriġinali NU/KEE biss għandhom effett legali skont id-dritt pubbliku internazzjonali. L-istatus u d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu ċċekkjati fl-aħħar verżjoni tad-dokument tal-istatus NU/KEE TRANS/WP.29/343, disponibbli fuq:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Ir-Regolament Nru 10 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

Jinkorpora t-test validu kollu sa:

Serje ta’ emendi 04 — it-28 ta’ Ottubru 2011

Rettifika 1 tar-Reviżjoni 04 — Data tad-dħul fis-seħħ: it-28 ta’ Ottubru 2011

Suppliment 1 mas-serje ta’ emendi 04 — Data tad-dħul fis-seħħ: is-26 ta’ Lulju 2012

WERREJ

1.

Kamp ta’ applikazzjoni

2.

Definizzjonijiet

3.

Applikazzjoni għall-approvazzjoni

4.

Approvazzjoni

5.

Immarkar

6.

Speċifikazzjoni fil-konfigurazzjonijiet għajr il-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

7.

Speċifikazzjonijiet addizzjonali fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

8.

Emenda jew estensjoni ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vettura wara żieda jew sostituzzjoni tas-subassemblaġġ elettriku/elettroniku (ESA)

9.

Konformità tal-produzzjoni

10.

Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-produzzjoni

11.

Produzzjoni mwaqqfa għal kollox

12.

Modifika u estensjoni ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ vettura jew ESA

13.

Dispożizzjonijiet tranżitorji

14.

Ismijiet u indirizzi tas-Servizzi Tekniċi li jwettqu t-testijiet ta’ approvazzjoni, u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip

APPENDIĊIJIET

1

Lista ta’ standards imsemmija f’dan ir-Regolament

2

Limiti ta’ referenza għall-broadband tal-vettura

3

Limiti ta’ referenza għall-broadband tal-vettura

4

Limiti ta’ referenza għan-narrowband tal-vettura

5

Limiti ta’ referenza għan-narrowband tal-vettura

6

Subassemblaġġ elettriku/elettroniku

7

Subassemblaġġ elettriku/elettroniku

ANNESSI

1

Eżempji tal-marki tal-approvazzjoni

2A

Dokument ta’ informazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

2B

Dokument ta’ informazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ subassemblaġġ elettriku/elettroniku fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

3A

Komunikazzjoni dwar l-approvazzjoni jew l-estensjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni jew il-produzzjoni mwaqqfa għal kollox ta’ tip ta’ vettura/komponent/unità teknika separata fir-rigward tar-Regolament Nru 10

3B

Komunikazzjoni dwar l-approvazzjoni jew l-estensjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni jew il-produzzjoni mwaqqfa għal kollox ta’ tip ta’ subassemblaġġ elettriku/elettroniku fir-rigward tar-Regolament Nru 10

4

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi broadband irradjati minn vetturi

5

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband irradjati minn vetturi

6

Metodu ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għar-radjazzjoni elettromanjetika

7

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi broadband irradjati minn subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi

8

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband irradjati minn subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi

9

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità ta’ subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi għar-radjazzjoni elettromanjetika

10

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità għall-kurrenti qosra tas-subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi u l-emissjoni tagħhom

11

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni armonika ġġenerata fuq il-linji tal-kurrent alternat minn vettura

12

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni ta’ tibdil fil-vultaġġ, fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u teptip fuq il-linji tal-kurrent alternat mill-vettura

13

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq linji tal-kurrent alternat jew tal-kurrent dirett mill-vettura

14

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq l-aċċess għat-telekomunikazzjoni u n-netwerk mill-vettura

15

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għall-interferenzi tranżitorji elettriċi rapidi/ tal-fqigħ trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett

16

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għat-turbulenzi trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett

1.   KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Dan ir-Regolament japplika għal:

1.1.

Vetturi tal-kategoriji L, M, N u O (1) fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika;

1.2.

Komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba biex jitwaħħlu f’dawn il-vetturi bil-limitazzjoni mogħtija fil-paragrafu 3.2.1 fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika.

1.3.

Dan ikopri:

(a)

Ir-rekwiżiti fir-rigward tal-immunità għal interferenzi rradjati u trażmessi għal funzjonijiet relatati ma’ kontroll dirett tal-vettura, relatati mal-ħarsien tas-sewwieqa, tal-passiġġieri u ta’ persuni oħra li jużaw it-toroq, relatati ma’ interferenzi, li jistgħu jikkawżaw konfużjoni għas-sewwieq jew persuni oħra li jużaw it-triq, relatati mal-funzjonalità tal-bus tad-dejta tal-vettura, relatati ma’ interferenzi, li jistgħu jaffettwaw id-dejta statutorja tal-vettura;

(b)

Ir-rekwiżiti fir-rigward tal-kontroll ta’ emissjonijiet irradjati u trażmessi mhux mixtieqa biex jitħares l-użu maħsub ta’ tagħmir elettriku jew elettroniku fil-vettura kkonċernata jew f’vetturi maġenb xulxin jew fil-qrib, u l-kontroll tal-interferenzi minn aċċessorji li jistgħu jiġu mmuntati fuq il-vettura.

(c)

Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-vetturi rigward is-sistemi ta’ gganċjar għall-iċċarġjar tal-RESS fir-rigward tal-kontroll tal-emissjonijiet u l-immunità minn din il-konnessjoni bejn il-vettura u n-netwerk tal-elettriku.

2.   DEFINIZZJONIJIET

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament:

2.1.

“Kompatibbilità elettromanjetika” tfisser l-abbiltà ta’ vettura jew komponent(i) jew unità(jiet) teknika(ċi) separata(i) li taħdem(jaħdmu) b’mod sodisfaċenti fl-ambjent elettromanjetiku mingħajr ma tintroduċi(jintroduċu) interferenzi elettromanjetiċi intollerabbli għal kwalunkwe ħaġa f’dak l-ambjent.

2.2.

“Interruzzjoni elettromanjetika” tfisser kull fenomenu elettromanjetiku li jista’ jiddegrada l-prestazzjoni ta’ vettura jew komponent(i) jew unità(jiet) teknika(ċi) separata(i), jew ta’ kull apparat ieħor, unità ta’ tagħmir jew sistema mħaddma qrib vettura interruzzjoni elettromanjetika tista’ tkun ħoss elettromanjetiku, sinjal mhux mixtieq jew bidla fil-mezz tal-propagazzjoni nnifsu.

2.3.

“Immunità elettromanjetika” tfisser l-abbiltà ta’ vettura jew komponent(i) jew unità(jiet) teknika(tekniċi) separata(i) li topera(joperaw) mingħajr degradazzjoni tal-prestazzjoni fil-preżenza ta’ interferenzi elettromanjetiċi (speċifikati), li tinkludi sinjali ta’ frekwenza tar-radju mixtieqa minn trażmettituri tar-radju jew emissjonijiet in-band irradjati tal-apparat industrijali-xjentifiku-mediku (ISM), intern jew estern għall-vettura.

2.4.

“Ambjent elettromanjetiku” tfisser it-totalità tal-fenomeni elettromanjetiċi li jeżistu f’post partikolari.

2.5.

“Emissjoni broadband” tfisser emissjoni, li għandha wisa’ tal-frekwenza akbar minn dik ta’ apparat jew riċevitur partikolari tal-kejl (Kumitat Speċjali Internazzjonali dwar l-Interferenza tar-Radju (CISPR) 25, it-tieni edizzjoni 2002 u r-rettifika 2004).

2.6.

“Emissjoni narrowband” tfisser emissjoni li għandha wisa’ tal-frekwenza inqas minn dik ta’ apparat jew riċevitur partikolari tal-kejl (CISPR 25, it-tieni edizzjoni 2002 u r-rettifika 2004).

2.7.

“Sistema elettrika/elettronika” tfisser apparat jew sett(ijiet) ta’ apparat elettriku u/jew elettroniku(elettroniċi) flimkien ma’ kull konnessjoni elettrika assoċjata li tifforma parti minn vettura imma li mhijiex maħsuba biex tingħatalha l-approvazzjoni tat-tip separatament mill-vettura. Kemm l-RESS kif ukoll is-Sistema ta’ gganċjar għall-iċċarġjar tal-RESS jitqiesu bħala sistemi elettriċi/elettroniċi.

2.8.

“Subassemblaġġ elettriku/elettroniku” (ESA) tfisser apparat jew sett(ijiet) ta’ apparat elettriku u/jew elettroniku maħsub(a) biex ikun(u) parti minn vettura, flimkien ma’ kull konnessjoni elettrika u wajers assoċjati, li għandha funzjoni waħda speċjalizzata jew aktar. L-ESA jista’ jkun approvat wara talba ta’ manifattur jew rappreżentant awtorizzat tiegħu jew bħala “komponent” jew bħala “unità teknika separata (STU)”.

2.9.

“Tip ta’ vettura” fir-rigward tal-kompatibbilità elettromanjetika tinkludi l-vetturi kollha, li mhumiex essenzjalment differenti f’aspetti bħalma huma:

2.9.1.

Id-daqs u l-għamla ġenerali tal-kompartiment tal-magna;

2.9.2.

L-arranġament ġenerali tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi u l-arranġament ġenerali tal-wajers;

2.9.3.

Il-materjal primarju li minnu hi magħmula l-karrozzerija jew il-qafas tal-vettura (pereżempju, qafas tal-karrozzerija tal-azzar, tal-aluminju jew tal-fibreglass) il-preżenza ta’ pannelli ta’ materjal differenti ma jaffettwax it-tip ta’ vettura sakemm il-materjal primarju tal-karrozzerija ma jinbidilx. Madankollu, varjazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu notifikati.

2.10.

“Tip ta’ ESA” fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika tfisser ESAs, li mhumiex essenzjalment differenti f’aspetti bħalma huma:

2.10.1.

Il-funzjoni magħmula mill-ESA;

2.10.2.

L-arranġament ġenerali tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi, jekk applikabbli.

2.11.

“Sistema tal-wajers tal-vettura” tfisser vultaġġ tal-provvista, sistema bus (eż. CAN), kejbils tal-antenna attivi jew bis-sinjali, li jiġu installati mill-manifattur tal-vettura.

2.12.

“Funzjonijiet relatati mal-immunità” huma:

(a)

Funzjonijiet relatati mal-kontroll dirett tal-vettura:

(i)

B’degradazzjoni jew bidla f’dawn li ġejjin: eż il-magna, il-ger, il-brejk, is-sospensjoni, l-istering attiv, l-apparat għal-limitazzjoni tal-veloċità;

(ii)

Billi tkun affettwata l-pożizzjoni tas-sewwieqa: eż il-pożizzjoni tas-sedil jew tal-istering;

(iii)

Billi tiġi affettwata l-viżibilità tas-sewwieq: eż ir-raġġ ’l isfel, il-wajper tal-windskrin.

(b)

Funzjonijiet relatati mal-ħarsien tas-sewwieqa, il-passiġġieri u oħrajn li jużaw it-triq:

Eż. l-airbag u s-sistemi ta’ trażżin ta’ sikurezza.

(c)

Funzjonijiet li meta jkunu mfixkla jikkawżaw konfużjoni għas-sewwieq jew għal persuni oħra li jużaw it-triq:

(i)

Interferenzi ottiċi: tħaddim mhux korrett ta’, pereżempju, l-indikaturi tad-direzzjoni, il-fanali tal-waqfien, il-fanali li jimmarkaw il-profil tat-tarf, il-fanali tan-naħa ta’ wara, sistemi tad-dawl għall-emerġenza, indikazzjonijiet ħżiena mill-indikaturi ta’ twissija, fanali jew displejs relatati ma’ funzjonijiet fis-subparagrafi (a) jew (b) li jistgħu jiġu osservati fil-vista diretta tas-sewwieq;

(ii)

Interferenzi akustiċi: tħaddim ħażin, pereżempju, tal-allarm kontra s-serq, tal-ħorn.

(d)

Funzjonijiet relatati mal-funzjonalità tal-bus tad-dejta tal-vettura:

Billi tiġi blukkata t-trażmissjoni tad-dejta fuq is-sistemi tal-bus tad-dejta tal-vettura, li jintużaw biex jittrażmettu d-dejta, meħtieġa biex tiżgura l-funzjonament korrett ta’ funzjonijiet oħra relatati mal-immunità.

(e)

Funzjonijiet li meta jiġu interrotti jaffettwaw id-dejta statutorja tal-vettura: eż it-takografu, l-odometru.

(f)

Funzjoni relatata mal-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku;

Billi twassal biex il-vettura tiċċaqlaq b’mod mhux previst.

2.13.

“RESS” tfisser is-sistema ta’ ħażna tal-enerġija li tista’ tiġi ċċarġjata, li tipprovdi enerġija elettrika għall-propulsjoni elettrika tal-vettura.

2.14.

“Sistema ta’ gganċjar għall-iċċarġjar tal-RESS” tfisser ċirkwit elettriku installat fil-vettura użat għall-iċċarġjar tal-RESS.

3.   APPLIKAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI

3.1.   Approvazzjoni tat-tip ta’ vettura

3.1.1.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura, fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika tagħha, għandha tiġi sottomessa mill-manifattur tal-vettura.

3.1.2.

Mudell tad-dokument ta’ informazzjoni jidher fl-Anness 2A.

3.1.3.

Il-manifattur tal-vettura għandu jfassal skeda fejn jiddeskrivi s-sistemi elettriċi/elettroniċi tal-vettura jew l-ESAs kollha rilevanti, l-istili tal-karrozzerija, il-varjazzjonijiet fil-materjal tal-karrozzerija, l-arranġamenti ġenerali tal-wajers, il-varjazzjonijiet tal-magna, il-verżjonijiet tas-sewqan fuq in-naħa tax-xellug/tal-lemin u verżjonijiet tal-bażi tar-roti is-sistemi elettriċi/elettroniċi rilevanti tal-vettura jew l-ESAs huma dawk li jistgħu jarmu radjazzjoni broadband jew narrowband sinifikanti u/jew dawk li huma involuti fil-funzjonijiet relatati mal-immunità tal-vettura (ara l-paragrafu 2.12) u dawk li jipprovdu s-sistemi ta’ gganċjar għall-iċċarġjar tal-RESS.

3.1.4.

Vettura rappreżentattiva tat-tip li jrid jiġi approvat għandha tintgħażel minn din l-iskeda permezz ta’ ftehim reċiproku bejn il-manifattur u l-Awtorità Kompetenti. L-għażla tal-vettura għandha tkun imsejsa fuq is-sistemi elettriċi/elettroniċi offruti mill-manifattur. Vettura waħda jew aktar jistgħu jintgħażlu minn din l-iskeda jekk jitqies, permezz ta’ ftehim reċiproku bejn il-manifattur u l-Awtorità Kompetenti, li s-sistemi elettriċi/elettroniċi differenti huma inklużi, li x’aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq il-kompatibbiltà elettromanjetika tal-vettura meta mqabbla mal-ewwel vettura rappreżentattiva.

3.1.5.

L-għażla tal-vettura(i) b’konformità mal-paragrafu 3.1.4 hawn fuq għandha tkun limitata għall-kombinazzjonijiet tas-sistema elettrika/elettronika tal-vettura maħsuba għall-produzzjoni effettiva.

3.1.6.

Il-manifattur jista’ jżid mal-applikazzjoni rapport dwar it-testijiet li jkunu twettqu. Kull dejta pprovduta tista’ tintuża mill-awtorità tal-approvazzjoni sabiex titfassal il-formola ta’ komunikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip.

3.1.7.

Jekk is-Servizz Tekniku responsabbli għat-test tal-approvazzjoni tat-tip iwettaq it-test hu stess, allura għandha tkun ipprovduta vettura rappreżentattiva tat-tip li jrid jiġi approvat, skont il-paragrafu 3.1.4.

3.1.8.

Għal vetturi tal-kategoriji M, N, u O l-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-meded ta’ frekwenza, il-livelli ta’ potenza, il-pożizzjonijiet tal-antenna u l-provvedimenti tal-installazzjoni għat-twaħħil ta’ trażmettituri ta’ frekwenza tar-radju (trażmettituri RF), anki jekk il-vettura ma tkunx mgħammra bi trażmettitur RF fil-waqt tal-approvazzjoni tat-tip. Din għandha tkopri s-servizzi kollha tar-radju mobbli normalment użati fil-vetturi. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku wara l-approvazzjoni tat-tip.

Il-manifatturi tal-vetturi għandhom jipprovdu evidenza li l-prestazzjoni tal-vettura mhijiex milquta b’mod negattiv minn installazzjonijiet tat-trażmettituri bħal dawn.

3.1.9.

L-approvazzjoni tat-tip tal-vettura għandha tiġi applikata kemm għall-RESS kif ukoll għas-Sistema ta’ gganċjar għall-iċċarġjar tal-RESS, billi dawn jitqiesu bħala sistemi elettriċi/elettroniċi.

3.2.   L-approvazzjoni tat-tip tal-ESA

3.2.1.

L-applikabbiltà ta’ dan ir-Regolament għall-ESA:

Image

3.2.2.

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ ESA fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika tiegħu għandha tkun ippreżentata mill-manifattur tal-vettura jew mill-manifattur tal-ESA.

3.2.3.

Mudell tad-dokument ta’ informazzjoni jidher fl-Anness 2B.

3.2.4.

Il-manifattur jista’ jżid mal-applikazzjoni rapport dwar it-testijiet li jkunu twettqu. Kull dejta pprovduta tista’ tintuża mill-awtorità tal-approvazzjoni sabiex titfassal il-formola ta’ komunikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip.

3.2.5.

Jekk is-Servizz Tekniku responsabbli mit-test tal-approvazzjoni tat-tip iwettaq it-test hu stess, allura għandu jkun ipprovdut kampjun tas-sistema ESA rappreżentattiv tat-tip li jrid jiġi approvat, jekk ikun meħtieġ, wara diskussjoni mal-manifattur dwar, pereżempju, il-varjazzjonijiet possibbli fil-lejawt, l-għadd ta’ komponenti, l-għadd ta’ sensers jekk is-Servizz Tekniku jqis li hemm bżonn, dan jista’ jagħżel kampjun ieħor.

3.2.6.

Il-kampjun(i) għandu(hom) ikun(u) mmarkat(i) b’mod ċar u li ma jitħassarx, bl-isem jew il-marka kummerċjali tal-manifattur u bid-deżinjazzjoni tat-tip.

3.2.7.

Jekk applikabbli, għandha tkun identifikata kull restrizzjoni fuq l-użu. Restrizzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu inklużi fl-Annessi 2B u/jew 3B.

3.2.8.

L-ESAs li jiddaħħlu fis-suq bħala spare parts ma jeħtieġu l-ebda approvazzjoni tat-tip jekk dawn ikunu mmarkati b’mod ovvju bħala spare part b’numru ta’ identifikazzjoni u jekk ikunu identiċi għall-parti korrispondenti prodotta mill-manifattur tat-tagħmir oriġinali (OEM) għal vettura li diġà kisbet l-approvazzjoni tat-tip.

3.2.9.

Il-komponenti mibjugħa bħala tagħmir fis-suq ta’ wara l-bejgħ u maħsuba għall-installazzjoni fil-vetturi bil-mutur ma jeħtieġu l-ebda approvazzjoni tat-tip jekk mhumiex relatati ma’ funzjonijiet relatati mal-immunità (ara l-paragrafu 2.12). F’dan il-każ għandha tinħareġ dikjarazzjoni mill-manifattur li l-ESA jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari l-limiti deskritti fil-paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 u 6.9.

4.   APPROVAZZJONI

4.1.   Proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip

4.1.1.   Approvazzjoni tat-tip ta’ vettura

Il-proċeduri alternattivi li ġejjin għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura jistgħu jintużaw skont id-diskrezzjoni tal-manifattur tal-vettura.

4.1.1.1.   Approvazzjoni tal-installazzjoni ta’ vettura

L-installazzjoni ta’ vettura tista’ tikseb l-approvazzjoni tat-tip direttament billi jiġu segwiti d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 6 ta’ dan ir-Regolament jekk din il-proċedura tintgħażel minn manifattur ta’ vettura, ma jkun meħtieġ l-ebda test separat tas-sistemi elettriċi/elettroniċi jew tal-ESAs.

4.1.1.2.   Approvazzjoni tat-tip ta’ vettura permezz tal-ittestjar tal-ESAs individwali

Manifattur ta’ vettura jista’ jikseb l-approvazzjoni għall-vettura billi juri lill-awtorità tal-approvazzjoni li s-sistemi elettriċi/elettroniċi (ara l-paragrafu 3.1.3 ta’ dan ir-Regolament) jew l-ESAs rilevanti kollha ġew approvati skont dan ir-Regolament u ġew installati skont il-kundizzjonijiet mehmuża miegħu.

4.1.1.3.   Manifattur jista’ jikseb l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament jekk il-vettura ma jkollha l-ebda tagħmir tat-tip li jkun suġġett għat-testijiet tal-immunità jew tal-emissjoni. Approvazzjonijiet bħal dawn ma jeħtiġux ittestjar.

4.1.2.   Approvazzjoni tat-tip ta’ ESA

L-approvazzjoni tat-tip tista’ tingħata lil ESA li trid titwaħħal jew ma’ kull tip ta’ vettura (approvazzjoni ta’ komponent) jew ma’ tip jew tipi speċifiċi ta’ vettura mitluba mill-manifattur tal-ESA (approvazzjoni ta’ unità teknika separata).

4.1.3.   L-ESAs, li huma trażmettituri RF intenzjonati, li ma rċevewx l-approvazzjoni tat-tip b’rabta ma’ manifattur tal-vettura, għandu jkollhom magħhom linji gwida xierqa dwar l-installazzjoni.

4.2.   L-għoti ta’ approvazzjoni tat-tip

4.2.1.   Vettura

4.2.1.1.   Jekk il-vettura rappreżentattiva tissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu 6 ta’ dan ir-Regolament, għandha tingħata l-approvazzjoni tat-tip.

4.2.1.2.   Mudell ta’ formola ta’ komunikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip jinsab fl-Anness 3A.

4.2.2.   ESA

4.2.2.1.   Jekk is-sistema jew is-sistemi tal-ESA rappreżentattiv jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6 ta’ dan ir-Regolament, għandha tingħata l-approvazzjoni tat-tip.

4.2.2.2.   Mudell ta’ formola ta’ komunikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip jinsab fl-Anness 3B.

4.2.3.   Sabiex jitfasslu l-formoli ta’ komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 4.2.1.2 jew 4.2.2.2 hawn fuq, l-Awtorità Kompetenti tal-Parti Kontraenti li tagħti l-approvazzjoni tista’ tuża’ rapport imħejji jew approvat minn laboratorju rikonoxxut jew skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

4.3.   L-approvazzjoni, jew ir-rifjut tal-approvazzjoni, ta’ tip ta’ vettura jew ESA b’konformità ma’ dan ir-Regolament għandu jiġi notifikat lill-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament fuq formola li tikkonforma mal-mudell fl-Anness 3A jew 3B ta’ dan ir-Regolament, flimkien ma’ ritratti u/jew dijagrammi jew disinji fuq skala adattata pprovduti mill-applikant f’format mhux akbar minn A4 (210 × 297 mm) jew milwija għal dawn id-dimensjonijiet.

5.   IMMARKAR

5.1.   Għandu jingħata numru ta’ approvazzjoni lil kull tip ta’ vettura jew ESA approvat. L-ewwel żewġ ċifri ta’ dan in-numru għandhom jindikaw is-serje ta’ emendi li jikkorrispondu għall-emendi tekniċi essenzjali l-aktar reċenti li saru lir-Regolament fid-data tal-approvazzjoni. Parti Kontraenti ma tistax tagħti l-istess numru tal-approvazzjoni lil tip ieħor ta’ vettura jew ESA.

5.2.   Preżenza ta’ mmarkar

5.2.1.   Il-vettura

Għandha titwaħħal il-marka tal-approvazzjoni deskritta fil-paragrafu 5.3 hawn taħt ma’ kull vettura li tikkonforma ma’ tip approvat skont dan ir-Regolament.

5.2.2.   Subassemblaġġ

Għandha titwaħħal il-marka tal-approvazzjoni deskritta fil-paragrafu 5.3 hawn taħt ma’ kull ESA li jikkonforma ma’ tip approvat skont dan ir-Regolament.

Ma tinħtieġ l-ebda marka għal sistemi elettriċi/elettroniċi mibnija fil-vetturi li huma approvati bħala unitajiet.

5.3.   Għandha titwaħħal marka tal-approvazzjoni internazzjonali, f’post fejn jidher sew u li jkun faċilment aċċessibbli, speċifikat fuq il-formola ta’ komunikazzjoni tal-approvazzjoni, fuq kull vettura li tikkonforma mat-tip approvat skont dan ir-Regolament. Din il-marka għandha tinkludi:

5.3.1.   Ċirku li jinkludi l-ittra “E”, segwit min-numru li jiddistingwi l-pajjiż li jagħti l-approvazzjoni (2).

5.3.2.   In-numru ta’ dan ir-Regolament, segwit mill-ittra “R”, sing u numru tal-approvazzjoni fuq il-lemin taċ-ċirku speċifikat fil-paragrafu 5.3.1.

5.4.   Eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip jidher fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

5.5.   L-immarkar fuq l-ESAs b’konformità mal-paragrafu 5.3 hawn fuq jista’ ma jkunx jidher meta l-ESA jkun installat fil-vettura.

6.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET FIL-KONFIGURAZZJONIJIET GĦAJR IL-“MODALITÀ TA’ ĊĊARĠJAR RESS AGGANĊJATA MAN-NETWERK TAL-ELETTRIKU”

6.1.   Speċifikazzjonijiet ġenerali

6.1.1.   Vettura u s-sistema jew is-sistemi elettriċi/elettroniċi jew l-ESA(s) tagħha għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mwaħħla b’tali mod li l-vettura, f’kundizzjonijiet normali ta’ użu, tkun tista’ tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

6.1.1.1.

Vettura għandha tiġi ttestjata għall-emissjonijiet irradjati u għall-immunità għal interferenzi rradjati. Ma jinħtieġu l-ebda testijiet għal emissjonijiet trażmessi jew immunità għall-interferenzi trażmessi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura.

6.1.1.2.

L-ESA(s) għandhom jiġu ttestjati għal emissjonijiet irradjati u trażmessi, għal immunità għall-interferenzi rradjati u trażmessi.

6.1.2.   Qabel l-ittestjar is-Servizz Tekniku għandu jħejji pjan tat-test flimkien mal-manifattur, li jinkludi għall-inqas il-metodu ta’ tħaddim, il-funzjoni(jiet) stimolata(i), il-funzjoni(jiet) immonitorjata(i), il-kriterju(i) ta’ aċċettabilità/inaċċettabilità u l-emissjonijiet previsti.

6.2.   Speċifikazzjonijiet li jikkonċernaw ir-radjazzjoni elettromanjetika broadband mill-vetturi

6.2.1.   Metodu ta’ kejl

Ir-radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titkejjel permezz tal-metodu deskritt fl-Anness 4 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

6.2.2.   Limiti tal-approvazzjoni tat-tip broadband tal-vettura

6.2.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 4 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 10,0 ± 0,2 m, il-limiti għandhom ikunu 32 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 32 u 43 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 2. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 43 dB microvolts/m.

6.2.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 4 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 3,0 ± 0,05 m, il-limiti għandhom ikunu 42 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 42 u 53 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 3. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 53 dB microvolts/m.

6.2.2.3.

Fuq il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha, il-valuri mkejla, espressi f’dB microvolts/m għandhom ikunu taħt il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip.

6.3.   Speċifikazzjonijiet li jikkonċernaw ir-radjazzjoni elettromanjetika narrowband mill-vetturi.

6.3.1.   Metodu ta’ kejl

Ir-radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titkejjel billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 5. Dawn għandhom jiġu definiti mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

6.3.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip narrowband tal-vettura

6.3.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 5 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 10,0 ± 0,2 m, il-limiti għandhom ikunu 22 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 22 u 33 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 4. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 33 dB microvolts/m.

6.3.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 5 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 3,0 ± 0,05 m, il-limitu għandu jkun 32 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 32 u 43 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 sa 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 5. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 43 dB microvolts/m.

6.3.2.3.

Fuq il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha, il-valuri mkejla, espressi f’dB microvolts/m, għandhom ikunu taħt il-limitu tal-approvazzjoni tat-tip.

6.3.2.4.

Minkejja l-limiti definiti fil-paragrafi 6.3.2.1, 6.3.2.2 u 6.3.2.3 ta’ dan ir-Regolament, jekk, matul l-istadju inizjali deskritt fil-paragrafu 1.3 tal-Anness 5, l-intensità tas-sinjal imkejla mill-antenna tar-riċevitur bir-radju tal-vettura tkun inqas minn 20 dB microvolts ‘il fuq mill-firxa ta’ frekwenza bejn 76 u 108 MHz imkejla b’ditekter medju, allura l-vettura għandha titqies li tikkonforma mal-limiti għall-emissjonijiet narrowband u ma għandu jinħtieġ l-ebda test ulterjuri.

6.4.   Speċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-vetturi għar-radjazzjoni elettromanjetika

6.4.1.   Metodu tal-ittestjar

L-immunità għar-radjazzjoni elettromanjetika tal-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha tkun ittestjata bil-metodu deskritt fl-Anness 6.

6.4.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-immunità tal-vettura

6.4.2.1.

Jekk it-testijiet isiru billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 6, l-intensità tal-kamp għandha tkun 30 volts/m rms (il-valur medju kwadrat) f’aktar minn 90 fil-mija tal-medda ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz u minimu ta’ 25 volts/m rms fuq il-medda ta’ frekwenza sħiħa bejn 20 u 2 000 MHz.

6.4.2.2.

Il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ immunità jekk, waqt it-testijiet imwettqa skont l-Anness 6, ma jkun hemm l-ebda degradazzjoni tal-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità”, skont il-paragrafu 2.1 tal-Anness 6.

6.5.   Speċifikazzjoni li tikkonċerna l-interferenza elettromanjetika broadband iġġenerata mill-ESAs.

6.5.1.   Metodu ta’ kejl

Ir-radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata mill-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandha titkejjel bil-metodu deskritt fl-Anness 7.

6.5.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip broadband tal-ESA

6.5.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 7, il-limiti għandhom ikunu bejn 62 u 52 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz, u dan il-limitu jonqos b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 30 MHz, u bejn 52 u 63 dB microvolts/m fil-medda bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 6. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 63 dB microvolts/m.

6.5.2.2.

Fuq l-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu, il-valuri mkejla, espressi f’dB microvolts/m, għandhom ikunu taħt il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip.

6.6.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-interfereneza elettromanjetika narrowband iġġenerata mill-ESAs.

6.6.1.   Metodu ta’ kejl

Ir-radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata mill-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandha titkejjel bil-metodu deskritt fl-Anness 8.

6.6.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip narrowband tal-ESA

6.6.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 8, il-limiti għandhom ikunu bejn 52 u 42 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz, u dan il-limitu jonqos b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 30 MHz, u bejn 42 u 53 dB microvolts/m fil-medda bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku bi frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 7. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 53 dB microvolts/m.

6.6.2.2.

Fuq l-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu, il-valur imkejjel, espress f’dB microvolts/m, għandu jkun taħt il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip.

6.7.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-ESAs għar-radjazzjoni elettromanjetika.

6.7.1.   Metodu jew metodi tal-ittestjar

L-immunità għar-radjazzjoni elettromanjetika tal-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandha tkun ittestjata bil-metodu jew metodi magħżula fost dawk deskritti fl-Anness 9.

6.7.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-immunità tal-ESA

6.7.2.1.

Jekk it-testijiet isiru billi jintużaw il-metodi deskritti fl-Anness 9, il-livelli tat-test tal-immunità għandhom ikunu 60 volts/m il-valur medju kwadrat (rms) għall-metodu tal-ittestjar stripline ta’ 150 mm, 15 volts/m rms għall-metodu tal-ittestjar stripline ta’ 800 mm, 75 volts/m rms għall-metodu ta’ ttestjar b’ċellula b’Mod Elettromanjetiku Trasversali (TEM), 60 mA rms għall-metodu ta’ ttestjar b’injezzjoni ta’ kurrent qawwi (BCI) u 30 volts/m rms għall-metodu ta’ ttestjar ta’ kamp ħieles f’aktar minn 90 fil-mija tal-medda ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz, u sa minimu ta’ 50 volts/m rms għall-metodu tal-ittestjar stripline ta’ 150 mm, 12,5 volts/m rms għall-metodu tal-ittestjar stripline ta’ 800 mm, 62,5 volts/m rms, għall-metodu tal-ittestjar b’ċellula TEM, 50 mA rms għall-metodu ta’ ttestjar b’injezzjoni ta’ kurrent qawwi (BCI) u 25 volts/m rms għall-metodu ta’ ttestjar ta’ kamp ħieles tul il-medda ta’ frekwenza sħiħa bejn 20 u 2 000 MHz.

6.7.2.2.

L-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandu jitqies li jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ immunità jekk, waqt it-testijiet imwettqa skont l-Anness 9, ma jkun hemm l-ebda degradazzjoni tal-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità”.

6.8.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-ESAs għal interferenzi tranżitorji fil-kurrent trażmessi tul il-linji tal-provvista.

6.8.1.   Metodu tal-ittestjar

L-immunità tal-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandha tiġi ttestjata permezz tal-metodu/metodi b’konformità mal-ISO 7637-2 (it-tieni edizzjoni 2004) kif deskritt fl-Anness 10 bil-livelli tat-test mogħtija fit-Tabella 1.

Tabella 1

Immunità tal-ESA

Numru tal-pulsazzjonijiet tat-test

Il-livell tat-test tal-immunità

Status funzjonali għas-sistemi:

Relatati mal-funzjonijiet marbuta mal-immunità

Mhux relatati ma’ funzjonijiet marbuta mal-immunità

1

III

C

D

2a

III

B

D

2b

III

C

D

3a/3b

III

A

D

4

III

B

(għal ESA li jrid ikun operattiv matul il-fażijiet meta tiġi startjata l-magna)

C

(għal ESA ieħor)

D

6.9.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-emissjoni tal-interferenzi tranżitorji fil-kurrent iġġenerati mill-ESAs tul il-linji tal-provvista.

6.9.1.   Metodu tal-ittestjar

L-emissjoni tal-ESA rappreżentattiv tat-tip tiegħu għandha tiġi ttestjata permezz tal-metodu/metodi b’konformità mal-ISO 7637-2 (it-tieni edizzjoni 2004) kif deskritt fl-Anness 10 għal-livelli mogħtija fit-Tabella 2.

Tabella 2

Estensjoni massima awtorizzata tal-pulsazzjoni

Estensjoni massima awtorizzata tal-pulsazzjoni għal

Polarità tal-estensjoni tal-pulsazzjoni

Vetturi b’sistemi ta’ 12 V

Vetturi b’sistemi ta’ 24 V

Pożittiv

+75

+ 150

Negattiv

– 100

– 450

6.10.   Eċċezzjonijiet

6.10.1.   Meta vettura jew sistema elettrika/elettronika jew ESA ma jinkludix oxxillatur elettroniku bi frekwenza tat-tħaddim akbar minn 9 kHz, dan għandu jitqies li jikkonforma mal-paragrafu 6.3.2 jew 6.6.2 u mal-Annessi 5 u 8.

6.10.2.   Il-vetturi li ma jkollhomx sistemi elettriċi/elettroniċi b’”funzjonijiet relatati mal-immunità” ma għandhomx bżonn jiġu ttestjati għall-immunità għal interferenzi rradjati u għandhom jitqiesu li jikkonformaw mal-paragrafu 6.4 u mal-Anness 6 ta’ dan ir-Regolament.

6.10.3.   L-ESAs bl-ebda funzjoni relatata mal-immunità ma għandhomx bżonn jiġu ttestjati għall-immunità għal interferenzi rradjati u għandhom jitqiesu li jikkonformaw mal-paragrafu 6.7 u mal-Anness 9 ta’ dan ir-Regolament.

6.10.4.   L-emissjoni ta’ ċarġ elettrostatiku

Għall-vetturi mgħammra b’tajers, il-karrozzerija/ix-xażi tal-vettura jista’ jitqies bħala struttura elettrikament iżolata il-forzi elettrostatiċi sinifikanti b’rabta mal-ambjent estern tal-vettura jseħħu biss fil-mument meta l-okkupant jidħol fil-vettura jew joħroġ minnha. Billi f’dawn il-mumenti l-vettura tkun wieqfa, ma hemm bżonn tal-ebda test tal-approvazzjoni tat-tip għall-emissjoni ta’ ċarġ elettrostatiku.

6.10.5.   L-emissjoni tal-interferenzi tranżitorji fil-kurrent iġġenerati mill-ESAs tul il-linji tal-provvista.

L-ESAs li mhumiex swiċċjati, ma fihom l-ebda swiċċ jew ma jinkludux ċarġ induttiv, ma għandhomx bżonn jiġu ttestjati għal emissjoni tranżitorja fil-kurrent u għandhom jitqiesu li jikkonformaw mal-paragrafu 6.9.

6.10.6.   It-telf ta’ funzjonalità tar-riċevituri matul it-test tal-immunità, meta s-sinjal tat-test ikun fil-wisa’ tal-frekwenza tar-riċevitur (frekwenza ta’ esklużjoni RF) kif speċifikat għall-prodott/servizz speċifiku tar-radju fl-istandard tal-EMC internazzjonali armonizzat, ma jwassalx neċessarjament għal kriterju ta’ inaċċettabilità.

6.10.7.   It-trażmettituri RF għandhom jiġu ttestjati fil-modalità ta’ trażmissjoni. L-emissjonijiet meħtieġa (eż. minn sistemi ta’ trażmissjoni RF) fil-wisa’ ta’ frekwenza neċessarja u emissjonijiet barra mill-frekwenza ma jitqisux għall-fini ta’ dan ir-Regolament. L-emissjonijiet mhux awtentiċi huma suġġetti għal dan ir-Regolament.

6.10.7.1.

“Wisa’ ta’ Frekwenza Meħtieġa”: għal klassi partikolari ta’ emissjoni, il-wisa’ tal-medda ta’ frekwenza li hija biżżejjed biex tiżgura t-trażmissjoni tal-informazzjoni bir-rata u bil-kwalità meħtieġa skont il-kundizzjonijiet speċifikati (l-Artikolu 1, Nru 1152 tar-Regolamenti tar-Radju tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT)).

6.10.7.2.

“Emissjonijiet barra mill-Frekwenza”: L-emissjoni fuq frekwenza jew frekwenzi immedjatament barra mill-wisa’ ta’ frekwenza meħtieġa li tirriżulta minn proċess ta’ modulazzjoni, iżda li teskludi emissjonijiet mhux awtentiċi (l-Artikolu 1, Nru 1144 tar-Regolament tar-Radju UIT).

6.10.7.3.

“Emissjoni mhux Awtentika”: F’kull proċess ta’ modulazzjoni jeżistu sinjali addizzjonali mhux mixtieqa. Dawn jitqassru taħt l-espressjoni “emissjonijiet mhux awtentiċi”. L-emissjonijiet mhux awtentiċi huma emissjonijiet fuq frekwenza jew frekwenzi, li jinsabu ‘l barra mill-wisa’ ta’ frekwenza meħtieġa u li l-livell tagħhom jista’ jitnaqqas mingħajr ma jaffettwa t-trażmissjoni korrispondenti ta’ informazzjoni. L-emissjonijiet mhux awtentiċi jinkludu emissjonijiet armoniċi, emissjonijiet parassitiċi, prodotti ta’ intermodulazzjoni u prodotti ta’ konverżjoni ta’ frekwenza, iżda jeskludu emissjonijiet barra mill-frekwenza (l-Artikolu 1, Nru 1145 tar-Regolamenti tar-Radju UIT).

7.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET ADDIZZJONALI FIL-KONFIGURAZZJONI “MODALITÀ TA’ ĊĊARĠJAR RESS AGGANĊJATA MAN-NETWERK TAL-ELETTRIKU”

7.1.   Speċifikazzjonijiet ġenerali

7.1.1.   Vettura u s-sistema jew is-sistemi elettriċi/elettroniċi tagħha għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mwaħħla b’tali mod li l-vettura, fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”, tkun tista’ tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

7.1.2.   Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” għandha tiġi ttestjata għall-emissjonijiet irradjati, l-immunità għall-interferenzi rradjati, l-emissjonijiet trażmessi u l-immunità għall-interferenzi trażmessi.

7.1.3.   Qabel l-ittestjar is-Servizz Tekniku għandu jħejji pjan tat-test flimkien mal-manifattur, għall-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” li jinkludi għall-inqas il-metodu ta’ tħaddim, il-funzjoni jew il-funzjonijiet stimolati, il-funzjoni jew il-funzjonijiet immonitorjati, il-kriterju jew il-kriterji ta’ aċċettabilità/inaċċettabilità u l-emissjonijiet previsti.

7.2.   Speċifikazzjonijiet li jikkonċernaw ir-radjazzjoni elettromanjetika broadband mill-vetturi

7.2.1.   Metodu ta’ kejl

Ir-radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titkejjel billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 4 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

7.2.2.   Limiti tal-approvazzjoni tat-tip broadband tal-vettura

7.2.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 4 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 10,0 ± 0,2 m, il-limiti għandhom ikunu 32 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 32 u 43 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku ma’ frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 2. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 43 dB microvolts/m.

7.2.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 4 bl-użu ta’ spazju mill-vettura sal-antenna ta’ 3,0 ± 0,05 m, il-limiti għandhom ikunu 42 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 30 u 75 MHz u bejn 42 u 53 dB microvolts/m fil-medda ta’ frekwenza bejn 75 u 400 MHz, u dan il-limitu jiżdied b’mod logaritmiku ma’ frekwenzi ‘l fuq minn 75 MHz kif jidher fl-Appendiċi 3. Fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 u 1 000 MHz il-limitu jibqa’ kostanti għal 53 dB microvolts/m.

Fuq il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha, il-valuri mkejla, espressi f’dB microvolts/m għandhom ikunu taħt il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip.

7.3.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-emissjoni armonika fuq il-linji tal-kurrent alternat mill-vetturi

7.3.1.   Metodu ta’ kejl

L-emissjoni armonika fuq il-linji tal-kurrent alternat iġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titkejjel permezz tal-metodu deskritt fl-Anness 11 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

7.3.2.   Il-limitu tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura

7.3.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 11, il-limiti għall-kurrent tad-dħul ≤ 16 A għal kull fażi huma dawk definiti fl-IEC 61000-3-2 (l-edizzjoni 3,2 - 2005 + Amd1: 2008 + Amd2: 2009) u mogħtija fit-Tabella 3.

Tabella 3

L-armoniċi massimi awtorizzati (kurrent tad-dħul ≤ 16 A għal kull fażi)

Numru ta’ armoniċi

n

Kurrent armoniku massimu awtorizzat

A

Armoniċi bil-fart

3

2,3

5

1,14

7

0,77

9

0,40

11

0,33

13

0,21

15 ≤ n ≤ 39

0,15 × 15/n

Armoniċi biż-żewġ

2

1,08

4

0,43

6

0,30

8 ≤ n ≤ 40

0,23 × 8/n

7.3.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 11, il-limiti għall-kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi huma dawk definiti fl-IEC 61000-3-12 (l-edizzjoni 1,0 - 2004) u mogħtija fit-Tabelli 4, 5 u 6.

Tabella 4

L-armoniċi massimi awtorizzati (kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi) għal tagħmir għajr it-tagħmir ibbilanċjat bi tliet fażijiet

Rsce minimu

Kurrent armoniku individwali aċċettabbli In/I1 %

Proporzjon tal-kurrent massimu ta’ armoniċi %

 

I3

I5

I7

I9

I11

I13

THD

PWHD

33

21,6

10,7

7,2

3,8

3,1

2

23

23

66

24

13

8

5

4

3

26

26

120

27

15

10

6

5

4

30

30

250

35

20

13

9

8

6

40

40

≥ 350

41

24

15

12

10

8

47

47

Il-valuri relattivi tal-armoniċi biż-żewġ inqas jew ugwali għal 12 għandhom ikunu inqas minn 16/n %. L-armoniċi biż-żewġ ta’ aktar minn 12 jitqiesu fit-THD u fil-PWHD bl-istess mod bħall-armoniċi bil-fart.

L-interpolazzjoni lineari bejn il-valuri suċċessivi ta’ Rsce hi awtorizzata.

Tabella 5

L-armoniċi massimi awtorizzati (kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi) għat-tagħmir ibbilanċjat bi tliet fażijiet

Rsce minimu

Kurrent armoniku individwali aċċettabbli In/I1 %

Proporzjon tal-kurrent massimu ta’ armoniċi %

 

I5

I7

I11

I13

THD

PWHD

33

10,7

7,2

3,1

2

13

22

66

14

9

5

3

16

25

120

19

12

7

4

22

28

250

31

20

12

7

37

38

≥ 350

40

25

15

10

48

46

Il-valuri relattivi tal-armoniċi biż-żewġ inqas jew ugwali għal 12 għandhom ikunu inqas minn 16/n %. L-armoniċi biż-żewġ ta’ aktar minn 12 jitqiesu fit-THD u fil-PWHD bl-istess mod bħall-armoniċi bil-fart.

L-interpolazzjoni lineari bejn il-valuri suċċessivi ta’ Rsce hi awtorizzata.

Tabella 6

L-armoniċi massimi awtorizzati (kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi) għat-tagħmir ibbilanċjat bi tliet fażijiet

Rsce minimu

Kurrent armoniku individwali aċċettabbli In/I1 %

Proporzjon tal-kurrent massimu ta’ armoniċi %

 

I5

I7

I11

I13

THD

PWHD

33

10,7

7,2

3,1

2

13

22

≥ 120

40

25

15

10

48

46

Il-valuri relattivi tal-armoniċi biż-żewġ inqas jew ugwali għal 12 għandhom ikunu inqas minn 16/n %. L-armoniċi biż-żewġ ta’ aktar minn 12 jitqiesu fit-THD u fil-PWHD bl-istess mod bħall-armoniċi bil-fart

7.4.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-emissjoni tat-tibdil fil-vultaġġ, fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u teptip fuq il-linji tal-kurrent alternat mill-vetturi.

7.4.1.   Metodu ta’ kejl

L-emissjoni ta’ tibdil fil-vultaġġ, fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u teptitp fuq il-linji tal-kurrent alternat iġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titkejjel permezz tal-metodu deskritt fl-Anness 12 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

7.4.2.   Il-limitu tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura

7.4.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 12, il-limiti għall-kurrent nominali ≤ 16 A għal kull fażi u mhux suġġett għal konnessjoni kondizzjonali huma dawk definiti fl-IEC 61000-3-3 (l-edizzjoni 2,0 - 2008) u mogħtija fit-Tabella 7.

Tabella 7

It-tibdil fil-vultaġġ, il-flutwazzjonijiet fil-vultaġġ u t-teptip massimi awtorizzati (kurrent nominali ≤ 16 A għal kull fażi u mhux suġġett għal konnessjoni kondizzjonali)

Limiti

Il-valuri mogħtija f’61000-3-3, il-klawżola 5

7.4.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 12, il-limiti għall-kurrent nominali > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi u suġġett għal konnessjoni kondizzjonali huma dawk definiti fl-IEC 61000-3-11 (l-edizzjoni 1,0 - 2000) u mogħtija fit-Tabella 8.

Tabella 8

It-tibdil fil-vultaġġ, il-flutwazzjonijiet fil-vultaġġ u t-teptip massimi awtorizzati (kurrent nominali > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi u mhux suġġett għal konnessjoni kondizzjonali)

Limiti

Il-valuri mogħtija fl-IEC 61000-3-11(l-edizzjoni 1,0-2000), il-klawżola 5

7.5.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq linji tal-kurrent alternat jew tal-kurrent dirett mill-vetturi

7.5.1.   Metodu ta’ kejl

L-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq linji tal-kurrent alternat jew tal-kurrent dirett, iġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha, għandha titkejjel permezz tal-metodu deskritt fl-Anness 13 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

7.5.2.   Il-limitu tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura

7.5.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 13, il-limiti għall-linji tal-kurrent alternat huma dawk definiti fl-IEC 61000-6-3 (l-edizzjoni 2,0-2006) u mogħtija fit-Tabella 9.

Tabella 9

Il-livell massimu awtorizzat ta’ interferenzi tal-frekwenzi tar-radju trażmessi fuq il-linji tal-kurrent alternat

Frekwenza (MHz)

Limiti u ditekter

minn 0,15 sa 0,5

minn 66 sa 56 dBμV (kważi apiċi)

minn 56 sa 46 dBμV (medja)

(li jonqos b’mod lineari b’logaritmu ta’ frekwenza)

minn 0,5 sa 5

56 dBμV (kważi apiċi)

46 dBμV (medja)

minn 5 sa 30

60 dBμV (kważi apiċi)

50 dBμV (medja)

7.5.2.2.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 13, il-limiti għal-linji tal-kurrent dirett huma dawk definiti fl-IEC 61000-6-3 (l-edizzjoni 2,0-2006) u mogħtija fit-Tabella 10.

Tabella 10

Il-livell massimu awtorizzat ta’ interferenzi tal-frekwenzi tar-radju trażmessi fuq il-linji tal-kurrent dirett

Frekwenza (MHz)

Limiti u ditekter

minn 0,15 sa 0,5

79 dBμV (kważi apiċi)

66 dBμV (medja)

minn 0,5 sa 30

73 dBμV (kważi apiċi)

60 dBμV (medja)

7.6.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq l-aċċess għan-netwerk u t-telekomunikazzjoni mill-vetturi

7.6.1.   Metodu ta’ kejl

L-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq l-aċċess għan-netwerk u t-telekomunikazzjoni ġġenerata mill-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha, għandha titkejjel permezz tal-metodu deskritt fl-Anness 14 il-metodu ta’ kejl għandu jkun definit mill-manifattur tal-vettura bi qbil mas-Servizz Tekniku.

7.6.2.   Il-limitu tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura

7.6.2.1.

Jekk il-kejl isir billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 14, il-limiti fuq l-aċċess għan-netwerk u t-telekomunikazzjoni huma dawk definiti fl-IEC 61000-6-3 (l-edizzjoni 2,0 - 2006) u mogħtija fit-Tabella 11.

Tabella 11

Il-livell massimu awtorizzat ta’ interferenzi tal-frekwenzi tar-radju trażmessi fuq l-aċċess għan-netwerk u t-telekomunikazzjoni

Frekwenza (MHz)

Limiti u ditekter

minn 0,15 sa 0,5

minn 84 sa 74 dBμV (kważi apiċi)

minn 74 sa 64 dBμV (medja)

(li jonqos b’mod lineari b’logaritmu ta’ frekwenza)

minn 40 sa 30 dBμA (kważi apiċi)

minn 30 sa 20 dBμA (medja)

(li jonqos b’mod lineari b’logaritmu ta’ frekwenza)

minn 0,5 sa 30

74 dBμV (kważi apiċi)

64 dBμV (medja)

30 dBμA (kważi apiċi)

20 dBμA (medja)

7.7.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-vetturi għar-radjazzjoni elettromanjetika

7.7.1.   Metodu tal-ittestjar

L-immunità għar-radjazzjoni elettromanjetika tal-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha tkun ittestjata bil-metodu deskritt fl-Anness 6.

7.7.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-immunità tal-vettura

7.7.2.1.

Jekk it-testijiet isiru billi jintuża l-metodu deskritt fl-Anness 6, l-intensità tal-kamp għandha tkun 30 volts/m rms (il-valur medju kwadrat) f’aktar minn 90 fil-mija tal-medda ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz u minimu ta’ 25 volts/m rms fuq il-medda ta’ frekwenza sħiħa bejn 20 u 2 000 MHz.

7.7.2.2.

Il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ immunità jekk, waqt it-testijiet imwettqa skont l-Anness 6, ma jkun hemm l-ebda degradazzjoni tal-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità”, skont il-paragrafu 2.2 tal-Anness 6.

7.8.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-vetturi għall-interferenzi tranżitorji elettriċi rapidi/tal-fqigħ trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett.

7.8.1.   Metodu tal-ittestjar

7.8.1.1.

L-immunità għall-interferenzi tranżitorji elettriċi rapidi/tal-fqigħ trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett tal-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha tkun ittestjata bil-metodu deskritt fl-Anness 15.

7.8.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-immunità tal-vettura

7.8.2.1.

Jekk it-testijiet isiru billi jintużaw il-metodi deskritti fl-Anness 15, il-livelli tat-test tal-immunità, għal-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett, għandhom ikunu: ±2 kV tal-vultaġġ tat-test f’ċirkwit miftuħ, b’ħin ta’ żieda (Tr) ta’ 5 ns, tul tal-funzjonament (Th) ta’ 50 ns u rata ta’ ripetizzjoni ta’ 5 kHz għal mill-inqas minuta.

7.8.2.2.

Il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ immunità jekk, waqt it-testijiet imwettqa skont l-Anness 15, ma jkun hemm l-ebda degradazzjoni tal-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità”, skont il-paragrafu 2.2 tal-Anness 6.

7.9.   L-ispeċifikazzjonijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-vetturi għat-turbulenzi trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett.

7.9.1.   Metodu tal-ittestjar

7.9.1.1.

L-immunità għat-turbulenzi trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett tal-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha tkun ittestjata bil-metodu deskritt fl-Anness 16.

7.9.2.   Il-limiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-immunità tal-vettura

7.9.2.1.

Jekk it-testijiet isiru billi jintużaw il-metodi deskritti fl-Anness 16, il-livelli tat-test tal-immunità għandhom ikunu:

(a)

Għal-linji tal-kurrent alternat: ± 2 kV tal-vultaġġ tat-test f’ċirkwit miftuħ bejn linja u ert u ± 1 kV bejn il-linji, b’ħin ta’ żieda (Tr) ta’ 1,2 μs, u tul tal-funzjonament (Th) ta’ 50 μs. Kull turbolenza għandha tiġi applikata ħames darbiet b’minuta dewmien għal kull waħda mill-fażijiet li ġejjin: 0, 90, 180 u 270°;

(b)

Għal-linji tal-kurrent dirett: ± 0,5 kV tal-vultaġġ tat-test f’ċirkwit miftuħ bejn linja u ert u ± 0,5 kV bejn il-linji, b’ħin ta’ żieda (Tr) ta’ 1,2 μs, u tul tal-funzjonament (Th) ta’ 50 μs. Kull turbolenza għandha tiġi applikata ħames darbiet b’minuta dewmien.

7.9.2.2.

Il-vettura rappreżentattiva tat-tip tagħha għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ immunità jekk, waqt it-testijiet imwettqa skont l-Anness 16, ma jkun hemm l-ebda degradazzjoni tal-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità”, skont il-paragrafu 2.2 tal-Anness 6.

7.10.   Eċċezzjonijiet

7.10.1.   Meta l-aċċess għan-netwerk u t-telekomunikazzjoni tal-vettura juża t-Trażmissjoni tal-linja tal-kurrent (PLT) fuq il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett tagħha, l-Anness 14 ma għandux jiġi applikat.

8.   EMENDA JEW ESTENSJONI TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TA’ VETTURA WARA ŻIEDA JEW SOSTITUZZJONI TAS-SUBASSEMBLAĠĠ ELETTRIKU/ELETTRONIKU (ESA)

8.1.

Meta manifattur ta’ vettura jikseb l-approvazzjoni tat-tip għall-installazzjoni ta’ vettura u jixtieq iwaħħal sistema elettrika/elettronika jew ESA addizzjonali jew ta’ sostituzzjoni li jkun diġà rċieva l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament, u li jkun se jiġi installat skont kull kundizzjoni mehmuża miegħu, l-approvazzjoni tal-vettura tista’ tiġi estiża mingħajr testijiet ulterjuri. Għall-finijiet ta’ konformità tal-produzzjoni, is-sistema elettrika/elettronika jew l-ESA addizzjonali jew ta’ sostituzzjoni għandu jitqies bħala parti mill-vettura.

8.2.

Meta l-parti jew partijiet addizzjonali jew ta’ sostituzzjoni ma jirċevux l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament, u jekk jitqies li jinħtieġ ittestjar, il-vettura kollha għandha titqies li tikkonforma jekk jista’ jintwera li l-parti jew il-partijiet ġodda jew riveduti jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti tal-paragrafu 6, jew jekk, f’test komparattiv, jista’ jintwera li l-parti l-ġdida x’aktarx li ma taffettwax ħażin il-konformità tat-tip ta’ vettura.

8.3.

Iż-żieda mill-manifattur ta’ vettura ma’ vettura approvata, ta’ tagħmir domestiku jew kummerċjali standard, għajr tagħmir ta’ komunikazzjoni li jista’ jiċċaqlaq, li jikkonforma ma’ regolamenti oħra, u li l-installazzjoni, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija tiegħu hija konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifatturi tat-tagħmir u l-vettura, ma għandhiex tinvalida l-approvazzjoni tal-vettura. Dan ma għandux iżomm lill-manifatturi tal-vetturi milli jwaħħlu t-tagħmir ta’ komunikazzjoni skont il-linji gwida ta’ installazzjoni adattati, żviluppati mill-manifattur tal-vettura u/jew mill-manifattur(i) ta’ dan it-tagħmir ta’ komunikazzjoni il-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi evidenza (jekk dan ikun mitlub mill-awtorità tat-test) li l-prestazzjoni tal-vettura mhijiex affettwata b’mod negattiv minn dawn it-trażmettituri. Din tista’ tkun dikjarazzjoni li l-livelli ta’ potenza u l-installazzjoni huma tali li l-livelli ta’ immunità ta’ dan ir-Regolament joffru protezzjoni biżżejjed meta jkunu suġġetti għat-trażmissjoni waħidha, jiġifieri li jeskludi trażmissjoni b’rabta mat-testijiet speċifikati fil-paragrafu 6. Dan ir-Regolament ma jawtorizzax l-użu ta’ trażmettitur ta’ komunikazzjoni meta japplikaw rekwiżiti oħra fuq dan it-tagħmir jew l-użu tiegħu.

9.   KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Il-proċeduri tal-konformità tal-produzzjoni għandhom jikkonformaw ma’ dawk stabbiliti fil-Ftehim, l-Appendiċi 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), bir-rekwiżiti li ġejjin:

9.1.

Il-vetturi jew il-komponenti jew l-ESAs approvati skont dan ir-Regolament għandhom ikunu manifatturati b’mod li jikkonformaw mat-tip approvat billi jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 6 ta’ hawn fuq.

9.2.

Il-konformità tal-produzzjoni tal-vettura jew il-komponent jew l-unità teknika separata għanda tiġi ċċekkjata fuq il-bażi tad-dejta li tinsab fil-formola jew fil-formoli ta’ komunikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip stabbiliti fl-Anness 3A u/jew 3B ta’ dan ir-Regolament.

9.3.

Jekk l-Awtorità Kompetenti ma tkunx sodisfatta bil-proċedura ta’ ċċekkjar tal-manifattur, allura japplikaw il-paragrafi 8.3.1 u 8.3.2 hawn taħt.

9.3.1.

Meta tkun qed tiġi vverifikata l-konformità ta’ vettura, komponent jew ESA meħud mis-serje, il-produzzjoni għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament b’rabta mal-interferenzi elettromanjetiċi broadband u l-interferenzi elettromanjetiċi narrowband, jekk il-livelli mkejla ma jaqbżux b’aktar minn 2 dB (25 fil-mija) il-limiti ta’ referenza stabbiliti fil-paragrafi 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 u 6.3.2.2, 7.2.2.1 u 7.2.2.2 (kif xieraq).

9.3.2.

Meta tkun qed tkun tiġi vverifikata l-konformità ta’ vettura, ta’ komponent jew ta’ ESA meħud mis-serje, il-produzzjoni għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament b’rabta mal-immunità għar-radjazzjoni elettromanjetika, jekk l-ESA tal-vettura ma juri l-ebda degradazzjoni relatata mal-kontroll dirett tal-vettura li tista’ tkun osservata mis-sewwieq jew minn oħrajn li jużaw it-triq meta l-vettura tkun fl-istat definit fl-Anness 6, il-paragrafu 4, u tkun suġġetta b’referenza għal qawwa tal-kamp, espress f’Volts/m, sa 80 fil-mija tal-limiti ta’ referenza stabbiliti fil-paragrafu 6.4.2.1 u 7.7.2.1 hawn fuq.

9.3.3.

Jekk tkun qed tiġi vverifikata l-konformità ta’ komponent jew Unità Teknika Separata (STU) meħuda mis-serje, il-produzzjoni għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament b’rabta mal-immunità għall-interferenzi u l-emissjonijiet trażmessi jekk il-komponent jew l-STU ma turi l-ebda degradazzjoni fil-prestazzjoni tal-“funzjonijiet relatati mal-immunità” sal-livelli mogħtija fil-paragrafu 6.8.1 u ma taqbiżx il-livelli mogħtija fil-paragrafu 6.9.1.

10.   SANZJONIJIET GĦAL NUQQAS TA’ KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

10.1.

L-approvazzjoni mogħtija fir-rigward ta’ tip ta’ vettura, komponent jew unità teknika separata skont dan ir-Regolament, tista’ tiġi rtirata jekk ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 6 hawn fuq jew jekk il-vetturi magħżula ma jgħaddux mit-testijiet previsti fil-paragrafu 6 hawn fuq.

10.2.

Jekk Parti għall-Ftehim li tapplika dan ir-Regolament tirtira approvazzjoni li tkun tat qabel, din għandha tavża minnufih b’dan lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li japplikaw dan ir-Regolament, permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell fl-Annessi 3A u 3B ta’ dan ir-Regolament.

11.   PRODUZZJONI MWAQQFA GĦAL KOLLOX

Jekk id-detentur ta’ approvazzjoni jieqaf b’mod permanenti mill-manifattura ta’ tip ta’ vettura jew ESA approvat skont dan ir-Regolament, dan għandu jinforma b’dan lill-awtorità li tat l-approvazzjoni, li min-naħa tagħha għandha tinnotifika lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament, permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudell fl-Annessi 3A u 3B ta’ dan ir-Regolament.

12.   MODIFIKA U ESTENSJONI TA’ APPROVAZZJONI TAT-TIP TA’ VETTURA JEW ESA

12.1.

Kull modifika tat-tip ta’ vettura jew ESA għandha tiġi notifikata lill-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip li tat l-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura. Dan id-dipartiment imbagħad jista’ jew:

12.1.1.

Iqis li l-modifiki li saru x’aktarx li ma jkollhomx effett negattiv apprezzabbli u li jkun xi jkun il-każ, il-vettura jew l-ESA xorta għadu jissodisfa r-rekwiżiti; jew

12.1.2.

Jeħtieġ rapport ta’ test ulterjuri mingħand is-Servizz Tekniku responsabbli li jwettaq it-testijiet.

12.2.

L-avviż ta’ konferma tal-approvazzjoni jew tar-rifjut tal-approvazzjoni, flimkien mad-dettalji tal-modifiki, għandu jiġi kkomunikat permezz tal-proċedura indikata fil-paragrafu 4 ta’ hawn fuq lill-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament.

12.3.

L-Awtorità Kompetenti li tagħti l-estensjoni tal-approvazzjoni għandha tassenja numru tas-serje lill-estensjoni u tgħarraf b’dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni li tikkonforma mal-mudelli fl-Annessi 3A u 3B għal dan ir-Regolament.

13.   DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

13.1.

Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta’ emendi 03, l-ebda Parti Kontraenti li tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta li tagħti approvazzjoni tal-ECE skont dan ir-Regolament kif emendat mis-serje ta’ emendi 03.

13.2.

Sa minn 12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, kif emendat mis-serje ta’ emendi 03, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu approvazzjonijiet biss jekk it-tip ta’ vettura, komponent jew unità teknika separata li trid tiġi approvata, tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament kif emendat mis-serje ta’ emendi 03.

13.3.

Il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament ma għandhomx jirrifjutaw li jagħtu estensjonijiet tal-approvazzjoni lis-serje preċedenti ta’ emendi ta’ dan ir-Regolament.

13.4.

Sa minn 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ tas-serje ta’ emendi 03 ta’ dan ir-Regolament, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw l-ewwel reġistrazzjoni nazzjonali (l-ewwel dħul fis-servizz) ta’ vettura, komponent jew unità teknika separata li ma tissodisfax ir-rekwiżiti tas-serje ta’ emendi 03 għal dan ir-Regolament.

13.5.

Sa minn 36 xahar wara d-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, kif emendat mis-serje ta’ emendi 04, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu l-approvazzjonijiet biss jekk it-tip ta’ vettura li trid tiġi approvata, tkun tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament kif emendat mis-serje ta’ emendi 04.

13.6.

Sa 36 xahar wara d-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta’ emendi 04, l-ebda Parti Kontraenti ma għandha tirrifjuta l-approvazzjoni nazzjonali jew reġjonali ta’ vettura approvata għas-serje ta’ emendi preċedenti ta’ dan ir-Regolament.

13.7.

Sa minn 60 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tas-serje ta’ emendi 04, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jirrifjutaw l-ewwel reġistrazzjoni ta’ vettura ġdida li ma tkunx tissodisfa r-rekwiżiti tas-serje ta’ emendi 04 ta’ dan ir-Regolament.

13.8.

Minkejja l-paragrafi 13.6 u 13.7, l-approvazzjonijiet ta’ vettura mogħtija għas-serje ta’ emendi preċedenti ta’ dan ir-Regolament, li mhumiex affettwati mis-serje ta’ emendi 04, għandhom jibqgħu validi u l-Partijiet Kontraenti li japplikaw ir-Regolament għandhom ikomplu jaċċettawhom.

14.   ISMIJIET U INDIRIZZI TAS-SERVIZZI TEKNIĊI LI JWETTQU T-TESTIJIET TA’ APPROVAZZJONI, U TAL-AWTORITAJIET TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

Il-Partijiet għall-Ftehim tal-1958 li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jikkomunikaw lis-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti l-ismijiet u l-indirizzi tas-Servizzi Tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet ta’ approvazzjoni u tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip li jagħtu l-approvazzjonijiet u li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli li jiċċertifikaw l-approvazzjoni jew l-estensjoni, ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni, maħruġa f’pajjiżi oħra.


(1)  Kif definit fir-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafu 2.

(2)  In-numri distintivi tal-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim tal-1958 huma riprodotti fl-Anness 3 mar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


Appendiċi 1

Lista ta’ standards imsemmija f’dan ir-Regolament

1.

CISPR 12 “Karatteristiċi ta’ disturbanza mir-Radju, ta’ vetturi, dgħajjes bil-mutur u oġġetti li jaħdmu b’magna li taqbad taħdem permezz ta’ spark - Limiti u metodi ta’ kejl”, il-ħames edizzjoni 2001 u Amdl: 2005.

2.

CISPR 16-1-4 “Speċifikazzjonijiet ta’ disturbanza mir-radju u apparat u metodi ta’ kejl ta’ immunità - l-ewwel Parti: Disturbanza mir-radju u apparat ta’ kejl tal-immunità – Antennas u siti tat-testijiet għall-kejl tad-disturbanzi rradjati”, it-tielet edizzjoni 2010.

3.

CISPR 25 “Limiti u metodi ta’ kejl ta’ karatteristiċi ta’ disturbanza mir-radju għall-protezzjoni ta’ riċevituri użati fuq il-vetturi”, it-tieni edizzjoni 2002 u corrigendum 2004.

4.

ISO 7637-1 “Vetturi tat-triq - Disturbanza fl-elettriku minn trażmissjoni tal-elettriku u akkoppjar – l-ewwel Parti: Definizzjonijiet u kundizzjonijiet ġenerali”, it-tieni edizzjoni 2002.

5.

ISO 7637-2 “Vetturi tat-triq - Interferenzi fl-elettriku minn trażmissjoni tal-elettriku u akkoppjar – it-tieni Parti: Trażmissjoni għaddenija tal-elettriku minn linji ta’ provvista fuq vetturi b’vultaġġ nominal ta’ 12-il V jew vultaġġ ta’ provvista ta’ 24 V biss”, it-tieni Edizzjoni 2004.

6.

ISO-EN 17025 “Ħtiġiet ġenerali dwar il-kompetenza tat-testijiet u l-kalibrazzjoni tal-laboratorji”, it-tieni edizzjoni 2005 u Corrigendum: 2006.

7.

ISO 11451 “Vetturi tat-triq – Interferenzi elettriċi minn enerġija elettromanjetika rradjata ta’ frekwenza dejqa – Metodi ta’ testijiet għall-vetturi”:

 

Parti 1: Ġenerali u definizzjonijiet (ISO 11451-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008);

 

Parti 2: Sors ta’ radjazzjoni li mhuwiex fuq il-vettura (ISO 11451-2, it-tielet edizzjoni 2005);

 

Parti 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4, l-ewwel edizzjoni 1995).

8.

ISO 11452 “Vetturi tat-triq – Interferenzi elettriċi minn enerġija elettromanjetika rradjata ta’ frekwenza dejqa – Metodi ta’ testijiet għall-komponenti”:

 

Parti 1: Ġenerali u definizzjonijiet (ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008);

 

Parti 2: Absorber-lined chamber (ISO 11452-2, it-tieni edizzjoni 2004);

 

Parti 3: Ċellula b’mod elettromanjetiku trasversali (TEM) (ISO 11452-3, it-tielet edizzjoni 2001);

 

Parti 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4, it-tielet edizzjoni 2005 u Corrigendum 1:2009);

 

Parti 5: Stripline (ISO 11452-5, it-tieni edizzjoni 2002).

9.

ITU Regolamenti tad-Radju, l-edizzjoni 2008.

10.

IEC 61000-3-2 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 3-2: Il-limiti għall-emissjonijiet armoniċi tal-kurrent (il-kurrent tal-input tat-tagħmir ≤ 16 A għal kull fażi)”, l-edizzjoni 3.2 - 2005 + A1: 2008 + A2: 2009.

11.

IEC 61000-3-3 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 3-3 - Il-limiti – Il-limitazzjoni tat-tibdil fil-vultaġġ, tal-fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u tat-teptip fis-sistemi pubbliċi ta’ vultaġġ baxx għal tagħmir b’kurrent nominali ≤ 16 A għal kull fażi u mhux suġġett għal konnessjoni kondizzjonali”, l-edizzjoni 2,0 - 2008.

12.

IEC 61000-3-11 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 3-11 - Il-limiti – Il-limitazzjoni tat-tibdil fil-vultaġġ, tal-fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u tat-teptip fis-sistemi pubbliċi ta’ vultaġġ baxx – Tagħmir b’kurrent nominali ≤ 75 A għal kull fażi u soġġett għal konnessjoni kondizzjonali”, l-edizzjoni 1.0 – 2000.

13.

IEC 61000-3-12 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 3-12: Il-limiti għall-emissjonijiet armoniċi tal-kurrent prodotti minn tagħmir konness mas-sistemi pubbliċi ta’ vultaġġ baxx b’kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi”, l-edizzjoni 1.0 - 2004.

14.

IEC 61000-4-4 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 4-4 – It-tekniki tal-ittestjar u tal-kejl – Test tal-immunità għall-kurrenti qosra rapidi tal-elettriku/tal-fqigħ”, l-edizzjoni 2.0 - 2004.

15.

IEC 61000-4-5 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 4-5 – It-tekniki tal-ittestjar u tal-kejl - Test tal-immunità għat-turbulenzi”, l-edizzjoni 2.0 - 2005.

16.

IEC 61000-6-2 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 6-2 – L-Istandards ġeneriċi - L-Immunità għall-ambjenti industrijali”, l-edizzjoni 2.0 - 2005.

17.

IEC 61000-6-3 “Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) – Parti 6-3 – L-Istandards ġeneriċi - L-Istandard ta’ emissjoni għall-ambjenti residenzjali, kummerċjali u ta’ industrija ħafifa”, l-edizzjoni 2.0 - 2006.

18.

CISPR 16–2–1 “Speċifikazzjonijiet ta’ disturbanza mir-radju u apparat u metodi ta’ kejl ta’ immunità - Parti 2-1 – Il-metodi ta’ kejl tal-interferenzi u l-immunità – Il-kejl tal-interferenzi trażmessi”, l-edizzjoni 2.0 - 2008.

19.

CISPR 22 “Tagħmir tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - Karatteristiċi tal-interferenzi tar-radju - Limiti u metodi ta’ kejl”, l-edizzjoni 6.0 – 2008.

20.

CISPR 16-1-2 “L-ispeċifikazzjonijiet ta’ disturbanza mir-radju u apparat u metodi ta’ kejl ta’ immunità – il-Parti 1-2: Disturbanza mir-radju u apparat ta’ kejl tal-immunità”, l-edizzjoni 1.2. - L-apparat anċillari - L-interferenzi trażmessi”, l-edizzjoni 1.2: 2006.


Appendiċi 2

Limiti ta’ referenza għall-broadband tal-vettura

Separazzjoni bejn l-antenna u l-vettura: 10 m

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 32

E = 32 + 15,13 log (F/75)

E = 43

Image

Appendiċi 3

Limiti ta’ referenza għall-broadband tal-vettura

Separazzjoni bejn l-antenna u l-vettura: 3 m

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 42

E = 42 + 15,13 log (F/75)

E = 53

Image

Appendiċi 4

Limiti ta’ referenza għan-narrowband tal-vettura

Separazzjoni bejn l-antenna u l-vettura: 10 m

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 22

E = 22 + 15,13 log (F/75)

E = 33

Image

Appendiċi 5

Limiti ta’ referenza għan-narrowband tal-vettura

Separazzjoni bejn l-antenna u l-vettura: 3 m

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 32

E = 32 + 15,13 log (F/75)

E = 43

Image

Appendiċi 6

Subassemblaġġ elettriku/elettroniku

Limiti ta’ referenza għal broadband

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 62 – 25,13 log (F/30)

E = 52 + 15,13 log (F/75)

E = 63

Image

Appendiċi 7

Subassemblaġġ elettriku/elettroniku

Limiti ta’ referenza għal narrowband

Limitu E (dBμV/m) bi frekwenza F (MHz)

30-75 MHz

75-400 MHz

400-1 000  MHz

E = 52 – 25,13 log (F/30)

E = 42 + 15,13 log (F/75)

E = 53

Image

ANNESS 1

EŻEMPJI TAL-MARKI TAL-APPROVAZZJONI

Mudell A

(Ara l-paragrafu 5.2 ta’ dan ir-Regolament)

Image

Il-marka tal-approvazzjoni ta’ hawn fuq imwaħħla fuq vettura jew ESA turi li t-tip ta’ vettura kkonċernat, fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika, ġie approvat fil-Pajjiżi l-Baxxi (E4) skont ir-Regolament Nru 10 bin-Nru tal-approvazzjoni 042439 in-numru tal-approvazzjoni jindika li l-approvazzjoni ngħatat skont ir-rekwiżiti tar-Regolament Nru 10 kif emendat mis-serje ta’ emendi 04.

Mudell B

(Ara l-paragrafu 5.2 ta’ dan ir-Regolament)

Image

Il-marka tal-approvazzjoni ta’ hawn fuq imwaħħla fuq vettura jew ESA turi li t-tip ta’ vettura kkonċernat, fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika, ġie approvat fil-Pajjiżi l-Baxxi (E4) skont ir-Regolamenti Nri 10 u 33 (*).

In-numri tal-approvazzjoni jindikaw li, fid-data meta ngħataw l-approvazzjonijiet rispettivi, ir-Regolament Nru 10 inkluda s-serje ta’ emendi 04 u r-Regolament Nru 33 kien għadu fil-forma oriġinali tiegħu.


(*)  It-tieni numru qed jingħata sempliċement bħala eżempju


ANNESS 2A

Dokument ta’ informazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u għandha tinkludi werrej.

Kull disinn irid jiġi pprovdut fi skala xierqa u b’dettall suffiċjenti fuq karta ta’ daqs A4 jew folder ta’ format A4.

Jekk ikun hemm xi ritratti għandu jkun fihom dettalji suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati jkollhom kontrolli elettroniċi, trid tingħata l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

ĠENERALI

1.

Il-mudell (l-isem kummerċjali tal-manifattur):…

2.

It-tip: …

3.

Il-kategorija tal-vettura: …

4.

L-isem u l-indirizz tal-manifattur: …

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat, jekk ikun hemm: …

5.

L-indirizz(i) tal-impjant(i) tal-assemblaġġ: …

IL-KARATTERISTIĊI TA’ KOSTRUZZJONI ĠENERALI TAL-VETTURA

6.

Ir-ritratt(i) u/jew id-disinn (disinji) ta’ vettura rappreżentattiva: …

7.

Il-pożizzjoni u l-arranġament tal-magna: …

L-IMPJANT TAL-ENERĠIJA

8.

Il-manifattur: …

9.

Il-kodiċi tal-magna tal-manifattur kif immarkat fuq il-magna: …

10.

Il-magna ta’ kombustjoni interna: …

11.

Il-prinċipju ta’ tħaddim: tqabbid pożittiv/tqabbid bil-kompressjoni, b’erba’ strokes/b’żewġ strokes (1)

12.

In-numru u l-arranġement taċ-ċilindri: …

13.

Il-forniment tal-fjuwil: …

14.

B’injezzjoni tal-fjuwil (tqabbid bil-kompressjoni biss): iva/le (1)

15.

L-unità ta’ kontroll elettroniku: …

16.

Il-mudell(i): …

17.

Id-deskrizzjoni tas-sistema: …

18.

B’injezzjoni tal-fjuwil (tqabbid pożittiv biss): iva/le (1)

19.

Is-sistema elettrika: …

20.

Il-vultaġġ nominali: … V, ert pożittiv/negattiv (1)

21.

Il-ġeneratur: …

22.

It-tip: …

23.

L-ignixin: …

24.

Il-mudell(i): …

25.

It-tip(i): …

26.

Il-prinċipju ta’ tħaddim: …

27.

Is-sistema tal-alimentazzjoni bl-LPG: iva/le (1)

28.

L-unità elettronika ta’ kontroll tal-magna għall-alimentazzjoni bl-LPG: …

29.

Il-mudell(i): …

30.

It-tip(i): …

31.

Is-sistema tal-alimentazzjoni bl-NG: iva/le (1)

32.

L-unità elettronika ta’ kontroll tal-magna għall-alimentazzjoni bl-NG: …

33.

Il-mudell(i): …

34.

It-tip(i): …

35.

Il-mutur tal-elettriku: …

36.

It-tip (koljatura, eċitazzjoni): …

37.

Il-vultaġġ ta’ operazzjoni: …

IL-MAGNI LI JAĦDMU BIL-GASS (FIL-KAŻ TA’ SISTEMI LI JIDHRU B’MOD DIFFERENTI, AGĦTI L-INFORMAZZJONI EKWIVALENTI)

38.

L-unità ta’ kontroll elettroniku (ECU):

39.

Il-mudell(i): …

40.

It-tip(i): …

IT-TRAŻMISSJONI

41.

It-tip (mekkaniku, idrawliku, elettriku, eċċ): …

42.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

IS-SOSPENSJONI

43.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

L-ISTERING

44.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

IL-BREJKIJIET

45.

Sistema tal-brejkijiet antilokk: iva/le/fakultattiva (1)

46.

Għall-vetturi b’sistemi antilokk, deskrizzjoni tal-operazzjoni tas-sistema (inkluża kull parti elettronika), dijagramma blokka elettrika, pjan taċ-ċirkwit idrawliku jew pnewmatiku: …

KARROZZERIJA

47.

It-tip ta’ karrozzerija: …

48.

Il-materjali użati u l-metodi ta’ kostruzzjoni: …

49.

Il-windskrin u twieqi oħra:

50.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm) tal-mekkaniżmu li jtella’ t-twieqi: …

51.

Il-mirja li minnhom tista’ tara fuq wara (għal kull mera ddikjara): …

52.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettroniċi (jekk hemm) tas-sistema ta’ aġġustament: …

53.

Iċ-ċinturini tas-sikurezza u/jew sistemi oħra ta’ trażżin: …

54.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

55.

Is-soppressjoni tal-interferenza tar-radju:

56.

Deskrizzjoni u disinji/ritratti tal-forom u l-materjali kostitwenti tal-parti tal-karrozzerija li tifforma l-kompartiment tal-magna u l-parti tal-kompartiment tal-passiġġier l-eqreb tagħha: …

57.

Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall li jinsabu fil-kompartiment tal-magna (eż. l-apparat tas-sħana, l-istepni, il-filtru tal-arja, il-mekkaniżmu tal-istering, eċċ): …

58.

It-tabella u d-disinn tat-tagħmir li jikkontrolla l-interferenza tar-radju: …

59.

Id-dettalji tal-valur nominali tar-reżistenza kurrenti diretta, u, fil-każ ta’ kejbils tal-ignixin ta’ reżistenza, tar-reżistenza nominali tagħhom għal kull metru: …

ID-DWAL U L-APPARAT TA’ SINJALAR TAD-DAWL

60.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi minbarra l-fanali (jekk ikun hemm): …

MIXXELLANJI

61.

L-apparat għall-prevenzjoni tal-użu mhux awtorizzat tal-vettura: …

62.

Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

63.

It-tabella tal-installazzjoni u tal-użu tat-trażmettituri RF fil-vettura jew vetturi, jekk applikabbli (ara l-paragrafu 3.1.8 ta’ dan ir-Regolament): …

meded ta’ frekwenza [Hz]

potenza ta’ output massima [W]

pożizzjoni tal-antenna fuq il-vettura, kundizzjonijiet speċifiċi għall-installazzjoni u/jew l-użu

64.

Vettura mgħammra b’tagħmir tar-radar b’firxa qasira ta’ 24 GHz: iva/le/fakultattiva (1)

L-applikant għall-approvazzjoni tat-tip għandu wkoll jipprovdi, fejn xieraq:

 

Appendiċi 1: Lista bil-mudell(i) u t-tip(i) tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi kollha kkonċernati minn dan ir-Regolament (ara l-paragrafi 2.9 u 2.10 ta’ dan ir-Regolament) u mhux elenkati qabel.

 

Appendiċi 2: Dijagrammi skematiċi jew disinji tal-arranġament ġenerali tal-komponenti elettriċi u/jew elettroniċi (kkonċernati minn dan ir-Regolament) u l-arranġament ġenerali tas-sistema tal-wajers.

 

Appendiċi 3: Id-deskrizzjoni tal-vettura magħżula biex tirrappreżenta t-tip:

 

L-istil tal-karrozzerija: …

 

Sewqan fuq il-lemin jew fuq ix-xellug: …

 

Il-bażi tar-rota: …

 

Appendiċi 4: Rapport(i) rilevanti tat-test ipprovduti mill-manifattur minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għal ISO 17025 u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni għall-għan tal-kompilazzjoni taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip.

65.

Ċarġer:abbord/estern/mingħaj (1)

66.

Kurrent tal-iċċarġjar: kurrent dirett/kurrent alternanti (numru ta’ fażijiet/frekwenza) (1): …

67.

Kurrent nominali massimu (f’kull modalità jekk meħtieġ):

68.

Vultaġġ tal-iċċarġjar nominali: …

69.

Funzjonijiet bażiċi tal-interface tal-vettura: eż: L1/L2/L3/N/E/pilota ta’ kontroll: …


(1)  Aqta’ fejn ma japplikax.


ANNESS 2B

Dokument ta’ informazzjoni għal approvazzjoni tat-tip ta’ subassemblaġġ elettriku/elettroniku fir-rigward tal-kompatibbiltà elettromanjetika

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u għandha tinkludi werrej. Kull disinn irid jiġi pprovdut fi skala xierqa u b’dettall suffiċjenti fuq karta ta’ daqs A4 jew folder ta’ format A4 jekk ikun hemm xi ritratti għandu jkun fihom dettalji suffiċjenti.

Jekk is-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati jkollhom kontrolli elettroniċi, trid tingħata l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

1.

Id-ditta (l-isem kummerċjali tal-manifattur): …

2.

It-tip: …

3.

Il-mezz ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-komponent/l-unità teknika separata: (1)

3.1.

Fejn tinsab il-marka: …

4.

L-isem u l-indirizz tal-manifattur: …

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat, jekk ikun hemm: …

5.

Fil-każ ta’ komponenti u unitajiet tekniċi separati, il-post u l-metodu ta’ twaħħil tal-marka tal-approvazzjoni:

6.

L-indirizz(i) tal-impjant(i) tal-assemblaġġ: …

7.

Dan l-ESA għandu jkun approvat bħala komponent/STU (1)

8.

Kull restrizzjoni tal-użu u l-kundizzjonijiet għall-armar: …

9.

Vultaġġ nominali tas-sistema elettrika: … V, ert pożittiv/negattiv (2). …

Appendiċi 1: Deskrizzjoni tal-ESA magħżul biex jirrappreżenta t-tip (dijagramma elettronika bi blokki u lista tal-komponenti ewlenin li jikkostitwixxu l-ESA (eż id-ditta u t-tip ta’ mikroproċessur, kristall, eċċ).

Appendiċi 2: Rapport(i) rilevanti tat-test ipprovduti mill-manifattur minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għal ISO 17025 u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni għall-għan tal-kompilazzjoni taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip.


(1)  Jekk il-mezz ta’ identifikazzjoni tat-tip fih karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu l-komponent jew it-tipi tal-unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta’ informazzjoni, dawn il-karattri għandhom jiġu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu “?” (eż. ABC??123??).

(2)  Ħassar fejn ma japplikax.


ANNESS 3A

KOMUNIKAZZJONI

(Format massimu: A4 (210 × 297 mm))

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 3B

KOMUNIKAZZJONI

(Format massimu: A4 (210 × 297 mm))

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 4

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi broadband irradjati minn vetturi

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jkun applikat biss għall-vetturi.

Dan il-metodu jikkonċerna ż-żewġ konfigurazzjonijiet tal-vettura:

(a)

Għajr il-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”;

(b)

“Il-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

Dan it-test hu maħsub biex ikejjel l-emissjonijiet broadband iġġenerati minn sistemi elettriċi jew elettroniċi mwaħħla fuq il-vettura (eż. sistemi tal-ignixin jew muturi tal-elettriku).

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005).

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Vettura fil-konfigurazzjonijiet għajr “il-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

2.1.1.   Il-magna

Il-magna għandha titħaddem skont is-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005)

2.1.2.   Sistemi oħra tal-vettura

It-tagħmir kollu li kapaċi jiġġenera emissjonijiet broadband li jistgħu jinxtegħlu b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier, għandu jitħaddem b’tagħbija massima, eż. muturi tal wajpers jew fannijiet il-ħorn u l-muturi tat-twieqi elettriċi huma esklużi għax ma jintużawx kontinwament.

2.2.   Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

Din il-vettura għandha tkun fil-modalità ta’ ċċarġjar tal-batteriji bil-potenza nominali sakemm il-kurrent alternat jew il-kurrent dirett ikun laħaq mill-inqas 80 fil-mija tal-valur inizjali tiegħu il-preparazzjoni tat-test għall-konnessjoni tal-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura 3 tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

3.   POST TAL-KEJL

3.1   Bħala alternattiva għar-rekwiżiti ta’ CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) għal vetturi tal-kategorija L il-wiċċ tat-test jista’ jkun f’kull post li jissodisfa l-kundizzjonijiet li jidhru fil-Figura 1 fl-Appendiċi għal dan l-anness. F’dan il-każ, it-tagħmir tal-kejl għandu jkun barra mill-parti li tidher fil-figuri 1 tal-Appendiċi għal dan l-Anness.

3.2   Jistgħu jintużaw faċilitajiet magħluqa tat-test jekk tista’ tintwera korrelazzjoni bejn ir-riżultati miksuba fil-faċilità magħluqa tat-test u dawk miksuba f’sit ta’ barra il-faċilitajiet magħluqa tat-test ma għandhomx bżonn jissodisfaw ir-rekwiżiti dimensjonali tas-sit ta’ barra ħlief id-distanza mill-antenna sal-vettura u l-għoli tal-antenna.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz għal kejl li jsir f’kamra semianekoika jew f’sit tat-test ta’ barra.

4.2.   Il-kejl jista’ jsir b’ditekters apiċi jew kważi apiċi il-limiti mogħtija fil-paragrafi 6.2 u 6.5 ta’ dan ir-Regolament huma għal ditekters kważi apiċi jekk jintużaw ditekters apiċi għandu jiġi applikat fattur ta’ korrezzjoni ta’ 20 dB kif definit fis-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005).

4.3.   Kejl

Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-istandard CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi d-dejta tal-kejl għall-medda sħiħa ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jaqsam il-firxa ta’ frekwenza f’14-il medda ta’ frekwenza 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz u jwettaq it-testijiet bl-14-il frekwenza li jagħtu l-ogħla livelli ta’ emissjonijiet f’kull medda biex jikkonferma li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

Fil-każ li dan il-limitu jinqabeż matul it-test, għandhom isiru investigazzjonijiet biex jiġi żgurat li dan huwa kkawżat minħabba l-vettura u mhux minħabba radjazzjoni fl-isfond.

4.4.   Il-qari

Il-massimu tal-qari relatat mal-limitu (polarizzazzjoni orizzontali u vertikali u l-post tal-antenna fuq in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-vettura) f’kull waħda mill-14-il medda ta’ frekwenza għandu jitqies bħala l-qari karatteristiku fil-frekwenza li fiha jkun twettaq il-kejl.

Appendiċi

Figura 1

Wiċċ orizzontali bla xkiel u mingħajr riflessjoni elettromanjetika, delimitazzjoni tal-wiċċ definit minn elissi

Image

Figura 2

Pożizzjoni tal-antenna b’rabta mal-vettura

Antenna dipole f’pożizzjoni biex tkejjel il-komponenti ta’ radjazzjoni vertikali

Image

Antenna dipole f’pożizzjoni biex tkejjel il-komponenti ta’ radjazzjoni orizzontali

Image

Figura 3

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS” agganċjata man-netwerk tal-elettriku

Elevazzjoni

Image

Image


ANNESS 5

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband irradjati minn vetturi

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jkun applikat biss għall-vetturi.

Dan il-metodu jikkonċerna biss il-konfigurazzjoni tal-vettura għajr “il-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

Dan it-test hu maħsub biex ikejjel l-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband li jistgħu joħorġu minn sistema bbażata fuq mikroproċessur jew minn sors narrowband ieħor.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) jew is-CISPR 25 (u Corrigendum: 2004).

1.3.   Bħala l-ewwel pass, il-livelli tal-emissjonijiet fil-medda ta’ Modulazzjoni ta’ Frekwenza (FM) (minn 76 sa 108 MHz) għandhom jitkejlu fl-antenna tar-radju tax-xandir tal-vettura b’ditekter medju jekk il-livell speċifikat fil-punt 6.3.2.4 ta’ dan ir-Regolament ma jinqabiżx, allura l-vettura għandha titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan l-anness fir-rigward ta’ dik il-medda ta’ frekwenza u t-test sħiħ ma għandux jitwettaq.

1.4.   Bħala alternattiva għall-vetturi tal-kategorija L il-post tal-kejl jista’ jingħażel skont l-Anness 4, il-paragrafi 3.1 u 3.2.

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Is-swiċċ tal-ignixin għandu jkun mixgħul il-magna ma għandhiex tkun qed taħdem.

2.2.   Is-sistemi elettroniċi tal-vettura għandhom kollha jkunu f’kundizzjoni ta’ tħaddim normali bil-vettura wieqfa.

2.3.   It-tagħmir kollu li jista’ jinxtegħel b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier b’oxxillaturi interni > 9 kHz jew sinjali ripetittivi għandu jaħdem b’mod normali.

3.   REKWIŻITI TAT-TEST

3.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz għal kejl li jsir f’kamra semianekoika jew f’sit tat-test ta’ barra.

3.2.   Il-kejl għandu jitwettaq b’ditekter medju.

3.3.   Kejl

Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-istandard CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi d-dejta tal-kejl għall-medda sħiħa ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jaqsam il-firxa ta’ frekwenza f’14-il medda ta’ frekwenza 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz u jwettaq it-testijiet bl-14-il frekwenza li jagħtu l-ogħla livelli ta’ emissjonijiet f’kull medda biex jikkonferma li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

Fil-każ li l-limitu jinqabeż matul it-test, għandhom isiru investigazzjonijiet biex jiġi żgurat li dan huwa kkawżat minħabba l-vettura u mhux minħabba radjazzjoni fl-isfond, inkluża radjazzjoni broadband minn kwalunkwe ESA.

3.4.   Il-qari

Il-massimu tal-qari relatat mal-limitu (polarizzazzjoni orizzontali u vertikali u l-post tal-antenna fuq in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-vettura) f’kull waħda mill-14-il medda ta’ frekwenza għandu jitqies bħala l-qari karatteristiku fil-frekwenza li fiha jkun twettaq il-kejl.


ANNESS 6

Metodu ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għar-radjazzjoni elettromanjetika

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jkun applikat biss għall-vetturi. Dan il-metodu jikkonċerna ż-żewġ konfigurazzjonijiet tal-vettura:

(a)

Għajr il-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

(b)

“Il-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex juri l-immunità tas-sistemi elettroniċi tal-vettura il-vettura għandha tkun suġġetta għal żoni elettromanjetiċi kif deskritt f’dan l-anness. Waqt it-testijiet, il-vettura għandha tkun immonitorjata.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor fl-anness, it-test għandu jitwettaq skont l-ISO 11451-2, it-tielet edizzjoni 2005.

1.3.   Metodi ta’ test alternattivi

It-test jista’ jitwettaq alternattivament f’sit tat-test ta’ barra għall-vetturi kollha il-faċilità tat-test għandha tikkonforma mar-rekwiżiti legali (nazzjonali) li għandhom x’jaqsmu mal-emissjoni ta’ sinjali elettromanjetiċi.

Jekk vettura tkun itwal minn 12 m u/jew usa’ minn 2,60 m u/jew ogħla minn 4,00 m, jista’ jintuża metodu BCI (injezzjoni ta’ kurrent qawwi) skont l-ISO 11451-4 (l-ewwel edizzjoni 1995) fil-firxa ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz b’livelli definiti fil-paragrafu 6.7.2.1 ta’ dan ir-Regolament.

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Vettura fil-konfigurazzjoni għajr “il-modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

2.1.1.   Il-vettura għandha tkun f’kundizzjoni mhux mgħobbija ħlief għat-tagħmir neċessarju tat-test.

2.1.1.1.   Il-magna għandha normalment iddawwar ir-roti tas-sewqan b’veloċità kostanti ta’ 50 km/h jekk ma jkunx hemm raġuni teknika minħabba l-vettura biex tiġi definita kundizzjoni differenti. Għall-vetturi ta’ kategoriji L1 u L2 il-veloċità stabbli għandha normalment tiġi ffissata għal 25 km/h il-vettura għandha tkun fuq dinamometru mgħobbi kif xieraq jew alternattivament sostnut fuq stands tal-fus iżolati b’għoli minimu mill-art jekk ma jkun hemm l-ebda dinamometru disponibbli. Fejn xieraq, xaftijiet għat-trażmissjoni, ċinturini jew katini jistgħu jiġu skonnettjati (eż trakkijiet, vetturi b’żewġ roti jew bi tlieta).

2.1.1.2.   Kundizzjonijiet bażiċi tal-vettura

Il-paragrafu jiddefinixxi l-kundizzjonijiet minimi tat-test (safejn japplikaw) u l-kriterji ta’ falliment għat-testijiet ta’ immunità tal-vetturi. Sistemi oħra tal-vettura, li jistgħu jaffettwaw il-funzjonijiet relatati mal-immunità għandhom jiġu ttestjati b’mod li jistgħu jiġu stabbiliti bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Kundizzjonijiet tat-test tal-vettura għaċ-“ċiklu ta’ 50 km/h”

Kriterji ta’ falliment

Veloċità tal-vettura ta’ 50 km/h (rispettivament 25 km/h għal vetturi L1, L2) ± 20 fil-mija (vettura li tmexxi r-rombli) jekk il-vettura tkun mgħammra b’sistema ta’ cruise control, din għandha titħaddem.

Varjazzjoni tal-veloċità akbar minn ± 10 fil-mija tal-veloċità nominali. Fil-każ ta’ gearbox awtomatika: proporzjon tal-bdil tal-ger li jwassal għal varjazzjoni tal-veloċità akbar minn ± 10 fil-mija tal-veloċità nominali.

Dawl baxx mixgħul (mod manwali)

Dawl mitfi

Wajper ta’ quddiem mixgħula (mod manwali) b’veloċità massima

Waqfien għal kollox tal-wajper ta’ quddiem

Indikatur tad-direzzjoni fuq in-naħa tas-sewwieq mixgħul

Bdil fil-frekwenza (aktar baxx minn 0,75 Hz jew akbar minn 2,25 Hz). Bdil taċ-ċiklu ta’ funzjonament (aktar baxx minn 25 fil-mija jew akbar minn 75 fil-mija).

Suspenxin aġġustabbli f’pożizzjoni normali

Varjazzjoni sinifikanti mhux prevista

Is-sedil tas-sewwieq u l-istering f’pożizzjoni medja

Varjazzjoni mhux prevista akbar minn 10 fil-mija tal-firxa totali

Allarm diżattivat

Attivazzjoni mhux prevista tal-allarm

Ħorn mitfi

Attivazzjoni mhux prevista tal-ħorn

Airbag u sistemi ta’ restrizzjoni ta’ sikurezza operattivi bl-airbag tal-passiġġier diżattivat jekk din il-funzjoni teżisti

Attivazzjoni mhux prevista

Għeluq awtomatiku tal-bibien

Ftuħ mhux previst

Liver tal-brejk b’reżistenza aġġustabbli fil-pożizzjoni normali

Attivazzjoni mhux prevista


Kundizzjonijiet tat-test tal-vettura għaċ-“ċiklu tal-brejk”

Kriterji ta’ falliment

Li jridu jiġu definiti fil-pjan tat-test taċ-ċiklu tal-brejk. Dan għandu jinkludi t-tħaddim tal-pedala tal-brejk (sakemm ma hemmx raġunijiet tekniċi biex ma jsirx dan) iżda mhux neċessarjament azzjoni tas-sistema tal-ibbrejkjar anti-lock.

Dwal ta’ waqfien mitfija waqt iċ-ċiklu

Dawl tat-twissija tal-brejk mixgħul b’telf tal-funzjoni.

Attivazzjoni mhux prevista

2.1.1.3.   It-tagħmir kollu li jista’ jinxtegħel b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier għandu jaħdem b’mod normali.

2.1.1.4.   Is-sistemi l-oħra kollha li jaffettwaw il-kontroll tal-vettura min-naħa tas-sewwieq għandhom ikunu (jaħdmu) bħal waqt it-tħaddim normali tal-vettura.

2.1.2.   Jekk ikun hemm sistemi elettriċi/elettroniċi tal-vettura li jiffurmaw parti integrali mill-kontroll dirett tal-vettura, li ma jaħdmux fil-kundizzjonijiet deskritti fil-paragrafu 2.1, il-manifattur jista’ jipprovdi rapport jew evidenza addizzjonali lis-Servizz Tekniku li s-sistema elettrika/elettronika tal-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Evidenza bħal din għandha tinżamm fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip.

2.1.3.   Waqt il-monitoraġġ tal-vettura għandu jintuża biss tagħmir li ma jġibx perturbazzjoni il-parti ta’ barra tal-vettura u l-kompartiment tal-passiġġier għandhom ikunu mmonitorjati biex ikun stabbilit jekk ir-rekwiżiti ta’ dan l-anness humiex sodisfatti (eż. bl-użu ta’ vidjokamera(s), mikrofonu, eċċ).

2.2.   Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

2.2.1.   Il-vettura għandha tkun f’kundizzjoni mhux mgħobbija ħlief għat-tagħmir neċessarju tat-test.

2.2.1.1.   Il-magna għandha tkun immobilizzata, il-magna mitfija u fil-modalità ta’ ċċarġjar.

2.2.1.2.   Kundizzjonijiet bażiċi tal-vettura

Il-paragrafu jiddefinixxi l-kundizzjonijiet minimi tat-test (safejn japplikaw) u l-kriterji ta’ falliment għat-testijiet ta’ immunità tal-vetturi. Sistemi oħra tal-vettura, li jistgħu jaffettwaw il-funzjonijiet relatati mal-immunità, għandhom jiġu ttestjati b’mod li jista’ jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Kundizzjonijiet tat-test tal-vettura bil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS”

Kriterji ta’ falliment

L-RESS għandha tkun fil-modalità ta’ ċċarġjar. L-istat ta’ ċċarġjar tal-RESS għandu jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Il-vettura tibda tinstaq

2.2.1.3.   It-tagħmir kollu l-ieħor li jista’ jinxtegħel b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier għandu jkun mitfi.

2.2.2.   Waqt il-monitoraġġ tal-vettura għandu jintuża biss tagħmir li ma jġibx perturbazzjoni il-parti ta’ barra tal-vettura u l-kompartiment tal-passiġġier għandhom ikunu mmonitorjati biex ikun stabbilit jekk ir-rekwiżiti ta’ dan l-anness humiex sodisfatti (eż. bl-użu ta’ vidjokamera(s), mikrofonu, eċċ).

3.   PUNT TA’ REFERENZA

3.1.   Għall-finijiet ta’ dan l-anness il-punt ta’ referenza huwa l-punt li fih għandha tkun stabbilita l-qawwa tal-kamp u għandha tkun definita kif ġej:

3.2.   Għall-vetturi tal-kategorija M, N, O skont l-ISO 11451-2, it-tielet edizzjoni 2005.

3.3.   Għall-vetturi tal-kategorija L:

3.3.1.

Tal-anqas 2 m orizzontalment miċ-ċentru tal-fażi tal-antenna jew tal-anqas 1 m vertikalment mill-elementi ta’ radjazzjoni tas-sistema tal-linja ta’ trażmissjoni (TLS);

3.3.2.

Fuq il-linja taċ-ċentru tal-vettura (pjan ta’ simetrija lonġitudinali);

3.3.3.

F’għoli ta’ 1,0 ± 0,05 m ‘il fuq mill-pjan li fuqu sserraħ il-vettura jew 2,0 ± 0,05 m jekk l-għoli minimu tas-saqaf ta’ kull vettura fil-firxa ta’ mudelli jaqbeż it-3,0 m,

3.3.4.

Jew b’1,0 ± 0,2 m wara l-linja ċentrali vertikali tar-rota ta’ quddiem tal-vettura (il-punt C fil-Figura 1 tal-Appendiċi għal dan l-anness) fil-każ ta’ vetturi bi tliet roti,

Jew b’0,2 ± 0,2 m wara l-linja ċentrali vertikali tar-rota ta’ quddiem tal-vettura (il-punt D fil-Figura 2 tal-Appendiċi għal dan l-anness) fil-każ ta’ vetturi b’żewġ roti.

3.3.5.

Jekk ikun deċiż li jkun hemm radjazzjoni fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura, il-punt ta’ referenza għandu jkun stabbilit kif hemm fil-paragrafi minn 3.3.1 sa 3.3.4 imbagħad, il-vettura għandha tkun installata tħares lil hinn mill-antenna u mqiegħda bħallikieku kienet imdawra orizzontalment 180 madwar il-punt taċ-ċentru tagħha, jiġifieri, b’tali mod li d-distanza mill-antenna sal-eqreb parti tan-naħa ta’ barra tal-vettura tibqa’ l-istess. Dan huwa illustrat fil-Figura 3 tal-Appendiċi għal dan l-anness.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-firxa ta’ frekwenza, il-ħinijiet ta’ esponiment, il-polarizzazzjoni

Il-vettura għandha tkun esposta għal radjazzjoni elettromanjetika fil-firxiet ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz f’polarizzazzjoni vertikali.

Il-modulazzjoni tas-sinjal għat-test għandha tkun:

(a)

AM (modulazzjoni tal-wisa’), b’modulazzjoni ta’ 1 kHz u fond ta’ modulazzjoni ta’ 80 fil-mija fil-firxa ta’ frekwenza bejn 20 u 800 MHz, kif ukoll

(b)

PM (modulazzjoni pulsanti), t fuq 577 μs, perjodu ta’ 4 600 μs fil-firxa ta’ frekwenza minn 800 sa 2 000 MHz,

Jekk mhux maqbul mod ieħor bejn is-Servizz Tekniku u l-manifattur tal-vettura.

Id-daqs tal-intervalli bejn il-frekwenzi u t-tul tal-esponiment għandhom jintgħażlu skont l-ISO 11451-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008.

4.1.1.   Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-ISO 11451-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008 tul il-firxa kollha ta’ frekwenza minn 20 sa 2 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi kejl għad-dejta għall-medda sħiħa ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jagħżel numru inqas ta’ frekwenzi karatteristiċi fil-firxa, eż. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300, u 1 800 MHz biex jikkonferma li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

Jekk vettura ma tgħaddix mit-test definit f’dan l-anness, din għandha tkun ivverifikata li falliet taħt il-kundizzjonijiet tat-test rilevanti u mhux bħala riżultat tal-ġenerazzjoni ta’ kampijiet mhux ikkontrollati.

5.   ĠENERAZZJONI TAL-QAWWA TAL-KAMP MEĦTIEĠA

5.1.   Metodoloġija tat-test

5.1.1.   Il-metodu ta’ sostituzzjoni skont l-ISO 11451-1, it-tielet edizzjoni 2005 u l-Amd1: 2008, għandu jintuża biex jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-kamp tat-test.

5.1.2.   Kalibrazzjoni

Għat-TLS għandha tintuża sonda tal-kamp fil-punt ta’ referenza tal-faċilità.

Għall-antenni, għandhom jintużaw erba’ sondi tal-kamp fil-linja ta’ referenza tal-faċilità.

5.1.3.   Il-fażi tat-test

Il-vettura għandha titqiegħed bil-linja taċ-ċentru tal-vettura fuq il-punt jew il-linja ta’ referenza tal-faċilità. Normalment, il-vettura għandha tħares lejn antenna fissa. Madankollu, meta l-unitajiet ta’ kontroll elettroniċi u s-sistema tal-wajers assoċjati jinsabu fil-biċċa l-kbira fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura, it-test normalment għandu jsir bil-vettura tħares lil hinn mill-antenna. Fil-każ ta’ vetturi twal (jiġifieri minbarra l-vetturi tal-kategoriji L, M1 u N1) li għandhom unitajiet ta’ kontroll elettroniċi u s-sistema tal-wajers assoċjati fil-biċċa l-kbira lejn in-nofs tal-vettura, jista’ jkun stabbilit punt ta’ referenza ibbażat fuq il-wiċċ tan-naħa tal-lemin jew il-wiċċ tan-naħa tax-xellug tal-vettura. Dan il-punt ta’ referenza għandu jkun il-punt fin-nofs tat-tul tal-vettura jew il-punt matul in-naħa tal-vettura magħżula mill-manifattur flimkien mal-Awtorità Kompetenti wara li tkun ikkunsidrata d-distribuzzjoni tas-sistemi elettroniċi u t-tqassim ta’ kull sistema tal-wajers.

Testijiet bħal dawn jistgħu jsiru biss jekk il-kostruzzjoni fiżika tal-kompartiment tippermetti dan il-post tal-antenna għandu jkun innutat fir-rapport tat-test.

Appendiċi

Figura 1

Image

Figura 2

Image

Figura 3

Image

Test ta 'immaġni

Figura 4

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

Image


ANNESS 7

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi broadband irradjati minn subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness jista’ jkun applikat għall-ESAs, li jistgħu sussegwentement jitwaħħlu ma’ vetturi, li jkunu konformi mal-Anness 4.

1.2.   Metodu tat-test

Dan it-test hu maħsub biex ikejjel emissjonijiet elettromanjetiċi broadband minn ESAs (eż. sistemi tal-ignixin, mutur tal-elettriku, eċċ).

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum 2004).

2.   STAT TAL-ESA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   L-ESA li jkun ittestjat għandu jkun f’kundizzjoni ta’ tħaddim normali, preferibbilment b’tagħbija massima.

3.   ARRANĠAMENTI TAT-TEST

3.1.   It-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum 2004) il-klawżola 6.4. - il-metodu ALSE.

3.2.   Post tal-kejl alternattiv

Bħala alternattiva għall-għeluq protett anekoiku (ALSE - absorber lined shielded enclosure), jista’ jintuża sit tat-test f’żona miftuħa (OATS), li jikkonforma mar-rekwiżiti tas-CISPR 16-1-4 (it-tielet edizzjoni 2010) (ara l-Appendiċi ta’ dan l-anness).

3.3.   Ambjent

Biex jiġi żgurat li ma hemm l-ebda ħoss jew sinjal estranju ta’ intensità biżżejjed li jaffettwa materjalment il-kejl, għandu jittieħed kejl qabel jew wara t-test prinċipali. F’dan il-kejl, il-ħoss jew is-sinjal estranju għandu jkun tal-anqas 6 dB taħt il-limiti ta’ interferenza indikati fil-paragrafu 6.5.2.1 ta’ dan ir-Regolament, għajr it-trażmissjonijiet intenzjonati narrowband fl-ambjent.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz għal kejl li jsir f’kamra semianekoika jew f’sit tat-test ta’ barra.

4.2.   Il-kejl jista’ jsir b’ditekters apiċi jew kważi apiċi il-limiti mogħtija fil-paragrafi 6.2 u 6.5 ta’ dan ir-Regolament huma għal ditekters kważi apiċi jekk jintużaw ditekters apiċi għandu jiġi applikat fattur ta’ korrezzjoni ta’ 20 dB kif definit fis-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005).

4.3.   Kejl

Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-istandard CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi l-kejl għad-dejta għall-medda kollha ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jaqsam il-firxa ta’ frekwenza f’14-il medda ta’ frekwenza 30 – 34, 34 – 45, 45 – 60, 60 – 80, 80 – 100, 100 – 130, 130 – 170, 170 – 225, 225 – 300, 300– 400, 400 – 525, 525 – 700, 700 – 850, 850 – 1 000 MHz u jwettaq it-testijiet bl-14-il frekwenza li jagħtu l-ogħla livelli ta’ emissjonijiet f’kull medda biex jikkonferma li l-ESA jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

Fil-każ li dan il-limitu jinqabeż matul it-test, għandhom isiru investigazzjonijiet biex jiġi żgurat li dan huwa kkawżat minħabba l-ESA u mhux minħabba radjazzjoni fl-isfond.

4.4.   Il-qari

Il-qari massimu rreġistrat relatat mal-limitu (polarizzazzjoni orizzontali/vertikali) f’kull waħda mill-14-il medda ta’ frekwenza għandu jittieħed bħala l-qari karatteristiku fil-frekwenza li fiha jkun sar il-kejl.

Appendiċi

Sit tat-test f’żona miftuħa: Limitu taż-żona tat-test ta’ subassemblaġġ elettriku/elettroniku

Żona ta’ livell, libera u ħielsa minn uċuh elettromanjetiċi li jirriflettu

Image


ANNESS 8

Metodu ta’ kejl tal-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband irradjati minn subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness jista’ jkun applikat għall-ESAs, li jistgħu sussegwentement jitwaħħlu ma’ vetturi li jikkonformaw mal-Anness 4.

1.2.   Metodu tat-test

Dan it-test hu maħsub biex ikejjel l-emissjonijiet elettromanjetiċi narrowband li jistgħu joħorġu minn sistema bbażata fuq mikroproċessur.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum: 2004).

2.   STAT TAL-ESA WAQT IT-TESTIJIET

L-ESA li jkun ittestjat għandu jkun f’kundizzjoni ta’ tħaddim normali.

3.   ARRANĠAMENTI TAT-TEST

3.1.   It-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum: 2004) il-klawżola 6.4 - il-metodu ALSE.

3.2.   Post tal-kejl alternattiv

Bħala alternattiva għall-għeluq protett anekoiku (ALSE), jista’ jintuża sit tat-test f’żona miftuħa (OATS) li jikkonforma mar-rekwiżiti tas-CISPR 16-1-4 (it-tielet edizzjoni 2010) (ara l-Appendiċi tal-Anness 7).

3.3.   Ambjent

Biex jiġi żgurat li ma hemm l-ebda ħoss jew sinjal estranju ta’ intensità biżżejjed li jaffettwa materjalment il-kejl, għandu jittieħed kejl qabel u wara t-test prinċipali. F’dan il-kejl, il-ħoss jew is-sinjal estranju għandu jkun tal-anqas 6 dB taħt il-limiti ta’ interferenza indikati fil-paragrafu 6.6.2.1 ta’ dan ir-Regolament, għajr it-trażmissjonijiet intenzjonati narrowband fl-ambjent.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz għal kejl li jsir fi kmamar semianekoiċi jew f’siti tat-test ta’ barra.

4.2.   Il-kejl għandu jitwettaq b’ditekter medju.

4.3.   Kejl

Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-istandard CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005) tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 30 u 1 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi l-kejl għad-dejta għall-medda kollha ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jaqsam il-firxa ta’ frekwenza f’14-il medda ta’ frekwenza 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz u jwettaq it-testijiet bl-14-il frekwenza li jagħtu l-ogħla livelli ta’ emissjonijiet fi ħdan kull medda biex jikkonferma li l-ESA jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness. Fil-każ li l-limitu jinqabeż matul it-test, għandhom isiru investigazzjonijiet biex jiġi żgurat li dan huwa dovut għall-ESA u mhux għar-radjazzjoni fl-isfond, inkluża r-radjazzjoni broadband mill-ESA.

4.4.   Il-qari

Il-qari massimu rreġistrat relatat mal-limitu (polarizzazzjoni orizzontali/vertikali) f’kull waħda mill-14-il medda ta’ frekwenza għandu jittieħed bħala l-qari karatteristiku fil-frekwenza li fiha jsir il-kejl.


ANNESS 9

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità ta’ subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi għar-radjazzjoni elettromanjetika

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu jew metodi tat-test deskritti f’dan l-anness japplikaw għall-ESAs.

1.2.   Metodi tat-test

1.2.1.   L-ESAs jistgħu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kull kombinazzjoni tal-metodi tat-test li ġejjin skont id-diskrezzjoni tal-manifattur, sakemm dan iwassal biex tkun koperta l-firxa sħiħa ta’ frekwenza speċifikata fil-paragrafu 3.1 ta’ dan l-anness:

(a)

Test fil-kamra anekoika skont l-ISO 11452-2, it-tieni edizzjoni 2004;

(b)

Ittestjar taċ-ċellula TEM skont l-ISO 11452-3, it-tielet edizzjoni 2001;

(c)

Ittestjar b’injezzjoni ta’ kurrent qawwi skont l-ISO 11452-4, it-tielet edizzjoni 2005 u l-Corrigendum 1: 2009;

(d)

Ittestjar tal-istripline skont l-ISO 11452-5, it-tieni edizzjoni 2002;

(e)

Stripline ta’ 800 mm skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-anness.

(Il-firxa ta’ frekwenza u l-kundizzjonijiet ġenerali tat-test għandhom ikunu bbażati fuq l-ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008).

2.   STAT TAL-ESA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Il-kundizzjonijiet tat-test għandhom ikunu skont l-ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008.

2.2.   L-ESA li jkun ittestjat għandu jinxtegħel u jrid jiġi stimulat biex ikun f’kundizzjoni ta’ tħaddim normali. Dan għandu jiġi rranġat kif definit f’dan l-anness sakemm il-metodi tat-test individwali ma jindikawx mod ieħor.

2.3.   Kull tagħmir estranju meħtieġ biex jitħaddem l-ESA li jkun ittestjat għandu jkun f’postu matul il-fażi ta’ kalibrazzjoni. Matul il-kalibrazzjoni, l-ebda tagħmir estranju ma għandu jkun eqreb minn 1 m mill-punt ta’ referenza.

2.4.   Biex ikun żgurat li jinkisbu riżultati tal-kejl riproduċibbli meta t-testijiet u l-kejl ikunu ripetuti, it-tagħmir li jiġġenera s-sinjal tat-test u t-tqassim tiegħu għandhom ikunu tal-istess speċifikazzjoni bħal dawk użati waqt kull fażi ta’ kalibrazzjoni adattata.

2.5.   Jekk l-ESA li jkun ittestjat jikkonsisti f’aktar minn unità waħda, il-kejbils tal-konnessjoni ta’ bejniethom għandhom idealment ikunu t-tagħmir tas-sistema tal-wajers kif maħsuba għall-użu fil-vettura jekk dawn mhumiex disponibbli, it-tul bejn l-unità ta’ kontroll elettroniku u l-AN għandu jkun kif definit fl-istandard il-kejbils kollha fis-sistema tal-wajers għandhom jiġu tterminati b’mod kemm jista’ jkun realistiku u preferibbilment b’tagħbija u attivaturi reali.

3.   REKWIŻITI TAT-TEST ĠENERALI

3.1.   Il-firxa ta’ frekwenza, it-tul tal-esponiment

Il-kejl għandu jsir fil-firxa ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz b’intervalli ta’ frekwenza skont l-ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008.

Il-modulazzjoni tas-sinjal għat-test għandha tkun:

(a)

AM (modulazzjoni tal-wisa’), b’modulazzjoni ta’ 1 kHz u fond ta’ modulazzjoni ta’ 80 fil-mija fil-firxa ta’ frekwenza bejn 20 u 800 MHz;

(b)

PM (modulazzjoni pulsanti), t fuq 577 μs, perjodu ta’ 4 600 μs fil-firxa ta’ frekwenza minn 800 sa 2 000 MHz;

Jekk mhux miftiehem mod ieħor bejn is-Servizz Tekniku u l-manifattur tal-ESA.

Id-daqs tal-intervalli bejn il-frekwenzi u t-tul tal-esponiment għandhom jintgħażlu skont l-ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008.

3.2.   Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test bl-intervalli speċifikati fl-ISO 11452-1, it-tielet edizzjoni 2005 u Amd1: 2008 tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 20 u 2 000 MHz.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi kejl għad-dejta għall-medda sħiħa ta’ frekwenza minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jagħżel numru inqas ta’ frekwenzi karatteristiċi fil-firxa, eż. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300, u 1 800 MHz biex jikkonferma li l-ESA jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

3.3.   Jekk ESA ma jgħaddix mit-test definit f’dan l-anness, dan għandu jiġi vverifikat li falla taħt il-kundizzjonijiet tat-test rilevanti u mhux bħala riżultat tal-ġenerazzjoni ta’ kampijiet mhux ikkontrollati.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST SPEĊIFIĊI

4.1.   Test tal-kamra anekoika

4.1.1.   Metodu tat-test

Dan it-test jippermetti li jkunu ttestjati s-sistemi elettriċi/elettroniċi tal-vettura billi jesponu l-ESA għal radjazzjoni elettromanjetika ġġenerata minn antenna.

4.1.2.   Metodoloġija tat-test

Il-“metodu ta’ sostituzzjoni” għandu jintuża sabiex jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-kamp tat-test skont l-ISO 11452-2, it-tieni edizzjoni 2004.

It-test għandu jitwettaq bil-polarizzazzjoni vertikali.

4.2.   Ittestjar taċ-ċellula TEM (ara l-Appendiċi 2 ta’ dan l-anness)

4.2.1.   Metodu tat-test

Iċ-ċellula TEM (b’mod elettromanjetiku trasversali) tiġġenera kampijiet omoġenji bejn il-konduttur intern (septum) u l-kisi ta’ protezzjoni (pjan ta’ massa).

4.2.2.   Metodoloġija tat-test

It-test għandu jitwettaq skont l-ISO 11452-3, it-tielet edizzjoni 2001.

Skont l-ESA li għandu jiġi ttestjat, is-Servizz Tekniku għandu jagħżel il-metodu tal-akkoppjar tal-kamp massimu mal-ESA jew mas-sistema tal-wajers ġewwa ċ-ċellula TEM.

4.3.   Ittestjar bl-injezzjoni ta’ kurrent qawwi

4.3.1.   Metodu tat-test

Dan hu metodu ta’ kif isiru t-testijiet tal-immunità billi wieħed jinjetta kurrenti direttament fis-sistema tal-wajers bl-użu ta’ sonda tal-injezzjoni tal-kurrent.

4.3.2.   Metodoloġija tat-test

It-test għandu jitwettaq skont l-ISO 11452-4, it-tielet edizzjoni 2005 u l-Corrigendum 1:2009 fuq bank tat-testijiet. Bħala alternattiva, l-ESA jista’ jiġi ttestjat waqt li jkun installat fil-vettura skont l-ISO 11451-4 (l-ewwel edizzjoni 1995) bil-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

Is-sonda tal-injezzjoni għandha titqiegħed 150 mm ‘il bogħod mill-ESA li qed jiġi ttestjat;

(b)

Il-metodu ta’ referenza għandu jintuża biex jikkalkula l-kurrenti injettati mill-qawwa diretta;

(c)

Il-firxa ta’ frekwenza tal-metodu hija limitata għall-ispeċifikazzjoni tas-sonda tal-injezzjoni.

4.4.   Ittestjar tal-istripline

4.4.1.   Metodu tat-test

Dan it-test jikkonsisti f’li wieħed jissuġġetta s-sistema tal-wajers li jikkonnettjaw il-komponenti f’ESA għal qawwiet speċifikati tal-kamp.

4.4.2.   Metodoloġija tat-test

It-test għandu jitwettaq skont l-ISO 11452-5, it-tieni edizzjoni 2002.

4.5.   Ittestjar ta’ stripline ta’ 800 mm

4.5.1.   Metodu tat-test

L-istripline tikkonsisti f’żewġ pjanċi metalliċi paralleli sseparati bi 800 mm it-tagħmir li jkun ittestjat jitqiegħed b’mod ċentrali bejn il-pjanċi u jkun suġġett għal kamp elettromanjetiku (ara l-Appendiċi 1 għal dan l-anness).

Dan il-metodu jista’ jittestja sistemi elettroniċi kompluti li jinkludu sensers u attivaturi kif ukoll il-kontrollur u n-newl tal-wajers. Dan hu adattat għal apparat li l-akbar dimensjoni tiegħu hija inqas minn terz tas-separazzjoni tal-pjanċa.

4.5.2.   Metodoloġija tat-test

4.5.2.1.   Il-pożizzjoni tal-istripline

L-istripline għandha tinżamm ġo kamra protetta (biex ma jkunx hemm emissjonijiet esterni) u titqiegħed 2 m ‘il bogħod mill-ħitan u minn xi għeluq metalliku biex ma jkunx hemm riflessjonijiet elettromanjetiċi jista’ jintuża materjal assorbent RF biex jitnaqqsu dawn ir-riflessjonijiet. L-istripline għandha titpoġġa fuq appoġġ mhux konduttiv tal-anqas 0,4 m ‘il fuq mill-art.

4.5.2.2.   Kalibrazzjoni tal-istripline

Is-sonda li tkejjel il-kamp għandha titqiegħed fit-terz ċentrali tad-dimensjonijiet lonġitudinali, vertikali u trasversali tal-ispazju bejn il-pjanċi paralleli fin-nuqqas tas-sistema li tkun ittestjata.

It-tagħmir ta’ kejl assoċjat għandu jitqiegħed ‘il barra mill-kamra protetta. F’kull frekwenza tat-test mixtieqa, għandu jkun alimentat livell ta’ enerġija fl-istripline biex tkun prodotta l-qawwa tal-kamp meħtieġa fl-antenna. Dan il-livell ta’ enerġija diretta, jew parametru ieħor relatat direttament mal-enerġija diretta meħtieġ biex ikun definit il-kamp, għandu jintuża għat-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip sakemm ma jkunx hemm bidliet fil-faċilitajiet jew fit-tagħmir, li jitolbu li din il-proċedura tkun ripetuta.

4.5.2.3.   Installazzjoni tal-ESA li jkun ittestjat

L-unità ta’ kontroll prinċipali għandha titqiegħed fit-terz ċentrali tad-dimensjonijiet lonġitudinali, vertikali u trasversali tal-ispazju bejn il-pjanċi paralleli. Din għandha sserraħ fuq pedestall magħmul minn materjal mhux konduttiv.

4.5.2.4.   Newl tal-wajers prinċipali u l-kejbils tas-senser/tal-attivatur

In-newl tal-wajers prinċipali u kull kejbil tas-senser/tal-attivatur għandhom jitilgħu vertikalment mill-unità tal-kontroll għall-pjanċa ta’ mal-art ta’ fuq nett (dan jgħin biex jimmassimizza l-akkoppjar mal-kamp elettromanjetiku) imbagħad, dawn għandhom isegwu n-naħa ta’ taħt tal-pjanċa sa waħda mit-trufijiet liberi tagħha fejn għandhom iduru ‘l fuq u jsegwu n-naħa ta’ fuq tal-pjanċa ta’ mal-art sal-konnessjonijiet ta’ alimentazzjoni tal-istripline il-kejbils għandhom imbagħad jiġu diretti għat-tagħmir assoċjat, li għandhom jitqiegħdu f’żona ‘l barra mill-influwenza tal-kamp elettromanjetiku, eż.: fuq il-paviment tal-kamra protetta 1 m ‘il bogħod b’mod lonġitudinali mill-istripline.

Appendiċi 1

Figura 1

Ittestjar ta’ Stripline ta’ 800 mm

Image

Figura 2

Dimensjonijiet ta’ stripline ta’ 800 mm

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi 2

Dimensjonijiet tipiċi taċ-ċellula TEM

It-tabella li ġejja turi d-dimensjonijiet għall-kostruzzjoni ta’ ċellula b’limiti speċifikati tal-ogħla frekwenza:

L-ogħla frekwenza

(MHz)

Fattur tal-forma taċ-ċellula

W: b

Fattur tal-forma taċ-ċellula

L/W

Separazzjoni tal-pjanċa b

(cm)

Septum S

(cm)

200

1,69

0,66

56

70

200

1,00

1

60

50


ANNESS 10

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità għall-kurrenti qosra tas-subassemblaġġi elettriċi/elettroniċi u l-emissjoni tagħhom

1.   Ġenerali

Dan il-metodu tat-test għandu jiżgura l-immunità tal-ESAs għall-kurrenti qosra trażmessi fuq il-provvista tal-elettriku tal-vettura u jillimita l-kurrenti qosra trażmessi mill-ESAs għall-provvista tal-elettriku tal-vettura.

2.   Immunità kontra interferenzi tranżitorji fil-kurrent trażmessi tul il-linji tal-provvista

Applika l-pulsazzjonijiet tat-test 1, 2a, 2b, 3a 3b u 4 skont l-Istandard Internazzjonali ISO 7637-2, (it-tieni edizzjoni 2004 u Amd1: 2008) għal-linji tal-provvista kif ukoll għal konnessjonijiet oħra tal-ESAs li jistgħu jiġu konnessi b’mod operattiv mal-linji tal-provvista.

3.   L-emissjoni tal-interferenzi tranżitorji fil-kurrent iġġenerati mill-ESAs tul il-linji tal-provvista

Kejl skont l-Istandard Internazzjonali ISO 7637-2, (it-tieni edizzjoni 2004 u Amd1: 2008) fuq il-linji tal-provvista kif ukoll għal konnessjonijiet oħra tal-ESAs li jistgħu jiġu konnessi b’mod operattiv mal-linji tal-provvista.


ANNESS 11

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni armonika ġġenerata fuq il-linji tal-kurrent alternat minn vettura

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jiġi applikat għal vetturi fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex ikejjel il-livell ta’ armoniċi ġġenerati mill-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” permezz tal-linji tal-kurrent alternat sabiex jassigura l-kompatibbiltà mal-ambjenti residenzjali, kummerċjali u industrijali ħfief.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont:

(a)

IEC 61000-3-2 (l-edizzjoni 3.2 - 2005 + Amd1: 2008 + Amd2: 2009) għall-kurrent tad-dħul fil-modalità ta’ ċċarġjar ≤ 16 A għal kull fażi għat-tagħmir tal-klassi A;

(b)

IEC 61000-3-12 (l-edizzjoni 1.0 - 2004) għall-kurrent tad-dħul fil-modalità ta’ ċċarġjar > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi.

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Din il-vettura għandha tkun fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-potenza nominali sakemm il-kurrent alternat ikun laħaq mill-inqas 80 fil-mija tal-valur inizjali tiegħu.

3.   ARRANĠAMENTI TAT-TEST

3.1.   Il-ħin ta’ osservazzjoni li jrid jintuża għall-kejl għandu jkun bħal dak għat-tagħmir kważi wieqaf kif definit fl-IEC 61000-3-2 (l-edizzjoni 3.2 - 2005 + Amd1: 2008 + Amd2: 2009) it-Tabella 4.

3.2.   Il-preparazzjoni tat-test għall-vettura b’fażi waħda fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura 1 tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

3.3.   Il-preparazzjoni tat-test għall-vettura bi tliet fażijiet fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura 2 tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-kejl tal-armoniċi kurrenti biż-żewġ u bil-fart għandu jitwettaq sal-erbgħin armonika.

4.2.   Il-limiti għall-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” f’fażi waħda jew fi tliet fażijiet bil-kurrent tad-dħul ≤ 16 A għal kull fażi, huma indikati fil-paragrafu 7.3.2.1 it-Tabella 3.

4.3.   Il-limiti għall-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” f’fażi waħda bil-kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi, huma indikati fil-paragrafu 7.3.2.2 it-Tabella 4.

4.4.   Il-limiti għall-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” fi tliet fażijiet bil-kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi, huma indikati fil-paragrafu 7.3.2.2 it-Tabella 5.

4.5.   Għall-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” fi tliet fażijiet bil-kurrent tad-dħul > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi, meta jiġi sodisfatt mill-inqas wieħed mit-tliet kundizzjonijiet (a), (b), (c) deskritti fl-IEC 61000-3-12 (l-edizzjoni 1.0 – 2004) il-klawżola 5.2, allura jistgħu jiġu applikati l-limiti mogħtija fil-paragrafu 7.3.2.2 it-Tabella 6.

Appendiċi

Figura 1

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Il-preparazzjoni ta’ test taċ-ċarġer f’fażi waħda

Image

Test ta 'immaġni

Figura 2

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Il-preparazzjoni ta’ test taċ-ċarġer fi tliet fażijiet

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 12

Il-metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni tat-tibdil fil-vultaġġ, fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u teptip fuq il-linji tal-kurrent alternat mill-vettura

1.   Ġenerali

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jiġi applikat għal vetturi fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex ikejjel il-livell ta’ tibdil fil-vultaġġ, fluttwazzjonijiet fil-vultaġġ u teptip iġġenerat mill-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” permezz tal-linji tal-kurrent alternat sabiex jassigura l-kompatibbiltà mal-ambjenti residenzjali, kummerċjali u industrijali ħfief.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont:

(a)

IEC 61000-3-3 (l-edizzjoni 2.0 - 2008) għall-kurrent nominali fil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS” ≤ 16 A għal kull fażi u mhux suġġett għall-konnessjoni kondizzjonali,

(b)

IEC 61000-3-11 (l-edizzjoni 1.0 - 2000) għall-kurrent nominali fil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS” > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi u suġġett għall-konnessjoni kondizzjonali.

2.   Stat tal-Vettura waqt it-testijiet

2.1.   Din il-vettura għandha tkun fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-potenza nominali sakemm il-kurrent alternat ikun laħaq mill-inqas 80 fil-mija tal-valur inizjali tiegħu.

3.   Arranġamenti tat-Test

3.1.   It-testijiet għall-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-kurrent nominali ≤ 16 A għal kull fażi u mhux suġġetta għall-konnessjoni kondizzjonali, għandhom jitwettqu skont l-IEC 61000-3-3 (l-edizzjoni 2.0 - 2008) il-paragrafu 4.

3.2.   It-testijiet għall-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-kurrent nominali > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi u suġġetta għall-konnessjoni kondizzjonali, għandhom jitwettqu skont l-IEC 61000-3-11 (l-edizzjoni 1.0 - 2000) il-paragrafu 6.

3.3.   Il-preparazzjoni tat-test għall-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

4.   Rekwiżiti tat-Test

4.1.   Il-parametri li jridu jiġu determinati fl-ambitu tal-ħin huma l-“valur tat-teptip ta’ ħin qasir”, “il-valur tat-teptip ta’ ħin twil” u “varjazzjoni relattiva tal-vultaġġ”.

4.2.   Il-limiti għall-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-kurrent tad-dħul ≤ 16 A għal kull fażi, u mhux suġġetta għall-konnessjoni kondizzjonali huma indikati fil-paragrafu 7.4.2.1 tabella 7.

4.3.   Il-limiti għall-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” > 16 A u ≤ 75 A għal kull fażi u suġġetta għall-konnessjoni kondizzjonali huma indikati fil-paragrafu 7.4.2.2 tabella 8.

Appendiċi

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 13

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq linji tal-kurrent alternat jew tal-kurrent dirett mill-vettura

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jiġi applikat għal vetturi fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex ikejjel il-livell ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju ġġenerati mill-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” permezz tal-linji tal-kurrent alternat jew tal-kurrent dirett sabiex jassigura l-kompatibbiltà mal-ambjenti residenzjali, kummerċjali u industrijali ħfief.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 16-2-1 (l-edizzjoni 2.0 – 2008).

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Il-vettura għandha tkun fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-potenza nominali sakemm il-kurrent alternat jew il-kurrent dirett ikun laħaq mill-inqas 80 fil-mija tal-valur inizjali tiegħu.

3.   ARRANĠAMENTI TAT-TEST

3.1.   It-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 16-2-1 (l-edizzjoni 2.0 - 2008) il-klawżola 7.4.1 bħala tagħmir wieqaf fl-art.

3.2.   In-netwerk artifiċjali tal-kurrenti elettriċi li jrid jintuża għall-kejl fuq il-vettura huwa definit fis-CISPR 16-1-2 (l-edizzjoni 1.2: 2006), il-klawżola 4.3.

3.3.   Il-preparazzjoni tat-test għall-konnessjoni tal-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

3.4.   Il-kejl għandu jsir b’analizzatur tal-ispettru jew b’riċevitur tal-iskennjar il-parametri li jridu jintużaw huma definiti rispettivament fis-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum 2004) il-klawżola 4.5.1 (it-Tabella 1) u 4.5.2 (it-Tabella 2).

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 0,15 u 30 MHz għal kejl li jsir f’kamra semianekoika jew f’sit tat-test ta’ barra.

4.2.   Il-kejl għandu jsir b’ditekters medji u apiċi jew kważi apiċi il-limiti huma indikati fil-paragrafu 7.5 it-Tabella 9 għal-linji tal-kurrent alternat u t-Tabella 10 għal-linji tal-kurrent dirett jekk jintużaw ditekters apiċi għandu jiġi applikat fattur ta’ korrezzjoni ta’ 20 dB kif definit fis-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni, 2001 u Amd1: 2005).

Appendiċi 1

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

Image


ANNESS 14

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-emissjoni ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju fuq l-aċċess għat-telekomunikazzjoni u n-netwerk mill-vettura

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jiġi applikat għal vetturi fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex ikejjel il-livell ta’ interferenzi trażmessi mill-frekwenzi tar-radju ġġenerati mill-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” permezz tal-aċċess għat-telekomunikazzjoni u n-netwerk tagħha sabiex jassigura li hi kompatibbli mal-ambjenti residenzjali, kummerċjali u industrijali ħfief.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont is-CISPR 22 (l-edizzjoni 6.0 – 2008).

2.   STAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET

2.1.   Il-vettura għandha tkun fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” bil-potenza nominali sakemm il-kurrent alternat jew il-kurrent dirett ikun laħaq mill-inqas 80 fil-mija tal-valur inizjali tiegħu.

3.   ARRANĠAMENTI TAT-TEST

3.1.   Il-preparazzjoni tat-test għandha ssir skont is-CISPR 22 (l-edizzjoni 6.0 - 2008) il-paragrafu 5 għall-emissjonijiet trażmessi.

3.2.   L-istabbilizzazzjoni tal-impedenza li trid tintuża għall-kejl fuq il-vettura hija definita fis-CISPR 22 (l-edizzjoni 6.0 - 2008) il-paragrafu 9.6.2.

3.3.   Il-preparazzjoni tat-test għall-konnessjoni tal-vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” tidher fil-Figura tal-Appendiċi ta’ dan l-anness.

3.4.   Il-kejl għandu jsir b’analizzatur tal-ispettru jew b’riċevitur tal-iskennjar il-parametri li jridu jintużaw huma definiti rispettivament fis-CISPR 25 (it-tieni edizzjoni 2002 u l-Corrigendum 2004) il-klawżola 4.5.1 (it-Tabella 1) u 4.5.2 (it-Tabella 2).

4.   REKWIŻITI TAT-TEST

4.1.   Il-limiti japplikaw tul il-firxa kollha ta’ frekwenza bejn 0,15 u 30 MHz għal kejl li jsir f’kamra semianekoika jew f’sit tat-test ta’ barra.

4.2.   Il-kejl għandu jsir b’ditekters medji u apiċi jew kważi apiċi il-limiti huma indikati fil-paragrafu 7.6 tabella 11 jekk jintużaw ditekters apiċi għandu jiġi applikat fattur ta’ korrezzjoni ta’ 20 dB kif definit fis-CISPR 12 (il-ħames edizzjoni 2001 u Amd1: 2005).

Appendiċi

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”

Image


ANNESS 15

Il-metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għall-interferenzi tranżitorji elettriċi rapidi/tal-fqigħ trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jkun applikat biss għall-vetturi. Dan il-metodu jikkonċerna biss il-konfigurazzjoni tal-vettura bil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex juri l-immunità tas-sistemi elettroniċi tal-vettura il-vettura għandha tkun suġġetta għal interferenzi tranżitorji elettriċi rapidi/tal-fqigħ trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett tal-vettura kif deskritt f’dan l-anness. Waqt it-testijiet, il-vettura għandha tkun immonitorjata.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont l-IEC 61000-4-4: it-tieni edizzjoni 2004.

2.   L-ISTAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET FIL-KONFIGURAZZJONI “MODALITÀ TA’ ĊĊARĠJAR RESS AGGANĊJATA MAN-NETWERK TAL-ELETTRIKU”

2.1.   Il-vettura għandha tkun f’kundizzjoni mhux mgħobbija ħlief għat-tagħmir neċessarju tat-test.

2.1.1.   Il-magna għandha tkun immobilizzata, il-magna mitfija u fil-modalità ta’ ċċarġjar.

2.1.2.   Kundizzjonijiet bażiċi tal-vettura

Dan jiddefinixxi l-kundizzjonijiet minimi tat-test (safejn japplikaw) u l-kriterji ta’ falliment għat-testijiet ta’ immunità tal-vetturi. Sistemi oħra tal-vettura, li jistgħu jaffettwaw il-funzjonijiet relatati mal-immunità, għandhom jiġu ttestjati b’mod li jista’ jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Kundizzjonijiet tat-test tal-vettura bil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS”

Kriterji ta’ falliment

L-RESS għandha tkun fil-modalità ta’ ċċarġjar. L-istat ta’ ċċarġjar tal-RESS għandu jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Il-vettura tibda tinstaq

2.1.3.   It-tagħmir kollu l-ieħor li jista’ jinxtegħel b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier għandu jkun mitfi.

2.2.   Waqt il-monitoraġġ tal-vettura għandu jintuża biss tagħmir li ma jġibx perturbazzjoni il-parti ta’ barra tal-vettura u l-kompartiment tal-passiġġier għandhom ikunu mmonitorjati biex ikun stabbilit jekk ir-rekwiżiti ta’ dan l-anness humiex sodisfatti (eż. bl-użu ta’ vidjokamera(s), mikrofonu, eċċ).

3.   TAGĦMIR TAT-TEST

3.1.   It-tagħmir tat-test jikkonsisti fi pjan ta’ massa ta’ referenza (mhijiex meħtieġa kamra protetta), ġeneratur tal-kurrenti qosra/tal-fqigħ, netwerk tal-agganċjar u l-iżganċjar (CDN) u morsa tal-agganċjar kapaċitattiva.

3.2.   Il-ġeneratur tal-kurrenti qosra/tal-fqigħ għandu jissodisfa l-kundizzjoni definita fil-paragrafu 6.1 tal-IEC 61000-4-4: it-tieni edizzjoni, 2004.

3.3.   In-netwerk tal-agganċjar u l-iżganċjar għandu jissodisfa l-kundizzjoni definita fil-paragrafu 6.2 tal-IEC 61000-4-4: it-tieni edizzjoni, 2004. Meta n-netwerk tal-agganċjar u l-iżganċjar ma jkunx jista’ jintuża fuq linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett, tista’ tintuża l-morsa tal-agganċjar kapaċitattiva definita fil-paragrafu 6.3 tal-IEC 61000-4-4: it-tieni edizzjoni, 2004.

4.   PREPARAZZJONI TAT-TEST

4.1.   Il-preparazzjoni tat-test tal-vettura hi msejsa fuq il-preparazzjoni tat-tip tal-laboratorju kif deskritta fil-paragrafu 7.2 tal-IEC 61000-4-4: it-tieni edizzjoni, 2004.

4.2.   Il-vettura għandha titqiegħed direttament fuq il-pjan ta’ massa.

4.3.   Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test kif speċifikat fil-paragrafu 7.7.2.1.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi kejl minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jagħżel li ma jwettaqx it-test biex jikkonferma li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

Appendiċi

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS” agganċjata man-netwerk tal-elettriku fuq il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett

Image


ANNESS 16

Metodu jew metodi ta’ ttestjar għall-immunità tal-vetturi għat-turbulenzi trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett

1.   ĠENERALI

1.1.   Il-metodu tat-test deskritt f’dan l-anness għandu jkun applikat biss għall-vetturi. Dan il-metodu jikkonċerna biss il-konfigurazzjoni tal-vettura bil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku”.

1.2.   Metodu tat-test

It-test hu maħsub biex juri l-immunità tas-sistemi elettroniċi tal-vettura il-vettura għandha tkun suġġetta għal turbulenzi trażmessi tul il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett tal-vettura kif deskritt f’dan l-anness. Waqt it-testijiet, il-vettura għandha tkun immonitorjata.

Jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan l-anness, it-test għandu jitwettaq skont l-IEC 61000-4-5: it-tieni edizzjoni 2005.

2.   L-ISTAT TAL-VETTURA WAQT IT-TESTIJIET FIL-KONFIGURAZZJONI “MODALITÀ TA’ ĊĊARĠJAR RESS AGGANĊJATA MAN-NETWERK TAL-ELETTRIKU”

2.1.   Il-vettura għandha tkun f’kundizzjoni mhux mgħobbija ħlief għat-tagħmir neċessarju tat-test.

2.1.1.   Il-magna għandha tkun immobilizzata, il-magna mitfija u fil-modalità ta’ ċċarġjar.

2.1.2.   Kundizzjonijiet bażiċi tal-vettura

Dan jiddefinixxi l-kundizzjonijiet minimi tat-test (safejn japplikaw) u l-kriterji ta’ falliment għat-testijiet ta’ immunità tal-vetturi. Sistemi oħra tal-vettura, li jistgħu jaffettwaw il-funzjonijiet relatati mal-immunità, għandhom jiġu ttestjati b’mod li jista’ jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Kundizzjonijiet tat-test tal-vettura bil-“modalità ta’ ċċarġjar RESS”

Kriterji ta’ falliment

L-RESS għandha tkun fil-modalità ta’ ċċarġjar. L-istat ta’ ċċarġjar tal-RESS għandu jiġi stabbilit bi ftehim bejn il-manifattur u s-Servizz Tekniku.

Il-vettura tibda tinstaq

2.1.3.   It-tagħmir kollu l-ieħor li jista’ jinxtegħel b’mod permanenti mis-sewwieq jew mill-passiġġier għandu jkun mitfi.

2.2.   Waqt il-monitoraġġ tal-vettura għandu jintuża biss tagħmir li ma jġibx perturbazzjoni il-parti ta’ barra tal-vettura u l-kompartiment tal-passiġġier għandhom ikunu mmonitorjati biex ikun stabbilit jekk ir-rekwiżiti ta’ dan l-anness humiex sodisfatti (eż. bl-użu ta’ vidjokamera(s), mikrofonu, eċċ).

3.   TAGĦMIR TAT-TEST

3.1.   It-tagħmir tat-test jikkonsisti fi pjan ta’ massa ta’ referenza (mhijiex meħtieġa kamra protetta), ġeneratur tat-turbulenzi u netwerk tal-agganċjar/tal-iżganċjar (CDN).

3.2.   Il-ġeneratur tat-turbulenzi għandu jissodisfa l-kundizzjoni definita fil-paragrafu 6.1 tal-IEC 61000-4-5: it-tieni edizzjoni, 2005.

3.3.   In-netwerk tal-agganċjar u l-iżganċjar għandu jissodisfa l-kundizzjoni definita fil-paragrafu 6.3 tal-IEC 61000-4-5: it-tieni edizzjoni, 2005.

4.   PREPARAZZJONI TAT-TEST

4.1.   Il-preparazzjoni tat-test tal-vettura hi msejsa fuq il-preparazzjoni deskritta fil-paragrafu 7.2 tal-IEC 61000-4-5: it-tieni edizzjoni, 2005.

4.2.   Il-vettura għandha titqiegħed direttament fuq il-pjan ta’ massa.

4.3.   Is-Servizz Tekniku għandu jwettaq it-test kif speċifikat fil-paragrafu 7.8.2.1.

Minflok, jekk il-manifattur jipprovdi kejl minn laboratorju tat-testijiet akkreditat għall-partijiet applikabbli tal-ISO 17025 (it-tieni edizzjoni 2005 u l-Corrigendum: 2006) u rikonoxxut mill-Awtorità tal-Approvazzjoni, is-Servizz Tekniku jista’ jagħżel li ma jwettaqx it-test biex jikkonferma li l-vettura tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan l-anness.

5.   ĠENERAZZJONI TAL-LIVELL TAT-TEST MEĦTIEĠ

5.1.   Metodoloġija tat-test

5.1.1.   Il-metodu tat-test skont l-IEC 61000-4-5: it-tieni edizzjoni 2005, għandu jintuża biex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti tal-livell tat-test.

5.1.2.   Il-fażi tat-test

Il-vettura għandha titqiegħed fuq il-pjan ta’ massa it-turbulenzi tal-elettriku għandhom jiġu applikati fuq il-vettura fuq il-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett bejn kull linja u ert u bejn il-linji billi jintuża CDN kif deskritt fl-Appendiċi ta’ dan l-anness.

Appendiċi

Figura 1

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Agganċjar bejn il-linji u għal-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett (fażi waħda)

Image

Test ta 'immaġni

Figura 2

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Agganċjar bejn kull linja u ert u għal-linji tal-kurrent alternat u tal-kurrent dirett (fażi waħda)

Image

Test ta 'immaġni

Figura 3

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Agganċjar bejn il-linji għal-linji tal-kurrent alternat (tliet fażijiet)

Image

Test ta 'immaġni

Figura 4

Vettura fil-konfigurazzjoni “modalità ta’ ċċarġjar RESS agganċjata man-netwerk tal-elettriku” – Agganċjar bejn kull linja u ert għal-linji tal-kurrent alternat (tliet fażijiet)

Image

Test ta 'immaġni

20.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 254/77


It-testi oriġinali tan-NU/KEE biss għandhom effett legali skont id-dritt pubbliku internazzjonali. L-istatus u d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu vverifikati fl-aħħar verżjoni tad-dokument tal-istatus tan-NU/KEE TRANS/WP.29/343 disponibbli f’:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Ir-Regolament Nru 94 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-vetturi fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' ħabta frontali

Li jinkorpora t-test validu kollu sas-

 

Suppliment 4 tas-serje 01 ta’ emendi — Id-data tad-dħul fis-seħħ: is-26 ta’ Lulju 2012

 

Suppliment 2 tas-serje 02 ta’ emendi — Id-data tad-dħul fis-seħħ: is-26 ta’ Lulju 2012

KONTENUT

REGOLAMENT

1.

Kamp tal-applikazzjoni

2.

Definizzjonijiet

3.

Applikazzjoni għall-approvazzjoni

4.

Approvazzjoni

5.

Speċifikazzjonijiet

6.

Struzzjonijiet għall-utenti ta’ vetturi mgħammra b’airbags.

7.

Modifika u estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura

8.

Konformità tal-produzzjoni

9.

Penali għal nuqqasijiet fil-konformità tal-produzzjoni

10.

Produzzjoni mwaqqfa għalkollox

11.

Dispożizzjonijiet tranżitorji

12.

Ismijiet u indirizzi tas-servizzi tekniċi responsabbli għat- testijiet ta’ approvazzjoni, u tad-dipartimenti amministrattivi

ANNESSI

Anness 1 —

Il-komunikazzjoni li tikkonċerna l-approvazzjoni jew l-estensjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni, jew il-produzzjoni mwaqqfa għalkollox ta’ tip ta’ vettura, fejn tidħol il-protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta’ ħabta frontali, skont ir-Regolament Nru 94

Anness 2 —

L-arranġamenti tal-marka tal-approvazzjoni

Anness 3 —

Il-proċedura tat-test

Anness 4 —

Id-determinazzjoni tal-kriterji tal-prestazzjoni

Anness 5 —

L-arranġament u l-istallazzjoni ta’ manikini u l-aġġustament tas-sistemi ta’ trażżin

Anness 6 —

Il-proċedura biex jiġi stabbilit il-punt "H" u l-angolu reali tat-torso għall-pożizzjonijiet bilqiegħda f’vetturi motorizzati

Appendiċi 1 —

Id-deskrizzjoni tal-magna tridimensjonali tal-punt "H"

Appendiċi 2 —

Is-sistema ta’ referenza tridimensjonali

Appendiċi 3 —

Id-dejta ta’ referenza dwar il-pożizzjonijiet bilqiegħda

Anness 7 —

Il-proċedura tat-test bit-troli

Appendiċi —

Il-kurva tal-ekwivalenza — Il-firxa tat-tolleranza għall-kurva ΔV = f(t)

Anness 8 —

It-teknika tal-kejl fit-testijiet tal-kejl: l-istrumenti tal-kejl

Anness 9 —

Id-definizzjoni tal-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat

Anness 10 —

Il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni għall-parti t’isfel tar-riġel u tas-sieq tal-manikin

Anness 11 —

Il-Proċeduri tat-Test għall-protezzjoni tal-okkupanti ta’ vetturi li jaħdmu bl-enerġija elettrika minn vultaġġ għoli jew bit-tixrid tal-elettrolit

Appendiċi —

Is-Saba’ tat-Test Artikolat (IPXXB)

1.   KAMP TAL-APPLIKAZZJONI

1.1.   Dan ir-Regolament japplika għall-vetturi fil-kategorija M1 (1) b’massa totali permissibbli li ma taqbiżx it-2,5 tunnellati; vetturi oħra jistgħu jiġu approvati b’talba tal-fabbrikant.

1.2.   Dan għandu japplika b’talba tal-fabbrikant għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura rigward il-protezzjoni ta’ dawk li jokkupawha fis-sîts ta’ quddiem lejn in-naħa ta’ barra fil-każ ta’ ħabta frontali.

2.   DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

2.1.   "Sistema protettiva" tfisser tagħmir u strumenti ta’ fuq ġewwa maħsuba biex irażżnu lil dawk li jokkupaw il-vettura u li jikkontribwixxu biex tkun żgurata l-konformità mal-kundizzjonijiet meħtieġa stabbiliti fil-paragrafu 5 ta’ hawn isfel;

2.2.   "Tip ta’ sistema protettiva" tfisser kategorija ta’ strumenti protettivi li ma jvarjawx f’aspetti essenzjali bħalma huma:

 

it-teknoloġija tagħhom;

 

il-ġeometrija tagħhom;

 

il-materjali li jikkostitwuhom;

2.3.   "Il-wisa’ tal-vettura’ tfisser id-distanza bejn żewġ pjani paralleli mal-pjan medjan lonġitudinali (tal-vettura) hekk li jmissu l-vettura fuq iż-żewġ naħat tal-pjan imsemmi imma jeskludu l-mirja li juru wara, il-lampi tal-ġenb, l-indikaturi tal-pressjoni tat-tajers, il-lampi indikaturi, il-lampi tal-pożizzjoni, il-parafangi flessibbli u l-parti laterali bbuzzata tat-tajers eżatt fuq il-punt ta’ kuntatt mal-art;

2.4.   "Il-parti li tirkeb" tfisser il-persentaġġ mill-wisa’ tal-vettura li jinsab direttament bi dritt il-faċċata tal-ostaklu;

2.5.   "Faċċata ta’ ostaklu li jista’ jiġi ddeformat’ tfisser sezzjoni li tista’ titfarrak immuntata fuq quddiem ta’ blokka riġida;

2.6.   "Tip ta’ vettura" tfisser kategorija ta’ vetturi li jaħdmu bl-enerġija li ma humiex differenti f’aspetti essenzjali bħal:

2.6.1.

It-tul u l-wisa’ tal-vettura, fejn ikollhom effett negattiv fuq ir-riżultati tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.6.2.

L-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali tal-parti tal-vettura ’l quddiem mill-pjan trasversali mill-punt "R" tas-sit tas-sewwieq, fejn ikollhom effett negattiv fuq ir-riżultati tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.6.3.

Il-linji u d-dimensjonijiet ta’ ġewwa tal-kompartiment tal-passiġġier u t-tip ta’ sistema protettiva, fejn ikollhom effett negattiv fuq ir-riżultati tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.6.4.

Il-post (quddiem, wara jew iċ-ċentru) u l-orjentazzjoni (trasversali jew lonġitudinali) tal-magna, kemm-il darba jkollhom effett negattiv fuq ir-riżultat tal-proċedura tat-test tal-impatt kif preskritt f’dan ir-Regolament.

2.6.5.

Il-massa mingħajr tagħbija, fejn ikollha effett negattiv fuq ir-riżultat tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.6.6.

L-arranġamenti jew it-tagħmir mhux obbligatorji pprovduti mill-fabbrikant, fejn ikollhom effett negattiv fuq ir-riżultat tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.6.7.

Il-postijiet fejn tkun ir-RESS, kemm-il darba dawn ikollhom effett negattiv fuq ir-riżultat tat-test tal-impatt preskritt f’dan ir-Regolament,

2.7.   Il-kompartiment tal-passiġġier

2.7.1.   "Il-kompartiment tal-passiġġier fejn tidħol il-protezzjoni tal-okkupant" tfisser l-ispazju għall-akkomodazzjoni tal-okkupant, magħluq permezz tas-saqaf, l-art, il-ħitan tal-ġnub, il-bibien, it-twieqi ta’ barra u d-diviżjoni ta’ quddiem (front bulkhead) u l-pjan tad-diviżjoni tal-kompartiment ta’ wara jew il-pjan tal-appoġġ tad-dahar tas-sit ta’ wara;

2.7.2.   "Il-kompartiment tal-passiġġier għall-valutazzjoni tas-sikurezza elettrika" tfisser l-ispazju għall-akkomodazzjoni tal-okkupant, magħluq permezz tas-saqaf, l-art, il-ħitan tal-ġnub, il-bibien, it-twieqi ta’ barra u d-diviżjoni ta’ quddiem (front bulkhead) u ta’ wara (rear bulkhead, jew rear gate), kif ukoll mill-ostakli u kaxxi għall-protezzjoni mill-elettriku ipprovduti biex il-motopropulsiv jiġi protett minn kuntatt dirett mal-live parts ta’ vultaġġ għoli.

2.8.   "Il-punt R" tfisser punt ta’ referenza ddefinit għal kull sit mill-fabbrikant f’relazzjoni mal-istruttura tal-vettura, kif indikat fl-Anness 6;

2.9.   "Il-punt H" tfisser il-punt ta’ referenza stabbilit fil-każ ta’ kull sit mis-servizz tal-ittestjar responsabbli mill-approvazzjoni, skont il-proċedura deskritta fl-Anness 6;

2.10.   "Il-massa mingħajr tagħbija u mingħajr ħadd ġo fiha" tfisser il-massa tal-vettura lesta, mhux okkupata u mhux mgħobbija imma mimlija bil-fjuwil, il-likwidu li jkessaħ, il-lubrikant, l-għodod u l-istepni (jekk dawn huma pprovduti bħala tagħmir standard mill-fabbrikant tal-vettura).

2.11.   "Airbag" tfisser strument stallat biex iżid maċ-ċinturini ta’ sigurtà u s-sistemi ta’ trażżin f’vetturi li jaħdmu bl-enerġija, jiġifieri sistemi li, fil-każ ta’ impatt qawwi li jaffettwa lill-vettura, b’mod awtomatiku jattivaw struttura flessibbli intenzjonata sabiex tillimita, permezz tal-kompressjoni tal-gass ta’ ġewwa fiha, l-gravità tal-kuntatt ta’ parti mill-ġisem tal-okkupant tal-vettura jew aktar minn parti waħda, man-naħa ta’ ġewwa tal-kompartiment tal-passiġġier.

2.12.   "Airbag tal-passiġġier" tfisser airbag immuntat maħsub biex jipproteġi lill-okkupant tal-vettura f’sîts oħra minbarra dak tas-sewwieq fil-każ ta’ ħabta frontali.

2.13.   "Trażżin għat-tfal" tfisser arranġament ta’ komponenti li jistgħu jinkludu numru ta’ ċineg jew komponenti flessibbli b’bokkla ta’ sigurtà, strumenti għall-aġġustament, aċċessorji, u f’ċerti każi siġġu supplimentari u/jew protezzjoni għall-impatt, li jistgħu jintrabtu ma’ vettura li taħdem bl-enerġija. Dan huwa ddisinjat b’tali mod li jnaqqas ir-riskju ta’ korriment għal min jilbishom, fil-każ ta’ ħabta jew ta’ tnaqqis f’daqqa tal-ispid tal-vettura billi jillimita l-mobilità tal-ġisem ta’ min jilbishom.

2.14.   "Iħarsu lejn in-naħa ta’ wara" tfisserli jħarsu fid-direzzjoni opposta għad-direzzjoni normali li fiha tivvjaġġa l-vettura.

2.15.   "Vultaġġ għoli" tfisser il-klassifikazzjoni ta’ komponent jew ċirkwit elettriku kemm-il darba l-vultaġġ li jitħaddem ikun > 60 V u ≤ 1,500 V f’kurrent dirett (DC) jew > 30 V u ≤ 1,000 V f’kurrent li jalterna (AC) root – mean – square (rms).

2.16.   "Rechargeable energy storage system (RESS)" tfisser is-sistema ta’ ħżin ta’ enerġija riċarġabbli li tipprovdi enerġija elettrika għall-propulsjoni.

2.17.   "Ostaklu għall-protezzjoni mill-elettriku" tfisser il-parti li tipprovdi l-protezzjoni kontra l-kuntatt dirett mal-live parts ta' vultaġġ għoli.

2.18.   "Motopropulsiv elettriku" tfisser iċ-ċirkwit elettriku li jinkludi l-mutur(i) tat-trazzjoni, u tista’ tinkludi wkoll ir-RESS, is-sistema ta’ konverżjoni għall-enerġija elettrika, il-konvertituri elettroniċi, il-kablaġġ u l-konnetturi assoċjati, u s-sistema ta’ agganċ biex tiġi ċċarġjata r-RESS.

2.19.   "Live parts" tfisser il-part(s) konduttivi maħsuba biex jiġu enerġizzati elettrikament fl-użu normali.

2.20.   "Part konduttiva esposta" tfisser il-part konduttiva li tista’ tintmess skont id-dispożizzjonijiet tal-IPXXB ta’ protezzjoni u li tiġi enerġizzata elettrikament f'kundizzjonijiet ta’ nuqqas ta’ iżolazzjoni. Dan jinkludi parts taħt cover li jista’ jinqala’ mingħajr il-bżonn tal-għodda,

2.21.   "Kuntatt dirett" tfisser il-kuntatt ta’ persuni ma’ live parts b’voltaġġ għoli.

2.22.   "Kuntatt indirett" tfisser il-kuntatt ta’ persuni ma’ parts konduttivi esposti.

2.23.   "IPXXB ta’ protezzjoni" tfisser il-protezzjoni mill-kuntatt ma’ live parts b’vultaġġ għoli pprovdut jew minn ostaklu jew kaxxa għall-protezzjoni mill-elettriku u li jkun ittestjat permezz tas-Saba’ tat-Test Artikolat (il-Jointed Test Finger) (IPXXB) kif deskritt fil-paragrafu 4 tal-Annex 11.

2.24.   "Vultaġġ li jitħaddem" tfisser l-ogħla valur tal-vultaġġ root mean square (rms) ta’ ċirkwit elettriku speċifikat mill-fabbrikant, u li jista’ jkun hemm bejn il-parts konduttivi f’kundizzjonijiet ta’ ċirkwit miftuħ jew f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim normali. Jekk iċ-ċirkwit elettriku jkun diviż minn iżolazzjoni galvanika, il-vultaġġ li jitħaddem jiġi ddefinit għal kull ċirkwit diviż, rispettivament.

2.25.   "Sistema ta’ agganċ biex tiġi ċċarġjata s-sistema ta’ ħżin ta’ enerġija riċarġabbli (RESS)" tfisser iċ-ċirkwit elettriku użat biex tiġi ċċarġjata r-RESS minn provvista tal-enerġija elettrika esterna, inkluż il-plakka tal-vettura.

2.26.   "Xażi elettriku" tfisser sett magħmul minn parts konduttivi konnessi flimkien elettronikament, li l-potenzjal elettriku tiegħu jittieħed bħala referenza.

2.27.   "Ċirkwit elettriku" tfisser ġabra ta’ live parts b’vultaġġ għoli, konnessi flimkien, iddisinjata biex tkun enerġizzata elettrikament fit-tħaddim normali.

2.28.   "Sistema ta’ konverżjoni għall-enerġija elettrika" tfisser sistema (eż. ċellula tal-fjuwil) li tiġġenera u tipprovdi l-enerġija elettrika għall-propulsjoni elettrika.

2.29.   "Konvertitur elettroniku" tfisser strument li jista’ jikkontrolla u/jew jikkonverti l-enerġija elettrika għall-propulsjoni elettrika.

2.30.   "Kaxxa" tfisser il-part li tagħlaq l-unitajiet interni u li tipproteġi kontra kull kuntatt dirett.

2.31.   "Bus b’Vultaġġ Għoli" tfisser iċ-ċirkwit elettriku, inkluża s-sistema ta’ agganċ biex tiġi ċċarġjata r-RESS li titħaddem b’vultaġġ għoli.

2.32.   "Iżolatur solidu" tfisser il-kisja ta’ iżolazzjoni tal-kablaġġ, ipprovduta sabiex tgħatti u tipprevjeni l-live parts b’vultaġġ għoli minn kull kuntatt dirett. Dan jinkludi l-covers biex jiżolaw il-live parts b’vultaġġ għoli tal-konnetturi; kif ukoll il-verniċ jew iż-żebgħa għall-fini ta’ iżolament.

2.33.   "Diżkonnettur awtomatiku" tfisser l-istrument li meta jitħaddem jissepara galvanikament is-sorsi ta’ enerġija elettrika mill-bqija taċ-ċirkwit b’vultaġġ għoli tal-motopropulsiv elettriku,

2.34.   "Batterija tat-trazzjoni tat-tip miftuħa" tfisser tip ta’ batterija li taħdem bil-likwidu u li tiġġenera l-gass tal-idroġenu rilaxxat fl-atmosfera.

3.   APPLIKAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI

3.1.   L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura rigward il-protezzjoni tal-okkupanti tas-sîts ta’ quddiem fil-każ ta’ ħabta frontali għandha titressaq mill-fabbrikant tal-vettura jew mir-rappreżentant akkreditat tiegħu.

3.2.   Ma’ din għandhom ikunu mehmuża tliet kopji tad-dokumenti msemmija hawn taħt u d-dettalji li ġejjin:

3.2.1.

Deskrizzjoni dettaljata tat-tip tal-vettura dwar l-istruttura, id-dimensjonijiet, il-linji u l-materjali li jikkostitwuhom;

3.2.2.

Ritratti, u/jew dijagrammi u disinni tal-vettura li juru t-tip tal-vettura b’elevazzjoni minn quddiem, mill-ġenb u minn wara, u d-dettalji tad-disinn tal-parti ta’ quddiem tal-istruttura;

3.2.3.

Id-dettalji tal-massa tal-vettura mingħajr tagħbija u mingħajr nies ġo fiha;

3.2.4.

Il-linji u d-dimensjonijiet ta’ ġewwa tal-kompartiment tal-passiġġier;

3.2.5.

Deskrizzjoni tat-tagħmir u tas-sistemi protettivi ta’ fuq ġewwa stallati fil-vettura.

3.2.6.

Deskrizzjoni ġenerali tat-tip ta’ sors ta’ enerġija elettrika, il-post u l-motopropulsiv elettriku (eż. ibrida, elettrika).

3.3.   Min qed japplika għall-approvazzjoni ikun intitolat li jippreżenta dejta u riżultati ta’ testijiet imwettqa diġà hekk li jagħti xhieda li l-probabilità li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti hija waħda għolja.

3.4.   Vettura li tirrappreżenta t-tip li jrid ikun approvat għandha titressaq lis-servizz tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet ta’ approvazzjoni.

3.4.1.   Vettura li ma tinkludix il-komponenti kollha xierqa għat-tip tista’ tkun aċċettata għat-test kemm-il darba jista’ jintwera li n-nuqqas tal-komponenti mhux inklużi ma jkollu l-ebda effett ħażin fuq ir-riżultati tat-test fejn jidħlu r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

3.4.2.   Għandha tkun ir-responsabilità ta’ dak li japplika għall-approvazzjoni li juri li l-applikazzjoni tal-paragrafu 3.4.1 hija kompatibbli mal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

4.   APPROVAZZJONI

4.1.   Jekk it-tip ta’ vettura mressqa għall-approvazzjoni skont dan ir-Regolament jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, għandha tingħata l-approvazzjoni għal dak it-tip ta’ vettura.

4.1.1.   Is-servizz tekniku maħtur skont il-paragrafu 10 aktar ’l isfel għandu jivverifika li l-kundizzjonijiet meħtieġa jkun ġew sodisfatti.

4.1.2.   F’każ ta’ dubju, meta tkun qed tiġi vverifikata l-konformità tal-vettura mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, għandu jittieħed kont ta’ dejta jew ta’ riżultati ta’ testijiet ipprovduti mill-fabbrikant li jistgħu jitqiesu fil-validazzjoni tat-test tal-approvazzjoni mwettaq mis-servizz tekniku.

4.2.   Għandu jingħata numru ta’ approvazzjoni għal kull tip approvat. L-ewwel żewġ numri ta’ dan (fil-preżent 01 li jikkorrispondi għas-serje 01 ta’ emendi) għandhom jindikaw is-serje ta’ emendi li jinkorporaw l-emendi tekniċi l-aktar reċenti li saru lir-Regolament meta nħarġet l-approvazzjoni. L-istess Parti Kontraenti ma tistax tagħti l-istess numru ta’ approvazzjoni lil tip ieħor ta’ vettura.

4.3.   L-avviż tal-approvazzjoni jew ir-rifjut tal-approvazzjoni għal tip ta’ vettura skont dan ir-Regolament għandu jkun ikkomunikat mill-Partijiet tal-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament u r-ritratti u/jew id-dijagrammi u d-disinni provduti minn min qed japplika għall-approvazzjoni, f’format li ma jeċċedix l-A4 (210 x 297 mm) jew mitwi f’dak il-format u skont skala adegwata.

4.4.   Ma’ kull vettura li tikkonforma ma’ tip ta’ vettura approvat skont dan ir-Regolament għandha titwaħħal, b’mod li tidher u f’post faċilment aċċessibbli kif speċifikat fil-formola tal-approvazzjoni, marka internazzjonali ta’ approvazzjoni li tikkonsisti f’:

4.4.1.

Ċirku madwar l-ittra "E" segwit minn numru li jiddistingwi l-pajjiż li ta l-approvazzjoni (2)

4.4.2.

In-numru ta’ dan ir-Regolament, segwit mill-ittra "R", sing twil u n-numru tal-approvazzjoni, fuq il-lemin taċ-ċirku kif preskritt fil-paragrafu 4.4.1.

4.5.   Jekk il-vettura tikkonforma ma’ tip ta’ vettura approvat - skont Regolament wieħed jew aktar annessi mal-Ftehim - fil-pajjiż li jkun ta l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament, is-simbolu preskritt fil-paragrafu 4.4.1 ma hemmx għalfejn jiġi ripetut; f’każ bħal dan, ir-Regolament u n-numri ta’ approvazzjoni u s-simboli addizzjonali tar-Regolamenti kollha li skonthom tkun ingħatat l-approvazzjoni fil-pajjiż li jkun ta l-approvazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jitqiegħdu f’kolonni vertikali fuq in-naħa tal-lemin tas-simbolu preskritt fil-paragrafu 4.4.1.

4.6.   Il-marka tal-approvazzjoni trid tkun waħda li tinqara b’mod ċar u tkun indelibbli.

4.7.   Il-marka tal-approvazzjoni għandha titpoġġa viċin tal-pjanċa tad-dejta tal-vettura mwaħħla mill-fabbrikant, inkella fuqha.

4.8.   L-Anness 2 ta’ dan ir-Regolament jagħti eżempji tal-marki ta’ approvazzjoni.

5.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET

5.1.   L-ispeċifikazzjonijiet ġenerali applikabbli għat-testijiet kollha

5.1.1.   Il-punt "H" għal kull sit għandu jkun determinat skont il-proċedura deskritta fl-Anness 6.

5.1.2.   Meta s-sistema protettiva għall-postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda fuq in-naħa ta’ quddiem tinkludi ċinturini, il-komponenti taċ-ċinturin għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa tar-Regolament Nru 16.

5.1.3.   Il-pożizzjonijiet bilqiegħda fejn huwa stallat il-manikin u s-sistema protettiva li tinkludi ċ-ċinturini għandhom ikunu pprovduti b’punti ta’ ankoraġġ konformi mar-Regolament Nru 14.

5.2.   L-ispeċifikazzjonijiet

It-test tal-vettura mwettaq skont il-metodu deskritt fl-Anness 3 għandu jitqies sodisfaċenti jekk il-kundizzjonijiet kollha ddikjarati fil-paragrafi 5.2.1 sa 5.2.6 aktar ’l isfel huma ssodisfati fl-istess ħin.

Barra minn hekk, il-vetturi mogħnija b’motopropulsiv elettriku jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2.8. Dan jista’ jsir permezz ta’ test tal-impatt separat b’talba tal-fabbrikant u wara l-validazzjoni mis-Servizz Tekniku, u dan kemm-il darba l-komponenti elettriċi ma jinfluwenzawx il-livell ta’ protezzjoni tal-okkupant tat-tip ta’ vettura kif definit fil-paragrafi minn 5.2.1 sa 5.2.5 ta’ dan ir-Regolament. F’każ li l-kundizzjoni tkun tali, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2.8 jiġu ċċekkjati skont il-metodi spjegati fl-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament, għajr għall-paragrafi 2, 5 u 6 tal-Anness 3. Iżda f’kull wieħed mis-sîts ta’ quddiem lejn in-naħa ta’ barra ikun irid jiġi stallat manikin li jikkorrispondi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-Hybrid III (ara n-nota nru 1 tal-qiegħ, tal-Anness 3) imqiegħed f’angolu ta’ 45° u li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet għall-aġġustament tiegħu.

5.2.1.   Il-kriterji tal-prestazzjoni rreġistrati, skont l-Anness 8, fuq il-manikini fis-sîts ta’ quddiem lejn in-naħa ta’ barra għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

5.2.1.1.

Il-kriterju tal-prestazzjoni tar-ras (HPC, head performance criterion) ma għandux jeċċedi l-1 000 u l-aċċellerazzjoni tar-ras li tirriżulta ma għandhiex teċċedi 80 g għal aktar minn 3 ms. Din tal-aħħar għandha tkun ikkalkulata b’mod kumulattiv, eskluż il-moviment ta’ rġigħ lura tar-ras;

5.2.1.2.

Il-kriterji ta’ korriment fl-għonq (NIC, neck injury criteria) ma għandhomx jeċċedu l-valuri murija fl-Istampi 1 u 2;

Stampa 1

Il-kriterju tat-tensjoni tal-għonq

Image

Stampa 2

Il-kriterju ta’ kemm jiflaħ pressjoni l-għonq

Image

5.2.1.3.

Il-mument ta’ meta l-għonq jintlewa madwar l-assi y ma għandux jeċċedi 57 Nm f’estensjoni (3);

5.2.1.4.

Il-kriterju ta’ kompressjoni tat-toraċi (ThCC, thorax compression criterion ) ma għandux jeċċedi 50 mm;

5.2.1.5.

Il-kriterju viskuż (V * C) għat-toraċi ma għandux jeċċedi 1,0 m/s;

5.2.1.6.

Il-kriterju tal-forza tal-femuri (FFC, femur force criterion) ma għandux jeċċedi l-prestazzjoni tal-kriterju forza-ħin muri fl-Istampa 3;

Stampa 3

Il-kriterju tal-forza tal-femuri

Image

5.2.1.7.

Il-kriterju tal-forza tal-kompressjoni tat-tibja (TCFC, tibia compression force criterion) ma għandux jeċċedi 8 kN;

5.2.1.8.

L-indiċi tat-tibja (TI), imkejjel fil-quċċata u isfel nett ta’ kull qasba tas-sieq, ma għandux jeċċedi 1,3 fiż-żewġ postijiet;

5.2.1.9.

Il-moviment tal-ġogi tal-irkoppa li jiċċaqalqu ma għandux jeċċedi 15 mm.

5.2.2.   L-ispostament residwu tal-istering, imkejjel miċ-ċentru tal-fulkru tal-istering, ma għandux jeċċedi 80 mm fid-direzzjoni ’l fuq vertikali u 100 mm fid-direzzjoni orizzontali lejn in-naħa ta’ wara.

5.2.3.   Matul it-test ma għandha tinfetaħ l-ebda bieba;

5.2.4.   Matul it-test ma għandhomx jissakkru s-sistemi ta’ sokra tal-bibien ta’ quddiem;

5.2.5.   Wara l-impatt, għandu jkun possibbli, mingħajr l-użu ta’ għodod, minbarra dawk neċessarji biex isostnu l-piż tal-manikin:

5.2.5.1.

Li tinfetaħ mill-inqas bieba waħda, jekk hemm waħda, għal kull filliera ta’ sîts u, fejn ma hemmx bieba tali, li jkunu mċaqalqa s-sîts jew li jkun inklinat id-dahar tagħhom kif neċessarju sabiex l-okkupanti tal-vettura jkunu jistgħu jinħarġu; dan, madankollu, japplika biss għall-vetturi li għandhom saqaf ta’ kostruzzjoni riġidu;

5.2.5.2

Li jinħallu l-manikini mis-sistema ta’ trażżin tagħhom li, jekk tkun imsakkra, għandha tkun tista’ tinfetaħ b’forza massima ta’ 60 N fuq iċ-ċentru tal-kontroll tal-ftuħ;

5.2.5.3.

Li jitneħħew il-manikini mill-vettura mingħajr aġġustament tas-sîts.

5.2.6.   Fil-każ ta’ vettura li taħdem bi fjuwil likwidu, mal-ħabta ma għandux ikun hemm aktar minn telf verament minimu ta’ likwidu mit-tubu tal-fjuwil;

5.2.7.   Jekk ikun hemm ħruġ kontinwu ta' likwidu mill-istallazzjoni tal-tubi tal-fjuwil wara l-ħabta, ir-rata ta’ ħruġ ma għandhiex taqbeż it-30 g/min; jekk il-likwidu mis-sistema tat-tubi tal-fjuwil jitħallat ma’ likwidi mis-sistemi l-oħra u l-likwidi differenti ma jistgħux ikunu separati faċilment u jiġu identifikati, fil-valutazzjoni tal-ħruġ kontinwu jrid jittieħed kont tal-likwidi kollha.

5.2.8.   Wara li jkun sar it-test skont il-proċedura definita fl-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament, il-motopropulsiv elettriku li jopera b’vultaġġ għoli u l-komponenti u s-sistemi b’vultaġġ għoli, li huma konnessi galvanikament mal-bus b’vultaġġ għoli tal-motopropulsiv elettriku, iridu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti:

5.2.8.1.   Protezzjoni minn xokk elettriku

Wara l-impatt irid ikun ġie ssodisfat tal-inqas wieħed mill-erba’ kriterji speċifikati fil-paragrafi minn 5.2.8.1.1 sa 5.2.8.1.4.2.

Jekk il-vettura jkollha funzjoni ta’ diskonnessjoni awtomatika, inkella strument(i) li jiddividi galvanikament iċ-ċirkwit tal-motopropulsiv elettriku waqt il-kundizzjoni tas-sewqan, wara li tiġi attivata l-funzjoni ta’ diskonnettur, għaċ-ċirkwit diskonness jew għal kull ċirkwit diviż, individwalment, irid japplika tal-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin.

Madankollu, il-kriterji definiti fil-paragrafu î5.2.8.1.4 ma japplikawx jekk ikun hemm iktar minn potenzjal wieħed ta’ part tal-bus b’vultaġġ għoli li ma jkunx protett skont il-kundizzjonijiet tal-IPXXB ta’ protezzjoni.

Fil-każ li t-test isir skont il-kundizzjoni li l-part(s) tas-sistema b’vultaġġ għoli ma tkunx enerġizzata, il-protezzjoni minn xokk elettriku tkun trid tiġi ppruvata jew bil-paragrafu 5.2.8.1.3 jew il-paragrafu 5.2.8.1.4 għall-part(s) rilevanti.

5.2.8.1.1.   Assenza ta' vultaġġ għoli

Il-vultaġġi Vb, V1 u V2 tal-buses b’vultaġġ għoli jridu jkunu daqs jew inqas minn 30 VAC jew 60 VDC kif speċifikat fil-paragrafu 2 tal-Anness 11.

5.2.8.1.2.   Enerġija elettrika baxxa

It-total enerġetiku (TE) fil-buses b’vultaġġ għoli għandu jkun inqas minn 2,0 joules meta jitkejjel skont il-proċedura tat-test kif speċifikat fil-paragrafu 3 tal-Anness 11 bil-formula (a). Alternattivament, it-total enerġetiku (TE) jista’ jinħadem bil-vultaġġ Vb imkejjel tal-bus b’vultaġġ għoli u l-kapaċitanza tal-X-capacitors (Cx) speċifikata mill-fabbrikant skont il-formula (b) tal-paragrafu 3 tal-Anness 11.

L-enerġija maħżuna fil-Y-capacitors (TEy1, TEy2) trid ukoll tkun inqas minn 2,0 joules. Din tinħadem billi jitkejlu l-vultaġġi V1 u V2 tal-buses b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku, u l-kapaċitanza tal-Y-capacitors speċifikata mill-fabbrikant skont il-formula (c) tal-paragarfu 3 tal-Anness 11.

5.2.8.1.3.   Protezzjoni fiżika

Għall-protezzjoni minn kuntatt dirett ma’ live parts b’vultaġġ għoli, irid ikun pprovdut l-IPXXB ta’ protezzjoni.

Barra minn hekk, għall-protezzjoni kontra xokk elettriku li jista’ jirriżulta minn kuntatt dirett, ir-reżistenza bejn il-parts konduttivi esposti u x-xażi elttriku trid tkun inqas minn 0.1 ohm meta jkun hemm fluss ta’ kurrent ta’ mill-inqas 0,2 ampere.

Dan ir-rekwiżit ikun sodisfatt jekk il-konnessjoni galvanika tkun saret bil-welding.

5.2.8.1.4.   Reżistenza għall-iżolazzjoni

Iridu jiġu sodisfatti l-kriterji speċifikati fil-paragrafi 5.2.8.1.4.1 u 5.2.8.1.4.2 hawn taħt.

Il-kejl irid isir skont il-paragrafu 5 tal-Anness 11.

5.2.8.1.4.1.   Il-motopropulsiv elettriku li jikkonsisti minn DC- jew AC-buses separati.

Jekk l-AC buses b’vultaġġ għoli u d-DC buses b’vultaġġ għoli huma iżolati minn xulxin galvanikament, ir-reżistenza għall-iżolazzjoni bejn il-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (Ri, kif definit fil-paragrafu 5 tal-Anness 11) irid ikollha valur ta’ mill-inqas 100 Ω/V tal-vultaġġ operattiv għad-DC buses, u valur ta’ mill-inqas 500 Ω/V tal-vultaġġ operattiv għall-AC buses.

5.2.8.1.4.2.   Il-motopropulsiv elettriku li jikkonsisti minn DC- jew AC-buses kkumbinati.

Jekk l-AC buses b’vultaġġ għoli u d-DC buses b’vultaġġ għoli huma konnessi ma’ xulxin galvanikament, ir-reżistenza għall-iżolazzjoni bejn il-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (Ri, kif definit fil-paragrafu 5 tal-Anness 11) irid ikollha valur ta’ mill-inqas 500 Ω/V tal-vultaġġ operattiv.

Madankollu, jekk l-IPXXB ta’ protezzjoni ikun sodisfatt fil-każ tal-AC buses b’vultaġġ għoli kollha inkella l-vultaġġ tal-AC ikun daqs jew inqas minn 30 V wara l-impatt tal-vettura, ir-reżistenza għall-iżolazzjoni bejn il-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (Ri, kif definit fil-paragrafu 5 tal-Anness 11) irid ikollha valur ta’ mill-inqas 100 Ω/V tal-vultaġġ operattiv.

5.2.8.2.   Tixrid tal-elettrolit

Fil-perjodu ta' bejn l-impatt u 30 minuta wara ma għandu jinxtered ebda elettrolit mir-RESS fil-kompartiment tal-passiġġier u mhux iktar minn 7 fil-mija ta' elettrolit ma għandu jixtered mir-RESS ħlief batteriji ta’ trazzjoni tat-tip miftuħa barra mill-kompartiment tal-passiġġier. Fil-każ ta’ batteriji ta’ trazzjoni ta’ tip miftuħa, ma għandux jinxtered iktar minn 7 fil-mija, b’massimu ta’ 5,0 litri, barra l-kompartiment tal-passiġġier.

Il-fabbrikant irid jagħti xhieda tal-konformità skont il-paragrafu 6 tal-Anness 11.

5.2.8.3.   Ritenzjoni tar-RESS

Ir-RESS imqiegħda fil-kompartiment tal-passiġġier għandhom jinżammu fejn ikunu ġew stallati u l-komponenti tar-RESS għandhom jibqgħu fil-parametri tar-RESS.

Ebda part ta’ xi RESS li tkun tqiegħdet barra l-kompartiment tal-passiġġier għall-valutazzjoni tas-sikurezza elettrika ma tista’ tiddaħħal fil-kompartiment tal-passiġġier waqt it-test tal-impatt jew warajh.

Il-fabbrikant irid jagħti xhieda tal-konformità skont il-paragrafu 7 tal-Anness 11.

6.   STRUZZJONIJIET GĦALL-UTENTI TA’ VETTURI MGĦAMMRA B’AIRBAGS

6.1.   Il-vettura għandu jkollha informazzjoni relatata mal-fatt li hija mgħammra b’airbags għas-sîts.

6.1.1.   Fil-każ ta’ vetturi mgħammra b’airbag maħsub għall-protezzjoni tas-sewwieq, din l-informazzjoni għandha tikkonsisti fl-iskrizzjoni "AIRBAG" fuq ġewwa taċ-ċirkonferenza tal-istering; din l-iskrizzjoni trid titwaħħal b’mod fiss u trid tkun viżibbli faċilment.

6.1.2.   Fil-każ ta' vettura li għandha airbag għall-passiġġier biex jipproteġi lill-okkupanti tal-vettura li mhumiex is-sewwieq, din l-informazzjoni għandha tikkonsisti fl-istampa ta’ twissija deskritta fil-paragrafu 6.2 aktar ’l isfel.

6.2.   Vettura li għandha airbag wieħed jew aktar għall-protezzjoni frontali tal-passiġġier għandu jkollha informazzjoni dwar il-periklu estrem assoċjat mal-użu ta’ trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara fuq sîts mgħammra b’airbag.

6.2.1.   Mill-inqas, din l-informazzjoni għandha tikkonsisti f’tikketta li tinkludi pittogrammi ta’ twissija ċari kif indikat hawn taħt.

Image

Id-dimensjonijiet ġenerali jridu jkunu tal-inqas 120 × 60 mm jew l-erja ekwivalenti.

It-tikketta murija hawn fuq tista’ tiġi adattata b’mod li t-tqassim tagħha jvarja mill-eżempju t’hawn fuq; madankollu, il-kontenut irid jirrispetta l-preskrizzjonijiet t’hawn fuq.

6.2.2.   Fil-każ ta’ airbag għall-protezzjoni frontali fuq is-sit ta’ quddiem tal-passiġġier, it-twissija għandha titwaħħal b’mod permanenti ma’ kull faċċata tal-viżiera tax-xemx ta’ quddiem tal-passiġġier f’tali pożizzjoni li mill-inqas twissija waħda fuq il-viżiera tax-xemx tkun viżibbli f’kull ħin, irrispettivament mill-pożizzjoni tal-viżiera tax-xemx. Alternattivament, twissija waħda għandha tkun fuq il-faċċata viżibbli tal-viżiera tax-xemx stivata u twissija oħra għandha tkun fuq is-saqaf wara l-viżiera, ħalli, tal-inqas twissija waħda tkun viżibbli f’kull ħin. Ma għandux ikun possibbli li din it-tikketta ta' twissija titneħħa mill-viżiera u mis-saqaf mingħajr ma jsir dannu evidenti u viżibbli b'mod ċar lill-viżiera jew lis-saqaf fl-intern tal-vettura.

Fil-każ ta’ airbag għall-protezzjoni frontali għal sîts oħra fil-vettura, it-twissija trid tkun eżattament bi dritt is-sit rilevanti, u viżibbli sew u f’kull ħin għal xi ħadd li qed jistalla trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara fuq dak is-sit. Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 6.2.1 u 6.2.2 ma japplikawx għal dawk il-pożizzjonijiet tas-sîts mgħammra b’tagħmir li b’mod awtomatiku jneħħi l-funzjonabilità tal-immuntar tal-airbag għall-protezzjon frontali meta jkun stallat kwalunkwe trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara.

6.2.3.   Fil-manwal tas-sid tal-vettura għandu jkun hemm informazzjoni dettaljata li tirreferi għat-twissija; din, mill-inqas, għandha tinkludi t-test li ġej fil-lingwi uffiċjali kollha tal-pajjiż jew tal-pajjiżi fejn il-vettura tkun aktarx se tiġi reġistrata (eż. fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, il-Ġappun, il-Federazzjoni Russa jew New Zealand, eċċ.):

"QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara fuq sit protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista’ jikkawża l-MEWT jew ĠRIEĦI SERJI lit-TFAL"

It-test għandu jkun akkumpanjat bi stampa tat-tikketta tat-twissija kif tidher fil-vettura. L-informazzjoni trid tkun waħda li tinstab faċilment fil-manwal ta’ sid il-vettura (eż jkun hemm referenza speċifika għall-informazzjoni stampata fl-ewwel paġna, ikun hemm marka li tidentifika l-paġna jew ktejjeb separat, eċċ.).

Ir-rekwiżiti tal-paragrafu 6.2.3 ma japplikawx għal dawk il-vetturi fejn il-pożizzjonar tas-sîts kollha tal-passiġġieri jkunu mgħammra b’tagħmir li b’mod awtomatiku jneħħi l-funzjonabilità tal-immuntar tal-airbag għall-protezzjon frontali meta jkun installat it-trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta’ wara.

7.   MODIFIKA U ESTENSJONI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TA’ VETTURA

7.1.   Kwalunkwe modifika li taffettwa l-istruttura, in-numru ta’ sîts, id-dekorazzjoni jew tagħmir ta’ fuq ġewwa, jew il-pożizzjoni tal-kontrolli jew tal-partijiet mekkaniċi tal-vettura li jistgħu jaffettwaw kemm tiflaħ tassorbi enerġija l-parti ta’ quddiem tal-vettura għandha tinġieb għall-attenzjoni tad-dipartiment amministrattiv li qed jagħti l-approvazzjoni. Id-Dipartiment imbagħad jista’ jew:

7.1.1.   Jikkunsidra l-modifiki magħmula bħala li mhux probabbli li jkollhom effett ħażin li jista’ jkun innutat u li fi kwalunkwe każ il-vettura għadha konformi mal-kundizzjonijiet meħtieġa; jew

7.1.2.   Jitlob li s-servizz tekniku responsabbli li jwettaq it-testijiet iwettaq test ieħor, fost dawk deskritti aktar ’l isfel, skont in-natura tal-modifiki;

7.1.2.1.   Kwalunkwe modifika tal-vettura li taffettwa l-forma ġenerali tal-istruttura tal-vettura u/jew kwalunkwe żjieda fil-massa akbar minn 8 fil-mija li fil-ġudizzju tal-awtorità jista’ jkollha effett sew fuq ir-riżultati tat-testijiet għandha teħtieġ ripetizzjoni tat-test kif deskritt fl-Anness 3;

7.1.2.2.   Jekk il-modifiki jikkonċernaw biss it-tagħmir ta’ fuq ġewwa, jekk il-massa ma tvarjax b’iktar minn 8 fil-mija u jekk in-numru tas-sîts ta’ quddiem ipprovduti inizjalment fil-vettura jibqa’ l-istess, għandu jsir dan li ġej:

7.1.2.2.1.

Test issemplifikat kif previst fl-Anness 7 u/jew,

7.1.2.2.2.

Test parzjali kif iddefinit mis-servizz tekniku b’relazzjoni għall-modifiki magħmula.

7.2.   Konferma jew rifjut tal-approvazzjoni, bl-alterazzjonijiet speċifikati, għandha tkun ikkomunikata, bil-proċedura speċifikata fil-paragrafu 4.3 t’hawn fuq, lill-Partijiet għall-Ftehim li japplikaw dan ir-Regolament.

7.3.   L-awtorità kompetenti li toħroġ l-estensjoni tal-approvazzjoni għandha tagħti numru tas-serje għal estensjoni bħal din u tinforma b’dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li qed japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

8.   KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

Il-konformità tal-proċeduri tal-produzzjoni għandhom ikunu skont dawk stabbiliti fil-Ftehim, fl-Appendiċi 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) bil-kundizzjonijiet meħtieġa li ġejjin:

8.1.

Kull vettura approvata taħt dan ir-Regolament għandha tikkonforma mat-tip ta’ vettura approvat, rigward karatteristiċi li jikkontribwixxu għall-protezzjoni ta’ dawk li jokkupaw il-vettura fil-każ ta’ ħabta frontali.

8.2.

Min għandu l-approvazzjoni għandu jassigura li tal-inqas jitwettqu t-testijiet li jikkonċernaw it-teħid ta’ kejl għal kull tip ta’ vettura.

8.3.

L-awtorità li tat l-approvazzjoni tat-tip tista’, fi kwalunkwe ħin, tivverifika l-metodi tal-kontroll tal-konformità applikati f’kull faċilità ta’ produzzjoni. Il-frekwenza normali ta’ dawn il-verifiki għandha tkun ta’ darba kull sentejn.

9.   PENALI GĦAL NUQQASIJIET FIL-KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI

9.1.   L-approvazzjoni mogħtija għal tip ta’ vettura skont dan ir-Regolament tista’ tkun irtirata jekk ma jkunx hemm konformità mal-kundizzjoni meħtieġa stabbilita fil-paragrafu 8.1 aktar ’il fuq jew jekk il-vettura jew il-vetturi magħżula ma għaddewx mill-kontrolli preskritti fil-paragrafu 8.2 aktar ’il fuq.

9.2.   Jekk Parti Kontraenti għall-Ftehim li qed tapplika dan ir-Regolament tirtra l-approvazzjoni li tat qabel, għandha minnufih tavża b’dan lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li qed japplikaw dan ir-Regolament, permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

10.   PRODUZZJONI MWAQQFA GĦALKOLLOX

Jekk min għandu l-approvazzjoni jieqaf għal kollox milli jimmanifattura t-tip ta’ vettura approvat skont ir-Regolament, huwa għandu jinforma b’dan lill-awtorità li tat l-approvazzjoni. Malli tirċievi l-komunikazzjoni rilevanti dik l-awtorità għandha tinforma b’dan lill-Partijiet l-oħra għall-Ftehim tal-1958 li qed japplikaw dan ir-Regolament permezz ta’ formola ta’ komunikazzjoni konformi mal-mudell fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

11.   DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

11.1.   Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-Suppliment 1 tas-serje 01 ta’ emendi, l-ebda Parti Kontraenti li qed tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tal-ECE taħt dan ir-Regolament kif emendat mis-Suppliment 1 tas-serje 01 ta’ emendi.

11.2.   Mill-1 ta’ Ottubru 2002, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom jagħtu l-approvazzjonijiet tal-ECE biss għal dawk it-tipi ta’ vetturi li huma konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament kif emendat mis-Suppliment 1 tas-serje 01 ta’ emendi.

11.3   Sakemm ma jkun hemm ebda rekwiżit f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti permezz ta’ test sħiħ ta’ impatt fuq quddiem, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jkomplu japplikaw ir-rekwiżiti li diġà hemm fis-seħħ għal dak l-għan meta japplikaw dan ir-Regolament.

11.4.   Mid-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje 02 ta’ emendi, l-ebda Parti Kontraenti li qed tapplika dan ir-Regolament ma għandha tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni tal-ECE taħt dan ir-Regolament kif emendat mis-serje 02 ta’ emendi.

11.5.   Minn 24 xahar wara d-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje 02 ta’ emendi, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament iridu jagħtu l-approvazzjonijiet tal-ECE biss lil dawk it-tipi ta’ vettura li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament kif emendat mis-serje 02 ta’ emendi.

Madankollu, fil-każ ta’ vetturi li jkollhom motopropulsiv elettriku li jopera vultaġġ għoli, jingħata perjodu addizzjonali ta’ 12-il xahar kemm-il darba l-fabbrikant juri, għas-sodisfazzjon tas-Servizz Tekniku, li l-vettura tipprovdi livelli ekwivalenti ta’ sikurezza għal dawk mitluba f'dan ir-Regolament kif emendat mis-serje 02 ta’ emendi.

11.6.   Il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament ma għandhomx jirrifjutaw li jagħtu estensjonijiet għall-approvazzjonijiet maħruġa lis-serje preċedenti ta’ emendi għal dan ir-Regolament, u dan meta din l-estensjoni ma tkunx tinvolvi xi bidla lis-sistema ta’ propulsjoni tal-vettura.

Madankollu, minn 48 xahar wara d-data uffiċjali tad-dħul fis-seħħ tas-serje 02 ta’ emendi, ma għandhomx jingħataw estensjonijiet għall-approvazzjonijiet maħruġa mis-serje preċedenti ta’ emendi fir-rigward tal-vetturi li jkollhom motopropulsiv elettriku li jaħdem b’vultaġġ għoli.

11.7.   Meta fi żmien id-dħul fis-seħħ tas-serje 02 ta’ emendi għal dan ir-Regolament ikun hemm rekwiżiti nazzjonali biex jindirizzaw id-dispożizzjonijiet ta’ sikurezza ta’ vetturi li jkollhom motopropulsiv elettriku li jaħdem b’vultaġġ għoli, dawk il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw l-approvazzjoni nazzjonali ta’ tali vetturi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti nazzjonali, sakemm dawn il-vetturi ma jiġux approvati għas-serje 02 ta’ emendi għal dan ir-Regolament.

11.8.   Minn 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ tas-serje 02 ta’ emendi għal dan ir-Regolament, il-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament jistgħu jirrifjutaw approvazzjoni tat-tip nazzjonali jew reġjonali u jistgħu jirrifjutaw l-ewwel reġistrazzjoni nazzjonali jew reġjonali (l-ewwel użu) ta’ vettura li jkollha motopropulsiv elettriku li jopera b’vultaġġ għoli li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tas-serje 02 ta’ emendi għal dan ir-Regolament.

11.9.   L-approvazzjonijiet tal-vetturi għas-serje 01 ta’ emendi għal dan ir-Regolament li mhumiex affettwati mis-serje 02 ta’ emendi għandhom jibqgħu validi u l-Partijiet Kontraenti li japplikaw dan ir-Regolament għandhom ikomplu jaċċettawhom.

12.   ISMIJIET U INDIRIZZI TAS-SERVIZZI TEKNIĊI RESPONSABBLI GĦAT-TESTIJIET TA’ APPROVAZZJONI, U TAD-DIPARTIMENTI AMMINISTRATTIVI

Il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim li qed japplikaw dan ir-Regolament għandhom jikkomunikaw lis-segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti l-ismijiet u l-indirizzi tas-servizzi tekniċi responsabbli li jwettqu t-testijiet ta’ approvazzjoni, ta’ fabbrikanti awtorizzati li jwettqu t-testijiet u tad-dipartimenti amminstrattivi li jagħtu l-approvazzjoni u fejn għandhom jintbagħtu l-formoli li jiċċertifikaw l-approvazzjoni jew ir-rifjut jew l-irtirar tal-approvazzjoni, maħruġa f’pajjiżi oħra.


(1)  Kif iddefinit fl-Anness 7 tar-Riżoluzzjoni Kkonsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Emenda 2 kif emendata l-aħħar permezz tal-Emenda 4 tagħha).

(2)  In-numri ta’ distinzjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim tal-1958 qed jerġgħu jingħataw fl-Anness 3 tar-Riżoluzzjoni konsolidata dwar il-kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), id-dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  Sal-1 ta’ Ottubru 1998, il-valuri miksuba għall-għonq ma għandhomx ikunu kriterji dwar suċċess/falliment għall-finijiet ta’ għotja tal-approvazzjoni. Ir-riżultati miksuba għandhom ikunu rreġistrati fir-rapport tat-test u jinġabru mill-awtorità approvata. Wara din id-data, il-valuri speċifikati f’dan il-paragrafu għandhom japplikaw bħala kriterji suċċess/falliment sakemm jew sa meta jiġu adottati valuri alternattivi.


ANNESS 1

(format massimu: A4 (210 x 297 mm))

KOMUNIKAZZJONI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 2

L-ARRANĠAMENTI TAL-MARKA TAL-APPROVAZZJONI

Mudell A

(Ara l-paragrafu 4.4 ta’ dan ir-Regolament)

Image

Il-marka tal-approvazzjoni t’hawn fuq, imwaħħla ma’ vettura, turi li t-tip ta’ vettura konċernat, fejn għandha x’taqsam il-protezzjoni ta’ dawk li jokkupawha fil-każ ta’ ħabta fontali, ġie approvat fl-Olanda(E4) skont ir-Regolament Nru 94 taħt in-numru ta’ approvazzjoni 021424. In-numru tal-approvazzjoni jindika li l-approvazzjoni ngħatat skont ir-rekwiżiti tar-Regolament Nru 94 kif emendat bis-serje 02 ta’ emendi.

Mudell B

(Ara l-paragrafu 4.5 ta’ dan ir-Regolament)

Image

Il-marka tal-approvazzjoni ta’ hawn fuq, imwaħħla ma’ vettura, turi li t-tip ta’ vettura kkonċernat ġie approvat fl-Olanda (E4) skont ir-Regolamenti Nru 94 u 11. (1) L-ewwel żewġ numri tan-numri tal-approvazzjoni jindikaw li, fid-dati meta ngħataw l-approvazzjonijiet rispettivi, ir-Regolament Nru 94 kien jinkorpora s-serje 02 ta’ emendi u r-Regolament Nru 11 kien jinkorpora s-serje 02 ta’ emendi.


(1)  In-numru tal-aħħar hu mogħti biss bħala eżempju.


ANNESS 3

IL-PROĊEDURA TAT-TEST

1.   L-ISTALLAZZJONI U L-PREPARAZZJONI TAL-VETTURA

1.1.   Il-post fejn isir it-test

L-erja tat-test għandha tkun kbira biżżejjed biex ikun hemm spazju għall-mogħdija tar-rankatura, l-ostaklu u l-istallazzjonijiet tekniċi neċessarji għat-test. L-aħħar parti tal-mogħdija, għal mill-inqas 5 m qabel l-ostaklu, għandha tkun orizzontali, ċatta u lixxa.

1.2.   L-ostaklu

Il-faċċata ta’ quddiem tal-ostaklu tikkonsisti minn struttura li tista’ tkun iddeformata kif definit fl-Anness 9 ta’ dan ir-Regolament. Il-faċċata ta’ quddiem tal-istruttura li tista’ tiġi iddeformata hija perpendikulari b’varjazzjoni ta’ ± 1° għad-direzzjoni li fiha qed tivvjaġġa l-vettura tat-test. L-ostaklu huwa marbut ma’ massa ta’ mhux inqas minn 7 × 104 kg, li l-faċċata ta’ quddiem tagħha hija vertikali b’varjazzjoni ta’ ± 1°. Il-massa hija ankrata mal-art jew impoġġija fuq l-art, jekk ikun neċessarju, bi strumenti addizzjonali li jwaqqfu sabiex jirrestrinġu l-moviment tagħha.

1.3.   L-orjentament tal-ostaklu

L-orjentament tal-ostaklu huwa tali li l-ewwel kuntatt tal-vettura mal-ostaklu jkun fuq in-naħa tal-kolonna tal-istering. Fejn hemm għażla bejn li jsir it-test b’vettura li tinsaq fuq il-lemin jew vettura li tinsaq fuq ix-xellug, it-test għandu jsir bin-naħa tas-sewqan l-inqas favorevoli kif iddeterminat mis-servizz tekniku responsabbli għat-testijiet.

1.3.1.   L-allinjament tal-vettura mal-ostaklu

Il-vettura għandha tirkeb il-faċċata tal-ostaklu b’40 fil-mija ± 20 mm.

1.4.   L-istat tal-vettura

1.4.1.   L-ispeċifikazzjoni ġenerali

Il-vettura tat-test għandha tkun rappreżentattiva tal-produzzjoni f’serje, għandha tinkludi t-tagħmir kollhu li jkun installat normalment u għandha tkun lesta biex titħaddem bħas-soltu. Xi komponenti jistgħu jinbidlu b’mases ekwivalenti fejn jidher b’mod ċar li din is-sostituzzjoni ma għandha l-ebda effett evidenti fuq ir-riżultati mkejla taħt il-paragrafu 6.

Bi ftehim bejn il-fabbrikant u s-Servizz Tekniku tista' ssir xi modifika lis-sistema tal-fjuwil hekk li ammont xieraq ta’ fjuwil ikun jista’ jintuża biex titħaddem il-magna jew is-sistema ta’ konverżjoni ta’ enerġija elettrika.

1.4.2.   Il-massa tal-vettura

1.4.2.1.   Għat-test, il-massa tal-vettura mressqa għandha tkun il-massa mingħajr tagħbija u mingħajr nies ġo fiha;

1.4.2.2.   It-tank tal-fjuwil għandu jkun mimli bl-ilma b’massa daqs 90 fil-mija tal-massa ta’ tank mimli kif speċifikat mill-fabbrikant b’tolleranza ta’ ± 1 fil-mija;

Dan ir-rekwiżit ma japplikax għat-tankijiet tal-fjuwil tal-Idroġenu.

1.4.2.3.   Is-sistemi l-oħra kollha (tal-brejk, tat-tkessiħ, eċċ.) jistgħu jkunu vojta f’dan il-każ, il-massa tal-likwidi għandha tkun ikkumpensata b’attenzjoni;

1.4.2.4.   Jekk il-massa tal-apparat tal-kejl fil-vettura teċċedi l-25 kg konċessi, din tista’ tkun ikkumpensata bi tnaqqis li ma għandux effett evidenti fuq ir-riżultati mkejla taħt il-paragrafu 6 aktar ’l isfel;

1.4.2.5.   Il-massa tal-apparat tal-kejl ma għandhiex tbiddel kull tagħbija ta’ referenza tal-fus tar-rota b’aktar minn 5 %, b’kull varjazzjoni ma teċċedix l-20 kg.

1.4.2.6.   Il-massa tal-vettura li tirriżulta mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.4.2.1 t’hawn fuq għandha tkun indikata fir-rapport.

1.4.3.   L-aġġustamenti fil-kompartiment tal-passiġġieri

1.4.3.1.   Il-pożizzjoni tal-istering

L-istering, jekk ikun jista’ jiġi aġġustat, għandu jitqiegħed fil-pożizzjoni normali indikata mill-fabbrikant jew, jekk dan ma jsirx, fin-nofs bejn il-limiti tal-medda ta’ aġġustamenti. Fi tmiem vjaġġ bis-sewqan, l-istering għandu jitħalla ħieles, bl-imagħżel tiegħu fil-pożizzjoni li skont il-fabbrikant tikkorrispondi mal-moviment tal-vettura dritt ’il quddiem.

1.4.3.2.   It-twieqi

It-twieqi li jistgħu jiċċaqalqu għandhom ikunu magħluqa. Għal finijiet ta’ kejl għat-test u bi ftehim mal-fabbrikant, jistgħu jkunu mniżżla, sakemm il-pożizzjoni tal-manku li jħaddimhom tikkorrispondi ma’ pożizzjoni magħluqa.

1.4.3.3.   Il-liver għat-tibdil tal-gerijiet

Il-liver għat-tibdil tal-gerijiet għandu jkun fil-pożizzjoni newtrali.

1.4.3.4.   Il-pedali

Il-pedali għandhom ikunu fil-pożizzjoni normali tagħhom ta’ serħan. Jekk jistgħu jiġu aġġustati, għandhom jitqiegħdu fil-pożizzjoni tan-nofs sakemm l-ebda pożizzjoni oħra ma hija speċifikata mill-fabbrikant.

1.4.3.5.   Il-bibien

Il-bibien għandhom ikunu magħluqa imma mhux imsakkra.

1.4.3.6.   Is-saqaf li jinfetaħ

Jekk huwa stallat saqaf li jinfetaħ jew li jista’ jitneħħa, dan għandu jkun f’postu u magħluq. Għal finijiet ta’ kejl tat-test u bi ftehim mal-fabbrikant, dan jista’ jitħalla miftuħ.

1.4.3.7.   Il-viżiera tax-xemx

Il-viżieri tax-xemx għandhom ikunu stivati.

1.4.3.8.   Il-mera li turi x’ġej minn wara

Il-mera ta’ fuq ġewwa li turi x’ġej minn wara għandha tkun fil-pożizzjoni normali tal-użu.

1.4.3.9.   Id-dirgħajn tas-sîts

Id-dirgħajn tas-sîts fuq quddiem u fuq wara, jekk jiċċaqalqu, għandhom ikunu fil-pożizzjoni mniżżla, sakemm dan ma jistax isir minħabba l-pożizzjoni tal-manikini fil-vetturi.

1.4.3.10.   It-trażżin għar-ras

It-trażżin għar-ras li jista’ jiġi aġġustat skont it-tul għandhom ikunu fil-pożizzjoni l-aktar għolja tagħhom.

1.4.3.11.   Is-sîts

1.4.3.11.1.   Il-pożizzjoni tas-sîts ta’ quddiem

Sîts li jistgħu jiġu aġġustati b’mod lonġitudinali għandhom jitqiegħdu b’tali mod li l-punt “H” tagħhom, iddeterminat skont il-proċedura stabbilita fl-Anness 6, huwa fil-pożizzjoni tan-nofs ta’ kemm huwa possibli li jiċċaqalqu jew fl-eqreb pożizzjoni li tillokkja għal din, u fl-għoli ddefinit mill-fabbrikant (jekk jista’ jkun aġġustat b’mod indipendenti mill-għoli). Fil-każ ta’ sit ta’ wara f’vettura għal tnejn minn-nies jew aktar, ir-referenza ser tkun għall-punt “H” tal-post tas-sewwieq.

1.4.3.11.2.   Il-pożizzjoni tad-dahar tas-sîts ta’ quddiem

Jekk jistgħu jiġu aġġustati, id-dahar tas-sîts għandhom ikunu aġġustati b’tali mod li l-inklinazzjoni li tirriżulta tat-torso tal-manikin tkun kemm jista’ jkun qrib dik irrikkmandata mill-fabbrikant għall-użu normali jew, fin-nuqqas ta’ xi rakkomandazzjoni partikolari mill-fabbrikant, f’25° lura mill-vertikal.

1.4.3.11.3.   Is-sîts ta’ wara

Jekk jistgħu jiġu aġġustati, is-sîts ta’ wara jew is-sîts sħaħ ta’ wara għandhom jitqiegħdu fil-pożizzjoni l-aktar lura tagħhom.

1.4.4.   Aġġustament tal-motopropulsiv elettriku

1.4.4.1.   Ir-RESS irid ikun fi stat kwalunkwe ta’ ċċarġjar, li jippermetti t-tħaddim normali tal-motopropulsiv kif rakkomandat mill-fabbrikant.

1.4.4.2.   Il-motopropulsiv elettriku jrid ikun enerġizzat bit-tħaddim tas-sorsi oriġinali tal-enerġija elettrika jew mingħajrhom (eż. il-ġeneratur tal-magna, ir-RESS jew is-sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija elettrika), madankollu:

1.4.4.2.1.   Bil-Ftehim bejn is-Servizz Tekniku u l-Fabbrikant għandu jkun possibbli li jitwettaq test mal-motopropulsiv kollha inkella ma’ parts tagħha li ma jkunux qegħdin jiġu enerġizzati kemm-il darba ma jkunx hemm influwenza negattiva fuq ir-riżultat tat-test. Għall-parts tal-motopropulsiv elettriku mhux enerġizzati, il-protezzjoni minn xokk elettriku trid tiġi ppruvata jew bi protezzjoni fiżika jew b’reżistenza għall-iżolazzjoni u b’evidenza addizzjonali xierqa.

1.4.4.2.2.   Fil-każ fejn tkun ipprovduta diskonnessjoni awtomatika, b'talba tal-fabbrikant għandu jkun possibbli li t-test jitwettaq waqt li titħaddem id-diskonnessjoni awtomatika. F’dan il-każ irid jintwera li d-diskonnessjoni awtomatika kienet taħdem waqt it-test tal-impatt. Dan jinkludi s-sinjal ta’ attivazzjoni awtomatiku kif ukoll is-separazzjoni galvanika b’kunsiderazzjonin tal-kundizzjonijiet kif jidhru waqt l-impatt.

2.   IL-MANIKINI

2.1.   Is-sîts ta’ quddiem

2.1.1.   Manikin li jikkorrispondi għall-ispeċifikazzjonijiet ta’ HYBRID III (1) mogħni b’għaksa ta’ 45° u li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet għall-aġġustament tiegħu għandu jkun stallat f’kull wieħed mill-postijiet ta’ quddiem lejn in-naħa ta’ barra skont il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness 5. L-għaksa tal-manikin trid tkun ċertifikata skont il-proċeduri fl-anness 10.

2.1.2.   Il-karrozza ser tkun ittestjata b’sistemi ta’ trażżin, kif ipprovduti mill-fabbrikant.

3.   IL-PROPULSJONI U R-ROTTA TAL-VETTURA

3.1.   Il-vettura għandha tkun immexxija jew mill-istess magna tagħha jew minn kwalunkwe mezz ieħor li jimbuttaha.

3.2.   Fil-mument tal-impatt il-vettura ma għandhiex tibqa’ suġġetta għall-azzjoni ta’ kwalunkwe mezz addizzjonali li jiddiriġieha jew jimbuttaha.

3.3.   Ir-rotta tal-vettura għandha tkun tali li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa tal-paragrafi 1.2 u 1.3.1.

4.   L-ISPID WAQT IT-TEST

L-ispid tal-vettura fil-waqt tal-impatt għandu jkun 56 - 0, + 1 km/h. Madankollu, jekk it-test twettaq bi spid ta’ impatt ogħla u l-vettura ssodisfat il-kundizzjonijiet meħtieġa, it-test għandu jitqies sodisfaċenti.

5.   IL-QISIEN LI JRIDU JITTIEĦDU MILL-MANIKIN FIS-SÎTS TA’ QUDDIEM

5.1.   Il-qisien kollha neċessarji għall-verifika tal-kriterji ta’ prestazzjoni għandhom isiru b’sistemi ta’ kejl li jikkorrispondu mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness 8.

5.2.   Il-parametri differenti għandhom ikunu rreġistrati permezz ta’ kanali indipendenti ta’ dejta tal-CFC (Klassi tal-Frekwenza tal-Kanal) li ġejja:

5.2.1.   Il-qisien fir-ras tal-manikin

L-aċċellerazzjoni (a) li tirreferi għaċ-ċentru ta’ gravità hija kkalkulata mill-komponenti bi tliet assi tal-aċċellerazzjoni titkejjel b’CFC ta’ 1 000.

5.2.2.   Il-qisien fl-għonq tal-manikin

5.2.2.1.   Il-forza tat-tensjoni tal-assi u l-forza ta’ pressjoni fuq quddiem/wara fil-parti fejn jiltaqgħu l-għonq u r-ras jitkejlu b’CFC ta’ 1 000.

5.2.2.2.   Il-mument ta’ meta tintlewa lura l-parti fejn jiltaqgħu l-għonq u r-ras fuq assi laterali jitkejjel b’CFC of 600.

5.2.3.   Il-qisien fit-toraċi tal-manikin

Il-liwja tas-sider bejn l-isternu u s-sinsla tad-dar jitkejlu b’CFC ta’ 180.

5.2.4.   Il-kejl fil-femuri u fit-tibja tal-manikin

5.2.4.1.   Il-forza ta’ kompressjoni tal-assi u l-mumenti li jintlewew lura jitkejlu b’CFC ta’ 600.

5.2.4.2.   L-ispostament tat-tibja imqabbel mal-femuri jitkejjel fil-ġogi tal-irkoppa li jiċċaqalqu b’CFC ta’ 180.

6.   IL-QISIEN LI JRIDU JITTIEĦDU MILL-VETTURA

6.1.   Sabiex ikun jista’ jsir it-test semplifikat deskritt fl-Anness 7, ir-rekord ta’ ħin ta’ tnaqqis fl-ispid tal-istruttura għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-valur tal-aċċelerometri lonġitudinali fil-qiegħ tal-pilastru “B” fuq in-naħa l-milquta tal-vettura b’CFC ta’ 180 permezz ta’ kanali tad-dejta li jikkorrispondu mal-kundizzjonijiet meħtieġa deskritti fl-Anness 8;

6.2.   Ir-rekord tal-ħin u l-ispid li ser jintuża fil-proċedura tat-test deskritta fl-Anness 7 għandu jinkiseb mill-aċċelerometru lonġitudinali, fil-pilastru “B”, fuq in-naħa l-milquta.


(1)  L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u d-disinni dettaljati ta’ Hybrid III, li jikkorrispondu mad-dimensjonijiet prinċipali ta’ ħamsin fil-mija tal-irġiel fl-Istati Uniti tal-Amerika, u l-ispeċifikazzjonijiet għall-aġġustament ta’ dan għal dan it-test huma ddepożitati mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u jistgħu jkunu kkonsultati, meta jintalbu, fis-segretarjat tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa, Palais des Nations, Ġinevra, L-Isvizzera.


ANNESS 4

ID-DETERMINAZZJONI TAL-KRITERJI TAL-PRESTAZZJONI

1.   IL-KRITERJU TAL-PRESTAZZJONI TAR-RAS (HPC) U AĊĊELLERAZZJONI TAR-RAS TA’ 3 ms

1.1.

Il-kriterju tal-prestazzjoni tar-ras (HPC) jitqies sodisfatt meta, matul it-test, ma hemm l-ebda kuntatt bejn ir-ras u kwalunkwe komponent tal-vettura.

1.2.

Jekk, waqt it-test, ikun hemm kuntatt bejn ir-ras u kwalunkwe komponent tal-vettura, isir kalkolu tal-valur tal-HPC, ibbażat fuq l-aċċellerazzjoni (a), imkejla skont il-paragrafu 5.2.1 tal-Anness 3, espress kif ġej:

Formula

fejn:

1.2.1.

it-terminu “a” huwa l-aċċellerazzjoni li tirriżulta mkejla skont il-paragrafu 5.2.1 tal-Anness 3 u mkejla f’unitajiet tal-gravità, g (1 g = 9,81 m/s2);

1.2.2.

jekk il-bidu tal-kuntatt tar-ras jista’ jkun iddeterminat b’mod sodisfaċenti, t1 u t2 huma ż-żewġ waqtiet, irrapreżentati f’sekondi, li jiddefinixxu intervall bejn il-bidu tal-kuntatt tar-ras u t-tmiem tar-reġistrazzjoni li għalihom il-valur tal-HPC huwa l-massimu;

1.2.3.

jekk il-bidu tal-kuntatt tar-ras ma jistax ikun iddeterminat, t1 u t2 huma ż-żewġ waqtiet, irrapreżentati f’sekondi, li jiddefinixxu intervall ta’ ħin bejn il-bidu u t-tmiem tar-reġistrazzjoni li għalihom il-valur ta’ HPC huwa l-massimu.

1.2.4.

Il-valuri tal-HPC li għalihom l-intervall ta’ ħin (t1 - t2) huwa akbar minn 36 ms huma injorati minħabba l-kalkolazzjoni tal-valur massimu.

1.3.

Il-valur tal-aċċellerazzjoni tar-ras li tirriżulta matul l-impatt ’il quddiem li jinqabeż għal 3 ms b’mod kumulattiv huwa kkalkulat mill-aċċellerazzjoni tar-ras li tirriżulta, imkejla skont il-paragrafu 5.2.1 tal-Anness 3.

2.   IL-KRITERJU TAL-KORRIMENT FL-GĦONQ (NIC)

2.1.

Dawn il-kriterji huma ddeterminati mill-forza kompressiva tal-assi, il-forza tat-tensjoni tal-assi u l-forzi ta’ pressjoni fuq quddiem/wara fil-parti fejn jiltaqgħu l-għonq u r-ras, irrapreżentati f’kN u mkejla skont il-paragrafu 5.2.2 tal-Anness 3 u skont kemm idumu dawn il-forzi rrapreżentati f’ms.

2.2.

Il-kriterju tal-mument ta’ meta jintlewa l-għonq huwa ddeterminat mill-mument tal-liwja, irrapreżentat f’Nm, madwar l-assi laterali fil-parti ta’ fejn jiltaqgħu l-għonq u r-ras u jitkejjel skont paragrafu 5.2.2 tal-Anness 3.

2.3.

Il-mument ta’ flessjoni ta’ meta jintlewa l-għonq, irrapreżentat f’Nm, għandu jkun irreġistrat.

3.   IL-KRITERJU TA’ KOMPRESSJONI TAT-TORAĊI (ThCC) U L-KRITERJU VISKUŻ (V * C)

3.1.

Il-kriterju tal-kompressjoni tat-toraċi huwa ddeterminat mill-valur assolut tad-deformazzjoni tat-toraċi, irrapreżentat f’mm u jitkejjel skont il-paragrafu 5.2.3 tal-Anness 3.

3.2.

Il-kriterju viskuż (V * C) huwa kkalkulat bħala l-prodott istantanju tal-kompressjoni u r-rata tal-liwja tal-isternu, imkejjel skont il-paragrafu 6 u wkoll skont il-paragrafu 5.2.3 tal-Anness 3.

4.   IL-KRITERJU TAL-FORZA TAL-FEMUR (FFC)

4.1.

Dan il-kriterju huwa ddeterminat mill-piż tal-kompressjoni irrapreżentat f’kN, trażmess permezz tal-assi fuq kull femuri tal-manikin u mkejjel skont il-paragrafu 5.2.4 tal-Anness 3 u b’kemm idum il-piż kompressiv irrapreżentat f’ms.

5.   IL-KRITERJU TAL-FORZA TA’ KOMPRESSJONI TAL-QASBA TAS-SIEQ (TCFC) U L-INDIĊI TAL-QASBA TAS-SIEQ (TI)

5.1.

Il-kriterju tal-forza kompressiva tat-tibja huwa ddeterminat mill-piż kompressiv (Fz) irrapreżentat f’kN, trażmess permezz tal-assi fuq kull qasba tas-sieq tal-manikin u mkejjel skont il-paragrafu 5.2.4 tal-Anness 3.

5.2.

L-indiċi tat-tibja huwa kkalkulat fuq il-bażi tal-mumenti tal-liwi (Mx u My) imkejla skont paragrafu 5.1 bl-espressjoni matematika li ġejja:

Formula

fejn:

Mx

=

il-mument tal-liwja madwar l-assi x

My

=

il-mument tal-liwja madwar l-assi y

(Mc)R

=

il-mument kritiku tal-liwja u għandu jitqies bħala 225 Nm

Fz

=

il-forza kompressiva tal-assi fid-direzzjoni z

(Fc)z

=

il-forza kompressiva kritika fid-direzzjoni z u għandha titqies bħala 35,9 kN u

Formula

L-indiċi tat-tibja jiġi kkalkulat għall-parti ta’ fuq u ta’ isfel ta’ kull qasba tas-sieq; madankollu, l-Fz jista’ jitkejjel f’xi post minnhom. Il-valur miksub huwa użat għall-kalkoli tat-TI ta’ fuq u t’isfel. Il-mumenti Mx u My huma t-tnejn imkejla b’mod separat fiż-żewġ postijiet.

6.   IL-PROĊEDURA BIEX IKUNU KKALKULATI L-KRITERJI VISKUŻI (V * C) GĦALL-MANIKIN HYBRID III

6.1.

Il-kriterju viskuż huwa kkalkulat bħala l-prodott istantanju tal-kompressjoni u r-rata ta’ liwi tal-isternu. It-tnejn li huma jinkisbu mill-kejl tal-liwja tal-isternu.

6.2.

Ir-reazzjoni tal-liwi tal-isternu tiġi ffiltrata mill-ewwel fil-livell ta’ CFC 180. Il-kompressjoni fil-ħin t hija kkalkulata minn dan is-sinjal iffiltrat bħala:

Formula

Il-veloċità tal-liwi tal-isternu fil-ħin t hija kkalkulata mil-liwi ffiltrat bħala:

Formula

fejn D(t) hija l-liwja fil-ħin t f’metri u δt huwa l-intervall ta’ ħin f’sekondi bejn il-kejl tal-liwja. Il-valur massimu ta’ δt għandu jkun ta’ 1,25 x 10–4 sekondi. Din il-proċedura ta’ kalkolu tintwera fid-dijagramma t’hawn taħt:

Image


ANNESS 5

L-ARRANĠAMENT U L-ISTALLAZZJONI TA’ MANIKINI U L-AĠĠUSTAMENT TAS-SISTEMI TA’ TRAŻŻIN

1.   L-ARRANĠAMENT TAL-MANIKINI

1.1.   Is-sîts separati

Il-pjan ta’ simetrija tal-manikin għandu jikkoinċidi mal-pjan medjan vertikali tas-sit.

1.2.   Is-sit ta’ quddiem sħiħ

1.2.1.   Is-sewwieq

Il-pjan ta’ simetrija tal-manikin għandu jkun fil-pjan vertikali li jgħaddi miċ-ċentru tal-istering u parallel għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura. Jekk il-pożizzjoni bilqiegħda hija ddeterminata mill-forma tas-sit f’vettura għal tnejn minn-nies jew aktar, sit bħal dan għandu jitqies bħala sit separat.

1.2.2.   Il-passiġġier li jkun bilqiegħda fuq in-naħa ta’ barra

Il-pjan ta’ simetrija tal-manikin għandu jkun simetriku ma’ dak tas-sewwieq manikin relattiv għall-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura. Jekk il-pożizzjoni bilqiegħda hija ddeterminata mill-forma tas-sit f’vettura għal tnejn minn-nies jew aktar, sit bħal dan għandu jitqies bħala sit separat.

1.3.   Is-sit sħiħ għall-passiġġieri ta’ quddiem (is-sewwieq mhux inkluż)

Il-pjani ta’ simetrija tal-manikin għandhom jikkoinċidu mal-pjani medjani tal-pożizzjonijiet bilqiegħda ddefiniti mill-fabbrikant.

2.   L-ISTALLAZZJONI TAL-MANIKINI

2.1.   Ir-ras

Il-pjattaforma tal-istrumenti tal-kejl trasversali tar-ras għandha tkun orizzontali b’varjazzjoni ta’ 2,5° grad. Sabiex tkun illivellata r-ras tal-manikin tat-test f’vetturi b’sîts dritti b’dahar li ma jistax jiġi aġġustat, iridu jkunu segwiti s-sekwenzi li ġejjin. L-ewwelnett aġġusta l-pożizzjoni tal-punt “H” fil-limiti stabbiliti fil-paragrafu 2.4.3.1 aktar ’l isfel sabiex tillivella l-pjattaforma tal-istrumenti tal-kejl trasversali tar-ras tal-manikin tat-test. Jekk il-pjattaforma tal-istrumenti tal-kejl trasversali tar-ras għadha mhix ta’ livell, allura aġġusta l-angolu pelviku tal-manikin tat-test sal-limiti provduti fil-paragrafu 2.4.3.2 aktar ’l isfel. Jekk il- pjattaforma tal-istrumenti tal-kejl trasversali tar-ras għadha mhix livell, allura aġġusta l-qafla tal-għonq tal-manikin tat-test dak l-ammont minimu neċessarju sabiex tassigurali l-pjattaforma tal-istrumenti tal-kejl trasversali tar-ras hija orizzontali b’varjazzjoni ta’ 2,5°.

2.2.   Id-dirgħajn

2.2.1.   Il-parti ta’ fuq ta’ dirgħajn is-sewwieq għandhom ikunu maġenb it-torso bil-linji taċ-ċentru viċin kemm jista’ jkun tal-pjan vertikali.

2.2.2.   Il-parti ta’ fuq ta’ dirgħajn il-passiġġier għandhom ikunu f’kuntatt mad-dahar tas-sit u l-ġnub tat-torso.

2.3.   L-idejn

2.3.1.   Il-kfief ta’ idejn il-manikin sewwieq tat-test għandhom ikunu f’kuntatt mal-parti ta’ barra tax-xifer tal-istering fil-linja taċ-ċentru orizzontali tax-xifer. Is-swaba’ l-kbar tal-idejn għandhom ikunu fuq ix-xifer tal-istering u għandhom ikunu marbuta ħafif bit-tejp max-xifer tal-istering sabiex jekk l-id tal-manikin tat-test tiġi mbuttata ’l fuq b’forza mhux inqas minn 9 N u mhux aktar minn 22 N, it-tejp għandu jħoll l-id minn max-xifer tal-istering.

2.3.2.   Il-kfief ta’ jdejn il-manikin tat-test passiġġier għandhom ikunu f’kuntatt mal-parti ta’ barra tal-koxxa. Is-seba’ ż-żgħir għandu jkun f’kuntatt mal-kuxxin tas-sit.

2.4.   It-torso

2.4.1.   F’vetturi mgħammra b’sîts sħaħ, il-parti ta’ fuq tat-torso tal-manikini tat-test tas-sewwieq u tal-passiġġier għandhom jistrieħu mad-dahar tas-sit. Il-pjan saġittali tan-nofs tal-manikin tas-sewwieq għandu jkun vertikali u parallel għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-vettura, u jgħaddi miċ-ċentru tax-xifer tal-istering. Il-pjan saġittali tan-nofs tal-manikin passiġġier għandu jkun vertikali u parallel għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-vettura u fl-istess distanza mil-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-vettura bħall-pjan saġittali tan-nofs tal-manikin tas-sewwieq.

2.4.2.   F’vetturi mgħammra b’sit(s) individwali, il-parti ta’ fuq tat-torso tal-manikin tat-test sewwieq u l-manikin tat-test passiġġier għandhom jistrieħu mad-dahar tas-sit. Il-pjan saġittali tan-nofs tal-manikin tal-manikin sewwieq u tal-manikin passiġġier għandhom ikunu vertikali u għandhom jikkoinċidu mal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tas-sit(s) individwali.

2.4.3.   Il-parti t’isfel tat-torso

2.4.3.1.   Il-punt “H”

Il-punt “H” tal-manikin tat-test sewwieq u tal-manikin tat-test passiġġier għandhom jikkoinċidu b’varjazzjoni ta’ 13 mm fid-dimensjoni vertikali u 13 mm fid-dimensjoni orizzontali, b’punt 6 mm aktar ’l isfel mill-pożizzjoni tal-punt “H” iddeterminat bl-użu tal-proċedura deskritta fl-Anness 6, ħlief li t-tul tas-segmenti tal-parti t’isfel tar-riġel u tal-koxxa tal-magna tal-punt “H” għandhom ikunu aġġustati għal 414 u 401 mm, minflok għal 417 u 432 mm rispettivament.

2.4.3.2.   L-angolu pelviku

Kif iddeterminat bl-użu tad-disinn 78051-532 tal-kejl tal-angolu pelviku (GM) inkorporat b’referenza fil-Parti 572 li tiddaħħal fit-toqba tal-kejl tal-punt “H” tal-manikin, l-angolu mkejjel mill-orizzontali fuq il-wiċċ ċatt ta’ 76,2 mm tal-istrument tal-kejl għandu jkun ta’ 22,5 gradi b’2,5 gradi aktar jew inqas.

2.5.   Is-saqajn

Il-partijiet ta’ fuq ta’ saqajn il-manikin tat-test sewwieq u l-manikin tat-test passiġġier għandhom jistrieħu kontra l-kuxxin tas-sit sakemm jitħallew jagħmlu dan mit-tqegħid tas-saqajn. Id-distanza inizjali bejn il-wiċċ ta’ barra tal-irkoppa tal-flanġ b’ħolqa forma ta’ U għandha tkun ta’ 270 mm ± 10 mm. Sakemm huwa prattikabbli, is-sieq tax-xellug tal-manikin sewwieq u s-saqajn tal-manikin passiġġier għandhom ikunu fi pjani vertikali lonġitudinali. Sakemm huwa prattikabbli, is-sieq tal-lemin tal-manikin sewwieq għandha tkun fi pjan vertikali. Jitħalla jsir aġġustament finali sabiex ikun hemm fejn jitqiegħdu s-saqajn skont il-paragrafu 2.6, għall-konstampazzjonijiet differenti tal-kompartiment tal-passiġġieri.

2.6.   Ir-riġlejn

2.6.1.   Ir-riġel il-lemini tal-manikin tat-test sewwieq għandu jistrieħ fuq l-aċċeleratur mhux magħfus bil-punt l-aktar fuq wara tal-għarqub fuq il-wiċċ tal-art fil-pjan tal-pedala. Jekk ir-riġel ma jistax jitqiegħed fuq il-pedala tal-aċċeleratur, dan jitqiegħed perpendikulari għat-tibja u ’l quddiem kemm jista’ jkun fid-direzzjoni tal-linja taċ-ċentru tal-pedala bil-punt l-aktar fuq wara tal-għarqub jistrieħ fuq il-wiċċ tal-art. L-għarqub tar-riġel il-lemini għandu jitqiegħed ’il quddiem kemm jista’ jkun u għandu jistrieħ fit-toqba fl-art. Ir-riġel ix-xellugi għandu jitqiegħed ċatt kemm jista’ jkun taħt id-daxbord maġenb il-pedali. Il-linja taċ-ċentru lonġitudinali tar-riġel ix-xellugi għandha titqiegħed parallela kemm jista’ jkun għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-vettura.

2.6.2.   L-għarqbejn tar-riġlejn tal-manikin tat-test passiġġier għandhom jitqiegħdu ’l quddiem kemm jista’ jkun u għandhom jistrieħu fuq id-daħla mal-art. Ir-riġlejn għandhom jitiqegħdu ċatti kemm jista’ jkun taħt id-daxbord maġenb il-pedali. Il-linja taċ-ċentru lonġitudinali tar-riġlejn għandha titqiegħed parallela kemm jista’ jkun għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-vettura.

2.7.   L-istrumenti tal-kejl istallati ma għandhom jaffettwaw bl-ebda mod il-moviment tal-manikin matul l-impatt.

2.8.   It-temperatura tal-manikini u s-sistema ta’ strumenti tal-kejl għandha tkun stabbilizzata qabel it-test u miżmuma sakemm huwa possibbli fil-marġni bejn 19 °C u 22 °C.

2.9.   L-ilbies tal-manikini

2.9.1.   Il-manikini bl-istrumenti għandhom jitlibbsu bi ħwejjeġ li jiġġebdu skont il-forma magħmulin mid-drapp tal-qoton bi kmiem qosra u bi qliezi twal sa nofs il-pexxun tar-riġel kif speċifikat f’FMVSS 208, fid-disinni 78051-292 u 293 jew l-ekwivalenti tagħhom.

2.9.2.   Żarbun ta’ daqs 11XW, li għandu l-ispeċifikazzjonijiet ta’ daqs, qiegħ u ħxuna tal-għarqub tal-istandard militari fl-Istati Uniti MIL S 13192, reviżjoni P u li l-piż tiegħu huwa ta’ 0,57 ± 0,1 kg, għandu jitqiegħed u jintrabat fuq kull sieq tal-manikini tat-test.

3.   L-AĠĠUSTAMENT TAS-SISTEMA TAT-TRAŻŻIN

Bil-manikin tat-test bilqiegħda fil-post indikat għalih kif speċifikat mill-kundizzjonijiet meħtieġa xierqa tal-paragrafi 2.1 sa 2.6, poġġi ċ-ċinturin madwar il-manikin tat-test u aqfel il-lukkett. Issikka l-partijiet merħija taċ-ċinturin ta’ fuq il-ħoġor. Iġbed l-istrixxi tal-parti ta’ fuq tat-torso 'l barra mill-apparat li jiġbed lura u ħallihom jinġibdu lura. Irrepeti din il-proċedura erba’ darbiet. Applika piż ta’ tensjoni ta’ bejn 9 u 18 N fuq iċ-ċinturin tal-ħoġor. Jekk is-sistema taċ-ċinturin hija mgħammra bi strument li jerħi t-tensjoni, introduċi l-ammont massimu ta’ telqa fiċ-ċinturin tal-parti ta’ fuq tat-torso li huwa rrikkmandat mill-fabbrikant għall-użu normali fil-manwâl tal-propjetrju tal-vettura. Jekk is-sistema taċ-ċinturin mhix mgħammra bi strument li jerħi t-tensjoni, ħalli l-istrixxa taċ-ċinturin tal-ispalla żejda tinġibed lura bil-forza mill-apparat li jiġbed lura.


ANNESS 6

IL-PROĊEDURA BIEX JIĠI STABBILIT IL-PUNT "H" U L-ANGOLU REALI TAT-TORSO GĦALL-POŻIZZJONIJIET BILQIEGĦDA F’VETTURI MOTORIZZATI

1.   L-GĦAN

Il-proċedura deskritta f’dan l-anness hija użata sabiex ikun stabbilit fejn jinsab il-punt "H" u l-angolu reali tat-torso għal pożizzjoni waħda jew aktar bilqiegħda f’vettura bil-magna u għall-verifika tar-relazzjoni ta’ dejta mkejla skont l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn mogħtija mill-fabbrikant tal-vettura (1)

2.   ID-DEFINIZZJONIJIET

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness:

2.1.

"Id-dejta ta’ referenza" tfisser waħda jew diversi mill-karatteristiċi li ġejjin tal-pożizzjoni bilqiegħda:

2.1.1.

il-punt "H" u l-punt "R" u r-relazzjoni tagħhom,

2.1.2.

l-angolu reali tat-torso u l-angolu tat-torso skont id-disinn u r-relazzjoni tagħhom;

2.2.

"Il-magna tridimensjonali tal-punt "H"" (il-magna 3-D H) tfisser l-istument użat għad-determinazzjoni tal-punti "H" u tal-angoli attwali tat-torso. Dan l-istrument huwa deskritt fl-Appendiċi 1 ta’ dan l-Anness;

2.3.

"Il-punt "H"" tfisseril-parti ċentrali tat-torso u tal-koxxa tal-magna 3-D H istallata fis-sit tal-vettura skont il-paragrafu 4 aktar ’l isfel. Il-punt "H" jinstab fiċ-ċentru tal-linja taċ-ċentru tal-istrument li huwa bejn is-sight buttons tal-punt "H" fuq kull naħa tal-magna 3-D H. Il-punt "H" jikkorrispondi, fit-teorija, mal-punt "R" (għat-tolleranzi ara l-paragrafu 3.2.2 aktar ’l isfel). Ladarba jkun iddeterminat skont il-proċedura deskritta fil-paragrafu 4, il-punt "H" huwa kkunsidrat fiss b’relazzjoni għall-istruttura tal-kuxxin tas-sit u għandu jiċċaqlaq miegħu meta s-sit ikun aġġustat;

2.4.

"Il-punt "R"" jew "il-punt ta’ referenza għas-sit" tfisserpunt ta’ disinn definit mill-fabbrikant tal-vettura għal kull pożizzjoni bilqiegħda u stabbilit skont is-sistema ta’ referenza tridimensjonali;

2.5.

"Il-linja tat-torso" tfisser il-linja taċ-ċentru tas-sonda tal-magna 3-D H bis-sonda fil-pożizzjoni kemm jista’ jkun lura;

2.6.

"L-angolu reali tat-torso" tfisser l-angolu mkejjel bejn linja vertikali li tgħaddi mill-punt "H" u l-linja tat-torso bl-użu tal-kwadrant tal-angolu tad-dahar tal-magna 3-D H. L-angolu reali tat-torso jikkorrispondi, b’mod teoretiku, għall-angolu tat-torso skont id-disinn (għat-tolleranzi ara l-paragrafu 3.2.2 aktar ’l isfel);

2.7.

"L-angolu tat-torso skont id-disinn" tfisser il-kejl tal-angolu bejn linja vertikali li tgħaddi mill-punt "R" u l-linja tat-torso f’pożizzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni skont id-disinn tad-dahar tas-sit stabbilita mill-fabbrikant tal-vettura;

2.8.

"Il-pjan taċ-ċentru tal-okkupant tal-vettura" (C/LO) ifisser il-pjan medjan tal-magna 3-D H imqiegħed f’kull pożizzjoni bilqiegħda ddeżinjata; Għal sîts individwali, il-pjan taċ-ċentru tas-sit jikkoinċidi mal-pjan taċ-ċentru ta’ min jokkupah. Għal sîts oħra, il-pjan taċ-ċentru ta’ min jokkupah huwa speċifikat mill-fabbrikant;

2.9.

"Is-sistema ta’ referenza tridimensjonali" tfisser sistema kif deskritta fl-Appendiċi 2 ta’ dan l-Anness;

2.10.

"Il-marki ta’ riferiment" huma punti fiżiċi (toqob, uċuħ, marki jew inċiżjonijiet) fuq il-bodi tal-vettura kif iddefiniti mill-fabbrikant;

2.11.

"Il-pożizzjoni sabiex titkejjel il-vettura" tfisser il-pożizzjoni tal-vettura kif iddefinita mill-koordinati tal-marki ta’ riferiment fis-sistema ta’ referenza tridimensjonali.

3.   IL-KUNDIZZJONIJIET MEĦTIEĠA

3.1.   Il-preżentazzjoni tad-dejta

Għal kull pożizzjoni bilqiegħda, fejn tintalab dejta ta’ referenza sabiex tintwera konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament preżenti, id-dejta li ġejja kollha jew parti xierqa minnha għandha tkun ippreżentata fil-formola indikata fl-Appendiċi 3 ta’ dan l-Anness:

3.1.1.

il-koordinati tal-punt "R" relattivi għas-sistema ta’ referenza tridimensjonali;

3.1.2.

l-angolu tat-torso skont id-disinn;

3.1.3.

l-indikazzjonijiet kollha neċessarji għall-aġġustament tas-sit (jekk jista’ jkun aġġustat) għall-pożizzjoni ta’ kejl iddikjarata fil-paragrafu 4.3 aktar ’l isfel.

3.2.   Ir-relazzjoni bejn dejta mkejla u l-ispeċifikazzjonijiet skont id-disinn

3.2.1.   Il-koordinati tal-punt "H" u l-valur tal-angolu reali tat-torso miksub mill-proċedura ddikjarata fil-paragrafu 4 aktar ’l isfel għandhom jitqabblu, rispettivament, mal-koordinati tal-punt "R" u l-valur tal-angolu tat-torso skont id-disinn indikat mill-fabbrikant tal-vettura.

3.2.2.   Il-pożizzjonijiet relattivi tal-punt "R" u tal-punt "H" u r-relazzjoni bejn l-angolu tat-torso skont id-disinn u l-angolu reali tat-torso għandhom jitqiesu sodisfaċenti għall-pożizzjoni bilqiegħda konċernata jekk il-punt "H", kif iddefinit mill-koordinati tiegħu, qiegħed fi ħdan kwadru b’ġenb twil 50 mm, bi ġnub orizzontali u vertikali li d-dijagonali tagħhom jaqtgħu lil xulxin fil-punt "R", u jekk l-angolu reali tat-torso għandu varjazzjoni ta’ 5° mill-angolu tat-torso skont id-disinn.

3.2.3.   Jekk jintlaħqu dawn il-kundizzjonijiet, il-punt "R" u l-angolu tat-torso skont id-disinn, għandhom jintużaw sabiex juru konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.2.4.   Jekk il-punt "H" jew l-angolu reali tat-torso ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3.2.2 t’hawn fuq, il-punt "H" u l-angolu reali tat-torso għandhom jerġgħu jkunu ddeterminati darbtejn oħra (tliet darbiet b’kollox). Jekk ir-riżultati ta’ tnejn minn dawn it-tliet operazzjonijiet jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3.2.3 t’hawn fuq.

3.2.5.   Jekk ir-riżultati ta’ mill-inqas tnejn mit-tliet operazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 3.2.4 t’hawn fuq ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3.2.2 t’hawn fuq, jew jekk il-verifika ma tistax isseħħ għax il-fabbrikant tal-vettura ma pprovdiex l-informazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-punt "R" jew dwar l-angolu tat-torso skont id-disinn għandha tintuża u tkun ikkunsidrata bħala applikabbli fil-każijiet kollha fejn hemm referenza għall-punt "R" jew għall-angolu tat-torso skont id-disinn f’dan ir-Regolament, il-forma ta’ ċirku magħmula mit-tliet punti mkejla jew il-medja tat-tliet angoli mkejla.

4.   IL-PROĊEDURA GĦAD-DETERMINAZZJONI TAL-PUNT "H" U TAL-ANGOLU REALI TAT-TORSO

4.1.   Il-vettura għandha tkun ikkundizzjonata minn qabel fid-diskrezzjoni tal-fabbrikant, f’temperatura ta’ 20 ± 10°C sabiex ikun assigurat li l-materjal tas-sîts laħaq it-temperatura normali tal-kamra. Jekk is-sit li għandu jkun ikkontrollat qatt ħadd ma poġġa fuqu, persuna jew strument li tiżen 70 sa 80 kg għandha tpoġġi fuq is-sit darbtejn għal minuta sabiex tgħawweġ il-kuxxin u d-dahar. B’talba tal-fabbrikant, l-immuntar kollu tas-sîts għandu jibqa’ mhux mgħobbi għal perjodu minimu ta’ 30 minuta qabel l-istallazzjoni tal-magna 3-D H.

4.2.   Il-vettura għandha tkun fil-pożizzjoni tal-kejl iddefinita fil-paragrafu 2.11 aktar ’il fuq.

4.3.   Is-sit, jekk jista’ jkun aġġustat, għandu jkun aġġustat l-ewwelnett għall-pożizzjoni normali l-aktar lura tas-sewqan jew dik tal-irkib kif indikat mill-fabbrikant tal-vettura, dejjem jitqies biss l-aġġustament lonġitudinali tas-sit, eskluż iċ-ċaqliq tas-sit għal finijiet oħra li mhux il-pożizzjonijiet normali tas-sewqan jew tal-irkib. Fejn jeżistu modi oħra ta’ aġġustament tas-sit (vertikali, angulari, tad-dahar tas- sit, eċċ.) dawn imbagħad għandhom ikunu aġġustati għall-pożizzjoni speċifikata mill-fabbrikant tal-vettura. Għal sîts tas-suspenxin, il-pożizzjoni vertikali għandha tkun iffissata b’mod riġidu li tikkorrispondi għal pożizzjoni normali ta’ sewqan kif speċifikata mill-fabbrikant.

4.4.   L-erja tal-pożizzjoni bilqiegħda f’kuntatt mal-magna 3-D H għandha tinkesa bil-musulina, ta’ daqs suffiċjenti u b’nisġa xierqa, deskritta bħala materjal ordinarju tal-qoton li għandu 18,9 ħajtiet għal kull cm2 u li jiżen 0,228 kg/m2 jew materjal innittjat jew mhux minsuġ b’karatteristiċi ekwivalenti. Jekk it-test isir fuq sit barra mill-vettura, l-art li fuqu jitqiegħed is-sit għandu jkollha l-istess karatteristiċi essenzjali (2) bħall-art tal-vettura li fiha s-sit huwa maħsub li se jintuża.

4.5.   Poġġi l-immuntar tas-sit u tad-dahar tal-magna 3-D H ħalli l-pjan taċ-ċentru ta’ dak li jokkupah (C/LO) jikkoinċidi mal-pjan taċ-ċentru tal-magna 3-D H. Fuq talba tal-fabbrikant, il-magna 3-D H tista’ titressaq ’il ġewwa l-vettura meta mqabbla mal-C/LO jekk il-magna 3-D H tinsab tant ’il barra li t-tarf tas-sit mhux ser iħalli l-illivellar tal-magna 3-D H.

4.6.   Waħħal l-immuntar tas-sieq u tal-parti t’isfel tar-riġel mal-immuntar tad-daħla fis-sit, jew b’mod individwali jew bl-użu tat-T-bar u l-immuntar tal-parti t’isfel tar-riġel. Linja li tgħaddi mis-sight buttons tal-punt "H" għandha tkun parallela għall-art u perpendikulari għall-pjan taċ-ċentru lonġitudinali tas-sit.

4.7.   Aġġusta l-pożizzjonijiet tas-saqajn u tar-riġlejn tal-magna 3-D H kif ġej:

4.7.1.   Il-pożizzjoni bilqiegħda indikata: sewwieq u l-passiġġier ta’ quddiem tan-naħa ta’ barra

4.7.1.1.

L-immuntar kemm tas-saqajn u kemm tar-riġlejn għandhom jitressqu ’l quddiem b’tali mod li s-saqajn jieħdu pożizzjoni normali mal-art, bejn il-pedali tal-operazzjoni jekk neċessarju. Fejn huwa possibbli s-sieq ix-xellugija għandha titqiegħed b’mod approssimattiv fl-istess distanza lejn ix-xellug tal-pjan taċ-ċentru tal-magna 3-D H hekk kif il-leminja qiegħda lejn il-lemin. L-invell li jivverifika l-orjentazzjoni trasversali tal-magna 3-D H jinġieb orizzontali bl-aġġustament mill-ġdid tad-daħla fis-sit jekk huwa neċessarju, jew bl-aġġustament tal-immuntar tar-riġel u tas-sieq lejn in-naħa ta’ wara. Il-linja li tgħaddi mis-sight buttons tal-punt "H" għandha tinżamm perpendikulari għall-pjan taċ-ċentru lonġitudinali tas-sit.

4.7.1.2.

Jekk ir-riġel tax-xellug ma jistax jinżamm parallel mar-riġel tal-lemin u s-sieq ix-xellugija ma tistax tkun sostnuta mill-istruttura, mexxi s-sieq ix-xellugija sakemm tkun sostnuta. L-allinjament tas-sight buttons għandu jinżamm.

4.7.2.   Il-pożizzjoni bilqiegħda indikata: fuq in-naħa ta’ barra fuq wara

Għas-sîts ta’ wara jew għas-sîts awżiljarji, ir-riġlejn jitqiegħdu kif speċifikat mill-fabbrikant. Jekk is-saqajn imbagħad jistrieħu fuq partijiet mill-art li huma f’livelli differenti, is-sieq li tiġi l-ewwel f’kuntatt mas-sit ta’ quddiem għandha sservi ta’ referenza u s-sieq l-oħra għandha tkun irranġata b’mod li l-invell li jagħti l-orjentament trasversali tas-sit tal-istrument jindika dak orizzontali.

4.7.3.   Pożizzjonijiet bilqiegħda indikati oħra:

Il-proċedura ġenerali indikata fil-paragrafu 4.7.1 t’hawn fuq għandha tkun segwita għajr għal li s-saqajn għandhom jitqiegħdu kif speċifikat mill-fabbrikant tal-vettura.

4.8.   Applika piżijiet mal-parti t’isfel tar-riġel u mal-koxox u llivella l-magna 3-D H.

4.9.   Inklina d-daħla fid-dahar “il quddiem sal-waqqafa ta’ quddiem u iġbed il-magna 3-D H lil hinn mid-dahar tas-sit bl-użu tat-T-bar. Erġa” qiegħed il-magna 3-D H fuq is-sit b’wieħed mill-metodi li ġejjin:

4.9.1.

Jekk il-magna 3-D H għandha t-tendenza li tiżloq lejn in-naħa ta’ wara, uża l-proċedura li ġejja. Ħalli l-magna 3-D H tiżloq lejn in-naħa ta’ wara sakemm mhux aktar neċessarju piż li jrażżan orizzontali minn quddiem fuq it-T-bar, jiġifieri sakemm id-daħla fis-sit tagħmel kuntatt mad-dahar tas-sit. Jekk ikun neċessarju, erġa ppożizzjona l-parti t’isfel tar-riġel.

4.9.2.

Jekk il-magna 3-D H ma għandhiex tendenza li tiżloq lejn in-naħa ta’ wara, uża l-proċedura li ġejja. Żerżaq il-magna 3-D H lejn in-naħa ta’ wara billi tapplika piż orizzontali lejn in-naħa ta’ wara fuq it-T-bar sakemm id-daħla fis-sit tiġi f’kuntatt mad-dahar tas-sit (ara l-stampa 2 tal-Appendiċi 1 ta’ dan l-Anness).

4.10.   Applika piż ta’ 100 ± 10 N fuq l-immuntar tad-dahar u tad-daħla tal-magna 3-D H fl-intersezzjoni tal-kwadrant tal-angolu tal-ġenb u tal-kisi tat-T-bar. Id-direzzjoni tal-applikazzjoni tal-piż għandha tinżamm tul linja li tgħaddi minn ħdejn l-intersezzjoni t’hawn fuq għal punt eżatt fuq il-kisi tal-iżbarra tal-koxxa (ara l-stampa 2 tal-Appendiċi 1 ta’ dan l-Anness). Imbagħad reġġa’ lura b’attenzjoni id-daħla fid-dahar lejn id-dahar tas-sit. Trid tingħata attenzjoni matul il-bqija tal-proċedura sabiex il-magna 3-D H ma titħalliex tiżżerżaq ’il quddiem.

4.11.   Istalla l-piżijiet tan-natka tal-lemin u tax-xellug u wara, b’mod alternat, it-tmien piżijiet tat-torso. Żomm il-magna 3-D H livell.

4.12.   Inklina d-daħla fid-dahar ’il quddiem biex teħles it-tensjoni ta’ fuq id-dahar tas-sit. Bandal il-magna 3-D H minn-naħa għall-oħra f’ark ta’ 10° (5° kull naħa tal-pjan taċ-ċentru vertikali) għal tliet ċikli kompleti sabiex terħi kwalunkwe frizzjoni miġmugħa bejn il-magna 3-D H u s-sit.

Waqt it-tbandil, it-T-bar tal-magna 3-D H jista’ jkollha t-tendenza li titbiegħed mill-allinjament orizzontali u vertikali speċifikat. It-T-bar għalhekk trid tkun imrażżna billi jkun applikat piż laterali xieraq matul it-tbandil. It-T-bar għandha tinżamm b’ċerta attenzjoni, bl-istess attenzjoni tingħata meta tiġi mbandla l-magna 3-D H sabiex ikun assigurat li l-ebda piż esterjuri involontarju ma jkun applikat f’direzzjoni vertikali jew ’il quddiem u lura.

Is-saqajn tal-magna 3-D H ma għandhomx ikunu mrażżna jew miżmuma matul dan il-pass. Jekk is-saqajn ibiddlu l-pożizzjoni tagħhom, dawn għandhom jitħallew f’dik il-pożizzjoni għal dak il-mument.

Irritorna b’attenzjoni id-daħla fid-dahar lejn id-dahar tas-sit u kkontrolla ż-żewġ invelli għall-pożizzjoni żero. Jekk kien hemm kwalunkwe moviment tas-saqajn matul l-operazzjoni ta’ tbandil tal-magna 3-D H, dawn iridu jerġgħu jitqiegħdu kif ġej:

L-ewwel għolli sieq mill-art, imbagħad għolli l-oħra l-ammont minimu neċessarju sakemm ma jkun hemm l-ebda moviment addizzjonali tas-saqajn. Matul dan l-irfigħ, is-saqajn iridu jitħallew liberi li jduru; u ma għandu jkun applikatl-ebda piż fuq quddiem jew laterali. Meta kull sieq titqiegħed lura fil-pożizzjoni t’isfel, l-għarqub irid ikun f’kuntatt mal-istruttura maħsuba għal dan.

Ikkontrolla l-invell laterali għall-pożizzjoni żero; jekk ikun neċessarju, applika piż laterali fil-quċċata tad-daħla fid-dahar suffiċjenti biex tillivella d-daħla fis-sit tal-magna 3-D H fuq is-sit.

4.13.   Filwaqt li żżomm it-T-bar biex ma tħallix li l-magna 3-D H tiżżerżaq ’il quddiem fuq il-kuxxin tas-sit, kompli kif ġej:

(a)

irritorna d-daħla fid-dahar lejn id-dahar tas-sit;

(b)

alternattivament applika u erħi piż orizzontali lejn in-naħa ta’ wara, li ma jeċċedix il-25 N, lejn l-iżbarra tal-angolu tad-dahar f’għoli bejn wieħed u ieħor fiċ-ċentru tal-piżijiet tat-torso sakemm il-kwadrant tal-angolu tal-ġenbejn jindika li ntlaħqet pożizzjoni stabbli wara li ntreħa l-piż. Trid tingħata attenzjoni sabiex ikun assigurat li l-ebda piż esterjuri ’l isfel jew lejn il-ġenb ma jkun applikat lill-magna 3-D H. Jekk ikun neċessarju aġġustament ieħor tal-livell tal-magna 3-D H, dawwar id-daħla fid-dahar “il quddiem, erġa” llivella, u rrepeti l-proċedura mill-paragrafu 4.12.

4.14.   Ħu l-kejl kollu:

4.14.1.

Il-koordinati tal-punt "H" jitkejlu skont is-sistema ta’ referenza tridimensjonali.

4.14.2.

L-angolu reali tat-torso jinqara fil-kwadrant tal-angolu tad-dahar tal-magna 3-D H bis-sonda f’pożizzjoni kompletament lejn in-naħa ta’ wara.

4.15.   Jekk tkun mixtieqa ripetizzjoni tal-istallazzjoni tal-magna 3-D H, l-immuntar tas-sit għandu jibqa’ mhux mgħobbi għal perjodu minimu ta’ 30 minuta qabel ir-ripetizzjoni. Il-magna 3-D H ma għandhiex titħalla mgħobbija fuq l-immuntar tas-sit għal aktar ħin minn dak neċessarju sabiex jitwettaq it-test.

4.16.   Jekk is-sîts fl-istess filliera jistgħu jitqjiesu bħala simili (sit ta’ wara f’vettura għal tnejn minn-nies jew aktar, sîts identiċi, eċċ.) punt “H” wieħed u “angolu reali tat-torso” wieħed biss għandhom ikunu ddeterminati għal kull filliera ta’ sîts, il-magna 3-D H deskritta fl-Appendiċi 1 ta’ dan l-Anness titqiegħed bilqiegħda f’post meqjus bħala rappreżentattiv għal dik il-filliera. Dan il-post għandu jkun:

4.16.1.

fil-każ tal-filliera ta’ quddiem, is-sit tas-sewwieq;

4.16.2.

fil-każ tal-filliera jew tal-fillieri ta’ wara, sit fuq in-naħa ta’ barra.


(1)  Fi kwalunkwe post bilqiegħda barra mis-sîts ta’ quddiem fejn il-punt "H" ma jistax ikun iddeterminat bl-użu tal-"Magna tridimensjonali tal-punt "H"" jew bil-proċeduri, bil-punt "R" indikat mill-manifattur jista’ jittieħed bħala referenza fid-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti.

(2)  L-angolu ta’ inklinazzjoni, id-differenza fl-għoli ma’ l-immuntar tas-sît, il-konsistenza tal-wiċċ, eċċ.

Appendiċi 1

Id-deskrizzjoni tal-magna tridimensjonali tal-punt "H"  (*)

(il-magna 3-D H)

1.   ID-DAĦLIET FID-DAHAR U FIS-SÎTS

Id-daħliet fid-dahar u fis-sîts huma magħmula minn plastik rinfurzat u minn metall; huma jirriproduċu b’mod artifiċjali t-torso u l-koxxa ta’ bniedem u huma impernjati b’mod mekkaniku fil-punt "H". Kwadrant huwa marbut mas-sonda li hija impernjata fil-punt "H" sabiex tkejjel l-angolu reali tat-torso. Żbarra tal-koxxa li tista’ tiġi aġġustata, imwaħħla mad-daħla fis-sit, tistabbilixxi l-linja taċ-ċentru tal-koxxa u sservi bħala linja ta’ bażi għall-kwadrant tal-angolu tal-ġenbejn.

2.   L-ELEMENTI TAL-ĠISEM U TAR-RIĠLEJN

Is-segmenti tal-parti t’isfel tar-riġel jintrabtu mal-immuntar tad-daħla fis-sit mat-T-bar li tgħaqqad l-irkopptejn, li hija estensjoni laterali tal-iżbarra tal-koxxa li tista’ tiġi aġġustata. Il-kwadranti huma inkorporati fis-segmenti tal-parti t’isfel tar-riġel biex ikejlu l-angoli tal-irkopptejn. L-immuntar taż-żarbun u tas-saqajn huma kkalibrati biex ikejlu l-angolu tas-sieq. Żewġ invelli jorjentaw l-istrument fl-ispazju. Piżijet tal-elementi tal-ġisem jitqiegħdu fiċ-ċentri ta’ gravità korrispondenti sabiex jipprovdu dħul ’il ġewwa tas-sit ekwivalenti għal raġel ta’ 76 kg. Il-ġogi kollha tal-magna 3-D H iridu jkunu kkontrollati għall-moviment liberu mingħajr ma jkun hemm l-ebda frizzjoni tidher.

Il-magna tikkorrispondi għal dik deskritta fl-ISO Standard 6549-1980.

Image

Image


(*)  Għad-dettalji tal-kostruzzjoni tal-magna 3-D H irreferi għas-Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

Appendiċi 2

Is-sistema ta’ referenza tridimensjonali

1.

Is-sistema ta’ referenza tridimensjonali hija ddefinita minn tliet pjani ortogonali stabbiliti mill-fabbrikant tal-vettura (ara l-istampa) (*).

2.

Il-pożizzjoni sabiex titkejjel il-vettura tiġi stabbilita billi l-vettura titqiegħed fuq il-wiċċ tal-appoġġ b’mod li l-koordinati tal-marki ta’ riferiment ikunu jikkorrispondu mal-valuri indikati mill-fabbrikant.

3.

Il-koordinati tal-punt "R" u l-punt "H" jiġu stabbiliti b’relazzjoni mal-marki ta’ riferiment definiti mill-fabbrikant tal-vettura.

Image


(*)  Is-sistema ta’ referenza tikkorrispondi mal-ISO standard 4130, 1978.

Appendiċi 3

Id-dejta ta’ referenza dwar il-pożizzjonijiet bilqiegħda

1.   Il-kodifikazzjoni tad-dejta ta’ referenza

Id-dejta ta’ referenza hija elenkata b’mod konsekuttiv għal kull pożizzjoni bilqiegħda. Dawn il-pożizzjonijiet huma identifikati b’kodiċi li fih żewġ numri. L-ewwel numru huwa numru Għarbi u jindika l-filliera tas-sîts, meta wieħed jgħodd minn quddiem għal wara tal-vettura. It-tieni numru huwa ittra kapitali li tindika l-post tal-pożizzjoni bilqiegħda f’filliera, kif jidher fid-direzzjoni tal-moviment ’il quddiem tal-vettura; jintużaw l-ittri li ġejjin:

L

=

left (xellug)

C

=

centre (ċentru)

R

=

right (lemin)

2.   Id-deskrizzjoni tal-pożizzjoni sabiex titkejjel il-vettura

2.1.   Il-koordinati tal-marki ta’ riferiment

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.   Il-lista tad-dejta ta’ referenza

3.1.   Il-pożizzjoni bilqiegħda: …

3.1.1.   Il-koordinati tal-punt "R"

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.1.2.   L-angolu tat-torso skont id-disinn: …

3.1.3.   L-ispeċifikazzjonijiet għall-aġġustament tas-sit (*)

orizzontali: …

vertikali: …

angulari: …

angolu tat-torso: …

Nota: Elenka d-dejta ta’ referenza għal aktar pożizzjonijiet bilqiegħda taħt 3.2, 3.3, eċċ.


(*)  Aqta’ fejn ma japplikax.


ANNESS 7

IL-PROĊEDURA TAT-TEST BIT-TROLI

1.   L-ISTALLAZZJONI U L-PROĊEDURA TAT-TEST

1.1.   It-Troli

It-troli għandu jkun mibni b’tali mod li l-ebda deformazzjoni permanenti ma għandha tidher wara t-test. Għandu jkun iggwidat b’tali mod li, matul il-fażi tal-impatt, id-devjazzjoni fil-pjan vertikali ma teċċedix il-5° u ż-2° fil-pjan orizzontali.

1.2.   L-istat tal-istruttura

1.2.1.   Ġenerali

L-istruttura ttestjata għandha tkun rappreżentattiva tal-produzzjoni f’serje tal-vetturi konċernati. Uħud mill-komponenti jistgħu jkunu sostitwiti jew imneħħija fejn tali sostituzzjoni jew tneħħija jidher biċ-ċar li mhu se jkollha l-ebda effett fuq ir-riżultati tat-test.

1.2.2.   Aġġustamenti

L-aġġustamenti għandhom ikunu konformi ma’ dawk stabbiliti fil-paragrafu 1.4.3 tal-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament, skont dak li huwa ddikjarat fil-paragrafu 1.2.1.

1.3.   It-twaħħil tal-istruttura

1.3.1.   L-istruttura għandha tkun imwaħħla sew mat-troli b’tali mod li ma jkun hemm l-ebda spostament relattiv waqt it-test.

1.3.2.   Il-metodu użat għall-irbit tal-struttura mat-troli ma għandux ikollu l-effett li jsaħħaħ l-ankoraġġi tas-sîts jew l-istrumenti tat-trażżin, jew li jipproduċi kwalunkwe deformazzjoni mhux normali tal-istruttura.

1.3.3.   L-istrument għat-twaħħil irrikkmandat huwa dak fejn struttura tistrieħ fuq appoġġi mqiegħda bejn wieħed u ieħor fl-assi tar-roti jew, jekk huwa possibbli, fejn l-istruttura hija marbuta mat-troli bl-irbit tas-sistema tas-suspensjoni.

1.3.4.   L-angolu bejn l-assi lonġitudinali tal-vettura u d-direzzjoni tal-moviment tat-troli għandha tkun ta’ 0° ± 2°.

1.4.   Il-manikini

Il-manikini u l-pożizzjoni tagħhom għandhom jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet fil-paragrafu 2 tal-Anness 3.

1.5.   L-apparat għall-kejl

1.5.1.   Tnaqqis fl-ispid tal-istruttura

Il-pożizzjoni tat-transducers (apparati maħsuba biex jikkonvertu l-enerġija) li jkejlu it-tnaqqis fl-ispid tal-istruttura waqt l-impatt għandha tkun parallela mal-assi lonġitudinali tat-troli skont l-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness 8 (CFC ta’ 180).

1.5.2.   Qisien li jrid isir fuq il-manikini

Il-qisien kollha neċessarji għall-kontroll tal-kriterji elenkati huwa ddikjarat fil-paragrafu 5 tal-Anness 3.

1.6.   Il-kurva tat-tnaqqis fl-ispid tal-istruttura

Il-kurva tat-tnaqqis fl-ispid tal-istruttura matul il-fażi tal-impatt għandha tkun tali li l-kurva tal-"varjazzjoni fl-ispid relatata mal-ħin", miksuba mill-integrazzjoni, fl-ebda punt ma tvarja b’iktar minn ± 1 m/s mill-kurva ta’ referenza tal-"varjazzjoni fl-ispid relatata mal-ħin" tal-vettura konċernata, kif iddefinita fl-appendiċi ta’ dan l-Anness. Spostament fl-assi tal-ħin tal-kurva ta’ referenza jista’ jintuża biex tinkiseb il-veloċità tal-istruttura fil-kuritur.

1.7.   Il-kurva ta’ referenza ΔV = f(t) tal-vettura kkonċernata

Din il-kurva ta’ referenza tinkiseb bl-integrazzjoni tal-kurva tat-tnaqqis fl-ispid tal-vettura konċernata mkejla fit-test tal-ħabta fontali kontra ostaklu kif ipprovdut fil-paragrafu 6 tal-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament.

1.8.   Metodu ekwivalenti

It-test jista’ jitwettaq b’xi metodu ieħor differenti minn dak tat-tnaqqis fl-ispid tat-troli, sakemm tali metodu huwa konformi mal-kundizzjoni meħtieġa li tikkonċerna l-marġni ta’ varjazzjoni fl-ispid deskritt fil-paragrafu 1.6.

Appendiċi

Il-kurva tal-ekwivalenza – il-firxa tat-tolleranza għall-kurva ΔV = f(t)

Image

ANNESS 8

IT-TEKNIKA TAL-KEJL FIT-TESTIJIET TAL-KEJL: L-ISTRUMENTI TAL-KEJL

1.   ID-DEFINIZZJONIJIET

1.1.   Il-kanal tad-dejta

Il-kanal tad-dejta jkun jinkludi l-istrumenti kollha tal-kejl minn transducer (jew transducers multipli li l-prodotti tagħhom huma magħquda b’xi mod speċifikat) sa, u inkluża, kwalunkwe proċedura ta’ analiżi li tista’ tbiddel il-kontenut ta’ frekwenza jew il-kontenut ta’ estensjoni tad-dejta.

1.2.   It-transducer

L-ewwel strument f’kanal tad-dejta użat biex jikkonverti kwantità fiżika li trid titkejjel fi kwantità oħra (bħal per eżempju vultaġġ elettriku) li jista’ jkun ipproċessat mill-bqija tal-kanal.

1.3.   Il-klassi tal-estensjoni tal-kanal: CAC

L-isem għal kanal tad-dejta li jilħaq ċerti karatteristiċi ta’ estensjoni kif speċifikati f’dan l-Anness. In-numru tal-CAC huwa daqs, b’mod numeriku, il-limitu ta’ fuq tal-marġni tal-kejl.

1.4.   Il-frekwenzi karatteristiċi FH, FL, FN

Dawn il-frekwenzi huma ddefiniti fl-istampa.

1.5.   Il-klassi ta’ frekwenzi tal-kanali: CFC

Il-klassi ta’ frekwenza tal-kanal hija indikata minn numru li juri li r-reazzjoni tal-frekwenza tal-kanal tinsab fil-limiti speċifikati fl-istampa. Dan in-numru u l-valur tal-frekwenza FH f’Hz huma indaqs b’mod numeriku.

1.6.   Il-koeffiċjent tas-sensitività

Iż-żerżieqa tal-linja dritta li tirrapreżenta bl-aqwa mod il-valuri tal-kalibrar iddeterminati mill-metodu tal-inqas kwadru fil-klassi tal-estensjoni tal-kanal.

1.7.   Il-fattur tal-kalibrar ta’ kanal tad-dejta

Il-valur medju tal-koeffiċjenti tas-sensitività kkalkulat fuq frekwenzi li huma mqassmin b’mod bilanċjat tul skala logaritmika bejn FL and FH/2,5

1.8.   Żball fil-kwalità lineari

Il-proporzjon, f’persentaġġ, tad-differenza massima bejn il-valur tal-kalibrar u l-valur korrispondenti li jinqara mil-linja dritta ddefinita fil-paragrafu 1.6. fil-limitu ta’ fuq tal-klassi tal-estensjoni tal-kanal.

1.9.   Is-sensitività trasversali

Il-proporzjon tas-sinjal prodott għas-sinjal tal-input,meta jkun applikat kurrent elettriku lit-transducer b’mod perpendikulari għall-assi tal-kejl. Dan huwa rrappreżentat bħala persentaġġ tas-sensitività tul l-assi tal-kejl.

1.10.   Il-ħin ta’ dewmien il-fażi

Il-ħin ta’ dewmien il-fażi ta’ kanal tad-dejta huwa daqs dewmien il-fażi (f’unitajiet ta’ angoli li huma ugwali għall-angolu fiċ-ċentru ta’ ċirku, radians) ta’ sinjal sinusojdali, diviż mill-frekwenza angulari ta’ dak is-sinjal (f’unitajiet ta’ angoli li huma ugwali għall-angolu fiċ-ċentru ta’ ċirku/sekonda).

1.11.   L-ambjent

Is-somma, f’mument speċifikat, tal-kundizzjonijiet u l-influwenzi esterni kollha li għalihom ikun suġġett il-kanal tad-dejta.

2.   IL-KUNDIZZJONIJIET TA' PRESTAZZJONI MEĦTIEĠA

2.1.   Żball fil-kwalità lineari

Il-valur assolut tal-iżball fil-kwalità lineari tal-kanal tad-dejta fi kwalunkwe frekwenza fil-CFC, għandha tkun daqs għal jew inqas minn 2,5 fil-mija tal-valur tal-CAC, fuq il-marġni kollu tal-kejl.

2.2.   L-estensjoni kontra l-frekwenza

Ir-reazzjoni tal-frekwenza ta’ kanal tad-dejta għandu jkun fil-kurvi li jillimitaw li jidhru fl-istampa. Il-linja dB żero hija ddeterminata mill-fattur tal-kalibrar.

2.3.   Il-ħin ta’ dewmien il-fażi

Il-ħin ta’ dewmien il-fażi bejn is-sinjal tal-input u s-sinjal ta’ dak li ġie prodott ta’ kanal tad-dejta għandu jkun iddeterminat u ma għandux ivarja b’iktar minn 1/10 FH sekondi bejn 0,03 FH u FH.

2.4.   Il-ħin

2.4.1.   Il-bażi tal-ħin

Bażi ta’ ħin għandha tkun irreġistrata u għandha tagħti tal-inqas 1/100 s b’eżattezza ta’ 1 fil-mija.

2.4.2.   Id-dewmien relattiv fil-ħin

Id-dewmien relattiv fil-ħin bejn is-sinjal ta’ żewġ kanali tad-dejta jew aktar, mingħajr ma jingħata kas tal-klassi tal-frekwenza tagħhom, ma għandux jeċċedi 1 ms eskluż id-dewmien ikkawżat minn bidla fil-fażi.

Żewġ kanali tad-dejta jew aktar li s-sinjali tagħhom ingħaqdu flimkien għandu jkollhom l-istess klassi ta’ frekwenza u ma għandux ikollhom dewmien relattiv fil-ħin ta’ aktar minn 1/10 FH sekondi.

Din il-kundizzjoni meħtieġa tapplika għas-sinjali analogi u wkoll għall-vibrazzjonijiet ta’ sinkronizzazzjoni u għas-sinjali diġitali.

2.5.   Is-sensitività trasversali tat-transducer

Is-sensitività trasversali tat-transducer għandha tkun ta’ inqas minn 5 fil-mija fi kwalunkwe direzzjoni.

2.6.   Il-kalibrar

2.6.1.   Ġenerali

Il-kanal tad-dejta għandu jkun ikkalibrat mill-inqas darba fis-sena ma’ tagħmir ta’ referenza traċċabbli għal standards magħrufa. Il-metodi użati biex isir paragun ma’ tagħmir ta’ referenza ma għandux jintroduċi żball akbar minn 1 fil-mija tas-CAC. L-użu ta’ tagħmir ta’ referenza huwa llimitat għall-marġni ta’ frekwenza li għalih ġew ikkalibrati. Is-sottosistemi ta’ kanal tad-dejta jistgħu jkunu vvalutati b’mod individwali u r-riżultati jinqasmu f’fatturi jew komponenti fl-eżattezza tal-kanal tad-dejta totali. Dan jista’ jsir, per eżempju, b’sinjal elettriku ta’ estensjoni magħrufa li jirriproduċi b’mod artifiċjali is-sinjal tal-prodott tat-transducer li jippermetti li jsir kontroll tal-fattur tal-amplifikazzjoni tal-kanal tad-dejta, minbarra t-transducer.

2.6.2.   L-eżattezza tat-tagħmir ta’ referenza għall-kalibrar

L-eżattezza tat-tagħmir ta’ referenza għandu jkun iċċertifikat jew approvat minn servizz ta’ metroloġija uffiċjali.

2.6.2.1.   Il-kalibrar statiku

2.6.2.1.1.   L-aċċellerazzjonijiet

L-iżbalji għandhom ikunu inqas minn ± 1,5 fil-mija tal-klassi tal-estensjoni tal-kanal.

2.6.2.1.2.   Il-forzi

L-iżball għandu jkun ta’ inqas minn ± 1 fil-mija tal-klassi tal-estensjoni tal-kanal.

2.6.2.1.3.   L-ispostamenti

L-iżball għandu jkun ta’ inqas minn ± 1 fil-mija tal-klassi tal-estensjoni tal-kanal.

2.6.2.2.   Il-kalibrar dinamiku

2.6.2.2.1.   L-aċċellerazzjonijiet

L-iżball fl-aċċellerazzjonijiet ta’ referenza rrapreżentati bħala persentaġġ tal-klassi tal-estensjoni tal-kanal għandu jkun ta’ inqas minn ± 1,5 fil-mija ’l isfel minn 400 Hz, inqas minn ± 2 fil-mija bejn 400 Hz u 900 Hz, u inqas minn ± 2,5 fil-mija ’l fuq minn 900 Hz.

2.6.2.3.   Il-ħin

L-iżball relattiv fil-ħin ta’ referenza għandu jkun ta’ inqas minn 10–5.

2.6.3.   Il-koeffiċjent ta’ sensitività u l-iżball fil-kwalità lineari

Il-koeffiċjent ta’ sensitività u l-iżball fil-kwalità lineari għandhom ikunu ddeterminati billi jitkejjel is-sinjal tal-prodott tal-kanal tad-dejta meta mqabbel ma’ sinjal ta’ input magħruf għal valuri differenti ta’ dan is-sinjal. Il-kalibrar tal-kanal tad-dejta għandu jkopri l-marġni kollu tal-klassi tal-estensjoni.

Għall-kanali b’żewġ direzzjonijiet, għandhom jintużaw kemm il-valuri pożittivi u kemm dawk negattivi.

Jekk it-tagħmir tal-kalibrar ma jistax jipproduċi l-input meħtieġ minħabba l-valuri wisq għolja tal-kwantità li trid titkejjel, il-kalibrar għandu jsir fil-limiti tal-istandards tal-kalibrar u dawn il-limiti għandhom ikunu rreġistrati fir-rapport tat-test.

Il-kanal totali tad-dejta għandu jkun ikkalibrat bi frekwenza jew b’firxa ta’ frekwenzi li għandhom valur sinifikanti bejn FL u (FH/2,5)

2.6.4.   Il-kalibrar tar-reazzjoni tal-frekwenza

Il-kurvi tar-reazzjoni tal-fażi u tal-estensjoni mqabbla mal-frekwenza għandhom ikunu ddeterminati billi jitkejlu s-sinjali tal-prodott tal-kanal tad-dejta f’termini ta’ fażi u estensjoni meta mqabbla ma’ sinjal ta’ input magħruf, għal valuri differenti ta’ dan is-sinjal li jvarjaw bejn FL u 10 darbiet il-CFC jew 3 000 Hz, liema minnhom huwa l-aktar baxx.

2.7.   L-effetti tal-ambjent

Għandu jsir kontroll regolari sabiex tkun identifikata kwalunkwe influwenza mill-ambjent (bħal fluss elettriku jew manjetiku, veloċità tal-kejbil, eċċ.). Dan jista’ jsir, per eżempju, billi tkun irrekordjata l-produzzjoni ta’ kanali żejda mgħammra bi transducers finti. Jekk jinkisbu sinjali ta’ produzzjoni sinifikanti għandha tittieħed azzjoni korrettiva, per eżempju billi jinbidlu l-kejbils.

2.8.   L-għażla u l-indikazzjoni tal-kanal tad-dejta

Il-CAC u l-CFC jiddefinixxu kanal tad-dejta.

Il-CAC għandu jkun 1, 2 jew 5 immultiplikat bih innifsu għal għaxar darbiet.

3.   L-IMMUNTAR TAT-TRANSDUCERS

It-transducers għandhom ikunu mwaħħlin sew ħalli l-irrekordjar tagħhom ikunu affettwati l-inqas possibbli mill-vibrazzjoni. Kwalunkwe immuntar li għandu l-iktar frekwenza baxxa ta’ reżonanza daqs, mill-inqas, 5 darbiet il-frekwenza FH tal-kanal tad-dejta kkunsidrat għandu jitqies validu. It-transducers tal-aċċellerazzjoni, b’mod partikolari, għandhom ikunu mmuntati b’tali mod li l-angolu inizjali tal-assi tal-kejl reali mal-assi korrispondenti tas-sistema tal-assi ta’ referenza ma jkunx ikbar minn 5°, sakemm ma ssirx valutazzjoni analitika jew sperimentali tal-effett tal-immuntar fuq id-dejta miġbura. Meta għandhom jitkejlu l-aċċellerazzjonijiet ta’ diversi assi f’punt wieħed, kull assi ta’ transducer tal-aċċellerazzjoni għandu jgħaddi mhux aktar minn 10 mm minn dak il-punt, u ċ-ċentru tal-massa sismika ta’ kull aċċelerometru trid tkun ta’ mhux aktar minn 30 mm minn dak il-punt.

4.   L-IRREĠISTRAR

4.1.   Ir-rekorder analogu manjetiku

L-ispid tat-tejp trid tkun stabbli sa mhux aktar minn 0,5 fil-mija tal-ispid tat-tejp użat. Il-proporzjon tas-sinjal għal tfixkil tar-rekorder irid ikun ta’ mhux inqas minn 42 dB fl-ispid massimu tat-tejp. It-tagħwiġ armoniku totali irid ikun ta’ mhux inqas minn 3 fil-mija u l-iżball tal-kwalità lineari jrid ikun inqas minn 1 fil-mija tal-marġni tal-kejl.

4.2.   Ir-rekorder diġitali manjetiku

L-ispid tat-tejp irid ikun stabbli sa mhux aktar minn 10 fil-mija tal-ispid tat-tejp użat.

4.3.   It-tejprikorder tal-karti

F’każ ta’ reġistrazzjoni diretta tad-dejta, l-ispid tal-karta f’mm/s irid ikun ta’ mill-inqas 1,5 drabi tan-numru li jirrappreżenta FH f’Hz. F’każijiet oħra, l-ispid tal-karta għandu jkun tali li tintlaħaq riżoluzzjoni ekwivalenti.

5.   L-IPROĊESSAR TAD-DEJTA

5.1.   L-iffiltrar

L-iffiltrar li jikkorrispondi għall-frekwenzi tal-klassi tal-kanal tad-dejta jista’ jsir jew matul ir-reġistrazzjoni jew l-ipproċessar tad-dejta. Madankollu, qabel ir-reġistrazzjoni, għandu jsir iffiltrar analoġiku f’livell ogħla mill-CFC sabiex jintuża mill-inqas 50 fil-mija tal-limitu dinamiku tar-rekorder u biex jitnaqqas ir-riskju li r-rekorder ma jlaħħaqx ma’ frekwenzi għolja jew li dawn iwasslu għal żbalji li jġibu tagħwiġ statiku fil-ħoss diġitali minħabba r-rata baxxa ta’ teħid ta’ kampjun.

5.2.   Il-konverżjoni f’sinjal diġitali

5.2.1.   Il-frekwenza tal-ġbir ta’ kampjuni

Il-frekwenza tal-ġbir ta’ kampjuni għandha tkun daqs, mill-inqas, 8 FH. Fil-każ ta’ reġistrazzjoni analoġika, meta l-veloċitajiet tal-irreġistrar u tal-qari huma differenti, il-frekwenza tal-ġbir ta’ kampjuni tista’ tkun diviża bil-proporzjon tal-ispid.

5.2.2.   Ir-riżoluzzjoni tal-estensjoni

Id-daqs tal-kliem diġitali ma għandux ikun ta’ inqas minn 7 bits u bit ta’ parità (il-kwalità biż-żewġ jew bil-fart tan-numri 1 jew 0 f’kowd binarju, ta’ spiss użat biex tkun iddeterminata l-integrità tad-dejta, l-aktar wara t-trażmissjoni).

6.   IL-PREŻENTAZZJONI TAR-RIŻULTATI

Ir-riżultati jridu jkunu ppreżentati fuq karta ta’ daqs A4 (ISO/R 216). Ir-riżultati ppreżentati bħala dijagrammi għandu jkollhom l-assi skont il-qisien b’unità ta’ kejl li tikkorrispondi għal multiplu xieraq tal-unità magħżula (per eżempju, 1, 2, 5, 10, 20 millimetri). Għandhom jintużaw unitajiet SI, għajr għall-veloċità tal-vettura, fejn jista’ jintuża km/s, u għal aċċellerazzjonijiet kkawżati minn impatt fejn tista’ tintuża g, b’g = 9,81 m/s2.

Il-kurva tar-rispons tal-frekwenza

Image

ANNESS 9

ID-DEFINIZZJONI TAL-OSTAKLU LI JISTA’ JIĠI DDEFORMAT

1.   L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET GĦALL-KOMPONENTI U GĦALL-MATERJALI

Id-dimensjonijiet tal-ostaklu jintwerew fl-Istampa 1 ta’ dan l-Anness. Id-dimensjonijiet tal-komponenti individwali tal-ostaklu huma elenkati b’mod separat aktar ’l isfel.

1.1.   Il-blokka prinċipali tal-arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali

Dimensjonijiet:

Għoli

:

650 mm (fid-direzzjoni tal-assi taż-żagarella tal-arranġament tas-sezzjonijiet eżagonali)

Wisa’

:

1 000 mm

Fond

:

450 mm (fid-direzzjoni tal-assi taċ-ċellula tal-arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali)

Id-dimensjonijiet kollha t’hawn fuq għandhom jippermettu tolleranza ta’ ± 2,5 mm

Materjal

:

Aluminju 3003 (ISO 209, Parti 1)

Ħxuna tal-fojl

:

0,076 mm ± 15 %

Daqs taċ-ċellula

:

19,1 mm ± 20 %

Densità

:

28,6 kg/m3 ± 20 %

Saħħa tat-tfarrik

:

0,342 MPa + 0 % – 10 % (1)

1.2.   L-element tal-bamper

Dimensjonijiet:

Għoli

:

330 mm (fid-direzzjoni tal-assi taż-żagarella tal-arranġament tas-sezzjonijiet eżagonali)

Wisa’

:

1 000 mm

Fond

:

90 mm (fid-direzzjoni tal-assi taċ-ċellula tal-arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali)

Id-dimensjonijiet kollha t’hawn fuq għandhom jippermettu tolleranza ta’ ± 2,5 mm

Materjal

:

Aluminju 3003 (ISO 209, Part 1)

Ħxuna tal-fojl

:

0,076 mm ± 15 %

Daqs taċ-ċellula

:

6,4 mm ± 20 %

Densità

:

82,6 kg/m3 ± 20 %

Saħħa tat-tfarrik

:

1,711 MPa + 0 % – 10 % (1)

1.3.   Il-folja ta’ wara

Dimensjonijiet

Għoli

:

800 mm ± 2,5 mm

Wisa’

:

1 000 mm ± 2,5 mm

Ħxuna

:

2,0 mm ± 0,1 mm

1.4.   Il-folja tal-kisi

Dimensjonijiet

Tul

:

1 700 mm ± 2,5 mm

Wisa’

:

1 000 mm ± 2,5 mm

Ħxuna

:

0,81 ± 0,07 mm

Materjal

:

Aluminju 5251/5052 (ISO 209, parti 1)

1.5.   Il-folja ta’ kisi tal-bamper

 

Dimensjonijiet

Għoli

:

330 mm ± 2,5 mm

Wisa’

:

1 000 mm ± 2,5 mm

Ħxuna

:

0,81 mm ± 0,07 mm

Materjal

:

Aluminju 5251/5052 (ISO 209, parti 1)

 

Is-sustanza li twaħħal

Is-sustanza li twaħħal, li għandha tintuża matul il-proċess trid tkun poliuretan f’żewġ partijiet (bħal, per eżempju, ir-reżina Ciba-Geigy XB5090/1 bis-sustanza li twebbes XB5304, jew ekwivalenti).

2.   IĊ-ĊERTIFIKAZZJONI TAL-ALUMINJU F’ARRANĠAMENT TA’ SEZZJONIJIET EŻAGONALI

Proċedura sħiħa tal-ittestjar għaċ-ċertifikazzjoni ta’ aluminju f’arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali tingħata f’NHTSA TP-214D. Dan li ġej huwa ġabra fil-qosor tal-proċedura li trid tkun applikata għall-materjali għall-ostaklu tal-impatt frontali, b’dawn il-materjali jkollhom saħħa tat-tfarrik ta’ 0,342 MPa u 1,711 MPa rispettivament.

2.1.   Fejn jinsabu l-kampjuni

Sabiex tkun assigurata uniformità ta’ saħħa tat-tfarrik mal-faċċata kollha tal-ostaklu, għandhom jittieħdu tmien kampjuni minn erba’ postijiet spazjati b’mod uniformi mal-blokka b’arranġament tas-sezzjonijiet eżagonali. Biex il-blokka tgħaddi miċ-ċertifikazzjoni, seba’ minn dawn it-tmien kampjuni għandhom jissodisfaw l-obbligi tas-saħħa ta’ tfarrik tas-sezzjonijiet li ġejjin.

Fejn jinsabu l-kampjuni jiddependi mid-daqs tal-blokka b’arranġament tas-sezzjonijiet eżagonali. L-ewwelnett, erba’ kampjuni, kull wieħed b’daqs ta’ 300 mm × 300 mm × 50 mm ta’ ħxuna għandhom jitqattgħu mill-blokka tal-materjal tal-faċċata tal-ostaklu. Jekk jogħġbok irreferi għall-Istampa 2 sabiex tara kif issib fejn qegħdin dawn is-sezzjonijiet fil-blokka b’arranġament tas-sezzjonijiet eżagonali. Kull wieħed minn dawn il-kampjuni aktar kbar għandu jitqatta’ f’kampjuni għall-ittestjar ta’ ċertifikazzjoni (150 mm × 150 mm × 50 mm). Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-ittestjar ta’ żewġ kampjuni minn kull wieħed minn dawn l-erba’ postijiet. It-tnejn l-oħra jridu jkunu disponibbli għall-applikant, meta jintalbu.

2.2.   Id-daqs tal-kampjun

Għandhom jintużaw kampjuni b’dawn id-daqsijiet għall-ittestjar:

Tul

:

150 mm ± 6 mm

Wisa’

:

150 mm ± 6 mm

Ħxuna

:

50 mm ± 2 mm

Il-ġnub ta’ ċelluli mhux kompluti madwar it-tarf tal-kampjun għandhom ikunu mnaqqsa kif ġej:

 

Fid-direzzjoni "W", il-borduri ma għandhomx ikunu akbar minn 1,8 mm (ara l-Istampa 3).

 

Fid-direzzjoni "L", nofs it-tul ta’ ġenb ta’ ċellula waħda marbuta (fid-direzzjoni taż-żagarella) għandu jitħalla f’kull tarf tal-kampjun (ara l-Istampa 3).

2.3.   Il-kejl tal-erja

It-tul tal-kampjun għandu jitkejjel fi tliet postijiet, 12.7 mm minn kull tarf u fin-nofs, u rreġistrat bħala L1, L2 u L3 (l-Istampa 3). Bl-istess mod, il-wisa’ għandha titkejjel u tkun irreġistrata bħala W1, W2 u W3 (l-Istampa 3). Dawn il-qisien għandhom jitkejlu mil-linja taċ-ċentru tal-ħxuna. L-erja tat-tfarrik għandha għalhekk tkun ikkalkulata bħala:

Formula

2.4.   Ir-rata u d-distanza tat-tfarrik

Il-kampjun għandu jkun imfarrak b’rata ta’ mhux inqas minn 5,1 mm/min u mhux aktar minn 7,6 mm/min. Id-distanza minima ta’ tifrik għandha tkun ta’ 16,5 mm.

2.5.   Il-ġbir tad-dejta

Id-dejta dwar il-forza kontra l-liwi għandha tinġabar jew f’forma analoga jew f’forma diġitali għal kull kampjun ittestjat. Jekk tinġabar dejta analoga allura għandu jkun disponibbli mezz kif din tinqaleb għal forma diġitali. Id-dejta diġitali kollha għandha tinġabar b’rata ta’ mhux inqas minn 5 Hz (5 punti għal kull sekonda).

2.6.   Id-determinazzjoni tas-saħħa ta’ tfarrik

Injora kull dejta ta’ qabel is-6,4 mm ta’ tfarrik u wara s-16.5 mm ta’ tfarrik. Iddividi d-dejta li tibqa’ fi tliet sezzjonijiet jew intervalli ta’ spostament (n = 1, 2, 3) (ara l-Istampa 4) kif ġej:

(1)

06,4 mm – 09,7 mm inklużi,

(2)

09,7 mm – 13,2 mm esklużi,

(3)

13,2 mm – 16,5 mm inklużi.

Sib il-medja għal kull sezzjoni kif ġej:

Formula; m = 1,2,3

fejn m tirrappreżenta n-numru ta’ punti ta’ dejta mkejla f’kull wieħed mit-tliet intervalli. Ikkalkula s-saħħa tat-tfarrik ta’ kull sezzjoni kif ġej:

Formula; n = 1,2,3

2.7.   L-ispeċifikazzjoni għas-saħħa tat-tfarrik tal-kampjun

Sabiex kampjun b’arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali jgħaddi minn din iċ-ċertifikazzjoni, għandhom jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

0,308 MPa ≤ S(n) ≤ 0,342 MPa għal 0,342 MPa materjal

 

1,540 MPa ≤ S(n) ≤ 1,711 MPa għal 1,711 MPa materjal

 

n = 1, 2, 3.

2.8.   L-ispeċifikazzjoni għas-saħħa tat-tfarrik tal-blokka

Tmien kampjuni jridu jiġu ttestjati minn erba’ postijiet, spazjati b’mod uniformi tul il-blokka. Sabiex blokka tgħaddi miċ-ċertifikazzjoni, sebgħa mit-tmien kampjuni għandhom jilħqu l-ispeċifikazzjoni ta’ saħħa tat-tfarrik tas-sezzjoni ta’ qabel.

3.   IL-PROĊEDURA TAL-IRBIT B’SUSTANZA LI TWAĦĦAL

3.1.   Immedjatament qabel jintrabtu, l-uċuh tal-folji tal-aluminju li jridu jintrabtu għandhom jitnaddfu sew bl-użu ta’ solvent xieraq, bħall-1-1-1 Trikloroetan. Dan għandu jsir mill-inqas darbtejn jew kemm ikun meħtieġ sabiex jitneħħew depożiti ta’ griż jew ħmieġ. L-uċuh imnaddfa mbagħad għandhom jinbarxu bl-użu ta’ karta għall-brix biż-żrar 120. Ma għandhiex tintuża karta tal-brix Metallika/Karbur tas-Silikon. L-uċuh għandhom jinbarxu sew u l-karta tal-brix għandha tinbidel b’mod regolari matul il-proċess sabiex ikun evitat li jistaddu, li jista’ jwassal biex l-uċuh ikunu llustrati. Wara l-brix, l-uċuh għandhom jitnaddfu sew għal darb’oħra, kif imsemmi hawn fuq. B’kollox, l-uċuh għandhom jitnaddfu permezz ta’ solvent għal mill-inqas erba’ darbiet. Il-ħmieġ u d-depożiti kollha li jibqgħu mill-proċess tal-brix għandhom jitneħħew, għaliex dawn jaffettwaw l-irbit b’mod ħażin.

3.2.   Is-sustanza li twaħħal għandha tkun applikata ma’ faċċata waħda biss, bl-użu ta’ romblu tal-lastku bil-linji mqabbża ’l barra. Fil-każi fejn arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali ser tintrabat ma’ folja tal-aluminju, is-sustanza li twaħħal għandha tkun applikata biss fuq il-folja tal-aluminju.

Għandu jkun applikat b’mod uniformi massimu ta’ 0,5 kg/m2 fuq il-faċċata, li jagħti ħxuna massima tal-filament ta’ 0,5 mm.

4.   IL-KOSTRUZZJONI

4.1.   Il-blokka prinċipali b’arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali għandha tintrabat mal-folja ta’ wara b’sustanza li twaħħal tali li l-assi taċ-ċelluli jkunu perpendikulari għall-folja. Il-kisi għandu jitwaħħal mal-faċċata ta’ quddiem tal-blokka b’arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali. L-uċuh ta’ fuq u t’isfel tal-folja tal-kisi ma għandhomx jintrabtu mal-blokka b’arranġament ta’ sezzjonijiet eżagonali prinċipali imma għandhom jitiqiegħdu qribha. Il-folja tal-kisi għandha tintrabat b’sustanza li twaħħal mal-folja ta’ wara mal-flanġi tal-immuntar.

4.2.   L-element tal-bamper għandu jintrabat permezz ta’ sustanza li twaħħal mal-parti ta’ quddiem tal-folja tal-kisi b’tali mod li l-assi taċ-ċelluli jkunu perpendikulari għall-folja. Il-qiegħ tal-element tal-bamper għandu jkun flaxx mal-wiċċ tal-qiegħ tal-folja tal-kisi. Il-folja tal-kisi tal-bamper għandha tintrabat b’sustanza li twaħħal mal-parti ta’ quddiem tal-element tal-bamper.

4.3.   L-element tal-bamper għandu mbagħad jitqassam fi tliet sezzjonijiet indaqs permezz ta’ żewġ xquq orizzontali. Dawn ix-xquq għandhom jinqatgħu tul il-fond kollu tas-sezzjoni tal-bamper u jestendu għall-wisa’ kollu tal-bamper. L-ixquq għandhom jinqatgħu permezz ta’ serrieq; il-wisa’ tagħhom għandha tkun il-wisa’ tax-xafra użata u ma għandhiex tkun aktar minn 4,0 mm.

4.4.   It-toqob biex jiġi mmuntat l-ostaklu għandhom jittaqqbu bit-trapan fil-flanġi tal-immuntar (kif muri fl-Istampa 5). It-toqob għandu jkollhom dijametru ta’ 9,5mm. Għandhom jittaqqbu bit-trapan ħames toqbiet fil-flanġ ta’ fuq f’distanza ta’ 40 mm mix-xifer ta’ fuq u ħamsa fil-flanġ t’isfel, 40 mm mix-xifer tal-qiegħ ta’ dak il-flanġ. It-toqob għandhom ikunu f’100 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 900 mm minn kull naħa tal-ostaklu. It-toqob kollha għandhom jittaqqbu bit-trapan b’varjazzjoni ta’ ± 1 mm mid-distanzi nominali. Il-postijiet tat-toqob li ngħataw huma biss rakkomandazzjoni. Jistgħu jintużaw pożizzjonijiet alternattivi li tal-inqas joffru saħħa għall-immuntar u sigurtà pprovduta mill-ispeċifikazzjonijiet għall-immuntar imsemmija hawn fuq.

5.   L-IMMUNTAR

5.1.   L-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat għandu jitwaħħal sew tant li ma jiċċaqlaqx mat-tarf ta’ massa ta’ mhux inqas minn 7 x 104 kg jew ma’ xi struttura mwaħħla ma’ dan. It-twaħħil tal-faċċata tal-ostaklu għandu jkun tali li l-vettura ma tidħol f’kuntatt mal-ebda parti tal-istruttura għal aktar minn 75 mm mis-wiċċ ta’ fuq tal-ostaklu (eskluż il-flanġ ta’ fuq) matul kwalunkwe stadju tal-impatt (2). Il-faċċata ta’ quddiem tal-wiċċ li miegħu huwa mwaħħal l-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat għandha tkun ċatta u kontinwa fuq l-għoli u l-wisa’ tal-faċċata u għandha tkun vertikali b’varjazzjoni ta’ ± 1° u perpendikulari b’varjazzjoni ta’ ± 1° għall-assi tal-mogħdija tar-rankatura. Il-wiċċ imwaħħal ma għandux ikun imċaqlaq minn postu b’iktar minn 10 mm matul it-test. Jekk ikun neċessarju, għandu jintuża aktar ankoraġġ jew tagħmir li jwaqqaf sabiex ma jħallix li l-blokka tal-konkrit tiċċaqlaq minn postha. It-tarf tal-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat għandu jinġieb f’linja mat-tarf tal-blokka tal-konkrit xierqa għall-ġenb tal-vettura li ser ikun ittestjat.

5.2.   L-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat għandu jitwaħħal mal-blokka tal-konkrit permezz ta’ għaxar viti, ħamsa fil-flanġ tal-immuntar ta’ fuq u ħamsa f’tal-qiegħ. Dawn il-viti għandu jkollhom dijametru ta’ mill-inqas 8 mm. Strixxi tal-azzar li jrossu b’morsa għandhom jintużaw kemm għall-flanġi tal-immuntar ta’ fuq u kemm għal dawk t’isfel (ara l-Istampi 1 u 5). Dawn l-istrixxi għandhom ikunu għoljin 60 mm u wesgħin 1 000 mm u jkollhom ħxuna ta’ mill-inqas 3 mm. It-truf tal-istrixxili jrossu b’morsa għandhom ikunu llixxati sabiex l-ostaklu ma jitqattax mal-istrixxa waqt l-impatt. It-tarf tal-istrixxa għandu jitqiegħed mhux aktar minn 5 mm ’il fuq mill-bażi tal-flanġ li jiġi mmuntat fuq il-parti ta’ fuq tal-ostaklu, jew 5 mm ’l isfel mill-parti ta’ fuq tal-flanġ li jiġi mmuntat fuq il-parti t’isfel tal-ostaklu. Ħames toqob biex jiġi mmuntat l-ostaklu b’dijametru ta’ 9,5 mm jridu jittaqqbu bit-trapan fiż-żewġ strixxi sabiex jikkorrispondu ma’ dawk fil-flanġ tal-immuntar ta’ fuq l-ostaklu (ara l-paragrafu 4). L-istrixxa tal-immuntar u t-toqob tal-flanġ tal-ostaklu jistgħu jitwessgħu minn 9,5 mm sa massimu ta’ 25 mm sabiex jikkumpensaw għad-differenzi fl-arranġamenti tal-pjanċa ta’ wara u/jew il-konstampazzjonijiet tat-toqob fil-ħajt taċ-ċelluli tal-piż. L-ebda wieħed mill-apparat ma għandu jfalli fit-test tal-impatt. Fil-każ fejn l-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat huwa mmuntat fuq ħajt taċ-ċelluli tal-piż (LCW) ta’ min jinnota li l-kundizzjonijiet meħtieġa għad-dimensjonijiet tal-immuntar t’hawn fuq huma maħsuba bħala l-minimu. Fejn huwa preżenti LCW, l-istrixxi tal-immuntar jistgħu jkunu estiżi sabiex jiġu adatti t-toqob tal-immuntar ogħla għall-viti. Jekk hemm bżonn li l-istrixxi jkunu estiżi, allura għandu jintuża azzar eħxen skont il-ħtieġa, b’tali mod li l-ostaklu ma jinġibidx mill-ħajt, jitgħawweġ jew jitqatta’ matul l-impatt. Jekk jintuża metodu alternattiv għall-immuntar tal-ostaklu, għandu jkun tal-inqas żgur daqs dak speċifikat fil-paragrafi t’hawn fuq.

Stampa 1

L-ostaklu li jista’ jiġi ddeformat għall-ittestjar ta’ impatt frontali

Image

Stampa 2

Fejn jinsabu l-kampjuni għaċ-ċertifikazzjoni

Image

Image

Stampa 3

L-assi tal-arranġament b’sezzjonijiet eżagonali u d-dimensjonijiet imkejla

Image

Stampa 4

Il-forza tat-tfarrik u l-ispostament

Image

Stampa 5

Il-pożizzjonijiet tat-toqob biex jiġi mmuntat ostaklu

Image


(1)  Skont il-proċedura ta' ċertifikazzjoni deskritta fil-paragrafu 2 ta' dan l-anness.

(2)  Massa li tarfha huwa bejn 125 mm u 925 mm għoli u mill-inqas 1 000 mm fond titqies li tissodisfa r-rekwiżit.


ANNESS 10

IL-PROĊEDURA TA’ ĊERTIFIKAZZJONI GĦALL-PARTI T’ISFEL TAR-RIĠEL U TAS-SIEQ TAL-MANIKIN

1.   IT-TEST TAL-IMPATT TAL-PARTI TA’ FUQ TAS-SIEQ

1.1.   L-għan ta’ dan it-test huwa li titkejjel ir-reazzjoni tas-sieq u tal-għaksa tal- Hybrid III għall-impatti frontali qawwija b’moviment ta’ pendlu li huma ddefiniti sew.

1.2.   L-immuntar komplet tal-parti t’isfel tar-riġel tal-Hybrid III, tax-xellug (86-5001-001) u tal-lemin (86-5001-002), mgħammar bl-immuntar tas-sieq u tal-għaksa, tax-xellug (78051-614) u tal-lemin (78051-615), għandu jintuża, inkluż l-immuntar tal-irkoppa.

Is-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija (78051-319 Rev A) għandu jintuża biex jorbot sew l-immuntar tal-irkoppa (79051-16 Rev B) mal-apparat tat-test.

1.3.   Il-proċedura tat-test

1.3.1.

Kull immuntar tar-riġel għandu jinżamm (imxarrab) għal erba’ sigħat qabel it-test f’temperatura ta’ 22 ± 3°C u f’umdità relattiva ta’ 40 ± 30 fil-mija. Il-perjodu biex jixxarrab ma għandux jinkludi l-ħin neċessarju biex jintlaħqu kundizzjonijiet ta’ stat stabbli.

1.3.2.

Naddaf il-wiċċ tal-impatt tal-ġilda u wkoll il-faċċata tal-apparat tal-impatt bl-alkoħol isopropil jew ekwivalenti qabel it-test. Farfar bit-terra.

1.3.3.

Qiegħed l-aċċelerometru tal-apparat tal-impatt f’linja mal-assi sensittiv tiegħu parallel għad-direzzjoni tal-impatt f’kuntatt mas-sieq.

1.3.4.

Immonta l-immuntar tar-riġel mal-apparat muri fl-Istampa 1. L-apparat tat-test għandu jintrabat sew sabiex ma jkunx hemm moviment matul l-impatt. Il-linja taċ-ċentru tas-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija tal-femuri (78051-319) għandha tkun vertikali b’tolleranza ta’ ± 0,5°. Aġġusta l-muntatura sabiex il-linja li tgħaqqad il-parti forma ta’ “U” tal-irkoppa u s-sokra li minnha titwaħħal l-għaksa tkun orizzontali b’tolleranza ta’ ± 3°, bl-għarqub jistrieħ fuq żewġ folji b’wiċċ ċatt ta’ frizzjoni baxxa (folja PTFE). Assigura ruħek li l-mili tat-tibja jitqiegħed kompletament lejn in-naħa tal-irkoppa tat-tibja. Aġġusta l-għaksa sabiex pjan f’kuntatt mal-għarqub u mal-pett tal-qiegħ taż-żarbuna jkun vertikali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt b’tolleranza ta’ ± 3° u sabiex il-pjan saġittali tan-nofs tas-sieq jinġieb f’linja mad-driegħ tal-pendlu.. Aġġusta l-għaksa b’mod li l-pjan tal-qiegħ tas-sieq ikun vertikali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt b’tolleranza ta’ ± 3° u sabiex il-pjan saġittali tan-nofs tas-sieq jinġieb f‘linja mad-driegħ tal-pendlu. Aġġusta l-ġog tal-irkoppa għal marġni ta’ 1,5 ± 0,5 g qabel kull test. Aġġusta l-ġog tal-għaksa ħalli dan ikun liberu u imbagħad issikka biżżejjed sabiex is-sieq tinżamm stabbli fuq il-folja PTFE.

1.3.5.

L-apparat riġidu tal-impatt jinkludi ċilindru orizzontali b’dijametru ta’ 50 ± 2 mm u driegħ li jsostni l-pendlu b’dijametru ta’ 19 ± 1 mm (l-Istampa 4). Iċ-ċilindru għandu massa ta’ 1,25 ± 0,02 kg li tinkludi l-istrumenti għall-kejl u kwalunkwe parti mid-driegħ li jsostni fiċ-ċilindru. Id-driegħ tal-pendlu għandu massa ta’ 285 ± 5 g. Il-massa ta’ kwalunkwe parti li ddur tal-fus li miegħu huwa mqabbad id-driegħ li jsostni ma għandhiex tkun akbar minn 100 g. It-tul bejn l-assi ċentrali orizzontali taċ-ċilindru tal-apparat tal-impatt u l-assi ta’ rotazzjoni tal-pendlu kollu għandu jkun ta’ 1 250 ± 1 mm. Iċ-ċilindru tal-impatt huwa mmuntat bl-assi lonġitudinali tiegħu orizzontali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt. Il-pendlu għandu jolqot il-qiegħ tas-sieq, f’distanza ta’ 185 ± 2 mm mill-bażi tal-għarqub li jistrieħ fuq il-pjattaforma orizzontali riġida, sabiex il-linja taċ-ċentru lonġitudinali tad-driegħ tal-pendlu taqa’ b’varjazzjoni ta’ 1° minn linja vertikali mal-impatt. L-apparat tal-impatt għandu jkun iggwidat sabiex jeskludi moviment sinifikanti laterali, vertikali jew ta’ rotazzjoni.

1.3.6.

Ħalli perjodu ta’ mill-inqas 30 minuta bejn testijiet suċċessivi fuq l-istess riġel.

1.3.7.

Is-sistema tal-kisba ta’ data, inklużi t-transducers, għandha tikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet għall-CFC 600, kif deskritt fl-Anness 8.

1.4.   L-ispeċifikazzjoni tal-prestazzjoni

1.4.1.

Meta kull ballun tas-sieq jintlaqat b’6,7 (± 0,1) m/s skont il-paragrafu 1.3, il-momentum massimu tal-liwja tal-parti t’isfel tat-tibja madwar l-assi y (My) għandu jkun ta’ 120 ± 25 Nm.

2.   IT-TEST TAL-IMPATT TAL-PARTI T’ISFEL TAS-SIEQ MINGĦAJR ŻARBUNA

2.1.   L-għan ta’ dan it-test huwa li titkejjel ir-reazzjoni tal-ġilda u l-inserzjoni tas-sieq tal-Hybrid III għal impatti frontali qawwija b’moviment ta’ pendlu li huma ddefiniti sew.

2.2.   L-immuntar komplet tal-parti t’isfel tar-riġel tal-Hybrid III, tax-xellug (86-5001-001) u tal-lemin (86-5001-002), mgħammar bl-immuntar tas-sieq u tal-għaksa, tax-xellug (78051-614) u tal-lemin (78051-615), għandu jintuża, inkluż l-immuntar tal-irkoppa.

Is-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija (78051-319 Rev A) għandu jintuża biex jorbot sew l-immuntar tal-irkoppa (79051-16 Rev B) mal-apparat tat-test.

2.3.   Il-proċedura tat-test

2.3.1.

Kull immuntar tar-riġel għandu jinżamm (imxarrab) għal erba’ sigħat qabel it-test f’temperatura ta’ 22 ± 3 °C u f’umdità relattiva ta’ 40 ± 30 fil-mija. Il-perjodu biex jixxarrab ma għandux jinkludi l-ħin neċessarju biex jintlaħqu kundizzjonijiet ta’ stat stabbli.

2.3.2.

Naddaf il-wiċċ tal-impatt tal-ġilda u wkoll il-faċċata tal-apparat tal-impatt b’ bl-alkoħol isopropil jew ekwivalenti qabel it-test. Farfar bit-terra. Ikkontrolla li ma hemm l-ebda dannu viżibbli fl-inserzjoni li tassorbi l-enerġija fl-għarqub.

2.3.3.

Qiegħed l-aċċelerometru tal-apparat tal-impatt f’linja mal-assi sensittiv tiegħu b’mod li jkun parallel għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-apparat tal-impatt.

2.3.4.

Immonta l-immuntar tar-riġel mal-apparat muri fl-Istampa 2. L-apparat tat-test għandu jintrabat sew sabiex ma jkunx hemm moviment matul l-impatt. Il-linja taċ-ċentru tas-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija tal-femuri (78051-319) għandha tkun vertikali b’tolleranza ta’ ± 0,5°. Aġġusta l-muntatura sabiex il-linja li tgħaqqad il-parti forma ta’ “U” tal-irkoppa u s-sokra li minnha titwaħħal l-għaksa tkun orizzontali b’tolleranza ta’ ± 3°, bl-għarqub jistrieħ fuq żewġ folji b’wiċċ ċatt ta’ frizzjoni baxxa (folja PTFE). Assigura ruħek li l-mili tat-tibja jitqiegħed kompletament lejn in-naħa tal-irkoppa tat-tibja. Aġġusta l-għaksa sabiex pjan f’kuntatt mal-għarqub u mal-pett tal-qiegħ taż-żarbuna jkun vertikali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt b’tolleranza ta’ ± 3° u sabiex il-pjan saġittali tan-nofs tas-sieq jinġieb f’linja mad-driegħ tal-pendlu. Aġġusta l-ġog tal-irkoppa għal marġni ta’ 1,5 ± 0,5 g qabel kull test. Aġġusta l-ġog tal-għaksa ħalli dan ikun liberu u imbagħad issikka biżżejjed sabiex is-sieq tinżamm stabbli fuq il-folja PTFE.

2.3.5.

L-apparat riġidu tal-impatt jinkludi ċilindru orizzontali b’dijametru ta’ 50 ± 2 mm u driegħ li jsostni l-pendlu b’dijametru ta’ 19 ± 1 mm (l-Istampa 4). Iċ-ċilindru għandu massa ta’ 1,25 ± 0,02 kg li jinkludi l-istrumenti għall-kejl u kwalunkwe parti mid-driegħ li jsostni fiċ-ċilindru. Id-driegħ tal-pendlu għandu massa ta’ 285 ± 5 g. Il-massa ta’ kwalunkwe parti li ddur tal-fus li miegħu huwa mqabbad id-driegħ li jsostni ma għandhiex tkun akbar minn 100 g. It-tul bejn l-assi ċentrali orizzontali taċ-ċilindru tal-apparat tal-impatt u l-assi ta’ rotazzjoni tal-pendlu kollu għandu jkun 1 250 ± 1 mm. Iċ-ċilindru tal-impatt huwa mmuntat bl-assi lonġitudinali tiegħu orizzontali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt. Il-pendlu għandu jolqot il-qiegħ tas-sieq, f’distanza ta’ 62 ± 2 mm mill-bażi tal-għarqub li jistrieħ fuq il-pjattaforma orizzontali riġida, sabiex il-linja taċ-ċentru lonġitudinali tad-driegħ tal-pendlu taqa’ b’varjazzjoni ta’ 1° minn linja vertikali mal-impatt. L-apparat tal-impatt għandu jkun iggwidat sabiex jeskludi moviment sinifikanti laterali, vertikali jew ta’ rotazzjoni.

2.3.6.

Ħalli perjodu ta’ mill-inqas 30 minuta bejn testijiet suċċessivi fuq l-istess riġel.

2.3.7.

Is-sistema tal-kisba ta’ data, inklużi t-transducers, għandha tikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet għall-CFC 600, kif deskritt fl-Anness 8.

2.4.   L-ispeċifikazzjoni tal-prestazzjoni

2.4.1.

Meta kull għarqub tas-sieq jintlaqat b’4,4 ± 0,1 m/s skont il-paragrafu 2.3, l-aċċellerazzjoni massima tal-apparat tal-impatt għandha tkun ta’ 295 ± 50 g.

3.   IT-TEST TA’ IMPATT TAL-PARTI T’ISFEL TAS-SIEQ (BIŻ-ŻARBUNA)

3.1.   L-għan ta’ dan it-test huwa li tkun ikkontrollata r-reazzjoni taż-Żarbun u l-ġilda tal-għarqub u l-ġog tal-għaksa tal-Hybrid III ma’ impatti frontali qawwija b’moviment ta’ pendlu li huma ddefiniti sew.

3.2.   L-immuntar komplet tal-parti t’isfel tar-riġel tal-Hybrid III, tax-xellug (86-5001-001) u tal-lemin (86-5001-002), mgħammar bl-immuntar tas-sieq u tal-għaksa, tax-xellug (78051-614) u tal-lemin (78051-615), għandu jintuża, inkluż l-immuntar tal-irkoppa. Is-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija (78051-319 Rev A) għandu jintuża biex jorbot sew l-immuntar tal-irkoppa (79051-16 Rev B) mal-apparat tat-test. Is-sieq għandha tkun mgħammra biż-żarbuna speċifikata fil-paragrafu 2.9.2 tal-Anness 5.

3.3.   Il-proċedura tat-test

3.3.1.

Kull immuntar tar-riġel għandu jinżamm (imxarrab) għal erba’ sigħat qabel it-test f’temperatura ta’ 22 ± 3 °C u f’umdità relattiva ta’ 40 ± 30 fil-mija. Il-perjodu biex jixxarrab ma għandux jinkludi l-ħin neċessarju biex jintlaħqu kundizzjonijiet ta’ stat stabbli.

3.3.2.

Naddaf il-wiċċ tal-impatt tal-qiegħ taż-żarbuna b’biċċa nadifa u l-faċċata tal-apparat tal-impatt bl-alkoħol isopropil jew ekwivalenti qabel it-test. Ikkontrolla li ma hemm l-ebda dannu viżibbli fl-inserzjoni li tassorbi l-enerġija fl-għarqub.

3.3.3.

Qiegħed l-aċċelerometru tal-apparat tal-impatt f’linja mal-assi sensittiv tiegħu b’mod li jkun parallel għal-linja taċ-ċentru lonġitudinali tal-apparat tal-impatt.

3.3.4.

Immonta l-immuntar tar-riġel mal-apparat muri fl-Istampa 3. L-apparat tat-test għandu jintrabat sew sabiex ma jkunx hemm moviment matul l-impatt. Il-linja taċ-ċentru tas-simulatur taċ-ċellula tat-tagħbija tal-femuri (78051-319) għandha tkun vertikali b’tolleranza ta’ ± 0,5°. Aġġusta l-muntatura sabiex il-linja li tgħaqqad il-parti forma ta’ “U” tal-irkoppa u s-sokra li minnha titwaħħal l-għaksa tkun orizzontali b’tolleranza ta’ ± 3°, bl-għarqub taż-żarbuna jistrieħ fuq żewġ folji b’wiċċ ċatt ta’ frizzjoni baxxa (folja PTFE). Assigura ruħek li l-mili tat-tibja jitqiegħed kompletament lejn in-naħa tal-irkoppa tat-tibja. Aġġusta l-għaksa sabiex pjan f’kuntatt mal-għarqub u mal-pett tal-qiegħ taż-żarbuna jkun vertikali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt b’tolleranza ta’ ± 3° u sabiex il-pjan saġittali tan-nofs tas-sieq u taż-żarbuna jinġieb f’linja mad-driegħ tal-pendlu. Aġġusta l-ġog tal-irkoppa għal marġni ta’ 1,5 ± 0,5 g qabel kull test. Aġġusta l-ġog tal-għaksa ħalli dan ikun liberu u imbagħad issikka biżżejjed sabiex is-sieq tinżamm stabbli fuq il-folja PTFE.

3.3.5.

L-apparat riġidu tal-impatt jinkludi ċilindru orizzontali b’dijametru ta’ 50 ± 2 mm u driegħ li jsostni l-pendlu b’dijametru ta’ 19 ± 1 mm (l-Istampa 4). Iċ-ċilindru għandu massa ta’ 1,25 ± 0,02 kg inklużi l-istrumenti għall-kejl u kwalunkwe parti mid-driegħ li jsostni fiċ-ċilindru. Id-driegħ tal-pendlu għandu massa ta’ 285 ± 5 g. Il-massa ta’ kwalunkwe parti li ddur tal-fus li miegħu huwa mqabbad id-driegħ li jsostni ma għandhiex tkun akbar minn 100 g. It-tul bejn l-assi ċentrali orizzontali taċ-ċilindru tal-apparat tal-impatt u l-assi ta’ rotazzjoni tal-pendlu kollu għandu jkun ta’ 1 250 ± 1 mm. Iċ-ċilindru tal-impatt huwa mmuntat bl-assi lonġitudinali tiegħu orizzontali u perpendikulari għad-direzzjoni tal-impatt. Il-pendlu għandu jolqot l-għarqub taż-żarbuna fi pjan orizzontali li huwa f’distanza ta’ 62 ± 2 mm ’il fuq mill-bażi tal-għarqub tal-manikin meta ż-żarbuna tistrieħ fuq il-pjattaforma orizzontali riġida, sabiex il-linja taċ-ċentru lonġitudinali tad-driegħ tal-pendlu taqa’ fi grad wieħed minn linja vertikali mal-impatt. L-apparat tal-impatt għandu jkun iggwidat sabiex jeskludi moviment sinifikanti laterali, vertikali jew ta’ rotazzjoni.

3.3.6.

Ħalli perjodu ta’ mill-inqas 30 minuta bejn testijiet suċċessivi fuq l-istess riġel.

3.3.7.

Is-sistema tal-kisba ta’ data, inklużi t-transducers, għandha tikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet għall-CFC 600, kif deskritt fl-Anness 8.

3.4.   L-ispeċifikazzjoni tal-prestazzjoni

3.4.1.

Meta l-għarqub taż-żarbun jintlaqat b’6,7 ± 0,1 m/s skont il-paragrafu 3.3, il-forza ta’ kompressjoni massima tat-tibja (Fz) għandha tkun ta’ 3,3 ± 0,5 kN.

Stampa 1

It-test tal-impatt tal-parti ta’ fuq tas-sieq

L-ispeċifikazzjonijiet biex isir it-test

Image

Test ta 'immaġni

Stampa 2

It-test tal-impatt tal-parti t’isfel tas-sieq (mingħajr żarbun)

L-ispeċifikazzjonijiet biex isir it-test

Image

Test ta 'immaġni

Stampa 3

It-test tal-impatt tal-parti t’isfel tas-sieq (biż-żarbuna)

L-ispeċifikazzjonijiet biex isir it-test

Image

Test ta 'immaġni

Stampa 4

Il-pendlu tal-apparat tal-impatt

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS 11

IL-PROĊEDURI TAT-TEST GĦALL-PROTEZZJONI TAL-OKKUPANTI TA’ VETTURI LI JAĦDMU BL-ENERĠIJA ELETTRIKA MINN VULTAĠĠ GĦOLI U BIT-TIXRID TAL-ELETTROLIT

Dan l-anness jiddeskrivi l-proċeduri tat-test bħala prova tal-konformità mar-rekwiżiti dwar is-sikurezza elettrika tal-paragrafu 5.2.8. Pereżempju, il-kejl bil-megommetru u l-ossilloskopju huma alternattiva importanti għall-proċedura deskritta hawn taħt għall-kejl tar-reżistenza għall-iżolazzjoni. F’dan il-każ jista’ jkun hemm bżonn li tiġi deattivata s-sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza għall-iżolazzjoni fil-vettura.

Qabel ma jsir it-test tal-impatt tal-vettura, irid jitkejjel il-vultaġġ tal-bus b’vultaġġ għoli (Vb) (ara l-istampa 1) u jiġi rreġistrat b'mod li jkun ikkonfermat li jirrispetta l-vultaġġ tat-tħaddim tal-vettura kif speċifikat mill-fabbrikant tal-vettura.

1.   L-GĦAMLA TAT-TEST U T-TAGĦMIR

Jekk tintuża l-funzjoni ta’ diskonnessjoni ta’ vultaġġ għoli, il-kejl irid jittieħed miż-żewġ naħat tat-tagħmir li minnu tintuża l-funzjoni ta’ diskonnessjoni.

Madankollu, jekk id-diskonnessjoni ta’ vultaġġ għoli tkun integrali għar-RESS jew is-sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija u l-bus b'vultaġġ għoli tar-RESS jew is-sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija tkun protetta skont l-IPXXB ta’ protezzjoni wara t-test tal-impatt, il-kejl jista’ jsir biss bejn l-istrument li minnu tintuża l-funzjoni ta' diskonnessjoni u t-tagħbijiet elettriċi.

Il-voltmetru użat f’dan it-test irid ikejjel il-valuri DC u jkollu reżistenza ta' mill-inqas 10 MΩ.

2.   JEKK JITKEJJEL IL-VULTAĠĠ JISTGĦU JINTUŻAW DAWN L-ISTRUZZJONIJIET

Wara t-test tal-impatt, ara x’inhuma l-vultaġġi tal-bus b’vultaġġ għoli (Vb, V1, V2) (ara l-istampa 1).

Il-kejl tal-vultaġġ irid isir mhux aktar kmieni minn 5 sekondi imma mhux iktar tard minn 60 sekonda wara l-impatt.

Din il-proċedura ma tapplikax jekk it-test isir f’kundizzjoni fejn il-motopropulsiv elettriku ma jkunx enerġizzat.

Stampa 1

Kejl tal-Vb, V1, V2

Image

3.   PROĊEDURA TA’ VALUTAZZJONI GĦALL-ENERĠIJA ELETTRIKA BAXXA

Qabel l-impatt jiġu konnessi swiċċ S1 u discharge resistor magħruf Re b’mod parallel mal-capacitor rilevanti (stampa ta’ ref. 2).

Mhux aktar kmini minn 5 sekondi u mhux iktar tard minn 60 sekonda wara l-impatt is-swiċċ S1 jingħalaq filwaqt li jitkejlu l-vultaġġ Vb u l-kurrent Ie u jiġu reġistrati.. Il-prodott tal-vultaġġ Vb u l-kurrent Ie għandhom jiġu integrati tul dan il-perjodu, mill-mument meta s-swiċċ S1 jingħalaq (tc) sa meta l-vultaġġ Vb jaqa’ taħt il-limitu ta’ Vb ta' 60 V DC (th), L-integrazzjoni li tirriżulta tkun daqs l-enerġija totali (TE) f’joules.

a)

Formula

Meta l-Vb jitkejjel f’punt fiż-żmien bejn 5 sekondi u 60 sekonda wara l-impatt u l-kapaċitanza tak-X-capacitors (Cx) tkun speċifikata mill-fabbrikant, l-enerġija totali (TE) tiġi kkalkulata skont il-formula li ġejja:

(b)

TE = 0,5 × Cx × (Vb 2 – 3 600)

Meta V1 u V2 (ara l-Istampa 1) jitkejlu f’punt fiż-żmien bejn bejn 5 sekondi u 60 sekonda wara l-impatt u l-kapaċitanzi tal-Y-capacitors (Cy1, Cy2) jkunu speċifikati mill-fabbrikant, l-enerġija totali (TEy1, TEy2) tiġi kkalkulata skont il-formuli li ġejjin:

(c)

TEy1 = 0,5 × Cy1 × (V1 2 – 3 600)

TEy2 = 0,5 × Cy2 × (V2 2 – 3 600)

Din il-proċedura ma tapplikax jekk it-test isir f’kundizzjoni fejn il-motopropulsiv elettriku ma jkunx enerġizzat.

Stampa 2

Eż. il-kejl tal-bus b’vultaġġ għoli maħżuna fl-X-capacitors

Image

4.   PROTEZZJONI FIŻIKA

Wara t-test tal-impatt tal-vettura, il-parts li jista’ jkun hemm madwar il-komponenti b’vultaġġ għoli għandhom jinfetħu, jiżżarmaw u jitneħħew mingħajr l-użu tal-għodod. Il-parts kollha li jkun hemm madwar il-komponenti jitqiesu bħala parti mill-protezzjoni fiżika.

Is-Saba’ tat-Test Artikolat deskritt fl-istampa tal-Appendiċi jrid jiddaħħal fl-ispazji jew fil-fetħiet tal-protezzjoni fiżika b’forza tat-test ta’ 10 N ± 10 fil-mija għall-valutazzjoni tas-sikurezza elettrika. Jekk ikun hemm penetrazzjoni parzjali jew sħiħa ġol-protezzjoni fiżika mis-Saba’ tat-Test Artikolat, is-Saba’ tat-Test Artikolat jitqiegħed f’kull pożizzjoni speċifikata hawn taħt.

Il-bidu jkun il-pożizzjoni wieqfa: iż-żewġ ġogi tas-saba’ tat-test iridu jiddawru progressivament f’angolu li jasal sa 90 grad bħala assi tas-sezzjoni li tmiss tas-saba’ u jridu jitqiegħdu f’kull pożizzjoni possibbli.

L-ostakli interni għall-protezzjoni mill-elettriku jitqiesu parti mill-kaxxa.

Jekk ikun il-każ, għandha tkun konnessa provvista b’vultaġġ baxx (ta’ mhux inqas minn 40 V u mhux iktar minn 50 V) f’serje ma’ lampa xierqa bejn is-Saba’ tat-Test Artikolat u l-live parts b’vultaġġ għoli fl-ostaklu għall-protezzjoni mill-elettriku jew fl-enclosure.

4.1.   Kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-paragrafu 5.2.8.1.3 jiġu kkunsidrati bħala sodisfatti jekk is-Saba’ tat-Test Artikolat deskritt fl-istampa tal-Appendiċi ma jkunx jista’ jkun f’kuntatt mal-live parts b’vultaġġ għoli.

Jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jintużaw mera jew fibroskopju biex ikun spezzjonat jekk is-Saba’ tat-Test Artikolat ikunx qed imiss il-buses b’vultaġġ għoli.

Jekk dan ir-rekwiżit ikun verifikat minn ċirkwit ta’ sinjal bejn is-Saba’ tat-Test Artikolat u l-live parts b’vultaġġ għoli, il-lampa ma tixgħelx.

5.   REŻISTENZA GĦALL-IŻOLAZZJONI

Ir-reżistenza għall-iżolazzjoni bejn il-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettrika tista’ tiġi ppruvata jew billi titkejjel jew permezz ta’ kumbinazzjoni ta’ kejl u kalkolu.

L-istruzzjonijiet li ġejjin jintużaw f’każ li r-reżistenza għall-iżolazzjoni tintwera bil-kejl.

Kejjel u rreġistra l-vultaġġ (Vb) bejn in-naħa negattiva u dik pożittiva tal-bus b’vultaġġ għoli (ara l-stampa 1);

Kejjel u rreġistra l-vultaġġ (Vb) bejn in-naħa negattiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-stampa 1);

Kejjel u rreġistra l-vultaġġ (V2) bejn in-naħa pożittiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-stampa 1);

Jekk V1 hu ikbar jew daqs V2, daħħal reżistenza magħrufa standard (Ro) bejn in-naħa negattiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku. Bir-Ro stallata, kejjel il-vultaġġ (V1’) bejn in-naħa negattiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku tal-vettura (ara l-stampa 3). Ikkalkula r-reżistenza għall-iżolazzjoni ((Ri) skont il-formula murija hawn taħt.

Ri = Ro*(Vb/V1’ – Vb/V1) jew Ri = Ro*Vb*(1/V1’ – 1/V1)

Iddividi r-riżultat Ri, li huwa l-valur tar-reżistenza għall-iżolazzjoni elettrika f’ohm (Ω), bil-vultaġġ operattiv tal-bus b’vultaġġ għoli f’volts (V).

Ri (Ω/V) = Ri (Ω)/Vultaġġ operattiv (V)

Stampa 3

Kejl tal-V1

Image

Jekk V2 hu ikbar minn V1, daħħal reżistenza magħrufa standard (Ro) bejn in-naħa pożittiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku. Bir-Ro stallata, kejjel il-vultaġġ (V2’) bejn in-naħa pożittiva tal-bus b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-istampa 4).

Ikkalkula r-reżistenza għall-iżolazzjoni (Ri) skont il-formula murija hawn taħt.

Ri = Ro*(Vb/V2’ – Vb/V2) jew Ri = Ro*Vb*(1/V2’ – 1/V2)

Iddividi r-riżultat Ri, li huwa l-valur tar-reżistenza għall-iżolazzjoni elettrika f’ohm (Ω), bil-vultaġġ operattiv tal-bus b’vultaġġ għoli f’volts (V).

Ri (Ω/V) = Ri (Ω)/Vultaġġ operattiv (V)

Stampa 4

Kejl tal-V2

Image

Nota: Ir-reżistenza magħrufa standard Ro (fi Ω) trid tkun il-valur tar-reżistenza għall-iżolazzjoni minima meħtieġa (Ω/V) multiplikat bil-vultaġġ operattiv (V) tal-vettur b’żieda ta’/bi tnaqqis ta’ 20 fil-mija. Ro ma hemmx għalfejn ikun eżatt dan il-valur minħabba li l-ekwazzjonijiet jgħoddu għal kull Ro; madankollu, valur ta’ Ro f’din il-medda għandu jagħti reżoluzzjoni tajba għall-kejl tal-vultaġġ.

6.   TIXRID TAL-ELETTROLIT

Jekk ikun meħtieġ, il-protezzjoni fiżika ikollha tinkesa b’mod xieraq hekk li jkun ikkonfermat il-ħruġ elettrolit mir-RESS wara t-test tal-impatt.

Sakemm il-fabbrikant ma jipprovdix mezzi biex jidentifika d-differenzi fil-ħruġ ta’ likwidi differenti, il-ħruġ likwidu kollu jitiqes li hu elettrolit.

7.   RITENZJONI TAR-RESS

Il-konformità tiġi stabbilita bi spezzjoni viżwali.

Appendiċi

Is-Saba’ Tat-Test Artikolat (IPXXB)

Is-Saba’ Tat-Test Artikolat

Image

Materjal: metall, sakemm mhux speċifikat mod ieħor

Id-dimensjonijiet lineari f’millimetri

It-tolleranzi dwar id-dimensjonijiet mingħajr tolleranza speċifika:

(a)

Fuq l-angoli: 0/– 10°

(b)

Fuq id-dimensjonijiet lineari: sa 25 mm: 0/– 0,05 mm fuq 25 mm: ± 0,2 mm

Iż-żewġ ġonot iridu jippermettu l-moviment fl-istess pjan u l-istess direzzjoni minn angolu ta’ 90° b’tolleranza ta’ bejn 0 u + 10°.